Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin"

Transcriptie

1 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08

2 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur - Voorztter stuurgroep Parkbos Met veel trots bezorg k julle deze neuwsbref. Het s er eentje om te koesteren want hj bevat een wandelkaart voor het Parkbos. Daarmee kunnen julle endeljk op stap. End september openen we het eerste gedeelte van het Parkbos: de boskern Grand Noble en de Valle van de Rosdambeek. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de voorbje maanden hard gewerkt om het portaal Grand Noble n te rchten en de wandel- en ruterwegen aan te leggen. De Valle van de Rosdambeek s nog net helemaal klaar. Daar wordt de komende maanden nog verder gewerkt aan de aanleg van bruggen, knuppelpaden en wandelpaden. Maar het portaal en de boskern Grand Noble zjn nu volledg ngercht en klaar om te bezoeken. Je kunt ook al rchtng de boskern Scheldevelde wandelen. De wordt n 2015 ngercht, samen met het Speelbos Scheldevelde, maar je kunt er nu al terecht op de mooe dreven en paadjes. Ik nodg je van harte ut op 28 september om het gebed samen met mj te komen ontdekken. Het programma voor deze feesteljke dag vnd je op de laatste pagna van deze neuwsbref. Er zjn nog heel wat realsates n het voorutzcht. Wl je op de voet volgen wat er allemaal gebeurt n het Parkbos? Neem dan een kjkje op onze Facebook-pagna: parkbosgent. Tot op de openng van het Parkbos! Jan Brers Gert Arjs persconferente spelprkkels hoog bezoek End augustus werden de Parkbosbruggen voorgesteld aan de pers door de schepenen van de dre Parkbosgemeenten (Gent, De Pnte en Snt- Martens-Latem) en gouverneur Brers. Een mooe maquette gaf de journalsten een goed beeld van de twee fetsbruggen. De bouw s voorzen n Zeker de moete waard om eens ut te proberen: de spelprkkels n het portaal Grand Noble. Je vndt deze wjze, natuurljke spelelementen va een wrwar van ndanenpaadjes. Spreek snel af met je vrendjes en kom spelen! We zjn er zeker van dat je snel zal terugkomen. Zo leuk! De provncale drecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos brachten een bezoek aan ons Parkbos. Ze kwamen ut alle hoeken van Vlaanderen om te zen wat we al gerealseerd hebben en wat er nog op stapel staat. Wat ze van ons Parkbos vonden? De gezchten spreken voor zch, vnd je net?

3 Haal de wandelkaart ut de neuwsbref en ga op pad! Wandelkaart Koen Maes Parkbos Het Parkbos krjgt stlaan echt vorm. Het wordt n verschllende fases gerealseerd en een eerste gedeelte van de groenpool s bjna ngercht: de boskern Grand Noble en de Valle van de Rosdambeek. Met deze wandelkaart wllen we julle op ontdekkngstocht sturen n dt mooe gebed. Tegen 2020 zal het Parkbos volledg klaar zjn. Portaal Grand Noble, het deale startpunt voor een wandelng n het Parkbos We verwelkomen julle n het portaal Grand Noble langs de Kortrjksesteenweg. Je vndt er fetsstallngen, een bushalte en ook een klene parkng. Aan het onthaalplen - tegenover de dreef Borluut - krjg je meer nformate over het gebed. In het portaal Grand Noble vnd je pcknckplekken, een hondenlosloopwede, fjne ztbanken en een paardenbndplaats. Je kan er een klene wandelng maken, of je kan van herut een grotere tocht maken rchtng boskern Grand Noble of de Valle van de Rosdambeek. De smallere paden zjn voorbehouden voor wandelaars, maar op de bredere paden n het portaal (3m) mag je ook fetsen. In het Parkbos moet je als wandelaar op de paden bljven, maar n het portaal geldt deze regel net. Her mag je overal vrj rondlopen. De centrale zandvalle s de deale speelplek voor knderen. Of spelen ze lever aan de spelprkkels n het bos? De portaalzone s nog maar net ngercht en wordt deze wnter aangeplant. De komende jaren ontwkkelt zch her een moo bos en langs de zandvalle zal je n de zomer bloeende hoolanden aantreffen. Boskern Grand Noble, een wandelng rond het kasteel De boskern Grand Noble stueert zch rond het kasteel Grand Noble. Vroeger was dt prvaat terren, maar nu kan je er dus wandelen. De boskern werd n 2011 aangeplant met zwarte els, zomerek, beuk, ljsterbes en heel wat andere boomsoorten. Langs de Hemelrjkstraat en achter het kasteel bevndt zch een vsta. Dat s een plek van waar je een open zcht hebt op het kasteel of de boerderj. In bede open zones grazen schapen, koeen of ezels. Door hun aanwezghed wordt struk- en bosvormng tegengegaan. In de boskern Grand Noble wandel je door een gevareerd gebed van jong en ouder bos. In de natte zones werden bruggetjes en knuppelpaden aangelegd. Knuppelpaden zjn houten, verhoogde paden waarop je kan wandelen. Achter het kasteel s er een pcknckplaats voorzen. Op een aantal plaatsen krus je het ruterpad. Let ook op als je de Baron de Geylaan oversteekt. Tjdens deze wandelng kan je aansluten op de Bosroute (groene wandelng) of de Rosdambeekroute (blauwe wandelng). Va de monumentale dreef Grand Noble kom je terug aan het portaal. 3 Hou je ogen en oren open. Msschen ze je wel een buzerd vlegen of hoor je een trommelende specht.

4 I Snt-Denjs-Westrem M A E N H O U T S T R. K O R T R I J K S E S T E E N W E G Portaal Grand Noble H E M E L R I J K S J A M E S E N D R E E F G R A N D N O B L E N 4 3 T U R R E B O S R osdambeek - Nazarethbeek R O S D A M S T R A A T A N B A R O N D E G I E Y L A T R A A T D uvebeek - S chuurkesbeek Valle van de Rosdambeek K E I S T R A A T Grand Noble M O E I S T R A A T R E E V I J 4 V E R R I J V I S S C H E S T R A A T S I N G E L D R E E F J E A N - B A P T I S T E G E Y L A A N O U D E G E N T W E G L A N G E V E L D D R E E F B E R K E N L A A N G R O E N S T R A A T S T A T I O N S S T R A A T S TATION D E PIN T E K O N I N G A L B E R T S T R A A T F L O R A S T R A A T J. A N T H I E R E N S L A A N De Pnte B A R O N D E G I E Y L A A N S C H K A S T E E L L A A N E L D E V E L D E S T R A A T Speelbos* H E M E L R I J K S T R S L E U T E L D R E E F m V R E D E S T R. K A L A N D E D R E E F

5 S S B E L G I Ë L A A N G retgracht - S chedbeek GENT R I J V I S S C S O R L A A N D egreybeek H E S T R A A T P U T S T R A A T H E I S T R A A T K L O E S T R A A T O U D E S P O O R W E G Legende kasteel kapel hondewede bjen nfopunt 5 H E M E L R I J K S T R A A T dreef horea boomgaard vlonderpad K L O S S E S T R A A T pcncplaats N A Z A R E T H S T R A A T J E parkng bushalte Bewegwjzerde wandelroutes Grand Noble-route - 2,8 km A A T B E U K E N D R E E F B O T T E L A E R E D R E E F S C H E L D E V E L D E D R E E F M I E R E G O E D Scheldevelde S N I J A F D R E E F G R O T E S T E E N W E G -Z U I D N 6 0 Indana Rosdambeekroute - 5,5 km Bosroute* - 4,5 km Zevendrevenroute* - 2,4 km Kastelenroute* - 6,7 km verkorte wandelng Bewegwjzerde ruterroute Grand Noble-route 4 km Groenpool Parkbos landbouw / wedes bos recreateve speelrumte prvaat kasteeldomen bebouwde kom * = realsate 2015

6 Valle van de Rosdambeek een nat gebed waar jj je voeten droog houdt De Rosdambeek komt ut n de Lee, maar bj hoge waterstanden kan ze door het lage verval haar water net afvoeren. Dan bljft het water n deze valle staan. Daardoor s er doorheen de jaren een bjzonder broekbos ontstaan. Dt s een bos dat met zjn voeten n het water lgt. Gelukkg kan jj als wandelaar jouw voeten droog houden, want er werden houten knuppelpaden aangelegd om het gebed te bezoeken. In dt uneke gebed kan je jsvogels spotten. Maar ook prachtge gele dotterbloemen. En msschen zelfs een schuchtere ree... Bj de start van de route, net voorbj het portaal Grand Noble, passeer je een recent aangeplante boomgaard. Her worden oude rassen frut zoals Jefkespeer een Noorse Krek gekweekt. Later maken we er heerljk frutsap van. Het knuppelpad brengt je door de natste delen van de valle en je wandelt een heel stuk langs de Rosdambeek, waarna je va de Oosterdjk rchtng de Kestraat wandelt. Her moet je een stukje door de wjk wandelen, waarna je langs de Sngeldreef rchtng boskern Grand Noble gaat, en daar aanslut op de rode route Grand Noble. 6 Boskern Scheldevelde van het portaal naar het speelbos De boskern Scheldevelde moet nog grotendeels ngercht worden. Dt zal gebeuren vanaf Er komt een speelbos, een grote wastne of begrazngszone, pcknckplekken en een hondenlosloopwede. Maar ook nu kan je dt mooe landschap al bezoeken. Start aan het portaal Grand Noble en volg de rode wandelng tot voorbj het kasteel. Ga dan lnksaf en volg de groene bewegwjzerng van de Bosroute. Dreven leden je door een rustg, maar prachtg gebed. De wedes en akkers de je passeert, zullen n de toekomst plaatsmaken voor bos. Her en daar bljft nog een stukje open als fauna-akker of boomgaard. Een ommetje n het Scheldeveldepark brengt je bj enkele Kampoenenbomen: monumentale beuken de je zeker net mag mssen. Passeer net zoals Don Bosco ook nog even voorbj het kapelletje dat je vanaf de Beukendreef kan zen. Va de Klossestraat en de Hemelrjkstraat kom je terug n de boskern Grand Noble. Toon je respect voor de natuur en wandel steeds op de paden. Enkel n de portaalzone en later ook n het speelbos en de wastne, mag je gaan en staan waar je wlt. In de hondenlosloopwedes mag je hond vrj rondlopen. Op andere plaatsen moet je hem aan de leband houden. Hou altjd een zakje op zak om eventueel afval terug mee te pakken. Zo houden we ons Parkbos samen proper. In het bos vnd je mmers geen vulbakken. Op het moment dat we deze kaart drukken, zjn enkele wandelroutes nog net toegankeljk. Zodra ze helemaal aangelegd zjn, worden de wegwjzers geplaatst en kan je op stap. We houden je op de hoogte va Een gedeelte van de bosroute s ook nog net toegankeljk. Zevendrevenroute 2,4 km Kastelenroute 6,7 km

7 sprokkels Neuwe plannen voor landbouwgebed Het Parkbos s een utgestrekt gebed dat ook een grote landbouwzone omvat tussen Denze, Nazareth en Gent. Om dat gebed optmaal te betrekken n het Parkbos-project, werd n me de rulverkavelng Schelde-Lee goedgekeurd. Daardoor kan de landbouwzone helemaal opneuw ngercht worden. De betrokken landbouwers krjgen allemaal grotere terrenen, dchter bj hun bedrjf. En n het hele gebed zullen neuwe trage wegen, hagen, dreven, recreateve wandelpaden,... aangelegd worden. Komt dat zen, komt dat zen! In eerdere neuwsbreven kon je al kennsmaken met de twee neuwe fetsbruggen de n het Parkbos komen. Wl je de maquette eens bekjken? Dat kan, want ze gaat op tournee door het Parkbos. Op vnd je alle data en locates. Nog tot end september kan je overgens opmerkngen of bezwaren ndenen over de stedenbouwkundge aanvraag voor de twee fetsbruggen. Comfortabel fetsen en wandelen De Snjafdreef (dat s het fetspad tussen de N60 en het Scheldeveldepark n De Pnte) wordt ntensef gebrukt en was drngend aan een onderhoudsbeurt toe. Er werd een neuwe toplaag op aangebracht, zodat fetsers weer over de volledge breedte van het fetspad kunnen rjden. Ook twee andere trage wegen n De Pnte kregen een neuwe toplaag: de Sngeldreef en het Nazarethstraatje. In dat laatste straatje werd ook een tractorslus geplaatst (ze foto). Dat s een hoog betonblok dat wél tussen de welen van een tractor maar net tussen de van een auto past. Laat je stem horen In 2015 wordt de boskern Scheldevelde ngercht. Het gebed bevndt zch tussen de Oude Gentweg, het Scheldeveldepark, de Klossestraat en de N60. Wl je graag weten wat onze plannen zjn? Heb je zelf nog deeën? Slut je dan aan bj de wandelng de we er dt najaar 2014 organseren. De datum stond nog net vast bj het ter perse gaan van deze neuwsbref. Maar stuur een maltje naar en we brengen je op de hoogte, zodra hj bekend s. De nformate komt uteraard ook op en 7

8 Openng Parkbos ONTDEK DE BOSKERN GRAND NOBLE ZONDAG 28 SEPTEMBER colofon Tekst: Projectbureau Parkbos Endredacte en layout: artoos.be V.U.: Jan Brers Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Wandelkaart Parkbos voor elke deelnemer wandelen, fetsen, ruteren, muzek, kunst, schapen, natuurkapsalon, grme, bar, anmate, nformate,... Welkom tussen 14u en 18u, Portaal Grand Noble, Kortrjksesteenweg, Snt-Denjs-Westrem Volledg programma op of Het Parkbosproject wordt gerealseerd door deze partners:

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Websites beoordeel je zo!

Websites beoordeel je zo! Webstes beoordeel je zo! Iedereen kan van alles op nternet zetten. Je kunt dus net zomaar alle nformate de je tegenkomt geloven. Hoe weet je of een webste goede nformate geeft en dus betrouwbaar s? Dat

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Openluchtspektakel de Merodes Westerlo

Openluchtspektakel de Merodes Westerlo prnsheerljk platteland Openluchtspektakel de Merodes Westerlo ontdek Verbljfsarrangement wat de Merode te beden heeft Openluchtspektakel 2 3 Openluchtspektakel Westerlo de Merodes Ms nets van dt uneke

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

INFO & BEZOEKWEEK. in OC Broeder Ebergiste 13 t.e.m. 16 mei WAT ALS... je het bos door de bomen niet meer ziet? Een ondersteuningsvraag?

INFO & BEZOEKWEEK. in OC Broeder Ebergiste 13 t.e.m. 16 mei WAT ALS... je het bos door de bomen niet meer ziet? Een ondersteuningsvraag? Een ondersteunngsvraag? WAT ALS... je het bos door de bomen net meer zet? OC Broeder Ebergste bedt een waaer van begeledngsmogeljkheden voor volwassenen met een verstandeljke beperkng, gaande van een zorgntenseve

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

elk jaar weer garant te staan voor de organisatie van het culturele feest van vastelaovendj op Weert-Zuid.

elk jaar weer garant te staan voor de organisatie van het culturele feest van vastelaovendj op Weert-Zuid. Voorwoord Beste (potentële) sponsor, Allereerst wllen wj u harteljk danken voor de mogeljkhed de onze ambassadeur van u heeft gekregen om een toelchtng te geven op onze sponsormogeljkheden. Het overhandgen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Feedback. Helpende zorg & welzijn. Start. Hoe geef je als helpende feedback aan een cliënt? Neem een kijkje! Wat zou jij doen?

Feedback. Helpende zorg & welzijn. Start. Hoe geef je als helpende feedback aan een cliënt? Neem een kijkje! Wat zou jij doen? Feedback Helpende zorg & welzjn Start Hoe geef je als helpende feedback aan een clënt? Neem een kjkje! Wat zou jj doen? Ths project has been funded wth support from the European Unon. Ths publcaton reflects

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

k-,ffitffi; t? startmet:ro ï5'= -t. lieídes r '*Fi 'rf L inlllaínderen ft* *o lllooit gezien ^#i s.ilí VOOR EEN AVONDJE MET

k-,ffitffi; t? startmet:ro ï5'= -t. lieídes r '*Fi 'rf L inlllaínderen ft* *o lllooit gezien ^#i s.ilí VOOR EEN AVONDJE MET #a startmetro ï5'= k-,fftff t? leídes r -t. - -o EO -o n -{ 'rf - '*F ft* *o llloot gezen ^# s.lí 7 L nlllaínderen VOOR EEN AVONDJE MET M et.,$ Élss ff rl m,rtkerfl's en umneff'w,mrtffe@g naar de hudklnek

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

09 Parkbos nieuws Lente - Zomer 15

09 Parkbos nieuws Lente - Zomer 15 09 Parkbos nieuws Lente - Zomer 15 1 Gert Arijs Grand Opening van Gra n d Noble Veelgestelde vragen door onze bezoekers We blijven aan het werk Gloednieuw muziekfestival Parklife p03 p04 p06 p07 voorwoord

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

Een nieuw dossier maken

Een nieuw dossier maken Een neuw dosser maken IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

07 Parkbos nieuws Herfst - Winter 13. Bron: Greisch. Het Parkbos in goede handen en poten. p03. Allemaal op de. trappers. p04. Sprok kels.

07 Parkbos nieuws Herfst - Winter 13. Bron: Greisch. Het Parkbos in goede handen en poten. p03. Allemaal op de. trappers. p04. Sprok kels. 07 Parkbos nieuws Herfst - Winter 13 1 Bron: Greisch Het Parkbos in goede handen en poten Allemaal op de trappers Sprok kels p03 p04 p07 voorwoord Jan Briers Gouverneur - Voorzitter stuurgroep Parkbos

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Dossiersjablonen aanpassen

Dossiersjablonen aanpassen Dossersjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 01.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en de kerms op de parkng van het Denstencenturm (Schoolstraat 44).

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

35tips voor je bondswerking

35tips voor je bondswerking DE LIMBURGSTRAAT 102 GEZINSBOND - SCW Oost-Vlaanderen 14 e jg., nr. 3, aug., sept., okt. 2012 35tps voor je bondswerkng 1. Aanbod 2013 Het bassaanbod van de Geznsbond vnd je terug n de brochure Aanbod

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Bij een invalshoek i =(15.0 ± 0.5) meet hij r =(9.5 ± 0.5). 100%-intervallen. Welke conclusie kan de onderzoeker trekken?

Bij een invalshoek i =(15.0 ± 0.5) meet hij r =(9.5 ± 0.5). 100%-intervallen. Welke conclusie kan de onderzoeker trekken? INLEIDING FYSISCH-EPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) --003, 9.00-.00 UUR Dt tentamen bestaat ut 3 opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Gegevens importeren/exporteren

Gegevens importeren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Excel-gegevens naar Word kopëren Als u gegevens van een Excel werkblad naar een Word document kopeert, wordt de knop Plakoptes rechtsonder de

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Hoe schrijf je een tekst die opvalt? 80. Hoe zorg je dat je tekst er goed uitziet? 85. Extra opdrachten 89

Hoe schrijf je een tekst die opvalt? 80. Hoe zorg je dat je tekst er goed uitziet? 85. Extra opdrachten 89 Denk eens terug aan jouw favorete boek. Na hoeveel bladzjden zat je n het verhaal? En denk nu eens terug aan een saa boek. Hoe snel wst je dat dt boek nks voor jou was? Bjzonder hè, dat je meteen enthousast

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Stedelijke berichten Seniorentreffen Speelplezier De Opsluiting

Stedelijke berichten Seniorentreffen Speelplezier De Opsluiting pagna pagna pagna pagna 02 05 07 12 Stedeljke berchten Senorentreffen Speelplezer De Opslutng nfokrant Waregem De Sprong 02 Op de laatste zondag van aprl veroveren warmeluchtballonnen, speelplezer en creatvtet

Nadere informatie

08 Parkbos nieuws Lente - Zomer 14. Wouter Pattyn. Het werk begint pas als het gedaan is. p03. t Scheldeveld. historisch bekeken. p04. Sprok kels.

08 Parkbos nieuws Lente - Zomer 14. Wouter Pattyn. Het werk begint pas als het gedaan is. p03. t Scheldeveld. historisch bekeken. p04. Sprok kels. 08 Parkbos nieuws Lente - Zomer 14 1 Wouter Pattyn Het werk begint pas als het gedaan is t Scheldeveld historisch bekeken Sprok kels p03 p04 p07 voorwoord Jan Briers Gouverneur - Voorzitter stuurgroep

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang me - jun 2013 9 10 13 Fets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente net... of toch? Intate motorrjvaardghed Beste nwoners 03 toersme 04

Nadere informatie

haminfo 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers Lentekriebels in t park Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers Lentekriebels in t park Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang me - jun 2012 3 9 1000 km voor Kom op tegen kanker Jobbeurs, verander van koers 15 Lentekrebels n t park Beste lezer, 03 kort 04 toersme

Nadere informatie

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 te jaargang nr. 3 markeernagels etsslus ophaalpunt voor kledj aankondgngsborden Infovergaderng beeldkwaltetsplan: 14 jun 2010 (p.9) Me 2010 Inhoud Leefmleu 4 Leven & Welzjn

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

TeamWorks hulp voor gebruikers

TeamWorks hulp voor gebruikers TeamWorks hulp voor gebrukers Oktober 2018 Over Mcro Focus TeamWorks TeamWorks laat u samenwerken met andere gebrukers n vrtuele rumten de u maakt of waar u ld van wordt. Ondersteunde mobele apparaten

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

De Worp. Wandelen. De Worp en omgeving; natte natuur en historie rondom Drimmelen

De Worp. Wandelen. De Worp en omgeving; natte natuur en historie rondom Drimmelen Wandelen De Worp en omgeving; natte natuur en historie rondom Drimmelen De Worp Staatsbosbeheer Regio Zuid Spoorlaan CH Tilburg T - www.staatsbosbeheer.nl Ongerepte natuur met een historische naam In de

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck-start gds e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen, dat

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren . k Hoe gaat het? Basswoorden: hoe het met emand gaat 1 Antwoorden op de vraag: Hoe gaat het met u/je? Zet de volgende utdrukkngen n de juste volgorde (postef negatef). postef Het gaat wel. negatef Utstekend.,

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Voel je thuis. Inspiratiegids voor tapijt

Voel je thuis. Inspiratiegids voor tapijt Voel je thus Insprategds voor tapjt Voel je thus JE HUIS - EEN PLAATS OM TE LEVEN, VAN TE HOUDEN, TE ONTSPANNEN. Een specale plaats voor famle en vrenden, om mooe momenten te beleven en fjne hernnerngen

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Orea WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Jaargang 21 - nr 8 September 2015. Haachtinfo. Gemeente met toekomst. Wandelen in Haacht. Herinrichting van de Werchtersesteenweg

Jaargang 21 - nr 8 September 2015. Haachtinfo. Gemeente met toekomst. Wandelen in Haacht. Herinrichting van de Werchtersesteenweg Jaargang 21 - nr 8 September 2015 Haachtnfo Gemeente met toekomst Wandelen n Haacht Hernrchtng van de Werchtersesteenweg Senorenfeesten Week van de Mobltet Openngsuren denstencentrum Den Breughel en OCMW

Nadere informatie

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel.

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Nu ook culturele actvteten n de krokusvakante 2970 krokus bnnenn Februar 2016 1 Actvtetenkalender Februar 2016 Lchtmswandelng dnsdag 2 februar van 13.15

Nadere informatie