betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j"

Transcriptie

1 An de Miniter vn Scile Zen en Wergelegenheid Dir. Uitveringten Arbeidvrwrdenwetgeving fd CAV Ptb LV DN AAG, Secretrit: rgemeeter lenin MZ Rijwij (Z) Telefn (070) Fx (070) Ptdre: Ptb Rijwij (Z) ''..,Q\".]Kei? '.'.trerj: m enmer: J/MV/VR/2762 Rijwij, jni 2 iq. 6 JÜN 2 I betreft: imielding e)c'-rt;4-lfwr]niiigren-igiemeen verbindend verlring vn de CA vr het Technieh-IntfitieljechTJfj Mijnheer de Miniter' _i f- tii.'it-'n. j ep. prf. j Nmen de wergevertgmiitieöi de werneinerrgnitie betren bij de CA vr het Technich Intlltiebedrijf, te weten de UNT-VNI, de Nederlnde vereniging vn ndernemingen p het gebied vn de detechnie en lchtbehndeling (NVKL), FNV ndgenten, CNV Vmenen en De Unie, Vbnd vr indtrie en dientverlening, delen wij mede dt zij vereentenrning hebben bereit mtrent deze CA vr de peride pril 2 t en met 0 prü 2. De wijzigingen in deze CA ten pzichte vn de vrige CA treft n in de nt vn wijzigingen. Teven treft n vier exemplren vn de drlpende tet vn de CA, lmede twee exemplren met gerenvieerde tet; vi de renvi hebben wij ngegeven de beplingen die in het verleden niet lgemeen verbindend heeft verlrd. In de CA tet treft vi mrering in de mrge de wijzigingen n ten pzichte vn de vrgnde CA. ij deze melden wij vrengenemde CA n ex rtiel 4 vn de Wet p de lnvrming. Teven verzeen wij de beplingen vn de CA lgemeen verbindend te verlren per eert mgelije dtm vr de dr t en met einde lptijd CA. Met betreing t de wntificeerbre lnten nnen wij mededelen dt wij ten nzien vn de CA-verhgingen geen inzicht hebben per bedrijft. ING bn 66.72,2.:?4

2 -2- Wel i het z dt de lnm vn de vijf bedrijften die tezmen Metl en Technie vrmen ngeveer 0 miljrd er bedrgt. U treft vrt n de repreenttiviteitgegeven. Deze zijn verregen dr de leden vn de betreffende wergeverrgnitie die vllen nder de weringfeer vn genemde CA, te vergelijen met het tle betnd (gergiüeerde en ngergnieerde wergever met wernemer) vllend nder de weringfeerbepling vn genemde CA bij de itverder vn de bedrijftregelingen vr de Metl en Technie, te weten N.V. Mn Service. De drbij gehnteerde peildtm i mrt 2. De grenzen vn het dmein wrvr de gegeven zijn verzmeld, zijn gerelteerd n de weringfeer vn de CA. Drbij zijn niet meegenmen de ndernemingen die integrle dipentie hebben vn de CA vnwege een eigen rechtgeldige CA. mgchtend, n[imen CA-prtijen J.G. rmel Urecter dij l gen: - 2 exemplren vn de drlpende CA tet - 2 exemplren vn CA met gerenvieerde tet - 2 exemplren vn de nt vn wijzigingen - CD-rm met CA (met en znder renvi), FC-ndbe en nt vn wijzigingen - repreenttiviteitcijf er - FC-ndbe (2x)

3 RPRSNTATIVITITSCIJFRS CA vr het Technich Intlltiebedrijf. Antl wergever, ngelten bij de betren wergeverrgnitie 455 b. CA-wernemer in dient vn de nder b bedelde wergever 0272 c. Ttl ntl wergever in de bedrijft 78 d. Ttl ntl wernemer in de bedrijft 6

4 yc, P. vn Vn: Verznden: An: nderwerp: mndg 20 jni 2 :2 yc, P. vn AWTI Gechte mevrw Vn yc, nder verwijzing nr n telefnich nderhd vn z jit inze het AW-verze betreffende de beplingen vn de CA Technich Intlltiebedrijf bevetigen wij dt de lijt met bedrijven wele bij het verze w ingediend, een lijt i wrvn c-prtijen verzeen deze bedrijven it te znderen vn het te nemen AW-belit c.q. te dipeneren vn dt belit. Indien er ng vrgen en/f pmeringen zijn vernemen we dt grne. Met vriendelije gret. J. rmel SZW inc;ïkwn 0.m?ii

5 Dtf Verhrervice V de V. FMC fc-nerpiëwèertnv V nergieerve renthe:qverijër 8te(Nqrd)/ Kbinet Nrd V V ifblervice Dremne-ve et Kbelervfce Nrd V bfq nefv ervice V QbrffNetNV Q cai èhledm V NS Netbehèer V ÖfJfeËÓgé ÖlfefJftÖVV V Trnprtnet JJnd Wénd nertfe inirtrcr V NC Infr Service V N.V. NC nergie Zid-Kennemerlnd Netwer Gwchl Frielnd FcUitte V NC nergiecnmenten.v. NC NetteheerMfdden-ltnd V NC Nétbeheer Weert NV Netbeheerder Centrl verijel.v. Cg Fcffir V. ent nergie V ieni Nefwet rbnt V

6 I eerte regel -:*!.-.g' 2 m'c'? iis 0 im II deeltitel CLLCTIV ARIDSVRNKMST ndeit S ndert ndert 2 0 ndert dtm Geldig vn pril 2 4 dtm 2 t en met 0 prii N regel ltte pg cijfer A-deel vrwrd

7 eerte regel deeltitel nderl ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 Met 'wergever()' en 'wernemer()' wrden in deze CA zwel mnnen l vrwen bedeld. Artie!(leden) die - inhdelij - zijn gewijzigd ten pzichte vn de vrige CA, lptijd december 200 t en met mrt 2, zijn gemreerd met een verticle treep in de linernt! ijn. ehden itzndering dr de wet geteld, mg znder vrfgnde chriftelije etemming vn de bij deze CA betren wergever()-, en wernemerrgnitie en de Stichting Vrd Metl en Technie niet it deze itgve wrden verveelvdigd en/f penbr gemt dr middel vn dr, fpie, micrfilm, enigerlei eletrniche wijze, hitemet, Intrnet f nderzin, hetgeen vn eping i p de gehele f gedeeltelije bewering. Vr zver het men vn pieën it deze itgve i egetn p grnd vn rtiel 6 Aterwet 2 j. het elit vn 20 jni 74, Stb. 5, zl gewijzigd bij het elit vn 2 gt 85, Stb. 47 en rtiel 7 Aterwet 2, dient men de drvr wettelij verchldigde vergedingen te vlden n de Stichting Vrd Metl en Technie Ptb 25, 250 A Den g A-deel vrwrd

8

9 I eerte regel II deeltitel ] ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer e VRWRD. WRKINGSSFR De nderhvige lleetieve-rbeidvereenmt bevt de regelen wele miniml in cht meten wrden genmen bij rbeidvereenmten ten: fc de- wergever -bedeld in rtiel 4b, <lie üd i vn één vn de cntrcterende wwget'errgniqtie (eie hleri); b- de wernemr bedeld t nijtel 2, die in dient I -vn een -ender bedelde wergever. De-wergever l bedeld in rtiel b die niet i ngelten bij één vn de cntrcterende wergeverrgnitte en de ln zijn dient zijnde wernemer i bedeld in rtiel 2v dienen bj-eet-ten hen-ngegne rbeidvereenmt-f-ieder gevl de lgeneenverbiëend verlrde beptige-n te men. 24 SCIA.\L LID IN D NDRNMING De-wergever--en wernemerrgnitie betren bij deze CA tellen vt dt zih in e«) ndereming, r t e& fnctie, lten ndercheiden tetgijd ëe ndememingleiding, p wie de vertwrdelijheid mt- ver de bepling en reliering vn het ndernemingbeleid; en nderzijd de in de nderneming werzme pgnm die it dien hfde eigen mteriële en-immteriële belngen ennen; Veel vn de n die betring hebben p de rbeidverhding wrin vrengenemde tweedeling zih-it, wwden in deze GA geregeld. Niettemin zijn de wergever- en wernemefwgftitie d mening tegedn dt een gede-itvering vn de- AG bepld wwdt-dr een gd 'wleg tm de nd«tiemingj«ding «i d wernemer. Dre chte zij de intelling vn een -ndememingfd dt wel vn e«i perneel vertegenwrdigig-(vr-de ndememingen met minder dn 50 wernemer) vn-geef grt belng, immer, zwel de w.v. l de v.v. zii in-de ndememingrd en in d perneelvertegenwrdiging een rgn vn verleg, dvie, infrmtie-«t emmnitie binnen de-ndememing n reenen het deze rgnn lt-t-btj te-drgen t het gedfctineren vn de ndememing, lmede t het behrtigen vn de belngen vn llen die in d ndmming werzm zijn. ]n dil der chten prtijn -bij de CA het- gewent indien de ndememingjeiding jriij in de genemde fgnen-de lgemene gng vn zen-in de nderneming, zwel p ecnmich l p cil terrein, ter bepreing n de rde telt. Dmt erennen de w.v. de zelftndige t vn de v,v. in de behrtiging vn de mteriële en immteriële belngen vn hn leden, werzm in de nderneming. Vn deze zienwijze getigen de beplingen in de CA die d w.v. en ViV: l dvier mede in het verleg ten -ndernemingleiding en -pertmeel betreen. Dh- in die gevllen wrin-de CAQ een en nder niet expüeiet-vrchrijft chten de w.v. het nttig indien de VTV:- l dvi&er in het ndememingverleg wrden belrltcn zeer-i» de gevllen wrbij de dr de ndememer te nemen beliingen belngrije wijziging brenge-in de wefmtndigbeden f-in de lribethng. iere dient-een gede eemmwnitie ten de ndememingleiding en de vv: te wrdw gewrbrgd, epdt ëe ndememingrd f de perneelvft4egenwrdiging hn hiervren mchreven t wr nnen men en drn getlte nnen geven. Indien-d v.v. i het ver4eg met de ndememingleiding perneelleden vn de wergever wil betreen, zl zl lleen nnen gechieden met intemming vn d wergever. A-decl vrwrd

10 eerte regel deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel S ltte pg cijfer 58. VAKNDSKADRLDN Prtijen zijn vn mening dt, indien de v.v. vergn t henwijzen vn een wernemer l-vbndderlid ten beheve vn het nderhden vn de tten vf-en nmen de-v:v.j let hr leden werzm ii-dg'ctwiememing;-d v.v. de dcmemingleiding drvn in enni meten tellen. Met dederemingleiding-met vrfgnde vereentemming-wrden bereit ver de rd en mvngvn de in dt der-ëer bedelde wernenier te vefrihtcn twiteiten. Prtijen ehten-het een beginel vn ged beleid dt een, met inehtnming vn het vrgnde, l vbndderlid gewezen wernemer niet dr-de wrgever zl wrdn crtlgen f belemmerd zl wrden in zijn mgelijheden f nen binnen de ndememing dr het enele feit dt hij een dergelije fntie vervlt. et \erdient nbeveling dl een wernemer die vn meing i dt len pzichte vhem in trijd wt dit' beginel i gehndeld, zih llereert met zij-wefnemerrgnltie vertt. Dm n de wetie in pen verieg n éc rde wrdn geteld bij de ndememingleiding. et verdient e\'eneen nbeveling dt de werge'er b -een vrgenmen indi\'idee] ntlg vn een vbndderlid eert de betren wernenwrrgnitle hierer infrmeert Tetï nzien v ee met inchtneming v het vergnde, ngewezen vbndderiid verdient, nr de-epvtfing vn prtijen, de ntlgbehemiing weie de Wet p de ndememingrden geeft n de ndememigrdledcn, nlge epingr. PLAATSING \AN KWTSAR GRPN Prtijen bij deze CA vrgen bijznder-e ndcht vn de wergever-vr het hqpen vn (her)pltingmgelij heden ten beheve vn wetbre grepen-p de rbeidmrt lmede vr gehndicpte wernemer Dmt i het de bedeling dt in de ndememing preventieve mtregelen wfden getrffen m te vrmen dt wernemer itvllen wegen-rbeidngechithid. Ndere infrmtie mtrent reïntegrtie-en/f preventie n wrden verregen bij-de wergever en wernemerrgnitie betrn bij deze CA. 5. UITNLi\NDS ARKNMRS Prtijen vetigcth-er de ndcht p dt de beplingen vn het nederltmd rbidrecht in het lgemeen en-vn de nderhvige-ca in het bijznder, vlledig vn eping zijn p bitenlnde wrnemer. hidien vn deze beplingen vr zever egetn wrdt fgeween, dienl dit hriftelijte wwden vtgelegd, 6. MILIU De wergever en wernemerrgnitie betren -bij de CA-vrgen bijztmdere ndcht vn de wergever en wernemer r een zdnige trclrmg vn-de werzmheden dt het milie drder' z min-mgelij wrdt belt. 7. VRLF IN T KADR VAN D WT ARID N ZRG CA prtijen-bevlen n dt de divere vrm») vn verlf in-het der vn de -Wet Arbwd en Zwg ze exibel mgelij, reening hdend met ëe pernlije mtndigheden vn-de wernemer en de fwijingmgelijheden die deze wet-biedt, wrden geïntegreerd in de betnde wertijden en dientrter. A-dee vrwrd

11 I eerte rege! II deeltitel nderi ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer A-dee] vrwrd

12 I eerte regel II deehitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dlm 4 dtm N regel ltte pg cijfer DL A A-deel

13 I eerte regel S 0 II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 A-detl

14 I eerie regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 L é&7 2bT 4ftr Ah. êr- 5r êbr 6r- 4«fer i&r- 0r- 24v- 4r IV 2 é 2 Algemene -beplingen INUD Wergever.. Wernemer. Deeltijdwer Inleenrchten..TT.I.T. ; ;-. Metl en Technie Wergeer in de-metl en Technie. Wergever in de bedrijft Medezeggenchprgn Wernemerdelegtie-r....T Vbndderleden -edrijferd, Vrd Cmmiie itteg CA-.-. Veiligheid. : Fie, liting en rergnitie. ; egin en einde dientverbnd é Indeling vn fnctie...--rt-.tr-;.t evetiging vn ntelling W Preftijd n Dientbetreing vr nbeplde tijd. n inde dientbetreing -r.---..vi ;: ;t Dientbetreing vr beplde tijd.-. ;T.- : * Diitbelreing met wernemer vn-65 jr f der f een wernemer die een penienitering vn het Penienfnd inetl en technie ntvngt pzegging... 0 Uh ARIDSTIJDN -M Definitie Arbeiddr. Vrmen vn rbeiddrverrting. Verreening rbeiddrverrtingr Arbeid p zndgen en feetdgen. -A-rbeid-in plegct verwer. -Cnigntie. VRPLICTINGN VAK D WRKNMR 07 Algemeen Geheimhding Zrg ten nzien vn bedrijfmiddelen. Vergeding vn hde? Arbeid vr derden. Cncrrentiebeding en ecnemihe crii Vervllen. Temgeer it-militire dient JIS. -S -0«-08 JUL A-decl

15 I eerte regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dlm N regel ltte pg cijfer 58 IV RUILN -0 m-. Rilen V, SALARISSN N TSLAGN U 5-: Slribetling per mnd f per vierweenperide :.:...: Slritbellen 54 50ft: Teping-lritbellen vr jegdgrepen...itt.:;' '..rT ; Teping lritbellwi-vr 25 jrigen en der.-t-...:t-.--7t ; Artiel. Slrien per mnd 7....r %: Artiel brlrien per vierweenperide r Slriverhging in-verbnd met leeftijd.: : ; Slriverhging in verbnd met fntiejren,...-.-, 44 54: Wijziging vn fnctie; her m en bijchling.tt éfc Slrigevlgen invering fchrnlbe.v.-:7 r 45 57: elningytemen.-tt.-. TV.-.: :T-. 4é 57fc ilri vertegenwrdiger..t..ttt;;'; 4é 5* Sprin 4? 5; Vbndcntribtie.. :T; : Zietetenverzeering.T : ; Teping lriverhging.-r:...: ft Vervllen 48 VI. TALING VAN VRURN 4 40r etling vn vemren. T...: »; elling vwren biten het dgventer.;: -.:....T 54 45: etling vn verchven ren...; Si 44: etling vn reirer..'..-ttt : TTT.TT. Ï...-TT;---.T7. S 45 Plegenelg r;.;...-.t:::7.t'. VIL VRGDING VAN RIS N VRLIJFKSTN 54 4e: Vergeding vn reiten... ;:-.?; T: 54 47T Vergedmg vn verblijf-eten.t-. 4 4S; Andere regelingen.tt. r. 55 VL VAKANTI N AC\NTIIJSLAG 56 A. Definitie vntiedgr.t..' rr;.-..t: t.".. :...?; 5é ér Vntierechten;: ; 5é 54 xtr vntierehlen vr dere wernemer êé êr. Inheding vntiedg bij tweede ziemelding.-tt.t 57 é. epering vn de vntierechten. -.n 58 54T Aneengelten vntie ;; ;T:...:.;.-: 58 55; Vttellen verlfdgen...-.;;.tt.'.tt 5 éê. ereening vn genten vntiedgen.. : 5 5e: Drbetling vn lri tijden vntie r. 5 57: Afwieling vn te veel fte weinig genten vntiedgenttt.ttt...;-...r: 60 58; Vervl vn vntienpren." ;;..::..-T::.:.. é 5: V'Mtiebijlg.T;;.;.... ; 64 60; Minimm-vntiebijlg rrr-. ; lii't.'' mi- / ' M. rvhj A-deel

16 I eerte regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel llte pg cijfer 58 IX. RLF -65 4; Krt verif 65 6; ijznder-verlf.. ; T-..-7TT... :TT.-T-...-Tr. rt-..-7t-...-; 64 65; Verif vreigen reening V.TT: ;--; 64 65* Levenlp ;: ;r-;i 65 64; Gedwngen verzim.-.-. r X. ARIDSNGSCIKTID Definitie 67 65fc Anvllend invliditeitpenien r.: T:... :...-7T-.-T: ; Melding.-T-.'..T ; Zwngerchp en bevllingverlf 68 67; Anvlling vn lri.ttt...ttt T.TT: T.7?7..'.v.-. ;.; ; Reïntegrtie-;TT.J.-TT : Vntiebijlg in gevl vn lgdrige rbeidngechitheid.-- TT Tê- 68 Ver'llen 75 XI. PNSIN N VRLIJDNSUITKRING 74 6: Penienfnd. ;rr...:?= ;TT..-r.: :. :;-;7...rTT-.:; vr ; verlijdenitering.-:: r-rrrrr ;-.;T :. : -74 XII. NDRWIJS 75 74; Leerpliehtige e wlifitieplihtige wernemer ; T.. -! : Prt time nderwij:.r.-..-.tt-.; rrr.r. 75 TA-. Verplichte ebting r Tte: Shlingdg vc 76 XIII. WRKGLGNID 7? 74: Wergelegenheid...rr: ; Vervlln 77 74fe Vervllen 77 74e Vervllen 77 XIV. SLTPALINGN 7«75; Afwijig vn deze vereenmt...rr. T : Dr vn de vereenmt..; 78 Téfc Vredeplicht 78

17 eerte regel m'-r-- IlS;:: 6 isi: 8 t---' 0! deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 0 58 A-deel I

18 eerte rege! I. ALGMN PALINGN. WRKGVR Artiel 0 deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert A. 42 dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 nder wergever in deze vereenmt wrdl vertn de in Nederlnd wnende ntriije pern f de in Nederlnd gevetigde rechtpern, dn wel de mtchp, de venntchp nder firm f de cmmnditire venntchp gevrmd dr twee f meer zdnige ntrlije en/f rechtpernen gezmenlij, lmede de in het Rij in rp gevetigde nevenvetiging vn een drbiten wnende ntrlije pern en/f een drbiten gevetigde rechtpern (l dn niet gecntiteerd nr f vllend nder bitenlnd rechl), wrvr p grnd vn de ndelregiterwet 2007 een verplichting t inchrijving in het ndelregiter bett. WRKNMR Artiel 2. nder wernemer wrdt verln degene die in dient vn een wergever legen lri rbeid verricht. 2. Deze vereenmt i niet vn eping p:. directeren en djnct-directeren; b. degene die in hfdz werzmheden verricht wrvn het fnctienive itgt bven het nive vn fnctiegrep (lrigrep J); c. degene die weliwr vrmt p de lrilijt vn de ndememing dch geen werzmheden verricht ten beheve vn de ndememing; d. degene die in een eletrtechnich nettenbwbedrijf vr grndwer per rwei en/f vr beperte dr in dt rwei f een ree vn rweien met een mximm vn drie mnden i ngenmen, met dien vertnde dt p de grndwerer in vte dient deze CA wel vn eping i.. Ten nzien vn. de wernemer wien fnctie nregelmtige wertijden meebrengt zijn niel vn eping de rtielen 7, 8, 8, 2,,, b, 4, 5,42,4, 44 en 45; b. de wernemer wien fnctie niet vereenmtig het beplde in rtiel 0 i in te delen, zijn niet vn eping de rtielen lid,,, b, 4, 5,, 42, 4 en Gechillen -ever de itlegging vn dit rtiel wepden belit dr de Vrd, gehrd de bedrijfrd. DLTIJDWRK Artiel 2. De wergever zl een verze vn een wernemer m in deeltijd te gn weren, pitief tegemet treden. ij zl erie ngn f er mgelijheden zijn, dn wel p termijn nnen zijn, m n het verze vn de wernemer tegemet te men. Indien de wergever geen mgelijheden ziet hel verze vn de wernemer in te willigen dn zl hij dit bergmenteerd n de wernemer meedelen. en verze vn de wernemer m in deeltijd te imnen weren zl dr de wergever niet wrden fgewezen dn ndt hij drver met de wernemer verleg heeft gepleegd. Anw ening: Pe werrwicr ten n deze bepling geen recht nllenen m in dllijd W (gn) wrltcn.

19 eerte regel deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4diAiXi N regel ltte pg cijfer p wernemer, vr wie rchten gemte fpren een werwee geldt vn minder dn gemiddeld 8 ren per wee bereend ver een peride vn mximl één jr, zijn de beplingen vn deze CA nr evenredigheid vn dit mindere ntl ren ten pzichte vn de gemiddelde 8-rige werwee vn leping. INLNKRACTN Artiel 2b. p de inleenrcht die i n te meren l een vrcht en werzm i ten beheve vn de wergever die rerteert nder deze CA, zijn de beplingen ter ze de lritbellen, vntie- en enirendgen, de vntiebijig en de minimmvntiebijlg vn deze CA vn eping. venz zijn ten nzien vn de wertijden de 8-rige werwee l bedeld in rtiel 8 d CA en de drbij pende elgen c.q. vergedingen, genemd in de hfdten V en VI vn deze CA met itzndering vn de rtielen 6, 8, 40,, vn eping, lmede de vergedingen bedeld in de rtielen 5 en 60 vn deze CA. De (inlenende) wergever met zich ervn verzeeren dt de itzend wergever p de inleenrchten de cnfrm dit lid vn eping zijnde rbeidvrwrden ept en een verlring vrgt dt de itzendwergever de wettelije beplingen ept. Deze prte verlring i niet vereit l de itzendwergever NN-gecertificeerd i. 2. Vrcht i de wernemer die in hel bezit i vn een vr de fnctie relevnt VMdiplm f een in het bitenlnd vr de fnctie relevnt verregen diplm p gelij f gelijwrdig nive.. Met ingng vn jnri 22 zllen wergever in de Metl en Technie lleen gebri men vn itzendbre' met een SNA-ermer die l zdnig geregitreerd zijn bij de Stichting Nrmering Arbeid (SNA). Vr gebriming vn een itzendbre dt niet vlt nder de itzndering zl bepld in rtiel 4c geldt het in de vrige vlzin beplde niet. MTAAL N TCNIK Artiel nder de Metl en Technie in deze CA wrden vertn de ten vn bedrijf mchreven in de rtielen 77 vn de cllectieve rbeidvereenmten vr: - het crreriebedrijf, de gd- en zilvemijverheid, - het iltiebedrijf, - het metlbeweringbedrijf f - het technich intlltiebedrijf. WRKGVR IN D MTAAL N TCNIK Artiel 4 nder "wergever in de Metl en Technie" wrdl in deze CA vertn de wergever bij wie hel ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer die betren zijn bij de werzmheden zl itgeefend in de in rtiel genemde ten vn bedrijf, grter i dn het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer die betren zijn bij werzmheden itgeefend in enige ndere t vn bedrijf, blijvende bij de hier vren mchreven vergelijing de ecnmiche fnctie vn el der werzmheden bilen bechwing. 2 l m mi

20 I eer4.regel II deeltitel C ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 WRKGVR IN D DRIJFSTAK Artiel 4b nder "wergever in de bedrijft" wrdt in deze CA vertn de wergever bij wie het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer, die betren zijn bij de werzmheden zl genemd in rtiel 77, grter i dn het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer die betren zijn bij werzmheden itgeefend in enige ndere t vn bedrijfin de Metl en Technie. In gevl hel ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer in enige t vn bedrijf in de Metl en Technie gelij i n het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer belren bij een ndere t vn bedrijfin de Metl en Technie, geeft de hgte vn de lnmmen vn de betren wernemer in de mnd jnri de drlg. Artiel 4c Deze CA i niet vn eping p de wergever die vldet n de vlgende cmltieve vereiten:. de bedrijfctiviteiten vn de wergever beln itlitend it het ter bechiing tellen vn rbeidrchten l bedeld in rtiel 7:60 W én b. het ntl vereengemen rbeidren vn de bij deze wergever in dient zijnde wernemer die betren zijn bij de werzmheden zl itgeefend in de m rtiel genemde ten vn beth-ijf bedrgt minder dn 75% vn het tl ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer, dt wil zeggen dl tenminte 25% vn het ntl rbeidren vn de in dient zijnde wernemer betreing heeft p werzmheden itgeefend in enige ndere t vn bedrijf dn in rtiel genemd én c. de wergever zendt vr tenminte 5% vn het tle premieplichtige ln p jrbi il p bi vn itzendvereenmten met itzendbeding l bedeld in rtiel 7:6 lid 2 rgerlij Wetbe, zl nder gedefinieerd in rtiel, lid en 2, en rtiel 2 vn het elil Indeling Uitzendbedrijven vn hel LISV d.d. 6 ber, gepbliceerd in de Sttcrnt nmmer 4 vn mrt De wergever heeft n dit criterim vldn indien en vr zver dit dr de itveringintelling dn wel het LISV l zdnig i vtgeteld, én d. de wergever i geen nderdeel vn een cncem dt rechttree f dr lgemeen verbindend verlring gebnden i n de CA vn een der bedrijften zl genemd in rtiel én de wergever i geen pritir fgepren rbeidpl én de wergever viel p december niet nder de (lgemeen verbindend verlrde beplingen vn de) CA Vervregd Uittreden Metl en Techniche edrijften. Vr de leping vn de nderdelen. en b. blijven biten bechwing de wernemer, c.q. het ntl rbeidren vn wernemer, wier fnclie geheel ten diente tt n de bedrijfctiviteit "ter bechiing lellen" zl dminitrtie en bemiddeling.

21 I eerste regel II deehitel A. 24 ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dm N regel ltte pg cijfer 58 MDZGGNSCAPSRGAAN Artiel 5. ij de wergever die 50 f meer wernemer in dient heeft zl een ndememingrd wrden ingeteld rchten de Wet p de ndememingrden. 2. De wergever die 0 f meer wernemer mr minder dn 50 in dient heeft wr geen ndernemingrd i ingeteld n een pern eel vertegenwrdi ging intellen. p verze vn de meerderheid vn de bij de wergever werzme pernen telt de wergever de perneelvertegenwrdiging in.. De wergever die minder dn 0 wernemer in dient heeft en wrvr geen ndememingrd i ingeteld n een perneel vertegenwrdiging intellen. 4. ij de wergever die 0 f meer wernemer mr minder dn 50 wernemer in dient heeft wr geen ndememingrd dn wel perneelvertegenwrdiging i ingeteld, zl een perneelvergdering wrden ingeteld zl mchreven in rtiel 5b vn de Wet p de ndememingrden vr zver deze Wet p deze ndememingen vn eping i. Aneniftg: tnlichtingen nwrcnt de inteing n cen ndernemi ngrnnd. pwnelve negen w rdiging f perneel vergdering nnen wrden ingewnnen tij de edrijfemmie Mrttt I. Crrpndcniie-drei Ptb 05,250 LK Den ngi-tclefn 070 MWidl, WRKNMRSDLGATI Artiel S De wergever die minder dn 0 wernemer in dient heeft en wrvr geen ndememingrd f pernwlvertegenwrdiging i ingeteld n in die vrmende gevllen verleg plegen met een delegtie vn wernemer fmtig it de in dient zijnde wernemer. VAKNDSKADRLDN Artiel 5b et i vbndderleden egetn infrmtie te verpreiden in de-«ndememing, wrin zij werzm zijn. Zij zllen i verbrtë-hiefmee nit dw--hn wergever wrden bendeeld. Anteening: gie btj-j' vn het vrwrd. DRIJFSRAAD Artiel 6 Vr de in rtiel 77 mchreven bedrijft n een bedrijfrd wrden ingeteld.'* De bedrijfrd regelt zijn mentelling, l en werwijze bij reglement hetwel de gedering vn de Vrd beheft. i CfTepndentie vr de bedrijfdrd ic rlhten n: -Ptbn' A tteng 4 UI!U f. M :"'

22 I eerste regel II deeltitel A. 24 ndert ndert ndert 2 0 iglert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 VAKRAAD Artiel 7 nder Vrd wrdt vertn: Slichting Vrd Metl en Technie. Anteening: h In d Vhrd werhn de weritgever en wernemerrgnitie in de Metl n Technie men tnei het del het bevrderen vn gedeficite-vcrlmdigenin de Ml en Technie. Dil dl wrdt nder meer bereit dr het fliten vn CA'. Crrepdenlie:-Plb5 niis- SQ A Den g. Tcfn: ehden itzndering dr de wet geteld, mg znder vnifgnde chfiftclij eteffiming vn dc bij dze CAQ betren wergever(), en wernemerrgniti en d Stichting Vrd Metl en Technie niet it deze itgve wrden verveelvdigd wnf-penbnr gemt dr middel vn dr. fpie, micrfilm, enigerlei eletrnihe wijze. Internet. Intrnet f nderzin, hetgeen vn eping i p de gehele f gedeeltelije bewering- Vr zver het men vn tyieën it deze itgve i-cgetn p grnd vrntnicl 6 &-Awiwet 2 j. het elil vn 20 jwi 7'!. Stb-5. zl gewijzigd bij bel e vn 2 gts 85, Stb. 7 en rtiel 7 Aterwei ts;<lienlmendedrvrwettelij verchldigde vergedingen te vlden n de Stichting Vrd MlDl cn Tecnhili PctbG 25. 2S0 A6 Den g. CMMISSI UITLG CA Artiel 7 r i een Cmmiie Uitleg CA die de Vrd dvieert ver gechillen mtrent interprettie vn nderhvige CA-beplingen. Deze gechillen nnen dr CAprtijen n genemde Cmmiie wrden vrgelegd. Anteening: et dre vn de Cmmiie Uitleg CA i Ptb 2S. 250 A Den g, VILIGID Artiel 8. De wergever zl die mtregelen nemen wele ndig zijn vr de veiligheid in zijn ndememing, zl met inchtneming vn de wettelije vrchriften. 2. De wernemer n niel wrden verplicht lt het verrichten vn werzmheden wrbij n de wettelije vrchriften mtrent veiligheid niet i vldn.. Indien werzmheden het gebri vn veiligheidmiddelen ndzelij men, zl de wergever deze n de wernemer vertreldten. 4. De wernemer i verplicht eigen veiligheid en die vn nderen in cht te nemen, dr de wergever gegeven vrchriften p le vlgen, veiligheidmiddelen te gebrien en vrgechreven beveiligingen e te pen. Anteening: Vreenwt meer itverige elichting pwt in dit rtiel geriemd nderwerp wrdt verwezen nr bijige len A. FUSI, SLUITING N RRGANISATI Artiel. 2. etgeen in de nvlgende leden vn dit rtiel wrdt bepld, i vn eping p de ndememingen, wrin in de regel ten minte 20 pernen werzm zijn. De wergever die fiebepreingen vert, dn wel het vmemen heeft het bedrijf geheel f gedeeltelij te liten en/f het perneelbetnd ingrijpend te rergnieren, dn wel ndere plrmen heeft die een belngrije negtieve invled p 5 m Wê

23 I eerte regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 de wergelegenheid zllen hebben, telt de w.v. en de v.v. drvn in enni. De wergever zl er nr treven cllectieve ntlgen zveel mgelij te vrmen.. De ennigeving bedeld in lid 2 vn dit rtiel dient plt le vinden zdr verwcht n wrden dt de eventele fie, liting en/f rergnitie wellicht drgng n vinden. 4. Gelij met de eerdergenemde ennigeving deeh de wergever teven mede de redenen die hem t zijn belit hebben gebrcht, lmede wele (cile) gevlgen hij verwcht, indien en vr zver die gevlgen ldn reed te verzien zijn. 5. Te zmen mel de w.v. en de v.v. zl dr de wergever, zdr dit ndzelij wrdl, ndcht wrden beteed n; - het tijdtip wrp hel medezeggenchprgn dn wet de wernemerdelegtie vr het itbrengen vn dvie zl wrden ingelicht; - het tijdtip en de wijze wrp het gehele perneel zl wrden ingelicht; - de vrg f en in heverre vrzieningen genmen nnen wrden pdt zveel mgelij de eventeel ndelige gevlgen vr de wernemer wrden vrmen, weggenmen f verminderd. 6. ver de in de leden 2 en 4 vn dit rtiel genemde mededelingen en ennigeving zllen de w.v. en de v.v. geheimhding betrchten, wele geheimhding zl dren t n het tijdtip wrp hel perneel wrdt ingelicht, lthn ten minte t n het tijdtip wrp hel medezeggenchprgn dn wel de wernemerdeicgtie wrdt ingelicht. 6 Anldwningen: 4T Prtijen bevlen de QrKlwemingen4ie niel vllen nder het getelde in lid nmler ze vn fie, litingen reergnintie-indien mgelij het getelde ïn de leden 2 t/m & le vlgen. i: De nderwerpen dte in het der vn de in lid 5 genemde vrzieningen nndcht-vcrdienen. ijn' 2 vn deze CA. i: Men dient teven -reening le hnden met de Wet p d ndememingrden de Fiegdregregelc de Wet reming elleetief ntclgi t-r-. -*.*i*- A-decl

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010; Vrdht n Prvinile Stten vn Gedeputeerde Stten Vergdering Juni 21 Nummer 618 nderwerp Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 1 ntwerpbesluit Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd; Geleen de vrdht

Nadere informatie

Jaarrekening 20 12. Stichting Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn

Jaarrekening 20 12. Stichting Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn Jrrekening 2 12 Stihting Gelre Ziekenhuizen te Apeldrn Stihting Gelre Ziekenhuizen te Apeldrn HOUDSOPGAVE Pgin 5.í Jrrekening212 5.1.1 Genlideerde bln per 31 deember 212 5.'l.2 Genlideerde reulttenrekening

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor.

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor. Addendum behrend bij drlpend Sciaal Plan De Riethrst Strmenland Partijen cnstateren dat het huidige sciaal plan aanvulling beheft als gevlg van het vrgenmen besluit 'Clíënt vrp', december 2016. Dit addendum

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Autriteit Cnsument l Markt NTVANGEN 2 0 JUN 2017 *B20170ì3078* Gemeente Heerhugwaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugwaard Pstbus 390 1700 AJ HEERHUGWAAR en Haag, "ū 1 9 JUN 2017 Û) IQ Aantal bijlage(n):

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Dlrectoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Dlrectoraat-Generaal Rijkswaterstaat Miniterie vn Verkeer en Wtertt DlretrtGenerl Rijkwtertt Diretie Uelmeergebied An Gedreeerde Cnttpern de Vrieze Dtm 11 jnri On kenmerk ANW 118 Onderwerp Zwemwterrpprt Drkienmmer 911 Bijlge(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 3

2014 -- Loonheffing -- deel 3 Lnheffing les 3 prgramma Lnbelasting en premies vlksverzekeringen Tarieven lnbelasting en premies vlksverzekeringen Lnheffingskrting Tabellen, lntijdvak en tijdvaktabel Lnberekening Vlksverzekeringen Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

,..~ ~ ~3J 29 MEI 2015 ( Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

,..~ ~ ~3J 29 MEI 2015 ( Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Jrrekening 2014 Stichting Stichting INHOUDSOPGAVE Pgin 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1A 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17 5.1.18 5.1.19 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden Dienst Justitiele Inrichtingen Ministerie vn Veiligheid en Justitie Sectrdirecteuren en directeuren vn lndelijke diensten ci rcr~ I ire Lndelijke Inzet vn drugshnden Inleiding Gebruik vn- en hndel in drugs

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkoord

CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkoord CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2013-2014 Akkrd Partijen betrkken bij de CAO vr het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf - OnderhudNL, FNV Buw en CNV Vakmensen - hebben p 7 maart 2014,

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie