Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013"

Transcriptie

1 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies

2 Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn (variant) De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn (variant) 5 4 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GESLACHT De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn (variant) De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn (variant) 8 5 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS DE GEZINSCATEGORIE De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn (variant) De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn (variant) 11 6 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS DE TOELAATBAARHEIDSBASIS De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn 12 7 BESLUIT 13

3 1 1 Inleiding In deze studie vergelijken we het profiel van 2 populaties van werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een tijdsverschil van 9 jaar, nl. in 24 en in 213. De keuze voor die 2 jaren werd gemaakt om de volgende redenen: - 24 situeert zich op het moment van de invoering van de procedure inzake activering van het zoekgedrag naar werk en van het stelsel van de dienstencheques. 24 komt ook 2 jaar na de invoering van het Activaplan en van de reglementaire wijziging waarbij de leeftijd vanaf dewelke men een aanvraag tot vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan indienen, geleidelijk werd opgetrokken van 5 tot 58 jaar; is het laatste volledige jaar waarvoor we beschikken over statistieken i.v.m. de betalingen. 2 Methodologie Om die vergelijking te kunnen maken, hebben we 4 groepen van UVW-WZ afgebakend: - de -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn; - de -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn; - de 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn; - de 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn. Die dubbele benadering (volgens de leeftijd en de werkloosheidsduur) zal ons in staat stellen de impact van de hiervoor vermelde stelsels in te schatten. Die verschillende maatregelen richten zich nl. niet op dezelfde doelgroepen. Door de evolutie van elk van die 4 groepen afzonderlijk te analyseren, kunnen we nagaan voor welke groep die maatregelen de grootste impact hadden. Het is echter moeilijk uit te maken wat juist de impact was voor elk van de 4 maatregelen temeer daar de demografische evoluties en andere maatregelen, met name de gewestelijke, ook een belangrijke rol spelen. De procedure inzake activering van het zoekgedrag naar werk werd stapsgewijs ingevoerd in juli 24 (voor de -3-jarigen), in juli 25 (voor de 3- tot 39-jarigen) en tot slot in juli 26 (voor de 4- tot 49- jarigen). Sedert 1 januari 213 werd ze ook uitgebreid naar de 5- tot 54-jarigen, maar rekening houdend met de overgangsmaatregelen is die uitbreiding nog niet echt effectief. Ze heeft dus vooral betrekking op de UVW-WZ jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minstens 15 maanden (voor de -25- jarigen) en 21 maanden (voor de 25-jarigen en ouder). Het stelsel van de dienstencheques werd opgestart in juli 21. Tot januari 24 werd het beheerd door de gewesten en sedertdien is het een federale bevoegdheid geworden. De taken die binnen dat stelsel worden uitgevoerd, hebben betrekking op schoonmaak, strijken, bereiden van maaltijden enzovoort. De (voor het merendeel) vrouwelijke werknemers komen uit de risicogroepen: (langdurig) werklozen, PWAwerkneemsters, leefloontrekkers. Het Activaplan werd ingevoerd in 22 ter vervanging van andere activeringsmaatregelen zoals de dienstenbanen. Hoewel de doelgroepen van de Activaplan tussen 22 en 213 variëren, zijn er 2 pieken qua tewerkstelling: de ene in 28 ( eenheden) en de andere in 211 ( eenheden, met inbegrip van het win-winplan). In 28 was bijna 88% van de gerechtigden jonger dan 5 jaar en in 211 was dat 89%. De minimale werkloosheidsduur om toegang te hebben tot het Activaplan is tijdens die periode sterk gewijzigd maar het Activaplan is meer gericht op de langdurig werklozen. Tot slot heeft de reglementaire wijziging waarbij de verschuiving van het statuut van werkzoekende naar het statuut van niet-werkzoekende geleidelijk werd vertraagd, het aantal werkzoekenden doen toenemen, maar ze heeft ongetwijfeld ook een impact gehad op de globale werkloosheid (WZ en niet-wz). Om de specifieke impact trachten te meten als gevolg van die reglementaire wijziging hebben we eveneens een variante op de groep van de UVW-WZ van 5 jaar en ouder uitgewerkt, door er de vrijgestelde oudere werklozen 1 in te integreren. Zo krijgen we 2 varianten op de groep van de 5-jarigen en ouder: - de 5-jarigen en ouder (WZ en niet-wz) die minder dan 2 jaar werkloos zijn; 1 Het gaat enkel om een deel zij het wel veruit het belangrijkste deel van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar en ouder die ook de vrijgestelden om sociale en familiale redenen of om studies of opleidingen te volgen, omvatten.

4 2 - de 5-jarigen en ouder (WZ en niet-wz) die 2 jaar of langer werkloos zijn. In de volgende hoofdstukken is het profiel van de groepen opgemaakt op basis van de volgende variabelen: het gewest, het geslacht, de gezinscategorie en de toelaatbaarheidsbasis. 3 Profiel van de UVW-WZ in 24 en in 213 volgens het gewest 3.1 De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn 25. Grafiek 1 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Vlaanderen -7,5% Wallonië Brussel +4,5% +3,8% 5. Land -1,% Deze populatie is in ruime mate afhankelijk van de evolutie van de economische conjunctuur. Tijdens de periode van 24 tot 213 is het aantal UVW-WZ jonger dan 5 jaar en minder dan 2 jaar werkloos zo goed als gelijk gebleven, behalve in Vlaanderen waar een daling van 7,5% wordt opgetekend. 3.2 De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 2 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Vlaanderen Wallonië Brussel Land -46,8% -46,% -7,% -39,8%

5 3 Tussen 24 en 213 is het aantal UVW-WZ jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer sterk gedaald. Die afname doet zich vooral voor in Vlaanderen en in Wallonië, met respectievelijk -46,8% en -46%, terwijl de daling in Brussel beperkt bleef tot -7%. De tegengestelde evolutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient in perspectief geplaatst te worden met de evolutie van de bevolking op arbeidsleeftijd jonger dan 5 jaar in de loop van de beschouwde periode: tussen 24 en 213 noteerde de bevolking van 15 tot 49 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toename van 17,5 %, tegenover een stablisatie in het Waals Gewest (+,7 %) en een lichte daling in het Vlaams Gewest (- 1 %). 3.3 De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn Grafiek 3 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Vlaanderen +3,6% Wallonië +45,3% Brussel +32,9% Land +35,7% Zoals we onder punt 3.1 hebben aangestipt, is de groep van de UVW-WZ met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar afhankelijk van de evolutie van de economische conjunctuur en dat geldt eveneens als het gaat om de oudere werklozen (5 jaar en ouder). Maar die groep wordt ook beïnvloed door de reglementaire wijziging waarvan hierboven sprake (verhoging van de leeftijd om een vrijstelling te kunnen krijgen van de inschrijving als werkzoekende) en door de demografische evolutie. Tussen 24 en 213 is die groep aangegroeid met 3,6% in Vlaanderen, 32,9% in Brussel en 45,3% in Wallonië.

6 4 3.4 De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn (variant) Grafiek 4 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Vlaanderen Wallonië Brussel Land +21,9% +35,1% +27,7% +26,7% Door ook rekening te houden met de weinig talrijke vrijgestelde oudere werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar, krijgen we evoluties die vergelijkbaar zijn met de evoluties onder punt 3.3, maar de stijgingspercentages liggen hier lager: +21,9% in Vlaanderen (<3,6%), +35,1% in Wallonië (<45,3%) en +27,7% in Brussel (<32,9%). 3.5 De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 5 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Vlaanderen +92,2% Wallonië +173,2% Brussel +188,8% Land +139,9% De geleidelijke verhoging in 22 van de leeftijd vanaf dewelke een aanvraag tot vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kon worden ingediend, had enkel betrekking op de instromers in het stelsel van volledige werkloosheid. Het is dus in de loop der jaren dat het aantal UVW-WZ van 5 jaar en ouder is toegenomen. In 9 jaar tijd bedraagt de toename 92,2% in Vlaanderen, 173,2% in Wallonië en zelfs 188,8% in Brussel.

7 5 3.6 De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn (variant) Grafiek 6 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Vlaanderen Wallonië Brussel Land -3,7% +9,% +12,1% -12,3% Als we de vrijgestelde oudere werklozen toevoegen, stellen we voor de hele periode vast dat in Vlaanderen het aantal UVW van 5 jaar en ouder met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer gedaald is met 3,7%. In Wallonië en in Brussel is er eerder een lichte toename: respectievelijk +9% en +12,1%. Die verschillende evolutie in Vlaanderen zou voor een deel verklaard kunnen worden door het feit dat: - er in 24 in Vlaanderen een aanzienlijk groter absoluut aantal werklozen van 5 jaar en ouder was in vergelijking met de beide andere gewesten: respectievelijk fysieke eenheden tegen in Wallonië en in Brussel; - er binnen de leeftijdsklasse van de 5-jarigen en ouder in 24 een groter aandeel vrijgestelde oudere werklozen was (74% tegen 68% in Wallonië en 66% in Brussel); - er in 24 meer werklozen van 55 jaar en ouder waren: 68% tegen 61% in Wallonië en 64% in Brussel. In die leeftijdsklasse was er een grotere uitstroom naar het pensioen tussen 24 en 213. Tenslotte merken we nog op dat de demografische evolutie tussen 24 en 213 in de leeftijdsklasse van 5 tot 64 jaar vergelijkbaar is in de verschillende gewesten: + 17,8 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, + 2,2 % in het Waals Gewest en + 2,8 % in het Vlaams Gewest.

8 6 4 Profiel van de UVW-WZ in 24 en in 213 volgens het geslacht 4.1 De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn Grafiek 7 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Mannen Vrouwen +8,1% -1,4% -1,% Tijdens de periode is het aantal mannelijke UVW-WZ jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar toegenomen met 8,1%. Omgekeerd is het aantal vrouwelijke -5- jarige UVW-WZ afgenomen met 1,4%. 4.2 De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 8 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van 2 jaar of langer Mannen Vrouwen -22,7% -53,% -39,8% Het aantal langdurig werkloze vrouwelijke UVW-WZ is tussen 24 en 213 sterk gedaald (-53%). De afname bij de mannen is heel wat kleiner (-22,7%). Dat verschil is voor een deel ongetwijfeld toe te schrijven aan het stelsel van de dienstencheques.

9 7 4.3 De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn Grafiek 9 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Mannen Vrouwen +32,9% +39,7% +35,7% De demografische evolutie en de toenemende participatie van de vrouwen (ook geleidelijk in de hogere leeftijdsklassen) op de arbeidsmarkt verklaren waarschijnlijk de stijging in de periode van het aantal UVW-WZ van 5 jaar en ouder met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar: respectievelijk +32,9% voor de mannen en +39,7% voor de vrouwen. Tussen 24 en 213 is de bevolking van 5 tot 64 jaar toegenomen met 2,2 % (+ 19,9 % bij de mannen en + 2,5 % bij de vrouwen). In dezelfde periode is de werkende bevolking van 5 tot 64 jaar toegenomen met 49,1 % (+ 33,9 % bij de mannen en + 74, % bij de vrouwen). 4.4 De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn (variant) Grafiek 1 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Mannen Vrouwen +21,9% +33,9% +26,7% Door ook rekening te houden met de niet zo talrijke vrijgestelde oudere werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar, krijgen we evoluties die vergelijkbaar zijn met de vorige evoluties (cf. punt 4.3), maar de stijgingspercentages zijn hier minder uitgesproken: +21,9% voor de mannen (<32,9%) en +33,9% voor de vrouwen (<39,7%).

10 8 4.5 De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 11 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Mannen Vrouwen +147,2% +132,2% +139,9% Door de strengere toekenningsvoorwaarden voor de vrijstelling van de inschrijving als werkzoekende is het aantal UVW-WZ van 5 jaar en ouder tussen 24 en 213 voortdurend toegenomen. Over een periode van 9 jaar bedraagt de stijging 147,2% voor de mannen en 132,2% voor de vrouwen. 4.6 De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn (variant) Grafiek 12 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Mannen Vrouwen -13,9% -1,4% -12,3% Als we ook de vrijgestelde oudere werklozen in aanmerking nemen, zien we voor de periode van 24 tot 213 een daling van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar en ouder, en dat zowel bij de mannen (-13,9%) als bij de vrouwen (-1,4%).

11 9 5 Profiel van de UVW-WZ in 24 en in 213 volgens de gezinscategorie De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn 25. Grafiek 13 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Gezinshoofden Alleenwonenden Samenwonenden -5,7% -4,8% +2,7% -1,% Tijdens de periode stellen we een lichte verhoging vast van het aantal samenwonende UVW- WZ jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar (+2,7%). Omgekeerd is het aantal UVW-WZ dat gezinshoofd of alleenwonend is en jonger is dan 5 jaar gedaald: respectievelijk -5,7% en -4,8%. 5.2 De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 14 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Gezinshoofden Alleenwonenden Samenwonenden -51,4% -25,8% -29,8% -39,9% 2 In het licht van de werkloosheidsreglementering zijn de gezinscategorieën onderverdeeld in werknemers met gezinslast (gezinshoofden), samenwonende werknemers (samenwonenden) en alleenwonende werknemers (alleenwonenden). Aangezien de gerechtigden op vrijstelling van inschrijving als werkzoekende om sociale en familiale redenen een forfaitair uitkeringsbedrag krijgen dat niet afhankelijk is van de gezinscategorie, werden ze in dit hoofdstuk niet opgenomen (het gaat om een klein aantal).

12 1 Het aantal gezinshoofden is met 51,4% gedaald. Ook het aantal alleenwonenden en samenwonenden is teruggelopen, zij het wel in mindere mate, met respectievelijk -25,8% en -29,8%. 5.3 De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn Grafiek 15 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder met met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Gezinshoofden Alleenwonenden Samenwonenden +4,2% +56,1% +24,7% +35,7% De toename is hier het grootst bij de alleenwonenden (+56,1%), gevolgd door de gezinshoofden (+4,2%) en tot slot, in mindere mate, de samenwonenden (+24,7%). 5.4 De 5-jarigen en ouder die minder dan 2 jaar werkloos zijn (variant) Grafiek 16 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Gezinshoofden +23,6% Alleenwonenden +45,1% Samenwonenden +19,8% +26,7% Door ook de weinige vrijgestelde oudere werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar op te nemen, krijgen we ietwat verschillende evoluties: het zijn nog steeds de alleenwonenden waarvan het aantal het sterkst stijgt (+45,1%) maar de evolutie bij de gezinshoofden en de samenwonenden is nu gelijklopend: respectievelijk +23,6% en +19,8%.

13 De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 17 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Gezinshoofden Alleenwonenden Samenwonenden +132,8% +22,7% +13,3% +139,8% Door de strengere toekenningsvoorwaarden m.b.t. de vrijstelling van inschrijving als werkzoekende, is er tussen 24 en 213 een voortdurende stijging van het aantal UVW-WZ van 5 jaar en ouder. Op 9 jaar tijd bedraagt de toename 22,7% voor de alleenwonenden, 132,8% voor de gezinshoofden en 13,3% voor de samenwonenden. 5.6 De 5-jarigen en ouder die 2 jaar of langer werkloos zijn (variant) Grafiek 18 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 jaar of ouder, met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 5 of ouder, met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Gezinshoofden -14,9% Alleenwonenden +19,% Samenwonenden -27,9% -12,3% Als we ook de vrijgestelde oudere werklozen in aanmerking nemen, zien we tegengestelde evoluties volgens de gezinscategorie: +19% alleenwonenden, -14,9% gezinshoofden en -27,9% samenwonenden.

14 12 6 Profiel van de UVW-WZ in 24 en in 213 volgens de toelaatbaarheidsbasis 6.1 De -5-jarigen die minder dan 2 jaar werkloos zijn 25. Grafiek 19 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar Arbeid +4,2% Studies -11,9% -1,% Tijdens de periode van 24 tot 213 kan een lichte toename worden vastgesteld van het aantal UVW-WZ die jonger zijn dan 5 jaar, die tot de werkloosheid toegelaten zijn op basis van arbeid en die gedurende minder dan 2 jaar werkloos zijn (+4,2%). Omgekeerd is het aantal UVW-WZ jonger dan 5 jaar toegelaten tot de werkloosheid op basis van studies en gedurende minder dan 2 jaar werkloos, gedaald met -11,9%. 6.2 De -5-jarigen die 2 jaar of langer werkloos zijn Grafiek 2 De werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 5 jaar met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer Arbeid Studies -39,6% -4,3% -39,8% We stellen een vergelijkbare daling vast bij de UVW-WZ jonger dan 5 jaar die zijn toegelaten op basis van arbeid (-39,6%) en bij hen die zijn toegelaten op basis van studies (-4,3%). Gezien het zeer kleine aantal gerechtigden op inschakelingsuitkeringen bij de 5-jarigen en ouder werd de analyse voor de 5-jarigen en ouder niet voortgezet volgens de toelaatbaarheidsbasis.

15 7 Besluit In deze beknopte studie vergelijken we het profiel van 4 groepen van UVW-WZ (+ 2 varianten) op het ogenblik van de invoering van een reeks maatregelen die erop gericht zijn de arbeidsmarkt een nieuwe dynamiek te verschaffen (in 24) en 9 jaar later (in 213), wanneer die maatregelen op kruissnelheid zijn gekomen. Het gaat vooral om de volgende maatregelen: - de procedure inzake activering van het zoekgedrag naar werk; - het stelsel van de dienstencheques; - het Activaplan dat gericht is op sommige specifieke doelgroepen; - de reglementaire wijziging betreffende de vrijgestelde oudere werklozen. Aan de hand van de vergelijking met een tijdsverschil van 9 jaar hebben we de impact van die maatregelen kunnen inschatten voor die 4 (of 6) groepen van UVW-WZ. Tabel 1 Synthesetabel <5 jaar 5 jaar en ouder 5 jaar en ouder * Evolutie (1) (2) (3) (1)+(3) <2 jaar -1,% +35,7% +26,7% +2,3% 2 jaar en + -39,8% +139,9% -12,3% -27,% -19,2% +96,9% -6,4% -15,% <5 jaar 5 jaar en ouder 5 jaar en ouder * Evolutie (1) (2) (3) (1)+(3) <2 jaar jaar en * Met inbegrip van de oudere werklozen vrijgesteld op basis van leeftijd Tabel 2 Gerechtigden op de maatregelen Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig <5 jaar 5 jaar en ouder 5 jaar en ouder * werklozen <2 jaar 2 jaar en + <2 jaar 2 jaar en + <2 jaar 2 jaar en + -1,% -39,8% +35,7% +139,9% +26,7% -12,3% Geslacht Mannen +8,1% -22,7% +32,9% +147,2% +21,9% -13,9% Vrouwen -1,4% -53,% +39,7% +132,2% +33,9% -1,4% Vlaanderen -7,5% -46,8% +3,6% +92,2% +21,9% -3,7% Gewest Wallonië +4,5% -46,% +45,3% +173,2% +35,1% +9,% Brussel +3,8% -7,% +32,9% +188,8% +27,7% +12,1% Gezinshoofd -5,7% -51,4% +4,2% +132,8% +23,6% -14,9% Gezinscategorie Alleenwonende -4,8% -25,8% +56,1% +22,7% +45,1% +19,% Samenwonende +2,7% -29,8% +24,7% +13,3% +19,8% -27,9% Basis Arbeid +4,2% -39,6% +34,7% +136,3% +25,9% -13,% Studies -11,9% -4,3% * Met inbegrip van de oudere werklozen vrijgesteld op basis van leeftijd 13

16 14 Uit die gegevens blijkt dat de groep van de -5-jarigen die sedert 2 jaar of langer werkloos zijn, de sterkste daling heeft laten optekenen tussen 24 en 213. De impact was het grootst: - in Vlaanderen en in Wallonië met dalingen van respectievelijk 46,8% en 46%; - bij de vrouwen (-53%); - voor de gezinshoofden (-51,4%). Voor de andere groepen waren er tegengestelde evoluties. We vermelden hier de groep van de 5-jarigen en ouder met daarbij de vrijgestelde oudere werklozen met een werkloosheidsduur van 2 jaar of meer, waar er een stijging of een daling was naargelang van de beschouwde subpopulatie: - een afname in Vlaanderen (-3,7%) en een verhoging in Brussel en in Wallonië (+12,1% en +9%); - dalingen voor de samenwonenden (-27,9%) en in mindere mate voor de gezinshoofden (-14,9%) maar een stijging voor de alleenwonenden (+19%). Het is moeilijk uit te maken wat juist de impact was voor elk van de 4 maatregelen temeer daar de demografische evoluties en andere maatregelen, met name de gewestelijke, ook een belangrijke rol spelen. Toch lijkt het relatief duidelijk dat die maatregelen een tastbare invloed hebben gehad die meer of minder uitgesproken is naargelang van de geanalyseerde groepen van uitkeringstrekkers.

Evolutie van de uitkeringstrekkers van 50 jaar of ouder

Evolutie van de uitkeringstrekkers van 50 jaar of ouder Evolutie van de uitkeringstrekkers van 50 jaar of ouder Inhoudstafel : 1. Samenvatting... 2 2. Globale evolutie... 5 2.1 Stijging van het aantal volledig werklozen en bruggepensioneerden van 50 jaar en

Nadere informatie

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid

Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid Evolutie van het aantal alleenwonenden in de volledige werkloosheid 1 Inleiding Tijdens het laatste kwartaal 21 is het aantal alleenwonenden in de loop van de eerste vergoedingsperiode ( 1 jaar) aanzienlijk

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013)

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Directie statistieken, begroting en studies Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Inleiding In juli 2013 werd de studie Activering en opleiding van

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

RVA-uitkeringstrekkers van 50 jaar en ouder 2000/2009

RVA-uitkeringstrekkers van 50 jaar en ouder 2000/2009 RVA-uitkeringstrekkers van 50 jaar en ouder 2000/2009 1 Inhoudstafel Inleiding.3 1 Verdeling volgens gewest van de uitkeringstrekkers van 50 jaar en ouder..4 2 Types uitkeringen in 2000 en in 2009 (voor

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Nieuwkomers Gehele populatie 1 Gewest Leeftijd 1

Nieuwkomers Gehele populatie 1 Gewest Leeftijd 1 Uitstroom naar werk van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van het tweede kwartaal van 2010 1 Inhoudsopgave 1. Synthese...3 2. Methodologie...7 2.1. De uitstroom naar werk volgens

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001

Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001 Profiel en evolutie van de sociale uitkeringstrekkers anno 2001 Voorstelling van het jaarverslag van de RVA De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening was één van de eerste Belgische openbare instellingen

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

Evolutie en profiel van de uitkeringstrekkers ten laste van de RVA anno 2002

Evolutie en profiel van de uitkeringstrekkers ten laste van de RVA anno 2002 Arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid Evolutie en profiel van de uitkeringstrekkers ten laste van de RVA anno 2002 Voorstelling van het jaarverslag van de RVA De werkgelegenheid stokte tijdens het laatste

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt

Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt Statistieken, budget en studies Situatie op 30 juni 2017 Woord vooraf De RVA publiceert een maandelijkse statistiek over de vergoede werkloosheid. Die statistiek,

Nadere informatie

De rechthebbenden. overbruggingsuitkeringen. Realisatie: directie Studies en directie Statistieken en Publicaties

De rechthebbenden. overbruggingsuitkeringen. Realisatie: directie Studies en directie Statistieken en Publicaties De rechthebbenden op wachtof overbruggingsuitkeringen Realisatie: directie Studies en directie Statistieken en Publicaties Voorwoord De werkloosheid blijft een van de meest nijpende sociale problemen.

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 Mieke Booghmans Voor het tweede jaar op rij kent Vlaanderen een sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Vooral de mannen hebben deel

Nadere informatie

Focus. Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen

Focus. Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen Focus Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen Inleiding De werknemer die werkloos wordt en toelaatbaar is op basis van arbeidsprestaties krijgt in toepassing van het verzekeringsprincipe een cijfercode

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Uitstroom van de werkloosheidsuitkering naar het vervroegd pensioen in een context van reglementaire wijzigingen

Uitstroom van de werkloosheidsuitkering naar het vervroegd pensioen in een context van reglementaire wijzigingen Uitstroom van de werkloosheidsuitkering naar het vervroegd pensioen in een context van reglementaire wijzigingen 2010-2014 Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING:

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 3

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Mieke Booghmans Kort samengevat De werkloosheidsevolutie is niet enkel een marionet van de conjunctuur. Het beleid probeert de touwtjes mee in handen te nemen en het effect van de conjunctuur

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie sinds 1945 van de tijdelijke werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1945 van de tijdelijke werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1945 van de tijdelijke werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 DE REDENEN VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Jaarverslag RVA 2016

Jaarverslag RVA 2016 Jaarverslag RVA 2016 2 I. Conjuncturele en demografische context II. Maatregelen onder bevoegdheid van de RVA III. Impact van de reglementaire wijzigingen sinds 2012 IV. Internationale vergelijking van

Nadere informatie

Recente evolutie van de verdeling naar gezinscategorie van werklozen

Recente evolutie van de verdeling naar gezinscategorie van werklozen Recente evolutie van de verdeling naar gezinscategorie van werklozen Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 1.1 Werkloosheid en gezinssituatie... 3 1.2 De vergoedingsregeling van werklozen... 4 1.3 De controle

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen. Elementen van evaluatie van een aantal RVA-maatregelen

Activering en opleiding van werklozen. Elementen van evaluatie van een aantal RVA-maatregelen Activering en opleiding van werklozen Elementen van evaluatie van een aantal RVA-maatregelen p.2/67 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel van de studie... 5 1.2 Achtergrond... 5 1.3 Methodologie...

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Studies. Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid

Studies. Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid Studies Wijzigingen van gezinstoestand tijdens volledige werkloosheid Maart 1999 Voorwoord Deze studie zal in 4 delen worden gepubliceerd in de RVA Stat info. In deze Stat info vindt u Deel I. Deel I omvat:

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Volledige en tijdelijke werkloosheid volgens nationaliteit

Volledige en tijdelijke werkloosheid volgens nationaliteit Volledige en tijdelijke werkloosheid volgens nationaliteit in de periode van 2008 tot 2013 (met focus op de dienstenchequesector) Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De statuten deeltijdse arbeid in de werkloosheidsverzekering

De statuten deeltijdse arbeid in de werkloosheidsverzekering De statuten deeltijdse arbeid in de werkloosheidsverzekering Inhoudstafel I. Wat wordt er onder deeltijdse arbeid verstaan in de werkloosheidsverzekering? II. III. IV. speciale items: Wat is een inkomensgarantieuitkering?

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag Juni 2013 Inhoudsopgave, editoriaal en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Dienst Studies. Evolutie van de tijdelijke werkloosheid art. 50 (slecht weer) in het licht van de geregistreerde weersomstandigheden

Dienst Studies. Evolutie van de tijdelijke werkloosheid art. 50 (slecht weer) in het licht van de geregistreerde weersomstandigheden Dienst Studies Evolutie van de tijdelijke werkloosheid art. 50 (slecht weer) in het licht van de geregistreerde weersomstandigheden Focus op de periode januari 2008 december 2012 Inhoudstafel: 1 INLEIDING

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

1. Werkwijze Beschrijving van de steekproef Definitie van de RVA-uitkeringscategorie...2

1. Werkwijze Beschrijving van de steekproef Definitie van de RVA-uitkeringscategorie...2 Vergelijking tussen de RVA-uitkeringscategorie en de LIPROgezinspositie van de niet werkende werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen - december 2007 1. Werkwijze... 2 1.1 Beschrijving van

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Werkloosheidscijfers Allochtonen Het "Maandverslag Arbeidsmarkt" van de V l a a m- se Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Vooraleer we verdergaan, is het nuttig om art van de organieke wet betreffende de OCMW s in zijn context te plaatsen. 1

Vooraleer we verdergaan, is het nuttig om art van de organieke wet betreffende de OCMW s in zijn context te plaatsen. 1 De uitkeringsgerechtigden van de RVA toegelaten op basis van arbeidsprestaties voor de OCMW s in toepassing van artikel 60 7 van de organieke wet betreffende de OCMW s INHOUDSTAFEL Inleiding 2 Tewerkstelling

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

L&W - Berichten Hoe sterk worden oudere werknemers getroffen door de crisis?

L&W - Berichten Hoe sterk worden oudere werknemers getroffen door de crisis? L&W - Berichten 3-2010 Hoe sterk worden oudere werknemers getroffen door de crisis? Lieve De Lathouwer Maart 2010 expertisecentrum Leeftijd en Werk Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Vlaanderen telt per eind januari 2002 5.380 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een universitair diploma. Daarnaast

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/096 ADVIES NR. 16/22 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie De loopbaanonderbreking 1985-1998 - Actualisatie De belangrijkste wijzigingen van de koninklijke besluiten inzake loopbaanonderbreking De reglementering van de privé-sector K.B. van 22.03.1995 - Koninklijk

Nadere informatie

Persmededeling jaarverslag RVA 2014. Samenvatting De vergoede werkloosheid zowel de volledige als de tijdelijke werkloosheid is in 2014 gedaald.

Persmededeling jaarverslag RVA 2014. Samenvatting De vergoede werkloosheid zowel de volledige als de tijdelijke werkloosheid is in 2014 gedaald. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 19 maart 2015 Persmededeling jaarverslag RVA 2014 Samenvatting

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie