EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november leiewerken in onze stad p. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6"

Transcriptie

1 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus p UT n Menen 1

2 over de stad nhoud Scan mj en lees Le draad onlne. Beled aan het woord Beste nwoner Over de Stad Beled aan het woord 2 Dgtaal loket: altjd als 1ste aan de beurt 2 Stad Menen op Facebook en Twtter 3 Open of gesloten? Feestdagen n november 3 Zorg dragen voor begraafplaatsen 3 Leven en Welzjn Opstart van ZORGCAFés n Menen 4 Wat te doen n LDC Allegro? 4 Wonen Woonloket op 13 november 5 De Vlaamse renovatepreme wjzgt! 5 Vtare bouwt socale koopwonngen 5 Leefomgevng Leewerken n onze stad 6 Subsdes klene landschapselementen 7 Neuw vervoersplan NMBS vanaf 14/12 7 Mromneuws 8 Ratoneel energegebruk 8 Vrje tjd 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen 9 We wordt Stadscarnavalsprns/es 2015? 10 Vormng Vrals De bb: het leven van A tot z We horen het overal bj de bakker op straat: Het wordt koud of Het s vroeg donker. Laat je net vangen door de wnterdp. De donkere dagen vormen het deale alb om je agenda te vullen met muzek, theater of een tentoonstellng. Bezoek de bblotheek of t Schppershof, volg een cursus n één van onze academes of snuffel op onze webste. Ogen en oren te kort voor alles wat her te beleven s. Het podum van ons Cultuurcentrum De Steger lonkt. Grote namen ut de theater- en muzekwereld vullen meteen je agenda. Va de samenwerkng met Wervk onder de naam Frontera doen we aan krusbestuvng met onze buurgemeente. En met de Doenders kunnen jongeren ook voor een klener prjsje meegeneten van dt alles. Als schepen van cultuur en voorztter van CC De Steger ben k dan ook bjzonder trots u een waardevol cultureel aanbod n onze grensstad aan te beden. Met het archef zetten we dan weer n op geschedens. 100 jaar geleden was Menen een bezette stad. Dutse troepen werden her tjdens WOI gehusvest, bevoorraad en verzorgd. De overheersers voerden her achter het front het bevel. Deze verschrkkeljke verjaardag kon net zonder een passend kader herdacht worden. De Dutse bevelen ut de tjd werden overal weer utgehangen. Samen met het verhaal van 8 personages en de wandelng langs 35 Dutse verordenngen kunnen we ons een beeld vormen van de moeljke tjd. Va de lnk bundelden we ook alle ntateven. Een bekljvende confrontate! Nog net overtugd om ut de zetel te komen? Bekjk dan zeker het aanbod van de culturele verengngen n Menen, Lauwe en Rekkem. Ook zj ztten net stl om je avonden te vullen. Wj moeten elkaar bnnenkort dus wel eens tegenkomen. Tot dan! Gret Vanryckegem Schepen van Cultuur, Onderwjs, Jeugd, NoordZud en Bblotheek T dgtaal loket altjd als 1 ste aan de beurt Je kan va een aantal getugschrften en attesten dgtaal bj de denst Burgerzaken aanvragen. Ons dgtaal loket bespaart je dus een bezoek aan het Stadhus én s 7 dagen op 7, 24u op 24u berekbaar. Het gaat o.a. om volgende densten: aangfte van adreswjzgng, aanvraag bewjs van leven, aanvraag echtschedngsakte, aanvraag geboorteakte, aanvraag huweljksakte, aanvraag overljdensakte, getugschrft van natonaltet, getugschrft van samenstellng van het gezn, getugschrft van woonst en verbljfplaats, getugschrft van woonst met hstorek van adressen, uttreksel strafregster... Nadat je het dgtale formuler op de ste hebt ngevuld, krjg je bnnen de week het gevraagde attest opgestuurd. Voor het uttreksel van het strafregster den je wel nog persoonljk het uttreksel af te halen aan het Onthaal van het Stadhus. Je kunt ook een aantal andere densten dgtaal regelen. Surf naar en ontdek er alles over. 2

3 stad Menen op Facebook en twtter Wl jj ook op de hoogte bljven over het relen en zelen bnnen Menen, Lauwe en Rekkem en neuws over onze stad vlegensvlug ontdekken? Ga dan naar onze Facebook-pagna en vnd ons leuk én volg ons op Twtter. facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen over de stad Open of gesloten n november Alle stadsdensten zjn dcht op 1 en 11 november. Bblotheek Menen, bblotheek Lauwe en bblotheek Rekkem zjn gesloten op 1 en 15 november. Bblotheek Menen en Lauwe zjn gesloten op 11 november. De recyclageparken van MIROM zjn dcht op 1, 10, 11 en 15 november. Het recreatezwembad t Badhus s gesloten op 1 en 11 november. Het zwembad plant een groot onderhoud van 8 tot en met 19 december Het stadsbestuur verzoekt het publek haar te steunen n de zorg de gedragen wordt voor de stedeljke begraafplaatsen en de graven te eerbedgen. Begraafplaatsen n Menen In Menen zjn er 4 begraafplaatsen: Goed om weten Geen wekeljkse markt Op zaterdag 1 november 2014 (Allerhelgen) s er utzonderljk geen wekeljkse markt n de voormddag op de Grote Markt van Menen. Noteer het alvast n je agenda. zorg dragen voor begraafplaatsen Ter gelegenhed van Allerhelgen en Allerzelen geven wj nog even het reglement mee op de toegang tot de stedeljke begraafplaatsen n de Zandput- en Dadzelestraat, Menen, n de St.-Nklaasdreef, Rekkem en n de Menenstraat, Lauwe: Artkel 1 Vanaf 31 oktober tot en met 2 november s de toegang tot de begraafplaatsen ten strengste verboden voor het utvoeren van werken aan of rengen van graven en zerken. De begraafplaatsen bljven gedurende deze perode wel toegankeljk voor het plaatsen van bloemen en serstukken. Artkel 2 De waterkranen worden tjdens hogervermelde dagen afgesloten. Artkel 3 Het s verboden gedurende deze 3 dagen de begraafplaatsen op te rjden. Artkel 4 Paper en ander afval moet gedeponeerd worden n de daartoe aangedude afvalbakken of contaners. Artkel 5 Bloemenverkopers denen plaats te nemen op de vooraf aangedude standplaats. Artkel 6 De bloempotten mogen net n de grasperken ngegraven worden. Artkel 7 De bloempotten moeten vóór 1 december door de egenaars of famleleden verwjderd worden. Inden heraan net voldaan wordt en de bloemen de begraafplaats ontseren, heeft het Stadsbestuur het recht deze zelf te verwjderen en worden deze egendom van de stad. Dadzelestraat - Menen (T ) Zandputstraat - Menen (T ) St.-Nklaasdreef - Rekkem (T ) Menenstraat - Lauwe (T ) Openngsuren begraafplaatsen Van 16 november tot 31 maart van 9 u. tot 16 u. Van 1 aprl tot 15 november van 9 u. tot 19 u. 3

4 leven en welzjn Opstart van ZORGCAFés n Menen Het WZC Huze Ter Walle van Menen, het WZC O.L.Vr. Mddelares van Rekkem en het OCMW van Menen bundelen hun krachten. In het kader van het lokaal socaal beled prortet 5 Thuszorg en ouderenzorg wensen we n Menen een neuwe dynamek te ontwkkelen rond de ondersteunng van mantelzorg(ers). In het voorjaar van 2015 zouden we graag van start gaan met de organsate van ZORGCAFés. Daarom wllen we nog n het jaar 2014 een stuurgroep nstalleren de meerdere organsates en geïnteresseerden bevat. Dt kunnen ook ndvduele bewoners van Menen zjn de een persoonljke nteresse hebben voor mantelzorgwerkng en de mee wllen werken aan de opstart van de ZORGCAFés. Daarom organseren we een nsteekavond waar we meer utleg geven over het lokaal socaal beled, meerbepaald over prortet 5 Thuszorg en ouderzorg. We gaan ook deper n op het opzet van het ntatef. Insteekavond ZORGCAFés wat te doen n LDC Allegro? De lokale denstencentra zjn een ontmoetngsplaats voor buurtbewoners en andere nwoners, waar gezorgd wordt voor nformate, recreate, vormng en denstverlenng. De deuren staan voor edereen open ongeacht de leeftjd, de achtergrond, de nteresse en net te vergeten de mogeljkheden en beperkngen. Sprng eens bnnen n één van onze twee LDC s. Plaats: LDC Allegro Menen, Volkslaan Menen Datum: 20 november om u. Geleve n te schrjven aan het onthaal van het LDC Allegro T of OCMW MENEN Coördnator thus - en ouderenzorg - T Openngsuren LDC Allegro Menen: 11 u. tot u. T De lokale denstencentra brengen 4x per jaar een egen publcate ut. Daarn een overzcht met denstverlenng van de lokale denstencentra, de socale denst thus- en ouderenzorg en de geplande actvteten voor de komende dre maanden. Deze nformatebrochure kan je aan het onthaal van de lokale denstencentra krjgen. Ze ook en LDC Dorpshus Rekkem: 9 u. tot 12 u. en u. tot 17 u. (vr. tot u.). T Terugkerende actvteten en denstverlenng n het ldc Allegro: Socale hulp en adves: edere woensdag en vrjdag van 9 u. tot u. Nuttgen van het mddagmaal: voor net werkende 60 plussers Kostprjs 8 euro. Opgelet! Neuwe pedcure Onze pedcure bedt haar densten aan op vrjdagnamddag. Kostprjs: 15 euro. Na afspraak aan het onthaal van het denstencentrum. De kapster verwelkomt je graag op donderdagnamddag (na afspraak aan het onthaal van het denstencentrum). Preventeve gezondhedsconsultates vnden vanaf nu plaats op vastgestelde data. Je kan de data voor de komende maanden krjgen aan het onthaal van het denstencentrum of op het nummer T Utlenen van de dasy-speler: voorleesboeken op cd voor blnden en slechtzenden. Open computerlokaal: kan nu edere dag bezocht worden! Op dnsdagnamddag en donderdagvoormddag s er begeledng van Dhr. Wlfred Pncket. Op alle andere dagen kan je vrj op de computer werken. Petanque: edere dnsdag en donderdag van 14 u. tot 17 u., vanaf november wordt er ndoor gespeeld n het Badhus. Bre- en haakateler, edere donderdag van 14 u. tot u. Kaartng: edere tweede en verde maandag van de maand van u tot 17 u. Scrabbelen: op woensdag van 14 u. tot 17 u. - data te verkrjgen n het denstencentrum. Computerclub: edere laatste woensdag van de maand van 14 u. tot 16 u. Schldersateler: edere woensdag van 14 u. tot u. Borduren: op maandag tweemaal per maand van 14 u. tot 16 u. data te verkrjgen n het denstencentrum. Schaakclub: edere maandag om 14 u. Ftness: edere donderdag van 10u. - 12u. Bowlng op donderdag vanaf u. eenmaal per maand data te verkrjgen n het denstencentrum. Prjsaanpassng! 5 euro.p.v. 4,40 euro. Maken van kaarten: elke 2de dnsdag van de maand van 14 u. tot 16u. data te verkrjgen n het denstencentrum. Soepenclub: edere 2de vrjdag van de maand van 10 u. tot 12 u. prjs: 2 euro. In het stadsmagazne Le draad december geven we de terugkerende actvteten en denstverlenng n het LDC Dorpshus mee. 4

5 Woonloket op 13 november Wl je premes aanvragen voor het verbouwen van een wonng? Of wl je jurdsch adves bj een huurproblematek? Vertoont jouw huurwonng ernstge gebreken? Dan kan je terecht n het Woonloket op donderdag 13 november van 14 u. tot 16 u. n het LDC Dorpshus Rekkem & van u. tot 18 u. n het Gemeentehus n Lauwe. Stad Menen Denst Husvestng - T DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE WIJZIGT! De Vlaamse renovatepreme wordt een belastngvermnderng. Vanaf 1 november 2014 kun je de renovatepreme zoals de nu bestaat net meer aanvragen: je krjgt wel nog steeds dezelfde preme, maar dan later n de vorm van een belastngvermnderng. Wat verandert er? De Vlaamse renovatepreme wordt een belastngvermnderng de je vanaf de zomer van 2015 kan aanvragen. Je doet jouw aanvraag bj Wonen-Vlaanderen, maar n plaats van jouw preme, ontvang je van hen bj goedkeurng een attest dat je bj jouw belastngaangfte voegt. De belastngvermnderng wordt je dan n 3 schjven toegekend. De voorwaarden om n aanmerkng te komen voor deze belastngvermnderng en de werken waarvoor je deze kunt aanvragen, bljven dezelfde als de voor de renovatepreme. Inden je van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatepreme aan te vragen, wordt een overgangsregelng utgewerkt zodat je dt nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. Hou je facturen bj en den dan n de zomer van 2015 jouw aanvraag n bj Wonen-Vlaanderen. Vtare bouwt socale koopwonngen Vtare s een recent (snds maart 2013) erkende socale husvestngsmaatschappj de werkzaam s n alle 308 gemeenten n Vlaanderen en gevestgd n Denze. Ondertussen s Vtare bezg met het opstarten van haar eerste egen bouwproject. Voor de locate van dt eerste project werd de Stad Menen utverkoren. Het project omvat 9 wonngen, een plaatseljke weg en publeke groenvoorzenngen. Vraag: k zou de renovatepreme nu al kunnen aanvragen maar k heb nog net alle werken utgevoerd. Doe k de aanvraag best nu of wacht k beter? Als je wacht, krjg je de volledge preme wanneer je n aanmerkng komt, maar dan moet je langer wachten op de utbetalng. Je zult het attest voor de belastngvermnderng vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dt attest kun je dan toevoegen bj jouw belastngaangfte van 2016 (voor het nkomstenjaar 2015). Begn 2017 krjg je dan de eerste schjf utbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop. Voor meer nfo ga naar of bel de denst Husvestng van de Stad Menen op T Het project s gelegen op de hoek van de Buurtweg en de Emel Hullebroeckstraat. Op deze plek komen 9 socale koopwonngen. De wonngen tellen elk dre slaapkamers en zjn geschkt voor de husvestng van vjf personen. Elke wonng heeft een ngebouwde garage en een prvate tun. De wonngen werden ontworpen volgens de oppervlaktenormen de worden opgelegd door de VMSW. De wonngen worden volledg afgewerkt, afgezen van de vloeren en de keukennrchtng. Zo kan de koper deze zelf voorzen, volgens zjn/haar persoonljke smaak en budget. Op het projectgebed van 6025 m² wordt ook een neuwe lokale toegangsweg en twee publeke groenzones voorzen. Alle wonngen kjken ut op een grote publeke rumte. Verkoopprjzen kunnen nog net bekend gemaakt worden, aangezen deze worden berekend a.d.h.v. de utendeljke kostprjs van alle werken, de pas na de afwerkng defntef gekend zal zjn. We nteresse heeft om één van deze wonngen te kopen, kan zch wel reeds nschrjven n onze regsters. De toewjzng van de wonngen gebeurt chronologsch. We eerst nschrjft heeft de beste kans! Een nschrjvngsformuler en de koopvoorwaarden vnd je op wonen VITARE Achel Van Eechautestraat 13 bus 2, 9800 Denze - T

6 leefomgevng Leewerken n onze stad De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start bnnenkort met de opmaak van het voorontwerp voor de Leewerken n het centrum van de stad. De projecten rond de Lee n Menen maken deel ut van het Europees gesubsdeerde bnnenvaartproject Sene-Schelde dat de vaarweg tussen de Sene en de Schelde wl verbeteren en aanpassen aan de komst van grotere schepen. Door het project wordt de bnnenvaart een volwaardg alternatef voor het goederenvervoer op de weg mnder drukke wegen, meer velghed en een schoner mleu zjn het resultaat. Wat houden de werken n? De Leewerken n Menen omvatten meerdere onderdelen. In het centrum van de stad s een bochtverbredng nodg om langere schepen vlot de bocht te laten nemen. De brug aan de Rjselstraat s te laag en zal worden verneuwd. Om schepen met dre lagen contaners door te laten, moet de neuwe brug een vrje doorvaarthoogte hebben van mnstens 7 meter. Ook buten het centrum van Menen worden werken utgevoerd. De grotere schepen moeten elkaar ook op enkele vaste plaatsen kunnen krusen en daarom komt er een passeerstrook. Verder worden een neuwe fetsers- en voetgangersbrug aangelegd en bj de slus van Menen komt een vspassage. Verderop wordt ook de brug Wevelgem-Lauwe verneuwd. De geplande werken n Menen zjn ngrjpend. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Menen hebben bj de opmaak van het ontwerp uteraard veel aandacht voor de omgevng. Zo zal er van de gelegenhed gebruk gemaakt worden om de Lee meer aanwezg te maken n het centrum en worden de kansen voor stadsverneuwng aangegrepen. Wat gebeurt er momenteel achter de schermen? Waterwegen en Zeekanaal NV beredt zch op dt moment, samen met de stad, voor om zo snel mogeljk te kunnen starten met het voorontwerp van de Leewerken n het centrum (bochtverbredng en brug). In het voorontwerp worden grote keuzes gemaakt, geëvalueerd en toegelcht. Zo zal er onder andere worden onderzocht of de neuwe brug aan de Rjselstraat een vaste of beweegbare constructe wordt. In het voorontwerp wordt ook bepaald waar de bochtverbredng zal komen. Eens deze zaken beslst zjn, kunnen Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Menen u verder nformeren over de plannen. Het voorontwerp zal n de loop van 2016 volledg klaar zjn. Wanneer starten de werken op het terren? Aanslutend start de waterwegbeheerder met de verfjnng en de verdere utwerkng van het voorontwerp. End 2017 zou er dan een defntef plan op tafel moeten lggen. Vervolgens wordt het bestek voor het aanstellen van een aannemer opgemaakt en worden de nodge vergunnngen aangevraagd. Daarna zal Waterwegen en Zeekanaal NV de utvoerng van de werken aanbesteden en start de aannemer met de utvoerng op het terren. Er moeten nog heel wat stappen gezet worden vooraleer de werken op het terren kunnen starten. De voorberedng van zo n omvangrjk project s crucaal. Alleen zo kan de utvoerngstermjn en de bjhorende hnder zo beperkt mogeljk bljven. Noodzakeljke ontegenngen Om de Leewerken n Menen ut te voeren, zjn een aantal ontegenngen noodzakeljk. Vandaag s het echter nog net mogeljk om met absolute zekerhed te bepalen welke egendommen zullen worden ontegend en welke net. Alle mensen n de zone de n aanmerkng komt voor ontegenng, ontvangen bnnenkort een bref met meer nformate daarover. Het defnteve ontegenngsplan kan pas worden opgemaakt wanneer het voorontwerp s afgerond. In staan de effecteve ontegenngen gepland op bass van dat ontegenngsplan. Aanslutend op de ontegenngen starten de werken op het terren. Masterplan Samen de Stad ontwerpen en het Project Sene-Schelde De werkzaamheden de bnnen het project Sene-Schelde gepland zjn, sluten nauw aan bj het masterplan Samen de Stad ontwerpen. In dat masterplan ontwkkelden de ntercommunale Leedal en de stad Menen een toekomstvse voor de stad. Een 10-tal stes (waaronder ook de Leeburg n Menen) kregen van ontwerpers een fkse opknapbeurt. Tjdens de opmaak van het masterplan konden ook nwoners partcperen. Begn 2015 stellen Leedal en de stad Menen het endontwerp van dat masterplan voor. De vse n het masterplan kan daarna onder meer doorwerken n het project Sene-Schelde. Nog vragen over dt project? Waterwegen en Zeekanaal NV Clauda Van Vooren communcateverantwoordeljke T

7 subsdes klene landschapselementen Het college van burgemeester en schepenen verleent ook dt jaar een subsde voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde klene landschapselementen. De aanvraag voor aanleg- en onderhoudswerken dent te gebeuren vóór de aanvang der werken. Welke gebeden komen n aanmerkng? agrarsche gebeden bosgebeden natuurgebeden parkgebeden bufferzones ontgnnngsgebeden met nabestemmng landbouw (voor zover de ontgnnng gerealseerd s of geen ngrjpende relëfwjzgngen meer plaatsvnden) gebeden aangedud n het G.N.O.P.-acteplan (komt overeen met de Leevalle en enkele beekvalleen) akkers, welanden en landschappeljke waardevolle percelen net gelegen n hoger beschreven gebeden doch welke een agrarsche of ecologsche functe vervullen en deel utmaken van het landschap stad Menen Groendenst - T Stad Menen Mleudenst - T Neuw vervoersplan NMBS vanaf 14/12 Een vervoersplan bepaalt alle denstregelngen, de aanslutngen, het aantal en de lengte van de trenen n functe van het tjdstp en de ljn. Het neuwe plan s meer dan noodzakeljk, want n enkele jaren tjd s het aantal trenrezgers met 70% toegenomen en zjn ook de mobltetsbehoeften sterk veranderd. Met het neuwe vervoersplan wl de NMBS een meer betrouwbare denstverlenng beden, met realstsche restjden en meer regelmaat n de denstregelng. De overgang naar het neuwe plan zal plaatsvnden n de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december. Concreet s het neuwe plan opgebouwd rond 4 grote prncpes: Een homogene spredng Trenen met dezelfde bestemmng zullen per uur beter gespred worden. Regelmatgere ntervallen tussen twee trenen, dat s eenvoudger en vergemakkeljkt uw keuze. Regelmaat n de denstregelng Zoveel mogeljk trenen krjgen een regelmatge denstregelng. Als uw eerste tren om 8.32 u. s, en er één tren per uur rjdt, zullen de volgende trenen vertrekken om 9.32 u., u., enz. Het cadanceren van trenen zorgt voor meer regelmaat en vereenvoudgt de denstregelng. leefomgevng Welke klene landschapselementen? veedrnkpoelen of amfbeënpoelen: aanleg en onderhoud ljnvormge aanplantngen (hagen, houtkanten en knotbomen): aanplant en onderhoud hoogstammen (streekegen bomen en frutbomen): aanplant en onderhoud Er zjn dverse plantpakketten beschkbaar: soltare bomen, bomenrj, gesloten strukbeplantng, hakhout, knotbomen, gesloten beplantng van bomen en struken, geschoren haag, vrj utgroeende haag, frutbomen. Subsdebedrag Het bedrag van de subsde voor onderhoud s afhankeljk van het type landschapselement. De aanvraag moet tegen 1 december 2014 bnnen zjn. De subsde voor aanplantngen wordt gegeven n de vorm van plantpakketten aan gereduceerde prjs. Aanvragen tot 31 januar Het bedrag s beperkt tot 500 euro per jaar per gezn. Alle verdere detals op Identeke overstaptjden Op één en hetzelfde traject zullen de overstaptjden van zoveel mogeljk aanslutngen, heen en terug, geharmonseerd worden. Als u s morgens 6 mnuten overstaptjd hebt, hebt u de s avonds ook. Identeke overstaptjden heen én terug zorgen voor meer dudeljkhed en vergemakkeljken uw restraject. Dezelfde trentypes Op dezelfde verbndng zetten we zoveel mogeljk dezelfde trentypes n. Doordat de trenen dezelfde kenmerken hebben (acceleratevermogen, remtjd, snelhed, capactet ), wordt het hele systeem meer betrouwbaar. Inden je er méér wl over weten, bekjk dan even de verklarende flm of de specfeke brochure op 7

8 leefomgevng Mromneuws Van fretketel tot tankstaton Gebrukte frtuurole s perfect brukbaar voor de producte van bodesel. 90 % van ngezamelde frtuurole- of vet krjgt een tweede leven aan de pomp. De overge olën en vetten worden gebrukt voor energeopwekkng of denen als grondstof n bv. de zeepndustre. Goo je gebrukte frtuurole en -vet dus net weg, maar breng ze grats naar het recyclagepark. Een tankbare oplossng voor jou en het mleu! Vlekkeloos naar het recyclagepark: 1. Vervang de ole na ongeveer 10 frtuurbeurten of ten laatste na 6 maanden na het eerste gebruk. 2. Laat de gebrukte frtuurole afkoelen. 3. Get de ole met behulp van een trechter n de orgnele verpakkng of n een andere plastcfles. 4. Slut de fles goed af. 5. Breng de fles naar het recyclagepark en deponeer ze n de voorzene contaner. Ook een kapotte frteuse breng je naar het recyclagepark. De frteuse mag geen resten van frtuurole of -vet bevatten. Oorlogsmunte gevonden? Verknal het net! Onlangs werd er een contaner metaalafval afgevoerd naar de verwerker waarn een obus zat. Oude munte bevat dkwjls nog sprngstof de kan ontploffen. Dt s levensgevaarljk en daarom s het onverantwoord om munte op het recyclagepark te deponeren. De vnder brengt net alleen zchzelf, maar ook alle andere bezoekers, de parkwachters en de afvalverwerkers n gevaar. Stoot je bj landbouw-, verbouwngs- of graafwerken toch op een sprngtug? Bljf kalm en raak de munte net aan. Contacteer de lokale polte. Zj zullen de ontmjnngsspecalsten van DOVO verwttgen. Appgerumd staat netjes Mdden december valt de neuwe ophaalkalender n je bus. Hang hem op een goed zchtbare plek n de keuken, garage of bergrumte zodat je altjd weet wanneer de volgende ophalng plaatsvndt. De kalender s ook onlne te raadplegen op Een extra geheugensteuntje nodg? Integreer vanaf end december de onlne kalender n je dgtale agenda of download de grats Recycle! app de je vertelt wanneer je je afval moet buten plaatsen. Meer nfo op We geen kalender ontvng, kan terecht bj de mleudenst. De verkeerde kalender ontvangen? Contacteer MIROM Menen op T MIROM, mleuzorg Roeselare en Menen, s een samenwerkngsverband tussen de ntercommunale van Roeselare en van Menen. De 15 aangesloten gemeenten hebben een geljklopend afvalbeled. De samenwerkng s gebaseerd op een taakherverdelng zodat dubbel werk vermeden wordt. MIROM Menen Industrelaan 30, 8930 Menen - T Ratoneel energegebruk De jongste tjd s er heel wat te doen rond energe en de mogeljke tekorten tjdens de wntermaanden. In ons vorg nummer gaven we al mee dat onze stad net n het afschakelplan s opgenomen. Menen, Lauwe en Rekkem zullen dus net zonder stroom vallen. Maar dat betekent net dat wj geen dut n het energezakje kunnen doen. Vandaar deze oproep tot ratoneel energeverbruk. Onutputteljke energe, goedkope energe: het s verleden tjd. Energe s kostbaar en kosteljk. Kostbaar voor de wereld als onze woonplaats, kosteljk voor ons budget. Nutteloos energe verspllen wordt taboe, er slm mee omsprngen een must. Daar moeten we zelf mee begnnen: bescheden of doortastend, als huurder of bouwheer, n de keuken of op kantoor. Lcht, warmte, drjfkracht: we moeten er verstandg mee werken. Vaker de knop omdraaen dus. In ons hoofd, en aan de schakelaar Ratoneel energegebruk heet dat, kortweg REG. Klnkt wat moeljk, maar s het net. Het lgt n elke hoek, en heel dcht bj onszelf. Handge, makkeljke spaartps toepassen, nadenken vooraleer je bouwt of verbouwt, energezunge toestellen aankopen. Je kunt vast matgen, en dat zonder comfort n te boeten. Ontdek er alles over op 8

9 100 JAAR GELEDEN VIELEN DE DUITSERS MENEN BINNEN Op 14 oktober 2014 was het dag op dag 100 jaar geleden dat de Dutse troepen Menen bezetten. Zj zouden er ver jaar lang bljven en de scepter zwaaen over de Meense bevolkng. De komst van de Albert I 1914 bus de dag n onze stad was dus geen toeval. Tegeljk herdenken we WO I n Menen ook met de publcate van een brochure en met een uneke stadswandelng. Toen de Dutsers Menen bnnenvelen, was een van de methodes om de lokale bevolkng te nformeren het veelvuldg verspreden van bevelen en verordenngen va affches op de offcële aanplakplaatsen van de stad. Voor alles en nog wat vaardgden de Dutsers reglementen, bevelen en voorschrften ut. In het stadsarchef zjn een 175-tal verordenngen en Dutse aandudngen bewaard. Om een beeld te geven van het dageljkse leven n Menen tjdens de Eerste Wereldoorlog zjn de affches een deaal llustratemddel. Daarom worden ze op een tental plaatsen n de stad utgehangen, net als 100 jaar geleden. Een neuwe brochure geeft aan de hand van acht verhalen de nodge hstorsche dudng. Brochure Menen Affches n de stad Ut de collecte van het stadsarchef werden 35 affches geselecteerd de de bekendmakngen en de bevelen van de Dutse overheerser dudeljk maken. Deze zullen uthangen op relevante plaatsen zoals het stadhus, enkele handelszaken Deze affches hebben een raakvlak met de hedendaagse realtet of belchten de functe van een plaats tjdens WO I. Zo was het college op de Grote Markt bjvoorbeeld een zekenhus. De affches krjgen van 14 oktober t.e.m. 14 december 2014 een plek n het straatbeeld. Stadswandelng Menen onder Dutse bezettng vrje tjd Aan de hand van het verhaal van 8 personages wordt het leven n Menen tjdens WO I belcht. Zo komen o.a. een husvrouw, een ploot, de toenmalge burgemeester, de Ortskommandant en een sponne aan het woord. Menen werd door de Dutsers bezet en dt had een grote nvloed op het leven n de Stad. Onze relatef klene stad kende een enorme nvase van Dutse soldaten. Menen was een stad n het etappegebed d.. een plaats achter het front waar men aan bevoorradng deed, de troepen husvestte, zeken verzorgde maar ook voor badgelegenhed en ontspannng zorgde. De Dutsers palmden de stad n en voerden her het bevel. De teksten zjn gebaseerd op documenten ut het stadsarchef en op dagboeken van bepaalde personages. De brochure werd eveneens rjkeljk van foto s voorzen. Te verkrjgen: Stadhus/ Onthaal Stadsmuseum t Schppershof/Denst Toersme. Prjs 4 euro. Samen met de 8 personages ut de brochure vormen de 35 affches (ze boven) de rode draad van de wandelng. Een gds neemt je mee op sleeptouw en vertelt hun verhaal. Wanneer? Zondag 16 november, 30 november en 14 december 2014 Plaats van afspraak? Om 15 u. aan t Schppershof Deelname? 2 euro/persoon. Info en nschrjvngen: Denst Toersme Stad Menen Denst Toersme T Meer over WO I n Menen op Albert I 1914 bus bracht op 14 oktober 2014 een bezoek aan onze stad 9

10 vrje tjd We wordt Stadscarnavalsprns/es 2015? nschrjven. Interessanter nog: zch laten voordragen, steunen door een verengng, organsate ut Groot-Menen. Zn om eens flnk ut de bol gaan? Goestng om een fantastsche verkezngsavond te beleven en een moo prjzenpakket te wnnen? Dan ben je dé deale persoon om deel te nemen aan de verkezng van de Stadscarnavalsprns/es Voorwaarden De verkezng heeft plaats op zaterdag 7 februar 2015 vanaf 19u33 n zaal Barthel, Moeskroenstraat te Rekkem. Wj zoeken kanddaten: mnmum 17 jaar, Belg en woonachtg n Groot-Menen. Kanddaten moeten een onberspeljke levensloop hebben. Hj of zj dent een bewjs van goed gedrag en zeden voor te leggen. Een selectecommsse zal alle kanddaturen beoordelen. Asprant-prnsen/prnsessen mogen zch ndvdueel Prjzen Opdrachten voor de kanddaten: onder meer een persoonljke voorstellng en opvoeren van een egen act/vrj podum. Inspannngen moeten beloond worden. Vandaar dat de organsatoren voor alle deelnemers een moo prjzenpakket voorzen: edereen krjgt een reeks naturaprjzen - waardebons. alle deelnemers ontvangen een geldprjs; de wnnaar krjgt 500 euro. het Stadsbestuur schenkt aan de wnnaar de nodge ceremonekledj. kers op de taart wordt beslst het spetterend carnavalsweekend met de stoet op zondag 1 maart als hoogtepunt. de ttel van B.M. (Bekende Menenaar) krjgt de carnavalsprns-prnses 2015 er grats bj! Geïnteresseerd? Voel je de carnavalsmcrobe al krebelen? Contacteer dan de Denst Evenementen (ze nfokader). Kanddaturen graag bnnen tegen vrjdag 12 december. Stad Menen Denst Evenementen T Vormng Vrals 1.1 Ben je led(st)er van een jeugdverengng? Volg dan onze vormng Vrals 1.1 op dnsdag 11 november! Kes zelf welke vormng je n de voormddag en n de namddag wenst te volgen. De vormngsdag start om 10 u. en duurt tot 15 u. n de lokalen ste Zudstraat, Menen. Naden s er ook nog Jeugdraad de je kunt bjwonen. Inschrjven kan enkel va en va de QR-code bj deze bjdrage. Gewoon doen! Aanbod n de voormddag (10 u u.) Medawjshed: jongeren en socale meda: Pechvogel omgaan met moeljk gedrag van knderen: Aanbod n de namddag (13 u u.) Groepsdynamca: EHBO Stad Menen Jeugddenst J&M. Sabbestraat 163 A, Menen T Bblotheekmateralen va de boodschappendenst Neuwe denstverlenng voor alle nwoners van Rekkem, Lauwe en Menen In samenwerkng met de boodschappendenst van het OCMW kan je vanaf 3 november 2014 materalen ut de bblotheek aan hus laten brengen. Deze neuwe denstverlenng s mogeljk dank zj de vrjwllgers van de boodschappendenst van het OCMW, waarmee wordt samengewerkt. Mnder mobele Menenaars (Menen-Rekkem-Lauwe) kunnen op deze denst een beroep doen om hen naar nstantes of wnkels te vervoeren. Deze vrjwllgers zullen nu ook nstaan voor het aan hus brengen van boeken en andere bblotheekmateralen. Het taref van de boodschappendenst bedraagt 0,60 euro/km met een mnmum van 3 euro. Naar bblotheek Menen met de Denst Aangepast Vervoer (DAV) Mnder mobele personen kunnen beroep doen op de Denst Aangepast Vervoer (DAV) om op donderdag naar de bblotheek n Menen te gaan. Dt kan elke donderdag tussen 10 u. en u. De aanvraag moet gebeuren ten laatste de dnsdagavond om 17 u. voor de donderdag van dezelfde week. Deze denstverlenng van het OCMW geldt voor alle mnder mobele nwoners ut de enttet. Het taref s hetzelfde als voor de boodschappendenst. Voor deze denstverlenng: bel je naar het OCMW T of mal naar (Rekkem) of (Menen, Lauwe) 10

11 De bb: het leven van A tot Z Bblotheekcatalogus wordt portaal vrje tjd Bblotheek Menen lanceerde begn oktober een portaalste ter vervangng van de cataloguspagna. Met dank aan de provnce West-Vlaanderen. Va menen.bblotheek.be bljf je op de hoogte van komende actvteten, je kan er de aanwnsten en suggestes bekjken, aankoopsuggestes ndenen, openngsuren raadplegen Maar menen.bblotheek.be s ook het portaal naar de catalogus en naar je persoonljke lenersgegevens va Mjn Bblotheek. Vragen of opmerkngen? Bel ons, stuur een maltje of kom langs. Altjd welkom! (ze nfokader onder) Bblotheek Menen Waalvest Menen - T Wereldoorlog I n bblotheek Menen Tjdens de novembermaand besteedt bblotheek Menen rum aandacht aan de eerste wereldoorlog. Blkvanger s de thematafel waar een deel van de omvangrjke collecte boeken over WO I de ondertussen verschenen zjn, tentoongesteld wordt. Verder zal je enkele bjzondere documenten vnden de een beeld geven van Menen tjdens de ver oorlogsjaren. In de bblotheek kan je ook oorlogsgedchten van Dutse, Engelse en Franse schrjvers lezen. Een dgtale bronnenwjzer over Wereldoorlog 1 geeft een nkjk n heel wat materalen van de Meense bblotheek over WO I, maar toont daarenboven dverse webstes met dgtale bronnen. Van 8 tot 29 november 2014 bedt bblotheek Menen eveneens onderdak aan een deel van de tentoonstellng De Groote Oorlog, her-tekend. Deze tentoonstellng met vooral grafsch materaal s gegroed ut een samenwerkng tussen de academes voor beeldende kunst van Menen, Ieper, Koksjde, Popernge, Roeselare en Harelbeke. Ze staat grotendeels opgesteld n de hal en de tentoonstellngszaal van CC De Steger. Bblotheek Menen plaatst onder meer de bblofele utgave van dt project n de kjker. Illustrate: ets van Lnda Wyffels Bblotheek Rekkem naar Dorpshus Bblotheek Rekkem verhust naar het Dorpshus. De verhus en nrchtng zal end oktober plaatsvnden. De bblotheek n de Moeskroenstraat zal vanaf maandag 20 oktober 2014 gesloten zjn en n het Dorpshus op maandag 3 november 2014 heropenen. Bblotheek Rekkem wordt ngercht n een rumte op de tweede verdepng, vlot berekbaar va de trap en de lft. Daar zal de volledge collecte jeugdboeken evenals een groot deel van de romanafdelng geplaatst worden. De klene collecte nformateve materalen verdwjnt ut Rekkem en wordt verdeeld over de bblotheken van Lauwe en Menen. Op het geljkvloers komt een Bb Punt Rekkem met beperkte denstverlenng. Bb Punt Rekkem In de ontmoetngsrumte van het Dorpshus op het geljkvloers komt een Bb Punt met een paar tjdschrften en een klen aanbod romans. Va de onthaalmedewerkers van het Dorpshus kan je deze materalen ontlenen. Deze onthaalmedewerkers van de stad of het OCMW kunnen eveneens voor de Rekkemnaren boeken, cd s of dvd s reserveren ut Menen of Lauwe. Ze kunnen voor jou deze materalen ontlenen en/ of terug n ontvangst nemen. BIB PUNT REKKEM, Ontmoetngsrumte Dorpshus Plaats Rekkem - T Openngsuren: ma, d, wo, do 9u u u u. vr 9u u u u. Bblotheek Rekkem Medewerkers van de bblotheek bljven de denstverlenng verzorgen met de collecte de zch op de tweede verdepng bevndt. Her kan je terecht voor al je vragen en kan je bljvend beroep doen op alle densten van bblotheek Menen. De klemtoon lgt her op de jeugd en de romanlezer. De neuwe openngstjden vnd je n onderstaand schema. BIBLIOTHEEK REKKEM, Dorpshus Plaats Rekkem - T Openngsuren: ma 10 u u. wo 14 u u. 1ste en 3de za 10 u u. 11

12 goed om weten COLOFON Redacte & vormgevng Stad Menen - Communcate Scan deze QR-code met je smartphone of tablet en ga naar Drukker De Keure - Brugge Verantwoordeljke utgever Martne Fourner Burgemeester Grote Markt Menen Het stadsmagazne Le draad s op FSC - labeld paper gedrukt. Het FSC -keurmerk s een bewjs dat het paper ut bossen komt de beheerd worden conform de FSC -standaard. Deze standaard geldt nternatonaal gezen als een garante voor verantwoord bosbeheer. Stadhus Menen Grote Markt 1 - T facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Het stadhus s open op: Ma./D u.-12 u. Wo u.-12 u. & 14 u.-17 u. Do u.-12 u. & 16 u u. Vr u.-12 u. 1 ste en 3 de Za u u. Opgelet: op zaterdag zjn enkel het Onthaal en de densten Rjbewjzen/Respassen en Ed (Identtetskaarten) open. Denst Pensoenen: enkel n de voormddag open. In de namddag op afspraak va T Ztdag op 1ste do. van de maand n: Rekkem 14 u u. Lauwe 16 u u. Gemeentehus Lauwe Lauweplaats 21 - T Het Gemeentehus s open op: Ma./D. 9 u.-12 u. Wo. 14 u.-17 u. Do. 16 u u. Dorpshus Rekkem Lokaal Densten- & Cultuurcentrum Plaats 30 - T Het Dorpshus s open op: Ma./D./Wo./Do. 9 u.-12 u. & u.-17 u. Vr. 9 u.-12 u. & u u. Wachtdenst Dokters Menen en Rekkem: Wachtpost De Meander: Fabolalaan 1-3, Menen Oproepnummer - T Wachtpost De Meander s open op: za., zo. en feestdagen van 8 u.-20 u. Lauwe: Centraal nummer: T Wachtdenst Apothekers 9 u.-22 u.: va de geowacht app, op T of va het uthangbord aan elke apotheek, waarop je de 2 of 3 dchtstbjzjnde apotheken vndt. 22 u.-9 u.: op T wachtdenst Tandartsen Centraal nummer: T Enkel op za. 16 u.-18 u. & op zo. 10 u.-12 u. en 16 u.-18 u. Ruter Stephan Balkenhol (Bevrjdngsplen)

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be www.facebook.com/stadmenen Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p.

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem verschjnt maandeljks - www.menen.be De bb op het net p. 16 Raymond n CC De Steger Jouw egen speelstraat p. 10 Foto Brouwerspark,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakante 2014 Leven en Welzjn Tour op 9 jul n Menen, lauwe én Rekkem p. 11 Stadswandelng door de toekomst van Menen p. 3 toersme troef tjdens

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

Haachtinfo. Eindejaar in Haacht. Vakantiegids Kerst 2015. Gemeente met toekomst. Een leuke kerstvakantie! Infoavond herinrichting Werchtersesteenweg

Haachtinfo. Eindejaar in Haacht. Vakantiegids Kerst 2015. Gemeente met toekomst. Een leuke kerstvakantie! Infoavond herinrichting Werchtersesteenweg Jaargang 21 - nr 11 december 2015 Haachtnfo Gemeente met toekomst Endejaar n Haacht Gemeente met toekomst Infoavond hernrchtng Werchtersesteenweg Vakantegds Kerst 2015 Een leuke kerstvakante! Vluchtelngen:

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

LEI DRAAD. Carnaval is in de stad p. 7. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 2 - jaargang 9 - februari 2010

LEI DRAAD. Carnaval is in de stad p. 7. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 2 - jaargang 9 - februari 2010 nr 2 - jaargang 9 - februar 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Carnaval s n de stad p. 7 verschjnt maandeljks - www.menen.be Over www.menen.be p. 3 Hannelore Bedert n CC De Steger

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

LEI DRAAD. NIEUWE BRANDWEERKAZERNE zie p. 3 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. NIEUWE BRANDWEERKAZERNE zie p. 3 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 10 november 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM NIEUWE BRANDWEERKAZERNE

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

LEI DRAAD. breughelkermis op 16 juni in Rekkem zie p. 13. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. breughelkermis op 16 juni in Rekkem zie p. 13. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 6 jun 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem breughelkerms op 16 jun n Rekkem

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela Wonen waar u zch thus voelt Verhuurbrochure Ver huurwonngen Scholtenswjk Oude Pekela Algemene Informate Aan de Scholtenswjk n Oude Pekela realseert Acantus samen met Brunng b.v. ver socale huurwonngen.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn IN SAMENWERKING MET LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 8 september 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem ZET

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN

Manneken, Muur. Mattentaarten GERAARDSBERGEN Manneken, Muur & Mattentaarten GERAARDSBERGEN 3 Manneke, Muur en Mattentaarten De wandelng vertrekt op de markt. Deze bestond reeds bj het bestaan van de stad n 1068. Het s nog steeds de plaats waar er

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 De Vaucampslaan n Huzngen, van chaos naar opmerkeljk rustg Jong geleerd, s oud gedaan: fetsvaardghed bj kleuters Weggeefacte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Aktiv. Gemeentelijk Informatieblad 28 ste jaargang nr. 2. Maart 2010

Aktiv. Gemeentelijk Informatieblad 28 ste jaargang nr. 2. Maart 2010 Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 ste jaargang nr. 2 Maart 2010 Inhoudstafel Leefmleu 4 Leven & Welzjn 14 Econome 18 Meldngskaart 19 Vrje Tjd 20 Kalender Te gast bj onze ondernemers mdden mdden Neuws ut

Nadere informatie

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar!

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar! Burgemeester Lemmensstraat n Geleen Neuwbouw: 21 eengeznswonngen End 2013 klaar! Huren bj ZOwonen verhuurt 14.000 wonngen n de gemeenten Sttard-Geleen, Beek, Schnnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang me - jun 2013 9 10 13 Fets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente net... of toch? Intate motorrjvaardghed Beste nwoners 03 toersme 04

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie