Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012"

Transcriptie

1 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012

2 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele tevredenheid Tevredenheid over het werk en het kantoor Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk Impact analyse Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst Advocaat-stagiaires Conclusies 2

3 Achtergrond De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) heeft sinds dit jaar een samenwerkingsverband met Movir. Eén van de zaken die hieruit voortvloeit is een enquête onder de leden van de SJBN. De enquête is gericht op het welbevinden van (jonge) startende advocaten (niet langer dan 7 jaar geleden beëdigd) 955 respondenten hebben de enquête ingevuld; dit betekent een respons van ongeveer 15% (circa SJBN leden zijn aangeschreven) 3

4 Resultaten

5 Steekproef: achtergrond kenmerken 5

6 Steekproef: achtergrond kenmerken Meeste jonge advocaten zijn in loondienst. 66% van de respondenten is advocaat-stagiair 61% is vrouw (NB. Movir portefeuille advocaten t/m 35 jr: 52% vrouw) Een vijfde werkt korter dan 1 jaar, twee vijfde langer dan 3 57% van de respondenten werkt in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht 6

7 Salaris en aantal uur per week werkzaam Tweederde van de advocaten verdient meer dan Euro bruto. De advocaten die bij de grote kantoren werken geven bijna allemaal aan boven de Euro te verdienen 7

8 Salaris en aantal uur per week werkzaam De meerderheid van de respondenten werkt tussen de 40 en 50 uur per week. Een vijfde geeft aan meer dan 50 uur per week te werken, dit is met name bij de grote kantoren 8

9 Algehele tevredenheid 9

10 Algehele tevredenheid 83% van de advocaten is (zeer) tevreden met zijn/haar beroep als advocaat. Slechts 4% geeft aan (zeer) ontevreden te zijn Er zijn geen verschillen in tevredenheid tussen mannen en vrouwen. Ook is de hoogte van het salaris niet van invloed op de tevredenheid Verder is er ook geen direct verband tussen de algehele tevredenheid en het arrondissement, of de regio waar advocaten werken. (NB: op basis van arrondissement is een regio-indeling gemaakt: vier grote steden en overig. Het aantal uur dat een advocaat per week werkt of het al dan niet advocaat-stagiair zijn geven ook geen significant verschil in tevredenheid. Andersom geldt wel dat advocaten die meer dan 50 uur werken iets vaker (zeer) ontevreden zijn dan advocaten die minder werken Wat wel invloed heeft op de algehele tevredenheid is het aantal jaar dat men werkzaam is als advocaat, de grootte van het kantoor en of men al dan niet in loondienst werkt 10

11 Algehele tevredenheid - verschillen 11

12 Algehele tevredenheid - verschillen 12

13 Algehele tevredenheid - verschillen 13

14 Algehele tevredenheid - verschillen Zelfstandige advocaten ervaren een grotere tevredenheid dan advocaten in loondienst. Hoe kleiner het kantoor hoe vaker advocaten aangeven zeer tevreden te zijn over hun beroep als advocaat. Dit hangt samen; de meeste zelfstandige advocaten werken bij een klein kantoor. Wordt gekeken naar de tevredenheid van in loondienst werkende advocaten dan blijft het verband tussen kantoorgrootte en tevredenheid bestaan maar wordt wel minder sterk Wat betreft het aantal jaar dat men als advocaat werkzaam is valt op dat de advocaten die net starten het meest tevreden zijn; in de twee jaar daarna neemt dat af en vervolgens zien we weer een stijging binnen de groep die meer dan 3 jaar werkzaam is. Ook hier zien we dat de meeste zelfstandige advocaten meer dan 3 jaar werkzaam zijn; maar ook als hiervoor gecorrigeerd wordt blijft het verband bestaan 14

15 Tevredenheid over het werk en het kantoor 15

16 Tevredenheid over het werk en het kantoor Een meerderheid van de advocaten is positief over de werksfeer, de opleidingsmogelijkheden, ruimte voor nevenactiviteiten en de werktijden van het kantoor waar zij werkzaam zijn. De hoogte van het salaris wordt hier het minst positief beoordeeld; een derde vindt dit matig of slecht. Hier zien we dat hoe hoger het daadwerkelijke salaris hoe positiever men dit beoordeeld Over de werktijden is 19% niet positief; dit houdt direct verband met het aantal uur dat men aangeeft per week te werken: 49% van advocaten die meer dan 50 uur werken is niet positief (t.o.v. 14% bij uur en 2% bij minder dan 40 uur) 16

17 Tevredenheid over het werk en het kantoor loondienst en zelfstandigen Mening over: -betrekking- De werksfeer op mijn kantoor vind ik: loondienst (N=866) zelfstandige (N=88) 17% 24% 32% 36% 37% 35% 11% 3% 5% De opleidingsmogelijkheden die mijn kantoor biedt vind ik: loondienst (N=866) zelfstandige (N=88) 9% 8% 30% 26% 45% 60% 13% 3% 5% 1% Uitstekend Heel goed Mijn werktijden vind ik: loondienst (N=866) 2% 13% 65% 18% 2% Goed zelfstandige (N=87) 6% 22% 59% 13% 1% Matig De ruimte die ik krijg voor nevenactiviteiten vind ik: loondienst (N=866) zelfstandige (N=88) 5% 8% 20% 17% 55% 63% 17% 4% 11% 1% Slecht De hoogte van mijn salaris vind ik: loondienst (N=866) zelfstandige (N=88) 6% 16% 5% 7% 57% 45% 28% 24% 5% 8% 17

18 Tevredenheid over het werk en het kantoor loondienst en zelfstandigen Op vier van de vijf aspecten scoren zelfstandigen hoger dan advocaten in loondienst; alleen over het salaris zijn loondienst advocaten positiever. Dit komt doordat zij vaker bij de grote kantoren werken en meer salaris ontvangen dan advocaten bij de kleine kantoren Zelfstandige advocaten zijn positiever over hun werktijden dan advocaten in loondienst; zij geven ook vaker aan minder dan 40 uur te werken. Bekijken we beide kenmerken (loondienst/zelfstandige en uren per week) los van elkaar dan blijkt dat bij zowel zelfstandigen als loondienst advocaten het aantal uren per week negatief correleert met het oordeel over werktijden, maar dat loondienst advocaten overall negatiever zijn dan zelfstandigen 18

19 Tevredenheid over het werk en het kantoor kantoorgrootte Mening over: -Kantoorgrootte- De werksfeer op mijn kantoor vind ik: groot (N=273) middelgroot (N=294) klein (N=387) 14% 16% 21% 34% 36% 29% 37% 37% 36% 12% 2% 10% 10% 4% De opleidingsmogelijkheden die mijn kantoor biedt vind ik: groot (N=273) middelgroot (N=294) klein (N=387) 15% 7% 6% 30% 24% 35% 48% 49% 41% 11% 16% 8% 3% 5% 1% Mijn werktijden vind ik: groot (N=273) middelgroot (N=294) klein (N=386) 0% 9% 1% 4% 13% 18% 61% 70% 62% 26% 15% 14% 4% 0% 1% De ruimte die ik krijg voor nevenactiviteiten vind ik: groot (N=273) middelgroot (N=294) klein (N=387) 4% 5% 5% 16% 22% 19% 52% 56% 58% 23% 14% 14% 5% 2% 3% De hoogte van mijn salaris vind ik: groot (N=273) middelgroot (N=294) klein (N=387) 13% 4% 11% 1% 7% 30% 45% 50% 44% 37% 30% 12% 1% 5% 9% Uitstekend Heel goed Goed Matig Slecht Advocaten van grote kantoren zijn veel positiever over hun salaris en de opleidingsmogelijkheden. De werktijden bij de grotere kantoren daarentegen worden veel vaker minder goed beoordeeld 19

20 Tevredenheid over het werk en het kantoor # jaar werkzaam Net als bij de algehele tevredenheid zien we hier dat advocaten die korter dan 1 jaar werken het meest tevreden zijn over de aspecten met betrekking tot hun kantoor en werkzaamheden 20

21 Tevredenheid over het werk en het kantoor regio 21

22 Tevredenheid over het werk en het kantoor regio Advocaten die werken in het arrondissement van 1 van de 4 grote steden, zijn positiever over hun salaris maar minder positief over hun werktijden. Dit heeft deels te maken met het feit dat in deze regio meer grote kantoren zitten. Vergelijken we echter de grote kantoren in deze regio met de grote kantoren buiten deze regio, dan zien we nog steeds dat advocaten in de 4 grote steden positiever zijn over salaris. Qua werktijden is er geen verschil; dit wordt dus alleen veroorzaakt door het verschil tussen grote en middelgrote/kleine kantoren. 22

23 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk Mening over: Ik heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat 14% 64% 15% 6% Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé 9% 49% 24% 17% 2% Stress, (te) hoge werkdruk en persoonlijke omstandigheden zijn goed bespreekbaar binnen mijn kantoor 9% 41% 30% 17% 4% Basis: allen (N=955) Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 23

24 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk 4 van de 5 advocaten ervaart plezier in het dagelijkse werk als advocaat (ter vergelijking: bij Movir is dit met 90% een stuk hoger) Bijna een vijfde ervaart geen goede balans tussen werk en privé (Movir: 7%). Hier is sprake van een hoge correlatie met de mate waarin stress/werkdruk bespreekbaar zijn op het kantoor: hoe meer het bespreekbaar is hoe vaker men een goede balans tussen werk en privé ervaart. Verder is het zo dat hoe meer uren men per week draait, hoe slechter de balans werk/privé 8% van de advocaten werkt veel (meer dan 50 uur) en heeft daarbij ook het gevoel heeft geen goede werk privé balans te hebben 24

25 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk loondienst en zelfstandigen Mening over: -betrekking- Ik heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat: loondienst (N=867) 8% 40% 30% 18% 4% zelfstandige (N=88) 15% 49% 31% 3% 2% Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé: loondienst (N=867) 8% 49% 24% 17% 2% zelfstandige (N=88) 13% 50% 22% 14% 2% Stress, (te) hoge werkdruk en persoonlijke omstandigheden zijn goed bespreekbaar binnen mijn kantoor: loondienst (N=867) 13% 64% 16% 6% zelfstandige (N=88) 24% 64% 8% 3% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Op alle drie de onderdelen reageren zelfstandige advocaten positiever dan loondienst advocaten 25

26 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk kantoorgrootte Mening over: -kantoorgrootte- Ik heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat: groot (N=273) 13% 64% 16% 5% middelgroot (N=294) 15% 64% 15% 5% klein (N=388) 15% 63% 15% 6% Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé: groot (N=273) 5% 42% 25% 23% 5% middelgroot (N=294) 8% 49% 29% 14% klein (N=388) 12% 53% 19% 15% Stress, (te) hoge werkdruk en persoonlijke omstandigheden zijn goed bespreekbaar binnen mijn kantoor: groot (N=273) 6% 30% 36% 23% 5% middelgroot (N=294) 7% 42% 31% 18% klein (N=388) 11% 47% 26% 11% 5% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 26

27 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk kantoorgrootte Plezier in het dagelijkse werk verschilt niet per kantoorgrootte De werk privé balans wordt als beter ervaren bij de kleine en middelgrote kantoren. Dit hangt samen met het feit dat men minder positief is over de werktijden en dat men daadwerkelijk meer uren maakt bij de grotere kantoren. Daarbij komt ook dat men ervaart dat stress/werkdruk minder goed bespreekbaar is bij grotere kantoren 27

28 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk # jaar werkzaam Hier zien we wederom hetzelfde beeld als bij de algehele tevredenheid en de tevredenheid over het werk en het kantoor waar men werkt: advocaten die kort werken en die langer dan drie jaar werken zijn positiever dan advocaten die tussen de 1 en 3 jaar werkzaam zijn 28

29 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk regio 29

30 Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk regio Advocaten die werken in de arrondissementen Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ervaren minder vaak een goede werk privé balans en vinden dat stress/werkdruk minder goed bespreekbaar is. Dit komt deels doordat in deze regio vaker de grote kantoren zitten. Als we kijken naar grote kantoren in de randstad dan zien we dat de werk privé balans minder vaak als goed wordt ervaren dan bij de grote kantoren daarbuiten. Wat betreft de bespreekbaarheid van stress/werkdruk is er geen regionaal verschil 30

31 Oordeel Impact op algehele tevredenheid 5 Impact analyse algehele tevredenheid Plezier in dagelijks werk 2.Werksfeer op kantoor 3.Werktijden 4.Ruimte voor nevenactiviteiten 5.Salaris 6.Goed balans tussen werk en privé 7.Stress/werkdruk bespreekbaar 8.Opleidingsmogelijkheden kantoor 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% LAAG Impact op algehele tevredenheid met beroep als advocaat 31

32 Impact op algehele tevredenheid Plezier in het dagelijkse werk heeft verreweg de grootste impact op de algehele tevredenheid met het beroep als advocaat. Plezier in het werk hangt overigens het sterkst samen met de werksfeer op kantoor Salaris, opleidingsmogelijkheden, balans werk en privé en de mate waarin stress/werkdruk bespreekbaar is hebben relatief weinig impact Van de relatief slecht scorende aspecten zijn de werktijden het meest van belang 32

33 Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst Mening over: Ik vind het belangrijk dat mijn inkomen verzekerd is, mocht ik (tijdelijk) mijn beroep als advocaat niet kunnen uitoefenen 19% 63% 13% 4% Ik zie voor mijzelf een veelbelovende toekomst als advocaat 10% 55% 30% 5% Het risico dat ik mijn werk als advocaat niet meer zou kunnen uitoefenen als gevolg van ziekte/ongeval, acht ik zeer klein 6% 48% 38% 8% Basis: allen (N=955) Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens 33

34 Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst De meerderheid van de advocaten vindt het belangrijk hun inkomen te verzekeren; 54% denkt echter dat het risico op arbeidsongeschiktheid zeer klein is. Slechts 1% van de advocaten ziet het risico op arbeidsongeschikt en vind het tegelijkertijd niet belangrijk om dat te verzekeren Tweederde ziet voor zichzelf een veelbelovende toekomst als advocaat Hier is wel een verschil tussen mannen en vrouwen te zien: vrouwen vinden het belangrijker hun inkomen te verzekeren en zien ook eerder het risico op uitval dan mannen. Daarentegen zijn zij minder stelling over een veelbelovende toekomst: 60% (helemaal) eens t.o.v. 73% (helemaal) eens bij mannen 34

35 Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst Zelfstandigen zijn stelliger over het belang van verzekerde inkomen en een veelbelovende toekomst dan advocaten in loondienst dat zijn Advocaten die korter dan 1 jaar werken vinden het belangrijker dat hun inkomen verzekerd is maar tegelijkertijd achten zij het risico op arbeidsongeschikt het laagst in Advocaten die meer dan 40 uur werken vinden het belangrijker dat hun inkomen verzekerd is en zien vaker een veelbelovende toekomst 35

36 Advocaat-stagiaires Mening over: Begeleiding door patroon (N=618) 13% 20% 39% 21% 7% De waarde van de kennis van het "civiel effect" van mijn masterdiploma (N=574) 12% 51% 31% 4% De Stagiaire Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (N=604) 4% 54% 37% 4% Basis: advocaat-stagiaires (N=630) Uitstekend Heel goed Goed Matig Slecht 36

37 Advocaat-stagiaires Advocaat-stagiaires zijn niet allemaal positief over de begeleiding door de patroon, de waarde van hun master diploma en de opleiding. 28% vindt de begeleiding door hun patroon matig of slecht, 35% vindt de waarde van de kennis van hun diploma matig of slechts en maar liefst 41% is negatief over de Stagiaire opleiding van de NOvA 6% van de stagiaires is vindt alle drie de aspecten matig of slecht Alleen het aspect begeleiding door patroon heeft direct impact op de algehele tevredenheid met het beroep als advocaat. Van de stagiaires die de begeleiding als slecht beoordelen is maar liefst 22% (zeer) ontevreden over hun beroep als advocaat (in totaal is slechts 3% van de advocaat stagiaires zeer ontevreden of ontevreden over het beroep) 37

38 Conclusies

39 Conclusies - algemeen 4 van de 5 advocaten zijn (zeer) tevreden over hun beroep als advocaat De meerderheid is positief over de werksfeer, opleidingsmogelijkheden, de ruimte voor nevenactiviteiten en de werktijden. Salaris wordt iets minder goed beoordeeld 4 van de 5 advocaten heeft plezier in zijn of haar dagelijkse werk 1 op de 5 ervaart geen goede werk privé balans. Verder is het zo dat hoe beter stress, werkdruk en persoonlijke omstandigheden bespreekbaar zijn op het kantoor, hoe vaker advocaten een goede balans tussen werk en privé ervaren 39

40 Conclusies - algemeen Plezier in het dagelijkse werk heeft verreweg de meeste impact op de algehele tevredenheid met het beroep als advocaat; salaris (het minst scorende onderdeel) heeft weinig impact. Plezier in het dagelijkse werk hangt sterk samen met de werksfeer op kantoor 82% van de advocaten vindt het belangrijk dat het inkomen verzekerd is; ruim de helft denkt overigens dat het daadwerkelijke risico op uitval zeer klein is Advocaat stagiaires zijn niet onverdeeld positief over de begeleiding door hun patroon, de waarde van het master diploma en de stagiaire opleiding. Echter, alleen de begeleiding door de patroon heeft daadwerkelijk invloed op de algehele tevredenheid. Verder valt op dat er geen significante verschillen zijn tussen advocaat-stagiaires en advocaten als het gaat om de tevredenheid 40

41 Conclusies - verschillen De volgende kenmerken zorgen voor een verschil in tevredenheid op vrijwel alle onderdelen: het al dan niet in loondienst zijn, het aantal jaar dat men werkzaam is als advocaat, de kantoorgrootte en de regio waar men werkzaam is Advocaten in loondienst zijn over de meeste aspecten minder tevreden dan zelfstandige advocaten Als men korter dan 1 jaar werkt is men over het algemeen het meest positief. Vervolgens zien we een daling bij advocaten die tussen de 1 en 3 jaar werkzaam zijn en daarna zien we weer een herstel van de tevredenheid Bij grote kantoren is men meer tevreden met het salaris (en ontvangt men ook daadwerkelijk een hoger salaris) maar daar staat wel tegenover dat de tevredenheid met de werktijden en de werk / privé balans minder hoog is. Advocaten bij grote kantoren geven ook vaker aan dat zij meer dan 50 uur per week werken. Bij grote kantoren zien we ook nog een regionaal verschil; grote kantoren in de 4 grote steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) scoren hoger op tevredenheid over salaris dan de grote kantoren die buiten deze regio vallen. Zij scoren lager op tevredenheid over de werk / privé balans 41

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Een onderzoek uitgevoerd door Bruins Coaching & Advies In samenwerking met Februari 214 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Inleiding, samenvatting en conclusies

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Resultaten 8 Bijlagen 22 2 Samenvatting Koopkracht onderzoek 3 Inleiding Inkomens- en uitgavenzekerheid

Nadere informatie

Uitkomsten analyse genderverschillen FinQ onderzoek door WOMEN Inc.

Uitkomsten analyse genderverschillen FinQ onderzoek door WOMEN Inc. Uitkomsten analyse genderverschillen FinQ onderzoek door WOMEN Inc. Over het FinQ onderzoek: Het FinQ onderzoek is in 2018 uitgevoerd door Motivaction. Voor de inhoudelijke begeleiding van het onderzoek,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017

Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017 Excerpt Gemeenteraad Rotterdam VITALE VERENIGINGEN 2017 Inleiding & samenvatting Inleiding Rotterdam Sportsupport spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft er naar sport toegankelijk te maken

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Enquête gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018

Enquête gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018 Enquête gemeenteraadsverkiezingen 2018 Maart 2018 Resultaten enquête gemeenteraadsverkiezingen 2018 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, zijn de deelnemers van het Ouderenpanel

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018

Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 Daniël de Rijke BSc In opdracht van de NBvK Juni 2018 Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 Daniël de Rijke/NBvK, juni 2018 Pagina!1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. ondersteuning samenwerking. specialisten. Mei 2015

Onderzoeksresultaten. ondersteuning samenwerking. specialisten. Mei 2015 Onderzoeksresultaten ondersteuning samenwerking medisch specialisten Mei 2015 2 Aanleiding onderzoek Movir heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden en oplossingen om arbeidsongeschiktheiddoor

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen Over het onderzoek Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

KLANTGERICHTHEIDSMONITOR WERKZOEKENDEN 0-3 MAANDEN 1 E PERIODE 2013

KLANTGERICHTHEIDSMONITOR WERKZOEKENDEN 0-3 MAANDEN 1 E PERIODE 2013 KLANTGERICHTHEIDSMONITOR WERKZOEKENDEN 0-3 MAANDEN 1 E PERIODE 2013 KLANTGERICHTHEIDSMONITOR WERKZOEKENDEN 0-3 MAANDEN 1 E PERIODE 2013 DESAN RESEARCH SOLUTIONS Jannes Hartkamp Amsterdam, mei 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Verwachtingen over de warmte van de toekomst

Verwachtingen over de warmte van de toekomst Verwachtingen over de warmte van de toekomst Van de toekomstige warmtevoorziening vragen Nederlanders vooral dat deze betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en veilig is. Een meerderheid (66,7%) vindt lage

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHULDDIENSTVERLENING GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek schulddienstverlening gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Datum Juli 2018 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten Connectivity Onderzoek 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten TIJDSBESTEDING Connectivity onderzoek Wave 1 / Tijdsbesteding Voorkeur tijdsbesteding doordeweeks -> uitgesplitst naar landen

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie