Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling toezichtvorm gemeente Stein"

Transcriptie

1 Bepaling toezichtvorm gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni

2 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 2

3 I n h o u d s o p g a v e 1. I n l e i d i n g C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k A a n d a c h t s p u n t e n S a m e n v a t t i n g A a n d a c h t s g e b i e d e n A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g A n a l y s e v e r m o g e n A n a l y s e s t u u r i n f o r m a t i e A n a l ys e W e t - e n R e g e l g e v i n g F i n a n c i e e l b e l e i d e n b e h e e r L o k a l e h e f f i n g e n W e e r s t a n d s v e r m o g e n O n d e r h o u d v a n k a p i t a a l g o e d e r e n F i n a n c i e r i n g B e d r i j f s v o e r i n g V e r b o n d e n p a r t i j e n G r o n d b e l e i d H e t o n d e r z o e k I n l e i d i n g D o e l e n k a d e r s f i n an c i ee l t o e zi c h t W e r k w i j z e R e i k w i j d t e v a n h e t o n d e r z o e k B e g r i p p e n B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 3

4 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 4

5 1. In l e i d i n g H e t f i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V o o r u li g t h e t r ap p o r t v a n h e t f i n a n c i ë l e v e r d i e p i n g s o n d er zo e k v an d e g em e e nt e S t e i n. W i j m ak e n a ls h et wa r e ee n f ot o v a n d e f i n a n c i ë le p o si t i e e n f i n a n ci ë le f u n ct i e. O p b a s i s v a n di t r ap p o r t d o e n G e d e p ut e er d e St at e n ( G S ) v a n L i m b u r g ee n ui t s p r a a k ov e r d e t oe zi c h t v o r m v o or v i e r j a ar. H e t f i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d er zo e k i s ee n b e la n g r i j k o n d er d e e l v an d e m o d e r n i se r i n g t o e zi c ht, wa a r t o e G S i n h e b b e n b e s lo t e n. Di t o n d er zo e k g a at v e r d er d a n he t t r a di t i o n e le b e g r ot i n g s o n de r zo e k. H e t v er ni e u we n d e i s, d at wi j h et v e r di e pi n g s on d e r zo e k g e br ui k e n o m d e t o e zi c h t v o r m v o or i n p r i n ci p e v i e r j a a r t e b ep a le n. H e t r a p p or t g e ef t a a n, wa t de b e la n g r i j ks t e a a n d a ch t s pu n t e n v o or d e f i n a n ci ë le p o s i t i e e n f i n a n ci ë le f u n ct i e zi j n. E n wa a r wi j d e g em e e nt e o p m o ni t or e n. D a ar b i j st a a n v i er a a n d a c ht s ge b i e d e n c e nt r aa l. E xt e r n p er s p e ct ie f B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g I nt e r n p er s p ec t ie f Wet - en regelgeving O o r d e e l t o e z i c h t V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e D e ze v i e r a a n d ac h t s g e bi e d e n é n de o n de r we r p e n ui t d e ze v e n v er p li c h t e p ar a g r af e n bi j d e b e g r ot i n g e n d e j a a r s t u kk e n zi j n d e pu n t e n di e i n h et f i n a n c i ë le v e r d i e pi n gs o n d er zo e k a a n d e o r d e k om e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 5

6 H e t r a p p o r t H e t r a p p or t h e ef t st e e d s d e ze lf d e o p b o uw. W e b eg i n ne n m et d e h o of d li j n e n e n we r k e n d i e v er v o lg e n s v er d er ui t. D e le ze r k a n op di e m a ni er gem a k k e li j k ki e ze n of h i j v o ls t a a t m et d e hoo f d li j n e n. O f d at h i j o o k d e n a d er e de t ai l le r i n g v a n di t o nd e r we r p wi l le ze n. D e n a am v a n h oo f d st u k 2, C o n c lu s i e, aan d a c h t sp u n t en e n s am e nv a t t i ng, g e ef t a an d a t hi e r d e k er n v a n h e t f i n a n ci ë le v e r di e pi n g s o n de r zo e k i s t e v i n d e n. W i j a dv i s er e n i n e l k g e v al ho o f d st u k 2 ( C o n c l u si e, a a nd a c h t sp u n t e n e n s a men v a t t i n g ) t e l e z e n. H o o f d st u k 3, A a n d a c ht s g eb i e de n, e n h o of d s t u k 4, F i na n ci e e l b e le i d e n b e he e r, b ev at t e n d e v er s la g e n v a n h e t o n d e r z o e k. O o k d e z e h o o f d s t u k k e n k e n n e n e e n o p b o u w, w a a r b i j e er st d e h o o f d li j n e n wo r d e n g e s c h e t s t, wa a r n a d e d e t ai l le r i n g v o lg t. H o o f d st u k 5, H e t o n d er zo e k, g a a t di e p er i n op k ad e r s r o n d om t o e zi c ht, h et f i n a n ci e e l v er di e p i n g s o n d er zo e k e n d e b e st u u r s k r ac h t m e t i n g. D e t w e e l a a t s t e h o o f d s t u k k e n, B e g r i p p e n e n B r o n n e n, g ev e n n a d er e t o e li c h t i n g e n. 1. I n l e i d i n g 2. C o n cl u s i e, aandachtspunten en samenvatting 3. Aa n d ac h t s g e b i e d e n ( uitwerking + analyse ) 4. F i n an ci e el b el ei d en b eh e e r ( Paragrafen en detailgegevens ) 5. H e t o nd er z o e k 6. B e g r i p p e n 7. B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 6

7 2. C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k O p 1 1 d e c e m b e r h e b b e n G e d e p u t e e r d e S t at e n v a n Li m b ur g b es lo t e n om d e g e m e e nt e S t e i n op b a s i s v a n d e b e g r o ti n g r e pr e s si e f t o e zi c ht 1 t o e t e k e n n e n. D i t b et e k en t d at d e Pr ov i n ci e ( c o l le g e v a n G e d e p ut e er d e St at e n ) d e b eg r o t i n g e n b e g r ot i n g s wi j zi gi n g e n ni e t h o ef t g o ed t e k e u r en. O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k c o n c l u d e r e n w i j d a t d e g e m e e n t e a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e p i l ot m o d er n i s er i ng t o e zi c h t v ol d o e t. D e g e m e e n t e S t e i n k o mt d a a rm e e i n aa n m e r ki n g v o o r m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t o n d e r v o o r w a a r d e n. D i t b e t e k e n t, d a t, zo d r a G ed e p u t e e r de St a t e n d e o n d e r z o e k s c o n c l u s i e o v e r n e m e n, de p e ri o d e v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b es l ui t v a n G S t / m h e t b e g r o t i n g s j a a r t o e zi c h t a rm za l z i j n. M e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t A ls G e d e p u t ee r d e S t at e n d e o n d e r zo e k sc o n c lu s i e ov er n em e n ( e n d a ar m e e du s be s lu i t e n d e g em e e nt e S t e i n d e m e e r j a r i g e r e p r e s s i e v e s t a t u s t o e t e k e n n e n ), z u l le n wi j i n d e t o e z i c h t a r m e p e r i o d e d e g e m e e nt e o p af st a n d v o lg e n m et b e h u lp v a n r i si c o an a lys e m o d e l l e n. W e le t t e n d an v o or a l o p d e a a n d a c h t s p u nt e n ui t di t o n de r zo e k s r a p p or t. A a n a l l e p i l o t v o o r w a a r d e n v o l d a a n W i j zi j n t ot d e ze c o n c lu s i e m e e r j a r i g r e p r e s s i ef g ek o m e n om d at ui t o ns o nd e r zo ek b li j kt, d at d e f i n a nc i ë le p o s i t i e v a n d e g em e e nt e St ei n i n v o ld o e n d e m a t e a a n d e v o o r wa a r d e n v a n d e pi lo t m od e r ni s er i ng t o e zi c ht v o ld o e t. A a n d e u i t s p r a a k m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t h e b b e n w e w e l e e n a a n t a l v o o r wa a r d e n v er b o n d e n. D e ze zu l le n i n d e v o lg e n d e p a r ag r a af b e h a n d e ld wo r d e n. 1 D e t e g e n h a n g e r v a n r e p r e s s i e f t o e z i c h t, i s p r e v e n t i e f t o e z i c h t. H i e r b i j d i e n t G e d e p u t e e r d e S t a t e n w e l g o e d k e u r i n g t e g e v e n a a n z o w e l b e g r o t i n g a l s b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 7

8 2. 2. Aa n d a c h t s p u n t e n O p b a si s v a n on s on d e r zo e k h e b b e n wi j b e p a a ld d a t d e g em e e nt e S t ei n v o o r m e er j ar i g r e p r es si e f t o e z i c h t i n a a n m e r k i n g k a n k o m e n. W ij hebben in ons rapport aanbev eli n g e n g ef or m u le e r d, wa a r v a n i n d e ze p a r a gr a a f d e b e la n g r i j k st e wo r d e n ge n o e m d. E en a a nt a l v a n de ze a a n b ev e li ng e n h e b b en h et k a r a kt e r v a n e e n v o or wa a r d e om d e m e er j ar i g e t o e zi c ht v or m t e k un n e n b e h o u d e n. V o o r w a a r d e n Uit onze analyses blijkt dat de gemeenteli j k e b e g r o t i n g v o ld o e n d e ev e n wi c ht k e n t. M a ar er zi j n o n z e k e r h e d e n r o n d o m r a m i n g e n. O p e e n a a n t a l p u n t e n m o et e n k a d er st e l li n g, h et f i n a n ci e e l i n zi c ht e n d e f i n an c i ë le d o o r v er t a li n g wo r d e n v er s t er kt. W i j s t e lle n d a a r o m d e v o lg e n d e v o or wa a r d e n a a n h et r e p r es si ev e t o e zi ch t : b i j d e b e g r ot i n g m o e t d e kw a l i t ei t v a n de v er p l i c ht e p ar a g ra f e n a a nt o o nb a a r v er b et e r d z i j n d o or e e n st ri k t er e na l e vi n g v a n h et B B V. Wi j h e bb e n hi e r s p e ci f i e k e a a nd a c h t v o o r d e p a r a g r a a f o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n ; i n d e p a r a g r a af o nd e r h o u d k a pi t a al g oe d e r e n m o et o ok w o r de n a a n ge g e v e n o f er s pr a k e i s v a n a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d ; u i t er l i j k bi j d e b e g r ot i n g m o e t e r s p r a k e z i j n v a n ac t u el e b e h e e r pl a n n e n. L a at d e r a a d d e g e w e n s t e k w a l i t e i t e n d e d a a r u i t v o l g e n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s v a st s t el l e n e n d e z e m o e t e n i n d e b e g r o t i n g e n b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g v e r t a a l d z i j n ; n e e m b i j d e b e gr o t i n g c o n f or m he t B B V h e t v e r pl i c h t e o v er z i ch t v a n i nc i d e n t e l e l as t e n e n b a t e n o p i n d e t o e l i c h t i n g o p h e t o v e r z i c h t v a n b a t e n e n l a s t e n. A a n b e v e l i n g e n W i j c o n st a t er e n d at er ee n a a nt a l zwa k k e p u n t e n o p h et ge b i ed v an st u ur i nf or m at i e zi j n. D e ze pu n t e n zi t t e n m e t n am e op st r a t e gi s ch e n operationeel n i v e a u. J ui st b i j e e n m e er j a r i g e u i t sp r a a k i s st r at e gi s c he k a d e r s t e l l i n g, v o l d o e n d e w e e r s t a n d sv e r m o g e n e n r i si c om a n a g em e nt, e n e e n ho ge m a t e v a n t r a ns p a r a nt i e be la n g r i j k. W i j h e b b e n d a a r o m e e n a a nt a l b e la n g r i j ke a a n b ev e li n g e n : v e r s t e r k d e s t r a t e g i s c h e k a d e r s t e l l i n g r o n d o m f i n a n c i e e l b e l e i d ; v er st e r k h et s t r a t eg i sc h e k a r a k t e r v a n d e p r o g r a m m a b e gr o t i n g; g e e f p r i o r i t e i t a a n de o nt wi k k e li n g v an we e r s t a n d sv er m o g e n e n r i s i c o m a n a g em e n t ; e v a lu e e r d e n a le v i n g v a n d e v er s la g le g g i n g r e g e ls B B V ; v er st e r k h et f i n a n ci ë le i n zi c ht op m a at. V e r s t e r k d e s t r a t e g i s c h e k a d e r s t e l l i n g r o n d o m f i n a n c i e e l b e l e i d O p s t r a t e g i s c h n i v e a u s c o o r t d e g e m ee n t e o nv o ld o e n d e. D i t k o m t d e e ls d o o r h e t on v o ld o e n d e na la v e n v a n d e o u d e v er o r d en i n g wa a r i n we r d a a n g e g ev e n d a t e r p er i od i ek b e le i d s n ot a s a a n d e r a a d m o e s t e n w o r d e n a a n g e b o d e n. D i t i s i n o n v o l d o e n d e m a t e g e b e u r t, w a a r d o or er on v o ld o e n d e s p r a ke i s v a n a ct u e e l, d o or d e r a a d v a st g e st e ld b e l e i d. O m d a t o o k d e p a r ag r af e n ov er h et a l g e m e e n o nv o ld o e n d e V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 8

9 b e le i d s i n h o u d h e b b e n, lo o p t d e r a a d h et r i si c o o nv o ld o e n d e i n c o nt r o l t e zi j n ov er h a a r f i n a n ci ë le b e le i d. H e t zi j n j ui st d e o n d er we r p e n ui t d e v er p li c h t e p a r ag r af e n d i e s p ec i f i e k e a a n d a c ht v o or r i si c o s v r a g en. O n d er h o u d v a n k a pi t aa lg o e d e r e n v or m t d a a r bi j e e n b e la n g r i j k a a n d a c ht s p un t. Ve r s t er k h et st r a t e g is c h e ka r a kt er v an d e p r o gr am m a b e g r ot in g D e p r o g r a m m a b e g r o t i n g h e e f t e e n s t r a t eg i s c h k ar a kt e r. Pr o gr a m m a s zi j n n o di g om de v i si e v a n d e g e m e e nt e t e b e r e i ke n. P r o gr am m a s h e bb e n d a ar om v aa k ee n m e er j ar i g k a r a kt er. I n d e h u i d i g e p r o g r a m m a b e g r o t i n g i s d e v o o r u i t b l i k i n d e p r o g r a m m a s b e p e r k t t o t 1 j a a r. D i t b e p e r k t h e t s t r a t e g i s c h e i n zi c ht. I n n av o lg i n g v a n m e e r j a r i g e p r o g r a m m a s a dv i se r e n wi j o m o o k d e p ar a g r af e n ee n m e er j ar i g k a r a kt e r t e g ev e n. M e e r j ar i g i n zi c ht g e ef t o o k m e e r m o g e li j k h ed e n om t i j d i g o p o nt wi k k e li n g e n t e r e a g e r e n. De gemeente Stein zet in haar programmabegrotin g d e st r at e gi s c h e k a d er s v o or o p. H et i s b e la n g r i j k d a t s t r at e gi s c he k ad e r s e n p r og r am m a s a a n e lk a a r zi j n g e k o p p e ld. D e p r o g r am m a s zi j n i m m e r s d e m o t or e n a ch t er de v i si e. Di t m a a kt h et m a k k e li j k e r om t e h e r k e n n e n o f d e p r og r am m a s d e j u i st e k o er s v o l g e n. P a r a g r af e n v or m en e e n d wa r s d o or s n e d e v a n d e pr o gr am m a s. H et h e e f t e e n t o e ge v oe g d e wa a r d e om a a n t e g e v e n w a a r d e r e l a t i e s z i t t e n. D i t m a a k t o o r z a a k -g ev o lg r e la t i e s i n zi ch t e li j k. D e g em e e n t e m a a kt ge e n ge b r ui k v a n i nd i c at o r e n. W ij adviseren om dit wel t e d oe n. H et v e r s t er kt d e m o g e li j k h ed e n t ot b e le i d s ev a lu a t i e. B e s ch o u w h e t g e br ui k v a n i n di c at or e n a ls e e n le e r t r aj e ct. G e ef pr io r it e it a a n d e o nt w ik k e l in g v a n we e r st a n d s v er m o g e n e n r is ic o m a n a g em e nt D e g e m e e n t e S t e i n b e s c h i k t n o g n i e t o v e r e e n a d e q u a a t s ys t e em v a n r i si c om a n a ge m e nt. Z o n s yst e e m h o u d t o n d e r m e er i n d a t e e n g em e e n t e be s c h i k t ov er e en d o or d e g em e en t er a a d v as t g es t e ld e v i s i e o p h a a r r i s i c o s e n e e n i n s t r um e nt a r i um om h a a r r i s i c o s i n b e e ld t e b r e n g en, t e h o u de n e n t e b e h e er s e n. D i t i s e e n b e la n g r i j k m i d de l o m a ar d e n om v a n g v a n h et n oo d za k e li j k e we e r st a n d sv er m o g e n t e k u n n en b e p a le n. W i j b ev e le n a a n om d e k om e n de t i j d e en d er g e li j k s ys t e em t e o nt wi k k e le n zo d a t ee n zo c o m p le e t m o g e li j k b e e ld o n t s t a at v a n h e t r i si c o pr of i e l v a n d e g e m e e n t e. Eval u e e r de n a l e v in g v a n d e v e r s l a g l e g g i n g r e g e l s B B V W i j zi j n v a n m e n i ng d at d e v e r s la g le g g i n g r e g e ls B B V ov er h et a lg e m e e n v o ld o e n de wo r d e n n a g e le e f d o m i n zi c ht t e k r i j g e n i n d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. M a a r er zi j n v e r b et er p u nt e n di e t r a n s p ar an t i e e n o o k d e k a d e r st e l le n d e e n c o nt r o le r e n d e r o l v a n de r a a d t e n g o e d e k u n n e n k om e n. M et n am e d e n a le v i n g v a n d e v o or s ch r i f t e n r o n do m d e v e r p li c h t e p a r a gr a f e n m o e t wo r d e n v e r b et er d. V e r s t er k h et f in a n c ië l e in zi c h t o p m a a t H e t f i n a n c i ë l e i n z i c h t k a n w o r d e n v e r s t e r k t d o o r m e e r ci j f e r s e n f i na n ci ë le t o e li c h t i n g e n o p t e n em e n i n d e p a r a g r a f e n. D e pr o g r am m a b e gr ot i n g m oe t e en ze lf s t a n d i g le e s b a a r s t u k zi j n, zo nd e r d at a a nv u lle n d e i n f or m a t i e n o di g i s ui t d e p r o d uc t e nr am i ng o f a n d er e i nf o r m at i e b r o nn e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 9

10 2. 3. S a m e n v a t t i n g I n h o o f d st u k 1 h e b b e n wi j d e be la n g r i j k s t e a a n d a ch t s ge b i ed e n v a n on s on d e r zo e k b e n o em d. W i j h e b b e n d i t v er d e r g e co n c r e t i s e er d do o r a a n d e ze a a n d a c ht s g eb i e de n kr i t i s c h e i n di c a t o r e n t e ko p p e le n. D i t h e e f t g e le i d t ot d e v o lg e n d e s co r e ca r d v a n d e g e m e e nt e S t ei n : B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g Wet - en regelgeving Ma t er i e e l b e g r o t i n g s e v e n w i c h t V o l d o e n d e T e r m i j n e n G o e d S t r u c t u r e el b e g r o t i n g s e v e n w i c h t D u u r za a m f i n a n c i e el e v e n w i c h t V o l d o e n d e v o l d o e n d e BBV V o l d o e n d e C o n c l u s i e : M e e r j a r i g r e p r e s s ie f V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e W e e r s t a n d s v e r m o g e n O n v o l d o e n d e S t r a t e g i s c h O n v o l d o e n d e T a c t i s c h V o l d o e n d e Al g em en e r e s er ve 1 0 % G u n V o l d o e n d e O p er a t i o n e e l O n v o l d o e n d e T o e l i c h t i n g o p d e z e s c o r e c a r d H e t m i d d e nv la k i s or a nj e : h et zi c ht b ar e r es u lt a a t v a n e e n a f we g i n g t u s s e n d e v i e r aa n d a c h t s g e bi e d e n, wa a r b i j h e t zwa a r t e p u n t o p d e f i n a n ci ë le p o s i t i e li g t. M et d e ze k le u r, wo r d t n e t a ls b i j e e n st o p li c h t, e en d u i d e li j k si g n a a l a f g e gev e n. O r an j e i n d e s i t u a t i e v a n S t ei n b e t ek e n t, d a t wi j d e f i n an c i ë le p o si t i e e n f i n a n c i ë l e f u n c t i e a l s v o l d o e n d e b e o o r d e l e n 2 om vo o r r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm er k i n g t e k om e n. Er zi j n v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n m e e r j a r i g r ep r e s si ef t o e zi c ht. W i j r i c ht e n on s, a ls t o e zi c ht h o u de r s, i n ee r s t e i n st a n t i e o p d e ge m e en t e li j ke f i na n ci ë n ( e xt e r n e b li k o p d e g e m e e nt e ). De f i na n ci ë le p o s i t i e is o p di t m om e n t v o ld o e n d e t e n o p zi c h t e v an d e ka d e r s d i e wi j a ls P r ov i n c i e st e l le n. 2 S c o r e s v a n i n d i c a t o r e n k u n n e n v a r i ë r e n v a n s l e c h t, o n v o l d o e n d e, v o l d o e n d e e n g o e d. D e k l e u r e n v a n h e t m i d d e n v l a k k u n n e n n a a s t o r a n j e, g r o e n o f r o o d z i j n : gr o e n : e r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t ; ro o d : e r k a n g e e n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k w o r d e n g e d a a n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 0

11 Wi j v i nd e n he t b ov e n di e n b e la n g r i j k om na a r d e i n t e r n e k a nt v a n de g em e e nt e t e ki j k e n. D e p r o ce s s e n d i e t e n g r o n d s la g li g g e n a a n d e r am i ng e n m oe t e n k wa li t a t i ef g o e d zi j n. M et an d e r e wo o r d e n : wi j h e b b e n i n o n s v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k o o k g e k e k e n n a a r s t u u r i n f o r m at i e ( s ys t e em v a n b e st u u r li j k e i n f or m a t i ev oo r zi e ni n g), v o or zov e r d at r e le v an t i s v oo r d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. E n o o k h e t n a le v e n v a n r e le v a n t e we t - e n r e g e lg e v i n g i s i n o n s on d e r zo e k b et r ok k e n. B e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n e n a a n d a c h t s p u n t e n b i j d e v i e r a a n d a c h t s g e b i e d e n B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g H e t h o ud e n v a n v o ld o e n d e ev e n wi c ht t u ss e n am bi t i e s e n m o ge li j k h e d e n bi n n e n e en ( m e er j ar i g e ) s lu i t e n d e b eg r ot i ng b li j f t e e n ui t d a gi n g e n zo r g v oo r d e k o m e n d e j ar e n. D e b e g r ot i n g s p os i t i e v an St e i n i s v o ld o e n d e. Er i s s pr a k e v a n v o ld o e n d e m a t er i e e l, s t r u ct u r ee l e n d u u r za a m f i n a n ci e e l ev e n wi c h t. B i j h e t d uu r za m e f i n a n ci e e l ev e n wi c h t p la a t s e n wi j d e k a nt t ek e ni n g da t e r n a u we li j k s i nv e s t er i n g e n zi j n o p g e no m e n i n d e la a t s t e j a a r sc h i j f v a n d e m e e r j ar e n r am i n g wa a r d o o r ru i m t e o n t s t a a t. I n d e k o m e n d e b e g r o t i n g e n e n m ee r j a r e nr am i n g e n za l d u i d e li j k m o e t e n wo r d e n i n we lk e m a t e e r d a a d we r k e li j k s pr a k e i s v an f i n a n ci ë le r ui m t e, a ls o o k h et o nd e r h oud v a n k a p i t a a lg o e d e r e n i s g e a ct u a li s e e r d e n f i na n c i e e l v e r t a a ld i n d e b e g r o t i n g. B ov e n d i e n v er wa c h t e n wi j m e e r zi c ht op d e d a a d we r k e li j ke f i na n ci ë l e c o n s eq u e n t i e s v a n bi j v o o r be e ld d e W MO. W i j v i n d e n h e t p o s i t i e f d a t d e ge m ee n t e zi c h b e wu s t v an d e r i si c o s e n d a a r om e e n t er u g h o u d en d f i n an c i e e l b e le i d v o e r t. D i t b l i j k t o n d e r m e e r u i t b e s lu i t v o r m i n g b i j d e be g r ot i n g wa a r b i j p o st e n zi j n g e s c h r a pt. D a ar n a a st ze t d e g em e e nt e i n o p he t v er s t er k e n v a n d e a lg e m e n e r e s er v e. D e g e m e e n t e a n t i c i p e e r t h i e r b i j o o k o p h e t w e g v a l l e n v a n d e B L G -g e ld e n i n E e n s p e ci f i ek r i s i co d at i n o n s o n d er zo e k n a a r v o r e n i s g e k om e n b e t r e f t h e t o n d er ho u d v a n k a p i t a a lg o e d e r e n. W i j m er k e n hi e r bi j o p da t er c o n cr e t e v er b et e r ac t i e s zi j n zo a ls a c t u a li s e r e n v a n h et a c c o m m o d at i e b e le i d e n b e h e er p la n n e n. V e r m o g e n D e g em e e n t e i s a c t i ef be zi g om d e we e r st a n d s c ap a ci t ei t v a n d e g em e e nt e t e v e r s t e r k e n. Di t i s oo k n o d i g o m d a t r i si c o s zo a ls V i x i a d e f i n a n ci ë le p o s i t i e v an d e g em e e nt e b e h o o r li j k on d e r dr u k k u n ne n ze t t e n. D e a lg e m e n e r e s e r v e he r st e lt zi ch, n ad a t d e ze f o r s wa s a a n g e sp r o k en om d e u i t t r e d i n g s r e g e l i n g f i n a n c i e e l t e k u nn e n d e kk e n. D i t i s e e n p o si t i ev e o nt wi k k eli n g. O n d e r n or m a le o m st a n di g h e d e n m o e t d e g em e e nt e t e g en e e n s t oo t j e k u n n e n. I n d e s c o r e c a r d sco o r t d e i nd i ca t or A lg e m e n e r e s er v e G U N 1 0 % d a a r o m v o ld o e n d e. H e t i s e c ht e r b e la n g r i j k d a t d e g em e e nt e g o e d i n zi c ht kr i j gt i n h a ar r i s i co s e n i n st a a t i s d e ze r i si c o s t e m a n a g e n. D e g em e e nt e h e e f t b i j d e be g r o t i ng e xt r a a an d a c ht b es t e ed a a n he t i n k a ar t b r e ng e n v a n m o g e li j k e r i si c o s. Ec h t er : r i si c om a n ag e m e nt a ls i n s t r um e nt i s n o g o n v o l d o e n d e o n t w i k k e ld. H e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n h e b b e n w i j d a a r o m a ls o nv o ld o e n d e b e st em p e ld. D e c on f r o nt at i e t u s s e n a a n w e z i g e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n a a n w e z i g e r i s i c o s k a n n o g v e r d er wo r d e n v er b e t er d. > > V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 1

12 > > W i j v i nd e n ee n d ui d e li j k e ka d e r st e l li n g r on d o m r i si c o s v a n s t r a t e g i s c h b e la n g g e le t o p d e t o ek om s t i g e a m bi t i e s e n o n t wi k k e li n g e n v a n d e g e m ee n t e. O o k k a d er st e l li n g r o n d om n u t, n o o dza a k e n h o o gt e v a n r e s e r v e s e n v o o r zi e ni n g e n i s e e n b e la n g r i j k o nt wi k k e lp u n t. H e t i s d aa r om b e la n g r i j k d at d e p o si t i ev e a a n d a c h t v o o r a a n w e z i g e we e r s t a n d sc a pa c i t e i t e n r i s i c o s v er d er wo r d t v er t aa ld i n d o o r de r a a d v as t g es t e ld b e le i d. S t u u r i n f o r m a t i e U i t o n s o n d er zo e k b li j kt da t h e t s ys t e em v a n st u ur i nf o r m at i e n og zwa k k e p le k k e n k e n t. D e g em e e nt e s c o o r t o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l n i v e a u o nv o ld o e n d e. I n h e t a lg e m e e n f u n ct i o n e e r t d e p la n n i n g& c o n t r o l c yc lu s n a a r b e h o r en. E c ht e r : he t d u a li s m e h e ef t d e p r o g r am m a b e gr o t i n g a ls s t ur i n g s c o nc e p t g e ï n t r o d uc e e r d. I n d i t c o n c e pt zi t t e n i n st r u m e nt e n v e r a nk e r d, d i e d e k a d e r s t e l l e n d e e n c o n t r o l e r e n d e r o l v a n de r a a d k u n n e n v er s t e r k en. W i j c on c lu d e r e n d a t o p s t r at e gi s c h ni v e a u d e f i n a n ci ë le k a d er s t e lli n g n o g o nv o ld o e n d e wa a r b o r g b i e dt o m i n c o n t r o l t e zi j n. W e l zi e n we d a t d e g em e en t e a ct i ef we r k m aa k t v a n h et v e r st e r k e n v a n h a a r p la n n i n g e n co n t r o l. D i t g e e f t v er t r o u we n d at d e zwa k k e p u n t e n st a p s g e wi j s zu l le n wo r d e n we g g e we r k t. O p o p e r at i o n e e l n i v e au o nt br e e kt h et v a ak a a n i nf or m at i e op m a at. I n di t k a d er m oe t o ok h et m ee r j a r i g i n z i c h t i n d e b e l e i d s b e g r o t i n g v e r s t e r k t w o r d e n, z o d a t t i j d i g o p o n t w i k k e li n g e n g er ea g e e r d k a n wo r d e n. O m d a t e r bi n n e n d e o r g an i sa t i e g o e d e i nf o r m at i e aa n we zi g i s ov er d e di v er s e o n de r we r p e n, e n de i n f or m a t i e o p a a nv r a a g s n e l k a n wo r d e n g e le v e r d, k an di t v er b et e r p un t o p e e nv o ud i g e wi j ze wo r d e n o p g e lo s t. W i j h e c h t e n, n e t a l s d e g em e e n t e, b e la n g a a n h e t v er b e t e r e n v a n p la n n i n g & c o nt r o l. M et b e la n g r i j k e o n t wi k k e li n g e n zo a ls e e n t o e n em e n d e d ec e n t r a li s a t i e v a n r i j k st a k en e n d em o gr a f i sc h e o nt wi k k e li n g e n i n he t v er s c hi e t, v i n d e n wi j d e k wa li t e i t v an s t u u r i nf o r m at i e cr u ci a a l, e n v o r m e n st r at e g i s c h e k a d e r st e l li n g e n h e t v er g r ot e n v a n d e t r an s p a r a nt i e b e la n g r i j ke a a nd a c ht s p u nt e n. H e t i s d a a r o m p o si t i ef da t d e g e m e e n t e i m p u l s e n g e e f t a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p r od u ct e n r am i n g e n p r o d u c t e n r e a l i s a t i e a l s b i j d r a g e i n v e r s t e r k i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e. O o k h e t v er s t er k e n v a n d e i n t er n e c o nt r o le wa a r m e e r ec h t m at i gh e i d a a n t o o n b aa r v e r b e t er d wo r d t, i s e en p os i t i ev e o nt wi k k e li n g. W e t - e n r e g e l g e v i n g D e g em e e n t e v o ld o e t i n v o ld o e n d e m a t e a a n d e e i s e n v a n we t - e n r e g e l g e v i n g ( G e m e e n t e w e t, B B V ). M a a r er zi j n v e r b et er p u nt e n. M e t n am e de v er s la g le g g i n g r e g e ls zi j n b e d oe ld o m t r a n s p a r a nt i e t e wa a r b o r g e n. W i j co n c lu d e r e n d at d e t r ans p a r a nt i e o p o n d er d e le n t e k or t sc h i et. Di t k a n n e g at i ev e g e v o l g e n h e b b e n v o o r b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n r o n d o m h e t f i n a n c i ë le b e le i d e n h e t da a r m e e s a m e n h a n g e n d e b u d g e t r e c h t v a n d e r a a d. O v er h e t a lg e m e e n zi j n d e ze v er b e t er pu n t e n m ak k e li j k o p t e lo s s e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 2

13 O n t w i k k e l i n g f i n a n c i ë l e p o s i t i e U i t e r a a r d z i t t e n i n d e m e e r j a r e n r a m i n g e e n a a n t a l o n z e k e r h e d e n. W i j v e r w a c h t e n d a t d e g e p r e s en t e er d e r u i m t e i n d e m e er j a r e nr am i ng m i n d e r r oos k le u r i n g i s d a n g e p r e s e nt e e r d. D i t ka n oo k g ev o lg e n h e b be n v o or d e po s i t i ev e o n t wi k ke li n g v a n d e a lg e m e n e r es e r v e. A l s w i j u i t s p r a k e n d o e n o v e r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e i s h e t o o k v a n b e la n g o m n a ar d e g e m e e nt e li j k e am b i t i e s t e ki j k e n. D i t g e e f t e e n m e er g e p r og n o st i ce e r d k ar a kt e r. V aa k m o e t n o g b e s lu i t v o r m i n g p la a t s v i n d en, e n zi j n f i n a nc i ë le f ei t e n d u s o o k n o g ni e t v er t aa ld i n be g r o t i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g. A m b i t i e s e n o p g a v e n I n o n s v e r d i e pi n g s o n de r zo e k he b b e n we d e r e la t i e g e le g d m e t d e a m b i t i e s en o p ga v en ui t d e B e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r. R a a k v l a k k e n zi e n we v oo r a l t er u g bi j he t b e h e er v a n k a p i t aa lg o e d e r e n, we e r s t a n d sv er m o g e n, gr o n d b e le i d, m e d eb e wi n d e n na t u ur li j k d e ge h e le f i na n ci ë le p o s i t i e. D i t i s o ok lo g i s c h, om d at d e f i n a n ci ë le p o s i t i e g r o t e n de e ls d e we e r s p i e g e li n g i s v an p o li t i e k en / of o r g a ni s a t o r i s c h h a n d e le n. D e g e m e e n t e h e e f t b e l a n g r i j k e a m b i t i e s r o n d o m g e b i e d s g e wi j ze a a n p a k e n b o u wp r o j ec t e n, zo a ls b o u w v a n e e n m u l t i f u n c t i o n e l e a c c om m o d at i e. D e ze a c c o m m o d at i e i s f i n a n ci e e l v e r t a a ld i n b e gr ot i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g, net als de ontwikkeling v an de brede school. I n d i t k a d e r k u n n e n d em o gr a f i sc h e on t wi k k e li n g e n e e n b e la n g r i j k e r o l g a a n s p e le n. D e P r ov i n ci e Li m bu r g h e e f t s a m e n m e t e e n v i j f t a l s c h o o lb e s t u r e n v o or pr i m ai r e n v o or t g e ze t o n de r wi j s he t o nd e r zo e k D e m o g r af i s c h e v o or s p r o n g : k wa li t e i t s s la g o n d er wi j s la t e n ui t v o er e n. U i t o n d e r z o e k b l i j k t d at h e t a a nt a l le e r li n g e n i n Li m b u r g f o r s d a a lt : t u s s e n za l h e t a a nt a l le e r li n g e n i n h et p r i m ai r o n d er wi j s ( PO ) a f n em e n m et 24 % e n i n h et v o o r t g e ze t on d e r wi j s ( VO ) m et 2 8%. A c c o m m o d a t i e b e l e i d D e g em e e n t e i s b e zi g m et e en h er i j ki n g v a n h et a cc om m o da t i e b e le i d, e n i s b e zi g m e t v er v a n gi n g e n/ o f u i t b r e i d i n g e n v a n v o o r z i e n i n g e n. E e n b e l a n g r i j k e am bi t i e i s v er v a n gi n g v a n d e a c co m m o d a t i e S t ei n er b o s. D e ze a m b i t i e i s n o g ni e t f i n a nc i e e l v e r t a ald. D e h u i d i g e s i t u a t i e r o n d o m h et h ui di g e S t e i n e r b o s la a t zi e n d at e r s pr a k e i s v a n e xp lo i t a t i e t e ko r t e n e n a c h t er s t a l li g o n d e r h o ud. E e n n i e u w S t ei ne r b o s le g t i n e lk g ev a l e e n g r o t e c la i m o p d e t o e k om st i g e r ui m t e zo a ls d e ze i s g e p r es e n t e e r d i n d e m e e r j ar e n r am i n g. M e t n u a l e e n st r uc t ur e e l t e k or t v a n ci r c a 1 m i lj o e n e n st i j g e n d e k a pi t a a l la s t e n v a n ci r c a 0, 8 m i l j o e n b i j n i e u w b o u w, b r e n g t e e n d e r g e l i j k e g ro t e i nv e st e r i n g e v en e e n s f i n a n ci ë le r i si c o s m et zi ch m e e. Z o bi e d t d e h ui d i g e m e er j ar e nr a m i n g n og o n v o l d o e n d e r u i m t e v o or e e n d e r g e li j k e i nv es t er i ng. H e t pr oj e c t p la n S t e i n er b o s di e nt om u i t ei n d e li j k h et e x p lo i t at i et e k or t t e b eh e e r se n e n t er u g t e dr i n ge n t o t e e n a c ce p t a be l n i v e a u, zo a ls v er wo o r d i n h e t r a a d s b e s lu i t v a n d e ce m b er H et i nv e st er i ng s b e dr a g i s n i e t ui t s lu i t e n d b e p a le n d, m a a r o o k d e bi j d r a g e v a n d e ge m e en t e a a n d e e x p lo i t at i e. U i t a a n v u l l e n d e i n f o r m a t i e b l i j k t d a t e r b e l a n g r i j k e o n t w i k k e l i n g e n z i j n r o n d o m h e t a c c o m m o d a t i e b e l e i d. Z o h e ef t d e r a a d i n d e r a a d sv er g a d er i n g v a n a pr i l h e t ni e u we a c c om m o d at i eb e le i d g o e d g e k e ur d. D i t h o u d t i n d a t n i e t a l l e e n n i e u w e a c c o m m o d a t i e s e n v o o r z i e n i n g e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d, m a ar o o k o u d e e n o n r e n d a b e le zu l le n v er v a l le n o f s a m en g ev o e g d zu l l e n wo r d e n. H i e r bi j wo r d t r ek e n i n g g e h o ud e n m et d e d em o g r a f i s c h e o nt wi k k e li n g e n bi n n e n d e g em e e nt e en d e r eg i o. Di t g e ld t o ok vo o r d e V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 3

14 o n d e r w i j s a c c o m m o d a t i e s. O o k i s e r v o o r a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d g e b o u w e n e e n r e s e r v e g e v or m d v a n r u i m e e n h a lf m i lj o e n. H e t ni e u we o n d e r ho u d s p r o gr am m a i s g e r ee d e n v or m t, sa m e n m e t d e a c t u e le s t a n d v a n d e a c c om m o d a t i e s, d e b a si s va n h et ui t v o e r i n gs p r o gr am m a. R i s i c o s V o o r f i n a n c i ë l e r i s i c o s m o e t b o v e n d i e n v o l d o e n d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t a a n we zi g zi j n. Di t t e r wi j l r i si c om a n ag e m en t n o g e e n b e la n g r i j k on t wi k k e lp u n t i s. D a ar n a a st i s d e k a n s gr o o t d a t t e n g ev o lg e v a n k r i m p o o k d e d o e lg r o e p af n e em t. W i j a dv i s e r e n o m bi j h et be s lu i t v or m i n g sp r o ce s na a s t d e f i n a n ci ë le a s p e c t e n, o o k r i si c o s zo a ls d e m o g r af i s ch e o nt wi k k e li n g e n e n m a a t s c h a p p e li j ke t r e n d s e e n b e la n g r i j k e r o l t e la t e n s p e le n, om d a t e e n d er g e li j k g r ot e i nv e s t e r i n g i n e lk g ev a l t o e k om st b e st e n di g m o et zi j n e n b o v e n d i e n st r u c t u r e e l f i n a n ci e e l h a a lb a a r v o or d e g em e e nt e. S u c c e s v o l D e g em e e n t e St e i n wi l h a a r o pg av e n s u cc e sv o l u i t k u nn e n v o e r en. W i j b e do e le n m e t s uc c e sv o l: de u i t k o m s t e n p a s s e n b i n n e n d e k a d e r s d i e d e r a a d s t e l t, z o n d e r d a t d i t t o t f i n a n ci ë le o n t s p o r i n g e n le i d t, o o k o p d e la n g e t e r m i j n. E c h t e r : u i t h e t o n d er zo e k b li j kt d a t e r a a n t a l b e d r e i g i n g e n 3 zi j n o m bi n n e n d e f i n a n ci ë le k a d e r s t e b li j v e n. Z o zi j n er e e n a a nt a l f i n a n ci ë le o n ze k e r he d e n zo a ls : e e n g o e d e f i n an c i ë le v er t a li n g v a n h e t o nd e r h o u d v a n k a pi t aa lg o e d e r e n ; f i n an c i ë le r i si c o s t e n g ev o lg e v a n d ec e n t r a li s a t i e zo a ls d e W M O. D a a r n a a st on t br e e kt h et o p di t m om e nt op d i v e r s e o n d e r d e l e n a a n s t r at e gi s c h e k ad e r st e l li n g, t r a ns p a r a nt i e en r i s i co m a na g em e n t. Di t t e r wi j l e r sp r a k e i s v a n t o e ne m e nd e r i s i c o s ui t e i g e n am bi t i es, d e c e n t r a li s a t i e en a ut o n om e o n t wi k ke li n g e n. W i j v i n d e n h e t v o or d e f i n a n ci ë le p o s i t i e, h e t h ui d i g e b e g r o t i n gs ev e n wi c ht e n d e st u r i n g e r o p, u i t er m a t e b e la n g r i j k, d a t d e g e m e e n t e i n s t a at i s o m d e ze r i s i c o s t e m a n a ge n. H e t i s da a r om n o o d za k e li j k d a t v e r b et er s la g e n i n p la n n i n g & c o nt r o l w o r d e n v o o r t g e ze t. 3 W i j m e r k e n o p d a t d e g e m e e n t e i n m i d d e l s a c t i e s h e e f t o n d e r n o m e n o m d e z e b e d r e i g i n g e n i n t e p e r k e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 4

15 3. A a n d a c h t s g e b i e d e n Z o a ls wi j i n d e i n le i di n g v a n de ze r a p p or t a g e a l h e b b e n a a n g e g ev e n, zi j n d e b e la n g r i j k st e a a n d a c h t s g e bi e d e n o m t e k o m en t o t e e n m e e r j ar i ge ui t s p r aa k ov e r d e v o r m v a n t oe zi c h t : - B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g ( p a r a g r a af 3. 1) ; - V e r m og e n ( p ar a g r a af 3. 2 ) ; - S t u u r i nf o r m at i e ( p a r a gr a af 3. 3 ) ; - W et - en r e g e lg e v i n g ( p ar a g r a a f 3. 4 ). L e e s w i j z e r t a b e l l e n : In hoofdstuk 3 en 4 (met uitzondering van de paragrafen 3.3 en 3.4 ) vatten we de onderzoeks - r e s u lt a t e n o o k s am e n i n t a b e l l e n a a n h e t b e g i n v a n d e p a r a gr a af. D e z e r es u lt a t e n h e b b e n b et r e k ki n g o p : F i n a n ci ë l e a s p e ct e n H i e r bi j li g t m e t n am e de n a dr u k o p d e k w a li t e i t v a n d e r a m i n g e n v a n b e gr o t i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g. B e t e k e n i s s y m b o l e n e n a f k o r t i n g e n i n d i t v e l d ( t e v e n s o o k i n h e t v e l d a l g e m e e n o o r d e e l ) : = p o si t i ef ; = n e ut r a a l; = n e g at i e f. S t u u r i n f o r m a t i e H i e r b i j k i j k e n w e n a a r d e k w a l i t e i t v a n s t uu r i nf or m at i e. D i e m a k e n we o p st r a t e gi sch, t a ct i s c h e n o p e r a t i o n ee l n i v e a u i n zi c h t e li j k. D e sc o r es di e d e g em e e nt e k a n b e h a le n zi j n: g o e d, v o l d o e n d e, o n v o l d o e n d e e n s le c h t. R e l a t i e m e t b e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r I n o n s o nd e r zo e k b e ki j ke n we o o k, of i n he t o pg av e n pr o f i e l d u i d e li j k e aa n d a c ht s p un t e n zi t t e n, di e b e t r ek ki n g he b b e n o p d e f i na n c i ë le p o s i t i e. Z od r a d e ze r aa kv la k k e n er zi j n, dr u k k en we d a t m et h e t v o l g e n d e s y m b o o l u i t ( w a n n e e r e r g e e n r e l a t i e i s, i s d i t a a n g e d u i d m e t n. v. t. ) : = r e la t i e a a n we zi g. Al g e m e e n o or d e e l I n d i t v e ld b e ki j k e n we d e f i n a nc i ë le s c or es e n d e s c o r e s op st u ur i nf or m at i e i nt e g r aa l. O n t w i k k e l i n g M e t di t v e ld g ev e n wi j a a n, of sp r a ke i s v a n o nt wi k k e li n g e n di e h e t b e e ld b i n ne n de m e e r j a r en r am i n g k u n n e n be ï nv lo e d e n. D e ze o n t wi k ke li n g e n m o e t e n we l c o n c r e e t zi j n. Bi j v o or b e e ld o p b a si s v a n e e n b e s l u i t d o o r c o l l e g e e n / o f d e r a a d. B e t e k e n i s v a n d e s ym b o le n i n d i t v e ld : = o n t w i k k e l i n g e n l a t e n e e n d u i d e li j k e ve r b e t er i n g zi en ; = e r zi j n g e e n o nt wi k k e li n g e n di e h e t be e ld b i j st e l le n ; = o nt wi k k e li n g e n la t e n d u i d e li j k e v e r s le c h t er i n g zi e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 5

16 3. 1. A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g O n d e r z o e k B e g r o t i n g M e e r j a r e n - ra m i n g B e g r o t i n g e n S t r a t e g i s c h T a c t i s c h O p e r a t i o n e e l R e l a t i e Al g e m e e n O n t w i k k e l i n g B K M o o r d e e l m e e r j a r e n r a m i n g V o l d o e n d e V o l d o e n d e V o l d o e n d e C o n c l u s i e D e b e g r o t i n g e n d e b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g is r e ë e l s l u i t e n d. B ov e n di e n i s er e en r e ë e l p e r s p e ct i e f o p ev e n wi c ht i n d e m e e r j a r e n r a m i n g. D e e x p lo i t at i e i s v o ld o e n d e r o b u u st en v o ld o e t a a n d e k a d er s v a n d e G em e e nt e we t e n P r o v i n c i e. Er i s s pr a k e v a n m at er i e e l b e gr o t i n gs ev e n wi c h t, s t r u ct u r e e l b e g r o t i n gs ev e n wi c ht e n d u ur za a m f i n a n ci e e l e v e n wi c h t. D e s o n d a n k s z i j n e r b i j z o n d e r e r i s i c o s di e d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r am i n g o n d e r dr uk k u n n en ze t t e n, z o a l s e e n t o e n a m e i n o n d e r h o u d e n n i eu we v o o r z i e n i n g e n. E n d u s zi j n d e m e e r j ar i g e c i j f er s we l li c h t m i n d e r m o o i d a n z e o p d i t m om e n t li j k e n. O p b a s i s v a n o n z e a n a l y s e d e v o l g e n d e a a n b e v e l i n g e n ne e m h e t ni e u we b e le i d e x p li c i e t o p b i j de p r o gr am m a s, zo d a t pr o gr am m a do e ls t e l li n g e n e n d e m i d d e l e n d i e d e g e m e e n t e w i l i n z e t t e n, b e t e r m e t e l k a a r i n v e r b a n d k u n n e n w o r d e n g e b r a c ht ; br e i dt d e s t r u ct u u r v i si e ui t m e t b e le i d s t h em a s di e b et r e kk i n g h e b be n o p d e z a c h t e s e c t o r. D e ze s e c t o r m a a k t i m m e r s o o k s u b s t a n t i e e l d e e l u i t v a n d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g ; ge e f i n zi c ht i n d e r e la t i es t u s s en d e k a d er s e n d e pr o gr am m a s. O m d e v i si e t e b er e i k e n za l i m m e r s e e n a f w e g i n g m o e t e n w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e v e r s c h i l le n d e b e la n g e n e n pr o g r a m m a s ; ne e m i n d i c a t o r e n o p i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o m d o e l s t e l l i n g e n m e e t b a a r t e m a k e n. H e t o n t b r e k e n v a n i n d i c a t o r e n b e l e m m e r t d e b e l e i d s e v a lu a t i e; be s c h o u w h e t f or m u le r e n e n g e b r u i k v an indic a t o r e n a ls e e n le e r p r oc e s. W a a r o m o n d e r z o e k n a a r d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g? W i j o n d e r zo e k e n d e g em e e n t e li j k e f i n a n ci ë le p o s i t i e, om d a t di t e s s en t i e e l i s v o or ee n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k o v e r d e t o e z i c h t v o r m. I n d e G e m e e n t e w e t ( a r t ) e n P r o v i n c i a a l b e le i d s k a d e r st a a n e e n a a n t a l t o et s i n g s k a d er s di e v a n b e la n g zi j n om v oo r r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm e r k i n g t e k om e n. K wa li t e i t v a n d e r am i n g e n, zo we l i n d e b eg r o t i n g a ls m e er j ar e nr am i n g, i s b e la n g r i j k i n o n ze b e o or d e li n g. S p e c i a le a a n d a c ht h e b b e n wi j d a a r bi j ook v o or on t wi k k e li n g e n e n r i s i c o s di e d e f i n a n c i ë le p o si t i e s t e r k k u n n e n be ï nv lo e d e n, zo a ls g r o n d e x p lo i t at i es. D a a r o m b e o or d e le n wi j de b u dg e t t ai r e p os i t i e v a n d e g em e e n t e, o f t e we l h e t ev e n wi c ht t u s s e n d e j a a r l i j k s e u i t g a v e n e n i n k o m s t e n, i n c l u s i e f m ee r j a r e nr am i n g. H o of d za a k i s, d at d e be g r o t i n g r eë e l s lu i t e n d m o et zi j n. I s di t ni et h et g ev a l d a n m o et er e e n r e ë e l p e r s p e ct i e f o p ev e n wi c ht zi j n. D a a r n a a st k i j k e n wi j n a a r b e h a a l d e r e s u l t a t e n, z o a l s d e z e z i j n v a s t g e s t e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e n. W a n n e e r er s p r ak e i s v a n s t r uc t ur e le j a ar r e ke n i ng t e ko r t e n, k a n d at e e n r ed e n zi j n o m d e g em e e nt e on d e r p r e v en t i e f t o e zi c ht t e s t e l le n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 6

17 I n o n s o nd e r zo e k k i j k e n we o o k n a a r d e r e la t i e m e t d e b e st u u r sk r ac h t m o ni t or. W e lk e i nv lo e d h e b b e n d e o p g av e n wa a r d e ge m ee n t e S t e i n v o o r s t a a t o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e? On d e r z o e k e n b e v i n d i n g e n M e t o n s o n d er zo e k ki j k e n we zo we l t e r u g a ls v oo r ui t. Z o h eb b e n b e h a a ld e r e s u lt a t e n v a n af m e e g e w o g e n i n d e b e e l d v o r m i n g o v e r d e b e g r o t i n g e n b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g H e t f o r m e le b e g r ot i n g s s a ld o i s he t s a ld o v a n d e b e gr o t i n g n a r e s u lt a a t b e s t e m m i n g, zo a ls o p g e n o m e n i n d e, do o r d e r a a d v a st g e st e ld e b e g r o t i n g. D i t s a ld o g e e f t e c h t e r o nv o ld o e n d e i n zi c ht i n d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. Z o k a n s p r a k e z i j n v a n e e n t e k o r t s i t u a t i e, wa a r bi j e r s u bs t a nt i ë le i n ze t v a n r e s e r v e s n o di g i s. H e t zo u o ok k un n e n, d at e e n g em e en t e ov er g a at t ot v er k o o p v a n t a f e lzi lv e r. W a n ne e r s p r a ke i s v a n zo n s i t u a t i e, k u n n e n w e o n s t e r e c h t a f v r a g e n, o f w e l s p r a k e i s v a n e e n g e z o n d d u u r z a a m f i n a n c i e e l b e l e i d. I n o n ze a n a lys e g a a t o n ze a a n da c h t d a ar o m u i t na a r h e t m a t e r i ë le b e g r ot i ng s ev e nwi c h t. D i t i s h e t e v en wi c h t wa a r b i j st r u c t ur e le la s t e n wo r d e n g e d e kt d o o r st r uc t ur e le b a t e n. D e ze an a l ys e g e b e u r t m et b e h u lp v a n h et s t r u c t u r e l e g e zu i v e r d e sa l d o i n c lu s i e f n i e u w b e le i d e n d ek ki n g s p la n o p ba s i s v a n b e s lu i t v o r m i n g b i j d e b eg r ot i ng D aa r n a a st k i j k e n wi j n a a r d e o nt wi k k e li n g v an d e m e er j a r e nr am i ng m e t b e h u lp v a n h et st r uc t ur e e l g e zu i v e r de s a ld o e x c lu s i e f ni e u w b e le i d e n d e k ki n gs p la n. I n d e a n a l y s e z u i v e r e n wi j h e t d o or d e g em e e nt e ge p r e se n t e er d e s a ld o v a n i nc i d en t e le la s t e n e n b at e n. D a a r n a a st c o r r i g er e n wi j r ui m t e i n d e b e gr o t i n g e n m e er j a r e nr am i ng, wa n n e e r d e ge m e e nt e a f wi j k t v a n d e n o r m e n di e wi j st e l le n ( p r ov i nc i a le b e le i d s k ad e r e n d e b eg r ot i n g s b r i ef ). D e n k b i j v o o r b e e l d a a n l o o n - e n p r i j s p ei l, m a a r o o k a a n b ov e nm at i g r a m en v a n E s s e nt -di v i d e n d. D i t z u i v e r e n le v er t h e t v o lg e n d e b e e ld v a n d e g em e e nt e li j k e b e g r o t i n g e n m e er j a r e n r am i n g: Tabel Gezuiverde saldi begroting en meerjarenraming (bedragen * ) S a l d o B B B B P r i m a i r e b e g r o t i n g s v o o r s t e l g e m e e n t e ( 4 5 ) ( 4 ) R e s u lt a a t n a b e st em m i n g, v a s t g e s t e ld d o o r g e m e e nt e r a a d. S t r u ct ur e e l g e zu i v e r d s a ld o i n c lu s i ef ni e uw b e le i d e n d e k k i n g s p l a n (Provincie ) S t r u ct ur e e l g e zu i v e r d s a ld o e x c lu s i e f ni eu w b e le i d e n d e k k i n g s p l a n i n d e m e e r j a r e n r a m i n g ( P r o v i n c i e ) n. v. t U i t b ov e ns t a a nd e t a b e l b li j k t d at e e n a a nzi e n li j k v er s c hi l t u s s e n h et p r i m a i r e v o o r st e l a a n d e r a a d e n h et uitein d e li j k d oo r d e r a a d v a st g e st e ld e s a l d o. T i j d e n s d e b e g r o t i n g s b eh a n d e li n g i s e e n am e n d em e nt a a n g e n o m e n, wa a r b i j r ui m 0, 3 m i l j o e n a a n we n s e n ni e t is g e a c c or d e er d. D i t o m d a t i n d e o g e n v a n d e r a a d de f i n a n ci ë le r u i m t e m ar g i n a a l i s, e n o m d a t e e n a a nt a l v a n d e p o st e n o nv o ld o e n d e zi j n o nd e r b o u wd i n de v or m v a n co n c r e t e r a ad sv o or st e l le n. D i t h e e f t u i t e r a a r d e e n p o s i t i e f e f f e ct op h e t ge p r es e n t ee r d e p o s i t i e v e s a l d o. Z o b li j k t o o k ui t d e t a b e l, d a t s p r ak e i s v a n e e n ov e r s c h ot i n e lk e j aa r s c hi j f. V e r s c hi l le n t u s s e n h et d o or d e r a a d v a st ge s t e ld e ( f o r m e le ) s a ld o e n he t d o or d e P r o v i n ci e s t r u ct u r e e l g e z u i v e r d e s a l d o b e s t a a n u i t m e t na m e i n c i d e nt e le la s t e n d i e d e g em e e nt e p r e s en t e e r t. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 7

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

de Tulpen het vervolg

de Tulpen het vervolg de Tulpen het vervolg v o o r w o o r d In januari 2011 is Stichting Een Bos Tulpen opgericht. Met veel enthousiasme hebben de bestuursleden ja gezegd op de vraag te gaan staan voor het Tulpenproject.

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd.

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Uit de Arnhemse Koerier Koorschool Arnhem kijkt met trots terug op een geslaagd minioptreden voor Pauline Krikke. Een grote boom bracht

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

BINGO: 25 GELUIDEN: DIEREN EN DE NATUUR

BINGO: 25 GELUIDEN: DIEREN EN DE NATUUR NL BINGO: 25 GELUIDEN: DIEREN EN DE NATUUR Ref. 20620 Ref. 20620 INHOUD - 1 AUDIO MP3 CD in 14 talen. - 25 KAARTEN met FOTO S aan beide zijden. - 150 RODE FICHES. - 1 Gebruikershandleiding voor de CD.

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS

EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS HET EE G L A S - GR S T E BACK C LAS Z O N N E O N TA C T T E R W PA N E E L ERELD! EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS BLACK GLASS MODULE 285-290-295Wp BLACK MYSTIEK SOLAR

Nadere informatie

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s V o o r w i e b e

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 22 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 26 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000 OPMAAK NUMMER 4.qx 11:11 P 1 4 2006 / : 100.000 V Sc WIELMANNEN D c Sc c. D c c,. T,. W, c. Nc c Sc c, A V G J A R W (JARW) c. W? D c,. W? D Sc N-V c Sc. M, c, c! D Sc Sc IC Sc, c Sc, U... I T : V 1 &5

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

Toekomstvisie 2012-2014

Toekomstvisie 2012-2014 Toekomstvisie 2012-2014 TOEKOMSTVISIE 2012-2014 3 Inhoud 4 Kijk op onze omgeving 6 Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling 8 Meerwaarde voor iedereen 12 Koers op 2014 15 Regionaal maatwerk - Rijnmond - Haagrand

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Unterschränke System 78 cm

Unterschränke System 78 cm Unterschränke System 78 cm Artikel mit diesem Zeichen sind auch in der Korpustiefe 46 cm lieferbar. Schubkasten mit Gehäuse Korpushöhe 13 cm Korpustiefe 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 217 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de opportuniteit om maatregelen te treffen zodat geen reclame meer in de brievenbussen gedeponeerd wordt voorzien van de melding "geen reclame a.u.b.". Brussel,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III

LIST OF APPROVED PLANTS HANDLING ANIMAL BY-PRODUCTS - SECTION III 1 NL 1006 UCO Kampen B.V. Haatlandhaven 15 cat 1 OTHER 8263AS KAMPEN 2 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 4041 DA KESTEREN 3 NL 19163 P.C. van Tuijl Kesteren B.V. Batterijenweg 17 cat

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

DE MARKETING ACHTER DE VERKOOP VAN UW JACHT

DE MARKETING ACHTER DE VERKOOP VAN UW JACHT DE MARKEING ACHER DE VERKOOP VAN UW JACH AMSERDAM ANIBES HINDELOOPEN LOOSDRECH MONNICKENDAM PALMA SIN ANNALAND SNEEK D AABASE/ZOEKSYS EM EN Een wereld aan mogelijkheden De informatie over uw jacht wordt

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. 26 augustus 2013

Informatieavond Zonnepanelen. 26 augustus 2013 Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker Arnoud Kevenaar 26 augustus 2013 Agenda 19:30 Aanvang Aanleiding & Mogelijkheden Groen Zonnig Enschede Zonnepanelen: wat nodig? Van Maatwerkbezoek tot Installatie

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie