Economische prioriteiten Amsterdam Maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische prioriteiten Amsterdam 2014. Maart 2014"

Transcriptie

1 Ecnmische pririteiten Amsterdam 2014 Maart 2014

2 Inhudspgave 1. Del van Ecnmische Pririteiten 1 2. Histrische sterktes 2 3. Macrtrends 3 4. Huidige ecnmische situatie 4 5. Ontwikkelingsperspectieven 6 6. Effectieve interventies alleen samen met partners 9 7. Belangrijke inzichten, pririteiten en succes uit vrige peride Vervlg stappen en externe beïnvledingsfactren Appendix 32 2

3 Prject ecnmische pririteiten nderzekt he Amsterdam haar welvaart kan behuden en uitbreiden De Metrplregi Amsterdam wil een sterke ecnmische regi blijven, die zrgt vr behud, en uitbreiding van de welvaart in de regi Structurele veranderingen in de regi, zals de prichting van de Amsterdam Ecnmic Bard en structurele veranderingen wereldwijd, zals de ecnmische recessie en de ecnmische pkmst van Azië, vragen m het tetsen van wat er ndig is m deze welvaart te behuden en uit te bereiden Ecnmische Zaken EZ heeft een prject pgestart m te bepalen wat de ecnmische pririteiten kunnen zijn vr de tekmst met als kernvragen Waar met p ingezet wrden m ervr te zrgen dat de Amsterdamse regi in de tekmst ecnmische activiteit van betekenis heeft? Welke interventies met EZ Amsterdam daarvr in de kmende 5-10 jaar den? Tt welke resultaten met dit leiden? He meet je succes hiervan? 1 3

4 Amsterdam buwt p een aantal histrische sterktes Stabiel en welvarend land in plitiek, ecnmisch en sciaal pzicht Cncentratie van hger nderwijs en nderzek Gede infrastructuur Luchthaven hub Schiphl Internet centrum nderdeel van het dichtbevlkte en welvarende stedensysteem Nrdwest-Eurpa Brede sectr matrix Interessant creatief-cultureel klimaat hge cncentratie van hgwaardige zakelijke en financiële dienstverlening sterk ICT-cluster en webdevelpment 4 2

5 maar meerdere macrtrends beïnvleden de psitie van Amsterdam Glbalisering Opkmst van Azië Verstedelijking, agglmeratie kracht en tenemende belang van "geleend grtte" Veerkracht: de pkmst van kleinschalige en custmized prductie De war n Brains Vergrijzing en krimp: stagnerende bevlkingsgrei in Eurpa en Nederland De duurzame uitdaging: milieuschade en schaarste aan hulpbrnnen 5 3

6 en Amsterdam valt de laatste jaren terug in ecnmische grei tv andere Eurpese steden Vrnaamste rzaken: Krimp in financiële sectr, die k sterk drwerkt in andere sectren Huishudens: minder cnsumptie dr aflssen van schulden en dalende huizenprijzen Bedrijven: veel prductie vr cnsumptie. Veel herstructureringen Overheid: ingrijpende bezuinigingen 6 4

7 Amsterdam heeft belangrijke wijziging in ecnmische strategie gemaakt na de val van Lehman Op 15 september 2008 ging de zakenbank Lehman Brthers failliet, wat het begin was van een krimp in de financiële sectr en een wereldwijde ecnmische recessie. De stad Amsterdam realiseerde zich snel dat dit een enrme impact vr de stad zu hebben, aangezien ruim een derde van de werkgelegenheid in de stad in de financieel zakelijke dienstverlening is Amsterdam beslt daarp m haar ecnmische strategie te herijken p de vlgende pijlers Versterken van triple helix samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en verheden, vral via het pzetten van de Amsterdam Ecnmic Bard Inzetten p diversiteit in ecnmische activiteiten, nder andere dr de keuze van 7 clusters in de Bard Plegen van interventies p fundamenteel niveau, gericht p ecnmische structuurversterking, zals het inzetten p kennis en innvatie, bijvrbeeld via het ndersteunen van nieuwe nderwijs- en nderzeksinstituten als THNK, AUC, ACE, AMS, AIHT, Sarphati instituut, en investeringen in acceleratrs en incubatrs zals Startup Btcamp, Rckstart, etc. 7 5

8 Analyses leiden tt vijf ntwikkelingsperspectieven p de stad Histrische sterktes Plitiek, ecnmisch en sciaal stabiel, sterke infrastructuur, ged creatiefcultureel klimaat Inhud Mega trends Glbalisering en de pkmst van Azië, verstedelijking, war n brains, vergrijzing en krimp, duurzame uitdaging Aanpak Literatuur nderzek Recente rapprten van.a. McKinsey, The Bstn Cnsulting Grup, OESO, WRR, Eurpese Unie en literatuur van denkers zals Glaeser, Mretti, Mahbubani en Prahalad Interviews met experts Interviews met experts zals Alexander Riny Kan (UvA), Wiebe Draijer (SER), Shula Rijxman (NPO), Peter van Lieshut (WRR), Rbert Carsuw (McKinsey) 8 6

9 9

10 Basishuding van verantwrdelijke hfdstad is essentieel m ecnmisch succes te realiseren Om internatinaal mee te den is een grte schaal ndig Amsterdam haalt die schaal niet, de MRA een beetje, pas vanaf de Randstad is dat geschikt m te kunnen cncurreren Amsterdam heeft een sleutelpsitie in Nederland dr haar uitstraling, ligging, kennis en internatinale relaties Daarm is basishuding van verantwrdelijke hfdstad essentieel m ecnmisch succes vr de MRA en vr Nederland te realiseren 10 8

11 Effectieve interventies kunnen we alleen samen met nze partners realiseren Gemeente Amsterdam, vral het Cluster Ruimte & Ecnmie en Cluster Sciaal Amsterdam Ecnmic Bard en gemeenten/prvincies in de regi Andere ecnmische htspts binnen Nederland (bijv. Rtterdam, Eindhven, Utrecht, Wageningen) Rijksverheid Eurpese Unie Andere ecnmische htspts internatinaal (bijv. New Yrk, Seul, Parijs) 11 9

12 Per perspectief verzicht van: kerninzichten, data, huidige inzet, advies vr de tekmst Kerninzichten p basis van analyses Ondersteunende data / analyses (vrbeeld) Inzet in de afgelpen jaren Mgelijke (tekmstige) interventies 12 10

13 Ongelijkheid en armede neemt te in Amsterdam Kerninzichten vr de tekmst Ongelijkheid neemt te dr glbalisering. Structurele ngelijkheid is nadelig vr ecnmische grei Werklsheid is de dminante factr in de tename van ngelijkheid In Nederland is de klf tussen arm en rijk sneller gegreid dan veelal gedacht. Armede neemt met name in Amsterdam te 13 11

14 Werklsheid lpt p, met name bij laagpgeleiden in Amsterdam en Almere/ Lelystad De jaarlijkse strm nieuwe MRA studenten zrgt vr nieuw hg pgeleid arbeidsaanbd. Daardr ntstaat druk p zittende werknemers en wrden de kansen vr lager pgeleiden kleiner. De participatiegraad van lager pgeleiden in Amsterdam is met 50% het laagst binnen de MRA 14 12

15 Inzet in de bestuursperide Interventies van Ecnmische Zaken Intensiveren van de aansluiting tussen nderwijs en arbeidsmarkt Bevrderen van ndernemerschap Stimuleren van tegang tt kapitaal dr het micrkrediet fnds en accelratrs Stimuleren van verbindingen tussen kleine en grte ndernemers, kennisinstellingen via de Amsterdam Ecnmic Bard Twee vrbeelden ter illustratie 1. Kwaliteit van het vrtgezet nderwijs De uitvering van het Masterplan Techniek richt zich p de verbetering van het technisch Vmb en MBO Publiek-private samenwerking 2. Aansluiting nderwijs-arbeidsmarkt Prject ICT in de wlken leidt Excellente leerlingen p via digitaal nderwijs en praktijknderwijs bij bedrijven zals KLM, IBM, en xs4all 200 leerlingen krijgen jaarlijks excellent infrmatica nderwijs 15 13

16 Pririteiten tekmstige ecnmische grei Belangrijkste interventies vr inclusief 1. Stimuleer excellent nderwijs p alle nderwijsniveaus (dus k p het MBO) 2. Vergrt participatie van mensen met een afstand tt de arbeidsmarkt dr inzet p een leven lang leren 3. Faciliteer PPS vr de aansluiting van het Amsterdamse nderwijs p de arbeidsmarkt 4. Faciliteer (sciaal) ndernemerschap dr bedrijven, investeerders en talent te verbinden en de tegang tt (micr) krediet te faciliteren 5. Investeer in inkmensndersteunende maatregelen die bijdragen aan geznd en een actief bestaan 16 14

17 Kennis en technlgie zijn drivers vr de ecnmie Kerninzichten vr de tekmst Technlgie en wetenschap ntwikkelen snel en leveren tegevegde waarde aan burgers en bedrijven in de stad Technlgie is een driver vr vernieuwing in ecnmie Amsterdam heeft vrgesrteerd p de Slimme stad met de investeringen afgelpen peride, maar lpt ng achter in R&D en tegevegde waarde van kennisinstellingen aan de ecnmie 17 15

18 Inzet vr R&D vraagt aandacht, we scren laag p R&D vergeleken met cncurrerende regi s Investeringen in R&D zijn laag in Nederland in verhuding met andere EU landen De verheid zet in p tename va private financiering, maar de bijdrage aan R&D en innvatie lpen terug 18 16

19 Inzet in de bestuursperide Inzet van Ecnmische Zaken Aantrekken vernieuwingstalent, a via THNK en AMS Cluster ICT en Maakindustrie Amsterdam Smart Cities Sciencepark ntwikkeling UVA / VU samenwerking Kennis & innvatie middelen Twee vrbeelden ter illustratie 1. Amsterdam Metrplian Slutins (AMS) Investering van 50mln van de gemeente en 200mln van TU Delft, Wageningen UR en MIT m i.s.m. het bedrijfsleven metrplitane plssingen te ntwikkelen en vermarkten. Jaarlijks Masterstudenten en PhD studenten in Amsterdam, investeringen van ~30mln per jaar in R&D in de regi 2. ARCNL Het Advanced Research Center fr Nanlithgraphy vert p het Amsterdam Science Park fundamenteel en tegepast nderzek uit, dat essentieel is vr het ntsluiten van innvatie in de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Ttale investering van 100mln in de kmende jaren 19 17

20 Pririteiten tekmstige ecnmische grei Belangrijkste interventies vr slim 1. Stimuleer ndernemerschap p basis van de kennis die dr kennisinstellingen is ntwikkeld 2. Verminder regeldruk vr nieuwe initiatieven 3. Maak in verheidsbeleid meer gebruik van nieuwe technlgische mgelijkheden, bijvrbeeld in mnitring van beleidsrealisatie 4. Stimuleer kwaliteitsslag en flexibilisering in het nderwijs 5. Stimuleer R&D 20 18

21 Wereldsteden strijden m buitenlandse kenniswerkers Kerninzichten vr de tekmst Steden zijn de mtren van ecnmische grei en trekken internatinale investeringen aan. Cncurrentie tussen regi s is sterk. Gezien het belang van hggekwalificeerde arbeid vr de huidige ecnmie wrdt het steeds belangrijker vr landen en regi s m attractief te zijn vr deze talenten. De strijd m arbeidstalent nderstreept het belang van tegankelijke lcaties. Bedrijven vlgen talent. Talent kiest vr een aantrekkelijke wnplaats Amsterdam scrt ged p het aantrekken van teristen, redelijk p het aantrekken van bedrijven, maar slecht p het aantrekken van internatinale studenten en kenniswerkers 21 19

22 Amsterdam is aantrekkelijk vr bedrijven en teristen, maar nvldende vr talent Aandeel buitenlandse studenten (%) Gede scre p lcatiefactren Slechte scre p het aantal buitenlandse studenten 22 20

23 Inzet in de bestuursperide buiten Activiteiten van Ecnmische Zaken Intensiveren van de aansluiting nderwijs p specifieke sectren via uman Capital Agenda s vr 7 clusters Intensiveren van kennisvalrisatie en private investeringen in nderzek via de Amsterdam Campus Centre f Expertise Stimuleren van excellent MBO nderwijs in het via Centrum vr Innvatief Vakmanschap Etaleren van sterktes van de metrplregi dr een effectieve citymarketing Twee vrbeelden ter illustratie 1. Acquisitie van bedrijven Gezamenlijke acquisitie van buitenlandse bedrijven in de MRA 115 nieuwe buitenlandse internatinale bedrijven in de MRA in banen 79% in clusters van de Bard 2. Citymarketing I amsterdam strategie vastgehuden: merk neergezet en behuden Fusie van Amsterdam Terisme & Cngres Bureau (ATCB), Amsterdams Uitbur (AUB) en Amsterdam Partners (AP) tt Amsterdam Marketing (AM) Jubileumjaar 2013 heeft geleid tt significant meer (museum)bezekers en 7,5% meer htelvernachtingen 23 21

24 Pririteiten tekmstige ecnmische grei Belangrijkste interventies vr attractief 1. Behud van vrzieningen die Amsterdam een aantrekkelijke stad maken m in te wnen en werken, bijv p cultuur, recreatie en bereikbaarheid 2. Creëer een dynamische wningmarkt met een variëteit aan wn/leefmgevingen 3. Zet in p het aantrekken van (internatinaal) talent 4. Versterk het imag van Amsterdam als zakenstad 5. Investeer in de kwaliteit en tegankelijkheid van het nderwijs 24 22

25 De veerkracht van ndernemers is bepalend vr een krachtige en slagvaardige ecnmie Kerninzichten vr de tekmst De wereld is in cnstante verandering; wereldecnmie verandert steeds sneller; de richting is nzeker. Bedrijven en steden die zich snel kunnen aanpassen, zullen ged kunnen prfiteren van de glbaliserende ecnmie MKB creëert grei van ecnmie en werkgelegenheid. Belang van schaalgrtte vr winst is frs afgenmen Breed inzetten p de juiste randvrwaarden vr sectren is effectief. Amsterdam prfiteert van de veerkracht van een brede sectrmix 25 23

26 De bedrijvendynamiek neemt wereldwijd te, dus k in Nederland en dan met name in Amsterdam Er wrden steeds meer uitvindingen gedaan en uitvindingen wrdt steeds sneller uitgerld In Amsterdam starten veel nieuwe bedrijven en verdwijnen k veel bedrijven. De dynamiek in de Amsterdamse ecnmie neemt te en het belang van veerkrachtige bedrijven daarmee k De regi Amsterdam heeft een hge bedrijvendynamiek en een veerkrachtige ecnmie dr dat er meerdere sterke sectren zijn. Dat maakt de ecnmie van de MRA minder kwetsbaar 26 24

27 Inzet in de bestuursperide Interventies van Ecnmische Zaken Oprichten Amsterdam Ecnmic Bard Uitrllen Amsterdams Ondernemers Prgramma Opzetten Amsterdams Investeringsfnds Twee vrbeelden ter illustratie 1. Drempels vr ndernemerschap verlaagd Op universiteiten, hgeschlen en het VMBO wrdt vlp ndernemerschapsnderwijs gegeven. Tegelijkertijd is er succesvl gewerkt aan de daling van de administratieve lastendruk en krtere drlptijden van gemeentelijke dienstverlening m ndernemen te vereenvudigen. 2. Tegang tt financiering Accelratrs zals Ace, Venture Lab, Startup Btcamp en Rckstart zetten Amsterdam in de schijnwerpers als de plek waar innvatieve ideeën en kapitaal elkaar ntmeten met initiatieve als Demdays. De mgelijkheid m een micrkrediet aan te vragen wrdt vlp gebruikt, na een campagne vr deze vrm van financiering

28 Pririteiten vr tekmstige ecnmische grei Belangrijkste interventies vr ndernemend 1. Laat bedrijven meer gebruik maken van kennis dr nderzek, nderwijs en bedrijfsleven beter aan elkaar te verbinden en stimuleer de tegankelijkheid van reginale innvatienetwerken 2. Minimaliseer regeldruk vr ndernemers 3. Verbeter tegang tt kapitaal, talent en netwerk en verlaag drempels vr MKB ers m in te schrijven p verheidstenders 4. Stel begde resultaten en maatschappelijke vraagstukken centraal bij inkp en stimuleringsmiddelen 5. Fcus p generieke randvrwaarden m sectren succesvl te maken (zals ICT, technlgie, zakelijke dienstverlening) waardr ambitieus MKB kan greien 28 26

29 Psitinering in de juiste schaal wrdt bepalend vr het aantrekken van buitenlandse investeringen Kerninzichten vr de tekmst De ecnmie glbaliseert en nderlinge cncurrentiestrijd tussen internatinale regi s neem te Nederland heeft van udsher een relatief sterke psitie vr het aantrekken van buitenlandse investeringen. Amsterdam trekt vral Hfdkantren en Marketing & Sales kantren aan. Veel andere investeringen in Nederland kmen vrt uit het feit dat er veel hfdkantren zijn. (Inter)natinale bedrijven kijken naar het ttaal van de vrdelen die een regi biedt. Internatinale cnnectiviteit van een regi is belangrijke vrwaarde vr vestiging Als de Nrdelijke en Zuidelijke Randstad en de regi Eindhven samenwerken, kunnen we internatinaal verschil maken 29 27

30 Het aantrekken van buitenlandse investeringen ntwikkelt zich psitief dr 30 28

31 Inzet in de bestuursperide Interventies van Ecnmische Zaken Citymarketing Amsterdam InBussiness Investr Develpment Expat Center Eurpa Strategie Stedenbanden Schiphl Htelbeleid Twee vrbeelden ter illustratie 1. Internatinale riëntatie zwel p lange termijn als k cncreet in het heden Via Eurpese netwerken en handelsmissies maakten we sterke verbindingen. De aanpak m nze culturele schatten mee te nemen (zals schilderij van Van Ggh f het Kninklijke Cncert gebuw Orkest) was vernieuwend en succesvl. Tegelijkertijd stnd Amsterdam heel praktisch garant vr een klein aantal leerlingen, t.b.v. uitbreiding p de ISA. 2. Bereikbare stad De gemeente Amsterdam maakt via Aldersakkrd versterking van Schiphl mgelijk als vraanstaande hubluchthaven 31 29

32 Pririteiten vr tekmstige ecnmische grei Belangrijkste interventies vr internatinaal 1. Acquireer internatinale hfdkantren en R&D afdelingen 2. Ontwikkel een internatinale handelsstrategie vr triple helix samenwerking tussen internatinale steden 3. Versterk de samenhang tussen ecnmische regi s in Nederland 4. Behud en versterk internatinale cnnectiviteit, bijvrbeeld dr aantal directe bestemmingen Schiphl en data cnnectiviteit 5. Opereer p bven stedelijke niveau (regi, Randstad, natinaal) 32 30

33 Appendix: Geraadpleegde literatuur en rapprten Glaeser 2011 Triumph f the City Mretti 2012 The New Gegraphy f Jbs Mahbubani 2008 De eeuw van Azie, een nafwendbare mndialeverschuiving Prahalad 2008 The New Age f Innvatin, Driving Ccreated Value BCG 2013 NL 2030: Cnturen van een nieuw Nederlands verdienmdel EU 2011 Cities f tmrrw EU 2013 Research Area Prgress Reprt 2013 Gemeente Amsterdam 2014 Ecnmische Verkenningen Marlet 2012 De waarde van kunst en cultuur in Amsterdam McKinsey 2011 Hw t cmpete and grw; a sectr guide t plicy McKinsey 2013 Hw t make cities great OECD 2013 Delivering Lcal Develpment PBL 2012 De ecnmie van de stad in de mndiale cncurrentie PWC 2005 Cities f the future WRR 2013 De lerende ecnmie 33

34 Appendix: gesprken externe experts Adjiedj Bakas Trend Office Bakas Rbert Carsuw McKinsey & Cmpany Benn van Dngen Rland Berger Wiebe Draijer SER Peter van Lieshut WRR Marjan Olfers Vrije Universiteit Shula Rijxman NPO, Amsterdam Marketing Alexander Riny Kan Universiteit van Amsterdam Annemieke Rbeek Nijenrde Universiteit Thmas Steffens The Bstn Cnsulting Grup 34

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013 Bard 2014-2020 Metrplregi Amsterdam: wnen, werken, wereldplek September 2013 Inhudspgave Vrwrd: Wnen, werken, wereldplek: sleutel tt blijvend succes Leeswijzer 1. Inleiding: cntext en del van het Bard

Nadere informatie

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016 Actieagenda Schiphl Telichting Regifrum ORS 3 juni 2016 3 juni 2016 Actieagenda Schiphl: achtergrnd en aanleiding Achtergrnd Staatssecretaris IenM en Minister EZ kndigen in september 2015 een Actieagenda

Nadere informatie

ruimte geven = ruimte beperken

ruimte geven = ruimte beperken ruimte geven = ruimte beperken Merel Mulders & Lenie Janssen-Jansen Ruimtedag 2013 Den Haag, 21 mei 2013 Krimp leidt veelal tt andere grei Ruimte geven = ruimte beperken 2 Overprgrammeringsvraagstukken

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Tjalling de Vries Gemeente Enschede. #TwenteM2S

Tjalling de Vries Gemeente Enschede.  #TwenteM2S Tjalling de Vries Gemeente Enschede www.twentemve2scial.nl #TwenteM2S Versnellen sciale ndernemingen Wij helpen innva

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Economisch beleid 2011-2016

Economisch beleid 2011-2016 Ecnmisch beleid 2011-2016 Gemeente Heerenveen Afdeling Visie en Beleid September 2011 1 Inhud 1 Inleiding... 3 Krte terugblik 2006-2011... 4 2 Del en speerpunten ecnmisch beleid 2011-2016... 6 2.1 Sprt

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

De macro economische situatie

De macro economische situatie De macr ecnmische situatie September 2013 Gillmre Hefdraad Gvernr Centrale Bank van Suriname Structuur Inleiding Overheidsfinanciën Bankkredietverlening Orzaken geldcreatie Uitdagingen Nieuwe mnetaire

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Factsheet. 2 e Nationale Vergadering. Versterken governance van IT & Innovatie. Factsheet Nationale Vergadering 2014

Factsheet. 2 e Nationale Vergadering. Versterken governance van IT & Innovatie. Factsheet Nationale Vergadering 2014 Factsheet 2 e Natinale Vergadering Versterken gvernance van IT & Innvatie p 19 nvember 2014 Natinale Vergadering Versterken Gvernance p IT & Innvatie 19 nvember 2014 Delstelling INSEIT INSEIT ( INSTITUTE

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven.

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven. Hrzitting/Rndetafelgesprek Vaste Cmmissie vr Financiën Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD 2) 15 nvember 2017 Inbreng namens Hlland FinTech Financiële innvatie is van grt belang vr cnsument en bedrijfsleven.

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bloeiende stationsomgevingen. 1 juni 2015

Verslag bijeenkomst bloeiende stationsomgevingen. 1 juni 2015 1 juni 2015 Aanwezig: Bart van Eijk (bleiende, Metr en Tram), Erik Buma (reclame, Metr en Tram), Alexander ten Have (GVB, cmmercie), Hans Smit (wayfinding, Metr en Tram), Kees Kaptein (mgevingsmanager

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

Economisch beleid 2011-2016

Economisch beleid 2011-2016 Ecnmisch beleid 2011-2016 Gemeente Heerenveen Afdeling Visie en Beleid September 2011 1 Inhud 1 Inleiding... 3 Krte terugblik 2006-2011... 4 2 Del en speerpunten ecnmisch beleid 2011-2016... 6 2.1 Sprt

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

Implementatie Leerlijnen

Implementatie Leerlijnen Nieuwsbrief nr. 6 December 2008 Implementatie Leerlijnen Wec-Raad, Pstbus 222, 3500 AE Utrecht, 030-276 9911 inf@wecraad.nl Inhudspgave Vanuit het KIT 1 Tetsntwikkeling speciaal nderwijs en speciaal basisnderwijs

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Vier centrale thema s & VSNU 2.0. Centraal staan de volgende vier doelstellingen, waaronder alle projecten en activiteiten een plaats hebben:

Vier centrale thema s & VSNU 2.0. Centraal staan de volgende vier doelstellingen, waaronder alle projecten en activiteiten een plaats hebben: 7 De ambities vr 2017 zijn duidelijk. De krantenkppen p de vrkant van deze publicatie zijn natuurlijk gebaseerd p wensen, drmen en idealen die de VSNU samen met de universiteiten wil verwezenlijken. Maar

Nadere informatie

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd Actieplan Werk maken van de Rsendaalse jeugd We willen werk maken van de Rsendaalse jeugd. Je gaat naar schl, hebt werk f leert en werk tegelijk. Dat is vr ns het uitgangspunt. Perspectief vr de jeugd

Nadere informatie

Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht

Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht Telichting p strategische agenda, bestuurlijk cnvenant en bestuurspdracht Onderstaand vlgt een telichting en samenvatting van de verschillende dcumenten die aan u wrden vrgelegd met het raadsvrstel Naar

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

3D Printers en Techniek op de basisschool

3D Printers en Techniek op de basisschool 3D Printers en Techniek p de basisschl Waarm 3D printen met leerlingen p de basisschl? Aanleiding van 3Dkanjers m met 3D printen vr leerlingen p de basisschl te starten is de, breed gedeelde, cnstatering

Nadere informatie

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012 B. Duurzaamheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mndiale crises en sciale & eclgische transitie 1 Vergrening van het belastingstelsel Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale

Nadere informatie

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse.

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse. GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015 President D. D. Buterse 8 mei 2015 INHOUD Ecnmische uitdagingen bij vername regering in augustus

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Duurzaamheid. Programma voor het bevorderen van duurzaamheid in Ridderkerk. Jory Rombouts en Arien van der Maas Gemeente Ridderkerk 2 december 2014

Duurzaamheid. Programma voor het bevorderen van duurzaamheid in Ridderkerk. Jory Rombouts en Arien van der Maas Gemeente Ridderkerk 2 december 2014 Duurzaamheid Prgramma vr het bevrderen van duurzaamheid in Ridderkerk Jry Rmbuts en Arien van der Maas Gemeente Ridderkerk 2 december 2014 Duurzaamheid 1. Transitie Prces Duurzaamheid 2. Prgramma Duurzaamheid

Nadere informatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie Nrd-Hlland Nrd: één grte preftuin vr (duurzame) energie en energie innvatie Waarm? Energie en duurzaamheid als Banenmtr Hgwaardige werkgelegenheid Oude en nieuwe energie: USP s Kansen: Aanleg Optimale

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Krte mschrijving werkvrm Aan de hand van enkele fragmenten leren uw leerlingen wat de huidige financiële en plitieke situatie in Griekenland is. Leerdel Leerlingen weten

Nadere informatie

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING Verneem p één dag tijd he u binnen het business mdel van India uw cmmerciële inspanningen maximaal laat renderen. Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ)

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

- Versterken van het onderwijs - Verstevigen van het onderzoek - Meer transparantie binnen de universitaire sector - Goed werkgeverschap

- Versterken van het onderwijs - Verstevigen van het onderzoek - Meer transparantie binnen de universitaire sector - Goed werkgeverschap VSNU januari 2016 - Versterken van het nderwijs - Verstevigen van het nderzek - Meer transparantie binnen de universitaire sectr - Ged werkgeverschap JAARPLAN VSNU 2016 Vraf Deze agenda beschrijft de thema's

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel Psitie van de Calitie tegen de Hnger (Januari 2012) Grte prijsschmmelingen landbuwprijzen en speculatie met vedsel Gelet p de tenemende speculatie p de vedselgrndstffenmarkt zal de regering bij de internatinale

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

TWEEJARIGE MASTER OOSTERSE TALEN EN CULTUREN

TWEEJARIGE MASTER OOSTERSE TALEN EN CULTUREN TWEEJARIGE MASTER OOSTERSE TALEN EN CULTUREN Vanaf academiejaar 2017-2018 gaat de tweejarige Master binnen de pleiding Osterse talen en culturen van start. Nieuw is dat in deze Master gewerkt wrdt met

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

VVD SYMPOSIUM DECENTRALE ENERGIE

VVD SYMPOSIUM DECENTRALE ENERGIE VVD SYMPOSIUM DECENTRALE ENERGIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 PROGRAMMA VVD ENERGIESYMPOSIUM... 4 1. MARTIJN BONGAERTS, ALLIANDER... 5 2. PEER DE RIJK, FEDERATIE E-DECENTRAAL... 7 3.

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

1. Hoe Chemie en Samenleving tot stand kwam

1. Hoe Chemie en Samenleving tot stand kwam 1. He Chemie en Samenleving tt stand kwam Verschenen in: Chemie en Samenleving - Handleiding vr dcenten (1974) Auteur(s): L. Mlenaar en P. Kiman Literatuur: Cardwell, D.S.L., 1972. Technlgy, Science and

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013 Samenvatting aanvraag Master f Music Hanzehgeschl Grningen d.d. 21 maart 2013 Algemeen Srt aanvraag: Nieuwe pleiding X Omzetting van een nbekstigde naar een bekstigde bestaande hb master (geaccrediteerd

Nadere informatie

Sociaal en Verantwoord

Sociaal en Verantwoord Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 VVD CDA D66 Brielle Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 15 mei 2014 CDA D66 Sciaal en Verantwrd Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen vnden plaats p 19

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Toekomst Nederlands zorglandschap

Toekomst Nederlands zorglandschap Tekmst Nederlands zrglandschap Vrjaarscngres SVN en VDSMH Ede, 22 maart 2013 Olf Suttrp, vice-vrzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Inhud Krte intrductie NVZ Spreiding en cncentratie in relatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie