Precursor B-cell neoplasm Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma (precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Precursor B-cell neoplasm Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma (precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia)"

Transcriptie

1 Lymfomen 1. WHO Classificatie van Lymfoïde Neoplasmen Cell neoplasms Precursor Bcell neoplasm Precursor Blymphoblastic leukemia/lymphoma (precursor Bcell acute lymphoblastic leukemia) Mature (peripheral) Bcell neoplasms* Bcell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma Bcell prolymphocytic leukemia Lymphoplasmacytic lymphoma Splenic marginal zone Bcell lymphoma (/ villous lymphocytes) Hairy cell leukemia Plasma cell myeloma/plasmacytoma Extranodal marginal zone Bcell lymphoma of MALT type Nodal marginal zone Bcell lymphoma (/ monocytoid B cells) Follicular lymphoma Mantlecell lymphoma Diffuse large Bcell lymphoma Mediastinal large Bcell lymphoma Primary effusion lymphoma Burkitt s lymphoma/burkitt cell leukemia Tcell and NKcell neoplasms Precursor Tcell neoplasm Precursor Tlymphoblastic lymphoma/leukemia (precursor Tcell acute lymphoblastic leukemia) Mature (peripheral) Tcell neoplasms* Tcell prolymphocytic leukemia Tcell granular lymphocytic leukemia Aggressive NKcell leukemia Adult Tcell lymphoma/leukemia (HTLV1 ) Extranodal NK/Tcell lymphoma, nasal type Enteropathytype Tcell lymphoma Hepatosplenic gammadelta Tcell lymphoma Subcutaneous panniculitislike Tcell lymphoma Mycosis fungoides/sezary syndrome Anaplastic largecell lymphona, T/null cell, primary cutaneous type Peripheral Tcell lymphoma, not otherwise characterized Angioimmunoblastic Tcell lymphoma Anaplastic largecell lymphoma, T/null cell, primary systemic type 14/05/2009 Hfdst Pg. 1.

2 Hodgkin s lymphoma (Hodgkin s disease) Nodular lymphocytepredominant Hodgkin s lymphoma Classical Hodgkin s lymphoma Nodular sclerosis Hodgkin s lymphoma (grades 1 and 2) Lymphocyterich classical Hodgkin s lymphoma Mixed cellularity Hodgkin s lymphoma Lymphocyte depletion Hodgkin s lymphom Abbreviations: HTLV1, human Tcell leukemia virus; MALT, mucosa associated lymphoid tissue; NK, natural killer. *B and T/NKcell neoplasms are grouped according to major clinical presentations (predominantly disseminated/leukemic, primary extranodal, predominantly nodal). 2. Immunofenotypering Merker CLL PLL FCC MCL SLVL CD5 CD10 CD11c CD18 CD19 CD20 CD21 FMC7 CD22 CD23 CD25 CD38 CD79b CD103 HLADR CD 138 SmIgexpressie SmIgHisotype / / / / / µ,µδ,δ,(γα) / / / µ,µδ,(γα) / / / / µ,µδ,γ / () µ,µδ / / / / µ,µδ,γ CLL PLL FCC MCL SLVL Chronische Lymfatische Leukemie Prolymfocytaire Leukemie Folliculair Center Cel Lymfoma Mantelcellymfoma Splenisch Lymfoma met villeuze lymfocyten 14/05/2009 Hfdst Pg. 2.

3 Merker DLBCL HCL HCLv WM MM CD5 CD10 CD11c CD19 CD20 FMC7 CD22 CD23 CD25 CD38 CD79 CD103 HLADR CD138 SmIgexpressie SmIgHisotype / / / µ / µ,µδ,γ,α, / / / γ / / / µ / / / γ,α (,γ) DLBCL HCL HCLv WM MM Diffuus grootcellig lymfoma Hairy cel leukemie Hairy cel variant leukemie Waldenström Multipel Myeloom 3. Hodgkin s lymfoma 3.1. WHO classificatie Nodular lymphocytepredominant Hodgkin s lymphoma (paragranuloma) Classical Hodgkin s lymphoma o Nodular sclerosis Hodgkin s lymphoma (grade 1 and 2) o Lymphocyte rich classical Hodgkin s lymphoma o Mixed cellularity Hodgkin s lymphoma. o Lymphocyte depletion Hodgkin s lymphoma 3.2. Stadiëring van Hodgkin s Lymfoma (Cotswold classificatie) I: Eén klierstation eventueel met aantasting één aangrenzende extranodale haard (I E). II: Twee of meerdere klierstations aan één zijde van het middenrif (II1, II2, enz.), eventueel met aantasting van één aangrenzende extranodale haard (II E). III: Klierstations aan beide zijden van het middenrif eventueel met aangrenzende extranodale lokalisatie (III E) of aantasting van milt (III S) of beide(iii ES), III A1 alleen klieren bovenste buikverdieping aangetast (milthilus, porta, coeliacus) eventueel milt III A2 ook aantasting van paraaortische, mesenteriale, iliacale klieren. IV: Verspreide orgaanlokalisaties al dan niet met klieraantasting PUL: longen PLE: longvlies OSS: bot SKI: huid HEP: lever EYE: oog BRA: hersenen OTH: andere MAR: beenmerg A: afwezigheid van Bsymptomen. B: aanwezigheid van minstens één Bsymptoom (gewichtsverlies > 10 % in 6 m, T > 38 C > 48 uur, nachtzweten) 14/05/2009 Hfdst Pg. 3.

4 3.3. Staging procedures Gewenste onderzoekingen Zorgvuldig klinisch onderzoek afmetingen van lever, milt, klieren noteren. Adequate klierbiopsie: histologie immunofenotypering cytogenetica moleculair. Labo: o (Sedimentatie), cofo, CRP. o Nierfunctie, Ca en urinezuur, leverfunctie, ß2microglobuline. o Totaal eiwit, electroforese, immuunelectroforese, immunoglobulines, Coombs.. Cytologisch onderzoek vochtuitstortingen. RX thorax, CAT mediastinum. CATscan volledig abdomen volwaardige PET/CT ECG, echocardiografie ( evaluatie LVEF) Longfunctie met diffusie,. Beenmerg / botbiopt Nuttige bijkomende onderzoeken (gericht naar symptomen) ORL onderzoek Echo abdomen. Leverbiopt. Botscan 3.4. Voorbereidig tot therapie Fertiliteitsadvies bij bestaan van kinderwens tandnazicht permanente diepe veneuze katheter (PAC) echo halsvenen 3.5. Prognostische factoren EORTCGELA: favourableunfavourable (geen vs 1 of meerdere riscicofactoren) < 50j aangetaste kliergroepen < 4 sed < 50/h1 of < 30/h1 en Bsymptomen geen bulky mass ( MT ratio <0.35) GHSG: earlyintermediate (geen vs 1 of meerdere riscicofactoren) bulky mediastinale massa extranodale haard sed >30 en Bsymptomen of sed >50 aangetaste kliergroepen >3 Bsymptomen Prognostische factoren advanced disease: Albumine < 4 g/dl Hemoglobine < 10.5 g/dl Man Stad IV Age > 45 j WBC >15000/µl Lymfopenie <600/µl 14/05/2009 Hfdst Pg. 4.

5 3.6. Therapie Stadium I en II (Clinical Staging) Supradiafragmatisch EORTC H10 studie (stadium III CS) o favourable : zie protocol. o unfavourable : zie protocol Infradiafragmatisch individueel te bepalen Stadium III en IV (Clinical staging) EORTC 20012: BEACOP versus ABVD Behandeling recidief of refractaire ziekte Na chemotherapie alleen of initiele bestralingsveld: RT Na radiotherapie, binnen bestralingsveld: STANFORD V, ABVD, BEACOPP. Na of tijdens chemotherapie: o recidief binnen 1 jaar of refractaire ziekte: DHAP (indien geen respons VIM) perifere stamcelcollectie. Bij sensibele ziekte gevolgd door transplantatie. Mogelijkheid van familiale allogene beenmergdonor onderzoeken. o recidief na meer dan 1 jaar: herhaling initiele schema gevolgd door perifere stamcelcollecties Experimenteel Gemcitabine cisplatinum Gemcitabine oxaliplatin Gemcitabine vinorelbine Allogene BMT (evt minitransplantatie) 4. NonHodgkin lymfomen 4.1. Diagnostiek van NHL in het algemeen Diagnose Biopsie of aspiraat van relevant weefsel (klier, beenmerg/ botboor, ) voor cytologie/histology, immunofenotypering/immunohistochemie en moleculair/genetische diagnostiek (karyotype, FISH, PCR, southern blot, TCR rearrangements, Ig rearrangements) 14/05/2009 Hfdst Pg. 5.

6 Staging Cotswold (cfr.ziekte van Hodgkin) Procedures meestal vereist bij alle patiënten met NHL Anamnese inclusief duur, groeisnelheid van kliervergroting; af/aanwezigheid van B symptomen of symptomen suggestief voor extralymfatische aantasting. Familiale anamnese, antecedenten,... Klinisch onderzoek, met zorgvuldige evaluatie van alle klierregios, meten en noteren van abnormale lymfeklieren, Ring van Waldeyer (consult NKO), hepatosplenomegalie,... Labo: Complet/formule, uitgebreide biochemie met electrolyten, leverset, LDH, nierfunctie, urinezuur, serumeiwitelectroforese, CRP, β2microglobuline virologie: HIV, HBV, HCV,EBV, CMV, HTLV, VZV, toxoplasma, lues. Rxthorax en echo abdomen CAT thorax en abdomen volwaardige PET/CT voor folliculair en grootcellig lymfoom Beenmerg/ Botboor ECG/ Echocardiografie (zeker bij geplande antracyclinebehandeling) Longfunctie met diffusie (zeker bij geplande bleomycinebehandeling) Performance status Orgaangerichte procedures geïndiceerd op specifieke klinische gronden Neurologische symptomen Algemeen, craniale zenuwen CAT of MRI hersenen lumbaal punctie voor cytologisch onderzoek, eiwit (monoclonaal?), lactaat, bacteriologie en virologie, albumineindex spinaamyelografie, MRI full spine Visueel: oftalmo met spleetlamponderzoek o CT/MRI orbita en hersenen o lumbaal punctie voor cytologisch onderzoek, eiwit (monoclonaal?), lactaat, bacterio en viro botpijn: botscan, conventionele RX, MRI, open biopsie Procedures geïndiceerd by specifieke histologische subtypes en/of specifieke ziektelocalisaties CLL: op perifeer bloed: CD38/ ZAP70 expressie op immunofenotypering, mutatiestatus van IgvH, karyotype en FISH (13q, 11q, t(12), 17p) o Beenmerg/ botboor niet noodzakelijk voor diagnose o CAT thoraxcat abdomen enkel op indicatie Lymfoblastisch lymfoma, SNCL, intermediaire of hooggradige NHL met stadium IV (zeker BM), of aantasting van testis, paranasale sinussen, epidurale ruimte: o lumbaalpunctie o CNS en oog o CT/MRI hersenen en orbita o MRI full spine o lumbaal punctie voor cytologisch onderzoek, eiwit (monoclonaal?), lactaat, bacterio en viro o oftalmo met spleetlamponderzoek o Neusholte, nasopharynx, paranasale sinussen, orbita, CT/MRI MFM, hals o Waldeyers ring, schildklier, GI tractus MALT NHL o Helicobacter pylori ademtest o Maagdarmtransit o Duodenoscopie, jejunoscopie, ileocolonoscopie 14/05/2009 Hfdst Pg. 6.

7 4.2. Behandelingsprincipes van NHL RAI classificatie Low risk Stadium 0: Persisterende lymfocytose in perifeer bloed (>5000/µl) Intermediate risk Stadium 1: Lymfocytose met lymfadenopathiën. stadium 2: Lymfocytose met splenomegalie al dan niet met klierzwelling. High risk Stadium 3: Lymfocytose met tevens anemie (niet autoimmuun) (Hb < 11 g). Stadium 4: Lymfocytose met tevens trombopenie (niet autoimmuun) (Bp < 100 x 109/l Binet Classificatie Stadium A: lymfocytose en < 3 lymfeklierstations Stadium B: > 3 lymfeklierstations Stadium C: niet autoimmune anemie of trombopenie.(hb <11 g/dl bij man en <10g/dl bij vrouw, plaatjes <100000/µl) Behandeling Indicaties om therapie te starten: hoge tumorload wat zich uit in Rai 34 of Binet C Lymfocytenverdubbeling op 6m tijd Snel toenemende klieren of milt Cytopenie door dalende beenmergfunctie Autoimmune cytopenie onvoldoende reagerend op corticoïden Ziekte gerelateerde symptomatologie A. watch and wait (bij afwezigheid indicatie om therapie te starten) B. Zo indicatie voor therapie en niet includeerbaar in studie: ( afhankelijk van leeftijd, PS, comorbiditeit) Chlorambucil po Corticosteroiden enkel bij autoimmuunfenomen, bij bulky disease, bij ziekte gerelateerde symptomen Fludarabine IV (terugbetaald als 2 e lijnstherapie) in monotherapie of in combinatie met cyclofosfamide ( al dan niet met rituximab, niet terugbetaald) Mabcampath ( alemtuzumab, anticd52) ( terugbetaald als refractair aan of recidief binnen de 6m na een fludarabinebehandeling) Lymfoomschema ( CHOP, CVP, DHAP, ) Mabthera (Rituximab, anticd20) ( bij AIHA, AITP, niet terugbetaald) Bestraling (milt, gelokaliseerde pakketten) Allogene Beenmergtransplantatie ( bij 17p die behandeling nodig heeft, bij snel recidief of refractair zijn aan een fludarabine bevattend schema) C. supportief: IgIV (400 mg/kg om de 4 weken)( Indien lage immuunglobulines (< 0.6 g/l) en recidiverende infecties met nood aan herhaaldelijk antibiotica) Griepvaccinatie (jaarlijks), Pneumococcen (driejaarlijks), tetanosvaccinatie in orde? 14/05/2009 Hfdst Pg. 7.

8 Lopende studies CLL: 1e lijn: Hoven 68: FC vs FCAlemtuzumab ( <75j, ongemuteerd, 11qof 17pof t(12) en tekenen van progressie) 2e of 3e lijn: Lucid studie: FCR vs FCRLumiluximab ( anticd23) 2e of volgende recidief: CAM203: Mabcampath SC FaseI/II: Acadesine IV ( vanaf 2e lijn, Bly>5000 en Tly >200) 5. Prolymfocyten bcel leukemie Snel progressieve lymfocytose (>55% van de lymfocyten zijn prolymfocyten) met een uitgesproken splenomegalie. 50% 17pdeletie Behandeling Leukeran / Medrol. CVP/CHOP Splenic irradiation 100 rad/w x 10. Splenectomie. Leukaferese Fludarabine ( géén terugbetaling) CAMPATH (geen terugbetaling) 6. Folliculair NHL 6.1. International Prognostic Index voor folliculaire lymfomen: FLIPI index (SolalCéligny, Blood, 2004) Risicofactoren 1. Leeftijd 60 j 2. ziektestadium IIIIV 3. hemoglobine <12g/dl 4. verhoogd LDH 5. nodale lokalisaties >4 FLIPI Patiënten % 5 j OS % 10 j OS % Low risk 01 36% 91% 71% Intermediate risk 23 37% 78% 51% High risk 45 27% 53% 36% 6.2. Stadium I en II (<3 nodale lokalisaties): involved field radiotherapie 6.3. Stadium III en IV en >60j Houding van watchful waiting als asymptomatisch (50% behandeld binnen de 24m, 90% binnen de 5j) 6.4. Stadium III en IV en <60j of >60j met symptomen RCVP, RCHOP ( bij hoge FLIPI index) 14/05/2009 Hfdst Pg. 8.

9 6.5. Bij relaps (afhankelijk van vroegere voorbehandeling, uitgebreidheid recidief, duur van remissie en leeftijd) RCHOP met mogelijkheid bij remissie om rituximab onderhoud te geven gedurende 2j Rituximab (anticd20) (terugbetaald in monotherapie vanaf 3e lijnsbehandeling) Zevalin ( terugbetaald als refractair aan of snelle relaps na een rituximabbehandeling) DHAP/VIM Fludarabine combinatie(niet terugbetaald) autologe stamceltransplantatie na BEAM voor patiënten met kortdurende remissie Allogene beenmergtransplantatie Palliatief: CEP, CEPbis, eldesine medrol, chlorambucilmedrol Lopende studie: 2e of 3e lijn: CMC544 Rituximab: recidief CD20 en CD22 folliculair lymfoom 7. Diffuus grootcellig Bcell lymfoma International Prognostic Index IPI score Risicofactoren 1. Leeftijd > 60 j (niet voor ageadjusted index) 2. performance status, ECOG >1 3. verhoogd LDH 4. ziektestadium >II 5. extranodale lokalisaties (niet voor ageadjusted index) 7.1. Prognose volgens risicogroepen (naar NEJM, 1993, 329: 987) Risicogroep # risico factoren % van patiënten CR Overlevingskans (%) Kans RFS (%) Op 2 jaar Op 5 jaar Op 2 jaar Op 5 jaar IPI Low Low intermediate High intermediate High Ageadjusted index (=<60 j) Low Low intermediate High intermediate High Ageadjusted index (>60 j) Low Low intermediate High intermediate High /05/2009 Hfdst Pg. 9.

10 Uitgebreidheid van behandeling wordt bepaald door leeftijd, en IPI score bij diagnose Door systematisch gebruik van rituximab in eestelijn verbetert de overleving van elke risicogroep met ± 20% ( RIPI, Sehn, Blood, 2007) Primaire diagnose jaar low risk (IPI 0,1), stage IIIV: HOVON 62: intensified R 1,8 CHOP/2 weken / Mabthera onderhoudsbehandeling, high intermediate risk of high risk: HOVON 63 (RiCHOP gevolgd door randomisatie (RiCHOP versus highdose PSCT) 2. > 65 jaar HOVON 84: R 1 CHOP/14 versus R1,8 CHOP/14 met randomisatie / onderhoudsbehandeling rituximab Eventueel meer conservatief: CVP, CNOP, Eldesine Medrol. Relaps 3. < 65 jaar: DHAP 24 x, met stamcellcollecties en gevolgd door autologestamceltransplantatie indien chemosensitief. Bij nietsensitiviteit aan DHAP, eventueel VIM, dexa/minibeam, IEV, ICE, anti CD20 (Rituximab, compassionate use). Overweeg donorscreening en mogelijkheid van allogene transplantatie 2. Indien patiënt niet in aanmerking komt voor transplantatie: GEN415 studie: singlearm fase II met ofatumumab Bij jonge patiënt of oudere patiënt in goede conditie: opzoeken van mogelijkheid van verwante HLAcompatibele donoren (klassieke allobmt of miniallobmt) 3. > 65 jaar: GEN415 studie Eventueel individueel te bekijken 8. Hairy cell leukemie en variant Asymptomatisch: Symptomatisch: wait and see neutropenie, anemie, trombopenie Leukocytose door hairy cellen Syptomatische splenomegalie systeemklachten Recidiverende ernstige infekties <Grote adenopathiën, <Vasculitis, <botpijnen Behandeling Inductietherapie 2 CDA (éénmalig 7 daags continu intraveneus, 0.1 mg/kg/dag). Relaps 2 CDA (éénmalig 7 daags continu intraveneus, 0.1 mg/kg/dag). Interferona Splenectomie Rituximab compassionate use Lymfoomschema bij HC variant daar meestal slechte respons op 2 CDA 14/05/2009 Hfdst Pg. 10.

11 9. Marginale zone Bcell lymfomen 9.1. Splenic marginal zone Bcel lymfoom Wait and see bij afwezigheid van symptomen, cytopenie, asymptomatische splenomegalie Splenectomie bij symptomatische splenomegalie, cytopenie, ziekte gerelateerde symptomen Miltbestraling bij contraindicatie voor splenectomie Chlorambucil, CVP, CHOP Fludarabine ( niet terugbetaald en respons niet schitterend), Rituximab ( niet terugbetaald) Interferona al dan niet in combinatie met ribavirine bij HCV SMZL 9.2. Extranodaal marginale zone Bcel lymfoom van type MALT 50% van alle MALT lymfomen bevinden zich primair in het gastrointestinaal kanaal waarvan 85% gelokaliseerd in de maag EchoEndoscopische staging van gastrische Maltlymfomen T1a: oppervlakkige mucosa ( eerste hyperechogene laag) T1b: diepe mucosa tot muscularis mucosa ( tot hypoechogene laag) T2: tot submucosa ( tot 2e hyperechoge laag) T3 onder de submucosa: tot muscularis propia of tot de serosa Ann Arbor klassificatie voor GI lymfomen (met Musshoff modificatie) EI: GIlymfoom aan één zijde van het diafragma EI1: infiltratie mucosa en submucosa EI2: infiltratie verder dan submucosa EII: GIlymfoom met invasie klieren aan dezelfde zijde van het diafragma EII1: invasie regionale klieren EII2: invasie klieren op afstand EIII: GIlymfoom en/of klieren aan beide zijden van het diafragma EIV: GIlymfoom met klieren en diffuse aantasting van extragi organen Therapie: Gastrische MALT Eerstelijnstherapie: H. pylori eradicatietherapie controle echoscopie na 1 à 2 m om efficaciteit eradicatie na te gaan; als geen volledige eradicatie alternatief eradicatieschema met opnieuw controle na 1 à 2 m; als H. pylori negatief verdere echoendoscopische controles om de 6m de eerste 2 jaar om regressie lymfoom te evalueren ; vanaf het 3e jaar jaarlijkse controle ( beste resultaten wanneer enkel mucosa of submucosa geïnfiltreerd zijn). Waardeloos bij t(11;18)(q21;q21) Verdere beleidsopties: EI1 niet responsief op H. pylori eradicatie of negatief op H. pylori, Zeer uitgebreide letsels, tumoren met bulky karakter, diepe infiltratie,: radicale gastrectomie en/of radiotherapie ( 30 Gy) en/of chlorambucil ( radicale gastrectomie is een ingrijpende ingreep!) EIIIIV: eradicatietherapie CHOP rituximab (niet terugbetaald) chlorambucil rituximab 14/05/2009 Hfdst Pg. 11.

12 9.4. Follow up Echoendoscopie met multipele biopsies Gouden standaard is histologische regressie Niet duidelijk of blijvende PCR getuigt van persisterende ziekte Therapie: Niet gastrische MALT Gelokaliseerd: heelkunde en/of chlorambucil en/of radiotherapie Gedissemineerd: chlorambucil, CVP, fludarabine, CHOP (zeker als belangrijke componente grote cellen) 9.5. Nodaal marginale zone Bcel lymfoom Therapie type laaggradige lymfomen: wait and see, Leukeran (/Medrol), CVP, CHOP, anticd20 (niet geregistreerd voor deze indicatie). 10. Mantel cell lymfoom Prognostische index FLIPI index: superieur aan IPI score voor DFS en OS FLIPI Pat % 5 j OS Low risk 01 23% 65% Intermediate risk 23 25% 42% High risk 45 53% 8% Groeipatroon: mantelzone, nodulair, diffuus (prognose nodulair type beter) Proliferatie index: Ki67 >40 % mos 15m vs 42m Behandeling: RCHOP gevolgd door PBSCT (Rituximab verhoogt respons en OS, doch niet terugbetaald) RHyperCVAD ( hoge respons en PFS als <65j ) Splenectomie bij pijn in grote milt of hypersplenisme Bij ouderen: chlorambucil, miltbestraling, Allogene BMT Recidief RDHAP, RFCM afhankelijk van eerstelijnsbehandeling en duur respons Velcade schema (geen terugbetaling) Thalidomide rituximab (geen geregistreerde indicatie) Zevalin (geen terugbetaling) 11. PRECURSONBLYMFOBLASTIC LEUKEMIA / LYMFOMA Zie hoofdstuk Acute Leukemie 12. BURKITTS LYMFOMA Zie hoofdstuk Acute Leukemie 14/05/2009 Hfdst Pg. 12.

13 13. PLASMOCYTOMA Zie hoofdstuk Multiple Myeloma 14. PRECURSOR T Lymfoblastic Leukemia/Lymphoma Zie hoofdstuk Acute Leukemie 15. TCELL AND NKCELL NEOPLASMS Precursor T. Lymfoblastic leukemialymphoma Zie hoofdstuk Acute Leukemie Mature/perifere Tcell lymfomen Inductietherapie CHOP a 8x, intrathecale profylaxie vgl IPI, LDH en extranodale haarden nabestraling vgl histologisch subtype autobmt allobmt Behandeling bij recidief Individueel te bespreken! Zie rescueprotocols DLBCL Toekomstige studies eerstelijn: CHOP14 Mabcampath 8x Recidief: lenalidomide Nkcel LGL (Large granular lymphocyte) lymfoom/leukemie: cyclosporine/corticoïden 16. PCNSL PRIMAIR CENTRAAL ZENUWSTELSEL NHL Aanvullend onderzoek systeemstaging zoals bij NHL om extracraniële lokalisaties uit te sluiten (cave CLL, MCL) HIV serologie! MRI schedel met gadolinium MRI medulla spinalis met gadolinium (PET schedel) Stereotactische biopsie met immunofenotypering en chromosomenonderzoek Desnoods multipele LP met naast routine, immunofenotypering van de cellen (T versus B), paraprotëinedetectie, kappa/lambda bepaling en verhouding, Ig dosages Spleetlamponderzoek van het oog 14/05/2009 Hfdst Pg. 13.

14 16.2. Behandeling Na biopsie start met dexamethasone IV 4 x 6mg/d Plaatsing Omaya reservoir voor intrathecale chemotherapie (metotrexaat 12 mg, hydrocortisone 25 mg 2x/week, totaal 6 x) Jonge patiënten of goede performantiestatus Hoge dosis MTX 2 x BVAM, gevolgd door craniale radiotherapie Oudere patiënten Inductie Methotrexaat 1g/m2 over 6 uur in 500 cc NaCl 0.9 % d1, d15, d29, d43, d57 Vincristine 1,4 mg/m2 (max 2 mg) in 150 cc NaCl 0.9% over 15 min d1, d15, d29, d43, d57 Elvorin rescue na 24 uur Support Groeifactoren bij verlengde neutropenie of bij neutropene koorts 3l vocht/24uur Natriumbicarbonaat 0.8 M 0.5 L /24 uur gedurende 72 uur, start 6 uur voor MTX,Duphalac Cave nierfunctie, leverfunctie; niet geven bij ascites, pleuritis; geen bactrim of salicylaten Consolidatie ofwel Natulan 100 mg/m²/d x 7 d 3 cycli om de vier weken ofwel ARAC 3g/m2/d in 3uur x2d 2x met 14 dagen tussentijd Alternatieve mogelijkheden DHAP Dexamethasone Radiotherapie 17. POST TRANSPLANT LYMPHOPROLIVERATIVE DISORDERS Categories of Posttransplant lymphoproliferative Disorders Early lesions Reactive plasmacytic hyperplasia Infectious mononucleosislike PTLD, polymorphic Polyclonal (rare) Monoclonal PTLD, monomorphic (classify according to lymphoma classification) Bcell lymphomas Diffuse large Bcell lymphoma (immunoblastic, centroblastic, anaplastic) 14/05/2009 Hfdst Pg. 14.

15 Burkitt s/burkittlike lymphoma Plasma cell myeloma Tcell lymphomas Peripheral Tcell lymphoma, not otherwise categorized Other types (hepatosplenic, gammadelta, T/NK) Other types, rare Hodgkin s diseaselike lesions (associated with methotrexate therapy) Plasmacytomalike lesions Ref. : JCO(1999), 17: Behandelingsprincipes chirurgie stop of afbouw immunosuppressie PTLD protocol (bij solide organen; enkel bij CD20 positieve PTLD) o Reductie immuunsuppressie o Rituximab 375 mg/m²/week gedurende 4 opeenvolgende weken o Nadien nieuwe herevaluatie: o zo complete remissie: nog 4x rituximab 375 mg/m² om de 3 weken o zo geen complete remissie: 4x RCHOP21 Wanneer intrathecale profylaxe bij grootcellig lymfoom o Afhankelijk van histologie (Burkitt, lymfoblasticch) Burkitt lymphoma: zie Hoelzer schema o Lymfoblastisch lymfoom: zie studieprotocol Afhankelijk van lokalisatie(s): testis, NKO, uitgebreid extranodale lokalisaties Steeds intrathecale profylaxis te voorzien o Afhankelijk van specifieke factoren: hoog LDH, IPI (?) Intrathecale profylaxis aanbevolen bij (1) high intermediate of high IPIscore,(2) HIV patiënten Hoe: metotrexaat 12 mg/m² (maximaal 15 mg), tenzij anders vermeld in protocol Hoe vaak: 4 x, tenzij anders vermeld in protocol 14/05/2009 Hfdst Pg. 15.

Behandeling van het agressieve non-hodgkin lymfoom naar therapie op maat

Behandeling van het agressieve non-hodgkin lymfoom naar therapie op maat Behandeling van het agressieve non-hodgkin lymfoom naar therapie op maat Martine Chamuleau Agressief Non-Hodgkin lymfoom -algemene inleiding lymfomen inclusief stadiering -diffuus grootcellig B cel lymfoom

Nadere informatie

T-cel lymfoom en beenmergcytologie. Jeanette Doorduijn Hematoloog Erasmus MC Rotterdam

T-cel lymfoom en beenmergcytologie. Jeanette Doorduijn Hematoloog Erasmus MC Rotterdam T-cel lymfoom en beenmergcytologie Jeanette Doorduijn Hematoloog Erasmus MC Rotterdam Patient 22 jarige man Zwelling in hals links 15 kg afgevallen, periode met nachtzweten, maar gestopt, geen koorts Periode

Nadere informatie

Wait and See. Arnon Kater. Afdeling Hematologie AMC Amsterdam

Wait and See. Arnon Kater. Afdeling Hematologie AMC Amsterdam Wait and See Arnon Kater Afdeling Hematologie AMC Amsterdam Onderwerpen Algemene aspecten CLL en non-hodgkin lymfomen Wait and See beleid Therapie CLL en indolente lymfomen anno 2015 Nieuwe ontwikkelingen..?

Nadere informatie

HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015

HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015 HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015 Josée Zijlstra VUMC www.hematologie.nl/ j.zijlstra@vumc.nl Thomas Hodgkin 1798-1866 Hodgkin lymfoom Diagnostiek Pathologie Epidemiologie Symptomen Beeldvorming

Nadere informatie

B-Cel lymfomen en hun behandeling. K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017

B-Cel lymfomen en hun behandeling. K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017 B-Cel lymfomen en hun behandeling K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017 B-cel lymfomen Inleiding B-cel lymfomen: waarover praten we? De belangrijkste wapens in de strijd tegen lymfomen: enkele begrippen

Nadere informatie

Folliculair lymfoom Diagnostiek en Behandeling. Rondzending beenmerg morfologie Marie Jose Claessen

Folliculair lymfoom Diagnostiek en Behandeling. Rondzending beenmerg morfologie Marie Jose Claessen Folliculair lymfoom Diagnostiek en Behandeling Rondzending beenmerg morfologie 07 01 2014 Marie Jose Claessen Casus I 45 jarige vrouw (1968). Verwijsbrief: Palpabele zwelling hals. Uitslag punctie: Cytologie:

Nadere informatie

Wait and See. Hematon, 29 maart 2014 Nieuwegein. Rien van Oers. Afdeling Hematologie AMC Amsterdam

Wait and See. Hematon, 29 maart 2014 Nieuwegein. Rien van Oers. Afdeling Hematologie AMC Amsterdam Wait and See Hematon, 29 maart 2014 Nieuwegein Rien van Oers Afdeling Hematologie AMC Amsterdam Keuze menu voor uw vragen Wait and See beleid Algemene aspecten non-hodgkin lymfomen Indeling lymfomen Klachten

Nadere informatie

Welkom in Meander Medisch Centrum. Informatieavond non-hodgkinlymfoom en stamceltransplantatie 25 november 2014

Welkom in Meander Medisch Centrum. Informatieavond non-hodgkinlymfoom en stamceltransplantatie 25 november 2014 Welkom in Meander Medisch Centrum Informatieavond non-hodgkinlymfoom en stamceltransplantatie 25 november 2014 Indolent non Hodgkin lymfoom en chronischlymfatischeleukemie Van oorzaaktot (nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Infiltratie Hodgkin en Non-Hodgkin cellen in het beenmerg. King H. Lam Afd. Pathologie

Infiltratie Hodgkin en Non-Hodgkin cellen in het beenmerg. King H. Lam Afd. Pathologie Infiltratie Hodgkin en Non-Hodgkin cellen in het beenmerg King H. Lam Afd. Pathologie Overzicht Inleiding en microanatomie van de lymfklier B- en T-cel ontwikkeling en relatie met maligne lymfomen Indeling

Nadere informatie

Chronische lymfoproliferatieve aandoeningen

Chronische lymfoproliferatieve aandoeningen Lessenreeks Hematologie Chronische lymfoproliferatieve aandoeningen Caroline Brusselmans & Mieke Develter LAG chronische lymfoproliferatieve aandoeningen chronische lymfoproliferatieve aandoeningen chronische

Nadere informatie

Symposium Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw

Symposium Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw Symposium Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw 14-10-2017 T cel lymfomen: zeldzamere types van lymfomen en hun behandeling Dr. Snauwaert Sylvia AZ Sint-Jan Brugge Wat is een T cel lymfoom? 10-15%

Nadere informatie

Intensivering deel IIA en IIB (duur circa 50 dagen)

Intensivering deel IIA en IIB (duur circa 50 dagen) HOVON 70 Samenvatting + Checklist Geheugensteun HOVON 70 studie opbergen in polistatus, kopie klinische status Naam patiënt.. AZG nummer.. Geboortedatum.. -.. 19.. Datum Dag 0: Pre-fase (duur 1 week) Dag

Nadere informatie

Non-Hodgkin Lymfomen: naar therapie op maat?

Non-Hodgkin Lymfomen: naar therapie op maat? Non-Hodgkin Lymfomen: naar therapie op maat? LYMMCARE Patiëntensymposium 13 november 2014 Rien van Oers non-hodgkin lymfomen Inleiding: indeling non-hodgkin lymfomen Behandeling anno 2014 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Zeldzame Gastro-intestinale poliepen. 1 september 2010 Marit Jalink, AIOS Interne Ziekenhuis Amstelland Afdeling MDL

Zeldzame Gastro-intestinale poliepen. 1 september 2010 Marit Jalink, AIOS Interne Ziekenhuis Amstelland Afdeling MDL Zeldzame Gastro-intestinale poliepen 1 september 2010 Marit Jalink, AIOS Interne Ziekenhuis Amstelland Afdeling MDL Casusbeschrijving 57 jarige Surinaamse vrouw Blanco voorgeschiedenis, medicatie Klachtenpresentatie:

Nadere informatie

T-cel lymfomen diagnostische dilemma's, klinische consequenties en moleculaire oplossingen

T-cel lymfomen diagnostische dilemma's, klinische consequenties en moleculaire oplossingen T-cel lymfomen diagnostische dilemma's, klinische consequenties en moleculaire oplossingen Daphne de Jong, NKI-AVL Amsterdam Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie 28-01-1011 WHO classificatie

Nadere informatie

Chronische Lymfatische Leukemie. anno 2015

Chronische Lymfatische Leukemie. anno 2015 Chronische Lymfatische Leukemie anno 2015 Marten R. Nijziel, internist-hematoloog Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven Hematon Leukemiedag Soesterberg, 3 oktober 2015 Wat is CLL? Wat is nodig voor

Nadere informatie

T-cel lymfomen: zeldzamere typen van lymfomen. Mariëlle Beckers UZ Leuven 15 oktober 2016 Leuven

T-cel lymfomen: zeldzamere typen van lymfomen. Mariëlle Beckers UZ Leuven 15 oktober 2016 Leuven T-cel lymfomen: zeldzamere typen van lymfomen Mariëlle Beckers UZ Leuven 15 oktober 2016 Leuven Lymfomen: niet één ziekte non-hodgkin lymfoom Hodgkin lymfoom T-cel lymfoom B-cel lymfoom T-cel lymfoom PTCL-NOS

Nadere informatie

Rondzending Beenmerg Morfologie. Hodgkin. 16 juni 2016

Rondzending Beenmerg Morfologie. Hodgkin. 16 juni 2016 Rondzending Beenmerg Morfologie Hodgkin 16 juni 2016 Dr. C. Siemes, Hematoloog Inhoud 1. Inleiding 2. Epidemiologie & Etiologie 3. Symptomen 4. Diagnostiek 5. Criteria 6. Prognose 7. Behandeling 8. Follow

Nadere informatie

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Maligne hematologie Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Indeling Leukemie acuut AML (acute myeloïde leukemie) ALL (acute lymfoïde leukemie) chronisch CML (chronische myeloïde

Nadere informatie

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers Dhr O., 60 jaar Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen Claudia Ootjers Geen (potentiële) belangenverstrengeling Klinische Dag NVvH 2 Relevante

Nadere informatie

Hodgkin lymfoom 2014. Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge

Hodgkin lymfoom 2014. Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge Hodgkin lymfoom 2014 Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge Wat is Hodgkin lymfoom? Waarom bij mij? Diagnose en stadiumbepaling Behandeling Laattijdige verwikkelingen Lymfomen Ziekte van Hodgkin of Hodgkin

Nadere informatie

Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie. Arnon Kater, Sabina Kersting, Rogier Mous

Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie. Arnon Kater, Sabina Kersting, Rogier Mous Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie Arnon Kater, Sabina Kersting, Rogier Mous 26 januari 2017 Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Naam:

Nadere informatie

Chronische lymfatische leukemie Arnon Kater

Chronische lymfatische leukemie Arnon Kater Chronische lymfatische leukemie Arnon Kater http://www.lymmcare.nl/ CLL Epidemiologie Prognostische factoren Biologie en targeted therapy Huidige behandeling en studies CLL: epidemiologie CLL is de meest

Nadere informatie

De achilleshiel van CLL

De achilleshiel van CLL De achilleshiel van CLL Dr. S.H. Tonino 22 november 2012 Afdeling Hematologie AMC, Amsterdam Chronische lymfatische leukemie 1. wat is chronische lymfatische leukemie (CLL?) 2. behandeling anno 2012 3.

Nadere informatie

Agressief non-hodgkin lymfoom

Agressief non-hodgkin lymfoom Agressief non-hodgkin lymfoom Case report Mels Hoogendoorn Hematon lymfklierkankerdag 13 september 2014 Mels Hoogendoorn Marinus van Reymerswaele - Geldwisselaar en zijn vrouw - 1539 83 x 97 cm - Museo

Nadere informatie

2. Perifere B- cel tumoren Monoklonale lichte ketens (IHC, PCR) FISH, Karyotypering B- cel merkers: CD20, CD79a, PAX5

2. Perifere B- cel tumoren Monoklonale lichte ketens (IHC, PCR) FISH, Karyotypering B- cel merkers: CD20, CD79a, PAX5 PATHOLOGIE MALIGNITEITEN I. NON- HODGKIN LYMFOMEN 1. Precursor B- en T- cel lymfomen B- cel: 0-3 jaar, B- ALL (geen tumormassa) T- cel: Jongetje 10 jaar, Mediastinale massa, Daaropvolgende weken: leukemisch,

Nadere informatie

Multipel myeloom 2012

Multipel myeloom 2012 Multipel myeloom 2012 Op weg naar genezing? Prof. Dr. R Schots MYELOOMKLINIEK UZ Brussel Mijlpalen in de geschiedenis 1969 2008 1996 Mijlpalen in de behandeling van multipel myeloom Autologe stamceltransplantatie

Nadere informatie

Nut en noodzaak van CZS profylaxe bij DLBCL in rituximab tijdperk

Nut en noodzaak van CZS profylaxe bij DLBCL in rituximab tijdperk Nut en noodzaak van CZS profylaxe bij DLBCL in rituximab tijdperk Moderator P.J. Lugtenburg speaker Jeanette Doorduijn Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

27-10-2014. Inleiding. Non-Hodgkin Lymfomen: Diagnose en Standaard Behandeling. Dr Jan Lemmens LVV Gent 25/10/2014. Lymfomen, wat zijn dat?

27-10-2014. Inleiding. Non-Hodgkin Lymfomen: Diagnose en Standaard Behandeling. Dr Jan Lemmens LVV Gent 25/10/2014. Lymfomen, wat zijn dat? Inleiding Non-Hodgkin Lymfomen: Diagnose en Standaard Behandeling. Dr Jan Lemmens LVV Gent 25/10/2014 Hematologische kankers ± 6% van totaal (n 7) Lymfeklierkankers ± 2,5 % van alle Ca, +/- 300000 nieuwe

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van het indolente non-hodgkin lymfoom Hematon/LVN Patiëntensymposium

Ontwikkelingen in de behandeling van het indolente non-hodgkin lymfoom Hematon/LVN Patiëntensymposium Ontwikkelingen in de behandeling van het indolente non-hodgkin lymfoom Hematon/LVN Patiëntensymposium 13 september 2014 Marie José Kersten non-hodgkin lymfomen Inleiding: indeling non-hodgkin lymfomen

Nadere informatie

Acute myeloïde leukemie. Dimitri A. Breems, MD, PhD Internist-Hematoloog Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Acute myeloïde leukemie. Dimitri A. Breems, MD, PhD Internist-Hematoloog Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Acute myeloïde leukemie Dimitri A. Breems, MD, PhD Internist-Hematoloog Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Normale bloedcelvorming Acute myeloïde leukemie (AML) Klonale proliferatie van immature hematopoëtische

Nadere informatie

MULTIPLE MYELOOM Doneer voor genezing

MULTIPLE MYELOOM Doneer voor genezing MULTIPLE MYELOOM Doneer voor genezing Luister en leer Marlies Van Hoef, MD, PhD, MBA Multiple Myeloom Ziekte van Kahler werd aanvankelijk gediagnostiseerd in 1848 Kwaardaardige abnormaliteit van plasmacellen;

Nadere informatie

Pacman eats everything... Marie-José Claessen UMCU

Pacman eats everything... Marie-José Claessen UMCU Pacman eats everything... Marie-José Claessen UMCU Casus - presentatie I Casus presentatie I 58- jarige man Voorgeschiedenis o.a.: Oktober - november 2011 Sint Elsewhere : kortademigheid, lymfadenopathie,

Nadere informatie

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Testis

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Testis Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Richtlijnen Urologie Testis V3.2014 Testis ICD-O C62 1 Inleiding De richtlijnen hebben betrekking tot kiemceltumoren van de testis, die meer dan 90% van

Nadere informatie

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom.

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Samenvatting Hovon 95 Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Populatie Eerstelijns behandeling bij multipel

Nadere informatie

Non-Hodgkin Lymfomen. Dr. J. Lemmens Lymfeklierkanker Vereniging Vlaanderen 12/12/2015

Non-Hodgkin Lymfomen. Dr. J. Lemmens Lymfeklierkanker Vereniging Vlaanderen 12/12/2015 Non-Hodgkin Lymfomen Dr. J. Lemmens Lymfeklierkanker Vereniging Vlaanderen 12/12/2015 Inleiding Hematologische kankers: ± 6% van totaal. Lymfomen ± 4 % van alle Ca ( ongeveer 300000 nieuwe gevallen in

Nadere informatie

Hematologie: 40 jaar geschiedenis en patiëntenontwikkeling

Hematologie: 40 jaar geschiedenis en patiëntenontwikkeling Hematologie: 40 jaar geschiedenis en patiëntenontwikkeling Hanneke Kluin-Nelemans Afdeling Hematologie Een paar thema s 40 jaar historie Het belang van studies en participatie De rol van patienten En gaat

Nadere informatie

Hematologie: werken in teamverband!

Hematologie: werken in teamverband! Hematologie: werken in teamverband! Hematologie Zeer intense samenwerking tussen clinicus, klinisch bioloog, anatomopatholoog en cytogeneticus is cruciaal Aan hand van twee casussen willen we het zorgpad

Nadere informatie

Diagnostiek, behandeling en klinisch beloop van maligne lymfomen

Diagnostiek, behandeling en klinisch beloop van maligne lymfomen Diagnostiek, behandeling en klinisch beloop van maligne lymfomen Projectleiders: D. de Jong, NKI-AVL W.L.E. Vasmel, SLAZ Projectteam: J. Benraadt, IKA R.L.M. Haas, NKI-AVL P.C. Huijgens, VUMC C.M. van

Nadere informatie

HEMOPATHOLOGIE HFDST 1: NORMALE ARCHITECTUUR EN IMMUUNRESPONS IN HET LYMFOÏDE WEEFSEL 3

HEMOPATHOLOGIE HFDST 1: NORMALE ARCHITECTUUR EN IMMUUNRESPONS IN HET LYMFOÏDE WEEFSEL 3 HEMOPATHOLOGIE Geen histologische foto's op examen! Prof. van den Oord INHOUDSOPGAVE HFDST 1: NORMALE ARCHITECTUUR EN IMMUUNRESPONS IN HET LYMFOÏDE WEEFSEL 3 1. INLEIDING 3 1.1. AFWIJKINGEN IN BLOED IN

Nadere informatie

Chronische lymfatische leukemie. Mark-David Levin Afd. Interne geneeskunde Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Chronische lymfatische leukemie. Mark-David Levin Afd. Interne geneeskunde Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Chronische lymfatische leukemie Mark-David Levin Afd. Interne geneeskunde Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Chronische lymfatische leukemie 1. Wat is CLL? 2. Biologie nieuwe inzichten 3. Prognostische

Nadere informatie

Casus hematologie Huisarts Danny Hiel Hematoloog Inge Vrelust

Casus hematologie Huisarts Danny Hiel Hematoloog Inge Vrelust Gevorderde ziekte: geen curatie, wel controle! Casus hematologie Huisarts Danny Hiel Hematoloog Inge Vrelust Casus Plasmacelleukemie Man 1965, gezond leven Opname ICU met septische shock en multiorgaanfalen.

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl

Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl Wikken en wegen Wat is de beste behandeling? Beste behandeling? Grootste kans op genezing..

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen bij aggressief lymfoom en Hodgkin lymfoom in 15 minuten

Nieuwe ontwikkelingen bij aggressief lymfoom en Hodgkin lymfoom in 15 minuten Nieuwe ontwikkelingen bij aggressief lymfoom en Hodgkin lymfoom in 15 minuten Gregor Verhoef, KU Leuven Symposium Lymfklierkanker UZ Leuven, BOPP, 15 oktober 2016 Wat is een lymfoom! Kanker of kwaadaardige

Nadere informatie

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie Autologe en allogene Stamceltransplantatie -een wereld van verschil - Dr. S.K. Klein internist-hematoloog 41 Geschiedenis 1950 eerste beenmergtransplantatie 1990 Edward DonnallThomas & Joseph Edward Murray

Nadere informatie

Tumoren van het anaal kanaal

Tumoren van het anaal kanaal 7.1.8. Tumoren van het anaal kanaal 1. Inleiding 1.1. Incidentie Aparte entiteit! Incidentie uitzonderlijk (2% van de digestieve tumoren) Incidentie 3v - 2m Gem. 65 jaar 2. Klinische presentatie De meeste

Nadere informatie

LYMMCARE EN DE BEHANDELING VAN NON-HODGKIN LYMFOOM: 1 + 1 = 3

LYMMCARE EN DE BEHANDELING VAN NON-HODGKIN LYMFOOM: 1 + 1 = 3 LYMMCARE EN DE BEHANDELING VAN NON-HODGKIN LYMFOOM: 1 + 1 = 3 Inleiding Wat zijn NHL? Indeling Klachten en symptomen Behandeling anno 2012 Nieuwe ontwikkelingen NON-HODGKIN LYMFOMEN ( lymfklierkanker )

Nadere informatie

anemie 1.1 Overzicht van de anemieën 1.2 Congenitale anemieën 1.3 Verworven anemieën

anemie 1.1 Overzicht van de anemieën 1.2 Congenitale anemieën 1.3 Verworven anemieën I N H O U D hoofdstuk 1 anemie 13 1.1 Overzicht van de anemieën 13 1.2 Congenitale anemieën 16 1.2.1 De thalassemieën 16 1.2.2 Sikkelcelanemie 19 1.2.3 Andere hemoglobinopathieën 22 1.2.4 Aangeboren membraanafwijkingen

Nadere informatie

Nieuwe. behandelingen. bij inhl/cll. Ann Janssens, MD, PhD Hematology, Leuven 14 oct 2016

Nieuwe. behandelingen. bij inhl/cll. Ann Janssens, MD, PhD Hematology, Leuven 14 oct 2016 Nieuwe behandelingen bij inhl/cll Ann Janssens, MD, PhD Hematology, Leuven 14 oct 2016 Indicaties voor behandeling CLL/iNHL Diagnose Behandeling Uitgebreide ziekte aantal en grootte klieren Grootte milt,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het multipel myeloom of de ziekte van Kahler is een kwaadaardige celwoekering van plasmacellen in het beenmerg die een monoklonale zware of lichte keten immunoglobuline produceren.

Nadere informatie

26 Behandeling van de ziekte van Waldenström

26 Behandeling van de ziekte van Waldenström 26 Behandeling van de ziekte van Waldenström 26 Behandeling van de ziekte van Waldenström Drs. J.M.I. Vos, dr. M.J. Kersten en dr. P.W. Wijermans Inleiding De ziekte van Waldenström behoort volgens de

Nadere informatie

Presentatie Een 24-jarige vrouw presenteert zich met hypermenorrhoea, veel hematomen en bloedneuzen. Haar vorige menstruatie verliep normaal.

Presentatie Een 24-jarige vrouw presenteert zich met hypermenorrhoea, veel hematomen en bloedneuzen. Haar vorige menstruatie verliep normaal. CASUS 2 Presentatie Een 24-jarige vrouw presenteert zich met hypermenorrhoea, veel hematomen en bloedneuzen. Haar vorige menstruatie verliep normaal. Lichamelijk onderzoek Bleek, veel hematomen, veel bloed

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting nederlandse samenvatting Algemene inleiding Primair bot lymfoom is een zeldzame aandoening. Het is een extranodaal subtype van het grootcellig B non Hodgkin lymfoom, dat zich

Nadere informatie

Disease morbidities 1; Polyneuropathy, Bing Neel, Amyloid

Disease morbidities 1; Polyneuropathy, Bing Neel, Amyloid International Waldentrom s Patient Meeting 9 oct 2016, Amsterdam Disease morbidities 1; Polyneuropathy, Bing Neel, Amyloid Monique Minnema, internist-hematoloog Morbus Waldenström Kankercellen : Waldenström

Nadere informatie

Studie van genetische defecten door middel van micro-array gebaseerde vergelijkende genoom hybridisatie in Non-Hodgkin lymfomen.

Studie van genetische defecten door middel van micro-array gebaseerde vergelijkende genoom hybridisatie in Non-Hodgkin lymfomen. FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2014-2015 Studie van genetische defecten door middel van micro-array gebaseerde vergelijkende genoom hybridisatie in Non-Hodgkin lymfomen.

Nadere informatie

Hairy cell leukemie (HCL)

Hairy cell leukemie (HCL) Interne geneeskunde Patiënteninformatie Hairy cell leukemie (HCL) U ontvangt deze informatie, omdat bij u hairy cell leukemie (HCL) is geconstateerd. Hairy cell leukemie (HCL) is een zeldzame aandoening,

Nadere informatie

Kenmerken van de maligne lymfomen met harige cellen, met name hairy cell leukemie

Kenmerken van de maligne lymfomen met harige cellen, met name hairy cell leukemie Kenmerken van de maligne lymfomen met harige cellen, met name hairy cell leukemie Hairy cell leukemie Frequentie: 2% van alle lymfoïde leukemieën Leeftijd: patiënten van middelbare leeftijd (mediaan 50

Nadere informatie

Maligne melanoma Belang van sentinelklierbiopsie

Maligne melanoma Belang van sentinelklierbiopsie Maligne melanoma Belang van sentinelklierbiopsie Annemie Rutten Medische Oncologie AZ St. Augustinus Maligne melanoma 10% van alle huidkankers, maar meest agressieve. Incidentie van maligne melanoma neemt

Nadere informatie

Morbus Waldenström en de nieuwste ontwikkelingen

Morbus Waldenström en de nieuwste ontwikkelingen Morbus Waldenström en de nieuwste ontwikkelingen Landelijke patienten contactdag 2015 Monique Minnema, internist-hematoloog Inhoud 1. Hoe zit deze ziekte in elkaar? 2. Behandelingen 3. Polyneuropathie

Nadere informatie

Leukemie op de kinderleeftijd. Eveline de Bont, hoofd kinderoncologie/hematologie, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG, Groningen

Leukemie op de kinderleeftijd. Eveline de Bont, hoofd kinderoncologie/hematologie, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG, Groningen Leukemie op de kinderleeftijd Eveline de Bont, hoofd kinderoncologie/hematologie, Beatrix Kinderziekenhuis, UMCG, Groningen André Mulder, arts klinisch chemicus, Laboratoriumgeneeskunde, UMCG, Groningen

Nadere informatie

Een doodgewone schimmelinfectie? Géke Kamphof Senior verpleegkundige Hematologie Beenmergtransplantatie LUMC

Een doodgewone schimmelinfectie? Géke Kamphof Senior verpleegkundige Hematologie Beenmergtransplantatie LUMC Een doodgewone schimmelinfectie? Géke Kamphof Senior verpleegkundige Hematologie Beenmergtransplantatie LUMC Casus Man 37 jaar (Mark) Voorgeschiedenis 2013 aug : AML (1 e inductie HOVON 102) Sweet syndroom

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIAGNOSE

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIAGNOSE NHL PHAROS ID nummer: 8-Oct-2013 CRF v 8.0 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIAGNOSE Ziekenhuis bij keuze 88 (ander) nl: Geboortedatum: Tumorvolgnummer (GRA): Morfologiecode (GRA): // (dd/mm/yyyy) Geslacht: Man

Nadere informatie

Lymfomen: therapeutische actualiteiten. Gregor Verhoef, KU Leuven BOPP, vrijdag 23 januari, 2015

Lymfomen: therapeutische actualiteiten. Gregor Verhoef, KU Leuven BOPP, vrijdag 23 januari, 2015 Lymfomen: therapeutische actualiteiten Gregor Verhoef, KU Leuven BOPP, vrijdag 23 januari, 2015 Algemene zaken programma Wat is een lymfoom Stagering: waarom? Behandelingsprincipes/resultaten Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Nieuwe middelen in acute lymfatische leukemie. Anita W Rijneveld Erasmus MC, Rotterdam

Nieuwe middelen in acute lymfatische leukemie. Anita W Rijneveld Erasmus MC, Rotterdam Nieuwe middelen in acute lymfatische leukemie Anita W Rijneveld Erasmus MC, Rotterdam EFS bij volwassenen 100% 80% 1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 RSR 60% 40% 2007-2012 20% 0% 1989-1994 0 1 2 3

Nadere informatie

De ziekte van Waldenström: nieuwe behandelingsmogelijkheden. Marie José Kersten Internist-hematoloog AMC, Amsterdam

De ziekte van Waldenström: nieuwe behandelingsmogelijkheden. Marie José Kersten Internist-hematoloog AMC, Amsterdam De ziekte van Waldenström: nieuwe behandelingsmogelijkheden Marie José Kersten Internist-hematoloog AMC, Amsterdam De ziekte van Waldenström Inleiding: klachten, ziekteverschijnselen, complicaties Standaardbehandeling

Nadere informatie

Myelodysplastisch syndroom

Myelodysplastisch syndroom Myelodysplastisch syndroom Regionale richtlijn IKW, Versie: 1.1 Laatst gewijzigd: 11-02-2002 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Regionale tumorwerkgroep haemato-oncologie Inhoudsopgave Algemeen...1

Nadere informatie

KWAADAARDIGE AANDOENINGEN VAN DE LYMFOIDE WEEFSELS

KWAADAARDIGE AANDOENINGEN VAN DE LYMFOIDE WEEFSELS KWAADAARDIGE AANDOENINGEN VAN DE LYMFOIDE WEEFSELS 1. SECONDAIRE TUMOREN OF METASTASEN = uitgezaaide tumorale haarden bij voorkeur carcinomas (adenoca, spino) = epitheliale tumoren 2. PRIMAIRE TUMOREN

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." + "

Nadere informatie

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Blaas

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Blaas Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Richtlijnen Urologie Blaas V3.2014 Blaas ICD-O C67 1 Inleiding De meerderheid van de patiënten (75-85%) vertoont oppervlakkige blaastumoren (stadium Tis,

Nadere informatie

Hairy cell leukemie. Dr. R.E Brouwer Hemato-oncoloog RDGG, Delft

Hairy cell leukemie. Dr. R.E Brouwer Hemato-oncoloog RDGG, Delft Dr. R.E Brouwer Hemato-oncoloog RDGG, Delft HCL Wat is HCL Oorzaken Klachten Onderzoeken Behandeling Vooruitzichten Nieuwe ontwikkelingen 2 Wat is Hairy cell leukemie Hairy cell Leukemie (HCL) is een vorm

Nadere informatie

Multidisciplinaire behandeling van patient met een renaalcelcarcinoom

Multidisciplinaire behandeling van patient met een renaalcelcarcinoom Multidisciplinaire behandeling van patient met een renaalcelcarcinoom Introductie via een case-report Dr. Karen Heyrman, huisarts Initiële symptomen? Klassieke triade: (10%) Hematurie Flankpijn Palpabele

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Indolente en agressieve lymfomen Dit proefschrift gaat over maligne lymfomen, ook wel lymfeklierkanker genoemd. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 3000 mensen een maligne lymfoom.

Nadere informatie

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen S. Boerman. Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen S. Boerman. Geen (potentiële) belangenverstrengeling Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen S. Boerman Geen (potentiële) belangenverstrengeling Hemofagocytair syndroom klinische presentatie, behandeling en complicaties S. Boerman, AIOS St

Nadere informatie

2.5.8 Hairy cell leukemie

2.5.8 Hairy cell leukemie 2.5.8 Hairy cell leukemie Volwassen patiënten Aantasting van beenmerg milt: kan enorm groot worden lever bloed Indolent verloop Low grade maligne Lymfeklieren laattijdig of nooit aangetast EM: lange cytoplasmatische

Nadere informatie

Anemia/thrombopenie in de onco-hematologie

Anemia/thrombopenie in de onco-hematologie Anemia/thrombopenie in de onco-hematologie beenmerginfiltratie leukemieën, multipel myeloom, lymfoom chemotherapie vb inductie of consolidatiechemotherapie acute leukemie stamceldisfunctie myelodysplasieën:

Nadere informatie

- incidentele bevinding zonder klachten - weigering van chirurgische behandeling - slechte algehele conditie waardoor chirurgie niet verantwoord is

- incidentele bevinding zonder klachten - weigering van chirurgische behandeling - slechte algehele conditie waardoor chirurgie niet verantwoord is Auteur Soort studie Aantal patiënten Lee 2013 Qurashi Systematic review 1999-2011 Systematic review 1999-2011 Radiotherapie / Chirurgie (meestal gevolgd door ) 377 Conservatief waaronder Inclusiecriteria

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e),

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e), INFORMATIEBLAD Studie waar het nut van 6 chemotherapie kuren met CHOP en Rituximab gevolgd door een radiochemotherapie aan myeloablatieve dosis met toediening van autologe perifere stamcellen, vergeleken

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 147 148 Maligne lymfomen zijn kwaadaardige woekeringen van verschillende typen witte bloedcellen. Deze aandoeningen ontstaan meestal in lymfklieren, maar in ongeveer 40% van de

Nadere informatie

Uitkomstenonderzoek in non-hodgkin lymphoma. Hedwig Blommestein

Uitkomstenonderzoek in non-hodgkin lymphoma. Hedwig Blommestein Uitkomstenonderzoek in non-hodgkin lymphoma ~Kansen en uitdagingen~ Hedwig Blommestein Inleiding Inhoud presentatie Uitkomstenonderzoek Casus rituximab maintenance Achtergrond Resultaten t Conclusie Uitkomstenonderzoek

Nadere informatie

Hairy cell leukemie. Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc

Hairy cell leukemie. Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc Hairy cell leukemie Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc Wie krijgen leukemie? Elk jaar krijgen in Nederland rond de 1500 mensen leukemie Ongeveer 750 acute leukemie Bij de anderen gaat het om chronische

Nadere informatie

Moderator. Speaker Drs. A.M.P. Demandt Internist-hematoloog MUMC

Moderator. Speaker Drs. A.M.P. Demandt Internist-hematoloog MUMC MYELOFIBROSE: DILEMMA VAN TRANSPLANTEREN Moderator Dr. B.J. Biemond Speaker Drs. A.M.P. Demandt Internist-hematoloog MUMC Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

INDOLENT NON-HODGKIN- LYMFOOM. Patiëntenboekje. Indolent non-hodgkinlymfoom. lymfklierkanker. Ongeveer. de helft van de patiënten

INDOLENT NON-HODGKIN- LYMFOOM. Patiëntenboekje. Indolent non-hodgkinlymfoom. lymfklierkanker. Ongeveer. de helft van de patiënten Indolent non-hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker. Ongeveer de helft van de patiënten met non-hodgkin heeft een indolente, niet-agressieve vorm. Je kunt lang met de ziekte leven. Daarom wordt

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." " 588431

Nadere informatie

Late effecten na stamceltransplantatie. Shahira Fazel, verpleegkundig specialist Afdeling hematologie Radboudumc Nijmegen

Late effecten na stamceltransplantatie. Shahira Fazel, verpleegkundig specialist Afdeling hematologie Radboudumc Nijmegen Late effecten na stamceltransplantatie Shahira Fazel, verpleegkundig specialist Afdeling hematologie Radboudumc Nijmegen Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Is er nog een rol voor de radiotherapeut bij lymfatische maligniteiten anno 2020? Berthe M.P. Aleman Radiotherapeut

Is er nog een rol voor de radiotherapeut bij lymfatische maligniteiten anno 2020? Berthe M.P. Aleman Radiotherapeut Is er nog een rol voor de radiotherapeut bij lymfatische maligniteiten anno 2020? Berthe M.P. Aleman Radiotherapeut Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

EDITORIAL p. 3. NUT VAN MEDISCHE BEELDVORMING BIJ DE BEHANDELING VAN LYMFOOM: VISIE VAN DE HEMATOLOOG p. 4. NUT VAN CT EN MRI BIJ LYMFOOM p.

EDITORIAL p. 3. NUT VAN MEDISCHE BEELDVORMING BIJ DE BEHANDELING VAN LYMFOOM: VISIE VAN DE HEMATOLOOG p. 4. NUT VAN CT EN MRI BIJ LYMFOOM p. DRIEMAANDELIJKS Feb. > april 2016 Nummer 6 EDITORIAL p. 3 NUT VAN MEDISCHE BEELDVORMING BIJ DE BEHANDELING VAN LYMFOOM: VISIE VAN DE HEMATOLOOG p. 4 NUT VAN CT EN MRI BIJ LYMFOOM p. 9 NUT VAN DE POSITRONEMISSIETOMO-

Nadere informatie

Hematologie. Dr. E.V. Planken Diaconessenhuis Leiden 26-01-2015

Hematologie. Dr. E.V. Planken Diaconessenhuis Leiden 26-01-2015 Hematologie Dr. E.V. Planken Diaconessenhuis Leiden 26-01-2015 Programma NHL Folliculair Diffuus grootcellig B Casus uit de praktijk CLL Hodgkinlymfoom Nieuwe ontwikkelingen Treatment of non-hodgkin lymphoma

Nadere informatie

Multipel myeloom: van molecuul tot medicijn. Marie José Kersten Afdeling Hematologie, AMC

Multipel myeloom: van molecuul tot medicijn. Marie José Kersten Afdeling Hematologie, AMC Multipel myeloom: van molecuul tot medicijn Marie José Kersten Afdeling Hematologie, AMC Multipel myeloom: ziekte van Kahler Otto Kahler Sarah Newbury, 1844 Rajkumar & Kyle, Blood 2008 Multipel myeloom

Nadere informatie

Hypereosinofiel syndroom

Hypereosinofiel syndroom Hypereosinofiel syndroom R. Fijnheer Meander Medisch Centrum/UMCUtrecht HES Incidentie: 2-4 per 1.000.000 per jaar Man> vrouw Leeftijd: 30-70 erg in belangstelling: glivec, mepolizumab etc. Lastig voor

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

De moleculaire diagnostiek van B-NHL: detectie van breuken met behulp van FISH

De moleculaire diagnostiek van B-NHL: detectie van breuken met behulp van FISH De moleculaire diagnostiek van B-NHL: detectie van breuken met behulp van FISH Philip Kluin, UMCG, Daphne de Jong, VUMC Yvonne van Norden, HOVON en Alle deelnemers HOVON kwaliteitsronde De oorsprong en

Nadere informatie

Is er een rol voor het gebruik van Immunoglobulinen bij CML? M. Roeven Canisius Wilhemina Ziekenhuis Nijmegen

Is er een rol voor het gebruik van Immunoglobulinen bij CML? M. Roeven Canisius Wilhemina Ziekenhuis Nijmegen Is er een rol voor het gebruik van Immunoglobulinen bij CML? M. Roeven Canisius Wilhemina Ziekenhuis Nijmegen Opbouw Casus Bespreking literatuur Hypothesen met betrekking tot casus Voorgeschiedenis: 1957

Nadere informatie

Laboratoriumdiagnostiek van leptomeningeale invasie door lymfoproliferatief proces

Laboratoriumdiagnostiek van leptomeningeale invasie door lymfoproliferatief proces Laboratoriumdiagnostiek van leptomeningeale invasie door lymfoproliferatief proces ASO Helena Claerhout 16 februari 2016 Promotor Prof. Dr. N. Boeckx CAT Laboratoriumdiagnostiek van leptomeningeale invasie

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 18.3.2011 In werking 1.5.2011 B.S. 30.3.2011 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

Neutropenie bij ABVD. Mirjam Oudshoorn. Co-authors Sabina Kersting, Ward Posthuma, Marjolein Donker

Neutropenie bij ABVD. Mirjam Oudshoorn. Co-authors Sabina Kersting, Ward Posthuma, Marjolein Donker Neutropenie bij ABVD Mirjam Oudshoorn Co-authors Sabina Kersting, Ward Posthuma, Marjolein Donker Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Naam:

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE DIENST VOOR LABORATORIA VAN KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN DESKUNDIGEN GLOBAAL RAPPORT

Nadere informatie

Triple negatieve borstkanker. Algemene informatie

Triple negatieve borstkanker. Algemene informatie Triple negatieve borstkanker Algemene informatie Inge Konings, medisch oncoloog VUMC 20 juni 2014 Bron: RIVM Incidentie borstkanker in Nederland 14.000 nieuwe gevallen per jaar nog steeds stijgende relatief

Nadere informatie

Beter een goede buur. Eric Tjwa Eric Tjwa 23 10 2015

Beter een goede buur. Eric Tjwa Eric Tjwa 23 10 2015 Beter een goede buur. Eric Tjwa Eric Tjwa 23 10 2015 Vrouw, achterhoekse, 53 jaar RKH RvK Hepatitis i VG COPD Acute myeloid leukemia: 2 maanden voor presentatie behandeld met cytarabine, daunorubicin,

Nadere informatie

Centraal zenuwstelsel betrokkenheid in cutaan T-cel lymfoom. MDO-praatje

Centraal zenuwstelsel betrokkenheid in cutaan T-cel lymfoom. MDO-praatje Centraal zenuwstelsel betrokkenheid in cutaan T-cel lymfoom MDO-praatje Casus Patient CutaanT-cel lymfoom, type mycosis fungoides met aanwijzingen voor lymfeklierbetrokkenheid (niet PA-bewezen). Buikproblemen

Nadere informatie

Mantelcellymfoom Versie 18 augustus

Mantelcellymfoom Versie 18 augustus Mantelcellymfoom Versie 18 augustus 2016 -------------------------------------------------------------------------------- HOVON studies HOVON 119: 1e lijn 65 jaar (of > 60 jaar en ineligible voor SCT),

Nadere informatie