College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen van 10 maart Secretariaat. Notulen cbs 3 maart Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 004 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. 005 Financiën. Eeuwigdurende rente aan OCMW Herentals. Afkoop. 006 Milieu. Energie. Participatie samenaankoop van groene energie voor inwoners van de provincie Antwerpen. 007 Milieu. Verwijderen blikvangers. Goedkeuring 008 Milieu. Afval. Actie gratis inzamelen snoeiafval. Verduidelijking definitie snoeihout. 009 Basisonderwijs. Korte vervangingen februari Personeel. Yolanda De Schutter. Vrijwillig ontslag Basisonderwijs. Scholenoverleg Westerlo. Kennisname verslag van 26 februari Basisonderwijs. Shana Scheerens. Aanstelling tijdelijk kleuteronderwijzer als vervanger Ruimtelijke Ordening. Aanvraag machtiging om zelf de plannen te mogen opmaken voor het verbouwen van haar woning. Molenwijk Ruimtelijke Ordening. Artikel : sectie D nr. 285c en 284k/deel, gelegen Stippelberg. 015 Ruimtelijke Ordening. Bouwberoep. Agfa Gevaert: August Cannaertsstraat 125 (2013/137). 016 Ruimtelijke Ordening. Hoorzitting bouwberoep. Veldstraat 8B+C (2013/531) Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Gevaertlaan 198a-b-c-d-e. (2013/056) 018 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Beneens en Zonen bvba: Loofven 2a-e, 4a-e, 6a-e en 8a-e (2013/159). 019 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: August Cannaertsstraat 77 (2013/188) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Gelendel 42 (2013/182) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Ter Voort 171 (2013/178) Ruimtelijke Ordening. Werken van geringe omvang. Vergunning: NV Logistics bvba: Nijverheidsstraat 10 (2013/539). 023 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag; Vergunning: Gevaertlaan

2 + 154A (2013/175) Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsberoep. Tongerlostraat-Oevelsedreef (116Oevel) Overheidsopdrachten. Aankoop bestratingsmaterialen Toewijzing. 026 Overheidsopdrachten. Asfalteringswerken Gedeeltelijke vrijgave borg. 027 Overheidsopdrachten. Overname van grond en granulaten. Aankoop van gebroken beton/asfalt. Contract geldig vanaf sluiting tot 31 januari Toewijzing. 028 Overheidsopdrachten. Renovatie en herinrichting Grote markt en omgeving in Westerlo-centrum. Volledige vrijgave borg. 029 Overheidsopdrachten. Verstevigen, plastificeren en (her)inbinden van boeken voor de gemeentelijke openbare bibliotheek. Contract voor 4 jaar ( ).Toewijzing. 030 Sport. Personeelsbehoeftenplan sportdienst. Bespreking. 031 Sport. Zwembad De Beeltjens. Kennisname tegelafwerking interieur. 032 Lokale Economie. Markt. Toelating standplaats compostmeesters 21 mei 2014 en 17 september Lokale Economie. Markt. Toelating standplaats IOK afvalbeheer 30 april Lokale Economie. Markt. Toelating standplaats IOK afvalbeheer 21 mei Toerisme. Opmaak geïntegreerd landschaps- en herwaarderingsplan voor omgeving gemeentehuis en kasteelpark. Kennisname verslag overleg Onroerend Erfgoed 24 februari Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 12 - de Zoerla. 037 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 11 - de Merodezaal Heultje. 038 Cultuur. Gratis gebruik gemeentelokalen en -domeinen. Sunfieldfestival op zaterdag 13 september Cultuur. Internationale Grote Prijs Kalligrafie Aanvraag receptie officiële opening tentoonstelling. 040 Cultuur. Open Monumentendag op zondag 14 september Projectbeheer en communicatie. Versterking ondersteunende diensten. Nota afslanking kopiedienst. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen Jo Vankrunkelsven - secretaris gemeente en ocmw Verontschuldigd: Om 13:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering. 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart Goedkeuring. 9 10

3 De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege 6 personen Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. Feiten en context Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst die belast is met de kredietbewaking. Het college stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan. Artikel 1 Het college neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de volgende bestelling: Administratie/algemeen bestuur 1) upload uitwisseling inventaris risicogronden met webloket van OVAM + gebruiksrecht voor 6 maanden - dienst milieu: 735,88 EUR 2) cava voor supporters opname "de slimste gemeente": 90,60 EUR (REEDS UITGEVOERD) Brandweer 3) poetsproducten en luchtverfrissers: 428,75 EUR 4) medisch materiaal voor ziekenwagens: 325,26 EUR 5) zuurstof voor in ziekenwagens gedurende 2014: EUR 6) onderhoud + sensors meettoestellen: 595,36 EUR (REEDS UITGEVOERD) Cultuur 7) vervangen aftrekker kuismachine Zoerla: 133,10 EUR Bibliotheek 8) configuratiekosten koppeling self-service met Brocade: 4.394,84 EUR 9) programmeren chipkaarten vanuit Brocade: 3.162,63 EUR Sport 10) huur manège, pony's + lesgevers nav sportkamp 7-11 april: EUR 11) huur manège, pony's + lesgevers nav sportkamp 7-11 juli: EUR 12) huur bowling en schoenen + frisdrank nav afsluiting sportkamp 18 april: 360 EUR Kunstonderwijs 13) werkingsmateriaal voor tekenschool: EUR Onderwijs 14) kopiepapier voor school Heultje: 353,92 EUR 004 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. Feiten en context 11

4 Het college heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren. Artikel 1 Het college keurt de te betalen bedragen goed van nr , , 658, over het dienstjaar Financiën. Eeuwigdurende rente aan OCMW Herentals. Afkoop. De gemeente betaalt jaarlijks 3,94 euro aan het OCMW van Herentals voor een eeuwigdurende rente. De financiële dienst heeft aan het OCMW van Herentals gevraagd tegen welke voorwaarden de gemeente deze eeuwigdurende rente eventueel kan afkopen. Feiten en context Het OCMW van Herentals deelde de formule voor de berekening van de afkoop mede gebaseerd op artikel 5 hoofdstuk II van het decreet van 18/29 december Deze formule werd door hen reeds in het verleden voor enkele andere eeuwigdurende rentes toegepast, namelijk jaarrente X 100/wettelijke rentevoet = (3,94 X 100)/2,75 (wettelijke rentevoet 2014) = 143,27 euro. Juridische grond Artikel 5 hoofdstuk II van het decreet van 18/29 december Argumentatie Financiële dienst stelt voor om gezien het zeer geringe bedrag en de jaarlijkse administratieve rompslomp deze levenslange en eeuwigdurende rente af te kopen. Impact op beleids- en beheerscyclus actieplan Financieel evenwicht actie Thesaurie actienummer omschrijving project Afkoop levenslange en eeuwigdurende rente raming kosten 143,27 euro aanpassing raming Nr : euro Nr : euro Artikel 1 Het college gaat akkoord om de eeuwigdurende rente aan het OCMW van Herentals af te kopen voor het bedrag van 143,27 euro. De kosten worden verrekend op de actie thesaurie na aanpassing van de raming. 006 Milieu. Energie. Participatie samenaankoop van groene energie voor inwoners van de provincie Antwerpen. In de mail van 21 februari 2014 informeert Inge Verhaert, gedeputeerde voor openbare werken, in naam van de deputatie van de provincie Antwerpen naar de interesse bij de

5 gemeentebesturen om de samenaankoop van groene elektriciteit voor inwoners van de provincie Antwerpen opnieuw mee te ondersteunen. Feiten en context De deputatie stelt voor zoals in 2013 met een openbare aanbesteding een bedrijf te selecteren dat een samenaankoop groene energie organiseert voor geïnteresseerde inwoners van de provincie Antwerpen. Het te selecteren bedrijf staat in voor de organisatie van de aankoop en de afspraken met de stroomleveranciers die wensen in te tekenen. In samenspraak met de provincie zal het bedrijf informatie verstrekken aan de inwoners om duidelijk te maken hoe ze kunnen participeren aan de samenaankoop. De provincie Antwerpen informeert opnieuw bij de gemeentebesturen om samen te werken voor de bekendmaking van de samenaankoop van groene stroom o.a. door het communicatiemateriaal te verspreiden en vermelding in het gemeentelijk infoblad. Bovendien kunnen de gemeenten een meerwaarde geven door het registreren van de aanvragen van niet-internet gebruikers aan de balie van het gemeentehuis met ondersteuning van de milieudienst gedurende de maanden juli, augustus en september. Tijdens de acceptatieperiode van 15 oktober tot 16 november 2014 bevestigen de geïnteresseerden het aanbod aan de balie van het gemeentehuis. Argumentatie De samenaankoop groene energie in 2013 was een groot succes georganiseerd door de provincie Antwerpen samen met de gemeentebesturen. In Westerlo waren er 957 gezinnen of 8,6% van de gezinnen dat het aanbod van de groepsaankoop aanvaarden van de nieuwe energieleverancier Essent. De samenaankoop van groene stroom zorgt voor een besparing op de huidige rekening. De provincie Antwerpen wil een faciliterende rol spelen voor de samenaankoop en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het milieu door de samenaankoop van 100% groene stroom. Artikel 1 Het college beslist deel te nemen aan de samenkoop van groene energie voor inwoners van de provincie Antwerpen door bekendmaking van het initiatief via de gemeentelijke kanalen en de registratie van de aanvragen aan de balie van het gemeentehuis met ondersteuning van de milieudienst gedurende de maanden juli, augustus en september. Tijdens de acceptatieperiode van 15 oktober tot 16 november 2014 bevestigen de geïnteresseerden het aanbod aan de balie van het gemeentehuis. 007 Milieu. Verwijderen blikvangers. Goedkeuring Op het grondgebied van de gemeente werden eind jaren 1990 verscheidene blikvangers geplaatst. Feiten en context Naast verschillende fiets- en wandelwegen staan zogenaamde blikvangers. Fietsers en wandelaars kunnen hier hun drankblikjes of -flesjes in kwijt. In Westerlo staan er momenteel nog op onderstaande locaties blikvangers: Bijstraat/Tongerlostraat Oevel Kasteelpark/tunnel Westerlo Marleybrug/veiligheidscentrum Westerlo

6 Gevaertlaan/rotonde Zoerle-Parwijs Gevaertlaan/Van hemelstraat Zoerle-Parwijs Gravin De Merodestraat Heultje Ter Voort/Oosterwijk Voortkapel Langstraat/Leistraat Tongerlo In het verleden werden al eerder blikvangers verwijderd. Argumentatie Het concept van de blikvangers dateert van eind de jaren '90 en de werking ervan is ondertussen achterhaald. Het overgrote deel van de afval die men in de blikvangers kan terugvinden, behoort tot restafval en niet tot de fractie PMD waarvoor de blikvangers initieel werden geplaatst. Bovendien wordt er in en rond de verschillende blikvangers gesluikstort. De blikvangers doen steeds vaker dienst als mini-vuilnisbelt. Daarenboven zijn de meeste blikvangers aan vervanging toe. De netten zijn stuk of de palen staan krom. De kapotte blikvangers en de bijhorende sluikstort geven een verloederd straatbeeld. Omwille van bovenstaande reden wordt gevraagd om de blikvangers te verwijderen. Impact op de beleids- en beheerscyclus actieplan actie kwaliteitsvolle leefomgeving Afvalbeheer actienummer Artikel 1 Het college beslist om alle blikvangers op grondgebied van de gemeente Westerlo te verwijderen. Opdrachten De technische dienst verwijdert alle resterende blikvangers. 008 Milieu. Afval. Actie gratis inzamelen snoeiafval. Verduidelijking definitie snoeihout. Feiten en context Op 16 december 2013 heeft het college beslist om jaarlijks een actie gratis inzamelen van snoeihout voor de inwoners van Westerlo te organiseren. De actie zal jaarlijks eenmaal georganiseerd worden in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Op het college van 20 januari werden verdere modaliteiten vastgelegd. In eerste instantie werd telkens een periode van 8 dagen (van zaterdag tot en met zaterdag) voorgesteld. Nadat de beperking van 150 kilogram per periode werd ingesteld, stelt IOK een periode voor van een maand in plaats van 8 dagen. Bij navraag bij IOK Afvalbeheer wenste men graag een collegebeslissing te ontvangen over het organiseren van deze actie evenals de eventuele modaliteiten. Op het college van 10 februari werd beslist de maanden maart en oktober uit te kiezen rekening houdend met de snoeiperiodes. Argumentatie Het is onduidelijk voor de burgers wat snoeihout omvat binnen de actie gratis snoeihout inzamelen voor de inwoners van de gemeente Westerlo. Snoeihout is geen groenafval zoals klimop, siergrassen, niet-houtachtig haagscheersel van coniferen of haagscheersel met bladeren, afval afkomstig uit de groententuin,...

7 Artikel 1 Het college verduidelijkt de omschrijving van de fractie snoeihout die binnen de lopende actie gratis wordt ingezameld op het containerpark. 'Snoeihout zijn takken, struikgewas, coniferen (tot diameter 20 cm). Groenafval zoals klimop, siergrassen, niet-houtachtig haagscheersel van coniferen en scheersel van andere hagen, afval afkomstig uit de groententuin, stronken, worden niet als snoeihout beschouwd.' 009 Basisonderwijs. Korte vervangingen februari Personeel. Yolanda De Schutter. Vrijwillig ontslag 13 als gescobegeleider BKO met een 19/38e opdracht. 011 Basisonderwijs. Scholenoverleg Westerlo. Kennisname verslag van 26 februari Feiten en context Op 26 februari 2014 vergaderden de directies van alle scholen van Westerlo met verschillende gemeentediensten. Argumentatie Het schoolbestuur neemt kennis van de inhoud van het verslag van deze overlegvergadering. De besproken punten zijn: 1. Logo Kempen - Leen Theunis: voorstelling van de organisatie en de werking naar de scholen toe 2. Communicatiedienst - Christophe Sproelants: evaluatie en planning instapfolder kleuters 3. Dienst onderwijs: facultatieve verlofdagen schooljaar Sportdienst - Wim Boeckx: stand van zaken i.v.m. nieuw zwembad 5. Milieudienst - Io Pateet: ondertekening van het milieucharter Artikel 1 Het college neemt kennis van het verslag van de overlegvergadering met de directies van alle scholen van Westerlo van 26 februari Basisonderwijs. Shana Scheerens. Aanstelling tijdelijk kleuteronderwijzer als vervanger Ruimtelijke Ordening. Aanvraag machtiging om zelf de plannen te mogen opmaken voor het verbouwen van haar woning. Molenwijk

8 Op 15 januari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale Diensten van de Gouverneur, Dienst Algemene Zaken, Italiëlei 4 bus 6 in 2000 Antwerpen ontvangen houdende het verzoek om advies over de aanvraag van de aanvrager 15 om zelf de plannen te mogen opmaken en de controle op de werken voor het uitbreiden van haar woning, gelegen Molenwijk 34 in 2260 Westerlo. Feiten en context De aanvrager 16 bezit het diploma van industrieel ingenieur in de bouwkunde, behaald op 4 juli Op 14 september 2000 behaalde ze de graad kandidaat architectuur. Argumentatie - De plannen die in oorsprong bij de aanvraag gevoegd werden, waren summier. Er werd enkel een kadasterplan toegevoegd met daarop een aanduiding met losse hand van de uitbreiding. Verder werden er enkel grondplannen getekend waarop noch een schaal nog afmetingen werden vermeld. Gevelschetsen werden niet toegevoegd. - Op 21 januari 2014 heeft de dienst ruimtelijke ordening aan de provinciale dienst per mail om degelijk uitgewerkte plannen gevraagd. - Op 15 februari 2014 werd ons door de aanvrager per mail een degelijk uitgewerkt ruw voorontwerp bezorgd. Verder werden in bijlage een aantal projecten toegevoegd die de aanvrager het afgelopen jaar heeft uitgewerkt als stabiliteitsingenieur. - Op basis van de voorgelegde diploma's en de aanvullende gegevens, kan er vanuit gegaan worden dat Liesbeth Torfs wel degelijk over de vereiste kennis beschikt om zelf de plannen voor het verbouwen van haar woning uit te werken en toezicht te houden op het uitvoeren van de werken. Artikel 1 Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag van de aanvrager 17 om zelf de plannen voor het verbouwen van haar woning, gelegen Molenwijk 34 in 2260 Westerlo, op te maken en toezicht te houden op de uitvoering van de werken. 014 Ruimtelijke Ordening. Artikel : sectie D nr. 285c en 284k/deel, gelegen Stippelberg. Op 25 februari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een attest van verdeling ontvangen zoals voorzien in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het attest is ingediend door notaris Bruno Naets, gevestigd Boerenkrijglaan 52 in 2260 Westerlo. Het attest heeft betrekking op de percelen sectie D nr. 285c en 284k/deel, gelegen Stippelberg in 2260 Westerlo. Feiten en context De desbetreffende percelen zijn volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 juli 1978, gelegen in een woongebied met landelijk karakter tot op 50 m van de rand van de weg en achterliggend in agrarisch gebied. Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (artikel )

9 - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Artikel 1 Het college viseert het verdelingsplan ingediend door notaris Bruno Naets, gevestigd Boerenkrijglaan 52 in 2260 Westerlo. Het attest heeft betrekking op de percelen sectie D nr. 285c en 284k/deel, gelegen Stippelberg in 2260 Westerlo. Artikel 2 Het college wenst op te merken dat voor de desbetreffende percelen geen goedgekeurde niet-vervallen verkavelingsvergunning van toepassing is en er ook geen stedenbouwkundig attest werd aangevraagd of verkregen. Het college wenst op te merken dat er geen enkel bouwwerk (vast noch verplaatsbaar) kan of mag worden opgericht of verbouwd zolang er geen voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke stedenbouwkundige vergunning is voor afgegeven door het schepencollege. Het college wenst op te merken dat agrarische gebieden bestemd voor landbouw in de ruime zin. 015 Ruimtelijke Ordening. Bouwberoep. Agfa Gevaert: August Cannaertsstraat 125 (2013/137). - Agfa Gevaert: Septestraat 27 in 2640 Westerlo 18 heeft op 15 oktober 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk slopen van een schouw (G641) en het oprichten van een nieuwe schouw aan gebouw 640, op het perceel sectie D nr. 1079v3, gelegen August Cannaertsstraat 125 in 2260 Westerlo. - Op 23 december 2013 heeft het schepencollege in de beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag gesteld dat de gedeeltelijke sloping van de bestaande schouw niet kan worden toegestaan, gelet op het ongunstige advies van Onroerend Erfgoed Antwerpen d.d. 06 december Er werd door Agfa Gevaert beroep ingesteld tegen het besluit van het schepencollege van 10 februari Feiten en context - De Dienst Stedenbouwkundige Beroepen van het provinciebestuur heeft aan het college van burgmeester en schepenen gevraagd om een standpunt met betrekking tot het beroep over te maken. - Het collegebesluit van 23 december 2013 stelde het volgende: " - Agfa Gevaert: Septestraat 27 in 2640 Westerlo 19, heeft op 15 oktober 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk slopen van een schouw (G641) en het oprichten van een nieuwe schouw aan gebouw 640, op het perceel sectie D nr. 1079v3, gelegen August Cannaertsstraat 125 in 2260 Westerlo. Feiten en context 18 19

10 - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 21 oktober De aanvraag is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. - Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling - De aanvraag is gelegen langs de August Cannaertsstraat, een voldoende uitgeruste gemeenteweg voorzien van een asfaltverharding. - De aanvraag is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Openbaar onderzoek - De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. Adviezen - De te slopen schoorsteen is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Bijgevolg diende de aanvraag voor advies te worden voorgelegd aan Onroerend Erfgoed Antwerpen. Er werd op 06 december 2013 volgend advies uitgebracht: "De schoorsteen heeft zeer specifieke erfgoedkenmerken.... Dit type schoorsteen is vrij uniek. De kop is uitgebouwd met een gemetselde rand. Deze schoorsteen heeft naast zijn functionele plaats, ook een beeldbepalende waarde.... Daarenboven is de context van deze schoorsteen nog intact. De omliggende gebouwen zijn nog grotendeels aanwezig, alsook de oorspronkelijke functie als fabrieksgebouwen. De schoorsteen staat dan ook zeer sterk als getuige van dit industrieel verleden in een hedendaagse erkende fabrieksomgeving. De afbraak van het bovenste deel van de ronde fabrieksschouw doet dan ook echter afbreuk aan zijn erfgoedwaarde in het geheel. Ze is niet alleen beeldbepalend in het landschap maar is ook een getuige van de vroegere industriële functie van de site en hierbij dus een vertegenwoordiger en beeldmerk van de industrialisatie van Westerlo. De gedeeltelijke afbraak van deze fabrieksschouw wordt dan ook negatief geadviseerd. Gelet op de bovenstaande argumenten zijn wij van oordeel dat dit goed voldoende erfgoedwaarde bezit om te denken in termen van behoud en renovatie. Door de verbouwing zou een deel van het bouwkundig erfgoed van uw gemeente onherroepelijk verloren gaan. Wij adviseren deze aanvraag tot verbouwing bijgevolg ongunstig." Argumentatie - De voorliggende aanvraag betreft het gedeeltelijk slopen van een schouw (G641) en het oprichten van een nieuwe schouw aan gebouw De bestaande schoorsteen, met een totale hoogte van 50,77m, is opgenomen in de inventaris van het onroerend erfgoed. Uit het ongunstige advies van Onroerend Erfgoed Antwerpen d.d. 06/12/2013 blijkt dat de bestaande schouw over zeer specifieke erfgoedkenmerken beschikt. - De sloping houdt in dat het gedeelte van de schouw, boven de betonnen waterkuip, zou worden afgebroken. Hierdoor wordt de hoogte teruggebracht van 50,77m naar 29,98m. Op die manier verliest de schouw zowel zijn beeldbepalende- als erfgoedwaarde. Er kan aangesloten worden met de opmerkingen gestipuleerd in het ongunstige advies van Onroerend Erfgoed Antwerpen. Een renovatie van de volledige schouw dringt zich op. - De op te richten schouw op het gebouw 640 heeft een hoogte van 13m, een diameter van 0,4m en wordt uitgevoerd in dubbelwandig RVS. De aanvraag zal op dit vlak niet leiden tot

11 onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de omgeving. De goede ruimtelijke ordening wordt, wat de oprichting van de nieuwe schouw betreft, niet geschaad door deze aanvraag. - De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan. - De voorliggende weg is voldoende uitgerust. - De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving. - De aanvraag is vrijgesteld van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen. Artikel 1 Het college verleent vergunning aan Johan Verheyen namens Agfa Gevaert: Septestraat 27 in 2640 Westerlo, voor het oprichten van een nieuwe schouw aan gebouw 640, op het perceel sectie D nr. 1079v3, gelegen August Cannaertsstraat 125 in 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende voorwaarde dient nageleefd te worden: 1) De schouw op te richten zoals voorzien op plannen I02, A01 en A02 d.d. 04/08/2013; 2) de gedeeltelijke sloping van de bestaande schouw kan niet worden toegestaan, gelet op het ongunstige advies van Onroerend Erfgoed Antwerpen d.d. 06/12/ ) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van toepassing)." Artikel 1 Het college beslist haar besluit van 23 december 2013 te bevestigen. 016 Ruimtelijke Ordening. Hoorzitting bouwberoep. Veldstraat 8B+C (2013/531) Feiten en context 22 Artikel 1 Schepen Iris Dewever zal de gemeente vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting, die zal doorgaan op 18 maart

12 017 Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Gevaertlaan 198a-b-c-d-e. (2013/056) Op 26 februari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een voorstel van kostenraming ontvangen, opgemaakt door Pidpa op 19 februari 2014 met ref. D , voor de uitbreiding van het waterleidingnet betreffende het appartementsgebouw van bvba TCC. Feiten en context - De kostenraming heeft betrekking op het perceel kadastraal gekend onder sectie D nr. 995W2, gelegen Gevaertlaan 198a-b-c-d-e in 2260 Westerlo. - De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen worden geraamd op 1.912,92 EUR en vallen volledig ten laste van de verkavelaar. Artikel 1 Het college stemt in met de kostenraming, geraamd op 1.912,92 EUR, voor de aanleg van de nutsvoorzieningen, betreffende het perceel sectie D nr. 995W2, gelegen Gevaertlaan 198a-b-c-d-e in 2260 Westerlo. 018 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Beneens en Zonen bvba: Loofven 2a-e, 4a-e, 6a-e en 8a-e (2013/159). Inleiding - Volgens artikel van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar onderzoek. - Beneens en Zonen bvba: Stadsestraat 43A in 2250 Olen, heeft op 30 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwbouw = 4 appartementsgebouwen met 5 woongelegenheden + 20 garages + 11 parkeerplaatsen, op de percelen sectie A(Oevel) nr. 283c2, 283d2, 283e2, 283f2 en 283g2, gelegen Loofven 2a-e, 4a-e, 6a-e en 8a-e in 2260 Westerlo. - Het schepencollege heeft in zitting van 25 november 2013 akte genomen van het schrijven van 13 november 2013, ontvangen op 21 november 2013, van de eigenaars van de verkaveling nr. 30Oevel 23, vergund voor 5 loten door het schepencollege op 22 februari De eigenaars verzaken in dit schrijven aan de desbetreffende verkaveling zoals voorzien in artikel VCRO. - De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 3 maart 2014 het volgende advies uit: Feiten en context - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 19 januari

13 - De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. - Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. - De aanvraag is gelegen langs Loofven, een voldoende uitgeruste weg die voorzien is van een betonverharding. - De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 februari 2014 tot en met 7 maart Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Adviezen - De gemeentelijke brandweer heeft op 4 maart 2014 een gunstig advies uitgebracht voor de brandveiligheid. Er wordt evenwel de aandacht gevestigd op punt 4.2. (binnentrappenhuizen). - Onroerend Erfgoed Antwerpen heeft op 25 februari 2014 gesteld geen bezwaar te hebben tegen voorliggende aanvraag. Argumentatie - De voorliggende aanvraag voorziet in het oprichten van 4 appartementsgebouwen met telkens 5 woongelegenheden + 20 garages + 11 parkeerplaatsen. - De aanvraag is gelegen langs Loofven, een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand. - Het aanvraagperceel heeft een breedte van ca. 79,22 m gemeten op de rooilijn, en een maximale diepte van 48,40 m, gemeten op de linker perceelsgrens. De voorgevels van de appartementsgebouwen worden ingeplant op12 m uit de as van de rijwegverharding, wat overeenstemt met 6 m uit de rooilijn. De zijgevels van de twee uiterste appartementsgebouwen worden telkens ingeplant op 3 m uit de zijdelingse perceelsgrenzen. - Het betreffen 4 identieke appartementsgebouwen met telkens 5 woongelegenheden. De gelijkvloerse verdieping is 17 m diep en is ingedeeld in 2 appartementen. De eerste verdieping, 13 m diep, voorziet eveneens in 2 appartementen. Op de tweede verdieping, 9 m diep, bevindt zich een dakappartement. Het appartementsgebouw wordt over een diepte van 9 m afgedekt met een zadeldak dat vooraan wordt voorzien van een fronton en achteraan van een dakuitbouw. De nok loopt evenwijdig met de straat op een hoogte van 11,50 m. De kroonlijst is gelegen op 7 m hoogte. De platte daken worden ingericht als terras voor de appartementen op de eerste en tweede verdieping. In de kelderverdieping wordt naast de technische ruimte voor elke appartement voorzien in een berging. - De appartementen op de gelijkvloerse verdieping beschikken over een tuin met terras. Op minimum 6 m uit deze tuinen worden 2 keer 10 garages (6 m diep) gebouwd. In het midden van deze reeks garages wordt een groenzone aanlegd van 9,99 m breed en 6 m diep. Links (ter hoogte van de uitstulping van het perceel) en rechts van de garages, evenals tussen de 4 blokken onderling, worden eveneens groenzones aangelegd. De toegang tot de garages wordt voorzien links en rechts van de appartementsgebouwen 1 en 4. De verharding wordt aangelegd in waterdoorlatende klinkers. De voortuinstrook wordt eveneens aanlegd met waterdoorlatende klinkers en wordt links en rechts afgesloten van het openbaar domein via

14 een elektrische poort. Tegen de rooilijn worden er 11 parkeerplaatsen aangelegd evenwijdig met de rijweg. - De garages sluiten aan tegen de garagewanden van de gebouwen die zijn ingeplant langs het Sint-Michielsplein. - De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan. - Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. - De totale oppervlakte van verhardingen en daken bedraagt m². Er wordt voorzien in een hemelwateropvang van liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt via de wasmachines en toiletten. Verder wordt er voorzien in een infiltratievoorziening met een buffervolume van liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot 920 m². De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. - De voorliggende aanvraag bevat een MER-screeningsnota. Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de analyse in deze nota blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. - De volgende beoordeling als uitvoering van art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art van de codex. o Functionele inpasbaarheid De aanvraag is gelegen in de dorpskern van Oevel. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich handelszaken, een school en een- en meergezinswoningen. De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de bestemmingsvoorschriften van het vastgestelde gewestplan. De aanvraag wordt functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht. o Mobiliteitsimpact Er wordt voorzien in een ontsluiting links en rechts van het terrein. Op het terrein zelf wordt er voorzien in de nodige garages en parkeerplaatsen. Hierdoor kan de verkeersdruk naar de omgeving toe tot een aanvaardbaar niveau gebracht worden. o Schaal Er kan gesteld worden dat de appartementen telkens het uitzicht hebben van een grote villa. Door de 20 woongelegenheden te verdelen over 4 verschillende appartementsblokken, kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag wat korrelgrootte betreft en gabarit niet storend is in de ruimtelijke context. o Ruimtegebruik en bouwdichtheid De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de onmiddellijke omgeving toe. De afstanden tot de perceelsgrenzen en tussen de appartementsgebouwen onderling blijven voldoende groot. Buiten de bouwstroken en de nodige verhardingen om toegang te nemen tot de gebouwen zal het perceel een groen karakter verkrijgen. o Visueel-vormelijke elementen De gevels worden opgetrokken in een metselwerk van rode handvormgevelsteen. De hellende daken worden afgewerkt met antracietgrijze leien, de dakkapellen worden afgewerkt in wit plaatmateriaal. De houten kroonlijsten worden wit geschilderd. Het

15 buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in wit aluminium, de dorpels in arduin. De voordeur wordt afgewerkt met een arduinen sierboord. De regenwaterafvoeren worden voorzien in zink. Het gabariet en gevelmaterialen kunnen aanvaard worden, gelet op de verscheidenheid aan bouwstijlen en materialen in het straatbeeld. o Cultuurhistorische aspecten De aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een beschermd landschap of in het gezichtsveld van een monument. o Bodemreliëf De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot gevolg. o Hinderaspecten Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een aanvaardbaar niveau in de omgeving. o Gezondheid De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden. o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende percelen of de veiligheid in het algemeen. - Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening. Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar gunstig Motivatie standpunt college - Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar van 3 maart 2014 en sluit zich aan bij dit advies. Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (VCRO) - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (artikel ). - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (en latere wijzigingen) tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen. - Besluit van de Vlaamse regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening van 1 maart Advies van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 3 maart 2014.

16 Artikel 1 Het college verleent vergunning aan Beneens en Zonen bvba: Stadsestraat 43A in 2250 Olen, voor het bouwen van een nieuwbouw = 4 appartementsgebouwen met 5 woongelegenheden + 20 garages + 11 parkeerplaatsen, op de percelen sectie A(Oevel) nr. 283c2, 283d2, 283e2, 283f2 en 283g2, gelegen Loofven 2a-e, 4a-e, 6a-e en 8a-e in 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden: 1) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan het hoogste punt van het wegdek, weglaten 2) verplicht de gebouwen aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het rioolwaterzuiveringsstation. 3) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten; de overstortleiding dient te infiltreren op het eigen perceel 4) de werken uitvoeren zoals voorzien op de bouwplannen van plan 1/1 5) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van toepassing). 019 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: August Cannaertsstraat 77 (2013/188) 24. Inleiding - Volgens artikel van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar onderzoek. - De aanvragers 25 hebben op 16 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning + carport-tuinberging, op het perceel sectie E nr. 78S = kavel 3 uit verkaveling nr. 8E/137/050, gelegen August Cannaertstraat 77 in 2260 Westerlo. - De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 3 maart 2014 het volgende advies uit: Feiten en context - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 7 januari De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene 24 25

17 ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. - Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan. - Het perceel van de aanvraag maakt als kavel 3 deel uit van de niet-vervallen verkaveling nr. 8E/137/050 van 29 maart De bestemming van de verkaveling is vrijstaande eengezinswoningen. - De verkavelingsvoorschriften primeren op de voorschriften van het gewestplan. - De aanvraag is gelegen langs de August Cannaertsstraat, een voldoende uitgeruste weg die voorzien is van een betonverharding. - De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek Er diende geen openbaar onderzoek georganiseerd te worden. Adviezen Er zijn geen externe adviezen vereist. Argumentatie - De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en bijgebouw in de vorm van een carport en tuinberging. De nieuwbouwwoning, bestaat uit twee bouwlagen onder een piramidedak waarvan de nok gelegen is op 9,56 m. De kroonlijsthoogte bedraagt 5,60m. De maximale bouwdiepte bedraagt zowel op het gelijkvloers als de verdieping 10,5 m. - In de tuin wordt een bijgebouw opgericht met als functie carport-tuinberging. Het bijgebouw wordt met de rechtervoorhoek ingeplant op 27m uit de voorgevelbouwlijn en verder op de rechter en achterste perceelgrens. Het bijgebouw heeft een oppervlakte van 68,64 m² (10,40 m x 6,60 m) en wordt afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3 m. De afwerking van de achtergevel dient eveneens te gebeuren in gevelsteen i.p.v. snelbouwsteen. - De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het vastgestelde gewestplan en de geldende verkaveling. - Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. - De horizontale dakoppervlakte bedraagt 196 m². Er wordt voorzien in een hemelwaterput met een inhoud van 7500 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot 200m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt voor de toiletten, een wasmachine en een buitenkraan. De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. - De voorliggende aanvraag is niet van die aard dat deze diende aangevuld te worden met een mer-screeningsnota. - De volgende beoordeling als uitvoering van art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art van de codex. o Functionele inpasbaarheid

18 De onmiddellijke omgeving kenmerkt zich hoofdzakelijk door vrijstaande en gekoppelde eengezinswoningen. De voorliggende aanvraag voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning wordt functioneel inpasbaar geacht. o Mobiliteitsimpact De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit. o Schaal Gelet op de aanwezigheid van gelijkaardige (nieuwbouw)woningen in de onmiddellijke omgeving, past de nieuw te bouwen woning wat korrelgrootte en gabarit betreft in de omgeving. o Ruimtegebruik en bouwdichtheid De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de onmiddellijke omgeving toe. De afstanden tot de perceelsgrenzen blijven voldoende groot. Buiten de bouwstrook zal het perceel een groen karakter verkrijgen. o Visueel-vormelijke elementen De woning bestaat uit twee bouwlagen en een piramidedak. De gevels worden afgewerkt in lichtgrijze handvormsteen, het dak in zwartgrijze dakpannen. Dit gabarit en gevelmaterialen kunnen aanvaard worden, gelet op de verscheidenheid aan bouwstijlen en materialen in het straatbeeld. o Cultuurhistorische aspecten De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het gezichtsveld van een monument. o Bodemreliëf De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot gevolg. o Hinderaspecten Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een aanvaardbaar niveau in de omgeving. o Gezondheid De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden. o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende percelen of de veiligheid in het algemeen. - Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de geldende wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening. Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar gunstig Motivatie standpunt college - Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar van 3 maart 2014 en sluit zich aan bij dit advies. Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).

19 - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Verkavelingsvergunning nr. 8E/137/050, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 29 maart Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. - Besluit van de Vlaamse regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening van 1 maart Advies van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 3 maart Artikel 1 Het college verleent vergunning 26 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en bijgebouw, op het perceel sectie E nr. 78S (= kavel 3 uit verkaveling nr. 8E/137/050), gelegen August Cannaertstraat 77 in 2260 Westerlo. Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden: 1) de stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden gesteld door het schepencollege, in zitting van 29 maart 1965, bij aflevering van de verkavelingsvergunning nr. 8E/137/050 2) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan het hoogste punt van het wegdek, weglaten 3) verplicht de woning aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het rioolwaterzuiveringsstation 4) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten; de overstortleiding dient te infiltreren op het eigen perceel 5) de woning en bijgebouw uitvoeren zoals voorzien op de bouwplannen van , blad 1/3 tot en met 3/3; de achtergevel van het bijgebouw dient afgewerkt te worden met een gevelsteen in plaats van snelbouwsteen 6) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van toepassing). 020 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Gelendel 42 (2013/182) 27. Inleiding - Volgens artikel van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele 26 27

20 verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar onderzoek. - De aanvragers 28 hebben op 6 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwbouw = vrijstaande eengezinswoning met kapsalon + garage, na het slopen van de bestaande woning en bijgebouwen, op het perceel sectie A nr. 762S, gelegen Gelendel 42 in 2260 Westerlo. - De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 3 maart 2014 het volgende advies uit: Feiten en context - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 3 januari De aanvraag is gelegen in een woongebied met landelijk karakter langs de weg en achterliggend in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd «voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven». Zowel bewoning als landbouw zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en beide bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere inrichtingen, voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel worden toegelaten. Voor inrichtingen bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met inbegrip van de para-agrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts toelaatbaar zijn voorzover zij niet wegens de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten worden afgezonderd in een daartoe aangewezen gebied. Er dient dan ook steeds te worden onderzocht of zij bestaanbaar zijn met de bestemming van woongebied met landelijk karakter. Concreet betekent dit dat zij niet van aard mogen zijn de woon- of landbouwfunctie van het gebied te verstoren. - Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. - De aanvraag is gelegen langs Gelendel, een voldoende uitgeruste weg die voorzien is van een asfaltverharding. - De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek De voorliggende aanvraag dient niet te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Adviezen Er zijn geen externe adviezen vereist. Argumentatie - De voorliggende aanvraag voorziet in het slopen van de bestaande langgevelhoeve met bijgebouwen. Zoals aangegeven op het inplantingsplan zal de sloping gebeuren in 2 fasen. De fase 2 wordt aangevat als de nieuwbouw woning wordt in gebruik genomen worden. - De aanvraag is gelegen langs Gelendel, een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand. - Het aanvraagperceel heeft een breedte van 31,40 m gemeten op de rooilijn, en een maximale diepte van 53,52 m, gemeten op de linker perceelsgrens. De voorgevel van de nieuwbouw woning wordt ingeplant op 12 m uit de as van de rijwegverharding en verder op 3 m uit de linker perceelsgrens. 28

College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014

College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014 College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014 001 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering:: Kerkhofstraat (322TLO) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Filip Verrezen,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige Aanvraag. Vergunning: -Bosstraat 31 (2014/108) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015

College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015 College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering: Kerkhofstraat. (332TLO) 1. 002 Overheidsopdrachten. Onderhoud vuilmatten bij diverse gemeentelijke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 001 Kunstonderwijs. Openverklaring vacante betrekkingen. 002 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 25 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013

College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013 College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 december 2013. Goedkeuring. 002 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 003

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00948 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 14 september 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0109 van 30 april 2013 in de zaak 1213/0084/SA/3/0072 In zake: 1. de heer Allan MULLER 2. mevrouw Marjan TEMMERMAN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 7 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE DOSSIERNUMMER: VG04294 GEMEENTE: Meeuwen-Gruitrode, dienst ruimtelijke ordening en milieu, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen- Gruitrode DATUM opmaak document: 18/08/2017

Nadere informatie