Resultaten marktscan SURFfederatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten marktscan SURFfederatie"

Transcriptie

1 indi-9-- Resultaten marktscan SURFfederatie Project : SURFworks Projectjaar : 9 Projectmanager : Paulien Rinsema Auteur(s) : Eefje van der Harst, Elise Roders, Karianne Vermaas Opleverdatum : 9 Versie :. Samenvatting Dit document bevat de resultaten van de marktscan SURFfederatie. Deze marktscan bestond uit een online enquête onder instellingen die gebruik maken van de dienst. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution-Noncommercial- Share Alike. Netherlands. Meer informatie over deze licentie is te vinden op

2 Colofon Programmalijn : Gebruiksverkenning Onderdeel : Gebruikersonderzoek Activiteit :. Deliverable : Gebruikersonderzoek SURFfederatie Toegangsrechten : publiek Externe partij : What About Users (WAU) Dit project is tot stand gekomen met steun van SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website ( SURFnet, maart 9

3 dingen die je moet weten over de marktscan SURFfederatie Context De marktscan SURFfederatie is een onderdeel van het gebruikersonderzoek van SURFnet. Daarin wordt van verschillende doelgroepen (instellingen, eindgebruikers) feedback verzameld over SURFnet en de SURFnet-diensten. Wat is het? De marktscan SURFfederatie is een online onderzoek onder instellingscontactpersonen (ICP s) van instellingen die gebruik maken van de dienst SURFfederatie Daarin worden vragen gesteld over het gebruik van de dienst en de ervaringen. De resultaten worden gebruikt als input voor de verdere ontwikkeling van de dienst. Voor wie is het? Deelname aan de marktscan SURFfederatie is beperkt tot de ICP s van instellingen die gebruik maken van de dienst. De resultaten worden gebruikt door de (technisch) product managers van SURFnet bij het bepalen van de verdere ontwikkeling van de dienst Hoe werkt het? Deze marktscan bestond uit een online enquête. Daarin konden respondenten toelichting geven op de positie van de SURFfederatie, het gebruik, het gebruiksgemak, de betrouwbaarheid en de communicatie rond de dienst. De conclusies zijn samengevat aan het begin van het document. Wat kan je ermee? De resultaten dienen als informatiebron voor de roadmap van de dienst SURFfederatie. SURFnet, maart 9

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... CONCLUSIES... Positie SURFfederatie... Tevredenheid... Dienstenaanbod... Gebruiksgemak... Doorontwikkeling... AANBEVELINGEN... RESULTATEN... 8 Positie SURFfederatie... 8 Tevredenheid... 9 Dienstenaanbod... Gebruiksgemak... Doorontwikkeling... OVER HET ONDERZOEK... Doelstelling... Methode... Doelgroep... Veldwerk... Respons... SURFnet, maart 9

5 Inleiding SURFnet voert in 9 voor het eerst een aantal marktverkenningen (marktscans) uit. Instellingen die gebruik maken van een dienst worden daarbij bevraagd over hun ervaringen met de dienst en over eventuele aanpassingen die zij graag zouden zien bij de dienst. De uitkomsten van de scans bevatten waardevolle informatie voor SURFnet en vormen input voor de roadmaps van de SURFnet-diensten. In het eerste kwartaal van 9 zijn de diensten eduroam en SURFfederatie onder de loep genomen. Deze rapportage bevat de gegevens van de marktscan SURFfederatie. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt tot bondige conclusies en ook de onderzoeksmethode wordt belicht. SURFnet, maart 9

6 CONCLUSIES Positie SURFfederatie De meeste instellingen zijn aangesloten bij de SURFfederatie om zo eenvoudig en veilig toegang te krijgen tot diensten van allerlei aanbieders. Vooral de mogelijkheid om ook van buiten de eigen instelling toegang te krijgen tot diensten (remote access), wordt als een belangrijk voordeel van de dienst gezien. SURFSPOT.NL is een van de diensten die met name genoemd wordt als dienst waarvoor een koppeling met de SURFfederatie toegevoegde waarde heeft. Tevredenheid Instellingen zijn uitermate tevreden over de dienst SURFfederatie. Maar liefst van de instellingen geven aan dat de dienst voldoet aan de verwachtingen. In de ogen van de respondenten functioneert de dienst naar behoren. De enige instelling waarbij de SURFfederatie niet aan de verwachting voldoet, geeft aan dat de dienst nog niet gezorgd heeft voor een versterkte onderhandelingspositie richting service providers. Dat instellingen zo tevreden zijn over SURFfederatie, blijkt ook uit het aantal instellingen dat de dienst zou aanraden bij collega-instellingen. Alle respondenten zouden de dienst aanbevelen bij anderen. Dienstenaanbod Het dienstenaanbod dat op dit moment via de SURFfederatie toegankelijk is, voldoet nog niet echt aan de verwachtingen van de instellingen. Instellingen vinden het huidige aanbod redelijk, maar dit aanbod kan en moet nog groeien. Er zijn teveel diensten die nog niet toegankelijk zijn via de federatie. Gebruiksgemak Instellingen ( van de ) zijn overwegend tevreden over het gebruiksgemak van SURFfederatie. Toch zien de instellingen nog wel mogelijkheden tot verbetering. Voor de gebruiker is het werken met federaties weliswaar transparant, voor de beheerder is het nog steeds een complexe materie. Doorontwikkeling Het verschilt nogal per instelling wat belangrijk geacht wordt in de doorontwikkeling van de SURFfederatie. Of het nu gaat om het aanbieden van federatief ontsloten webservices, of het onderzoeken van mogelijkheden om het vertrouwensniveau op peil te houden bij een groeiende federatie, er zijn altijd wel een paar instellingen in geïnteresseerd. Alleen het uitvoeren van logging en auditing om zo de het vertrouwensniveau van de SURFfederatie te waarborgen, kan op weinig interesse van de respondenten rekenen. Dit is goed te verklaren als je bedenkt dat instellingen momenteel erg tevreden zijn over de wijze waarop het vertrouwen in de SURFfederatie momenteel gewaarborgd is. SURFnet, maart 9

7 AANBEVELINGEN De marktscan laat een overwegend positieve indruk zien over de dienst SURFfederatie. Instellingen zijn tevreden over de werking van de dienst en het gebruiksgemak. Uit de vragenlijst komt met name naar voren dat instellingen die gebruik maken van de SURFfederatie zitten te springen om meer diensten. Aan SURFdiensten dan ook de taak om de komende tijd hard te werken aan uitbreiding van het aantal diensten. Dit zou in nauw overleg met de instellingen moeten gebeuren, omdat zij als geen ander kunnen aangeven aan welke diensten zij het meest behoefte hebben. Een versteviging van de samenwerking met SURFdiensten kan er voor zorgen dat ook de onderhandelingspositie van instellingen bij service providers versterkt wordt. Een andere kans om de dienst te verbeteren is de vereenvoudiging van het loginproces voor de gebruikers. Het gebruiksgemak wordt nu wel overwegend positief ervaren, maar het inlogproces voor gebruikers is nu vaak nog omslachtig. Een heldere gebruikersinterface met een logischer interactie design zou het inlogproces voor de gebruiker nog kunnen versimpelen. Een verdere professionalisering van de aansluitprocessen voor zowel instellingen als service provider is ook wenselijk. Nu wordt het aansluittraject door sommigen als te complex ervaren en ontbreekt het aan specifieke technische documentatie. Voor de meest voorkomende use cases zou documentatie van best practices kunnen helpen bij het vereenvoudigen van het aansluitproces. Bij het onderzoeken van nieuwe functionaliteiten voor de toekomst, zal SURFnet in de prioriteitstelling hiervan, steeds het gebruikersperspectief voor ogen moeten houden. Instellingen hebben interesse in allerlei uitbreidingen van de dienst, maar de ene functionele toevoeging heeft voor hen duidelijk meer toegevoegde waarde dan de ander. SURFnet, maart 9

8 RESULTATEN Positie SURFfederatie De meeste instellingen zijn aangesloten bij de SURFfederatie om eenvoudig en veilig toegang te krijgen tot diensten van allerlei aanbieders. Vooral de mogelijkheid om ook van buiten de eigen instelling toegang te krijgen tot diensten (remote access), wordt als een belangrijk voordeel van de dienst gezien. SURFSPOT.NL is een van de diensten die met name genoemd wordt als dienst waarvoor een koppeling met de SURFfederatie toegevoegde waarde heeft. Een ander interessant argument om aan te sluiten wordt genoemd door een instelling die hoopte een betere onderhandelingspositie te creëren bij dienstaanbieders wanneer zij via de SURFfederatie de authenticatie en autorisatie goed geregeld hebben. Het belang van SURFfederatie wordt door de instellingen verschillend getypeerd. De grootste groep ( van de respondenten) zegt dat SURFfederatie vooral een eenvoudige en veilige oplossing is. De SURFfederatie zou in de toekomst onmisbaar kunnen worden maar is dat nu vaak nog niet. Dit heeft voor de meeste instellingen te maken met het aantal (relatief laag) en type services (niet bedrijfskritisch) dat momenteel wordt aangeboden via de SURFfederatie. De instellingen die SURFfederatie nu al als onmisbare service zien, noemen opvallend genoeg hetzelfde positieve toekomstperspectief bij uitbreiding van het aantal diensten, als argument om het belang van de SURFfederatie te illustreren. Hoe zou u het belang van SURFfederatie binnen uw instelling willen typeren? - Is nodig voor o.a. SURFspot en SURFmedia - Zeker naar de toekomst toe - Er is nog onvoldoende toegevoegde waarde. Die moet uitgebreid worden. - Het is meer genomen als voorsorteren op de toekomst. Surffederatie is nu al van groot belang en dat belang neemt hand over hand toe. Eenvoudige oplossing om veilig toegang te krijgen tot diensten Onmisbare service Leuke extra service Niet zo belangrijk Anders SURFnet, maart 9 8

9 Tevredenheid Instellingen zijn uitermate tevreden over de dienst SURFfederatie. Maar liefst van de instellingen geven aan dat de dienst voldoet aan de verwachtingen. In de ogen van de respondenten functioneert de dienst naar behoren, helemaal als je dat afzet tegen de huidige situatie (bijv. werken met VPN). De enige instelling waarbij de SURFfederatie niet aan de verwachting voldoet, geeft aan dat de dienst nog niet gezorgd heeft voor een versterkte onderhandelingspositie richting dienstaanbieders. Er zijn nog maar zeer weinig partijen die zich via de federatie laten benaderen. Dat instellingen zo tevreden zijn over SURFfederatie, blijkt ook uit het aantal instellingen dat de dienst zou aanraden bij collega-instellingen. Alle respondenten scoren een of hoger op de vraag of zij de dienst zouden aanraden bij anderen. (schaalverdeling: =zeker niet t/m =zeker wel). Opvallend is dat maar liefst respondenten de maximale score van geven. Zou u andere instellingen aanbevelen om aan te sluiten bij de SURFfederatie? - zeker niet - Er zouden meer diensten aangesloten en aangeboden moeten worden via de SURFfederatie. - Wellicht wat duidelijkere technische documentatie. - De aansluiting van SURFgroepen is belangrijk en meer ontsluiten van meer diensten/services via de federatie zeker - De kracht van de federatie staat en valt met de deelname. Eendracht maakt macht. - Kan potentieel zeer veel werk besparen en functioneert tot op heden naar verwachting SURFnet, maart 9 9

10 Dienstenaanbod Het dienstenaanbod dat op dit moment via de SURFfederatie toegankelijk is, voldoet nog niet echt aan de verwachtingen van de instellingen. Instellingen vinden het huidige aanbod redelijk, maar dit aanbod kan en moet nog groeien. Er zijn teveel diensten die nog niet toegankelijk zijn via de SURFfederatie. Het gaat dan vooral om databanken, maar ook applicaties op het gebied van mail, webconferencing, back-up, bestandsopslag, e-learning zouden instellingen graag bij SURFfederatie zien aansluiten. Wat vindt u van het huidige dienstenaanbod dat toegankelijk is via de SURFfederatie? - Van de meer dan databanken die wij aan onze studenten aanbieden zijn slechts enkele via de federatie toegankelijk. (Dat surfspot ook bij de federatie hoort, maakt wel weer wat goed :-) - Mail, webconferencing, back-up, bestandsopslag, e-learning, etc... zijn gewenst nog te veel diensten worden niet via de federatie aangeboden zoals ook de lijst aangeeft. Meer dan voldoende Voldoende Neutraal Weinig Onvoldoende Specifieke diensten die instellingen graag bij de SURFfederatie zouden zien aansluiten zijn o.a. Kluwer, Gartner, Reach, BSL, Web of science, Microsoft SURFgroepen, Reference manager en LexisNexis SURFnet, maart 9

11 De verschillende type diensten die momenteel toegankelijk zijn via de SURFfederatie, worden verschillend gewaardeerd. Vooral de toegang tot videomateriaal en webwinkels wordt erg belangrijk gevonden. Toegang tot databanken is niet voor alle instellingen even belangrijk. Ook zien lang niet alle instellingen de toegevoegde waarde van federatief ontsloten online applicaties. Dit heeft deels met onbekendheid met dit type diensten te maken. Kunt u aangeven wat binnen uw instelling het belang is van de volgende type diensten die op dit moment zijn aangesloten bij de SURFfederatie? 9 8 Heel erg belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Helemaal niet belangrijk Webwinkel (o.a. SURFspot) Databases met (wetenschappelijke) content (o.a. Science Direct, Scopus, Metapress) Videomateriaal (o.a. SURFmedia, ZOEP) Online applicaties (o.a. FormDesk, Foodle, Google Apps, etc) Instellingen zijn nog wat aarzelend als het gaat om zelf diensten aan derden beschikbaar te stellen via de SURFfederatie. Instellingen willen dit op termijn misschien wel doen, maar of het er ook echt van gaat komen hangt van veel factoren af. Het aanbieden van diensten via de SURFfederatie wordt door sommigen te complex gevonden. Bij andere instellingen gaat het met name om lokale initiatieven van faculteiten en opleidingen. Er vindt geen centrale regie plaats op het delen van content met collega-instellingen. Zou uw instelling zelf diensten willen aanbieden aan andere instellingen? We bieden al diensten aan - Toegang tot ons digitaal archief Ja Nee Misschien Weet niet 9 - Ligt aan de complexiteit - Het gaat dan om lokale intiatieven van faculteiten en opleidingen. Er vindt geen centrale regie plaats op delen van content met collega-instellingen. Er is nog weinig materiaal beschikbaar voor externen SURFnet, maart 9

12 Gebruiksgemak Instellingen ( van de ) zijn tevreden over het gebruiksgemak van SURFfederatie. Toch zien de instellingen nog wel mogelijkheden tot verbetering. Voor de gebruiker is het werken met federaties weliswaar transparant, voor de beheerder is het nog steeds een complexe materie. Ook het inlogproces voor gebruikers zou nog vereenvoudigd kunnen worden om het gebruiksgemak te verhogen. Instellingen die het gebruiksgemak neutraal waarderen geven aan dat de dienst eigenlijk nog te onbekend is binnen de instelling om daar een oordeel over te geven. 8 Hoe ervaart u het gebruiksgemak van SURFfederatie? - Werken met federaties is voor de gebruiker transparant. Voor de beheerder is het complexe materie. - Het inloggen wordt door gebruikers als omslachtig ervaren, zou mogelijk wat versimpeld kunnen worden - Het begrip Federatie is mijns inziens binnen onze instelling niet breed bekend. - nog te weinig ervaring Helemaal tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Helemaal ontevreden SURFnet, maart 9

13 Bij de ontwikkeling van SURFfederatie had SURFnet een aantal voordelen voor instellingen en gebruikers voor ogen. Deze voordelen hadden met name te maken met het veilig en eenvoudig toegankelijk maken van diensten. Instellingen zien deze voordelen gelukkig ook en geven aan dat zij hier over het algemeen tevreden over zijn. 8 Hoe tevreden bent u over de volgende punten? Helemaal tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Erg ontevreden Weet ik niet SURFfederatie zorgt voor GEBRUIKSGEMAK bij de GEBRUIKER SURFfederatie zorgt voor INTEGRATIE met interne authenticatie middelen SURFfederatie maakt THUISGEBRUIK van diensten mogelijk SURFfederatie zorgt voor GEBRUIKSGEMAK bij de INSTELLING SURFfederatie is een VEILIGE oplossing voor toegang tot diensten Hoewel de meeste instellingen tevreden zijn over de mate van ondersteuning bij het realiseren van de eenmalige technische koppeling met de SURFfederatie, zien instellingen hier nog wel ruimte voor verbetering. De online documentatie die wordt aangeboden is niet op elke situatie toegespitst. Ook duurt het soms even voordat technische hobbels uit de weg geruimd zijn. Hoe waardeert u de ondersteuning aan gebruikers van SURFfederatie als het gaat om: Realiseren eenmalige technische koppeling met SURFfederatie? - Koppeling heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. - Contact met Surfnet voor ondersteuning is uitstekend. - Online documentatie is niet op elke situatie toegespitst Uitstekend Voldoende Neutraal Matig Slecht n.v.t. Weet niet Over de ondersteuning bij het toegang krijgen tot de diensten die aangesloten zijn bij de SURFfederatie en het opstellen van het SURFfederatie-contract waarin de federatie policies zijn vastgelegd, zijn de instellingen wel uitgesproken tevreden. SURFnet, maart 9

14 Dankzij SURFfederatie krijgen gebruikers met hun instellingsaccount toegang tot diensten van diverse aanbieders. Dit vraagt om vertrouwen van instellingen in de SURFfederatie-infrastructuur en de wijze waarop service providers omgaan met de identiteitsgegevens van hun gebruikers. Instellingen vinden dat dit vertrouwen over het algemeen goed gewaarborgd is. Zij weten weliswaar niet of de veiligheid % gegarandeerd is - met name aan de kant van de service providers - maar de eventuele risico s worden niet zodanig groot geacht dat dit reden zou zijn om niet aan te sluiten op de SURFfederatie. In hoeverre vindt u dat dit vertrouwen gewaarborgd is binnen SURFfederatie? De gevolgschade voor de instelling niet heel groot, dus daarom geen reden om niet aan te sluiten. - Surf gaat hier vertrouwelijk mee om, maar heb de indruk dat af en toe application providers dingen doen die ook bij Surf niet meteen duidelijk zijn Uitstekend Goed Neutraal Matig Slecht Weet niet Wij weten niet of de security % gegarandeerd is. SURFnet, maart 9

15 Doorontwikkeling Om de SURFfederatie beter te laten aansluiten bij de behoeftes van de aangesloten instellingen, onderzoekt SURFnet de komende tijd wat wenselijke uitbreidingen en verbeteringen van deze dienst zijn. Instellingen konden aangeven welke drie punten zij het belangrijkst vonden. Van welke drie van de onderstaande zaken vindt u het belangrijk dat SURFfederatie deze onderzoekt? 8 Schaalbaarheid van vertrouwen Identity-as-a-service Authorisatie User Centric Identity Webservices Logging en auditing Het verschilt nogal per instelling wat belangrijk gevonden wordt. Voor zo n beetje alle genoemde punten is er bij meerdere instellingen interesse. Alleen het uitvoeren van logging en auditing om zo het vertrouwensniveau van de SURFfederatie op peil te houden, kan op weinig interesse van de instellingen rekenen. Dit is goed te verklaren als je bedenkt dat instellingen momenteel erg tevreden zijn op de wijze waarop het vertrouwen momenteel in de SURFfederatie gewaarborgd is. SURFnet, maart 9

16 OVER HET ONDERZOEK Doelstelling Inzicht krijgen in de klanttevredenheid over de dienst SURFfederatie en het gebruik van SURFfederatie in kaart brengen om zo input te genereren voor de roadmap van de dienst. Methode Online enquête onder contactpersonen van instellingen die reeds gebruik maken van de dienst SURFfederatie Doelgroep De instellingscontactpersonen (ICP s) die zijn benaderd voor dit onderzoek behoren niet tot de kern gebruikersgroep van de dienst SURFfederatie. Als vertegenwoordigers van hun instelling zijn zij echter wel het doorgeefluik van SURFnet naar eindgebruikers en vice versa. Vanuit die rol kunnen zij goed inschatten hoe een dienst ervaren wordt door gebruikers binnen hun instelling. Veldwerk Het veldwerk is in samenwerking met onderzoeksbureau What About Users?! uitgevoerd. Contactpersonen van instellingen hebben per een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek was anoniem, al hadden respondenten wel de gelegenheid om contactgegevens achter te laten voor een nadere toelichting. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van maart tot en met april 9. Respons Aan het onderzoek hebben van de benaderde instellingen meegewerkt. Van deze instellingen zijn nog eens 8 respondenten bereid om een nadere toelichting te geven bij de door hun gegeven antwoorden. De resultaten van dit onderzoek zijn niet statistisch representatief, maar geven wel een goede indicatie van wat er leeft onder de doelgroep met betrekking tot SURFfederatie (ervaringen, meningen, wensen en behoeften). Het onderzoek moet niet worden gezien als een grootschalig kwantitatief onderzoek, waarbij geconcentreerd wordt op cijfermatig inzicht en procentuele verhoudingen. In dit onderzoek is meer diepgaande informatie verzameld (er zijn bijvoorbeeld veel open vragen gesteld en er is vaak gevraagd naar een toelichting bij de antwoorden). In die zin heeft dit onderzoek vooral een kwalitatief karakter. Dat de groep respondenten relatief klein is, is daarom minder belangrijk dan bij een grootschalig kwalitatief onderzoek. Bovendien spreken de instellingscontactpersonen uit naam van een grotere groep. Met respondenten (van de uitgenodigde contactpersonen) is hoogstwaarschijnlijk het belangrijkste deel van de ervaringen, wensen, meningen en behoeften in kaart gebracht. SURFnet, maart 9

Resultaten marktscan eduroam

Resultaten marktscan eduroam indi-9-- Resultaten marktscan eduroam Project : SURFworks Projectjaar : 9 Projectmanager : Paulien Rinsema Auteur(s) : Eefje van der Harst, Elise Roders, Karianne Vermaas Opleverdatum : 5 9 Versie :. Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten marktscan SURFmailfilter en MX-fallback

Resultaten marktscan SURFmailfilter en MX-fallback Resultaten marktscan SURFmailfilter en MX-fallback Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Paulien Rinsema Auteur(s) : Maurice van den Akker, Elise Roders, Karianne Vermaas Opleverdatum

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Eindrapportage klanttevredenheids- /instellingenonderzoek 2010

Eindrapportage klanttevredenheids- /instellingenonderzoek 2010 Eindrapportage klanttevredenheids- /instellingenonderzoek 2010 Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Paulien Rinsema Auteur(s) : Mathijs Bouwman (Feelfinders) Opleverdatum : 10 augustus

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering SURFfederatie

Eindrapport Stimulering SURFfederatie indi-2009-12-025 Eindrapport Stimulering SURFfederatie Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Stand van zaken en plannen IPv6 2012

Stand van zaken en plannen IPv6 2012 Stand van zaken en plannen IPv6 2012 Auteurs: Maurice van den Akker (SURFnet) Karianne Vermaas (WAU?!) Versie: 1.0 Datum: Augustus 2012 SURFnet bv Radboudkwartier 273 Postbus 19035, 3501 DA Utrecht T 030

Nadere informatie

Skype voor SURFcontact

Skype voor SURFcontact indi-2010-012-020 Skype voor SURFcontact Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Alexander van den Hil Auteur(s) : Erik Dobbelsteijn Opleverdatum : 09-12-2010 Versie : 1.0 Samenvatting

Nadere informatie

Eindrapportage eindgebruikersonderzoek

Eindrapportage eindgebruikersonderzoek Eindrapportage eindgebruikersonderzoek Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Paulien Rinsema () Auteur(s) : Karianne Vermaas (WAU?!) en Ellen de Lange (Faxion) Opleverdatum : 09 09 2009

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

De Kracht van Federatief Samenwerken

De Kracht van Federatief Samenwerken De Kracht van Federatief Samenwerken Entree en SURFfederatie verkleinen uw sleutelbos Ton Verschuren Productmanager Entree a.i. - Kennisnet Naam van de Auteur Remco Rutten Account Adviseur MBO - SURFnet

Nadere informatie

Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure

Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure indi-2009-12-033 Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Frank Pinxt Auteur : Mark Versteegen Opleverdatum : 08-01-2010 Versie : 1.0

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om.

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om. Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om te peilen naar de tevredenheid en om behoeften in kaart brengen. In 2013 werd

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Rapportage SURFnet Instellingenonderzoek 2012

Rapportage SURFnet Instellingenonderzoek 2012 Rapportage SURFnet Instellingenonderzoek 2012 Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Mei 2012 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie

Universiteit Utrecht & Cloudservices

Universiteit Utrecht & Cloudservices Universiteit Utrecht & Cloudservices Presentatie op SIG Cloud Implementaties 28 november 2011 Kees van Eijden Beleidsmedewerker ICT Universiteit Utrecht Onderwerpen Gmail voor studenten Cloud Intermezzo

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Special Interest Group Cloud implementaties

Special Interest Group Cloud implementaties Special Interest Group Cloud implementaties Welkom! 13:00 Office365 authenticatie / provisioning vanuit TU Delft (Joost van Dijk, Bas van Atteveldt, Hans Nouwens) 13:45 Universiteit Utrecht, twee jaar

Nadere informatie

Identity as a Service: procesbeschrijvingen

Identity as a Service: procesbeschrijvingen Identity as a Service: procesbeschrijvingen Project : SURFworks Identity as a Service Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Arjo Duineveld (IGI)

Nadere informatie

Voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening

Voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening Voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : juni 2009 Versie

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Resultaten van de vragenlijst over campusinfrastructuur IPv6

Resultaten van de vragenlijst over campusinfrastructuur IPv6 Resultaten van de vragenlijst over campusinfrastructuur IPv6 09-07-2010 Maurice van den Akker Karianne Vermaas (WAU?!) Feiten over de online enquête: - Looptijd enquête: 28-6-2010 t/m 5-7-2010-30 geheel

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek 2009 SURFnet - Eindrapportage -

Eindgebruikersonderzoek 2009 SURFnet - Eindrapportage - - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding... 3 Management samenvatting... 4 Onderzoeksopzet... 7 Resultaten Gebruikersonderzoek 2009...10 Computer- en internetgebruik...10 Bekendheid en gebruik nieuwe

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Autorisatierollen beheren

Autorisatierollen beheren Handleiding en autorisatiemodel Auteur: SURFnet Versie: 3.2 Datum: Juli 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 088 7873000 admin@surfnet.nl www.surf.nl ING Bank NL54INGB0005936709

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

COIN Marktverkenning onder instellingen

COIN Marktverkenning onder instellingen COIN Marktverkenning onder instellingen Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Roland Staring Auteur(s) : Roland Staring, Sabita Behari Opleverdatum : 06-07-2010 Versie : 1.1 Samenvatting

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Koppeling OCS aan SURFcontact

Koppeling OCS aan SURFcontact indi-2010-012-021 Koppeling OCS aan SURFcontact Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Alexander van den Hil Auteur(s) : Erik Dobbelsteijn Opleverdatum : 20-12-2010 Versie : 1.0 Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte Rapportage Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte In opdracht van: CROW en Elba Media Datum: december 0 Projectnummer: 06 Auteur: Els Griffioen Index Achtergrond van het onderzoek Conclusies

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet Conferentie Dienstenoverzicht SURFnet Remco Rutten, 17 september 2010 Agenda 1. Kort dienstenoverzicht SURFnet 2. Vragen/opmerkingen? 3. Discussie a.h.v. vragen a) Wat is uw verwachting van deze bijeenkomst?

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Wifi-as-a-Service. SURFwireless op je instelling in 8 stappen. 3 november 2016 SURFnet Netwerkdag. Florian Draisma Productmanager Wireless

Wifi-as-a-Service. SURFwireless op je instelling in 8 stappen. 3 november 2016 SURFnet Netwerkdag. Florian Draisma Productmanager Wireless Wifi-as-a-Service SURFwireless op je instelling in 8 stappen 3 november 2016 SURFnet Netwerkdag Florian Draisma Productmanager Wireless SURFwireless 1. Achtergrond 2. Kenmerken 3. Tarieven 4. SURFwireless

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext

Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext Utrecht, december 2017 Versienummer: 1.0 Colofon P3 Betrouwbare en Veilige Omgeving Project Trust & Identity Work Package 1 Next Generation Trust & Identity

Nadere informatie

Gebruikerservaringen Unified Communications

Gebruikerservaringen Unified Communications indi-2010-012-019 Gebruikerservaringen Unified Communications Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Alexander van den Hil Auteur(s) : Jan Michielsen Opleverdatum : 22 december 2010 Versie

Nadere informatie

Eindrapport en Presentatie van Resultaten Behoeftepeiling onder Aangesloten Instellingen Online Multimediaal Samenwerken

Eindrapport en Presentatie van Resultaten Behoeftepeiling onder Aangesloten Instellingen Online Multimediaal Samenwerken indi-2009-12-016 Eindrapport en Presentatie van Resultaten Behoeftepeiling onder Aangesloten Instellingen Online Multimediaal Samenwerken Dit rapport is opgesteld door drs. Menno Smidts (Envolve bv) en

Nadere informatie

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: 2017273 Auteur: Kelly de Heij Meningspeiling Vuurwerk Achtergrond onderzoek Doel onderzoek Methode Respons Gemeente Bloemendaal wilde meer

Nadere informatie

Een Digitale Leer- en Werkomgeving uit de cloud Beat Nideröst Cloud vendor dagen 21 september 2011 Agenda DLWO case Hogeschool van Amsterdam Extended DLWO EduGroepen Demo Inzichten ICT Landschap Hogeschool

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Entree Account. Dienstbeschrijving

Entree Account. Dienstbeschrijving Entree Account Dienstbeschrijving Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. BEGRIPPEN... 3 3. ENTREE ACCOUNT... 4 3.1. Algemeen... 4 3.2. Functionele beschrijving... 4 4. BESCHIKBAARHEID... 5 5. ONDERSTEUNING... 6 5.1.

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

GNU gatekeeper als instellingsgatekeeper

GNU gatekeeper als instellingsgatekeeper GNU gatekeeper als instellingsgatekeeper Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Roland Staring Auteur(s) : Bert Andree Opleverdatum : 13 juni 2010 Versie : 1.0 Samenvatting De handleiding

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 GV Centric. Infact Marktonderzoek Augustus 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 GV Centric. Infact Marktonderzoek Augustus 2015 KTO 2015 GV CENTRIC Klanttevredenheidsonderzoek 2015 GV Centric Infact Marktonderzoek Augustus 2015 http://infactmarktonderzoek.nl marten@infactmarktonderzoek.nl +31 (0) 337850868 Inhoud 1. Samenvatting

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext STEP-UP AUTHENTICATIE VOOR CLOUDAPPLICATIES VIA SURFCONEXT Eefje van der Harst - Productmanager Waarschuwing vooraf: jargon alert (sorry) Level of Assurance (LoA) Registration Authority

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Autorisatierollen beheren

Autorisatierollen beheren Handleiding en autorisatiemodel Auteur: SURFnet Versie: 3.7 Datum: Oktober 2017 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 088 7873000 secretariaat@surfnet.nl www.surf.nl ING Bank NL54INGB0005936709

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken Onderzoek naar de informatiehuishouding Twee vragenlijsten vergeleken Wat zijn de verschillen tussen een informatie audit vragenlijst en een e-discovery checklist en maak je een keuze of kunnen ze elkaar

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Onderzoek naar de opvatting van gemeentesecretarissen / ICTfunctionarissen inzake de gemeentelijke automatisering

Onderzoek naar de opvatting van gemeentesecretarissen / ICTfunctionarissen inzake de gemeentelijke automatisering www.overheidinnederland.nl T T O P T(ransparant) O(verheids) P(anel) Onderzoek naar de opvatting van gemeentesecretarissen / ICTfunctionarissen inzake de gemeentelijke automatisering Raadpleging uitgevoerd

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie