Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling toezichtvorm gemeente Stein"

Transcriptie

1 Bepaling toezichtvorm gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni

2 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 2

3 I n h o u d s o p g a v e 1. I n l e i d i n g C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k A a n d a c h t s p u n t e n S a m e n v a t t i n g A a n d a c h t s g e b i e d e n A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g A n a l y s e v e r m o g e n A n a l y s e s t u u r i n f o r m a t i e A n a l ys e W e t - e n R e g e l g e v i n g F i n a n c i e e l b e l e i d e n b e h e e r L o k a l e h e f f i n g e n W e e r s t a n d s v e r m o g e n O n d e r h o u d v a n k a p i t a a l g o e d e r e n F i n a n c i e r i n g B e d r i j f s v o e r i n g V e r b o n d e n p a r t i j e n G r o n d b e l e i d H e t o n d e r z o e k I n l e i d i n g D o e l e n k a d e r s f i n an c i ee l t o e zi c h t W e r k w i j z e R e i k w i j d t e v a n h e t o n d e r z o e k B e g r i p p e n B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 3

4 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 4

5 1. In l e i d i n g H e t f i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V o o r u li g t h e t r ap p o r t v a n h e t f i n a n c i ë l e v e r d i e p i n g s o n d er zo e k v an d e g em e e nt e S t e i n. W i j m ak e n a ls h et wa r e ee n f ot o v a n d e f i n a n c i ë le p o si t i e e n f i n a n ci ë le f u n ct i e. O p b a s i s v a n di t r ap p o r t d o e n G e d e p ut e er d e St at e n ( G S ) v a n L i m b u r g ee n ui t s p r a a k ov e r d e t oe zi c h t v o r m v o or v i e r j a ar. H e t f i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d er zo e k i s ee n b e la n g r i j k o n d er d e e l v an d e m o d e r n i se r i n g t o e zi c ht, wa a r t o e G S i n h e b b e n b e s lo t e n. Di t o n d er zo e k g a at v e r d er d a n he t t r a di t i o n e le b e g r ot i n g s o n de r zo e k. H e t v er ni e u we n d e i s, d at wi j h et v e r di e pi n g s on d e r zo e k g e br ui k e n o m d e t o e zi c h t v o r m v o or i n p r i n ci p e v i e r j a a r t e b ep a le n. H e t r a p p or t g e ef t a a n, wa t de b e la n g r i j ks t e a a n d a ch t s pu n t e n v o or d e f i n a n ci ë le p o s i t i e e n f i n a n ci ë le f u n ct i e zi j n. E n wa a r wi j d e g em e e nt e o p m o ni t or e n. D a ar b i j st a a n v i er a a n d a c ht s ge b i e d e n c e nt r aa l. E xt e r n p er s p e ct ie f B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g I nt e r n p er s p ec t ie f Wet - en regelgeving O o r d e e l t o e z i c h t V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e D e ze v i e r a a n d ac h t s g e bi e d e n é n de o n de r we r p e n ui t d e ze v e n v er p li c h t e p ar a g r af e n bi j d e b e g r ot i n g e n d e j a a r s t u kk e n zi j n d e pu n t e n di e i n h et f i n a n c i ë le v e r d i e pi n gs o n d er zo e k a a n d e o r d e k om e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 5

6 H e t r a p p o r t H e t r a p p or t h e ef t st e e d s d e ze lf d e o p b o uw. W e b eg i n ne n m et d e h o of d li j n e n e n we r k e n d i e v er v o lg e n s v er d er ui t. D e le ze r k a n op di e m a ni er gem a k k e li j k ki e ze n of h i j v o ls t a a t m et d e hoo f d li j n e n. O f d at h i j o o k d e n a d er e de t ai l le r i n g v a n di t o nd e r we r p wi l le ze n. D e n a am v a n h oo f d st u k 2, C o n c lu s i e, aan d a c h t sp u n t en e n s am e nv a t t i ng, g e ef t a an d a t hi e r d e k er n v a n h e t f i n a n ci ë le v e r di e pi n g s o n de r zo e k i s t e v i n d e n. W i j a dv i s er e n i n e l k g e v al ho o f d st u k 2 ( C o n c l u si e, a a nd a c h t sp u n t e n e n s a men v a t t i n g ) t e l e z e n. H o o f d st u k 3, A a n d a c ht s g eb i e de n, e n h o of d s t u k 4, F i na n ci e e l b e le i d e n b e he e r, b ev at t e n d e v er s la g e n v a n h e t o n d e r z o e k. O o k d e z e h o o f d s t u k k e n k e n n e n e e n o p b o u w, w a a r b i j e er st d e h o o f d li j n e n wo r d e n g e s c h e t s t, wa a r n a d e d e t ai l le r i n g v o lg t. H o o f d st u k 5, H e t o n d er zo e k, g a a t di e p er i n op k ad e r s r o n d om t o e zi c ht, h et f i n a n ci e e l v er di e p i n g s o n d er zo e k e n d e b e st u u r s k r ac h t m e t i n g. D e t w e e l a a t s t e h o o f d s t u k k e n, B e g r i p p e n e n B r o n n e n, g ev e n n a d er e t o e li c h t i n g e n. 1. I n l e i d i n g 2. C o n cl u s i e, aandachtspunten en samenvatting 3. Aa n d ac h t s g e b i e d e n ( uitwerking + analyse ) 4. F i n an ci e el b el ei d en b eh e e r ( Paragrafen en detailgegevens ) 5. H e t o nd er z o e k 6. B e g r i p p e n 7. B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 6

7 2. C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k O p 1 1 d e c e m b e r h e b b e n G e d e p u t e e r d e S t at e n v a n Li m b ur g b es lo t e n om d e g e m e e nt e S t e i n op b a s i s v a n d e b e g r o ti n g r e pr e s si e f t o e zi c ht 1 t o e t e k e n n e n. D i t b et e k en t d at d e Pr ov i n ci e ( c o l le g e v a n G e d e p ut e er d e St at e n ) d e b eg r o t i n g e n b e g r ot i n g s wi j zi gi n g e n ni e t h o ef t g o ed t e k e u r en. O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k c o n c l u d e r e n w i j d a t d e g e m e e n t e a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e p i l ot m o d er n i s er i ng t o e zi c h t v ol d o e t. D e g e m e e n t e S t e i n k o mt d a a rm e e i n aa n m e r ki n g v o o r m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t o n d e r v o o r w a a r d e n. D i t b e t e k e n t, d a t, zo d r a G ed e p u t e e r de St a t e n d e o n d e r z o e k s c o n c l u s i e o v e r n e m e n, de p e ri o d e v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b es l ui t v a n G S t / m h e t b e g r o t i n g s j a a r t o e zi c h t a rm za l z i j n. M e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t A ls G e d e p u t ee r d e S t at e n d e o n d e r zo e k sc o n c lu s i e ov er n em e n ( e n d a ar m e e du s be s lu i t e n d e g em e e nt e S t e i n d e m e e r j a r i g e r e p r e s s i e v e s t a t u s t o e t e k e n n e n ), z u l le n wi j i n d e t o e z i c h t a r m e p e r i o d e d e g e m e e nt e o p af st a n d v o lg e n m et b e h u lp v a n r i si c o an a lys e m o d e l l e n. W e le t t e n d an v o or a l o p d e a a n d a c h t s p u nt e n ui t di t o n de r zo e k s r a p p or t. A a n a l l e p i l o t v o o r w a a r d e n v o l d a a n W i j zi j n t ot d e ze c o n c lu s i e m e e r j a r i g r e p r e s s i ef g ek o m e n om d at ui t o ns o nd e r zo ek b li j kt, d at d e f i n a nc i ë le p o s i t i e v a n d e g em e e nt e St ei n i n v o ld o e n d e m a t e a a n d e v o o r wa a r d e n v a n d e pi lo t m od e r ni s er i ng t o e zi c ht v o ld o e t. A a n d e u i t s p r a a k m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t h e b b e n w e w e l e e n a a n t a l v o o r wa a r d e n v er b o n d e n. D e ze zu l le n i n d e v o lg e n d e p a r ag r a af b e h a n d e ld wo r d e n. 1 D e t e g e n h a n g e r v a n r e p r e s s i e f t o e z i c h t, i s p r e v e n t i e f t o e z i c h t. H i e r b i j d i e n t G e d e p u t e e r d e S t a t e n w e l g o e d k e u r i n g t e g e v e n a a n z o w e l b e g r o t i n g a l s b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 7

8 2. 2. Aa n d a c h t s p u n t e n O p b a si s v a n on s on d e r zo e k h e b b e n wi j b e p a a ld d a t d e g em e e nt e S t ei n v o o r m e er j ar i g r e p r es si e f t o e z i c h t i n a a n m e r k i n g k a n k o m e n. W ij hebben in ons rapport aanbev eli n g e n g ef or m u le e r d, wa a r v a n i n d e ze p a r a gr a a f d e b e la n g r i j k st e wo r d e n ge n o e m d. E en a a nt a l v a n de ze a a n b ev e li ng e n h e b b en h et k a r a kt e r v a n e e n v o or wa a r d e om d e m e er j ar i g e t o e zi c ht v or m t e k un n e n b e h o u d e n. V o o r w a a r d e n Uit onze analyses blijkt dat de gemeenteli j k e b e g r o t i n g v o ld o e n d e ev e n wi c ht k e n t. M a ar er zi j n o n z e k e r h e d e n r o n d o m r a m i n g e n. O p e e n a a n t a l p u n t e n m o et e n k a d er st e l li n g, h et f i n a n ci e e l i n zi c ht e n d e f i n an c i ë le d o o r v er t a li n g wo r d e n v er s t er kt. W i j s t e lle n d a a r o m d e v o lg e n d e v o or wa a r d e n a a n h et r e p r es si ev e t o e zi ch t : b i j d e b e g r ot i n g m o e t d e kw a l i t ei t v a n de v er p l i c ht e p ar a g ra f e n a a nt o o nb a a r v er b et e r d z i j n d o or e e n st ri k t er e na l e vi n g v a n h et B B V. Wi j h e bb e n hi e r s p e ci f i e k e a a nd a c h t v o o r d e p a r a g r a a f o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n ; i n d e p a r a g r a af o nd e r h o u d k a pi t a al g oe d e r e n m o et o ok w o r de n a a n ge g e v e n o f er s pr a k e i s v a n a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d ; u i t er l i j k bi j d e b e g r ot i n g m o e t e r s p r a k e z i j n v a n ac t u el e b e h e e r pl a n n e n. L a at d e r a a d d e g e w e n s t e k w a l i t e i t e n d e d a a r u i t v o l g e n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s v a st s t el l e n e n d e z e m o e t e n i n d e b e g r o t i n g e n b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g v e r t a a l d z i j n ; n e e m b i j d e b e gr o t i n g c o n f or m he t B B V h e t v e r pl i c h t e o v er z i ch t v a n i nc i d e n t e l e l as t e n e n b a t e n o p i n d e t o e l i c h t i n g o p h e t o v e r z i c h t v a n b a t e n e n l a s t e n. A a n b e v e l i n g e n W i j c o n st a t er e n d at er ee n a a nt a l zwa k k e p u n t e n o p h et ge b i ed v an st u ur i nf or m at i e zi j n. D e ze pu n t e n zi t t e n m e t n am e op st r a t e gi s ch e n operationeel n i v e a u. J ui st b i j e e n m e er j a r i g e u i t sp r a a k i s st r at e gi s c he k a d e r s t e l l i n g, v o l d o e n d e w e e r s t a n d sv e r m o g e n e n r i si c om a n a g em e nt, e n e e n ho ge m a t e v a n t r a ns p a r a nt i e be la n g r i j k. W i j h e b b e n d a a r o m e e n a a nt a l b e la n g r i j ke a a n b ev e li n g e n : v e r s t e r k d e s t r a t e g i s c h e k a d e r s t e l l i n g r o n d o m f i n a n c i e e l b e l e i d ; v er st e r k h et s t r a t eg i sc h e k a r a k t e r v a n d e p r o g r a m m a b e gr o t i n g; g e e f p r i o r i t e i t a a n de o nt wi k k e li n g v an we e r s t a n d sv er m o g e n e n r i s i c o m a n a g em e n t ; e v a lu e e r d e n a le v i n g v a n d e v er s la g le g g i n g r e g e ls B B V ; v er st e r k h et f i n a n ci ë le i n zi c ht op m a at. V e r s t e r k d e s t r a t e g i s c h e k a d e r s t e l l i n g r o n d o m f i n a n c i e e l b e l e i d O p s t r a t e g i s c h n i v e a u s c o o r t d e g e m ee n t e o nv o ld o e n d e. D i t k o m t d e e ls d o o r h e t on v o ld o e n d e na la v e n v a n d e o u d e v er o r d en i n g wa a r i n we r d a a n g e g ev e n d a t e r p er i od i ek b e le i d s n ot a s a a n d e r a a d m o e s t e n w o r d e n a a n g e b o d e n. D i t i s i n o n v o l d o e n d e m a t e g e b e u r t, w a a r d o or er on v o ld o e n d e s p r a ke i s v a n a ct u e e l, d o or d e r a a d v a st g e st e ld b e l e i d. O m d a t o o k d e p a r ag r af e n ov er h et a l g e m e e n o nv o ld o e n d e V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 8

9 b e le i d s i n h o u d h e b b e n, lo o p t d e r a a d h et r i si c o o nv o ld o e n d e i n c o nt r o l t e zi j n ov er h a a r f i n a n ci ë le b e le i d. H e t zi j n j ui st d e o n d er we r p e n ui t d e v er p li c h t e p a r ag r af e n d i e s p ec i f i e k e a a n d a c ht v o or r i si c o s v r a g en. O n d er h o u d v a n k a pi t aa lg o e d e r e n v or m t d a a r bi j e e n b e la n g r i j k a a n d a c ht s p un t. Ve r s t er k h et st r a t e g is c h e ka r a kt er v an d e p r o gr am m a b e g r ot in g D e p r o g r a m m a b e g r o t i n g h e e f t e e n s t r a t eg i s c h k ar a kt e r. Pr o gr a m m a s zi j n n o di g om de v i si e v a n d e g e m e e nt e t e b e r e i ke n. P r o gr am m a s h e bb e n d a ar om v aa k ee n m e er j ar i g k a r a kt er. I n d e h u i d i g e p r o g r a m m a b e g r o t i n g i s d e v o o r u i t b l i k i n d e p r o g r a m m a s b e p e r k t t o t 1 j a a r. D i t b e p e r k t h e t s t r a t e g i s c h e i n zi c ht. I n n av o lg i n g v a n m e e r j a r i g e p r o g r a m m a s a dv i se r e n wi j o m o o k d e p ar a g r af e n ee n m e er j ar i g k a r a kt e r t e g ev e n. M e e r j ar i g i n zi c ht g e ef t o o k m e e r m o g e li j k h ed e n om t i j d i g o p o nt wi k k e li n g e n t e r e a g e r e n. De gemeente Stein zet in haar programmabegrotin g d e st r at e gi s c h e k a d er s v o or o p. H et i s b e la n g r i j k d a t s t r at e gi s c he k ad e r s e n p r og r am m a s a a n e lk a a r zi j n g e k o p p e ld. D e p r o g r am m a s zi j n i m m e r s d e m o t or e n a ch t er de v i si e. Di t m a a kt h et m a k k e li j k e r om t e h e r k e n n e n o f d e p r og r am m a s d e j u i st e k o er s v o l g e n. P a r a g r af e n v or m en e e n d wa r s d o or s n e d e v a n d e pr o gr am m a s. H et h e e f t e e n t o e ge v oe g d e wa a r d e om a a n t e g e v e n w a a r d e r e l a t i e s z i t t e n. D i t m a a k t o o r z a a k -g ev o lg r e la t i e s i n zi ch t e li j k. D e g em e e n t e m a a kt ge e n ge b r ui k v a n i nd i c at o r e n. W ij adviseren om dit wel t e d oe n. H et v e r s t er kt d e m o g e li j k h ed e n t ot b e le i d s ev a lu a t i e. B e s ch o u w h e t g e br ui k v a n i n di c at or e n a ls e e n le e r t r aj e ct. G e ef pr io r it e it a a n d e o nt w ik k e l in g v a n we e r st a n d s v er m o g e n e n r is ic o m a n a g em e nt D e g e m e e n t e S t e i n b e s c h i k t n o g n i e t o v e r e e n a d e q u a a t s ys t e em v a n r i si c om a n a ge m e nt. Z o n s yst e e m h o u d t o n d e r m e er i n d a t e e n g em e e n t e be s c h i k t ov er e en d o or d e g em e en t er a a d v as t g es t e ld e v i s i e o p h a a r r i s i c o s e n e e n i n s t r um e nt a r i um om h a a r r i s i c o s i n b e e ld t e b r e n g en, t e h o u de n e n t e b e h e er s e n. D i t i s e e n b e la n g r i j k m i d de l o m a ar d e n om v a n g v a n h et n oo d za k e li j k e we e r st a n d sv er m o g e n t e k u n n en b e p a le n. W i j b ev e le n a a n om d e k om e n de t i j d e en d er g e li j k s ys t e em t e o nt wi k k e le n zo d a t ee n zo c o m p le e t m o g e li j k b e e ld o n t s t a at v a n h e t r i si c o pr of i e l v a n d e g e m e e n t e. Eval u e e r de n a l e v in g v a n d e v e r s l a g l e g g i n g r e g e l s B B V W i j zi j n v a n m e n i ng d at d e v e r s la g le g g i n g r e g e ls B B V ov er h et a lg e m e e n v o ld o e n de wo r d e n n a g e le e f d o m i n zi c ht t e k r i j g e n i n d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. M a a r er zi j n v e r b et er p u nt e n di e t r a n s p ar an t i e e n o o k d e k a d e r st e l le n d e e n c o nt r o le r e n d e r o l v a n de r a a d t e n g o e d e k u n n e n k om e n. M et n am e d e n a le v i n g v a n d e v o or s ch r i f t e n r o n do m d e v e r p li c h t e p a r a gr a f e n m o e t wo r d e n v e r b et er d. V e r s t er k h et f in a n c ië l e in zi c h t o p m a a t H e t f i n a n c i ë l e i n z i c h t k a n w o r d e n v e r s t e r k t d o o r m e e r ci j f e r s e n f i na n ci ë le t o e li c h t i n g e n o p t e n em e n i n d e p a r a g r a f e n. D e pr o g r am m a b e gr ot i n g m oe t e en ze lf s t a n d i g le e s b a a r s t u k zi j n, zo nd e r d at a a nv u lle n d e i n f or m a t i e n o di g i s ui t d e p r o d uc t e nr am i ng o f a n d er e i nf o r m at i e b r o nn e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 9

10 2. 3. S a m e n v a t t i n g I n h o o f d st u k 1 h e b b e n wi j d e be la n g r i j k s t e a a n d a ch t s ge b i ed e n v a n on s on d e r zo e k b e n o em d. W i j h e b b e n d i t v er d e r g e co n c r e t i s e er d do o r a a n d e ze a a n d a c ht s g eb i e de n kr i t i s c h e i n di c a t o r e n t e ko p p e le n. D i t h e e f t g e le i d t ot d e v o lg e n d e s co r e ca r d v a n d e g e m e e nt e S t ei n : B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g Wet - en regelgeving Ma t er i e e l b e g r o t i n g s e v e n w i c h t V o l d o e n d e T e r m i j n e n G o e d S t r u c t u r e el b e g r o t i n g s e v e n w i c h t D u u r za a m f i n a n c i e el e v e n w i c h t V o l d o e n d e v o l d o e n d e BBV V o l d o e n d e C o n c l u s i e : M e e r j a r i g r e p r e s s ie f V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e W e e r s t a n d s v e r m o g e n O n v o l d o e n d e S t r a t e g i s c h O n v o l d o e n d e T a c t i s c h V o l d o e n d e Al g em en e r e s er ve 1 0 % G u n V o l d o e n d e O p er a t i o n e e l O n v o l d o e n d e T o e l i c h t i n g o p d e z e s c o r e c a r d H e t m i d d e nv la k i s or a nj e : h et zi c ht b ar e r es u lt a a t v a n e e n a f we g i n g t u s s e n d e v i e r aa n d a c h t s g e bi e d e n, wa a r b i j h e t zwa a r t e p u n t o p d e f i n a n ci ë le p o s i t i e li g t. M et d e ze k le u r, wo r d t n e t a ls b i j e e n st o p li c h t, e en d u i d e li j k si g n a a l a f g e gev e n. O r an j e i n d e s i t u a t i e v a n S t ei n b e t ek e n t, d a t wi j d e f i n an c i ë le p o si t i e e n f i n a n c i ë l e f u n c t i e a l s v o l d o e n d e b e o o r d e l e n 2 om vo o r r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm er k i n g t e k om e n. Er zi j n v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n m e e r j a r i g r ep r e s si ef t o e zi c ht. W i j r i c ht e n on s, a ls t o e zi c ht h o u de r s, i n ee r s t e i n st a n t i e o p d e ge m e en t e li j ke f i na n ci ë n ( e xt e r n e b li k o p d e g e m e e nt e ). De f i na n ci ë le p o s i t i e is o p di t m om e n t v o ld o e n d e t e n o p zi c h t e v an d e ka d e r s d i e wi j a ls P r ov i n c i e st e l le n. 2 S c o r e s v a n i n d i c a t o r e n k u n n e n v a r i ë r e n v a n s l e c h t, o n v o l d o e n d e, v o l d o e n d e e n g o e d. D e k l e u r e n v a n h e t m i d d e n v l a k k u n n e n n a a s t o r a n j e, g r o e n o f r o o d z i j n : gr o e n : e r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t ; ro o d : e r k a n g e e n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k w o r d e n g e d a a n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 0

11 Wi j v i nd e n he t b ov e n di e n b e la n g r i j k om na a r d e i n t e r n e k a nt v a n de g em e e nt e t e ki j k e n. D e p r o ce s s e n d i e t e n g r o n d s la g li g g e n a a n d e r am i ng e n m oe t e n k wa li t a t i ef g o e d zi j n. M et an d e r e wo o r d e n : wi j h e b b e n i n o n s v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k o o k g e k e k e n n a a r s t u u r i n f o r m at i e ( s ys t e em v a n b e st u u r li j k e i n f or m a t i ev oo r zi e ni n g), v o or zov e r d at r e le v an t i s v oo r d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. E n o o k h e t n a le v e n v a n r e le v a n t e we t - e n r e g e lg e v i n g i s i n o n s on d e r zo e k b et r ok k e n. B e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n e n a a n d a c h t s p u n t e n b i j d e v i e r a a n d a c h t s g e b i e d e n B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g H e t h o ud e n v a n v o ld o e n d e ev e n wi c ht t u ss e n am bi t i e s e n m o ge li j k h e d e n bi n n e n e en ( m e er j ar i g e ) s lu i t e n d e b eg r ot i ng b li j f t e e n ui t d a gi n g e n zo r g v oo r d e k o m e n d e j ar e n. D e b e g r ot i n g s p os i t i e v an St e i n i s v o ld o e n d e. Er i s s pr a k e v a n v o ld o e n d e m a t er i e e l, s t r u ct u r ee l e n d u u r za a m f i n a n ci e e l ev e n wi c h t. B i j h e t d uu r za m e f i n a n ci e e l ev e n wi c h t p la a t s e n wi j d e k a nt t ek e ni n g da t e r n a u we li j k s i nv e s t er i n g e n zi j n o p g e no m e n i n d e la a t s t e j a a r sc h i j f v a n d e m e e r j ar e n r am i n g wa a r d o o r ru i m t e o n t s t a a t. I n d e k o m e n d e b e g r o t i n g e n e n m ee r j a r e nr am i n g e n za l d u i d e li j k m o e t e n wo r d e n i n we lk e m a t e e r d a a d we r k e li j k s pr a k e i s v an f i n a n ci ë le r ui m t e, a ls o o k h et o nd e r h oud v a n k a p i t a a lg o e d e r e n i s g e a ct u a li s e e r d e n f i na n c i e e l v e r t a a ld i n d e b e g r o t i n g. B ov e n d i e n v er wa c h t e n wi j m e e r zi c ht op d e d a a d we r k e li j ke f i na n ci ë l e c o n s eq u e n t i e s v a n bi j v o o r be e ld d e W MO. W i j v i n d e n h e t p o s i t i e f d a t d e ge m ee n t e zi c h b e wu s t v an d e r i si c o s e n d a a r om e e n t er u g h o u d en d f i n an c i e e l b e le i d v o e r t. D i t b l i j k t o n d e r m e e r u i t b e s lu i t v o r m i n g b i j d e be g r ot i n g wa a r b i j p o st e n zi j n g e s c h r a pt. D a ar n a a st ze t d e g em e e nt e i n o p he t v er s t er k e n v a n d e a lg e m e n e r e s er v e. D e g e m e e n t e a n t i c i p e e r t h i e r b i j o o k o p h e t w e g v a l l e n v a n d e B L G -g e ld e n i n E e n s p e ci f i ek r i s i co d at i n o n s o n d er zo e k n a a r v o r e n i s g e k om e n b e t r e f t h e t o n d er ho u d v a n k a p i t a a lg o e d e r e n. W i j m er k e n hi e r bi j o p da t er c o n cr e t e v er b et e r ac t i e s zi j n zo a ls a c t u a li s e r e n v a n h et a c c o m m o d at i e b e le i d e n b e h e er p la n n e n. V e r m o g e n D e g em e e n t e i s a c t i ef be zi g om d e we e r st a n d s c ap a ci t ei t v a n d e g em e e nt e t e v e r s t e r k e n. Di t i s oo k n o d i g o m d a t r i si c o s zo a ls V i x i a d e f i n a n ci ë le p o s i t i e v an d e g em e e nt e b e h o o r li j k on d e r dr u k k u n ne n ze t t e n. D e a lg e m e n e r e s e r v e he r st e lt zi ch, n ad a t d e ze f o r s wa s a a n g e sp r o k en om d e u i t t r e d i n g s r e g e l i n g f i n a n c i e e l t e k u nn e n d e kk e n. D i t i s e e n p o si t i ev e o nt wi k k eli n g. O n d e r n or m a le o m st a n di g h e d e n m o e t d e g em e e nt e t e g en e e n s t oo t j e k u n n e n. I n d e s c o r e c a r d sco o r t d e i nd i ca t or A lg e m e n e r e s er v e G U N 1 0 % d a a r o m v o ld o e n d e. H e t i s e c ht e r b e la n g r i j k d a t d e g em e e nt e g o e d i n zi c ht kr i j gt i n h a ar r i s i co s e n i n st a a t i s d e ze r i si c o s t e m a n a g e n. D e g em e e nt e h e e f t b i j d e be g r o t i ng e xt r a a an d a c ht b es t e ed a a n he t i n k a ar t b r e ng e n v a n m o g e li j k e r i si c o s. Ec h t er : r i si c om a n ag e m e nt a ls i n s t r um e nt i s n o g o n v o l d o e n d e o n t w i k k e ld. H e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n h e b b e n w i j d a a r o m a ls o nv o ld o e n d e b e st em p e ld. D e c on f r o nt at i e t u s s e n a a n w e z i g e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t e n a a n w e z i g e r i s i c o s k a n n o g v e r d er wo r d e n v er b e t er d. > > V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 1

12 > > W i j v i nd e n ee n d ui d e li j k e ka d e r st e l li n g r on d o m r i si c o s v a n s t r a t e g i s c h b e la n g g e le t o p d e t o ek om s t i g e a m bi t i e s e n o n t wi k k e li n g e n v a n d e g e m ee n t e. O o k k a d er st e l li n g r o n d om n u t, n o o dza a k e n h o o gt e v a n r e s e r v e s e n v o o r zi e ni n g e n i s e e n b e la n g r i j k o nt wi k k e lp u n t. H e t i s d aa r om b e la n g r i j k d at d e p o si t i ev e a a n d a c h t v o o r a a n w e z i g e we e r s t a n d sc a pa c i t e i t e n r i s i c o s v er d er wo r d t v er t aa ld i n d o o r de r a a d v as t g es t e ld b e le i d. S t u u r i n f o r m a t i e U i t o n s o n d er zo e k b li j kt da t h e t s ys t e em v a n st u ur i nf o r m at i e n og zwa k k e p le k k e n k e n t. D e g em e e nt e s c o o r t o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l n i v e a u o nv o ld o e n d e. I n h e t a lg e m e e n f u n ct i o n e e r t d e p la n n i n g& c o n t r o l c yc lu s n a a r b e h o r en. E c ht e r : he t d u a li s m e h e ef t d e p r o g r am m a b e gr o t i n g a ls s t ur i n g s c o nc e p t g e ï n t r o d uc e e r d. I n d i t c o n c e pt zi t t e n i n st r u m e nt e n v e r a nk e r d, d i e d e k a d e r s t e l l e n d e e n c o n t r o l e r e n d e r o l v a n de r a a d k u n n e n v er s t e r k en. W i j c on c lu d e r e n d a t o p s t r at e gi s c h ni v e a u d e f i n a n ci ë le k a d er s t e lli n g n o g o nv o ld o e n d e wa a r b o r g b i e dt o m i n c o n t r o l t e zi j n. W e l zi e n we d a t d e g em e en t e a ct i ef we r k m aa k t v a n h et v e r st e r k e n v a n h a a r p la n n i n g e n co n t r o l. D i t g e e f t v er t r o u we n d at d e zwa k k e p u n t e n st a p s g e wi j s zu l le n wo r d e n we g g e we r k t. O p o p e r at i o n e e l n i v e au o nt br e e kt h et v a ak a a n i nf or m at i e op m a at. I n di t k a d er m oe t o ok h et m ee r j a r i g i n z i c h t i n d e b e l e i d s b e g r o t i n g v e r s t e r k t w o r d e n, z o d a t t i j d i g o p o n t w i k k e li n g e n g er ea g e e r d k a n wo r d e n. O m d a t e r bi n n e n d e o r g an i sa t i e g o e d e i nf o r m at i e aa n we zi g i s ov er d e di v er s e o n de r we r p e n, e n de i n f or m a t i e o p a a nv r a a g s n e l k a n wo r d e n g e le v e r d, k an di t v er b et e r p un t o p e e nv o ud i g e wi j ze wo r d e n o p g e lo s t. W i j h e c h t e n, n e t a l s d e g em e e n t e, b e la n g a a n h e t v er b e t e r e n v a n p la n n i n g & c o nt r o l. M et b e la n g r i j k e o n t wi k k e li n g e n zo a ls e e n t o e n em e n d e d ec e n t r a li s a t i e v a n r i j k st a k en e n d em o gr a f i sc h e o nt wi k k e li n g e n i n he t v er s c hi e t, v i n d e n wi j d e k wa li t e i t v an s t u u r i nf o r m at i e cr u ci a a l, e n v o r m e n st r at e g i s c h e k a d e r st e l li n g e n h e t v er g r ot e n v a n d e t r an s p a r a nt i e b e la n g r i j ke a a nd a c ht s p u nt e n. H e t i s d a a r o m p o si t i ef da t d e g e m e e n t e i m p u l s e n g e e f t a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p r od u ct e n r am i n g e n p r o d u c t e n r e a l i s a t i e a l s b i j d r a g e i n v e r s t e r k i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e. O o k h e t v er s t er k e n v a n d e i n t er n e c o nt r o le wa a r m e e r ec h t m at i gh e i d a a n t o o n b aa r v e r b e t er d wo r d t, i s e en p os i t i ev e o nt wi k k e li n g. W e t - e n r e g e l g e v i n g D e g em e e n t e v o ld o e t i n v o ld o e n d e m a t e a a n d e e i s e n v a n we t - e n r e g e l g e v i n g ( G e m e e n t e w e t, B B V ). M a a r er zi j n v e r b et er p u nt e n. M e t n am e de v er s la g le g g i n g r e g e ls zi j n b e d oe ld o m t r a n s p a r a nt i e t e wa a r b o r g e n. W i j co n c lu d e r e n d at d e t r ans p a r a nt i e o p o n d er d e le n t e k or t sc h i et. Di t k a n n e g at i ev e g e v o l g e n h e b b e n v o o r b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n r o n d o m h e t f i n a n c i ë le b e le i d e n h e t da a r m e e s a m e n h a n g e n d e b u d g e t r e c h t v a n d e r a a d. O v er h e t a lg e m e e n zi j n d e ze v er b e t er pu n t e n m ak k e li j k o p t e lo s s e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 2

13 O n t w i k k e l i n g f i n a n c i ë l e p o s i t i e U i t e r a a r d z i t t e n i n d e m e e r j a r e n r a m i n g e e n a a n t a l o n z e k e r h e d e n. W i j v e r w a c h t e n d a t d e g e p r e s en t e er d e r u i m t e i n d e m e er j a r e nr am i ng m i n d e r r oos k le u r i n g i s d a n g e p r e s e nt e e r d. D i t ka n oo k g ev o lg e n h e b be n v o or d e po s i t i ev e o n t wi k ke li n g v a n d e a lg e m e n e r es e r v e. A l s w i j u i t s p r a k e n d o e n o v e r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e i s h e t o o k v a n b e la n g o m n a ar d e g e m e e nt e li j k e am b i t i e s t e ki j k e n. D i t g e e f t e e n m e er g e p r og n o st i ce e r d k ar a kt e r. V aa k m o e t n o g b e s lu i t v o r m i n g p la a t s v i n d en, e n zi j n f i n a nc i ë le f ei t e n d u s o o k n o g ni e t v er t aa ld i n be g r o t i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g. A m b i t i e s e n o p g a v e n I n o n s v e r d i e pi n g s o n de r zo e k he b b e n we d e r e la t i e g e le g d m e t d e a m b i t i e s en o p ga v en ui t d e B e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r. R a a k v l a k k e n zi e n we v oo r a l t er u g bi j he t b e h e er v a n k a p i t aa lg o e d e r e n, we e r s t a n d sv er m o g e n, gr o n d b e le i d, m e d eb e wi n d e n na t u ur li j k d e ge h e le f i na n ci ë le p o s i t i e. D i t i s o ok lo g i s c h, om d at d e f i n a n ci ë le p o s i t i e g r o t e n de e ls d e we e r s p i e g e li n g i s v an p o li t i e k en / of o r g a ni s a t o r i s c h h a n d e le n. D e g e m e e n t e h e e f t b e l a n g r i j k e a m b i t i e s r o n d o m g e b i e d s g e wi j ze a a n p a k e n b o u wp r o j ec t e n, zo a ls b o u w v a n e e n m u l t i f u n c t i o n e l e a c c om m o d at i e. D e ze a c c o m m o d at i e i s f i n a n ci e e l v e r t a a ld i n b e gr ot i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g, net als de ontwikkeling v an de brede school. I n d i t k a d e r k u n n e n d em o gr a f i sc h e on t wi k k e li n g e n e e n b e la n g r i j k e r o l g a a n s p e le n. D e P r ov i n ci e Li m bu r g h e e f t s a m e n m e t e e n v i j f t a l s c h o o lb e s t u r e n v o or pr i m ai r e n v o or t g e ze t o n de r wi j s he t o nd e r zo e k D e m o g r af i s c h e v o or s p r o n g : k wa li t e i t s s la g o n d er wi j s la t e n ui t v o er e n. U i t o n d e r z o e k b l i j k t d at h e t a a nt a l le e r li n g e n i n Li m b u r g f o r s d a a lt : t u s s e n za l h e t a a nt a l le e r li n g e n i n h et p r i m ai r o n d er wi j s ( PO ) a f n em e n m et 24 % e n i n h et v o o r t g e ze t on d e r wi j s ( VO ) m et 2 8%. A c c o m m o d a t i e b e l e i d D e g em e e n t e i s b e zi g m et e en h er i j ki n g v a n h et a cc om m o da t i e b e le i d, e n i s b e zi g m e t v er v a n gi n g e n/ o f u i t b r e i d i n g e n v a n v o o r z i e n i n g e n. E e n b e l a n g r i j k e am bi t i e i s v er v a n gi n g v a n d e a c co m m o d a t i e S t ei n er b o s. D e ze a m b i t i e i s n o g ni e t f i n a nc i e e l v e r t a ald. D e h u i d i g e s i t u a t i e r o n d o m h et h ui di g e S t e i n e r b o s la a t zi e n d at e r s pr a k e i s v a n e xp lo i t a t i e t e ko r t e n e n a c h t er s t a l li g o n d e r h o ud. E e n n i e u w S t ei ne r b o s le g t i n e lk g ev a l e e n g r o t e c la i m o p d e t o e k om st i g e r ui m t e zo a ls d e ze i s g e p r es e n t e e r d i n d e m e e r j ar e n r am i n g. M e t n u a l e e n st r uc t ur e e l t e k or t v a n ci r c a 1 m i lj o e n e n st i j g e n d e k a pi t a a l la s t e n v a n ci r c a 0, 8 m i l j o e n b i j n i e u w b o u w, b r e n g t e e n d e r g e l i j k e g ro t e i nv e st e r i n g e v en e e n s f i n a n ci ë le r i si c o s m et zi ch m e e. Z o bi e d t d e h ui d i g e m e er j ar e nr a m i n g n og o n v o l d o e n d e r u i m t e v o or e e n d e r g e li j k e i nv es t er i ng. H e t pr oj e c t p la n S t e i n er b o s di e nt om u i t ei n d e li j k h et e x p lo i t at i et e k or t t e b eh e e r se n e n t er u g t e dr i n ge n t o t e e n a c ce p t a be l n i v e a u, zo a ls v er wo o r d i n h e t r a a d s b e s lu i t v a n d e ce m b er H et i nv e st er i ng s b e dr a g i s n i e t ui t s lu i t e n d b e p a le n d, m a a r o o k d e bi j d r a g e v a n d e ge m e en t e a a n d e e x p lo i t at i e. U i t a a n v u l l e n d e i n f o r m a t i e b l i j k t d a t e r b e l a n g r i j k e o n t w i k k e l i n g e n z i j n r o n d o m h e t a c c o m m o d a t i e b e l e i d. Z o h e ef t d e r a a d i n d e r a a d sv er g a d er i n g v a n a pr i l h e t ni e u we a c c om m o d at i eb e le i d g o e d g e k e ur d. D i t h o u d t i n d a t n i e t a l l e e n n i e u w e a c c o m m o d a t i e s e n v o o r z i e n i n g e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d, m a ar o o k o u d e e n o n r e n d a b e le zu l le n v er v a l le n o f s a m en g ev o e g d zu l l e n wo r d e n. H i e r bi j wo r d t r ek e n i n g g e h o ud e n m et d e d em o g r a f i s c h e o nt wi k k e li n g e n bi n n e n d e g em e e nt e en d e r eg i o. Di t g e ld t o ok vo o r d e V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 3

14 o n d e r w i j s a c c o m m o d a t i e s. O o k i s e r v o o r a c h t e r s t a l l i g o n d e r h o u d g e b o u w e n e e n r e s e r v e g e v or m d v a n r u i m e e n h a lf m i lj o e n. H e t ni e u we o n d e r ho u d s p r o gr am m a i s g e r ee d e n v or m t, sa m e n m e t d e a c t u e le s t a n d v a n d e a c c om m o d a t i e s, d e b a si s va n h et ui t v o e r i n gs p r o gr am m a. R i s i c o s V o o r f i n a n c i ë l e r i s i c o s m o e t b o v e n d i e n v o l d o e n d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t a a n we zi g zi j n. Di t t e r wi j l r i si c om a n ag e m en t n o g e e n b e la n g r i j k on t wi k k e lp u n t i s. D a ar n a a st i s d e k a n s gr o o t d a t t e n g ev o lg e v a n k r i m p o o k d e d o e lg r o e p af n e em t. W i j a dv i s e r e n o m bi j h et be s lu i t v or m i n g sp r o ce s na a s t d e f i n a n ci ë le a s p e c t e n, o o k r i si c o s zo a ls d e m o g r af i s ch e o nt wi k k e li n g e n e n m a a t s c h a p p e li j ke t r e n d s e e n b e la n g r i j k e r o l t e la t e n s p e le n, om d a t e e n d er g e li j k g r ot e i nv e s t e r i n g i n e lk g ev a l t o e k om st b e st e n di g m o et zi j n e n b o v e n d i e n st r u c t u r e e l f i n a n ci e e l h a a lb a a r v o or d e g em e e nt e. S u c c e s v o l D e g em e e n t e St e i n wi l h a a r o pg av e n s u cc e sv o l u i t k u nn e n v o e r en. W i j b e do e le n m e t s uc c e sv o l: de u i t k o m s t e n p a s s e n b i n n e n d e k a d e r s d i e d e r a a d s t e l t, z o n d e r d a t d i t t o t f i n a n ci ë le o n t s p o r i n g e n le i d t, o o k o p d e la n g e t e r m i j n. E c h t e r : u i t h e t o n d er zo e k b li j kt d a t e r a a n t a l b e d r e i g i n g e n 3 zi j n o m bi n n e n d e f i n a n ci ë le k a d e r s t e b li j v e n. Z o zi j n er e e n a a nt a l f i n a n ci ë le o n ze k e r he d e n zo a ls : e e n g o e d e f i n an c i ë le v er t a li n g v a n h e t o nd e r h o u d v a n k a pi t aa lg o e d e r e n ; f i n an c i ë le r i si c o s t e n g ev o lg e v a n d ec e n t r a li s a t i e zo a ls d e W M O. D a a r n a a st on t br e e kt h et o p di t m om e nt op d i v e r s e o n d e r d e l e n a a n s t r at e gi s c h e k ad e r st e l li n g, t r a ns p a r a nt i e en r i s i co m a na g em e n t. Di t t e r wi j l e r sp r a k e i s v a n t o e ne m e nd e r i s i c o s ui t e i g e n am bi t i es, d e c e n t r a li s a t i e en a ut o n om e o n t wi k ke li n g e n. W i j v i n d e n h e t v o or d e f i n a n ci ë le p o s i t i e, h e t h ui d i g e b e g r o t i n gs ev e n wi c ht e n d e st u r i n g e r o p, u i t er m a t e b e la n g r i j k, d a t d e g e m e e n t e i n s t a at i s o m d e ze r i s i c o s t e m a n a ge n. H e t i s da a r om n o o d za k e li j k d a t v e r b et er s la g e n i n p la n n i n g & c o nt r o l w o r d e n v o o r t g e ze t. 3 W i j m e r k e n o p d a t d e g e m e e n t e i n m i d d e l s a c t i e s h e e f t o n d e r n o m e n o m d e z e b e d r e i g i n g e n i n t e p e r k e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 4

15 3. A a n d a c h t s g e b i e d e n Z o a ls wi j i n d e i n le i di n g v a n de ze r a p p or t a g e a l h e b b e n a a n g e g ev e n, zi j n d e b e la n g r i j k st e a a n d a c h t s g e bi e d e n o m t e k o m en t o t e e n m e e r j ar i ge ui t s p r aa k ov e r d e v o r m v a n t oe zi c h t : - B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g ( p a r a g r a af 3. 1) ; - V e r m og e n ( p ar a g r a af 3. 2 ) ; - S t u u r i nf o r m at i e ( p a r a gr a af 3. 3 ) ; - W et - en r e g e lg e v i n g ( p ar a g r a a f 3. 4 ). L e e s w i j z e r t a b e l l e n : In hoofdstuk 3 en 4 (met uitzondering van de paragrafen 3.3 en 3.4 ) vatten we de onderzoeks - r e s u lt a t e n o o k s am e n i n t a b e l l e n a a n h e t b e g i n v a n d e p a r a gr a af. D e z e r es u lt a t e n h e b b e n b et r e k ki n g o p : F i n a n ci ë l e a s p e ct e n H i e r bi j li g t m e t n am e de n a dr u k o p d e k w a li t e i t v a n d e r a m i n g e n v a n b e gr o t i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g. B e t e k e n i s s y m b o l e n e n a f k o r t i n g e n i n d i t v e l d ( t e v e n s o o k i n h e t v e l d a l g e m e e n o o r d e e l ) : = p o si t i ef ; = n e ut r a a l; = n e g at i e f. S t u u r i n f o r m a t i e H i e r b i j k i j k e n w e n a a r d e k w a l i t e i t v a n s t uu r i nf or m at i e. D i e m a k e n we o p st r a t e gi sch, t a ct i s c h e n o p e r a t i o n ee l n i v e a u i n zi c h t e li j k. D e sc o r es di e d e g em e e nt e k a n b e h a le n zi j n: g o e d, v o l d o e n d e, o n v o l d o e n d e e n s le c h t. R e l a t i e m e t b e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r I n o n s o nd e r zo e k b e ki j ke n we o o k, of i n he t o pg av e n pr o f i e l d u i d e li j k e aa n d a c ht s p un t e n zi t t e n, di e b e t r ek ki n g he b b e n o p d e f i na n c i ë le p o s i t i e. Z od r a d e ze r aa kv la k k e n er zi j n, dr u k k en we d a t m et h e t v o l g e n d e s y m b o o l u i t ( w a n n e e r e r g e e n r e l a t i e i s, i s d i t a a n g e d u i d m e t n. v. t. ) : = r e la t i e a a n we zi g. Al g e m e e n o or d e e l I n d i t v e ld b e ki j k e n we d e f i n a nc i ë le s c or es e n d e s c o r e s op st u ur i nf or m at i e i nt e g r aa l. O n t w i k k e l i n g M e t di t v e ld g ev e n wi j a a n, of sp r a ke i s v a n o nt wi k k e li n g e n di e h e t b e e ld b i n ne n de m e e r j a r en r am i n g k u n n e n be ï nv lo e d e n. D e ze o n t wi k ke li n g e n m o e t e n we l c o n c r e e t zi j n. Bi j v o or b e e ld o p b a si s v a n e e n b e s l u i t d o o r c o l l e g e e n / o f d e r a a d. B e t e k e n i s v a n d e s ym b o le n i n d i t v e ld : = o n t w i k k e l i n g e n l a t e n e e n d u i d e li j k e ve r b e t er i n g zi en ; = e r zi j n g e e n o nt wi k k e li n g e n di e h e t be e ld b i j st e l le n ; = o nt wi k k e li n g e n la t e n d u i d e li j k e v e r s le c h t er i n g zi e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 5

16 3. 1. A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g O n d e r z o e k B e g r o t i n g M e e r j a r e n - ra m i n g B e g r o t i n g e n S t r a t e g i s c h T a c t i s c h O p e r a t i o n e e l R e l a t i e Al g e m e e n O n t w i k k e l i n g B K M o o r d e e l m e e r j a r e n r a m i n g V o l d o e n d e V o l d o e n d e V o l d o e n d e C o n c l u s i e D e b e g r o t i n g e n d e b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g is r e ë e l s l u i t e n d. B ov e n di e n i s er e en r e ë e l p e r s p e ct i e f o p ev e n wi c ht i n d e m e e r j a r e n r a m i n g. D e e x p lo i t at i e i s v o ld o e n d e r o b u u st en v o ld o e t a a n d e k a d er s v a n d e G em e e nt e we t e n P r o v i n c i e. Er i s s pr a k e v a n m at er i e e l b e gr o t i n gs ev e n wi c h t, s t r u ct u r e e l b e g r o t i n gs ev e n wi c ht e n d u ur za a m f i n a n ci e e l e v e n wi c h t. D e s o n d a n k s z i j n e r b i j z o n d e r e r i s i c o s di e d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r am i n g o n d e r dr uk k u n n en ze t t e n, z o a l s e e n t o e n a m e i n o n d e r h o u d e n n i eu we v o o r z i e n i n g e n. E n d u s zi j n d e m e e r j ar i g e c i j f er s we l li c h t m i n d e r m o o i d a n z e o p d i t m om e n t li j k e n. O p b a s i s v a n o n z e a n a l y s e d e v o l g e n d e a a n b e v e l i n g e n ne e m h e t ni e u we b e le i d e x p li c i e t o p b i j de p r o gr am m a s, zo d a t pr o gr am m a do e ls t e l li n g e n e n d e m i d d e l e n d i e d e g e m e e n t e w i l i n z e t t e n, b e t e r m e t e l k a a r i n v e r b a n d k u n n e n w o r d e n g e b r a c ht ; br e i dt d e s t r u ct u u r v i si e ui t m e t b e le i d s t h em a s di e b et r e kk i n g h e b be n o p d e z a c h t e s e c t o r. D e ze s e c t o r m a a k t i m m e r s o o k s u b s t a n t i e e l d e e l u i t v a n d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g ; ge e f i n zi c ht i n d e r e la t i es t u s s en d e k a d er s e n d e pr o gr am m a s. O m d e v i si e t e b er e i k e n za l i m m e r s e e n a f w e g i n g m o e t e n w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e v e r s c h i l le n d e b e la n g e n e n pr o g r a m m a s ; ne e m i n d i c a t o r e n o p i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o m d o e l s t e l l i n g e n m e e t b a a r t e m a k e n. H e t o n t b r e k e n v a n i n d i c a t o r e n b e l e m m e r t d e b e l e i d s e v a lu a t i e; be s c h o u w h e t f or m u le r e n e n g e b r u i k v an indic a t o r e n a ls e e n le e r p r oc e s. W a a r o m o n d e r z o e k n a a r d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g? W i j o n d e r zo e k e n d e g em e e n t e li j k e f i n a n ci ë le p o s i t i e, om d a t di t e s s en t i e e l i s v o or ee n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k o v e r d e t o e z i c h t v o r m. I n d e G e m e e n t e w e t ( a r t ) e n P r o v i n c i a a l b e le i d s k a d e r st a a n e e n a a n t a l t o et s i n g s k a d er s di e v a n b e la n g zi j n om v oo r r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm e r k i n g t e k om e n. K wa li t e i t v a n d e r am i n g e n, zo we l i n d e b eg r o t i n g a ls m e er j ar e nr am i n g, i s b e la n g r i j k i n o n ze b e o or d e li n g. S p e c i a le a a n d a c ht h e b b e n wi j d a a r bi j ook v o or on t wi k k e li n g e n e n r i s i c o s di e d e f i n a n c i ë le p o si t i e s t e r k k u n n e n be ï nv lo e d e n, zo a ls g r o n d e x p lo i t at i es. D a a r o m b e o or d e le n wi j de b u dg e t t ai r e p os i t i e v a n d e g em e e n t e, o f t e we l h e t ev e n wi c ht t u s s e n d e j a a r l i j k s e u i t g a v e n e n i n k o m s t e n, i n c l u s i e f m ee r j a r e nr am i n g. H o of d za a k i s, d at d e be g r o t i n g r eë e l s lu i t e n d m o et zi j n. I s di t ni et h et g ev a l d a n m o et er e e n r e ë e l p e r s p e ct i e f o p ev e n wi c ht zi j n. D a a r n a a st k i j k e n wi j n a a r b e h a a l d e r e s u l t a t e n, z o a l s d e z e z i j n v a s t g e s t e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e n. W a n n e e r er s p r ak e i s v a n s t r uc t ur e le j a ar r e ke n i ng t e ko r t e n, k a n d at e e n r ed e n zi j n o m d e g em e e nt e on d e r p r e v en t i e f t o e zi c ht t e s t e l le n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 6

17 I n o n s o nd e r zo e k k i j k e n we o o k n a a r d e r e la t i e m e t d e b e st u u r sk r ac h t m o ni t or. W e lk e i nv lo e d h e b b e n d e o p g av e n wa a r d e ge m ee n t e S t e i n v o o r s t a a t o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e? On d e r z o e k e n b e v i n d i n g e n M e t o n s o n d er zo e k ki j k e n we zo we l t e r u g a ls v oo r ui t. Z o h eb b e n b e h a a ld e r e s u lt a t e n v a n af m e e g e w o g e n i n d e b e e l d v o r m i n g o v e r d e b e g r o t i n g e n b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g H e t f o r m e le b e g r ot i n g s s a ld o i s he t s a ld o v a n d e b e gr o t i n g n a r e s u lt a a t b e s t e m m i n g, zo a ls o p g e n o m e n i n d e, do o r d e r a a d v a st g e st e ld e b e g r o t i n g. D i t s a ld o g e e f t e c h t e r o nv o ld o e n d e i n zi c ht i n d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. Z o k a n s p r a k e z i j n v a n e e n t e k o r t s i t u a t i e, wa a r bi j e r s u bs t a nt i ë le i n ze t v a n r e s e r v e s n o di g i s. H e t zo u o ok k un n e n, d at e e n g em e en t e ov er g a at t ot v er k o o p v a n t a f e lzi lv e r. W a n ne e r s p r a ke i s v a n zo n s i t u a t i e, k u n n e n w e o n s t e r e c h t a f v r a g e n, o f w e l s p r a k e i s v a n e e n g e z o n d d u u r z a a m f i n a n c i e e l b e l e i d. I n o n ze a n a lys e g a a t o n ze a a n da c h t d a ar o m u i t na a r h e t m a t e r i ë le b e g r ot i ng s ev e nwi c h t. D i t i s h e t e v en wi c h t wa a r b i j st r u c t ur e le la s t e n wo r d e n g e d e kt d o o r st r uc t ur e le b a t e n. D e ze an a l ys e g e b e u r t m et b e h u lp v a n h et s t r u c t u r e l e g e zu i v e r d e sa l d o i n c lu s i e f n i e u w b e le i d e n d ek ki n g s p la n o p ba s i s v a n b e s lu i t v o r m i n g b i j d e b eg r ot i ng D aa r n a a st k i j k e n wi j n a a r d e o nt wi k k e li n g v an d e m e er j a r e nr am i ng m e t b e h u lp v a n h et st r uc t ur e e l g e zu i v e r de s a ld o e x c lu s i e f ni e u w b e le i d e n d e k ki n gs p la n. I n d e a n a l y s e z u i v e r e n wi j h e t d o or d e g em e e nt e ge p r e se n t e er d e s a ld o v a n i nc i d en t e le la s t e n e n b at e n. D a a r n a a st c o r r i g er e n wi j r ui m t e i n d e b e gr o t i n g e n m e er j a r e nr am i ng, wa n n e e r d e ge m e e nt e a f wi j k t v a n d e n o r m e n di e wi j st e l le n ( p r ov i nc i a le b e le i d s k ad e r e n d e b eg r ot i n g s b r i ef ). D e n k b i j v o o r b e e l d a a n l o o n - e n p r i j s p ei l, m a a r o o k a a n b ov e nm at i g r a m en v a n E s s e nt -di v i d e n d. D i t z u i v e r e n le v er t h e t v o lg e n d e b e e ld v a n d e g em e e nt e li j k e b e g r o t i n g e n m e er j a r e n r am i n g: Tabel Gezuiverde saldi begroting en meerjarenraming (bedragen * ) S a l d o B B B B P r i m a i r e b e g r o t i n g s v o o r s t e l g e m e e n t e ( 4 5 ) ( 4 ) R e s u lt a a t n a b e st em m i n g, v a s t g e s t e ld d o o r g e m e e nt e r a a d. S t r u ct ur e e l g e zu i v e r d s a ld o i n c lu s i ef ni e uw b e le i d e n d e k k i n g s p l a n (Provincie ) S t r u ct ur e e l g e zu i v e r d s a ld o e x c lu s i e f ni eu w b e le i d e n d e k k i n g s p l a n i n d e m e e r j a r e n r a m i n g ( P r o v i n c i e ) n. v. t U i t b ov e ns t a a nd e t a b e l b li j k t d at e e n a a nzi e n li j k v er s c hi l t u s s e n h et p r i m a i r e v o o r st e l a a n d e r a a d e n h et uitein d e li j k d oo r d e r a a d v a st g e st e ld e s a l d o. T i j d e n s d e b e g r o t i n g s b eh a n d e li n g i s e e n am e n d em e nt a a n g e n o m e n, wa a r b i j r ui m 0, 3 m i l j o e n a a n we n s e n ni e t is g e a c c or d e er d. D i t o m d a t i n d e o g e n v a n d e r a a d de f i n a n ci ë le r u i m t e m ar g i n a a l i s, e n o m d a t e e n a a nt a l v a n d e p o st e n o nv o ld o e n d e zi j n o nd e r b o u wd i n de v or m v a n co n c r e t e r a ad sv o or st e l le n. D i t h e e f t u i t e r a a r d e e n p o s i t i e f e f f e ct op h e t ge p r es e n t ee r d e p o s i t i e v e s a l d o. Z o b li j k t o o k ui t d e t a b e l, d a t s p r ak e i s v a n e e n ov e r s c h ot i n e lk e j aa r s c hi j f. V e r s c hi l le n t u s s e n h et d o or d e r a a d v a st ge s t e ld e ( f o r m e le ) s a ld o e n he t d o or d e P r o v i n ci e s t r u ct u r e e l g e z u i v e r d e s a l d o b e s t a a n u i t m e t na m e i n c i d e nt e le la s t e n d i e d e g em e e nt e p r e s en t e e r t. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i n 1 7

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

Toetsrooster klas 1 Periode 3

Toetsrooster klas 1 Periode 3 Toetsrooster klas 1 Periode 3 Week 9 vak uur surv Week 13 vak uur Week 17 vak uur Week 21 vak uur di 1-mrt di 29-mrt di 26-apr meivakantie di 24-mei wo 2-mrt wo 30-mrt wi 4 wo 27-apr meivakantie wo 25-mei

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst...

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst... v I : K M Kv Dx C T M.A. R 3 7556 CW H T: 074 8516516 H v! N... D,, c. D c, c. N, c v. L v x v! D x V v x v Dx C T. I x! H,,! V c, v c! V! Dx I x * 1 * 1 * c 2009 Ev v... H, S. I. I v v x! H! I L. I H

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37.

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37. H ijm / B A m A m A A w g Rij A B C D E F G H Miii v Ifuuu Miiu M Smi : Poji Fom Sh T Az x B i IN W i j z D k Siui uif km - km Tkigumm /m wwwoup A /m A A /m A k o A A B A A A /m o o o /m A Tk Tkigomhijvig

Nadere informatie

Actuele winterbandenverplichting in Europa

Actuele winterbandenverplichting in Europa Actuele winterbandenverplichting in Europa De regelgeving over de verplichting van winterbanden en sneeuwkettingen in Europa verandert continu. Om uzelf goed voor te bereiden op een veilige reis, vindt

Nadere informatie