Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies"

Transcriptie

1 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere provincie. Elke dag pendelen tienduizenden Belgen naar hun werk. Maar hoeveel zijn het er precies? Waar wonen en waar werken zij? De Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) uit 2006 geeft een aantal antwoorden op die vragen. 11,2% van de Belgen (of werkenden) is aan de slag buiten zijn Gewest en pendelt dus (vrij) ver naar zijn arbeidsplaats. Driekwart van die pendel gaat naar Brussel: Vlamingen en Walen pendelen naar Brussel. De grootste mobiliteitsstromen vinden we dus vanuit en Wallonië naar Brussel. De helft van zij die in Brussel werken zijn dan ook pendelaars uit een ander gewest. De tewerkstelling in Brussel ligt dus dubbel zo hoog als er werkenden wonen (16% ten opzichte van 8,7%). Niettemin zijn de Brusselaars relatief gezien toch het meest mobiel, gevolgd door de Waalse werkenden. 14,5% van de Brusselaars en 13,3% van de Walen werkt in een ander Gewest dan datgene waarin hij of zij woont, tegenover 9,7% van alle Vlamingen, die blijkbaar meer in eigen Gewest werk vinden. De pendel tussen het Waals en Vlaams Gewest onderling blijft vrij beperkt, namelijk Waalse werknemers begeven zich naar het Vlaams Gewest terwijl Vlamingen in omgekeerde richting pendelen. Voor de provincies ligt de mobiliteit bijna tweemaal zo hoog: 19,8% of Belgen werken in een andere provincie dan daar waar hij of zij woont. Van alle werkende Vlamingen (& Brusselaars) woont bijna een kwart in Antwerpen, gevolgd door 1/5 in West-. Opmerkelijk is ook dat de werkende inwoners van Waals- veruit de meest mobiele zijn. Zowat de helft onder hen gaat in een andere provincie werken. Voor de overgrote meerderheid is dit Brussel. 1

2 1. PENDELEN TUSSEN DE GEWESTEN 1.1 VERDELING VOLGENS WOONPLAATS EN PLAATS VAN TEWERKSTELLING Om deze vorm van mobiliteit te evalueren is het aangewezen om eerst een blik te werpen op de regionale verdeling van de Belgische werkende bevolking volgens woonplaats en plaats van tewerkstelling. Uit de gegevens blijkt dat 62,0% woonachtig is in het Vlaams Gewest, 29,2% in het Waals Gewest en 8,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat hier uitsluitend om de groep werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen). Leggen we daar de verdeling naast volgens plaats van tewerkstelling van de Belgische werkende bevolking, dan valt vooral het veel hogere cijfer voor Brussel op. De tewerkstelling in Brussel is veel hoger dan dat er werkenden wonen, nl. 16% ten opzichte van 8,7%. Dit betekent dus dat bijna de helft van zij die in Brussel werken pendelaars zijn uit een ander gewest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor en Wallonië het aandeel in de tewerkstelling net iets lager ligt dan het aandeel in de verdeling volgens woonplaats (57,7% ten opzichte van 62,0% in en 26,3% ten opzichte van 29,2% in Wallonië). Grafiek 1 : Verdeling van de werkende bevolking volgens woonplaats en plaats van tewerkstelling (2006) % 57.7% % 16.0% 29.2% 26.3% BHG Vlaams Gewest Waals Gewest Woonplaats Plaats van tewerkstelling BHG Vlaams Gewest Waals Gewest Woonplaats Plaats van tewerkstelling Netto verschil Een vergelijking van het netto verschil tussen deze cijfers voor woonplaats en gewest doet vermoeden dat de voornaamste stromen komen vanuit het Vlaams en Waals Gewest naar Brussel. In werkelijkheid is het plaatje echter ingewikkelder. Achter deze netto stromen schuilen ook stromen in de omgekeerde richting vanuit Brussel naar de twee overige Gewesten en tussen het Vlaams en Waals Gewest onderling. 1.2 MOBILITEITSGRAAD Vooraleer we dieper ingaan op hoe die stromen precies verlopen, bekijken we nog hoe het gesteld is met de mobiliteitsgraad in het algemeen. De mobiliteitsgraad geeft aan welk aandeel van de Belgische werkende bevolking woont en werkt in een verschillend gewest. Gemiddeld bedraagt de intergewestelijke mobiliteit bij Belgische werkende bevolking 11,2%. Ondanks dat de tewerkstelling in Brussel bijna dubbel zo hoog is als het aantal werkende inwoners, zijn de Brusselaars toch ook het meest mobiel, nl. 14,5 % van de Brusselaars gaat 2

3 in een ander Gewest werken. De werkende Vlamingen zijn het minst mobiel (slechts 9,7%) en voor Wallonië bedraagt het cijfer 13,3%. Grafiek 2 : Mobiliteitsgraad volgens gewest (2006) 16.0% 14.0% 12.0% 8.0% 14.5% 13.3% 6.0% 4.0% 9.7% 2.0% BHG Vlaams Gewest Waals Gewest Ook naar geslacht zijn er verschillen waar te nemen, nl. bij mannen is 12,0% mobiel, terwijl het bij vrouwen om slechts 10,2% gaat. Grafiek 3 : Mobiliteitsgraad volgens geslacht (2006) 12.5% 12.0% 11.5% 11.0% 12.0% 10.5% 9.5% 9.0% Mannen 10.2% Vrouwen De mobiliteit varieert sterk naargelang het opleidingsniveau. Bij hooggeschoolden bedraagt ze 15,6% tegenover 9,2% bij personen met een gemiddeld opleidingsniveau en 7,6% bij lager geschoolden. Grafiek 4 : Mobiliteitsgraad volgens onderwijsniveau (2006) 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 15.6% 7.6% 9.2% Lager onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs 3

4 Tot slot stellen we ook vast dat de jongeren veel minder mobiel zijn. Slechts 7,4% van de min 25 jarigen werkt in een ander Gewest dan waar hij of zij woont. De overige twee leeftijdscategorieën verschillen weinig van het algemeen gemiddelde. Grafiek 5: Mobiliteitsgraad volgens leeftijdsgroep (2006) 14.0% 12.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 7.4% 11.7% 11.1% PENDELEN TUSSEN DE GEWESTEN Hierboven werd reeds gesteld dat de intergewestelijke mobiliteit het hoogst is in Brussel en het kleinst in het Vlaams Gewest. Onderstaande cijfers geven aan in welke richting de voornaamste stromen precies gaan. Die mobiliteit kan op twee verschillende manieren bekeken worden. Enerzijds kunnen we ons afvragen waar de inwoners van de verschillende Gewesten gaan werken (=de uitstroompercentages). Anderzijds kunnen we ons ook de vraag stellen waar de verschillende gewesten hun werknemers halen (=instroompercentages). We beginnen met de eerste vraagstelling (tabel 1). Van alle werkende Brusselaars wisten we op basis van de mobiliteitsgraad al dat 85% zijn werkplaats in het eigen gewest heeft. Daarnaast heeft 9,9% een job in het Vlaams Gewest en 4,6% in het Waals Gewest. Bij de werkende Vlamingen gaat 8,9% in Brussel werken en slechts 0,8% in Wallonië. De overige 90,3% blijft in het Vlaams Gewest. Zij die in Wallonië wonen tenslotte zijn net iets mobieler, maar de verhoudingen zijn gelijklopend met die van de inwoners van het Vlaams Gewest: 10,4% van de werkende Waalse inwoners gaat in Brussel werken en 2,9% in. Deze percentages mogen niet verward worden met de reële stromen tussen de gewesten. In absolute cijfers gaan bijna dubbel zoveel Vlamingen als Walen in Brussel werken ( Vlamingen tegenover Walen). Vergelijken we de uitwisseling tussen en Wallonië, dan zien we dat meer Walen in (36.000) gaan werken dan in omgekeerde richting (21.500). Verder gaan ongeveer evenveel Walen als Brusselaars in het Vlaams Gewest werken (namelijk ). Niet opgenomen in deze cijfers is de tewerkstelling van Belgische inwoners in het buitenland. Voor Wallonië bedraagt deze 3,9%, voor 1,6% en voor Brussel 0,9%. Tabel 1 : Woonplaats versus plaats van tewerkstelling : uitstroompercentages (2006) Plaats van tewerkstelling Woonplaats Totaal BHG Vlaams Gewest Waals Gewest 85,5% 9,9% 4.6% BHG ,9% 90,3% 0,8% Vlaams Gewest Waals Gewest ,4% ,9% ,7%

5 Een tweede manier om de intergewestelijke mobiliteit te bekijken is door te vertrekken van de plaats van tewerkstelling en van daaruit na te gaan uit welke gewesten werknemers gerekruteerd worden (tabel 2). Uit die cijfers blijkt dat de in Brussel gevestigde werkgevers minder dan de helft van hun werknemers uit de eigen regio halen (46,7%) en bijna dubbel zoveel werknemers uit als uit Wallonië (34,4% in vergelijking met 18,9%). Van de Vlaamse en Waalse werkgevers daarentegen kunnen we stellen dat zij bijna al hun werknemers uit het eigen gewest halen. Het aandeel werknemers afkomstig uit een ander gewest is minimaal in verhouding tot dat van de werknemers uit het eigen gewest (variërend van 1,5% tot 2,0%). Tabel 2 : Woonplaats versus plaats van tewerkstelling: instroompercentages (2006) Plaats van tewerkstelling Woonplaats BHG Vlaams Gewest Waals Gewest Totaal ,7% 1,5% 1,5% BHG ,4% 97,0% 2,0% Vlaams Gewest Waals Gewest 18,9% ,5% ,5%

6 2. PENDELEN TUSSEN DE PROVINCIES Voor de provincies ligt de mobiliteit bijna tweemaal zo hoog als de mobiliteit tussen de gewesten: 19,8% of Belgen werken in een andere provincie dan daar waar hij of zij woont. Om het geheel wat overzichtelijk te houden maken we hierna abstractie van de (beperkte) stromen tussen de Vlaamse en Waalse provincies en bespreken we uitsluitend deze tussen de Vlaamse en Waalse provincies onderling. Omwille van de grote stromen van en naar Brussel wordt dit Gewest ter volledigheid ook in de cijfers opgenomen. Ook hier bekijken we eerst de verdeling volgens woonplaats versus plaats van tewerkstelling en vervolgens bespreken we de uitstroompercentages. Meer cijfergegevens over alle provincies samen werden opgenomen in bijlage. 2.1 VLAAMSE PROVINCIES Van alle werkende Vlamingen (& Brusselaars) woont bijna een kwart in Antwerpen, gevolgd door 1/5 in West-. Vervolgens komen Oost-, Vlaams en tenslotte Limburg. In termen van werkgelegenheid blijft de volgorde tussen de provincies dezelfde, maar terwijl in Antwerpen iets meer mensen werken dan dat er werkenden wonen, is dat in de vier overige provincies net omgekeerd. Het verschil in woonplaats en tewerkstelling is het grootst in West- en Vlaams, met een verschil van iets meer dan 3% tussen het aandeel dat er woont versus het aandeel dat er werkt. Grafiek 6 : Verdeling van de werkende bevolking volgens woonplaats en plaats van tewerkstelling : Vlaamse provincies & Brussel (2006) Woonplaats 25.0% 23.9% 24.9% Plaats van tew erkstelling % 15.0% 16.7% 16.2% 17.6% 15.5% 18.6% 10.3% 11.1% 12.4% 11.9% 5.0% Antw erpen Oost- West- Limburg Vlaams Brussel* *Voor Brussel zijn de werkenden die wel in Brussel wonen maar in Wallonië werken niet in de cijfers opgenomen. Tabel 3 geeft aan waar de inwoners van de vijf Vlaamse provincies gaan werken. De cijfers op de diagonalen geven aan hoe mobiel de diverse provincies zijn, nl. hoe lager dit cijfer, hoe mobieler. Daaruit kunnen we afleiden dat de Vlaams-Brabanders het meest mobiel zijn. Dit komt omdat 27% van de werkende Vlaams-Brabanders in Brussel gaat werken. Daarnaast pendelt ook nog 8% naar Antwerpen. In absolute cijfers (zie bijlage) gaat het om pendelaars naar Brussel en naar Antwerpen. Op de tweede plaats komen de West-Vlamingen: 24% onder hen pendelt naar een andere provincie. Opvallend is dat zij zich niet naar de dichttbij gelegen provincie Oost- begeven, maar wel in hoofdzaak naar Brussel (9% of pendelaars), Antwerpen (6% of pendelaars) en Vlaams (4% of pendelaars). Van de Limburgse werknemers is 14% mobiel en doet men dat voornamelijk om in Vlaams (5%) of Antwerpen te gaan werken (5%). Oost-Vlamingen en Antwerpenaren tenslotte blijven het 6

7 vaakst in de eigen provincie werken. Slechts 11% en respectievelijk 10% gaat in een andere provincie werken. Tabel 3: Woonplaats versus plaats van tewerkstelling Vlaamse provincies: uitstroompercentages (2006) Woonplaats Totaal Antwerpen Brussel Antwerpen Brussel Oost - West- Limburg Vlaams Wallonië Plaats Van tewerkstelling Oost- West- Limburg Vlaams Wallonië 89% 4% 0% 2% 1% 3% 0% 1% 85% 0% 0% 0% 8% 5% 1% 3% 90% 4% 0% 0% 1% 6% 9% 4% 76% 0% 4% 1% 5% 3% 0% 0% 86% 5% 1% 8% 27% 0% 3% 2% 58% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 2% 87% 2.2 WAALSE PROVINCIES Qua werkende inwoners vormt Henegouwen de grootste Waalse provincie met 28,2%, gevolgd door Luik met 24,4%. De drie overige provincies zijn veel kleiner met respectievelijk 11,6% voor Namen, 9% voor Waals en 5,1% voor Luxemburg. Ook hier blijft de volgorde dezelfde in termen van werkgelegenheid. Het verschil tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling het grootst in Henegouwen (3,2%). Grafiek 7 : Verdeling van de werkende bevolking volgens woonplaats en plaats van tewerkstelling: Waalse provincies & Brussel (2006) Woonplaats % % 25.0% 24.4% 23.0% Plaats van tew erkstelling 21.7% 29.0% 15.0% 5.0% 5.1%5.2% 11.6% 10.2% 9.0% 7.7% Henegouw en Luik Luxemburg Namen Waals Brussel* *Voor Brussel zijn de werkenden die wel in Brussel wonen maar in werken niet in de cijfers opgenomen. De werkende inwoners van Waals- zijn veruit de meest mobiele. Zowat de helft onder hen gaat in een andere provincie werken. Voor de overgrote meerderheid is dit Brussel. In absolute termen gaat het om pendelaars. De tweede meest mobiele provincie is Namen, waar 29% in een andere provincie werkt. Omdat het echter om een veel kleinere provincie gaat zijn de stromen in absolute termen echter niet zo groot. Zo n (=10%) 7

8 inwoners van Namen gaan in Henegouwen werken, in Brussel en (7%) in Waals (5%). Gezien het groter aantal werkende inwoners in Henegouwen zijn de stromen uit deze provincie echter veel groter, ook al is slechts 21% onder hen mobiel. De meerderheid van de pendelaars (10% of ) gaat vanuit Henegouwen naar Brussel, wat de op één na grootste stroom van pendelaars binnen Wallonië vormt. Luik en Luxemburg vormen de minst mobiele Waalse provincies met 11% respectievelijk 12% pendelaars naar een andere provincie. Vanuit Luik gaat de voornaamste stroom naar Brussel (4% of werknemers), vanuit Luxemburg is dat Namen (4% of werknemers). Tabel 4 : Woonplaats versus plaats van tewerkstelling Waalse provincies: uitstroompercentages (2006) Plaats Van tewerkstelling Woonplaats Totaal Brussel Henegouwen Luik Luxemburg Namen Brussel Henegouwen Luik Luxemburg Namen Waals Waals 85% 1% 0% 0% 0% 3% 10% 11% 79% 0% 0% 2% 4% 3% 4% 1% 89% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 3% 88% 4% 0% 1% 7% 10% 3% 3% 71% 5% 1% 33% 4% 2% 0% 3% 51% 8% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 90% BIJKOMENDE INLICHTINGEN Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen (tel 02/ , BRONVERMELDING Graag aandacht voor de bronvermelding: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 8

9 BIJLAGE: MOBILITEITSSTROMEN TUSSEN DE PROVINCIES 1. Absolute cijfers Antwerpen Brussel Oost- Plaats van tewerkstelling West- Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Vlaams Waals Antwerpen Brussel Oost West Totaal Woonplaats Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Vlaams Waals Totaal (tewerkstelling) * Stromen van minder dan 500 personen worden niet afgebeeld wegens gebaseerd op een te klein steekproefaantal 9

10 2. Uitstroompercentages Antwerpen Brussel Oost- Plaats van tewerkstelling West- Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Vlaams Waals Antwerpen 89,4% 3,9% 0,1% 1,6% 0,0% 0,1% 1,3% 0,0% 0,0% 3,5% 0,1% Brussel 1,1% 85,5% 0,1% 0,5% 1,0% 0,4% 0,5% 0,1% 0,4% 7,8% 2,7% Oost- 1,0% 2,7% 90,4% 4,5% 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% West- 6,3% 9,3% 3,8% 76,1% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 3,9% 0,1% Totaal Woonplaats Henegouwen 0,6% 10,7% 0,9% 0,3% 78,9% 0,5% 0,1% 0,1% 2,4% 1,2% 4,3% Luik 0,3% 4,4% 0,0% 0,1% 0,7% 88,8% 0,7% 0,8% 2,3% 0,9% 0,9% Limburg 5,4% 2,6% 0,1% 0,2% 0,0% 0,7% 85,8% 0,0% 0,0% 5,0% 0,1% Luxemburg 0,2% 1,7% 0,1% 0,1% 0,8% 3,4% 0,2% 88,4% 4,5% 0,3% 0,3% Namen 0,2% 7,3% 0,0% 0,1% 10,0% 2,9% 0,1% 2,9% 70,9% 0,8% 4,8% Vlaams 7,8% 27,1% 0,3% 2,8% 0,7% 0,2% 2,0% 0,0% 0,0% 58,0% 1,1% Waals 0,8% 33,0% 0,1% 0,4% 3,8% 1,5% 0,4% 0,2% 2,9% 6,0% 50,9% Totaal (tewerkstelling) 17,5% 16,0% 11,4% 12,3% 9,3% 8,5% 7,3% 1,9% 3,7% 9,1% 2,9% 10

Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de Limburgse streken en gemeenten FEBRUARI 2010

Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de Limburgse streken en gemeenten FEBRUARI 2010 Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de se streken en gemeenten FEBRUARI 21 POM ERSV, Kunstlaan 18, 35 Hasselt, www.ersvlimburg.be 1 De binnenlandse werkgelegenheid heeft betrekking op de arbeid

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

BRUSSEL, HEEN EN TERUG Hoofdstuk 19

BRUSSEL, HEEN EN TERUG Hoofdstuk 19 Hoofdstuk 19 Maarten Tielens Kort samengevat Zowat een op vijf van de werkende Vlamingen werkt in een andere provincie dan de eigen woonplaats. Hooggeschoolden pendelen dubbel zo veel als laaggeschoolden.

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Banenverlies ten gevolge van faillissement per maand. Per maand - banenverlies ten gevolge van faillissement (januari december 2014)

Banenverlies ten gevolge van faillissement per maand. Per maand - banenverlies ten gevolge van faillissement (januari december 2014) Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 213-214 Als we ons buigen over het banenverlies in België, zijn het vooral de herstructureringen en collectieve ontslagen waaraan we denken.

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 2016 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN

SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 2016 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 216 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN INHOUD Een woordje vooraf 5 Algemeen: hoeveel wg ers en wn ers telt de sector een overview 6 Werkgevers per provincie 6 Werkgevers

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008 Loon naar werken In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke impact heeft het opleidingsniveau

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT Vastgoedprijzen blijven licht stijgen De Belgische vastgoedprijzen stegen licht in vergelijking met

Nadere informatie

Studentenarbeid in 2016

Studentenarbeid in 2016 16 augustus 2017 Studentenarbeid in 2016 In 2016 werkten voor het eerst meer dan een half miljoen studenten via een zgn. studentenovereenkomst, zo blijkt uit statistieken van de Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Dienstenchequewerknemers op basis van het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

Dienstenchequewerknemers op basis van het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming Dienstenchequewerknemers op basis van het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De dienstenchequewerknemers sinds 2004 Inhoud Lijst met tabellen...

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken - 0 - De basis/bron van deze gegevens is een MS Office-Excelsheet dat destijds is samengesteld door het Streekarchief Brabant Noordoost te Veghel. Dit Excelsheet is door ondergetekende op een aantal punten

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT - 2 augustus 21 Vastgoedprijzen stijgen opnieuw Het jaar 29 werd gekenmerkt door dalende vastgoedprijzen,

Nadere informatie

GRENSARBEID Hoofdstuk 5

GRENSARBEID Hoofdstuk 5 GRENSARBEID Hoofdstuk 5 Dirk Malfait België telt meer uitgaande grensarbeiders (ze wonen in België, ze werken in de buurlanden) dan inkomende grensarbeiders (wonen in de buurlanden, werken in België).

Nadere informatie

FOCUS : Auteur : Benoît Laine

FOCUS : Auteur : Benoît Laine FOCUS : Brusselaars bij de gewestelijke administratie Auteur : Benoît Laine Personeelsggegevens - Statistieken 2011 19 Deze analyse is grotendeels beschrijvend van opzet. Ze geeft een stand van zaken weer

Nadere informatie

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in 2010

Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT Vastgoedprijzen stijgen opnieuw in Het jaar werd gekenmerkt door dalende vastgoedprijzen, vooral voor de duurdere villa's. Deze evolutie

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2017 tot en met juni 2017

Collectief ontslag in de periode van januari 2017 tot en met juni 2017 Collectief ontslag in de periode van januari 217 tot en met juni 217 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe Bureau fédéral du Plan Demografische en spatiale evoluties in Belgïe 2-23 Micheline Lambrecht Bureau fédéral du Plan www.plan.be Studiedag «Spoor 22», door TreinTramBus georganiseerd Brussel - 8.3.212

Nadere informatie

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 30/09/2010)

Collectieve ontslagen (Periode van 19/06/2009 tot 30/09/2010) Collectieve ontslagen (Periode van 19/6/29 tot 3/9/21) Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging van het

Nadere informatie

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April 2016 1 Doelstelling campagne Winterwandelboek Scheldeland Scheldeland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens in 2016 Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning; 15%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.5.1. Inleiding Contraceptie is bijna universeel toegankelijk in ons land. Alhoewel ze relatief duur blijft (van 110 tot 250 BF per maand voor de pil), kunnen de meest onbemiddelde personen toch hulp

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag Focus 2017 2 Op 1 mei 2015 waren er 96.231 kinderen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd in België die geen Belgische kinderbijslag ontvingen. Dit komt

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%)

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%) De bouwsector en het BBP % Vorming van het BBP door de bouw (miljard in vaste prijzen van ) 18 16 14 12 8 6 13, 12,84 13,38 13,17 13,8 14,53 14,67 14,59 14,75 5,4% 5,2% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,%

Nadere informatie

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2015

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2015 Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 215 Als we ons buigen over het banenverlies in België, zijn het vooral de herstructureringen en collectieve ontslagen waaraan we denken.

Nadere informatie

De Belg en zijn spaargedrag (2/2): het budget

De Belg en zijn spaargedrag (2/2): het budget _ Focus on the Belgian economy Economic Research De Belg en zijn spaargedrag (2/2): het budget Oscar Bernal Economic Research, ING België Brussel (32) 2 547 39 95 oscar.bernal@ing.be Julien Manceaux Economic

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Samenvatting: In dit artikel zullen we in de eerste plaats aantonen dat inwoners van bepaalde delen van het land meer

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 22 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 22 augustus Vastgoedprijzen stijgen nog licht Tijdens het eerste semester van zijn de gemiddelde prijzen van woningen en bouwgronden opnieuw gestegen. De prijstoename blijft beperkt

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Tijdsbesteding van de Belgen. Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013

Tijdsbesteding van de Belgen. Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013 Tijdsbesteding van de Belgen Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013 Tijdsbestedingsonderzoek TBO 13 Uitgevoerd door AD Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie Ondersteuning,

Nadere informatie

Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS

Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS Middagdebat over geografische arbeidsmobiliteit in de ESRBHG 1 Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS (secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) Brussel, 25 februari 2010 1 Aanpak in twee

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie