College van burgemeester en schepenen van 17 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen van 17 februari 2014"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen van 17 februari Secretariaat. Notulen cbs 10 februari Goedkeuring. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 003 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. 004 Financiën. Kerkfabrieken. Kennisname verslag vergadering 3 februari 2014 kerkraad Sint-Lambertus Westerlo. 005 Milieu. Rioleringsbeleid en-beheer, overdracht, (deels-) uitbesteden of in eigen beheer. Principiele beslissing. 006 OCMW. Personeel. Advies wijziging personeelsformatie en organogram OCMWpersoneel. 007 Personeel. Onderhandelingscomité. Kennisname agenda 24 februari Personeel. Hoogoverlegcomité. Kennisname agenda 24 februari Personeel. Kristien Willemse. Aanstelling gesco-begeleider BKO met een 19/38ste opdracht vanaf 18 februari 2014 tot en met 28 februari 2014, in vervanging Personeel. Vinnie Blondeel. Aanstelling gesco-begeleider BKO met een 19/38ste opdracht vanaf 18 februari 2014 tot en met 28 februari 2014, in vervanging Personeel. Openverklaring. Jobstudenten en monitoren. Bepaling selectietechnieken en timing. Samenstelling selectiecommissie. 012 Basisonderwijs. Griet Vaneynde. Tijdelijke aanstelling als administratief medewerker HSO: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Kelly Oeyen. Tijdelijke aanstelling als leermeester roomskatholieke godsdienst: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Ellen Deceuster. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. De Wever Isabel. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Toekenning verlof voor tijdelijke andere opdracht Basisonderwijs. Karen Vanspringel. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Steffi Dierckx. Beëindiging van rechtswege en tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer vanaf 1 januari Basisonderwijs. Sven Michiels. Tijdelijke aanstelling als leermeester lichamelijke opvoeding: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Toekenning verlof voor tijdelijke andere opdracht Basisonderwijs. Marijke Van Genechten. Tijdelijke aanstelling als leermeester lichamelijke opvoeding: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Toekenning verlof voor tijdelijke andere opdracht

2 020 Basisonderwijs. Griet Vaneynde. Beëindiging van rechtswege en tijdelijke aanstelling als leermeester lichamelijke opvoeding vanaf 1 januari Basisonderwijs. Vera Van Dyck. Tijdelijke aanstelling als kinderverzorger: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Roel Bollen. Tijdelijke aanstelling als ICT-coördinator PBA: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Kelly Oeyen. Toekenning gedeeltelijke loopbaanonderbreking (vermindering met 1/2) 6 vanaf 1 maart 2014 tot en met 30 juni Basisonderwijs. Jolien Michiels, Siel Nicasy en Marijke Van Genechten. Aanstelling tijdelijk onderwijzer als vervanger Basisonderwijs. Sandra Melis, Seppe Riemis en Steffi Dierckx. Aanstelling tijdelijk onderwijzer en zorgleerkracht als Basisonderwijs. Sandra Melis. Aanstelling tijdelijk onderwijzer als vervanger Basisonderwijs. Korte vervangingen januari Basisonderwijs. Vorming. Vormingsvoorstellen 17 februari Kunstonderwijs. Ann Vansweevelt. Tijdelijke aanstelling als leraar deeltijds kunstonderwijs: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Kunstonderwijs. Anneke Van Gompel. Tijdelijke aanstelling als leraar deeltijds kunstonderwijs: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Ruimtelijke Ordening. Aanvraag stedenbouwkundig attest. Afgifte: Britselaan 4 (2013/703) Ruimtelijke Ordening. Bouwberoep: Veldstraat 8a-b (2013/531) Ruimtelijke Ordening. Kennisname bouwberoep. 034 Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling: Gooreinde. (95Z- P) 035 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Geelse Huisvesting cvba: Vrijheidsstraat (2013/213). 036 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning Schietboomstraat 39 (2013/156) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Ritseldonk 59 (2013/177) Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering: Beeltjensdreef-de Merodedreef (190B) Secretariaat. Gemeenteraad. Dagorde 24 februari 2014 opgemaakt door de voorzitter van de gemeenteraad. Kennisname. 040 Secretariaat. Receptie en cultuurcheque. Academie Plus Westerlo 25-jarig bestaan

3 041 Overheidsopdrachten. Leveren en plaatsen van meubilair voor bibliotheek. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst met aan te schrijven leveranciers. 042 Sport. Buitenspeeldag. Goedkeuring organisatie Buitenspeeldag op 2 april 2014 met de daaraan verbonden kosten. 043 Toerisme. Opmaak geïntegreerd landschaps- en herwaarderingsplan voor omgeving gemeentehuis en kasteelpark. Kennisname verslag vergadering 4 februari Toerisme. Raad van bestuur Toerisme Westerlo vzw. Kennisname verslag 4 februari Cultuur. Gebruik gemeentelokalen en -domeinen. Week 8 - Teppeschiet - Teppersclub De Flierefluiter. 046 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen- en eigendomeinen. Week 7 - Rommelmarkt Gezinsbond. 047 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 8 - de Merodezaal Heultje. 048 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 8 - polyvalente zaal Voortkapel. 049 Cultuur. Gratis gebruik gemeentedomeinen. Week 8 - Carwash Tovo. 050 Cultuur. Gratis gebruik gemeentedomeinen. Week 8 - Kasteelfeesten Cultuur. Gratis gebruik gemeentedomeinen. Week 8 - speelpleintje "Schatteneiland". 052 Jeugd. Activiteiten voor tieners tijdens de korte schoolvakantie. Goedkeuring uitstap modemuseum 17 april Gezin. Gezinsraad. Kennisname verslag d.d. 30 januari Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen Jo Vankrunkelsven - secretaris gemeente en ocmw Verontschuldigd: Om 13:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering. 001 Secretariaat. Notulen cbs 10 februari Goedkeuring. De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. Feiten en context Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst die belast is met de kredietbewaking. Het college stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan.

4 Artikel 1 Het college neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de volgende bestelling: Administratie 1) deelname aan Vlario-dag door Iris De Wever: 100 EUR 2) muurplaatjes voor diverse locaties: 455,93 EUR 3) antivirus licenties voor diverse locaties: 1.263,05 EUR 4) lamineeretuis voor kopiedienst: 248,05 EUR 5) wetboeken voor verkiezingen: 880,86 EUR Technische diensten 6) filterpapier voor gemeentehuis: 159,72 EUR 7) afdekpapier voor gemeentehuis: 88,73 EUR 8) onderhoudsproduct voor parket dienst burgerzaken: 378,39 EUR 9) producten voor onderhoud voertuigen: 824,42 EUR 10) herstellen leiding tractor 1AYH491 en grachtenfrees: 165,87 EUR 11) vervangen remblokken voertuig GID840: 159,72 EUR 12) klepels voor tractors JIT516 en 1AYH491: 793,84 EUR 13) onderhoud voertuig FSW366: 970,06 EUR 14) reparatieset voor breekhamer: 32,55 EUR 15) brandstof voor landbouwvoertuigen, op afroep: 7.118,79 EUR 16) mortelolie: 27,83 EUR 17) onderhoud veegwagen 173ARJ: 1.348,81 EUR Beheer van regen en afvalwater 18) materiaal voor huisaansluiting riolering: 26,62 EUR 19) rioolkolken en rijwegdeksels gedurende 2014, op afroep: EUR 20) achterlicht voor rioolontstoppingsmachine: 80,10 EUR 21) ruimen van grachten en afvoeren van slib volgens de wettelijke reglementeringen: 3.956,70 EUR Brandweer 22) herstellen handlamp: 204,05 EUR 23) herstellen zaagblad kettingzaag: 75,02 EUR 24) uniformkledij beroepsbrandweerlieden: 842,16 EUR 25) herstellen voertuig KJW270: 236,37 EUR 26) batterijen voor commandowagen: 230,07 EUR 27) batterij voor snelle hulpwagen: 135,52 EUR 28) medicatie voor ziekenwagens: 37,19 EUR 29) herstellen remmen ziekenwagen 637AWE: 179,96 EUR Groene ruimte 30) bloemetjes voor aanplanten rotondes: 2.107,70 EUR 31) onderdelen voor herstellen bosmaaier en kettingzaag: 86,44 EUR 32) aankoop bosmaaier ter vervanging van defecte: 955,90 EUR Bibliotheek 33) kabel voor allerlei aansluitingen bib: 425,92 EUR Cultuur 34) vervangen ballasten Zoerla: 75,32 EUR 35) herstellen elektromotor Zoerla: 101,53 EUR

5 36) gloeilampen en dichtingsringen voor feestverlichting uitleendienst: 907,50 EUR Onderwijs 37) product voor bijwerken muren polyvalente zaal Voortkapel: 77,92 EUR Kunstonderwijs 38) poetsgerief voor tekenschool: 236,76 EUR 003 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. Feiten en context Het college heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren. Artikel 1 Het college keurt de te betalen bedragen goed van 280 tot en met , 363 tot en met 409, 411 tot en met en 443 tot en met 472 over het dienstjaar Financiën. Kerkfabrieken. Kennisname verslag vergadering 3 februari 2014 kerkraad Sint-Lambertus Westerlo. Voorgeschiedenis De kerkraad van Westerlo vergaderde op 3 februari Het verslag is op 10 februari 2014 toegekomen op het gemeentebestuur. Juridische grond Het decreet van 7 mei 2004 gaat over de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. Artikel 57 bepaalt onder meer dat de kerkraad een afschrift van de notulen van de vergaderingen verstuurt aan de gemeenteoverheid. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van twintig dagen die ingaat op de dag na de vergadering. Het besluit valt onder het algemeen administratief toezicht van het schepencollege. Artikel 1 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van 3 februari 2014 van de kerkraad Sint-Lambertus van Westerlo. 005 Milieu. Rioleringsbeleid en-beheer, overdracht, (deels-) uitbesteden of in eigen beheer. Principiele beslissing. Samenvatting De gemeente onderzoekt op welke wijze ze haar rioleringsbeleid en -beheer in de toekomst wil verder zetten: blijven we alles in eigen beheer doen of besteden we (een deel) uit? Voorgeschiedenis Er werd een administratieve werkgroep samengesteld om te onderzoeken wat de beste piste is voor de gemeente. Op 22 januari 2014 organiseerde deze werkgroep een informatiedag voor het gemeentebestuur en de andere Antwerpse gemeenten die momenteel het rioolbeheer nog in eigen handen hebben. We hoorden van de VVSG belangrijke elementen en

6 aandachtspunten in de afweging om rioolbeheer zelf te doen, samen te doen of te laten doen. In de namiddag lichtten de 3 mogelijke partners, Pidpa, Aquafin en Infrax, hun voorstellen toe. Feiten en context De werkgroep gaat er van uit dat het in eigen beheer houden alsmaar moeilijker wordt. Enerzijds lukt het de lokale besturen niet altijd even vlot om geschoold personeel met de nodige ervaring binnen te halen, anderzijds wordt de rioleringsproblematiek alsmaar complexer en dus specialistenwerk. We zien dat van de 308 gemeenten momenteel nog ± 38 gemeenten (en dalend) de riolering in eigen beheer hebben. Bovendien wordt de administratieve afhandeling van de rioleringsdossiers steeds ingewikkelder en het verkrijgen van de subsidies steeds moeilijker, gelet op de beperktheid van de subsidies (tegen 2027 nog 6 miljard euro tekort voor het realiseren van rioleringen in Vlaanderen). Op het terrein zijn er 2 soorten specialisten die in aanmerking komen voor Westerlo: - rioolbeheer en -beleid overdragen aan een 'opdrachthoudende vereniging', bijvoorbeeld Pidpa of Infrax - een aantal taken van het rioolbeheer uitbesteden, maar een deel van het beheer en de beslissingsbevoegdheid in eigen handen houden. Met andere woorden, een dienstverleningscontract sluiten met een rioolbeheerder, en dat kan zowel een private beheerder zijn (Aquafin) als een intercommunale (Pidpa, Infrax) De werkgroep heeft aanvankelijk van elk type één aanbieder uitgenodigd: Pidpa om het model op basis van solidariteit uit te leggen en Aquafin om het dienstverleningscontract uit te leggen. Om te voorkomen dat we in detail alle varianten zouden oplijsten en tot een onoverzichtelijk geheel komen, stelt de werkgroep voor om vooraf een principiële keuze te maken voor één van beide systemen. In een volgende fase zal deze keuze uitgewerkt in detail om tot een gemotiveerde beslissing te komen. Argumentatie De tabel hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van elk systeem. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de intercommunales ook nog varianten aanbieden die zich ergens half weg deze beide uitersten situeren en verder kunnen onderzocht worden als we zouden kiezen voor een overdracht van beleid. RIOOLBEHEER: VERGELIJKING VORMEN Instap Potentiële beheerders OVERDRACHT RIOLERING DIENSTVERLENINGS- CONTRACT RIOLERING Aandelen nemen in de opdrachthoudende vereniging Pidpa, Infrax Eigendom riolering Intercommunale Samenwerking Nieuwe Solidair met de andere gemeenten worden de noden bepaald. Er zijn ook tussenvormen waarbij de solidariteit minder speelt Klassieke markt bevraging Aquafin, Pidpa, Infrax Gemeente. De gemeente kan van dienstverlener veranderen. Gemeente geeft opdracht, dienstverlener voert uit tegen een vooraf afgesproken tarief Keuze sterk afhankelijk van de subsidies, Dienstverlener voert de projecten uit die

7 investeringsprojecten Tarief saneringsbijdrage Financieel: ontvangsten bij instap keuzes op basis van een solidaire lijst (minder interessant voor Westerlo) Solidair bepaald (momenteel bijna het dubbele van de huidige bijdrage en de tendens is stijgend). Gemeente krijgt deels een cashvergoeding 15, deels aandelen in het solidaire systeem. De saneringsbijdrage gaat rechtstreeks naar de intercommunale. Financieel: uitgaven De gemeente heeft in het solidair systeem geen uitgaven meer, maar verliest wel de volledige saneringsbijdrage, ook al krijgt ze maar een deel van dit bedrag als dienstverlening/projecten in return. Beheerskosten Diversiteit dienstverlening VOLGENDE STAP Er bestaan ook varianten waarbij inkomsten = uitgaven maar in dat geval krijgt de gemeente geen instapvergoeding Jaarlijkse vergoeding die wordt afgehouden van de eindafrekening Specifiek gericht op rioleringsonderhoud en projecten Uitnodigen van de opdrachthoudende verenigingen voor een gedetailleerde toelichting en keuze maken de gemeente vraagt, op voorwaarde dat het aantal haalbaar is en er (deels) riolering bij betrokken is Vrij te bepalen door de gemeente. De opbrengsten van de saneringsbijdrage via de waterfactuur bedroeg in 2012 ongeveer euro netto (na doorstorten van de verschuldigde BTW). De gemeente ontvangt de eigen saneringsbijdrage De gemeente betaalt voor elke dienstverlening op afroep volgens vooraf afgesproken tarieven. De gemeente beslist zelf of ze een deel van de saneringsbijdrage reserveert voor projecten in eigen beheer of dat ze er voor kiest om voor een specifieke project meer uit te geven dan de saneringsbijdrage. Op te geven in het dienstverleningscontract Zeer uitgebreid, op afroep en modulair (o.a. beheer riooldatabank, Klip-Klim aanvragen, digitalisering, hydraulische adviezen, hemelwaterplan, grondinnames, afkoppelingen, huisaansluitingen, pompstations, grachtenbeheer,...) Bestek opstellen en offertes evalueren De werkgroep is in deze fase voorstander van het dienstverleningscontract, omdat het beleid in eigen handen blijft, de dienstverlening modulair kan afgeroepen worden, het ruime aanbod aan dienstverlening toelaat om op termijn de werking van de technische dienst te herbekijken en de Westelse burger niet solidair moet bijdragen in het rioolbeheer van gemeenten die in het verleden minder geïnvesteerd hebben in de uitbouw van hun riolering. De procedure van aanbesteding is weliswaar zwaarder, maar we kunnen een contract voor meerdere jaren afsluiten en alle partijen krijgen de kans om in te schrijven tegen dezelfde voorwaarden. Op deze manier laten we de markt haar werk doen en kunnen we - indien de situatie op het terrein sterk zou veranderen - vlot van systeem wisselen, terwijl dit in het intercommunale verhaal veel moeilijker ligt. Maar vanzelfsprekend zal de werkgroep de piste van overdracht naar een intercommunale even graag verder onderzoeken indien het college daarvoor zou opteren. Financiële weerslag zie tabel Artikel 1 Het college kiest voor het afsluiten van een dienstverleningscontract, voor haar 15 Voor HidroRio, het meest solidaire systeem van Pidpa bedraagt die inbreng ca 3 miljoen euro (25% van de investeringswaarde op 31/12/2004). Daarnaast mag de gemeente een vergoeding op de achtergestelde lening (75% van de inbreng) van ca euro per jaar verwachten.

8 rioleringsbeleid en -beheer te ondersteunen. 006 OCMW. Personeel. Advies wijziging personeelsformatie en organogram OCMW-personeel. Artikel 1 Het college neemt kennis van het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie en het organogram van het OCMW-personeel en geeft een gunstig advies aan de OCMW-raad. Deze wijziging wordt eveneens behandeld op het onderhandelingscomité van 24 februari Personeel. Onderhandelingscomité. Kennisname agenda 24 februari Artikel 1 Het college neemt kennis van de agendapunten en bijlagen van het onderhandelingscomité van 24 februari Personeel. Hoogoverlegcomité. Kennisname agenda 24 februari Artikel 1 Het college neemt kennis van de agendapunten en bijlagen van het hoogoverlegcomité van 24 februari Personeel. Kristien Willemse. Aanstelling gesco-begeleider BKO met een 19/38ste opdracht vanaf 18 februari 2014 tot en met 28 februari Personeel. Vinnie Blondeel. Aanstelling gesco-begeleider BKO met een 19/38ste opdracht vanaf 18 februari 2014 tot en met 28 februari 2014, in vervanging Personeel. Openverklaring. Jobstudenten en monitoren. Bepaling selectietechnieken en timing. Samenstelling selectiecommissie. Voorgeschiedenis - De gemeenteraad van 17 december 2007 keurde de personeelsformatie goed. In deze personeelsformatie zijn uren voor jobstudenten voor o.a. de buitenschoolse kinderopvang en dienst werken in eigen beheer en onderhoudswerken opgenomen. De jeugddienst en de sportdienst kunnen monitoren aanstellen voor hun zomerwerking. - De gemeenteraad van 2 februari 2009 stelde de aanwervingsvoorwaarden vast voor jobstudenten in de buitenschoolse kinderopvang, de monitoren voor speelpleinwerking en monitoren voor de sportdienst. Voor jobstudenten op de dienst werken in eigen beheer zijn geen specifieke voorwaarden opgenomen

9 - De gemeenteraad van 11 oktober 2009 keurde de gewijzigde aanwervingsvoorwaarden voor sportinitiator en sportbegeleider goed (wijziging 2 bijlage 8 RP 2 februari 2009). - De gemeenteraad van 29 maart 2010 keurde de gewijzigde aanwervingsvoorwaarden voor sportmonitoren goed. - Het arbeidsreglement van 2 februari 2009 stelt de salaris- en arbeidsvoorwaarden vast voor jobstudenten en monitoren. - Artikel 215 van de rechtspositieregeling van 2 februari 2009 bepaalt de selectieprocedure. Feiten en context Buitenschoolse kinderopvang Het diensthoofd-coördinator van de buitenschoolse kinderopvang vraagt voor de vakantiemaanden 2 jobstudenten per week als begeleider bij de kleuters. o van 30 juni 2014 tot en met 10 juli 2014, van 14 juli 2014 tot en met 18 juli 2014, van 28 juli 2014 tot en met 31 juli o van 1 augustus 2014 tot en met 8 augustus 2014 en van 18 augustus 2014 tot en met 29 augustus Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn of in de loop van jaar worden. Jeugddienst - speelpleinwerking De jeugdconsulent vraagt voor het organiseren van de speelpleinwerking zomer hoofdmonitor en 7 monitoren per week van 30 juni 2014 tot en met 18 juli hoofdmonitor en 5 monitoren per week van 28 juli 2014 tot en met 8 augustus hoofdmonitor en 7 monitoren per week van 18 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014 Monitoren moeten minstens 16 jaar zijn. Hoofdmonitoren moeten minstens 18 jaar zijn. Technische dienst Het diensthoofd, na overleg met de technische medewerkers, vraagt 2 jobstudent per week om de continuïteit op de technische dienst te verzekeren van 30 juni 2014 tot en met 29 augustus De kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn. Sportdienst De sportdienst voorziet voor volgende organisaties : - van 30 juni 2014 tot en met 4 juli 2014: o Kleutersportkamp : 2 monitoren voor halve dagen. o Omnisportkamp : 1 monitor voor hele dagen. - van 18 augustus 2014 tot en met 22 augustus 2014: o Kleutersportkamp : 2 monitoren voor halve dagen. o Omnisportkamp : 1 monitor voor hele dagen. De kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn. Argumentatie De speelpleinwerking en de sportkampen kunnen ingericht worden als de jeugddienst en de sportdienst kunnen beschikken over monitoren. Jobstudenten ondersteunen de vaste begeleiders van de dienst kinderopvang, de poetsvrouwen en de werkmannen van de technische dienst. Zo kan tijdens de

10 vakantiemaanden de continuïteit binnen de diensten verzekerd worden. Jobstudenten mogen ondersteunende taken op deze diensten uitvoeren ter aanvulling van de eigen personeelsleden. Het college kan kiezen voor de beperkte selectieprocedure voor het aanwerven van contractuelen met korte contracten. De personeelsdienst stelt voor de selectie te laten gebeuren op basis van een interview en een selectiecommissie samen te stellen uit de diensthoofden en verantwoordelijken van de betrokken diensten. De publicatie van de vacatures gebeurt via de website van het gemeentebestuur, Westel-Info en met een affichecampagne in de scholen. Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 21 maart Artikel 1 Het college verklaart volgende vacatures open voor jobstudenten en monitoren: Buitenschoolse kinderopvang 2 jobstudenten per week als begeleider bij de kleuters o van 30 juni 2014 tot en met 10 juli 2014, van 14 juli 2014 tot en met 18 juli 2014, van 28 juli 2014 tot en met 31 juli o van 1 augustus 2014 tot en met 8 augustus 2014 en van 18 augustus 2014 tot en met 29 augustus Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn of in de loop van jaar worden. Speelpleinwerking - 1 hoofdmonitor en 7 monitoren per week van 30 juni 2014 tot en met 18 juli hoofdmonitor en 5 monitoren per week van 28 juli 2014 tot en met 8 augustus hoofdmonitor en 7 monitoren per week van 18 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014 Monitoren speelpleinwerking moeten minstens 16 jaar zijn. Hoofdmonitoren speelpleinwerking moeten minstens 18 jaar zijn. Technische dienst 2 jobstudenten per week van 30 juni 2014 tot en met 29 augustus Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn. Sportdienst Voor volgende organisaties: - van 30 juni 2014 tot en met 4 juli 2014: o Kleutersportkamp : 2 monitoren voor halve dagen. o Omnisportkamp : 1 monitor voor hele dagen. - van 18 augustus 2014 tot en met 22 augustus 2014: o Kleutersportkamp : 2 monitoren voor halve dagen. o Omnisportkamp : 1 monitor voor hele dagen. Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn. Artikel 2 Voor de aanwerving van jobstudenten en monitoren wordt een wervingsreserve aangelegd. De kandidaten opgenomen in de wervingsreserve kunnen effectief aangesteld worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen of bij afwezigheid van de effectief aangestelde jobstudent/monitor. Artikel 3 De kandidatuurstellingen met curriculum vitae moeten uiterlijk op 21

11 maart 2014 verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen. De sollicitatiecommissie selecteert de kandidaten op basis van een interview dat bij de kandidaten naar de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij het bestuur peilt. De selectie zal uitgevoerd worden in de maand april Artikel 4 De sollicitatiecommissie bestaat uit: Buitenschoolse kinderopvang - speelpleinwerking - diensthoofd-coördinator BKO Greet Maes - jeugdconsulent Annelies Van de Wouwer Sportdienst - diensthoofd sport Wim Boeckx - sportfunctionaris Ann Loos - sportfunctionaris Tania Steurs Technische dienst - Eddy Dams, diensthoofd Werken Eigen Beheer - Dominique Camps, technisch medewerker 012 Basisonderwijs. Griet Vaneynde. Tijdelijke aanstelling als administratief medewerker HSO: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Kelly Oeyen. Tijdelijke aanstelling als leermeester rooms-katholieke godsdienst: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Ellen Deceuster. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. De Wever Isabel. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Toekenning verlof voor tijdelijke andere opdracht Basisonderwijs. Karen Vanspringel. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Steffi Dierckx. Beëindiging van rechtswege en tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer vanaf 1 januari

12 018 Basisonderwijs. Sven Michiels. Tijdelijke aanstelling als leermeester lichamelijke opvoeding: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Toekenning verlof voor tijdelijke andere opdracht Basisonderwijs. Marijke Van Genechten. Tijdelijke aanstelling als leermeester lichamelijke opvoeding: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Toekenning verlof voor tijdelijke andere opdracht Basisonderwijs. Griet Vaneynde. Beëindiging van rechtswege en tijdelijke aanstelling als leermeester lichamelijke opvoeding vanaf 1 januari Basisonderwijs. Vera Van Dyck. Tijdelijke aanstelling als kinderverzorger: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Roel Bollen. Tijdelijke aanstelling als ICT-coördinator PBA: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Basisonderwijs. Kelly Oeyen. Toekenning gedeeltelijke loopbaanonderbreking (vermindering met 1/2) vanaf 1 maart 2014 tot en met 30 juni Basisonderwijs. Jolien Michiels, Siel Nicasy en Marijke Van Genechten. Aanstelling tijdelijk onderwijzer als vervanger van Kelly Oeyen, met gedeeltelijke loopbaanonderbreking Basisonderwijs. Sandra Melis, Seppe Riemis en Steffi Dierckx. Aanstelling tijdelijk onderwijzer en zorgleerkracht als vervanger Basisonderwijs. Sandra Melis. Aanstelling tijdelijk onderwijzer als vervanger Basisonderwijs. Korte vervangingen januari

13 028 Basisonderwijs. Vorming. Vormingsvoorstellen 17 februari Voorgeschiedenis In artikel 94 van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisscholen van Westerlo, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 mei 2012, zijn de bepalingen over de verplaatsingen van een personeelslid in opdracht van het schoolbestuur opgenomen. Feiten en context Nancy Van der Auwera, leermeester RKG en Anita Stijnen, leermeester NCZ aan de gemeentelijke basisschool van Heultje, vragen toelating voor het volgende van de nascholing "De Steungroepaanpak bij pesten", georganiseerd door Thomas More te Vorselaar op 9 januari Deze opleiding kost 2 x 85 EUR. De reiskosten worden geraamd op 25 EUR. Argumentatie Personeelsleden hebben het recht en de plicht om zich bij te scholen. Zo zullen ze de taken en de werkopdrachten beter uitvoeren. Financiële weerslag 2014/ / : 170 EUR 2014/ / : 25 EUR (reiskosten). Artikel 1 Het schepencollege geeft toelating aan Nancy Van der Auwera, leermeester RKG en Anita Stijnen, leermeester NCZ aan de gemeentelijke basisschool van Heultje, voor het volgende van de nascholing "De Steungroepaanpak bij pesten", georganiseerd door Thomas More te Vorselaar op 9 januari Artikel 2 De inschrijvings- en reiskosten zijn ten laste van het gemeentebestuur. 029 Kunstonderwijs. Ann Vansweevelt. Tijdelijke aanstelling als leraar deeltijds kunstonderwijs: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Kunstonderwijs. Anneke Van Gompel. Tijdelijke aanstelling als leraar deeltijds kunstonderwijs: beëindiging van rechtswege vanaf 1 januari Ruimtelijke Ordening. Aanvraag stedenbouwkundig attest. Afgifte: Britselaan 4 (2013/703) 35. Voorgeschiedenis - De aanvrager 36 heeft op 9 december 2013 een aanvraag ingediend tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest (het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning), op het perceel sectie B (Tlo) nr. 39f, gelegen Britselaan 4 in 2260 Westerlo

14 - De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen. - Volgens artikel van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar onderzoek. - Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, uitgebracht op 11 februari 2014: "Feiten en context - Het voorgelegde dossier is volledig. - De aanvraag is gelegen in een woongebied langs de weg (50 meter) en achterliggend in een natuurgebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De natuurgebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. - De aanvraag is gelegen langs de Britselaan, een voldoende uitgeruste gemeenteweg die voorzien is van een betonverharding. - De aanvraag is niet gelegen in een niet-vervallen verkaveling, een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. - De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek Er is geen openbaar onderzoek vereist. Adviezen Er werden geen adviezen gevraagd. Argumentatie - De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op een gevormd perceel, gelegen langs de gemeenteweg Britselaan. Het perceel is 1408m² groot en heeft een breedte 15 meter, gemeten op de rooilijn. - De eigendom komt in aanmerking om bebouwd te worden met een eengezinswoning, op te richten op 6 meter uit de rooilijn van de Britselaan, met toepassing van volgende voorschriften: bouwdiepte ten opzichte van de Britselaan zoals aangeduid op het inplantingsvoorstel, de voorgevelbreedte minimum 7 meter en maximum 9 meter, kroonlijsthoogte maximum 6 meter indien hellend dak met dakhelling tussen 35 en 55 of bouwhoogte maximum 7 meter indien plat dak. - Op 10 meter uit de achtergevelbouwlijn zijn, tot een diepte van 47 meter uit de rooilijn, bergplaatsen en hokken met een gezamenlijke oppervlakte van 75m² toegestaan. De kroonlijsthoogte dient hierbij beperkt te blijven tot 3 meter; de nokhoogte tot 6 meter. 36

15 - Indien de bouwheer een garage in de zijtuinstrook wenst op te richten, dient deze aan te sluiten op de bestaande wachtgevel op de linkerperceelsgrens. - Het deel van het perceel, gelegen op meer dan 50 meter uit de rooilijn, dient zijn gewestplanbestemming van natuurgebied te vrijwaren. - De voorliggende weg is voldoende uitgerust. - De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan. - De onmiddellijke omgeving is overwegend gekenmerkt met vrijstaande eengezinswoningen. De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de onmiddellijke omgeving. - Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt zal zijn. - De uiteindelijke stedenbouwkundige aanvraag moet voldoen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen, gescheiden lozing van afval- en hemelwater." - Het schepencollege sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 11 februari Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. - Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 11 februari Artikel 1 Het college levert een stedenbouwkundig attest af 37 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op het perceel sectie B (Tlo) nr. 39f, gelegen Britselaan 4 in 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende voorwaarden moeten nageleefd worden: 1) de aanleg en aansluiting van de nog nodige nutsvoorzieningen dienen volledig ten laste te vallen van de aanvragers van deze nutsvoorzieningen 2) de woning in te planten op 6 meter uit de rooilijn van de Britselaan, zoals voorzien op het inplantingsvoorstel. 032 Ruimtelijke Ordening. Bouwberoep: Veldstraat 8a-b (2013/531) Ruimtelijke Ordening. Kennisname bouwberoep Nieuwebaan 15/1a-b Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling: Gooreinde. (95Z-P)

16 Voorgeschiedenis Op 6 februari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een offerte ontvangen, opgemaakt door Iveka op 3 februari 2014 met ref , voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in de private verkaveling 40. Feiten en context - De kostenraming heeft betrekking op de percelen kadastraal gekend onder sectie A(Z-P) nrs. 319T/deel, 319N2, gelegen Gooreinde in 2260 Westerlo. - De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen worden geraamd op 500,00 EUR en vallen volledig ten laste van de verkavelaar. Artikel 1 Het college stemt in met de kostenraming, geraamd op 500,00 EUR, voor de aanleg van de nutsvoorzieningen, betreffende de percelen sectie A(Z-P) nrs. 319T/deel, 319N2, gelegen Gooreinde in 2260 Westerlo, op voorwaarde dat de verkavelingsvergunning wordt goedgekeurd. 035 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Geelse Huisvesting cvba: Vrijheidsstraat (2013/213). Voorgeschiedenis - Geelse Huisvesting cvba: Kameinestraat 3 in 2440 Geel, heeft op 23 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwbouw = groepswoningbouw = 3 aangepaste woningen in het kader van levenslang wonen + buitenaanleg parkings/groenaanleg, na afbraak van 3 bestaande seniorenwoningen, op het perceel sectie B(Tlo) nrs. 52x, 52n5 en 52p5, gelegen Vrijheidstraat in 2260 Westerlo. - De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen. - Volgens artikel van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar onderzoek. - Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, uitgebracht op 11 februari 2014: "Feiten en context - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 januari De aanvraag is gelegen in een woongebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 40

17 - Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de contouren van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling. - De aanvraag is gelegen op de hoek van de Vrijheidstraat en Zwarte Braak, beide voldoende uitgeruste wegen, voorzien van een klinkerverharding. - De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek - Er diende geen openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Adviezen - Er werden geen bijkomende adviezen gevraagd. Argumentatie - De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van drie aaneengeschakelde seniorenwoningen, na sloping van de bestaande woningen op het terrein. De aanvraag omvat eveneens de inrichting van de zone rondom het gebouw. Deze zone wordt ingericht als gemeenschappelijke tuinzone. Ook zullen hier de nodige parkeerplaatsen worden voorzien. Het bestaande openbaar domein, inclusief openbare parkings, openbare groenaanleg en petanquebaan, blijft behouden. - De aanvraag is gelegen op de hoek van de Vrijheidstraat en de Zwarte Braak, beide voldoende uitgeruste wegen, gelet op de plaatselijke toestand. - De nieuwbouw wordt opgevat als drie aaneengeschakelde seniorenwoningen, op te richten op circa 24 meter uit de as van de Vrijheidstraat, op circa 15 meter uit de as van de Zwarte Braak en op circa 3,5 meter van de linker perceelsgrens. - Onderhavige aanvraag impliceert tevens de sloop van alle bestaande woningen op het terrein. De te slopen woningen voldoen niet langer aan de noodzakelijke eisen qua welstand en comfort. De woningen hebben geen belangrijke erfgoedwaarde, waardoor de sloop ervan te verantwoorden is. - De aan te leggen buitenruimte omvat de inrichting van 3 autostaanplaatsen, waarvan er twee bestemd zijn voor mindervaliden. Noch op gemeentelijk, noch op Vlaams niveau is er een dwingende regelgeving m.b.t. het voorzien van parkeerplaatsen. Het is in onderhavig geval echter noodzakelijk dat een minimum aan parkeergelegenheid wordt voorzien. Algemeen wordt aanvaard dat door het voorzien van 1 parkeergelegenheid per woongelegenheid de parkeerdruk van het project voldoende op het eigen perceel wordt opgevangen. - De tuinstrook achter de nieuwbouw is voldoende diep om het wooncomfort op het perceel te waarborgen. - Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de omgeving. - De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan. - Deze beoordeling als uitvoering van art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art van de codex. o Functionele inpasbaarheid De bebouwing langs de Vrijheidstraat kenmerkt zich hoofdzakelijk door vrijstaande eengezinswoningen met een profiel van één bouwlaag onder hellend dak. De bebouwing langs de Zwarte Braak voorziet hoofdzakelijk geschakelde woningen met een profiel van twee bouwlagen onder een platte dakconstructie.

18 De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de bestemmingsvoorschriften van het vastgestelde gewestplan en de ter plaatse geldende verkavelingsvergunning. De aanvraag wordt functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht. o Mobiliteitsimpact De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit. o Schaal Het gabarit van het project zal bestaan uit één bouwlaag onder plat dak, met een kroonlijsthoogte van 3,70 meter. Aan de achtergevel wordt per woning een terras met tuinberging voorzien. De maximale bouwdiepte bedraagt, exclusief terrassen, 10,50 meter. Er rest achteraan, gemeten vanaf het terras, nog een tuindiepte van circa 6,83 meter. Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag wat korrelgrootte en gabarit betreft niet storend is in de ruimtelijke context. o Ruimtegebruik en bouwdichtheid De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de onmiddellijke omgeving toe. Er wordt t.o.v. de oorspronkelijke bebouwing op het terrein minder bebouwde oppervlakte ingenomen. De afstanden tot de perceelsgrenzen blijft voldoende groot. Het open karakter van het perceel blijft behouden. o Visueel-vormelijke elementen Qua materiaalgebruik en type bebouwing strookt de aanvraag met wat reeds aanwezig is in de omgeving. De gevels worden opgetrokken in lichtgrijs genuanceerde baksteen afgewisseld met donkergrijs genuanceerde baksteen, bovenaan afgewerkt met een dakrand in aluminium. Dorpels worden uitgevoerd in een blauwe hardsteen. Aangezien er een verscheidenheid van geveluitvoeringen aanwezig is in de onmiddellijke omgeving, zal het gevraagde geen impact hebben op het straatbeeld. o Cultuurhistorische aspecten De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het gezichtsveld van een monument. De te slopen woningen hebben geen belangrijke erfgoedwaarde, waardoor de sloop ervan te verantwoorden is. o Bodemreliëf De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot gevolg. o Hinderaspecten Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een aanvaardbaar niveau in de omgeving. o Gezondheid De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden. o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen Het gevraagde doet geen afbreuk aan de rechten en het woongenot van de aanpalenden. Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de omgeving. - De voorliggende weg is voldoende uitgerust. - De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving. - Het ingediende dossier bevat een MER-screeningsnota zoals vermeld in artikel van het decreet van 05/04/1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid. Uit deze nota kan worden afgeleid dat het project geen nadelige milieu-effecten tot

19 gevolg heeft; er zijn geen gevolgen voor de mensen, fauna en flora en monumenten en landschappen. Hieruit kan afgeleid worden dat er geen significante of aanzienlijke milieugevolgen verwacht worden door de uitvoering van het project. - Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. - De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bevat een MER-screeningsnota. Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de analyse in deze nota blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. - De horizontale dakoppervlakte bedraagt 239,85m². Er wordt voorzien in twee hemelwaterputten met een totale inhoud van liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot 250m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt via de toiletten en buitenkraantjes. De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater." - Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening. Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt: gunstig. - Het schepencollege sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 11 februari Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. - Advies van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 11 februari Artikel 1 Het college verleent vergunning aan Geelse Huisvesting cvba: Kameinestraat 3 in 2440 Geel, voor het bouwen van een nieuwbouw = groepswoningbouw = 3 aangepaste woningen in het kader van levenslang wonen + buitenaanleg parkings/groenaanleg, na afbraak van 3 bestaande seniorenwoningen, op het perceel sectie B(Tlo) nrs. 52x, 52n5 en 52p5, gelegen Vrijheidstraat in 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden: 1) esthetisch verantwoorde materialen gebruiken 2) alle ophogingen, in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan de kruin van het wegdek, weglaten 3) verplicht de woningen aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het rioolwaterzuiveringsstation 4) verplicht de nodige hemelwaterputten te plaatsen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het

20 hergebruik van dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten - de overstortleiding dient afzonderlijk tot aan de rooilijn te worden gebracht om daar samen met het huishoudelijk afvalwater te worden aangesloten op de riolering 5) de woningen uitvoeren zoals voorzien op bouwplan 01/01 d.d. 19/12/2013 6) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van toepassing). 036 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Schietboomstraat 39 (2013/156) 41. Voorgeschiedenis - De aanvragers 42 hebben op 06 november 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwbouw = eengezinswoning + garage in de bouwvrije zijtuinstrook + garage, op het perceel sectie A(Z-P) nr. 349p3/deel = kavel 5 uit verkaveling nr. 75Z-P/137/0687(02), gelegen Schietboomstraat 39 in 2260 Westerlo. Feiten en context - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 26 juli De aanvraag is gelegen in woongebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. - De aanvraag maakt deel uit van de verkaveling nr. 75Z-P/137/0687(02) als zijnde kavel 5. - De aanvraag is gelegen langs de Schietboomstraat, een voldoende uitgeruste weg, die voorzien is van een klinkerverharding. - De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 08 januari 2014 t.e.m. 06 februari Er werden naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend. Adviezen Er werden geen externe adviezen gevraagd of ontvangen. Argumentatie - De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. - De aanvraag is gelegen langs de Schietboomstraat een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand. - Het perceel maakt als kavel 5 deel uit van de goedgekeurde niet-vervallen verkaveling met kenmerk 75Z-P/1367/0687(02). Deze kavel is bestemd voor de oprichting van een vrijstaande eengezinswoning. - Het perceel in aanvraag heeft een breedte van 17,58 meter, gemeten op de rooilijn, en een diepte van 31,30 meter, gemeten op de linker perceelsgrens. De huidige aanvraag betreft een nieuwbouwwoning, bestaande uit twee bouwlagen onder een zadeldak met een dakbasis van 9,70 meter en een dakhelling van 45. Tot een diepte van 12 meter wordt één bouwlaag onder plat dak voorzien

College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014

College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014 College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014 001 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering:: Kerkhofstraat (322TLO) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Filip Verrezen,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige Aanvraag. Vergunning: -Bosstraat 31 (2014/108) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 001 Kunstonderwijs. Openverklaring vacante betrekkingen. 002 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015

College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015 College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering: Kerkhofstraat. (332TLO) 1. 002 Overheidsopdrachten. Onderhoud vuilmatten bij diverse gemeentelijke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0109 van 30 april 2013 in de zaak 1213/0084/SA/3/0072 In zake: 1. de heer Allan MULLER 2. mevrouw Marjan TEMMERMAN

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013

College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013 College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 december 2013. Goedkeuring. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 003

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER TUSSENARREST 2 maart 2010 in de zaak 2009/0026/SA/2/0082 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Wim DE CUYPER kantoor

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 30 december 2013

College van burgemeester en schepenen van 30 december 2013 College van burgemeester en schepenen van 30 december 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 23 december 2013. Goedkeuring. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 003

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 4 januari 2016

College van burgemeester en schepenen van 4 januari 2016 College van burgemeester en schepenen van 4 januari 2016 Aanwezig: burgemeester-voorzitter Guy Van Hirtum, schepenen Herman Wijnants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Tinne Wuyts en Iris

Nadere informatie

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. VERGUNNINGSPLICHT VCRO:

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2015

College van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2015 College van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2015 Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD TIENEN zitting van 25 januari 2010

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD TIENEN zitting van 25 januari 2010 TIE N 3 Nt.) Tintelende stad UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD TIENEN zitting van 25 januari 2010 De zitting wordt geopend onder

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00948 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 14 september 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak gemeentelijk

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie