INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e),"

Transcriptie

1 INFORMATIEBLAD Studie waar het nut van 6 chemotherapie kuren met CHOP en Rituximab gevolgd door een radiochemotherapie aan myeloablatieve dosis met toediening van autologe perifere stamcellen, vergeleken wordt met 6 alternerende kuren van CHOP/DHAP en Rituximab gevolgd door een myeloablatieve chemotherapie van Aracytine aan hoge dosis met toediening van autologe perifere stamcellen. Beste patiënt(e), Er werd bij u een mantelcel lymfoom vastgesteld. Dit is een tumor waarbij de kwaadaardige cellen voortkomen van de lymfocyten in de klieren (kwaadaardig non Hodgkin lymfoom). Dit lymfoom komt meestal voor bij patiënten boven 65 jaar, maar kan dus ook bij jongere personen gevonden worden. Bij de meeste patiënten wordt de diagnose pas in een vergevorderd stadium gesteld: aantasting van de klieren, milt, vaak van het beenmerg en het bloed. Een mantelcel lymfoom is op dit ogenblik moeilijk te genezen. Bij de meeste patiënten slaagt men erin om de tumor massa met chemotherapie sterk te verminderen. Onlangs werd er belangrijke vooruitgang in de behandeling geboekt: enerzijds werd getoond dat het toevoegen van een antilichaam (Rituximab) aan de chemotherapie de werking van de behandeling verbeterd, en anderzijds dat een myeloablatieve behandeling nadien (consolidatie) de duur van de tumor vermindering verlengt. Het toevoegen van medicijnen (zoals Aracytine) zou dit effect nog kunnen verbeteren. Fase III studie Om de behandeling van de mantelcel lymfomen te verbeteren, is het nodig om bestaande behandelingen te vergelijken via medische studies. In een fase III studie worden 2 soorten behandelingen vergeleken. Eén ervan is de standaard behandeling, de andere is een nieuwe behandeling. De nieuwe behandeling zal misschien beter werken, maar kan ook meer bijwerkingen geven. Voor de aanvang van de studie werd berekend hoeveel patiënten nodig zullen zijn (ongeveer 360) om de twee behandelingen te evalueren. Dankzij deze studie zal men weten welke behandeling de beste is. Om eventuele invloeden op het resultaat te vermijden, wordt de keuze van de behandeling bepaald door een randomisatie : een computer beslist over de behandeling (standaard of nieuwe behandeling). Hierdoor kan noch u, noch uw arts een invloed hebben op de behandeling.

2 Eerste behandeling In beide behandelingen wordt de chemotherapie gekoppeld aan een specifiek antilichaam tegen lymfocyten, namelijk Rituximab. Bij de standaard behandeling (R-CHOP arm) begint men met 6 CHOP kuren. CHOP bestaat uit 4 medicijnen: 3 hiervan (Cyclophosphamide, Vincristine, Adriamycine) worden intraveneus gegeven op de eerste dag van de cyclus, het vierde medicijn (cortisone) wordt via de mond toegediend gedurende 5 dagen. Ook de Rituximab zal intraveneus gegeven worden op dag 1. Om eventuele allergische reacties te voorkomen, zal de Rituximab de eerste keer langzaam toegediend worden, en uw bloeddruk en hartslag regelmatig gecontroleerd worden. Indien er geen bijwerkingen zijn, zal de perfusie steeds sneller lopen. De behandeling zal enkele uren duren. Indien bij het begin van de behandeling uw aantal witte bloedcellen te hoog is, zal de Rituximab behandeling uitgesteld worden. In de nieuwe behandelingsarm (R-CHOP/R-DHAP arm) krijgt u 6 kuren met afwisselend R-CHOP en R-DHAP. De DHAP kuur bestaat uit 3 medicijnen: Cisplatine, Aracytine en Dexamethasone. De eerste dag krijgt u Cisplatine en de tweede dag Aracytine, beide intraveneus. De dexamethasone wordt via de mond gegeven van dag 1 tot dag 4. Net als bij de standaardbehandeling met CHOP, wordt de Rituximab telkens op dag 1 gegeven. Bij beide behandelingsarmen zal u na 4 kuren enkele radiologische onderzoeken ondergaan om de ziekte te evalueren. Indien alles gunstig verloopt zal de behandeling verder gezet worden. Indien dit niet het geval is, wordt de behandeling onderbroken. Uw arts zal u in dit geval over andere behandelingsmogelijkheden inlichten. Myeloablatieve chemotherapie aan hoge dosis. Indien na de beginbehandeling uw ziekte sterk is verminderd, zal er u een myeloablatieve chemotherapie aan hoge dosis voorgesteld worden, gevolgd door het herinspuiten van uw eigen perifere stamcellen (= autologe transplantatie). Standaardbehandeling: hier krijgt u eerst nog een chemokuur nl. Dexa-BEAM bestaande uit 4 medicijnen: Etoposide, Melphalna, BCNU en Dexamethasone. Na twee weken zullen perifere stamcellen verzameld worden via het bloed met een techniek die men cytaferese noemt. De stamcellen worden dan bevroren bewaard. Perifere stamcellen zijn normale onvolwassen cellen die voorkomen in de bloedbaan en afkomstig zijn uit het beenmerg. Nadien zal u een radiotherapie over het hele lichaam krijgen en een chemotherapie met Cyclophosphamide. Deze behandeling is toxisch voor de cellen in het beenmerg. Om deze reden zullen dan de perifere stamcellen die al bij u afgenomen werden, nu terug worden ingespoten. Hierna zullen uw bloedcellen (bloedplaatjes, witte en rode bloedcellen) gedurende 2 tot 3 weken sterk verminderd zijn in aantal. U zal dan ook gehospitaliseerd worden om eventuele infecties en bloedingen te voorkomen.

3 Nieuwe behandeling: de perifere stamcellen zullen hier verzameld worden na de 6 de chemokuur (3 de DHAP). Daarna zal u een radiotherapie over uw hele lichaam krijgen en een chemotherapie bestaande uit Aracytine en een hoge dosis Melphalan. Achteraf krijgt u ook hier uw eigen stamcellen weer toegediend. De bijwerkingen van beide behandelingen zijn: haaruitval, braakneigingen en braken (normaal onder controle dankzij medicatie), een daling van de bloedcellen (bloedplaatjes, witte en rode bloedcellen) met als gevolg een hoger risico op infecties en bloedingen (voornamelijk bij de hoge dosissen chemotherapie). Vincristine en Cisplatine kunnen een verminderde gevoeligheid in de vingers en tenen geven. Samen met Cisplatine moet een water perfusie gegeven worden om niertoxiciteit te voorkomen. Uw arts zal u nog meer uitleg geven over al deze bijwerkingen die meestal van voorbijgaande aard zijn. De bijwerkingen zullen ook goed opgevolgd worden en eventueel zullen de dosissen aangepast worden. De bijwerkingen van Rituximab treden meestal op tijdens of meteen na de toediening. Het kan gaan om braakneigingen, roodheid, een daling van de bloeddruk, een moeilijke ademhaling en symptomen die lijken op griep. Meestal zal u hiervan niet veel last ondervinden en de bijwerkingen zullen ook weggaan na het stoppen van de perfusie. Ze kunnen het felst voorkomen bij de eerste behandeling, en nadien steeds minder. U zal preventief medicatie krijgen om deze bijwerkingen tegen te gaan. Evaluatie en verloop van de studie. Voor de behandeling start zal u een aantal onderzoekenmoeten ondergaan zoals een fysisch onderzoek, bloedanalyses en beeldonderzoeken (scanner van de hals, borst, buik en blaas) om zo uw lymfoom verder te evalueren. Een staaltje van uw tumor en een staaltje van het beenmerg zullen afgenomen worden. Enkele bloedstalen zulle n afgenomen worden en bevroren worden om na de studie te analyseren. Deze initiële bilan gebeurd meestal via daghospitalisatie, maar misschien kan een hospitalisatie van 2 tot 5 dagen nodig zijn. Voor het begin van elke chemokuur krijgt u een fysisch onderzoek, een bloedanalyse en uw arts zal ondervragen over eventuele bijwerkingen. Het toedienen van de medicijnen kan gebeuren via het daghospitaal of normale hospitalisatie, afhankelijk van de organisatie van de dienst en uw tolerantie aan de behandeling. Voor de DHAP behandelingen is steeds een hospitalisatie van 2 tot 4 dagen nodig. De eerste Rituximab behandeling zal ook soms tijdens een 2daagse hospitalisatie gebeuren om te kijken hoe u op het medicijn reageert en of u geen allergische reacties vertoont. In beide behandelingsarmen wordt uw lymfoom geëvalueerd na 4 kuren: fysisch onderzoek, beeldonderzoeken (scanner van de borst en buik, echografie van de buik), biopsie van het beenmerg. Eventueel kan ook een endoscopie nodig zijn. Al deze onderzoeken gebeuren ambulant en tijdens een consultatie zal u op de hoogte gebracht worden van de resultaten.

4 Indien u lymfoom goed evolueert zal de chemotherapie verder gegeven worden. Een zelfde bilan zal gebeuren op het einde van de initiële behandeling, voor de autologe transplantatie zal gebeuren. Voor de transplantatie is een hospitalisatie nodig van ongeveer 1 maand in een steriele omgeving. Bloed- en radiologische onderzoeken zullen dan gebeuren om eventuele infecties, metabolische en toxische problemen snel op te sporen. De frequentie hiervan hangt af van hoe u op de behandeling reageert en de ernst van de bijwerkingen. Na de autologe transplantatie zal u gevolg worden op de consultatie en regelmatig zal een volledige bilan gebeuren (bloedanalyses, scanner, echografie, endoscopie). Een onderzoek van het beenmerg is af en toe nodig om resten van uw lymfoom op te sporen. Dit zal het eerste jaar elke 3 maand gebeuren en nadien elke 6 maand. Verwachte voordelen van de studie. Het nut van deze behandeling valt vooraf niet te voorzien. Uw lymfoom kan verminderen en uw levenskwaliteit kan verbeteren, maar het valt niet te voorzien dat uw mantelcel lymfoom effectief verdwijnt met de behandeling. Niettemin, hebben studies aangetoond dat patiënten die deelnemen aan klinische studies behandeld worden met meer zorg. De gegevens die we dankzij u door deze studie kunnen verzamelen, dragen bij om andere patiënten in de toekomst beter te helpen. Vrijwillige deelname. Uw deelname aan deze klinische studie is volledig vrijwillig. U bent vrij om te weigeren deel te nemen. Indien u aan de studie deelneemt, bent u vrij om op elk moment te stoppen met de studie. Uw weigering of terugtrekking zullen geen invloed hebben op uw relatie met uw behandeld arts, die u verder zal begeleiden en voor u de beste behandeling zal zoeken. Stoppen van de studie. Indien uw lymfoom erger wordt, de bijwerkingen ernstig zijn, of indien andere gegevens tonen dat deze behandeling niet de beste behandeling is voor uw ziekte, zal de studie gestopt worden. Uw arts zal dan voor u een andere behandeling zoeken. U zal ook steeds op de hoogte gebracht worden van verdere ontwikkelingen in de studie, die eventueel uw beslissing om verder deel te nemen kunnen beïnvloeden. Verzekering. Naargelang de wet, heeft de verantwoordelijke voor deze studie de Groupe d Etude des Lymphomes de l Adulte (GELA), de nodige maatregelingen genomen voor de bescherming van personen die deelnemen aan medische studies.

5 Bescherming van informatie. Gezien de nood voor het onderzoek en zijn analyse, zullen uw gegevens geïnformatiseerd worden. De verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk en worden anoniem bewerkt. Ze zijn enkel toegankelijk voor de leden van het medisch team en personen aangeduid door de verantwoordelijke van de studie. Al deze personen zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Uw medisch dossier zal enkel geraadpleegd worden in het bijzijn en onder de verantwoordelijkheid van Prof Bron of een lid van haar medisch team. Bijkomende kosten voor deze studie zullen betaald worden door de GELA groep. Indien u het wenst kan u op elk ogenblik meer informatie krijgen over de medicijnen of in verband met uw deelname bij uw behandelende arts. Ook zal alle informatie die volgens uw arts voor u nuttig kunnen zijn u meegedeeld worden. TOESTEMMINGSBLAD Studie waar het nut van 6 chemotherapie kuren met CHOP en Rituximab gevolgd door een radiochemotherapie aan myeloablatieve dosis met toediening van autologe perifere stamcellen, vergeleken wordt met 6 alternerende kuren van CHOP/DHAP en Rituximab gevolgd door een myeloablatieve chemotherapie van Aracytine aan hoge dosis met toediening van autologe perifere stamcellen. Ik ondergetekende,. aanvaard vrijwillig om deel te nemen aan bovenvermelde studie, die mij voorgesteld werd door Dr.. Ik heb alle informatie gekregen en goed begrepen via het informatieblad, zijn eventuele voordelen en bijwerkingen, en ik heb de mogelijkheid gehad om alle nodige vragen te stellen. Ik werd ingelicht over het doel van de studie, de duur ervan, de nadelen en eventuele bijwerkingen. Indien ik het wil kan ik mijn deelname op elk moment stoppen. Ik zal dan Dr inlichten, en deze zal mij dan een andere behandeling voorstellen. Dit zal ook geen invloed hebben op mijn relatie met het medisch en verplegend personeel. Ik zal ook aan mijn arts al de medicatie die ik neem vermelden. Ik aanvaard dat de verzamelde gegevens voor deze studie deel uit maken van een geïnformatiseerde analyse. Mijn toestemming verandert niets aan de verantwoordelijkheid van de inrichters van deze studie. Ik behoud al mijn rechten die de wet voorziet. Ik weet dat mijn identiteit nergens vermeld zal worden en dat alle informatie vertrouwelijk is. Mijn medisch dossier zal enkel geraadpleegd worden in het bijzijn van en onder verantwoordelijkheid van prof Bron of een lid van haar medisch team. De resultaten van deze studie zullen mij steeds door mijn arts meegedeeld worden.

6 Ik aanvaard vrijwillig om deel te nemen aan deze medische studie onder voorwaarde van de bovenstaande gegevens. Ik kan aan mijn arts steeds bijkomende informatie vragen. Ik behoud een informatieblad en een kopie van het toestemmingsblad. Handtekening van de patiënt Handtekening van de arts Datum Datum

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB CYCLOFOSFAMIDE DEXAMETHASONE

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB CYCLOFOSFAMIDE DEXAMETHASONE UW BEHANDELING MET RITUXIMAB CYCLOFOSFAMIDE DEXAMETHASONE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_056 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (=behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling?

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET MABTHERA - CVP

UW BEHANDELING MET MABTHERA - CVP UW BEHANDELING MET MABTHERA - CVP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_047 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Behandelingsschema

Nadere informatie

Patiënteninformatie HOVON 55, versie Universitair Medisch Centrum Groningen

Patiënteninformatie HOVON 55, versie Universitair Medisch Centrum Groningen Patiënteninformatie HOVON 55, versie Universitair Medisch Centrum Groningen Een gerandomiseerde fase III studie naar het effect van onderhoudsbehandeling met Rituximab na inductie chemotherapie (R-CHOP

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB (MABTHERA )

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB (MABTHERA ) UW BEHANDELING MET RITUXIMAB (MABTHERA ) KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_050 INHOUDSTAFEL 01 Hoe verloopt uw behandeling? 3 02 Bijwerkingen 4 Uw behandeling met Rituximab 2 01 HOE VERLOOPT UW BEHANDELING?

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - LEUKERAN

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - LEUKERAN UW BEHANDELING MET GAZYVARO - LEUKERAN KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_052 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 3 03 Overzicht

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER Patiëntnummer: Studie: Multicentrisch onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap: registratiestudie, studie naar de psychologische impact van een

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET MABTHERA FLUDARABINE CYCLOFOSFAMIDE

UW BEHANDELING MET MABTHERA FLUDARABINE CYCLOFOSFAMIDE UW BEHANDELING MET MABTHERA FLUDARABINE CYCLOFOSFAMIDE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_009 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling?

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB-DHAP

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB-DHAP UW BEHANDELING MET RITUXIMAB-DHAP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_049 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE

UW BEHANDELING MET RITUXIMAB GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE UW BEHANDELING MET RITUXIMAB GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_058 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - BENDAMUSTINE

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - BENDAMUSTINE UW BEHANDELING MET GAZYVARO - BENDAMUSTINE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_053 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 3 03 Overzicht

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl

Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl Wikken en wegen Wat is de beste behandeling? Beste behandeling? Grootste kans op genezing..

Nadere informatie

Mabthera + CHOP PATIËNTENBROCHURE

Mabthera + CHOP PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Mabthera + CHOP TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER EN THUISVERPLEEGKUNDIGE www.ziekenhuisgeel.be 2 Behandelschema Deze kuur bestaat uit 1 monoklonaal antilichaam (Mabthera

Nadere informatie

Behandeling hematologie R-CVP

Behandeling hematologie R-CVP Behandeling hematologie R-CVP Beste patiënt In deze brochure vindt u informatie over uw behandeling met R-CVP, de reden van de behandeling, het verloop van de therapie, de mogelijke nevenwerkingen en de

Nadere informatie

Protocol ERA 2006 001

Protocol ERA 2006 001 EEN INTERNATIONALE FASE II GERANDOMISEERDE STUDIE DIE DE EENMALIGE TOEDIENING VAN 12 MG PEGFILGRASTIM, DE EENMALIGE TOEDIENING VAN 18 MG PEGFILGRASTIM EN 10 MICROG PER KG PER DAG FILGASTRIM VERGELIJKT

Nadere informatie

HOVON 119 (Mantelcel lymfoom, MCL) / Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren, non-hodgkinlymfoom

HOVON 119 (Mantelcel lymfoom, MCL) / Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren, non-hodgkinlymfoom HOVON 119 (Mantelcel lymfoom, MCL) / Lymfomen & Reticuloendotheliale Tumoren, non-hodgkinlymfoom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor oudere patiënten met mantelcel lymfoom (MCL). Onderzocht wordt

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET MABTHERA + CHOP

UW BEHANDELING MET MABTHERA + CHOP UW BEHANDELING MET MABTHERA + CHOP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_002 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Overzicht van

Nadere informatie

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Titel:. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Officiële titel: Rituximab in Primary Central Nervous system Lymphoma. A randomized HOVON / ALLG

Nadere informatie

Tamil Study version 1.0 PatInfo (NKI)/ (AMC)

Tamil Study version 1.0 PatInfo (NKI)/ (AMC) Titel van het onderzoek Onderzoek naar door de behandeling veroorzaakte veranderingen in de omringende cellen van het folliculaire Non Hodgkin lymfoom. De TAMIL studie Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij

Nadere informatie

Behandeling hematologie: ABVD

Behandeling hematologie: ABVD Behandeling hematologie: ABVD Beste patiënt In deze brochure vindt u informatie over uw behandeling met ABVD, de reden van de behandeling, het verloop van de therapie, de mogelijke nevenwerkingen en de

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET BEACOPP ESCALATED

UW BEHANDELING MET BEACOPP ESCALATED UW BEHANDELING MET BEACOPP ESCALATED KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_044 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker

PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Vaststellen van de waarde van nieuwe MRI technieken bij de behandeling van endeldarmkanker Dit studieprotocol en de bijbehorende patiënteninformatie en het toestemmingsformulier

Nadere informatie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute leukemie (acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie (MDS) type RAEB of RAEB-t) die

Nadere informatie

AGRESSIEF NON-HODGKIN- LYMFOOM. Patiëntenboekje. Het agressief. non-hodgkinlymfoom is een. vorm van lymfklierkanker.

AGRESSIEF NON-HODGKIN- LYMFOOM. Patiëntenboekje. Het agressief. non-hodgkinlymfoom is een. vorm van lymfklierkanker. Het agressief non-hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker. Hoewel agressieve lymfomen zich kwaadaardiger gedragen dan indolente (langzaam groeiende) lymfomen, is bij een groter deel zeer langdurige

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Centrum klinische farmacologie: deelnemen aan een klinische studie

Centrum klinische farmacologie: deelnemen aan een klinische studie Centrum klinische farmacologie: deelnemen aan een klinische studie informatie voor gezonde proefpersonen en patïenten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: EEN INLEIDING 4 De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE

UW BEHANDELING MET GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE UW BEHANDELING MET GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_057 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling?

Nadere informatie

PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGFORMULIER. Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren D.N.E.T.

PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGFORMULIER. Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren D.N.E.T. PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGFORMULIER Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren D.N.E.T. Inleiding De Belgian Group of Digestive Oncology (BGDO) wenst een register samen te stellen waarin

Nadere informatie

Behandeling hematologie: R-CHOP

Behandeling hematologie: R-CHOP Behandeling hematologie: R-CHOP Beste patiënt 1 In deze brochure vindt u informatie over uw behandeling met R-CHOP, de reden van de behandeling, het verloop van de therapie, de mogelijke nevenwerkingen

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie in Az Damiaan. Informatie voor de patiënt SAP 12496

Deelnemen aan een klinische studie in Az Damiaan. Informatie voor de patiënt SAP 12496 Deelnemen aan een klinische studie in Az Damiaan Informatie voor de patiënt SAP 12496 Bron: clinical trial center UZ Leuven 2010 2 Inhoud Inleiding 4 Wat is een klinische studie? 5 Waarom deelnemen aan

Nadere informatie

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling De H10 EORTC/GELA gerandomiseerde Intergroep trial bij patiënten met stadium I of II Hodgkin lymfoom waarbij de standaard combinatie behandeling van chemotherapie en bestraling vergeleken wordt met aanpassing

Nadere informatie

Mabthera + CHOP (rituximab + cyclofosfamide + doxorubicine + vincristine + prednisolone) PATIËNTENBROCHURE

Mabthera + CHOP (rituximab + cyclofosfamide + doxorubicine + vincristine + prednisolone) PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Mabthera + CHOP (rituximab + cyclofosfamide + doxorubicine + vincristine + prednisolone) TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER EN THUISVERPLEEGKUNDIGE www.ziekenhuisgeel.be

Nadere informatie

M studie (Longkanker) / luchtpijp & longkanker

M studie (Longkanker) / luchtpijp & longkanker M14-361-studie (Longkanker) / luchtpijp & longkanker Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met vergevorderde kleincellige longkanker die behandeld worden met carboplatine en etoposide (standaardbehandeling).

Nadere informatie

HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom

HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom HOVON 130 (Non-Hodgkin lymfoom) / non-hodgkinlymfoom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een specifieke vorm van Non-Hodgkinlymfoom. Onderzocht wordt of het toevoegen van een extra

Nadere informatie

Behandeling hematologie: Mabthera

Behandeling hematologie: Mabthera Behandeling hematologie: Mabthera Beste patiënt In deze brochure vindt u informatie over uw behandeling met Mabthera, de reden van de behandeling, het verloop van de therapie en de mogelijke nevenwerkingen..

Nadere informatie

Meewerken aan medische vooruitgang. Klinische proeven

Meewerken aan medische vooruitgang. Klinische proeven Meewerken aan medische vooruitgang Klinische proeven De medische wereld heeft de voorbije vijftig jaar een enorme vooruitgang gekend. En met de technologische ontwikkelingen van vandaag zal de medische

Nadere informatie

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom

HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom HOVON 114 MM (Multiple Myeloom) / multipel myeloom Onderzoek voor patiënten met teruggekeerde of verslechterde multipel myeloom (ziekte van Kahler). Onderzocht wordt of een nieuw medicijn veilig en werkzaam

Nadere informatie

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078)

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) Non-Hodgkin lymfoom Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64. 1 Inleiding U heeft

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Informatie betreffende de REPAIR-studie

Informatie betreffende de REPAIR-studie Informatie betreffende de REPAIR-studie Patiënteninformatie ten behoeve van onderzoek naar behoud van nierfunctie na niertransplantatie met levende donor. Geachte mevrouw/mijnheer, In aansluiting op het

Nadere informatie

Infoblad. Non-hodgkin-lymfomen Behandeling

Infoblad. Non-hodgkin-lymfomen Behandeling Infoblad Non-hodgkin-lymfomen Behandeling De meest toegepaste behandelingen bij non- Hodgkin-lymfomen zijn: Bestraling (radiotherapie) Chemotherapie (behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen)

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Chemotherapie Inleiding Deze brochure is voor patiënten die voor het eerst behandeld gaan worden met chemotherapie. U krijgt uitleg over wat chemotherapie inhoudt. Hoewel deze brochure waarschijnlijk helpt

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET ABVD

UW BEHANDELING MET ABVD UW BEHANDELING MET ABVD KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_001 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 3 03 Onderzoeken 5 04 Medicatie

Nadere informatie

Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie Stamceltransplantatie Wat is een stamceltransplantatie? Een stamceltransplantatie is het toedienen van bloedvormende (hematopoietische) stamcellen. Deze stamceltoediening gebeurt eenvoudigweg langsheen

Nadere informatie

Mabthera + CVP (rituximab + cyclofosfamide + vincristine + prednisolone) PATIËNTENBROCHURE

Mabthera + CVP (rituximab + cyclofosfamide + vincristine + prednisolone) PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Mabthera + CVP (rituximab + cyclofosfamide + vincristine + prednisolone) TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER EN THUISVERPLEEGKUNDIGE www.ziekenhuisgeel.be 2 Behandelschema

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET CHOP

UW BEHANDELING MET CHOP UW BEHANDELING MET CHOP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_045 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken 6 04 Medicatie

Nadere informatie

Hairy cell leukemie (HCL)

Hairy cell leukemie (HCL) Interne geneeskunde Patiënteninformatie Hairy cell leukemie (HCL) U ontvangt deze informatie, omdat bij u hairy cell leukemie (HCL) is geconstateerd. Hairy cell leukemie (HCL) is een zeldzame aandoening,

Nadere informatie

Welkom in Meander Medisch Centrum. Informatieavond non-hodgkinlymfoom en stamceltransplantatie 25 november 2014

Welkom in Meander Medisch Centrum. Informatieavond non-hodgkinlymfoom en stamceltransplantatie 25 november 2014 Welkom in Meander Medisch Centrum Informatieavond non-hodgkinlymfoom en stamceltransplantatie 25 november 2014 Indolent non Hodgkin lymfoom en chronischlymfatischeleukemie Van oorzaaktot (nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Praktische informatie over chemotherapie

Praktische informatie over chemotherapie Praktische informatie over chemotherapie Beste patiënt Een behandeling met chemotherapie bestaat uit het toedienen van één of meerdere celremmende geneesmiddelen, cytostatica genoemd. De bedoeling van

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET CHOEP

UW BEHANDELING MET CHOEP UW BEHANDELING MET CHOEP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_051 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken 6 04 Medicatie

Nadere informatie

Non-Hodgkin lymfoom. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie maart 2016 (Object-ID )

Non-Hodgkin lymfoom. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie maart 2016 (Object-ID ) Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Non-Hodgkin lymfoom Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële benaming: Blokkade van het Sacro-iliacaal gewricht. Interdisciplinair Pijncentrum Tel:

Officiële benaming: Blokkade van het Sacro-iliacaal gewricht. Interdisciplinair Pijncentrum Tel: Officiële benaming: Blokkade van het Sacro-iliacaal gewricht Interdisciplinair Pijncentrum secretariaatpijnkliniek@klina.be Tel: 03 650 51 10 Het sacro-iliacaal gewricht is de verbinding tussen het heiligbeen

Nadere informatie

Chronische leukemie. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie december 2014 (Object-ID )

Chronische leukemie. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie december 2014 (Object-ID ) Chronische leukemie Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

CARFILZOMIB REVLIMID DEXAMETHASONE

CARFILZOMIB REVLIMID DEXAMETHASONE CARFILZOMIB REVLIMID DEXAMETHASONE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_040 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (=Cytostatica) krijgt u? 3 02 Voorbereiding en verloop van de behandeling 3 03 Overzicht van

Nadere informatie

Behandeling borstkanker

Behandeling borstkanker Behandeling borstkanker 1. Heelkunde (chirurgie) (operatie): - Borstsparend: betekent wegname van het gezwel met veiligheidsmarge van gezond weefsel rondom en wegname van de schildwachtklier (poortwachterklier

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie Patiënteninformatiebrief Onderzoek naar: Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie (Officiële titel: Added value of 18 F-FDG-PET-CT

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Patiënteninformatie radiochemotherapie studie bij het vergevorderde vulvacarcinoom

Patiënteninformatie radiochemotherapie studie bij het vergevorderde vulvacarcinoom Patiënteninformatie radiochemotherapie studie bij het vergevorderde vulvacarcinoom Gecombineerde radiochemotherapie bij het lokaal vergevorderde stadium vulvacarcinoom zonder geplande chirurgie Geachte

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers

Informatiebrief voor de deelnemers Reumatologie Bijlage 4 pagina 1 van 5 Informatiebrief voor de deelnemers 1 Titel van het onderzoek: AS IN BEWEGING spondyloarthritis. - Registratie van de sportbeoefening bij patiënten met 2 Doel van het

Nadere informatie

UW BEHANDEL- GIDS VOOR ADCETRIS

UW BEHANDEL- GIDS VOOR ADCETRIS AANBEVELINGEN VOOR PATIËNTEN UW BEHANDEL- GIDS VOOR ADCETRIS (Brentuximab vedotin) NY/ADC/19/0010 INHOUD 1 Inleiding....3 2 Wat is Adcetris?....4 3 Hoe werkt Adcetris?...5 4 Hoe wordt Adcetris toegediend?....6

Nadere informatie

Mabthera + Fludarabine + Endoxan (rituximab + fludarabine + cyclofosfamide) PATIËNTENBROCHURE

Mabthera + Fludarabine + Endoxan (rituximab + fludarabine + cyclofosfamide) PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Mabthera + Fludarabine + Endoxan (rituximab + fludarabine + cyclofosfamide) TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER EN THUISVERPLEEGKUNDIGE www.ziekenhuisgeel.be 2 Behandelschema

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Darmkanker. Dit is leukemie

Darmkanker. Dit is leukemie Darmkanker Dit is leukemie Bloed wordt gemaakt in het beenmerg. Beenmerg zit in je botten. In het beenmerg zitten stamcellen. Uit de stamcellen ontstaan bloedcellen. Bloed stroomt door je bloedvaten naar

Nadere informatie

Hodgkin lymfoom 2014. Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge

Hodgkin lymfoom 2014. Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge Hodgkin lymfoom 2014 Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge Wat is Hodgkin lymfoom? Waarom bij mij? Diagnose en stadiumbepaling Behandeling Laattijdige verwikkelingen Lymfomen Ziekte van Hodgkin of Hodgkin

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Carboplatine en Vinorelbine

Carboplatine en Vinorelbine Carboplatine en Vinorelbine INFORMATIEBROCHURE VOOR DE PATIËNT INHOUD 1. VERLOOP VAN DE BEHANDELING...4 2. AANDACHTSPUNTEN BIJ CHEMOTHERAPIE...5 3. MOGELIJKE BIJWERKINGEN...6 4. BELANGRIJKE WEETJES...8

Nadere informatie

Patiënteninformatiebrief EMBRACE II:

Patiënteninformatiebrief EMBRACE II: Patiënteninformatiebrief EMBRACE II: Patiënteninformatie ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek: EMBRACE-II: Beeld-gestuurde intensiteit gemoduleerde uitwendige radiotherapie en MRI geleide adaptieve

Nadere informatie

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur Inhoud Zoledroninezuur 3 Voorbereiding 3 Rijvaardigheid en gebruik van machines 3 Gebruik bij ouderen 4 Uitzonderingen bij gebruik 4 Combinatie met andere

Nadere informatie

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere.

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Informatie longkanker Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Inhoud 3 Waarom heeft uw arts Taxotere voorgesteld? Hoe wordt Taxotere toegediend? 4 Bijwerkingen op het

Nadere informatie

De ziekte van Hodgkin

De ziekte van Hodgkin Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! De ziekte van Hodgkin Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Epidurale inspuiting met corticosteroïden bij rugpijnen

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Epidurale inspuiting met corticosteroïden bij rugpijnen SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Epidurale inspuiting met corticosteroïden bij rugpijnen Epidurale inspuiting Introductie. Omdat u reeds geruime tijd pijn heeft ter hoogte van de hals, die eventueel uitstraalt

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Therapie: Erbitux

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Therapie: Erbitux SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Therapie: Erbitux Inhoud Wat is Erbitux Hoe wordt Erbitux toegediend? Wat is belangrijk om te weten als u Erbitux krijgt toegediend? Huid reacties Enkele raadgevingen Duur

Nadere informatie

INDOLENT NON-HODGKIN- LYMFOOM. Patiëntenboekje. Indolent non-hodgkinlymfoom. lymfklierkanker. Ongeveer. de helft van de patiënten

INDOLENT NON-HODGKIN- LYMFOOM. Patiëntenboekje. Indolent non-hodgkinlymfoom. lymfklierkanker. Ongeveer. de helft van de patiënten Indolent non-hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker. Ongeveer de helft van de patiënten met non-hodgkin heeft een indolente, niet-agressieve vorm. Je kunt lang met de ziekte leven. Daarom wordt

Nadere informatie

EORTC GCG (eierstokkanker) / eierstokkanker

EORTC GCG (eierstokkanker) / eierstokkanker EORTC 55092-GCG (eierstokkanker) / eierstokkanker Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met eierstokkanker waarbij de kanker weer is toegenomen binnen 6 maanden na de voorgaande chemotherapie.

Nadere informatie

PATIENTEN VOORLICHTINGSFORMULIER Radiochemotherapie studie bij het vergevorderde vulvacarcinoom

PATIENTEN VOORLICHTINGSFORMULIER Radiochemotherapie studie bij het vergevorderde vulvacarcinoom Onderwerp: wetenschappelijk onderzoek, getiteld: gecombineerde radiochemotherapie bij het lokaal vergevorderde stadium vulvacarcinoom zonder geplande chirurgie. Geachte mevrouw, U bent naar de afdeling

Nadere informatie

DARATUMUMAB KANKERCENTRUM UZ GENT. Onco_hemato_038

DARATUMUMAB KANKERCENTRUM UZ GENT. Onco_hemato_038 DARATUMUMAB KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_038 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (=cytostatica) krijgt u? 3 02 Voorbereiding en verloop van de behandeling 3 03 Overzicht van de behandeling 4 04 Onderzoeken

Nadere informatie

Hairy cell leukemie. Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc

Hairy cell leukemie. Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc Hairy cell leukemie Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc Wie krijgen leukemie? Elk jaar krijgen in Nederland rond de 1500 mensen leukemie Ongeveer 750 acute leukemie Bij de anderen gaat het om chronische

Nadere informatie

Darzalex (daratumumab) PATIËNTENBROCHURE

Darzalex (daratumumab) PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Darzalex (daratumumab) TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER EN THUISVERPLEEGKUNDIGE www.ziekenhuisgeel.be 2 Behandelschema Darzalex (daratumumab) is een doelgerichte therapie.

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT Registratienummer Commissie voor Medische Ethiek: XXXXXXXX INFORMATIE VOOR DE PATIENT Studie titel: REQUITE Validatie van predictieve modellen en biomerkers voor radiotherapiegerelateerde toxiciteit om

Nadere informatie

CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker

CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker CROSSFIRE-studie (Alvleesklierkanker) / alvleesklierkanker Experimenteel onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker waarbij de tumor vanwege de ligging niet door middel

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

B-Cel lymfomen en hun behandeling. K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017

B-Cel lymfomen en hun behandeling. K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017 B-Cel lymfomen en hun behandeling K. Van Eygen Symposium LVV 14 oktober 2017 B-cel lymfomen Inleiding B-cel lymfomen: waarover praten we? De belangrijkste wapens in de strijd tegen lymfomen: enkele begrippen

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

EPIDURALE INSPUITING MET CORTICOSTEROÏDEN BIJ RUGPIJN

EPIDURALE INSPUITING MET CORTICOSTEROÏDEN BIJ RUGPIJN EPIDURALE INSPUITING MET CORTICOSTEROÏDEN BIJ RUGPIJN Epidurale inspuiting Introductie. Omdat u reeds geruime tijd pijn heeft ter hoogte van de hals, die eventueel uitstraalt naar een arm, heeft uw arts

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten Deelnemen aan een klinische studie informatie voor patiënten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: INLEIDENDE INFO 5 Wat is een klinische studie? Klinische studies in UZ Leuven Waarom deelnemen aan een klinische

Nadere informatie

Informed consent Diamox/Aldactone ter stimulatie van de zout excretie in acuut gedecompenseerd hartfalen PATIËNTENINFORMATIE

Informed consent Diamox/Aldactone ter stimulatie van de zout excretie in acuut gedecompenseerd hartfalen PATIËNTENINFORMATIE Informed consent Diamox/Aldactone ter stimulatie van de zout excretie in acuut gedecompenseerd hartfalen Patiënt Nummer: PATIËNTENINFORMATIE Vergelijkende studie over diuretica (plaspillen) bij mensen

Nadere informatie

Patiëntenboekje. Hodgkinlymfoom. is een vorm van. lymfklierkanker, HODGKIN- LYMFOOM. een ongeremde groei. van kwaadaardige. witte bloedcellen.

Patiëntenboekje. Hodgkinlymfoom. is een vorm van. lymfklierkanker, HODGKIN- LYMFOOM. een ongeremde groei. van kwaadaardige. witte bloedcellen. Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker, een ongeremde groei van kwaadaardige witte bloedcellen. Patiëntenboekje HODGKIN- LYMFOOM Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker, een ongeremde groei

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 1 Titel van de studie: ETPOS : Een Studie over het Europese Transfusiebeleid en de mogelijke geassocieerde verwikkelingen Een evaluatie van het transfusiebeleid

Nadere informatie

Informatiegids voor patiënten met folliculair lymfoom

Informatiegids voor patiënten met folliculair lymfoom Informatiegids voor patiënten met folliculair lymfoom Hoe kunnen we over een moeilijk te begrijpen ziekte praten? U hebt net vernomen dat u een folliculair lymfoom hebt Dit nieuws roept heel wat emoties

Nadere informatie

BIJSLUITER. VEPESID 100 mg ZACHTE CAPSULE Etoposide

BIJSLUITER. VEPESID 100 mg ZACHTE CAPSULE Etoposide VEPESID BIJSLUITER VEPESID 100 mg ZACHTE CAPSULE Etoposide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze

Nadere informatie

Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek:

Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek: Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek: Titel: Karakterisering van buffycoat afgeleide granulocyten (witte bloedcellen) om klinische parameters te identificeren

Nadere informatie

Endoxan (cyclofosfamide)

Endoxan (cyclofosfamide) Endoxan (cyclofosfamide) U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten dat u in verband met reumatische klachten Endoxan (cyclofosfamide, Cicloblastine) gaat gebruiken. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Perifere Stamcel Reïnfusie

Perifere Stamcel Reïnfusie Perifere Stamcel Reïnfusie Inleiding Wij adviseren u deze brochure over perifere stamcel reïnfusie rustig door te lezen. Vragen of opmerkingen kunt u noteren op de laatste bladzijde zodat u bij een volgend

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Therapie RITUXIMAB (MABTHERA )

Patiënteninformatie. Therapie RITUXIMAB (MABTHERA ) Patiënteninformatie Therapie RITUXIMAB (MABTHERA ) Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Omschrijving van uw therapie MABTHERA... 3 Wat is Mabthera?... 3 Hoe wordt Mabthera toegediend?... 3 Waar wordt Mabthera

Nadere informatie

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend zijn.

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend zijn. WELOVERWOGEN BESLISSEN OF U EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE LAAT NEMEN. DE INFORMATIE IN DEZE FOLDER HELPT U DAARBIJ. 1. WAT IS BORSTKANKER? Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend

Nadere informatie

Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2013 pavo 0908 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u rituximab gaat gebruiken. In deze folder leest

Nadere informatie