De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober 2013 Onderzoeksgebied: Bevolking: Methode: Veldwerk: EU-27/EU Europeanen van 15 jaar en ouder Persoonlijke interviews (CAPI) 7 tot 23 juni 2013, interviews uitgevoerd door TNS opinion A. DE ROL VAN DE EURO... 7 B. WELKE EUROZONE IN 2025? C. BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE D. DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN E. EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN Met het oog op de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013, 8 dagen nadat de periode voor dit onderzoek was verstreken, werden voor dit land enkele vragen lichtelijk aangepast opdat de resultaten op een efficiënte manier in het onderhavige Eurobarometer-onderzoek zouden kunnen worden opgenomen. KENNISGEVING Voor deze enquête zijn in de 28 EU lidstaten burgers persoonlijk geïnterviewd door TNS Opinion. De resultaten worden weergegeven voor de EU-28 (in het geval van nieuwe vragen) of in de vorm van tendensen voor de EU-27. Dit onderzoek van het EP wordt aangevuld met een vraag die in het kader van de door de Europese Commissie op 23 juli 2013 uitgegeven Eurobarometer Standaard 79.3 werd gepubliceerd. Afdeling Analyse van de publieke opinie Jacques Nancy

2 Leeftijd Geslacht Beroep Eurolanden/nieteurolanden INLEIDING Uit het onderzoek van de resultaten die werden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en beroepscategorie van de Europeanen, alsook naar landengroepen (eurolanden/nieteurolanden), blijken enkele tendensen. In het algemeen zijn er geen duidelijke verschillen tussen de geslachten, hoewel werd vastgesteld dat het idee dat de euro de negatieve gevolgen van de crisis in het algemeen heeft afgezwakt sterker leeft bij mannen dan bij vrouwen, en dat laatstgenoemden in het algemeen meer interesse tonen in maatschappelijke thema's. De verschillen tussen de leeftijdscategorieën zijn duidelijker afgetekend: jongeren (15-24 jaar) geven vaker de voorkeur aan een gecoördineerd optreden van de lidstaten tegen de crisis en willen dat de EU haar begroting besteedt aan onderwijs en opleiding. In de oudste leeftijdscategorie (55+) vinden de bevraagden het vaakst dat de begroting van de EU "te omvangrijk" is. Ook kunnen er bepaalde verschillen tussen de beroepscategorieën worden vastgesteld: kaderleden staan het positiefst tegenover de rol van de euro in de crisis, en zelfstandigen vinden dat groei de prioriteit moet krijgen in de EU-begroting. Huismannen en -vrouwen en werklozen menen het minst vaak dat de Europese Unie de meest geschikte speler is om hen in 2025 zo doeltreffend mogelijk van de positieve gevolgen van de mondialisering te laten genieten, of hen tegen negatieve gevolgen daarvan te beschermen. Er tekenen zich duidelijke verschillen af tussen de respondenten uit de eurolanden en die uit de niet-eurolanden: de eerste categorie geeft duidelijk de voorkeur aan gecoördineerde maatregelen en vindt vaker dat de hervorming van het bankwezen efficiënter zou zijn op Europees niveau; de tweede groep kiest daarentegen eerder voor individuele maatregelen en gelooft dat het efficiënter zou zijn om het bankstelsel aan de hand van nationale maatregelen te hervormen. In detail: Reacties op de crisis: een meerderheid van de respondenten is voorstander van gecoördineerde maatregelen tussen de lidstaten ter bestrijding van de crisis, behalve in de niet-eurolanden. De tewerkstelling blijft verreweg de belangrijkste prioriteit van de EU in de context van de crisis. - Alle categorieën samen genomen geven de Europeanen de voorkeur aan gecoördineerde maatregelen in plaats van aan afzonderlijke maatregelen, met name kaderleden (61%) en studenten (58%). - Er is echter een groot verschil tussen de eurolanden en de niet-eurolanden voor deze vraag: in de niet-eurolanden geven de respondenten de voorkeur aan individuele acties (49% ten opzichte van 41% die de voorkeur geeft aan gecoördineerde maatregelen); terwijl de rollen omgekeerd zijn in de eurolanden 2

3 (respectievelijk 36% en 55%). De Europese Unie is de meest geschikte speler om de crisis efficiënt te bestrijden, met name volgens studenten (27%), jarigen (25%) en inwoners van de eurolanden (23%). Hoewel in alle categorieën samen genomen de antwoorden gelijk verdeeld zijn tussen de Europese Unie en de nationale overheid, geniet laatstgenoemde de voorkeur in de niet-eurolanden (27%). - In de context van de crisis moet de EU van tewerkstelling een prioriteit maken, met name volgens werklozen (83%). De koopkracht en de overheidsschuld worden vaker genoemd in de eurolanden, terwijl huisvesting vaker genoemd wordt in niet-eurolanden. De rol van de euro: in alle categorieën overheerst het gevoel dat de euro de gevolgen van de crisis niet heeft kunnen verzachten, hoewel het gevoel dat de euro de gevolgen van de crisis heeft beperkt is gegroeid ten opzichte van september In de niet-eurolanden reageren de respondenten verdeeld op de vraag of hun land de gemeenschappelijke munt in 2025 ingevoerd zal hebben. - Mannen (41%) en kaderleden (43%) denken iets vaker dan vrouwen (35%), huismannen en -vrouwen en werklozen (34% in beide categorieën) dat de euro de gevolgen van de crisis verzacht heeft. Er is bijna geen verschil tussen de leeftijdscategorieën. - In de niet-eurolanden denkt een meerderheid van de vrouwen dat hun land de gemeenschappelijke munt ingevoerd zal hebben in 2025 (47% "ja" ten opzichte van 44% "nee"), terwijl de mannen eerder sceptisch blijven (45% "ja" ten opzichte van 48% "nee"). - Het merendeel van de personen jonger dan 40 jaar, huismannen en -vrouwen en werklozen uit de niet-eurolanden zijn ervan overtuigd dat hun land de gemeenschappelijke munt ingevoerd zal hebben in plussers, zelfstandigen en kaderleden denken daarentegen dat hun land zijn nationale munt zal behouden. De EU-begroting wordt "correct" bevonden door alle categorieën van Europeanen, met name mannen (42%), jarigen (43%), kaderleden (47%) en werknemers (49%). - Mannen (25%), Europeanen jonger dan 40 jaar (24%) en kaderleden (25%) vinden de EU-begroting vaker "niet omvangrijk genoeg" dan vrouwen (19%), 55-plussers (19%) en gepensioneerden (19%). - In de eurolanden zijn meer respondenten van mening dat de EU-begroting "niet omvangrijk genoeg" is, namelijk 25% ten opzichte van 17% in de nieteurolanden. De begrotingsprioriteiten van de Europese Unie verschillen gevoelig naargelang de categorieën. - Mannen (50%) en zelfstandigen (55%) vinden groei het belangrijkst. 3

4 - Vrouwen (52%), werkenden (52% van de jarigen), arbeiders (51%), huismannen en -vrouwen (50%) en werklozen (57%) geven de voorkeur aan sociale zaken en tewerkstelling. - Volgens jarigen (51%) en studenten (54%) moet de EU haar begroting vooral gebruiken voor onderwijs en opleiding. - Sociale zaken en tewerkstelling is de belangrijkste begrotingsprioriteit voor de respondenten uit de eurolanden (53% ten opzichte van 43% in de nieteurolanden). Deze noemen vaker dan mensen uit de niet-eurolanden onderwijs en opleiding (48% ten opzichte van 36%) en wetenschappelijk onderzoek (25% ten opzichte van 16%) als een prioriteit. - In de niet-eurolanden denken de respondenten dat de groei de belangrijkste begrotingspost van de EU zou moeten uitmaken (47%). In het geheel genomen denkt een meerderheid van de Europeanen dat de wereldwijde hervorming van het bankwezen efficiënter zou zijn op Europees niveau, hoewel de meningen verdeeld zijn wat betreft de garantie van de bankdeposito's van burgers. - Mannen, jarigen (behalve wat betreft het redden van banken in moeilijkheden) en kaderleden geloven het vaakst dat de verschillende maatregelen om het bankwezen te hervormen efficiënter zouden zijn op Europees niveau. - Vrouwen (46%), 55-plussers (48%), huismannen en -vrouwen (48%) en gepensioneerden (47%) zijn vaker van oordeel dat de garantie van bankdeposito's efficiënter zou zijn op nationaal niveau. - Er tekenen zich grote verschillen af tussen respondenten uit de eurolanden en uit de niet-eurolanden. De eerste categorie is vaker van mening dat de verschillende maatregelen efficiënter zouden zijn op Europees niveau. In de niet-eurolanden gelooft men daarentegen dat het voor drie op de vier maatregelen efficiënter zou zijn ze op nationaal niveau uit te voeren. Om de resultaten van de Europese economie te verbeteren, geloven de Europeanen dat in de eerste plaats het onderwijs en de beroepsopleidingen verbeterd moeten worden. Andere initiatieven worden in alle categorieën door ten minste een derde van de Europeanen genoemd. - Jongeren (53%) en studenten (55%) vermelden het vaakst het verbeteren van onderwijs en beroepsopleiding; dit is zo voor alle categorieën jarigen (34%) en vooral werklozen (39%) noemen iets vaker het oprichten van bedrijven vergemakkelijken. - Mannen (34%), jarigen (33%) en vooral kaderleden (41%) noemen vaker investeren in onderzoek en ontwikkeling. - In de eurolanden worden de eerste vijf initiatieven het vaakst genoemd, en met name investeringen in onderzoek en ontwikkeling (35% ten opzichte van 4

5 24%). Het omgekeerde is waar voor investeringen in vervoer; dit wordt vaker genoemd in de niet-eurolanden (18% ten opzichte van 9% in de eurolanden). Europeanen en de mondialisering in 2025: de EU werpt zich op als de geschiktste speler om ons zo efficiënt mogelijk te laten profiteren van de positieve gevolgen van de mondialisering, maar ook om ons te beschermen tegen de negatieve gevolgen daarvan (op gelijke voet met de nationale overheid). Volgens de respondenten zullen, met name, China en de Verenigde Staten de belangrijkste economische machten zijn in Mannen noemen vaker dan vrouwen de EU, maar ook alle andere spelers, zowel wat betreft het profiteren van de positieve gevolgen van de mondialisering in 2025, als het beschermen tegen de negatieve gevolgen daarvan. Dit verklaart waarom vrouwen vaker dan mannen "ik weet het niet" antwoorden, (22% ten opzichte van 14% van de mannen wat betreft het profiteren van de positieve gevolgen; 23% ten opzichte van 15% van de mannen wat betreft het beschermen tegen de negatieve gevolgen). - De Europese Unie krijgt het vaakst het vertrouwen van jarigen (53% wat betreft het profiteren van de positieve gevolgen; 52% wat betreft het beschermen tegen de negatieve gevolgen), studenten (57% en 54%) en kaderleden (55% en 56%). Laatstgenoemden kiezen vaker dan gemiddeld voor de nationale overheid; ze vinden haar de belangrijkste speler in het beschermen van de burgers tegen de negatieve gevolgen van de mondialisering (58%). - In de niet-eurolanden is de nationale overheid het geschiktst om de burgers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de mondialisering in 2025 (53% ten opzichte van 47% voor de EU). Het omgekeerde geldt voor de eurolanden (46% ten opzichte van 49%). 5

6 6

7 A. DE ROL VAN DE EURO 7

8 Leeftijdsgroepen DE ROL VAN DE EURO FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q35 Kunt u aangeven of u het eerder eens of eerder oneens bent met de volgende stelling: over het algemeen heeft de Euro de negatieve effecten van de huidige crisis verzacht. 8

9 DE ROL VAN DE EURO Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 9

10 Geslacht DE ROL VAN DE EURO FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q35 Kunt u aangeven of u het eerder eens of eerder oneens bent met de volgende stelling: over het algemeen heeft de Euro de negatieve effecten van de huidige crisis verzacht. 10

11 DE ROL VAN DE EURO Geslacht 2. Nationale resultaten 11

12 Beroepsgroepen DE ROL VAN DE EURO FOCUS OP BEROEP 1. Resultaten Europese Unie Q35 Kunt u aangeven of u het eerder eens of eerder oneens bent met de volgende stelling: over het algemeen heeft de Euro de negatieve effecten van de huidige crisis verzacht. 12

13 DE ROL VAN DE EURO Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 13

14 Eurozone Niet-Eurozone DE ROL VAN DE EURO FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q35 Kunt u aangeven of u het eerder eens of eerder oneens bent met de volgende stelling: over het algemeen heeft de Euro de negatieve effecten van de huidige crisis verzacht. 14

15 DE ROL VAN DE EURO Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 15

16 B. WELKE EUROZONE IN 2025? Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 16

17 Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 17

18 Leeftijdsgroepen WELKE EUROZONE IN 2025? FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten van landen buiten de eurozone Q36 Denkt u dat tegen 2025 (ONS LAND) de euro zal hebben ingevoerd? Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 18

19 WELKE EUROZONE IN 2025? Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 19

20 Geslacht WELKE EUROZONE IN 2025? FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten van landen buiten de eurozone Q36 Denkt u dat tegen 2025 (ONS LAND) de euro zal hebben ingevoerd? Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 20

21 WELKE EUROZONE IN 2025? Geslacht 2. Nationale resultaten Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 21

22 Beroepsgroepen WELKE EUROZONE IN 2025? FOCUS OP BEROEP 1. Resultaten van landen buiten de eurozone Q36 Denkt u dat tegen 2025 (ONS LAND) de euro zal hebben ingevoerd? Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 22

23 WELKE EUROZONE IN 2025? Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten Deze vraag werd enkel in de landen buiten de eurozone gesteld 23

24 24

25 C. BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE 25

26 Leeftijdsgroepen BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q41 Het totale budget van de EU vertegenwoordigt min of meer 1% van het bruto binnenlands product (BBP) van alle lidstaten, dat wil zeggen ongeveer 145 miljard euro. Zou u zeggen dat dit aandeel te hoog, ongeveer goed of te laag is? 26

27 BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 27

28 Geslacht BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q41 Het totale budget van de EU vertegenwoordigt min of meer 1% van het bruto binnenlands product (BBP) van alle lidstaten, dat wil zeggen ongeveer 145 miljard euro. Zou u zeggen dat dit aandeel te hoog, ongeveer goed of te laag is? 28

29 BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE Geslacht 2. Nationale resultaten 29

30 Beroepsgroepen BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE FOCUS OP BEROEP 1. Resultaten Europese Unie Q41 Het totale budget van de EU vertegenwoordigt min of meer 1% van het bruto binnenlands product (BBP) van alle lidstaten, dat wil zeggen ongeveer 145 miljard euro. Zou u zeggen dat dit aandeel te hoog, ongeveer goed of te laag is? 30

31 BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 31

32 Eurozone Niet-Eurozone BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q41 Het totale budget van de EU vertegenwoordigt min of meer 1% van het bruto binnenlands product (BBP) van alle lidstaten, dat wil zeggen ongeveer 145 miljard euro. Zou u zeggen dat dit aandeel te hoog, ongeveer goed of te laag is? 32

33 BUDGET VAN DE EUROPESE UNIE Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 33

34 34

35 D. DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN 35

36 Leeftijdsgroepen DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q43 Welke drie initiatieven zouden de prestaties van de Europese economie het meest kunnen verbeteren? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 36

37 DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 37

38 Geslacht DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN 1. Resultaten Europese Unie FOCUS OP GESLACHT Q43 Welke drie initiatieven zouden de prestaties van de Europese economie het meest kunnen verbeteren? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 38

39 DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN Geslacht 2. Nationale resultaten 39

40 Beroepsgroepen DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN 1. Resultaten Europese Unie FOCUS OP BEROEP Q43 Welke drie initiatieven zouden de prestaties van de Europese economie het meest kunnen verbeteren? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 40

41 DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 41

42 Eurozone Niet-Eurozone DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q43 Welke drie initiatieven zouden de prestaties van de Europese economie het meest kunnen verbeteren? (MAX. 3 ANTWOORDEN) 42

43 DRIE INITIATIEVEN OM DE PRESTATIES VAN DE EUROPESE ECONOMIE TE VERBETEREN Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 43

44 44

45 E. EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN Best geplaatste personen om u mee te laten profiteren van de positieve effecten van globalisatie 45

46 Leeftijdsgroepen EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q37T Naar uw mening, welke van de volgende personen of organisaties zullen in 2025 u in staat stellen om het meest effectief te profiteren van de positieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 46

47 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 47

48 Geslacht EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q37T Naar uw mening, welke van de volgende personen of organisaties zullen in 2025 u in staat stellen om het meest effectief te profiteren van de positieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 48

49 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Geslacht 2. Nationale resultaten 49

50 Beroepsgroepen EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP BEROEP 1. Resultaten Europese Unie Q37T Naar uw mening, welke van de volgende personen of organisaties zullen in 2025 u in staat stellen om het meest effectief te profiteren van de positieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 50

51 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 51

52 Eurozone Niet-Eurozone EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q37T Naar uw mening, welke van de volgende personen of organisaties zullen in 2025 u in staat stellen om het meest effectief te profiteren van de positieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 52

53 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 53

54 54

55 2. Best geplaatste personen om u te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie 55

56 Leeftijdsgroepen EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP LEEFTIJD 1. Resultaten Europese Unie Q38T Naar uw mening, welke van de volgende actoren zal in 2025 u in staat zijn om u het meest effectief te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 56

57 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Leeftijdsgroepen 2. Nationale resultaten 57

58 Geslacht EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP GESLACHT 1. Resultaten Europese Unie Q38T Naar uw mening, welke van de volgende actoren zal in 2025 u in staat zijn om u het meest effectief te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 58

59 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Geslacht 2. Nationale resultaten 59

60 Beroepsgroepen EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP BEROEP 1. Resultaten Europese Unie Q38T Naar uw mening, welke van de volgende actoren zal in 2025 u in staat zijn om u het meest effectief te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 60

61 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Beroepsgroepen 2. Nationale resultaten 61

62 Eurozone Niet-Eurozone EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 FOCUS OP EUROZONE/LIDSTATEN BUITEN DE EUROZONE 1. Resultaten Europese Unie Q38T Naar uw mening, welke van de volgende actoren zal in 2025 u in staat zijn om u het meest effectief te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie? In de eerste plaats? En in de tweede plaats? (maximaal twee antwoorden mogelijk) 62

63 EUROPEANEN EN GLOBALISATIE IN 2025 Eurozone Niet-Eurozone 2. Nationale resultaten 63

Brussel, 21 augustus 2013

Brussel, 21 augustus 2013 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE Onderzoeksgebied:

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussel, oktober 2014 Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 BEKNOPTE SAMENVATTING Onderzoeksgebied: EU28 Bevolking:

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND

Eurobarometer Standaard 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Eurobarometer Standaard 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

EUROBAROMETER CRISIS EN voedselzekerheid

EUROBAROMETER CRISIS EN voedselzekerheid EUROBAROMETER 75.2 CRISIS EN voedselzekerheid Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement Onderzoek gecoördineerd door het directoraat-generaal Voorlichting TNS Opinion &

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Colloquium van 2 maart 2010. Horizon 2014: Welke banden bestaan er tussen vrouwen en de Europese Unie?

Colloquium van 2 maart 2010. Horizon 2014: Welke banden bestaan er tussen vrouwen en de Europese Unie? Directoraat-generaal voorlichting Directoraat C Relatie met de burgers EENHEID FOLLOW-UP VAN DE PUBLIEKE OPINIE Brussel, 5 maart 2010 Colloquium van 2 maart 2010 Horizon 2014: Welke banden bestaan er tussen

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Eurobarometer Standaard 78 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Onderzoek: Europese verkiezingen

Onderzoek: Europese verkiezingen Onderzoek: Europese verkiezingen Publicatiedatum: 5-5- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Project: 16055057 Datum: 13 september 2016 Achtergrond en hoofdvraag De ambitie van foodwatch is dat bedrijven hun klanten open en eerlijk voorlichten

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 KIES WIE EUROPA LEIDT In mei dit jaar kiezen u en bijna 400 miljoen andere Europeanen de leden van het Europees Parlement. Dit is de achtste keer dat

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States

ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States Country Specific Questionnaire Netherlands 1. 1. We gebruiken nu al bijna vijf

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften

Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Wat willen inwoners van de gemeente Tholen? Onderzoek naar behoeften Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding / aanleiding 6 3 Behoeften inwoners Tholen 8 4 Bijlagen 21 Wat willen inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 76. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2011 NATIONAAL RAPPORT BELGÏE

Eurobarometer Standaard 76. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2011 NATIONAAL RAPPORT BELGÏE Eurobarometer Standaard 76 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2011 NATIONAAL RAPPORT BELGÏE Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

CRISIS EN ECONOMISCH BESTUUR V

CRISIS EN ECONOMISCH BESTUUR V Directoraat-generaal voorlichting Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE Brussel, 21 mei 2012 CRISIS EN ECONOMISCH BESTUUR V Eurobarometer Europees Parlement (EB77.2)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008. Armoede in België ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 17 oktober 2008 Armoede in België Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober heeft de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

EUROBAROMETER 66 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 2006 NATIONAAL RAPPORT. Standaard Eurobarometer. Standaard Eurobarometer

EUROBAROMETER 66 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 2006 NATIONAAL RAPPORT. Standaard Eurobarometer. Standaard Eurobarometer Standaard Eurobarometer Europese Commissie EUROBAROMETER 66 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 006 NATIONAAL RAPPORT Standaard Eurobarometer 66 / Herfst 006 TNS Opinion & Social Standaard Eurobarometer

Nadere informatie

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4)

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4) Directoraat-generaal Communicatie Directoraat Betrekkingen met de burger Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 20 augustus De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau

Panel Fryslân over. vertrouwen in politiek en samenleving PANEL FRYSLÂN. mei Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving mei 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving Vertrouwen

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De Europeanen en de crisis

De Europeanen en de crisis EUROPEES PARLEMENT De Europeanen en de crisis Rapport Veldwerk: Augustus-september 2010 Publicatie: November 2010 Speciale Eurobarometer / Golf 74.1 TNS Opinion & Social NL Eurobaromètre spécial / Vague

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Hoedster van de EU financiën

Hoedster van de EU financiën NL Hoedster van de EU financiën EUROPESE REKENKAMER Controle van EU middelen overal ter wereld De Europese Rekenkamer is een EU instelling die in 1977 werd opgericht en is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5438 Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area [AAN IEDEREEN] C1.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Invloed van koffie op bedrijfsimago

Invloed van koffie op bedrijfsimago Invloed van koffie op bedrijfsimago Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van PouchDirect, een internationale leverancier van hoogwaardige stazakken en koffiezakken. De doelstelling van het onderzoek

Nadere informatie

Eisen aan bijstandsgerechtigen

Eisen aan bijstandsgerechtigen Eisen aan bijstandsgerechtigen Laure Michon Jeroen Slot l.michon@os.amsterdam.nl Januari 2012 Hoe denken Amsterdammers over hardere eisen aan bijstandsgerechtigden? Minister Kamp wil het aannemen van banen

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Opgave 1 Buitenland en overheid in de kringloop In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE NL NL Bijlage 3. Voornaamste economische tendensen

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

EUROPESE BURGERS EN INTELLECTUELE EIGENDOM: PERCEPTIE, BEWUSTZIJN EN GEDRAG SAMENVATTING

EUROPESE BURGERS EN INTELLECTUELE EIGENDOM: PERCEPTIE, BEWUSTZIJN EN GEDRAG SAMENVATTING EUROPESE BURGERS EN INTELLECTUELE EIGENDOM: PERCEPTIE, BEWUSTZIJN EN GEDRAG SAMENVATTING EUROPESE BURGERS EN INTELLECTUELE EIGENDOM: PERCEPTIE, BEWUSTZIJN EN GEDRAG SAMENVATTING VELDWERK: Tussen 21 en

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en solidariteit tussen de generaties

Vrijwilligerswerk en solidariteit tussen de generaties EUROPEES PARLEMENT Vrijwilligerswerk en Solidariteit tussen de generaties Verslag Veldwerk: april-mei 2011 Publicatie: oktober 2011 Speciale Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Dit onderzoek

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Netherlands VRAAG ITEM 8 ALLEEN IN KROATIE QNAT Wat is uw nationaliteit? Noemt u alstublieft het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (ENQ.:

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen sociale psychologie Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 1 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA66 Flash Eurobarometer 9 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 - The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie