H O E D U U R I S L I M B U R G?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H O E D U U R I S L I M B U R G?"

Transcriptie

1 H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u s

2 2 I N H O U D S O P G A V E S A M E N V A T T I N G 3 1. A A N L E I D I N G 5 2. W I J ZI G I NG CO M P ET E NT I E S O V E R H E D E N 5 3. N I E U W E R O L V A N L I M B U R G S E G E M E E N T E N 6 4. N I E U W E O P G A V E P R O V I N CI E LI M B U R G O P V L AK V AN H U I S H O U D E L I J K A F V A L 7 5. U I T W E R K I N G D U U R Z A A M H E I D I N R E L A T I E M E T H U I S H O U D E L I J K A F V A L 8 6. M O N I T O R E N V A N K O S T E N E N A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N A l g e m e e n I n f o r m a t i e k o s t e n I n f o r m a t i e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n V O O R T G A N G S R A P P O R T A G E B I J L AG E 1 S t r a t e g i e n o t a A S L E e n w e r e l d t e w i n ne n B I J L AG E 2 An a l y s e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n i n L i m b u r g B I J L AG E 3 L i j s t m et b el a n gr i j k s t e a f k o r t i n g e n N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

3 3 S A M E N V A T T I N G D e z e n o t i t i e i s o p v e r z o e k v a n d e S t a t e n c o m m i s s i e V er k e er, W at er s t aa t e n M i li e u o p g e s t e ld. I n d e n ot i t i e wo r dt a lle r e e r s t g es c h et st we lk e o n t wi k k e li n g e n h e b b e n p la a t s g ev o nde n r o nd d e v er d e li n g v an v er a nt wo o r d e li j k h e d e n e n t a ke n v a n d e la g e r e ov e r h e d e n o p he t v la k v a n a f v a lb e h e e r. D a ar b i j v a lt t e c o n s t at er e n da t d e Pr ov i n ci e L i m b ur g v an a f i n v u l l i n g i s g a a n g e v e n a a n e e n m e e r f a c i li t er e n d e r o l o p d i t v la k. H et v o o r t o u w v o or d e t r e k ke n d e r o l we r d d a a r bi j t er u g g e le g d bi j d e g em e en t e n. I n h et k a d er v a n d e p r ov i nc i a le b e gr o t i n g i s hi er m e ld i n g v a n g em a a kt. D e L i m b u r g s e g e m e e n t e n k w a m e n r o n d d i e z e l f d e t i j d t o t h e t i n z i c h t d a t e e n h er i j ki n g v a n h u n po s i t i e t e n o p zi c h t e v a n d e t ot m ar k t p a r t i j u i t g e gr o ei d e A V L / Es s e nt M i li e u n o di g wa s. D i t t em e e r i n h e t li c h t v a n d e o p h a n d e n zi j n d e c o nt r a ct v er ni e u wi n g p er j an u a r i E e n e n a n d e r h e e f t e r t o e g e l e i d d a t e e n n i e u w s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t ot st a n d i s g e br a c ht m et d e n a am V e r e n i g i n g A f v a l s a m e n w e r k i n g L i m b u r g ( A S L ). I n d e z e V e r e n i g i n g z i j n d e 4 7 Li m bu r g s e g em e e n t e n v er t e g e n wo o r d i g d e n st a a t e e n k le i n we r k a p p a r a at t er b es c hi k ki n g v a n h e t b e st u ur v an d e V e r e n i gi n g. De notitie maakt duidelij k we lk e d o e ls t e l li n g e n A S L n a st r e ef t e n h o e e e n e n an d e r i n op e r at i o n e le zi n wo r d t d o o r v er t a a ld. C e nt r a a l d a a r bi j st a a n d r i e e le m e n t e n : v er m i n d er i n g v a n k wa n t i t ei t af v a l, r e du c t i e v a n k o st e n e n v er b e t e r i n g v a n k wa li t e i t. D u ur za a m h ei d i s e e n d i m e ns i e di e hi er v a n d e e l u i t m aa k t. T e g e n d e ze ac h t er g r o n d wo r d t n a d er t o eg e li c h t h o e d e n i e u we r o l v a n d e P r ov i nc i e o p d i t v la k g es t a lt e k r i j gt. D e Pr ov i n ci e L i m b ur g wi l d e, m e de d o o r ha a r i n s p a n ni n g e n, b e r ei kt e r e s u lt a t e n i n Li m b u r g ni e t v e r l o r e n l a t e n g a a n e n w i l e e n b r u g v or m e n t us s e n E u r o pe e s b e le i d, N e de r la n d s e r e g e lg e v i n g en d e f e i t e li j k e i nv o er i n g bi j g em e e nt e n. Onderdelen v an invulling van deze faciliterende rol z i j n, n a a s t h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e b i j d r a g e n ( o n d e r e e n a a nt a l v o or wa a r d e n ) m e t n a m e g e r i c h t o p v e r a n k e r i n g v a n d u ur za a m h ei d, on d e r m e er m o n i t or i n g v a n g e g ev e ns, f a ci li t er i n g v an d e j a a r li j ks e Li m b u r gs e A f v a ld a g e n st i m u le r i n g v a n s pe c i f i e k e p r o j ec t e n bi n n e n d e V e r e ni gi n g A S L. R o n d h et t h em a du u r za a m he i d wo r d t i n de ze n o t i t i e v e r d ui d e li j kt h o e A S L v an p la n i s d a ar a a n c o n cr e et i nv u l li n g t e g ev e n. V e r d u i de li j k t wo r d t d a t h e t on d e r we r p d u u r za a m h e i d za l wo r d e n v er a n k er d i n h et pr o c es v a n E ur o p e s e a a n b es t e di n g v a n d e e i ndv e r we r k i n g ( c o n t r a ct v er n i eu wi n g ). D e n o t i t i e g a at, m e t n a m e a n t w o o r d g e v e n d o p v r a g e n v a n d e S t a t e n c o m m i s s i e, v er v o lg e n s n a d e r i n o p h e t a s p e ct k o st e n e n a f v a ls t of f e n he f f i nge n. D a a r bi j wo r d t a l le r e e r s t e e n u i t le g g e g ev e n wa t o n d e r d e ze b e g r i p p e n wo r dt v er st a a n. T o e ge li c h t wo r d t d a t h et ni et g o ed m o g e li j k i s t o t a a lo v e r zi c h t e n t e sc h et s e n v a n k o s t e n p er g em e e nt e n om d a t d a ar v o or ge e n g o e d s ys t e em a a n we zi g. W e l i s i n d e n o t i t i e e n i g e i n f o r m a t i e o v e r v e r w e r k i n g s t a r i e v e n o p g e n o m e n. A S L he e f t de a m bi t i e d o o r e en g o e d e m ar kt b e n a d er i n g e e n ko s t en r e d uc t i e t e r e a l i s e r e n e n d a a r m e e o o k d e p u b li e k e k o s t en v o or d e i n w o n e r s v a n L i m b u r g t e v e r l a g e n. I n c o m b i n a t i e m et d e 2 5 % la g e r e p r o d u c t i e v a n r e s t af v a l p e r h o o f d v a n d e L i m b ur g s e b ev o lk i n g t e n o p zi c h t e v a n N e d e r la n d k a n L i m b ur g i n d er h a lv e a b s o lu u t k o p lo p e r wo r d e n i n la g e p u b li e k e k o st e n. O o k g e ef t d e n o t i t i e i n zi c ht i n d e o n t wi k k e li n g e n h o o g t e v a n af v a ls t o f f e n h ef f i n g e n i n d e L i m b u r gs e g e m e e nt e n. G e br u i k i s g em a a kt v an b a s i s i nf o r m at i e di e v a n g e m e en t e n i s o n t v a ng e n o v er d e o p b r e n g st e n u i t d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g e n v o o r D I FTAR gemeenten, exclusief de dure zak. V oo r n i et - N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

4 4 D I F T A R g e m e e n t en e n d u r e za k g e m e e nt e n i s g e br ui k g em a a kt v a n d e d o o r d e ge m e en t er a a d vastgestelde heffingen. Daarbij zien wij kijkend naar deze informatie forse verschillen (Landgraaf : 300,- p e r h u i s h o u de n t e g e n ov er M o o k e n M i d d e la a r 1 1 9,- p er h ui s h o u d en ). I n d e n o t i t i e i s ee n i n d i c a t i ev e a n a l ys e v an d e v er s c hi l le n p e r G e we s t, DI F T A R ni et -D I FT A R e n z. o p g e n om e n. H e t v er st r ek k e n v a n d e r g e l i j k e i nf o r m at i e p a s t g o e d b i nn e n de n i e u w e t a ako p d r a c ht v an d e P r ov i nc i e. I n f o r m a t i e ov er af v a ls t o f f e n h ef f i n g e n wo r d t d aa r m e e o n d er d e e l v an afv alm o n i t or i ng. D e g em e e nt e n zi j n a a n ze t om t e b e o or d e le n o f d e ze i n d i c a t i e v e i n f or m a t i e ov er af v a ls t o f f e n h ef f i n g en a a n le i d i n g ge e f t d a a r a a n zo n o di g co n c lu s i e s e n ac t i e s t e v e r b i n d e n. T e ns lo t t e wo r d t i n d e ze n o t i t i e v o or u i t g e b li k t o p de V o or t g a ng s r ap p o r t a g e Hi e r i n za l i n f or m a t i e wo r d e n o p g e n o m e n ov er d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n i n E e n a n d e r n i e uw e le m e n t d a t i n d e z e v o or t g a n g sr a p p or t a g e a a n b o d za l k o m en i s d e o p ze t v a n e e n L i m b ur g s e b u r g e r en q u ê t e o v e r af v a l. N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

5 5 1. A A N L E I D I N G T i j de n s d e b e h a n d e li n g v a n d e V o o r t ga n g s r a p p or t a g e h ui s h o u d e li j k a f v al i n d e S t a t e n c om m i s si e VW M o p 2 2 a p r i l , h e e f t e e n a a nt a l S t a t e n le d e n n a d e r e i n f o r m at i e g ev r a a g d o v er d e k o s t en e n t a r i ev e n, e n h e t b e le i d o p d a t v la k v an d e P r o v i n ci e. O ok i s v e r zo c ht d e r e la t i e m e t d e u i t we r ki n g v a n h e t o n d e r we r p d u ur za a m h ei d t e v er d ui d e li j k en. M e d e n a a r a a n le i di n g v a n de ze v r a g en i s d e ze n o t i t i e o p g es t e ld wa a r i n: ee n u i t l e g w o r d t g e g e v e n o v e r d e r o l v a n d e P r ov i nc i e i n r e la t i e t o t d e r o l e n t a a k d i e d e V e r e ni gi n g A f v a ls a m e n we r k i n g Li m b u r g ( A S L) v e r v u l t ; to e g e li c h t wo r d t op we lk e wi j ze r o n d h ui s h o u d e li j k af v a l n a d e r i nv u l li n g za l wo r d e n g e g ev e n a a n h et o n d e r we r p d u ur za a m h ei d; na d e r wo r dt i n g e g aa n o p o nt wi k k e li n g e n r o n d de af v a ls t o f f e n h ef f i n g/ t a r i e f s t e lli n g v o o r b ur g er s. T er a f s lu i t i n g v a n d e ze n o t i t i e wo r d t n o g k o r t v o or ui t g eb li k t o p d e V o o r t g a n gs r a p po r t a g e h ui s h o ud e li j k a f v a l D e A f d e l i n g S t e d e l i j k e L e e f o m g e v i n g h e e f t d e z e n o t i t i e o p g e s t e l d i n s a m en we r k i n g m e t A S L m et b e t r o k k e n h e i d v a n d e A f d e l i n g Fi n a nc i ë n e n d e A f d e li n g K en n i s e n S t r at e g i e. 2. W I J Z I G I N G C O M P E T E N T I E S O V E R H E D E N V a n a f m i d d e n j ar e n 9 0 t ot wa s d e p r ov i n c i e trekker/regisseur bi j h et o p t i m a li s e r e n v a n d e g e s c h e i d e n i n z a m e l i n g v a n h ui s h ou d e li j k e a f v a l i n Li m b u r g. G e m e e n t e n e n P r o v i n c i e w e r k t e n d a a r t o e i n t e n s i e f s a m e n i n h e t P r o g r a m m a H A A S / B I S -A f v a l ( h u i s h ou d e li j k a f v a l e n a n a lo g e s t r o m e n/ b e st u u r li j k i n t er a ct i ev e s am e n we r ki n g af v a l). V i a d i t p la t f o r m v o nd k e n ni s ui t wi s s e li n g p la a t s e n we r d e n i ni t i at i ev e n o n t wi k k e ld b e t r e f f e n d e b e l e i d s v e r n i e u w i n g, i n n o v a t i e s e n s t i m u l e r i n g v a n p r e v e n t i e, i n z a m e li n g, n ut t i g e t o e p a s si n g e n v er we r k i n g v a n a f v a l. D e r e s u lt a t e n v an d e ze sa m en we r k i n g m o g en e r zi j n. S i n d s k a n g e c o n st at e e r d wo r d e n d a t i n d e p r ov i n ci e Li m b ur g i n v er ge li j k i n g m et a l le a n d e r e p r ov i n ci e s p er h o o f d v a n d e b ev o lk i n g h e t m i n st e h ui s h ou d e li j k r e s t af v a l wo r d t g e p r o d u c ee r d. O o k k a n b i j v o o r b e e l d u i t d e c i j f e r s w o r d e n a f g e l e i d d a t e r s p r a k e i s v a n e e n d u i d e l i j k e o n t k o p p e l i n g v a n d e e c o n o m i s ch e gr o ei en h et a a n b o d v a n a f v a l. I n i s t e n b e h o ev e v a n h e t r e a li s e r e n v a n e e n v e r br a n di n g si n f r a st r uc t u ur v o o r Z u i d N e d er la n d ( A Z N M o e r d i j k) e e n R a a m ov er e e n ko m s t t ot st a n d g e k om e n m et A f v a ls t ur i n g Li m b u r g ( A V L S t u r i n g ) t e n e i nd e GFT en huis ho u d e li j k a f v a l t e b u n d e le n e n t e v er we r k e n. E lk e g e m e e n t e i s h i e r bi j o p b a s i s v a n e e n o n d e r li g g e n d i n d i v i d ue e l c o n t r a ct g e b on d e n. N a ov er g a n g v a n A f v a ls t u r i n g L i m b u r g n a a r A V L/ E s s en t M i l i e u i s d e V e r e n i g i n g v a n C o n t r a c t a n t e n i n h e t l e v e n g e r o e p e n a l s g e s p r e k s p a r t n er n am e n s d e L i m b u r gs e g e m e e n t en. H et s e cr e t ar i a a t v a n d e V er e ni g i ng we r d d a a r bi j o n d e r g e br a c ht b i j d e c o n t r a c t h o u d e r A V L/ E s s e nt M i li e u. I n d eze c o n t r a ct r e la t i e i s d e Pr ov i n ci e Li m bu r g g e e n p a r t i j. D e st e e d s d u i d e l i j k e r w o r d e n d e r o l v a n d e v e r w e r k e r A V L / E s s e nt M i li e u a ls m a r k t p ar t i j m aa k t e v o or d e V e r e n i g i n g v a n C o n t r a ct a n t en d ui d e li j k d at e e n he r i j ki n g v a n de ze p o s i t i e t e n op zi c h t e v a n d e ze m a r kt p a r t i j a a n d e o r d e w a s. D i t t e m e e r i n h e t l i c h t v a n d e o p h a n d e n z i j n d e c o n t r a c t v e r n i e u w i n g p e r j a n u a r i E e n r o l a l s d e s k u n di g op d r a ch t g ev e r n am e n s d e 4 7 d e e ln e m e n d e Li m b u r g se g em e e nt e n we r d r e le v a nt. I n h e e f t d e P r o v i n c i e L i m b u r g b e s l o t e n, i n h et li c h t v a n h e t L a n d e li j ke Af v a lb e h e e r P la n ( L A P) en d e g e wi j zi g d e p os i t i e v a n d e pr ov i n ci e s i n h et af v a lb e h e e r, h a ar t r e k k e n d e r o l o p h e t v la k v a n o p t i m a li s e r i n g N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

6 6 g e s c h ei d e n i n za m e li n g i n t e wi s s e le n v o or e e n f a ci li t e r e n d e en duwende rol. I n h e t k a d e r v a n d e p r ov i n ci a le b e g r ot i n g i s h i er m e ld i ng v a n g em a a kt. D a t b e t ek e n d e a ut om a t i sc h d a t h e t i ni t i at i ef v o or d e ze s a m e n we r k i n g we r d t e r u gg e le g d b i j d e Li m bu r g se g e m e e nt e n. 3. N I E U W E R O L V A N L I M B U R G S E G E M E E N T E N D e t e r u gt r e d en d e r o l v a n d e Pr ov i n ci e i n h e t li c h t v a n h et L A P ( L a n d e li j k A f v a lb e h e e r s P la n ) e n d e s t e e d s d u i d e l i j k e r w o r d e n d e r e l a t i e v a n o p d r a c h t g ev er e n op d r ac h t n em er i n d e r i c h t i ng v a n d e V er e ni gi n g v a n C o n t r ac t a nt e n i s a a n le i d i n g g e we e s t d e g e wi j zi g d e r o l le n i n h u n sa m en h a n g t e be zi e n e n t e k om e n t ot ee n n i e u w e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g. U i t g a n g s p u n t v o o r d e z e n i e u w e s a m e n w e r k i n g w a s o m d e k r a c h t v a n H A A S / B I S -A f v a l e n d e V er e ni gi n g v a n Co n t r ac t a nt e n i n é é n n i e u w p la t f o r m t e b un d e le n. V a n m e e t a f a a n we r d h e t d a a r bi j we n s e li j k g e a c ht Es s e nt, a ls m a r k t p ar t i j, o p a f s t a nd t e p la a t s e n. Ee n a a n t a l g e m o t i v e e r d e p e r s o n e n b i j g e m e e n t e n e n g e w e s t e n h e e f t v e r v o lg e n s, me t am bt e li j k e e n f i n an c i ë le o n d e r s t e u n i n g v a n d e Pr ov i n ci e, e e n p r oc e s o p g a n g g e br a c ht wa a r b i j i n e e n a a nt a l s t a p p e n i s t o e g e we r k t n a ar d e r e a li s a t i e v a n ee n n i e u w s a m e n we r k i n gsv e r b a n d m et d e n a a m V e r e ni gi n g A f v a l s a m e n w e r k i n g L i m b u r g ( A S L ). I n d eze V e r e n i g i n g zi j n d e 4 7 L i m bu r g se g e m e e n t e n v er t e g en wo o r d i g d e n s t a at e e n k le i n we r k a p p ar a a t t er b e s ch i k ki n g v an h e t be s t uu r v an d e V e r en i gi ng. D e st r at e gi e n o t a E e n w e r e l d t e w i n n e n t r e f t u a l s b i j l a g e a a n ( b i j l a g e 1 ). I n o n d e r s t a a n d s c h e m a, d a t i s g e h a a ld u i t de Me er j a r e np r o gr am m er i n g v a n d e V e r e n i g i n g A S L, wo r d t i n p r o g r am m a li j n e n e n o p er at i on e le d o e ls t e l li n g e n v er d u i d e li j k t wa a r o p d e he r ni e u wd e a f v a ls a m e n we r k i n g i s g e r i c h t. V o o r a l zi j n i n di t s c h e m a d e o p e r a t i o n e l e d o e l s t e l l i n g e n i n t e r e ss a n t di e g e p la a t st zi j n i n e e n dr i e h o e k m et a ls b e la n g r i j k e r ef e r e nt i e p u nt e n : k wa n t i t ei t ( m ee r c o n cr e et h o ev e e lh e d e n a f v a l, i n za m e lr e n d e m en t ( ev a l u a t i e s i n j a a r li j ks e V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e s )); N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

7 7 k o s t e n ( b ed o e ld wo r d t o. m. a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n ( u i t w e r k i n g i n o n d er h av i g e N ot i t i e e n i n t o e k om st o ok a a n d a c h t s p u n t i n V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e s ) ) ; k w a l i t e i t ( vo or b e e ld z i j n k w a l i t e i t v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n d u u r z a a m h e i d ( ui t we r ki ng i n b u r g e r e nq u ê t es ; z i e h o o f d s t u k 7 ) ). J a a r li j k s s t e lt d e V e r e ni gi n g A S L e e n W e r k p la n o p wa a r i n de ui t t e v o e r e n a ct i v i t e i t e n e n d e c o n cr e e t t e b e r e i k e n r e s u lt a t e n v o or h e t k om e n d e j aa r d o or h a a r le d e n v er g a d er i n g wo r d e n va s t g e le g d. I n st a at q u a u i t v o e r i n g d e s t ar t v a n h e t a a n b es t e di n g s pr o c e s c e nt r a a l g e r i c ht o p c o nt r a ct v er ni e u wi n g v a n d e a f v a l v e r w e r k i n g. E e n a n d er a a n d a c ht p u nt i s d e v o r m i n g v a n ee n s t a bi e le e n s l a g v a a r d i g e w e r k o r g a n i s a t i e. 4. N I E U W E O P G A V E P R O V I N CI E LI M B U R G O P V L A K V A N H U I S H O U D E L I J K A F V A L M e t d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e V e r e n i g i n g A f v a l s a m e n w e r k i n g L i m b u r g w o r d t d u i d e l i j k d at d e p r ov i n ci a le d o e ls t e l li n g v a n i s b e r ei k t e n d e L i m b u r g s e g e m ee n t e n i n s t a at zi j n g e b le k e n, m et e e n f a ci li t e r e nd e o n d e r st e u ni n g v a n d e Pr ov i n ci e, e e n f li n ke s t a p t e m ak e n r i c h t i n g p r o f e ss i on a li s e r i n g e n s am e n we r k i n g. D e v o l g e n d e o p g a v e i s d e s a m e n we r k i n g t e v er s t ev i ge n, du u r za a m t e la t e n wo r d e n e n p r ov i n ci a le a m b i t i e s m e t b e t r e k ki n g t ot d u ur za a m h ei d i n d e d o e le n e n d e s t ur i ng v a n de g em e e nt e li j k e V e r e ni gi n g A S L t e v er a n k er e n. O o k m o e t g e c o n s t a t e e r d w o r d e n d a t s t e e d s m e e r r e g e l g e v i n g i n E u r o p a w o r d t o n t w i k k e l d i n d e v or m v a n o. a. ka d e r r i c h t l i j n e n e. d.. D e z e k a d e r r i c h t l i j n e n m o et e n d o or d e n a t i o n a le ov e r he i d d o or v er t aa ld wo r d e n n a a r d e L i m b ur g s e g em e e n t e n. D e i m p le m e nt a t i e v a n k a de r r i ch t li j n e n e. d. do o r de n a t i o n a le ov e r h ei d n a a r g e m e e n t e n b l i j f t s t r uc t ur e e l a c h t e r bi j and e r e la n d e n. D e E u r o p e s e we t - e n r e g elg e v i n g o p h et v la k v a n a f v a l ( zi e o. a. v er p a k ki n g e nc o nv e n a nt ) i s ev e n a ls d e k a d e r r i c h t li j n lu c h t k wa li t e i t e e n s pr e k e n d v o or b e e ld v a n d e ze om i s si e. D e Pr ov i nc i e Li m b u r g wi l d e b e r e i k t e r e su lt a t e n i n L i m b ur g n i et v er lo r e n la t e n g a a n e n wi l e e n b r u g v o r m e n t u s s e n E u r op e e s be le i d, N e d er la n d s e r e g e lg e v i n g e n f ei t e li j k e i nv o e r i n g b i j g e m e e nt e n. E e n g o e d e s a m e n we r ki n g m et d e L i m b ur g s e g em ee n t e n c. q. d e V e r e n i gi n g A S L i s da n oo k v a n g r o ot be la n g o m E u r o p e e s b e le i d o o k f ei t e li j k t e i m p le m en t e r e n, as p e ct e n v a n d u ur za a m h ei d e en p la a t s t e gev e n e n wa a r m o g e li j k o o k e e n b i j dr a g e t e g ev en i n b ep e r ki n g o f v e r m i n d er i ng v an p u b li e k e k o s t e n. H e t i n ze t t e n v a n h et b e s t u u r l i j k e n e t w e r k v a n u i t L i m b u r g k a n d a a r b i j v a n we ze n li j k b e la n g zi j n. O m d e v e r an d e r d e r o l v a n d e p r ov i n c i e L i m b u r g g oe d t e k u nn e n v e r v u l le n zi j n de v o lg e n d e o p g av e n v an g r o o t b e la n g : A f s t e m m i n g m e t d e V e r e n i g i n g A f v a l s a m e n w e r k i n g L i m b u r g H e t i s u i t e r m a t e b e l a n g r i j k d a t o p b e s t u u r l i j k n i v e a u p e r i o d i e k c o nt a ct e n wo r d e n o n d e r h o u d e n e n s t r at e gi s c h o v e r l e g w o r d t g e v o e r d o v e r d e a f v a l k e t e n e n b i j b e h o r e n d e t a a k s t e l l i n g e n e n t a r g e t s. H i e r v o o r i s g e e n a p a r t e f o r m e l e n i e u w e o v e r l e g s t r u c t u u r o p ge ze t. D o e l v a n d e ze c o n t ac t e n zi j n o o k ve r g r o t i n g e n v e r d i e p i n g v a n d e b e st u u r li j k e b et r o kk e n h ei d e n d r a a gv a k. N a as t d e b ov e n ge s c h et st e s a m e n we r ki n g e n i nb r e n g v a n ui t d e b es t u ur li j k e o pt i e k v i n d en e r c om p le m e n t ai r d a a r a an c o nt a ct e n p l a a t s o p a m b t e l i j k n i v e a u. D a a r bi j b r e n g t d e p r ov i nc i e a ls a d v i s e ur h a a r afv alk e n n i s e n p r o c e s e r v a r i n g e n i n. M o n i t o ri n g v a n a f v al g e g e v en s m e d e vo o r h et ge b r ui k d aa r v a n d o o r g em e e nt e n N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

8 8 H i e r v oo r i s e e n a p ar t e W er k g r o ep g ev o r m d. D e Pr ov i n ci e zi e t h et a ls h a a r t a a k de g e m e e nt e n b li j v e n d t e v o o r z i e n v a n j a a r l i j k s e e v a l u a t i e s v a n c i j f e r s. A f g e s p r o k e n i s i n d e V o o r t g an g s r a p p or t a g e n a d r u k k e li j k a a nd a c ht t e b es t e d en a an a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n. H e t ui t b ou we n v a n he t b e st a a n d e m o ni t or s ys t e em i s e e n b e la n g r i j ke d o e ls t e l li n g o m t a r ge t s m e et b a ar m a a r o ok b e r e i k b a ar t e m ak e n. D e a m bi t i e d a a r bi j b li j f t o m u i t ei n d e li j k n a ar ee n la n d e li j k f u nc t i o n er e n d m on i t o r s ys t e em t e k om e n. F a c i l i t e r i n g v a n d e j a a r l i j k s e L i m b u r g s e A f v a l d a g D e V e r e ni g i n g A S L o r g an i se e r t j a a r li j ks d e L i m b ur g s e Af v a ld a g. D o o r i n br e n g v an k e n n i s e n k u nd e o p o. a. E u r o p e e s, i n t e r regionaal e n l a n d e li j k n i v e a u k an e e n s t er k e b i j dr a g e wo r de n g e le v e r d a a n he t i m p le m e nt e r en v an b e le i d v a n h o g e r e ov e r h e d e n. S t i m u l er e n v a n h e t t o t st a n d b r e ng e n v a n p r o v i n ci al e d o e l st el l i n g e n m e t b et r e k ki n g t ot d u u r z a a m h e i d D e p r o v i n c i e L i m b u r g h e e f t h e l d e r e d o e l s t e l l i n g e n t e n a a n zi e n v a n d u u r za a m h ei d. I n h e t t r aj e ct v a n v er ni e u wi n g v an d e a f v a lv e r we r ki n g wi l d e pr ov i n ci e ha a r e i g e n d oe ls t e l li n g e n o p h et t er r ei n v a n d u u r za a m h ei d r e a li s e r e n. I n d e a a n b es t ed i n g v a n d e a f v a lv e r we r k i n g ( o p e r at i o n e el i n ) za l d i t o. a. l e i d e n t o t b i j dr a g e n i n o. a. K yo t o d o e ls t e l l i n g e n, e n er gi e r e nd e m en t. I n h et v o lg e n de h o o f d s t u k wo r d t di t a s p e c t v er d e r ui t ge d i ep t. S t i m u l e r e n v a n s p e c i f i e k e p r o j e c t e n b i n n e n d e V e r e n i g i n g A S L Door de stimulering v an concrete projecten kunnen provinciale ambitie s, a n d e r s da n d u u r za a m h ei d, t ot s t a n d wo r d e n g e br a c ht. H i er bi j k a n bi j vo o r b e e ld g e d a c h t wo r d e n aa n e e n b un de li n g v a n or g a ni s c he r e s t s t r om e n v a n r i j k, pr ov i n ci e, wa t e r s c h a p p e n e n g em e e n t e n t er b ev o r d er i n g v a n r e g i o n a le e i n d v e r w e r k i n g v i a v e r n i e u w e n d e c o n c e p t e n zo a ls v er g i s t i n g. H i e r m e e wo r d t bi j v o or b e e ld e e n e xt r a b i j d r a g e g e le v er d a a n he t p r ov i nc i a le e n er g i e be le i d. T e ns lo t t e i s h e t i n d i t v e r b a n d o o k b e la n g r i j k t e v er m e ld e n d a t d e P r o v i n ci e L i m bu r g a l i n e e n e e r s t e b i j d r a g e v a n a d ,- beschik b a a r h e e f t g es t e ld o m h e t r e a li s er e n v a n d e n i e u we V e r e n i g i n g A S L t e o n d e r st e u n e n. V o o r i s ,= b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r e e n v e r d e r e o n d e r s t e u n i n g e n o r g a n i s a t i e v o r m i n g. V e r d er h e b be n wi j vo o r e n , u i t e r aa r d o n d e r e e n a a n t a l v o o r w a a r d e n, e e n e x t r a f i n an c i ë le o n d e r st e u ni n g i n h e t v o or u i t zi ch t g e st e ld, v a n i n t ot a a l ,- ( d u s ,- p e r j a a r ), o m h e t bo u w we r k v an d e ze b e la n g r i j k e Li m bu r g se s a m e n we r k i n g t e v e r v o lm a k e n. D e ze b i j d r a g e, di e v o o r e e n d e e l k o m t u i t h et b u d g e t v oo r d u u r za a m L i m b ur g, i s v o o r d e m e d e f i n a nc i er i ng v a n d e we r k o r g a ni s at i e A S L e n oo k v o o r d e u i t v o er i n g v a n du u r za a m h ei d pr o j ec t e n. 5. U I T W E R K I NG DU U R Z A A M H E I D I N R E L A T I E M E T H U I S H O U D E L I J K A F V A L H u i s h o u d e l i j k a f v a l i s é é n v a n d e b l i k v a n g e r s b i j d e u i t w e r k i n g v a n d u u r z a a m h e i d i n L i m b ur g. I n n o v em b e r zi j n Pr ov i nc i e e n d e V e r e n i g i n g Af v a ls a m e n we r k i ng L i m b ur g ( A S L ) ov er e e n g e ko m en s a m e n t e w e r k e n o p h e t d o m e i n v a n d u u r z a a m h e i d i n a f v a l b e l e i d. D u u r za a m h ei d op h et t er r ei n v a n a f v a lb e l e i d h e e f t n a a s t i n z a m e l i n g e n v er we r k i n g d i r ec t e d wa r sv er b a n d e n n a a r du u r za a m pr o d u c er e n e n op d u ur za a m h ei d ge r i c ht co n s um e r en. E e n s t r a t e g i e g e r i c ht o p du u r za a m p r o d u c er e n e n c o n s um e r e n m a a kt s t ur i ng n o d i g v a n de om v a ng e n d e g e a ar d h ei d v a n d e a f v a ls t r o o m. D e u i t w e r k i n g v a n d u u r z a a m h e i d b i nn e n d e p r ov i n ci e Li m b u r g be p e r k t zi c h i n e er s t e a a n le g q u a r ei k wi j dt e ( n o g ) t o t d e v e r w e r k i n g s k e t e n e n r i c ht zi c h w a a r m o g e l i j k o p d e i n z a m e l k e t e n. D e g e zi c ht s p u nt e n d u u r za a m c on s um e r e n e n d u ur za a m pr od u c e r e n zi j n e en p r i or i t ei t i n d e s am e n we r k i n g n a d e p la n p e r i o d e O p di t v la k li g t bov e n di e n oo k e e n b e la n g r i j k e e e r s t e v er a nt wo o r d e li j k h e i d bi j d e r i j k s ov er h ei d. N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

9 9 D e f o c u s v o or e en m o g e li j k e c o n cr et i se r i n g v a n d u u r za a m h e i d li g t i n d e p la n p e r i od e t ot e n m et o p d e v o lg e n d e o n d e r w e r p e n e n a s p ec t en : I n z a m e l s t r u c t u u r o p l o k a a l n i v e a u o ni e u we s t e d e li j k e i n za m e lc o n c e pt e n ( o nt we r p a t e li e r ). A ls u i t we r ki n g v a n o n t we r p a t e li e r s k an d e g e m e e nt e A lm e r e wo r d e n a a n g e h a a ld m e t e en i n za m e lc o n c e p t m e t o n d er g r o nd s e p i j p le i d i ng e n ; o i n t r o d u c t i e v a n n i e u w e c o n c e p t e n i n u i t l e g g e b i e d e n ; o ve r h o g i n g p r o d u c t h e r g e b r u i k. L o g i s t i e k, t r a n s p o r t e n o v e r s l a g o be p e r ki n g t r a n s p or t ( c om m o di t y m a r k t : c e n t r a l e o f j u i s t d e c e n t r a l e c o n c e p t e n ) ; o be n u t t i n g m o d a l i t e i t e n ( s p o o r, w a t e r, p i j p l e i d i n g, l u c h t, w e g ) ; o ru i m t e l i j k e p l a n n i n g ( c o m b i n a t i e c e n t r a a l / d e c e n t r a a l m e t m o d a l i t e i t ). V e r d e r/ a n d e r s s c h ei d e n v a n r e st a f va l o ve r h o g i n g m a t e r i a a l h e r g e b r u i k ; o G F T b e n a d e r e n a l s G F e n T f r a c t i e m e t a n d e r e v e r w e r k i n g s m o g e l i j k h e d e n ; o ve r d e r e b e w e r k i n g v a n v e r h a n d e l b a r e c o m p o n e n t e n g e r i c h t o p m a t e r i a a lh e r g e b r ui k ( m et a a l, p l a s t i c, p a p i e r, g l a s, z a n d e t c. ) ; o kw a l i t e i t e n s t a b i l i t e i t m a r k t p o s i t i e c o m p o n e n t e n. V e r g i s t i n g o r g a n i s c h n a t t e f r a c t i e ( c a. 4 0 % v a n d e m a s s a H R A ( H u i s h o u d e l i j k R e s t A f v a l ) ) o C O 2 r e d u c t i e ; o e e n e v e n t u e l e k o p p e l i n g m e t w a t e r z u i v e r i n g ; o v e r g r o t i n g e n e r gi er e n d em e nt. T h e r m i s c h e v e r w e r k i n g R D F ( R e f u s e d D e r i v e d F u e l ) ( c a. 4 0 % v a n d e m a s s a H R A) o he r o r i ë nt a t i e v a n A V I -e i g e n a r e n o p d e a a n b i e d m a r k t ( E u r o p a ) o br e d e i n ze t a ls e n e r gi e dr a g e r : bi j s t o k e n i n b e s t a a n d e c e n t r a l e s ; bi j s t o k e n i n c e m e n t o v e n s; W K K s ( Wa r m t e Kr a c h t Ko p p e l i n g s i n s t a l l a t i e ). o ni e u w e t h e r m i s c h e t e c h n i e k e n ( p y r o l y s e ). V o o r d e d ui d e li j k he i d d i e nt t e wo r d e n op g e m er k t d a t b ov e n st a a n d e o p s om m i n g i n di c at i ef v a n a a r d i s en d a t o p d a t v l a k k e u z e s g e m a a k t m o e t e n w o r d e n d i e a a n s l u i t e n e n p a s s e n b i nn e n d e c o m p et e nt i e s e n a m bi t i e s v a n de V e r e ni gi n g A S L. A S L or i ë n t e e r t zi c h i n e e r s t e i n s t a n t i e ( m e d e g e z i e n d e o p d r a c h t v a n d e L i m b u r g s e g e m e e n t e n ) o p n i e u w e s c e n a r i o s i n e i n dv e r w e r k i n g e n i n d at li c h t b e r e i k b a r e d o e le n o p h e t t e r r e i n v a n d u u r z a a m h e i d. E n k e l e r e le v a n t e r a n d v o orw aa r d e n d i e v a n b e l a n g z i j n v o o r h e t m a k e n v a n k e u z e s t o e g e s p i t s t o p i n t r o d u c t i e v a n n i e uw e t e c h n i e k en zi j n : do e l m a t i g h e i d ; ko s t e n e f f i c i e n c y ; co n t i n u ï t e i t e n b e d r i j f s z e k e r h e i d ; to e k o m s t v a s t h e i d ; sc h a a l g r o o t t e ( c e n t r a a l o f d e c e n t r a a l ) ; pl a n o l o g i s c h e p r o c e d u r e s e n v e r g u n n i n g v o o r w a a r d e n. N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

10 1 0 E r i s a l a a n g e g ev e n d a t d u ur za a m h ei d ee n c e nt r aa l t h e m a i s i n h e t pr o c e s v a n a an b e s t e di n g v a n d e eindv erwerking. In dit proces zal gestuurd worden op de in de W et Milieubeheer vastgelegde princip e s v a n d e v o or k e ur sv o lg o r d e v o o r ei n dv er we r k i ng. ( d e zg n. L a dd e r v a n L a n si n k). D a t i s n i e t a lle e n v a n ui t m i li e u o o g p un t n a st r ev e n s wa a r d i g, m aa r d a t i s o o k ui t o o g p u nt v a n k o st e n v a n b e la n g. Im m e r s, h e t r i j k s i n s t r u m e n t a r i u m v a n h o n i n g - e n a z i j n i s ( m e t m i d d e l e n a l s M E P -s u b s i d i e ( M i li e u k wa li t e i t E l e k t r i c i t e i t s P r o d u c t i e -s u b s i d i e ) e n s t or t be la s t i n g ) zo o n t wo r p e n d a t h et r e a li s e r e n v a n di e v o or k e ur sv o lg o r d e o o k f i n a n ci e e l a a n t r e kk e li j k i s. W aa r h et op a a n k om t i s o m d e ze p r i n ci p e s i n h et o n d e r h a n d e li n g s sp e l m e t d e m ar kt v o ld o e n d e t e v e r a nk e r e n. W at d a ar b i j e s s e nt i e e l i s, i s d e v e r st er k i ng v a n d e c o nt r ac t p os i t i e v a n g em e e nt e n. Ee n m i li e uv er a n t wo o r d e af v a lv er we r k i n g dr a a g t i n he t ( i n t e r ) n a t i o n a l e b e l e i d i n z e e r b e l a n g r i j k e m a t e b i j a a n d e r e d u c t i e v a n b r o e i k a s g a ss e n e n le v e r t t e g e li j k f i n an c i e e l v o or d e e l o p v oo r d e L i m b ur g s e b u r g er s. H et wo r dt d er h a lv e v a n g r oo t be la n g g e a c h t o m d e c o ö r di n e r e n d e r o l d a a r bi j v an d e V e r e n i gi n g A S L t e f ac i li t er e n. E e n k r a c h t i g e p o si t i e r i c ht i n g m ar k t pa r t i j e n i s o o k d e b es t e g ar a n t i e om d e d u ur za a m h e i d s as p e ct e n di e d e p r ov i n ci e n a st r ee f t v er a n k er d t e kr i j g e n. 6. M O N I T O R E N V A N K O S T E N E N A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N A l g e m e e n O m m i sv er s t an d e n e n o nn o d i g e v r a g e n t e v o o r k o m e n w o r d t a lle r e e r s t ee n ko r t e ui t le g g e g ev e n wa t i n d e z e n o t a o n d e r e e n a a nt a l b e g r i p p e n wo r d t v er s t a a n. D a ar v o o r i s o n d e r s t a an d ee n s c h em a o p g e n om e n wa a r i n e e n e n a n d er i s g ev i s u a li s e e r d. I n d e ze n o t a i s e en t we e d e li n g g e m a ak t wa a r b i j o n d er s c h ei d wo r d t g em a ak t t us s en k o st e n e n a f v a ls t o f f e n h ef f i n g e n. N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

11 1 1 O n d er k o st e n wo r d t i n di t v er b a n d v e r s t aa n h et g e ld d a t g em e e nt e n m oe t e n b et a l e n v o or de v er we r k i ng v a n e e n a a nt a l f r ac t i e s e n c o m p o n e nt e n u i t d e s t r o om h u i s h o u d e li j k af v a l. D e v e r we r k e r s v an di t af v a l r e k e n e n d a a r v o o r b e p a a l d e v e r w e r k i n g s t a r i e v e n ( / t o n ). D e b e la n g r i j k st e ko s t e n p o st e n b i j d e v e r we r k i n g f r ac t i e s ( G F( T ), h ui s ho u d e li j k r est a f v a l e n g r of h u i s h o ud e li j k a f v a l) v an d e st r o om h ui s h ou d e li j k af v a l zi j n c om p o st e r e n, s t or t e n en v er b r a n d e n. Oo k zi j n u i t e r a a r d k o s t e n g e m o e i d m e t d e o v e r s l a g e n h e t t r a n s po r t v a n d e ze af v a lf r a ct i e s. D e ze k o s t e n wo r d e n a an g e d ui d m et di r ec t e k os t e n. D a a r n a a st gev e n d e ge m e en t e n g e ld u i t v o or v o o r li c ht i ng, a a n h e t m i li e u p ar k, v o or h et f or m u le r e n v a n b e l e i d e n z. d a t n i e t a a n e e n s p e c i f i e k e a f v a l f r a c t i e o f c o m p o n e n t k a n w o r d e n g e k op p e ld. D i t n o em e n wi j d e i n d i r e ct e k o st e n. O m h et t ot a a l v an k os t e n v o or i n di v i d u e le g em e e n t e n i n zi c ht e li j k t e m a k e n i s r e e d s i n i n Li m b u r g, a ls o n d e r d e e l v a n h e t p r o g r a m m a H A A S / B I S -A f v a l e e n m o n i t o r i n g s - e n b en c hm a r ks ys t e em o nt wi k k e ld d a t t o e n d e n aa m A N K E R h e ef t g ek r e g e n. D i t s ys t ee m g af o nd e r m e e r g e d et ai l le e r d i nzi c h t i n d e k o s t e n op b o u w p e r g em e e n t e v er d e e ld ov e r e e n a a nt a l c a t e go r i e ë n ( o. a. i n za m e li n g, v e r we r k i n g, milieuparken enz.). De doorontwikkeling v an dit systeem tot internetapplic a t i e i s ec h t er i n v a s t g e l o p e n. W e l i s d a a r n a i n R A O Z -v e r b a n d ( a f v a l s a m e n w e r k i n g Z u i d -N e d e r la n d ) e e n f u n ct i on e e l o n t we r p o nt wi k k e ld. H e t d r a a gv la k v o or de d a a d we r k e li j k e d o or o n t wi k ke li n g v a n ee n s ys t e em o p de sc h a a l v a n Z u i d -N e d e r l a n d b l e e k e c h t e r t e b e p er k t t e zi j n. I n za l wo r d e n b e k e k e n o f e r hi e r v oo r la n d e li j k d r a a gv la k k a n wo r d e n o nt wi k k e ld. D e c o n s e q u e n t i e v a n d e g e s c h e t s t e p r o b l e m a t i e k r o n d A N K E R i s w e l d a t e r v a n af g e e n t o t a a lo v e r zi c ht m e er b e s t a a t i n d e k o st e n p e r g em e e nt e. T o e g e s p it s t o p d e vr a a g st e l l in g v a n d e Co m m is s ie is h e t s l e c ht s m o ge l ij k o v e r e e n a a n t a l k o s t e n de e l a s p e ct e n f r a g m e n t ar is c h e n ig e in f o r m at ie t e v e r s t r e k k en. D a a r b ij w o r d t g e d o e l d o p in f o r m at ie d i e d o o r A S L i s v e r za m e l d v o o r d e t a r i e f o n d e r h a n d e l i n g e n m e t E s s e n t, o v e r v e r w er k in g s t a r ie v e n v o or ee n a a n t a l af v a l f r a ct ie s. H e t t we e d e a a n d a c ht sv e ld b e t r ef t a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n. Di t i s h e t g e ld d a t g em ee n t e n r i c ht i ng b ur g er s i n r e k e n i n g b r e n g e n ( / hu i sh o u d e n). D i t zi j n d e i n k om st e n di e d e g em e e nt e n g e n er ee r t om d e d i r e ct e e n i n d i r e ct e k o st e n zo a ls b o v e ns t a an d i s u i t g e le g d g e h e e l o f g e d e e lt e li j k t e k u n n e n be t a le n. H e t d e k k i n g s p e r c e n t a g e k a n p e r g em e e nt e v e r s c hi l le n a f h a n k e li j k v a n h et be le i d d a t da a r b i j wo r d t g ev o er d. O o k i s bi j h et g e b r ui k v a n A N K E R g e b le k e n d at bi j e e n gr o o t d e e l v a n d e ge m e en t e n g e e n é é n o p é é n v er b a n d t e le g g e n wa s t us s e n k o st e n e n a f v a ls t o f f e n h ef f i n g e n. I n r e ac t i e d a a r o p he e f t e e n a a nt a l g e m e e n t e n t o e n h u n b e g r o t i n g o p d e A N K E R -s ys t e m at i e k a f g es t em d. V e r d e r m o g e n g em e e n t e n i n d e af v a ls t o f f e n h e f f i n ge n b ep a a ld e k o s t en ( zo a ls v e g en s t r at e n ) a a n d e b u r ge r d o o r b e r e k e n e n d i e i n f e i t e n i e t v a n d o e n h e b b e n m e t d e v er we r k i n g v a n d e st r o om h u i s h o u d e li j k af v a l. O v er af v a l st o f f e n h ef f in g e n is b ij d e P r o v in c ie in f o r m at ie b e s c h ik b a a r v a n u it d e r o l d ie d e P r o v in c ie v e r v u l t in h e t k a d e r v a n h e t t o e z i c h t o p g e m e e n t e f i n a n c i ë n. I n h e t v e r l e d e n w e r d h i e r o v e r j a a r l i j k s g e r a p p o r t e er d. I n is d e l a at s t e r a p p or t a g e u it g e b r ac h t I n f o r m a t i e k o s t e n D e b e la n g r i j k st e d o e ls t e l li n g v o o r d e V e r e n i gi n g A S L i s h et r e a li s e r e n v a n e e n f o r s e k o st e n r ed u c t i e v o or a f v a l v e r w e r k i n g. D e v e r n i e u w i n g v a n d e c o n t r a c t b a s i s i s d a a r b i j e s s e n t i e e l. M o m e nt e e l wo r d t c a k i lo t o n h u i s h o ud e li j k a f v a l v er b r a n d of g e s t o r t t e g en e e n p r i j s v a n r ui m 1 3 7,- p er t o n ( r u i m m i lj o e n p e r j a a r ) e n wo r d t c a kt o n G FT g e co m p o st e er d t e g e n e e n p r i j s v a n 8 0,- pe r j a a r ( r ui m 8 m i lj o e n p e r j a ar ). N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

12 1 2 O n d e r s t a a n d e t a b e l m a a k t d ui d e li j k d at d e t a r i ev e n i n Li m b u r g v o or h e t v er b r a nd en v a n a f v a l c a. 3 0,- p e r t o n h o g er li g g e n d a n i n d e p r ov i n ci e s U t r e c ht e n F le v o la n d. O o k wo r d t du i d e li j k d a t h et v er we r k i n g st ar i ef v o or G FT t u s se n F le v o la n d e n L i m b u r g c a. 2 5,- p e r t o n i n h e t n a d ee l i s v a n Li m bu r g. H e t G FT v er we r k i n gs t ar i e f v a n A V U U t r e c h t i s n i et v er g e li j k ba a r g e zi e n d e c o nt r ac t bi n di n g v a n A V U Ut r ec h t m et d e V A M i n W i j s t er Dr e nt h e. Uit de jaarverslagen v an de afv alv erbranding AZN in Moerdij k b li j k e n d e n et t o k o st e n v o o r v er b r a n di n g c a. 8 4, - p er t o n h u i s h o u d e li j k r e st a f v a l t e zi j n. D i t b i j e e n f e i t e li j k e af s ch r i j v i n g v a n d e v er b r a n d e r i n 2 0 j a a r t i j d ( u lt r a k or t ). D e af v a lv er b r a nd e r i n A m s t er d a m k e nt e en n et t o t ar i e f v a n c a. 63,- p er t o n. U i t g a a n de v a n e e n m e e r r e de li j k e af sc h r i j v i ng s t er m i j n en c a. 1 5 % r en d e m e n t i s e e n p o or t t a r i ef t u ss e n 8 5,- e n 9 5,- m o t i v ee r b a ar. H et A f v a l O v e r le g O r g a a n ( A O O ) a c ht e e n t ot a a lt a r i e f v a n 1 0 0,- t o t 1 1 0,- e e n r e d e li j k e m a r k t pr i j s ( 20 % la g e r da n h et h u i d i g e t a r i e f ). H e t A O O h e e f t o n de r zo c h t d a t he t c o m p os t er e n i n N e d er la n d e e n v an d e b e st r en d e r en d e v er we r k i n gsv o r m e n. B e dr i j f s g e g ev e n s u i t d e c om p o st e er b r a nc h e m a k en d u i d e li j k d a t ne t t o c o m p os t er i ng s k o st e n v a n ca. 4 0,- t ot 4 5,- r e d e l i j k z i j n b i j d e h ui di g e t e c h ni e ke n e n b ev es t i g e n h e t b e e ld v a n h et AO O. E e n t ar i e f r e d u ct i e v a n 3 0,- per ton ligt i n li j n v a n d e v e r wa c h t i n g e n. E e n u i t g ev o er d e v er g e li j ki n g t u s se n g em e e n t e li j k e m i li e u s t at i o n s e n m i li e u s t at i o n i n b e h ee r e n e x p lo i t at i e bij AVL/Essent Mili e u h e e f t d ui d e li j k g e m a a kt d a t i n d e g e m e e nt e li j k e m i li e u st a t i o ns h u n a f v a lc o m p o n e nt e n t e ge n g em i d d e ld 3 0 % la g e r e k o st e n i n d e m a r kt k o n d e n we g ze t t e n. N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

13 1 3 A S L h e e f t t e g e n d e a c ht e r gr o n d v a n d e n u b es c hi k b ar e i n f or m a t i e d e am b i t i e d o or e e n g o e d e m a r k t b e na d e r i n g ee n f o r s e k o st e n r e d u ct i e t e r e a li s e r en. E e n v er la g i n g v a n d e p u b li e k e k o s t e n v o or d e i n wo n e r s v a n L i m b u r g i s d a a r bi j d e i n ze t. U i t s pr a k e n i n d e v or m v a n p er c e nt a g e s d i e d a a r bi j h a a lb a a r zi j n, z i j n o p d i t m o m e n t n i e t t e g o e d t e g e v e n v a n w e g e o n z e k e r h e d e n ov e r h et ef f e ct va n d e m ar k t we r ki n g. O o k i s g e e n g o e d e i n s c h at t i n g t e m a k en v a n d e g ev o lg e n v a n ee n a a nt a l e x t e r n e i nv lo e d e n ( bi j v o o r be e ld e f f e ct o p e n g r e n ze n ). I n c o m b i n a t i e m e t d e 2 5 % l a g e r e p r o d u c t i e v a n r e s t a f v a l p e r h o o f d v a n d e L i m b u r g s e b ev o lk i n g t en o p zi c h t e v a n N e d e r la n d k a n Li m b u r g i n d er h a lv e ab s o lu u t k o p lo p e r wo r d e n i n la g e p u b li e k e k o st e n I n f o r m a t i e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n I n f o r m a t i e o v er d e g em e e nt e li j k e t ar i e f st el li n g r o n d h ui s h ou d e li j k a f v a l is v e r za m e ld b i j h e t C lu s t e r G e m e e n t e f i n a n c i ë n v a n d e P r o v i n c i e. M ee r sp e ci f i e k b e t r ef t h et i n d i t gev a l d e b a si s g e g ev e n s ov er d e o p b r e n g st e n u i t d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g e n en ui t F i n an c i ë le v er ke n n i n g e n, k e r n g e g e v e n s g e m e e n t e f i n a n c i ë n o p g e s t e l d d o o r h e t c l u s t e r G e m e e n t e f i n a n c i ë n. D e ze g e g ev e n s zi j n g e a n a lys e e r d wa a r b i j i s g e k e ke n n aa r : d e o nt wi k k e li n g v a n a f v a ls t o f f e n h e f f i n g e n i n Li m b u r g ( / h u i s h o u d e n ) v er g e le k e n m e t t o t a a l N e d e r la n d e n a n d er e pr ov i n ci e s; g e m i d d e ld e a f v a ls t of f e n he f f i ng e n pe r g ewe s t ; g e m i d d e ld e a f v a ls t of f e n he f f i ng e n na a r s t e d e li j k h e i d g em e e nt e n; gemiddelde afvalstoffenheffingen voor DIFTAR en niet DIFTAR -gemeenten met vermelding DIFTAR - s ys t e e m ; p r e st a t i e s Li m b ur g s e g em e e nt e n ge s o r t e e r d n a ar t ot a le h o ev e e lh e i d r e s t af v a l/ t o t a a l A D C m et v er m e ld i n g af v a ls t o f f e n h ef f i n g e n. I n b i j la g e 2 i s hi er ov er ui t g e b r ei d i n f or m a t i e t er u g t e v i n d e n. D o e l v a n d e a n a l y s e v a n a f v a l s t o f f e n h ef f i n g e n i s o m p er g em e e nt e e e n zo e e r li j k m o g e li j k e v er g e li j ki n g t e m a k e n v a n h et g e ld d at d e b ur g e r i n t o t a li t e i t k wi j t i s v o o r d e i n z a m e l i n g e n v e r w e r k i n g v a n z i j n o f h a a r afv al. D a a r t o e i s, i n o v e r l e g m e t h e t C l u s t e r G e m e e n t e f i n a n c i ë n, b e s l o t e n v oo r D I F T A R -g e m ee n t e n ( m et uitzondering v an gemeenten met de dure zak ) ge br ui k t e m ak e n v a n b a si s i n f or m a t i e di e v a n g e m e e n t en i s o n t v a n g en ov e r d e o p b r e ng s t en ui t d e g em e e nt e li j k e j a ar r e k e ni n g e n De ze i n f or m a t i e wi j kt af v a n d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n d i e d o or d e Ra d e n v a n d e b e t r ef f e nd e g em e e nt e n i n h e t k a d e r v a n d e b e g r o t i n g zi j n v as t ge s t e ld. D e g e k o ze n be n a d e r i n g wa a r bi j g ek e k e n wo r d t na a r d e o p b r en g st e n v a n d o e t h e t b e st e r e c ht a a n h e t e f f e ct d a t D I F T A R h e e f t o p he t v e r m i n d e r e n v a n h e t a f v a l a a n b o d e n d a a r m e e o o k d e k o st e n v o or d e b ur g e r. V o o r ni e t - D I F T A R g em e e nt e n e n d ur e za k g em e en t e n i s g e br ui k ge m a ak t v a n d e d o o r d e g e m e e n t e r a d e n v a st g e st e ld e a f v a ls t o f f e nh e f f i n g e n. V o o r ni et -D I FT A R g e m e e n t en g e ld t d at d e d o or d e R a d e n v a st g e st e ld e a f v a ls t o f f e n h e f f i n ge n i n p r i n ci p e d e ba s i s v o r m e n v o or d e op b r e n gs t e n i n d e g e m e e n t e l i j k e j a a r r e k e n i n g e n. V er s c hi l l e n k u n n e n o n d e r m e e r wo r d e n v e r o or za a k t d o o r h et b e le i d v a n g e m e e nt e n o p h e t p u nt v a n k wi j t sc h e ld i n g. De analyse v oor de dure zak -g e m e e n t e n w o r d t b e m o ei li j kt d o o r d at g e en i nf o r m at i e b e sc h i k b a a r i s ov er h e t a a nt a l za k k e n d a t d o or de b ur g er s o p j a ar b a si s wo r d t g e k o c h t. O m d i e r e d e n i s bi j d e ze g em e en t e n o o k u i t g e g a a n v a n d e d o or d e R a d en v a st g e st e ld e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n wa a r i n e e n a a n n am e i s v er we r k t v a n h et a an t a l za k k e n d at pe r j a ar d o or e e n m e e r p e r s oo n s h ui s h o u de n j a ar li j k s wo r d t g e b r ui k t. N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

14 1 4 V o o r d e d u i d e l i j k h e i d m o e t bi j d e o n d er h av i g e a n a lys e v a n d e a f v a ls t o f f e nh e f f i n g e n d e k a n t t e k e ni n g wo r d e n g e p la a t s t d a t e e n b e o or d e li n g o p b a s i s v a n u n i f o r m e k o s t e n i n f o r m a t i e p e r g e m e e n t e w a a r d e v o l le r zo u zi j n g e we e s t. R ee d s e e r d er i s e c ht er u i t ge le g d d e d a ar v o or n oo d za k e li j k e b a s i s i nf o r m at i e o nt b r ee k t. O n d er s t a a n d e c o n c lu s i e s di e ko m e n ui t de v er g e li j ki n g v a n de af v a ls t o f f e n h ef f i n g en h e b b e n d er h a lv e v o o r z o v e r h e t g a at o m o n d er li g g e n d e o o r za ke n v a n g e c o ns t at e er d e v e r sc h i lle n e e n i nd i c at i ef k a r a k t er. D e b e la n g r i j k st e co n c lu s i e s zi j n: U i t g a a n d e v a n C B S -informatie is in d e p e r i o d e d e a f v a ls t o f f e nh e f f i n g i n L i m b ur g m et % g es t e ge n t o t e e n ni v e a u v a n 1 7 2,- pe r h ui s h ou d e n. H e t d e k k i n g s p e r c e n t a g e b e d r o e g i n : 9 4 % e n i n : 7 9%. Ei g e n i nf o r m at i e ov er la a t e e n af v a ls t o f f e n h ef f i n g zi e n v a n g em i d de ld 23 5,- p er h ui s ho u d e n. V o l g e n s h e t C B S b e d r o e g d e g e m i d d e l d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g v o o r h e e l N e d e r la n d i n ,- pe r h u i s h o u d e n m et e en g em i d d e ld d e k ki n g sp e r c e nt a g e v a n 8 0 %. L a n d e li j k k a n i n e e n s t i j gi n g v a n d e a f v a ls t o f f e n h e f f i n g wo r d e n g e c on s t at ee r d m et i n t ot a a l 73 % t e n o p z i c h t e v a n ( d e k ki n g s p er c e nt a g e 7 8 % ) ; D e g e m e e n t e n i n d e p r o v i n c i e L i m b u r g n e m e n o p h e t v la k v a n a f v a ls t o f f e nh e f f i n ge n g em i dd e ld g e n o m e n e e n m i d de n p o si t i e i n t e n op zi ch t e v a n de g e m e e n t e n i n a n d e r e p r o v i n c i e s i n h e t j a a r De g e m e e n t e n i n d e p r o v i n c i e D r e n t h e be t a le n m et 2 0 7,- per h ui s h ou d e n ( C B S ; ) r e la t i e f h et m e e st. I n d e pr ov i n c i e Z e e l a n d zi j n d e b ur g e r s h et go e d k o o ps t e ui t m e t e e n g em i dd e ld e a f v a ls t o f f e n h ef f i n g v a n 1 5 2,- p e r h u i s h o u d e n ( C B S ; ); U i t d e Vo o r t g a n g sr a p p or t ag e , di e ee r d e r i n u w C om m i s si e i s b e ha n d e ld, i s af t e le i d e n d a t d e g e m e e nt e n i n d e G e w e s t e n M a a s t r i c h t e n M e r g e l l a n d, M i d d e n -Li m b ur g, d e W e st eli j k e M i j n st r ee k en N o o r d-l i m b u r g h u n h ui s h o ud e li j k a f v a l be t e r s c he i d en d a n i n he t G e we s t P a r k s t ad L i m b ur g. D e a n a l y s e v a n d e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n t o o n t a a n d a t d e g e m e e n t e n i n d e ze lf d e g e we s t e n ( m et u i t z o n d e r i n g v a n N o o r d -Li m b u r g) g e m i d de ld g e n o m e n oo k ee n m i n d e r h o g e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g o p le g g e n a a n h u n b u r g e r s d a n h e t G e w e s t P a r k s t a d L i m b u r g ( 2 7 5,- p e r h u i s h o u d e n ). D e g e m i d d e ld e a f v a ls t of f e n he f f i ng i n N o o r d -L i m b u r g li g t m e t 2 3 6,- p e r h u i s h o u d e n h o g e r d a n d e g e m i d d e ld e h e f f i ng i n d e G e we s t e n M a a s t r i c h t e n M e r g e l l a n d, M i d d e n -L i m b ur g e n d e W es t e li j k e M i j n s t r e e k ; D e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n i n D I F T A R -g em e e n t e n zi j n g em i d d e ld 61,-/ h u i s h o u d e n la g e r d a n i n ni et DI F T A R -g em e e nt e n. G em e e nt e n m et he t D I F T A R -sy s t e e m v o l u m e e n f r e q u e n t i e h e b b e n d e la a g s t e h e f f i n g e n. G em e en t e n die DIFTAR toepassen uitgaande v an v olume he b b e n d e h o o g s t e h ef f i n g. O v e r g e m e e n t e n m e t d e d u r e z a k k u n n e n g e e n u i t s p r a k e n g e d a an wo r d e n o m d a t e r g ee n g e g ev e n s zi j n o v er d e ho ev e e lh e i d za k k e n di e e en h ui sh o u d e n p er j a ar g e b r ui kt ; D e m at e v a n s t e d e li j k h ei d h e e f t i nv lo e d op d e h o o g t e v an d e a f v a l s t o f f e n h ef f i n g e n. K le i n e g e m e e nt e n h e b b e n e e n l a g e r e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g d a n g r o t e g e m e e n t e n ; I n o n d e r st a a n de gr a f i e k en staan de tien duurste e n d e t i e n g o e d k o o p s t e g e m e e n t e n wa n n e e r wi j kijken naar afv als t o f f e n h e f f i n g. I n d e gr af i e k e n st a a n p er g em e e nt e t we e k o lo m m en. D e ze g ev e n de i n g e pr o d u c ee r d e h o ev e e lh e d e n g r of h u i s h o ud e li j k a f v a l ( G H A ) e n h ui s h o u d e li j k r es t af v a l ( H R A ) e n A D C -c o m p o n e n t e n ( g l a s, p a p i e r e n t e x t i e l ), u i t g e d r u k t i n k i l o g r a m m e n p e r i n w o n e r w e e r. D a a r na a s t g e e f t d e li j n d e h oo g t e v a n h et t a r i ef pe r g e m e e nt e w e e r. D e a f v a l s t o f f e n h e f f i n g e n v a n d e 1 0 d u u r s t e g em e e nt e n i n v ar i ë r e n t u s s e n de 3 0 0,- e n d e 252,- p e r h u i s h o u d e n. D e g em e e nt e m et d e h o o g st e h e f f i n g i s L a n d gr a af. D e t ot a l e p r o du c t i e v a n h u i s h o u d e l i j k r e s t a f v a l / g r o f h u i s h o u d e l i j k a f v a l v a r i e e r t i n d e z e g e m e e n t e n v a n k g / i n wo n e r i n H a e l e n t o t kg p er i n wo n e r i n H e e r l e n. D e i n z a m e l i n g v a n A D C -c om p o n en t e n ( g la s, p a p i er / k a r t o n e n t ex t i e l) li g t bi j de ze g e m ee n t e n i n t ot a li t e i t t u ss e n de 6 8 k g p er i n wo n e r i n H e e r l e n e n k g pe r N o t a S t a t e n c o m m i s s i e s i nf o r m at i e ove r o n de r a n d er e af v a ls t o f f e n h ef f i n ge n i n L i m b u r g, a u g. 0 5

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g S a m e n v a t t i n g M a a s t r i c h t, 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 2 I n h o u d s o p g a v e I N L E I D I N G 3 1. K W AL I T EI

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Toelichting Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Hieronder treft u de geanonimiseerde ranglijst per 1 januari 2019 aan voor het woongebied van Land van Matena. Het betreft een momentopname.

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl.

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl. 62 BBUOHEeC SCHALDE Bykome^e be ^ekgnngen_^a gevolg va de mengen van ^^l5>yembe^^^l O n d eh av g v e s la g s lu a a n b de v o g e a p p o e n d e c e m b e 960 e n a p l 96) beèende de S c h e ld e

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen NN31396,576,2 STICHTING VOOR BODEMKARTERING BEN NEK OM BIBLIOTHEEK C-? RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen Rapport nr 576 Bij Lage 9 Q

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn.

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn. E kk k k O(k p p k k k vv k Tk k vk^ è D p v k D kk k D vp H kp k v v Vk k kp k v v p k vk v k v v v MET VOLLE ZEILEN v v ï pp pp p^ v? 1938 D v Mü v /? k k k p E 1939 ïp N k p H pk! ; I p vk pk v v v

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017 Advies Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050 Brussel, 2 oktober 2017 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@sarwgg.be

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth J A 2016 S b V G- F I L / b I / D V G F I (VIGEF) b f b Z b b b T D A f F Vb P I b f -b by f b I f b V (- ) b Z b D f VIGEF b My (- y ) f b y B f VIGEF G / b : G / Vb T / T Tf / P C / P D f / F f b G f

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2.

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2. KERST 2 # # # 1 0 0 2 0 0 1 0 3 4 3.. 1 3 2 0 2 1 2 3.. gle # # # Bells 2 0 0 2 3 1 4 # # # 2 2 3 > 0 t Is gebor het Goddlik kd # # c # #. Nu zit Wellekome # # c. # #... # #., w. Stille Nacht # 4 3....

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

P R I N C E S S m u l t i g e n e r a t i e p r o j e c t a s s i s t e n t i e f l a t s a p p a r t e m e n t e n w o n i n g e n P R I N C E S S

P R I N C E S S m u l t i g e n e r a t i e p r o j e c t a s s i s t e n t i e f l a t s a p p a r t e m e n t e n w o n i n g e n P R I N C E S S 1 2 M e t P R I N C E S S k o m t e r i n I z e g e m e e n n i e u w T O P p r o j e c t o p d e m a r k t. H e t i s e e n m u l t i g e n e r a t i e p r o j e c t m e t e r k e n d e a s s i s t e

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN AT ELIERRUIMT E KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti e P

Nadere informatie

GTST MAGAZINE MEDIAKAART

GTST MAGAZINE MEDIAKAART S MAAZI MIAKAAR 2019 1 Z ZMR: j F& Mi R MSi S i j vc i v ciff i i v 60000 x -v F WMK R I P ZAK ZIC B IJK I KA IK R S _030 031_ v Ki y_ Ki W v c v K S : f y AA J F UK i v S F F i v K c K c i 21 j J S-f

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Geniet van het leven

Geniet van het leven Geniet van het leven 114 Ultra Flat SOlID 42 DOUCHEN IN WEELDE Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer.

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van d.d. 3-12-2018 Namens het college van isse medewerker vergunningen Gemeentewinkel Z-18-051874 Formulierversie 2018.01 Aanvraaggegevens

Nadere informatie

203. Bevolkingsregister,

203. Bevolkingsregister, 203. Bevolkingsregister, 1839-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN!

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! 8 3 7 0 B L AN KE N B E R G E a d re s o p a a n vra a g 4 2 9. 9 0 0, - re f. A10 3 0 AL G E M E E N R e fe re n ti e A10 3 0 B e s ch

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis chemie

Deel 2. Basiskennis chemie Deel 2. Basiskennis chemie Achteraan vind je een periodiek systeem van de elementen. Gebruik dit waar nodig. Vraag 21 Koolstofmonoxide (C) kan gesynthetiseerd worden door stoom met methaan (CH4 ) te laten

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE 8 3 0 1 H E I S T -AAN -Z E E a d re s o p a a n vra a g 4 4 9. 0 0 0, - re f. A13 0 7 a AL G E M E

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING

DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING PROF. DR. VERSTOCKT STEVEN EN VANDECASTEELE FLORIAN ONDERZOEKSVRAAG UITGEVOERD DOOR VERKAEMER SANDER VOOR HET BEHALEN VAN DE GRAAD VAN BACHELOR IN DE NEW MEDIA

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~ apubepa oiuibeii 00 ~w ~ ai wav) J. Sï/j^i wpi!-, _eau j.- iy au eee :000-0-0 e ae ez. I OPENAA EEE apubepa oiuibeii 00 po Eop \' ^ i Oii i i PAST- III.^. a E NEN q II. i Ii i - \ \. ^ ANFPEC C.! i.,

Nadere informatie

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404 10.0 Ugent VTC / Collegerooster RSTE BACHELOR 1 1 november Week 8 EF/a EF/b ED/a ED/b ES/a ES/b ES/c ES/d FS/a FS/b FS/c FS/d DS ER FR DR EU FU DU EI FI 10.0 NZ PA-en ED NZ PA-en ED D1SA-oe D1SA-oe NZ

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti

Nadere informatie

onze visie op catering DE GAST VAN MORGEN EET STEEDS BEWUSTER. Wij geloven dat mensen die goed eten beter functioneren.

onze visie op catering DE GAST VAN MORGEN EET STEEDS BEWUSTER. Wij geloven dat mensen die goed eten beter functioneren. Vitalier DE GAST VAN MORGEN EET STEEDS BEWUSTER. onze visie op catering Uit het Nationaal Cateringonderzoek 2016/2017 blijkt dat tegenwoordig ruim 60% van de mensen die in een bedrijfsrestaurant lunchen

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

STARTDOCUMENT DEFINITIEF. Lauwerecht complexen 2 en 4. Deel A: gegevens. Afbeelding: Mitros Complexen Lauwerecht

STARTDOCUMENT DEFINITIEF. Lauwerecht complexen 2 en 4. Deel A: gegevens. Afbeelding: Mitros Complexen Lauwerecht 20190513 STARTDOCUMENT DEFINITIEF Lauwerecht complexen 2 en 4 Deel A: gegevens 1. Omschrijving van het initiatief: Het initiatief behelst de uitgestelde sloop-nieuwbouw van de 150 sociale huur woningen

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk.

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. _ FONDAMENTSTEENEN. ---- / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. De Serie Spel~ en Leesboekjcs die ik mij voorstel onder den titcl van " Fonda.ruentst

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel.

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. gemeente Tiel ontvangen op: 31-07-2017 *BD00025649* BD00025649 Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. Opgesteld door Frans

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2019 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 01-02

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

BROEDERSCHOOL STEKENE. NIEUWSTRAAT STEKENE

BROEDERSCHOOL STEKENE. NIEUWSTRAAT STEKENE ON R DE ch fs na va IJS W O D R B ar 0 AI N a 0 A ND j CU EA er 9I SE e 0 D H l U r SC NI ST te ljaa s oo CH TE E & UR S- EP CH O ER B N, BR O EE M FO GE AL IN BROEDERSCHOOL STEKENE NIEUWSTRAAT 7 990 STEKENE

Nadere informatie

Europese feestdagen 2018

Europese feestdagen 2018 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECT INFORMATIE. Maasburg 2 Cuijk.

VRIJBLIJVENDE OBJECT INFORMATIE. Maasburg 2 Cuijk. RIJLIJENDE OJECT INFORATIE bu.ji. j ui i Fu J v h u iz o oh b b Lou ' Tui ij ij ' Tui FooAchiDi 0 K d v i I Kov Sidi b o u v i ' F o bo i b Ku o ' i o d ij K u Zui v d L od v o D ij K ij K i z O Lui Wijui

Nadere informatie

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C /

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C / VO LLEDIG NIEUWE PLUG & PLAY KANT O O RRUIMT E (4 PERSO NEN), BEMEUBELD EN VO O RZIEN VAN RANDACCO MO DAT IE (VERGADERZALEN, SANIT AIR, KEUKEN, PRINT ERS, T ELEFO O NT O EST ELLEN,...) EN SERVICE (RECEPT

Nadere informatie

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g.

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g. k L ië o Hij Dok Fo i o L ë i L A P P ë i Ni Hy k NG RGo o P NG P P Hy o V o A DNi L A P P P ië ë L i L So V Hy NG RGo P L P Ai SyHi o Ro k P o ië L V o L ië k L Ni V o A Foi Mi Hii GiS P Hij PoH L Li

Nadere informatie

45) i 0 1" G ù r 6 û 3 É $ ' % 4 5. %. 45F»Û Á/ + $]ó ^. 45F»Û. Á%Û Á" 3I o ló O%\GÁ)

45) i 0 1 G ù r 6 û 3 É $ ' % 4 5. %. 45F»Û Á/ + $]ó ^. 45F»Û. Á%Û Á 3I o ló O%\GÁ) ` % K a 1 23 2 5% 9 9 % ()* +,-./0 # V OVW '? XD% V 6 G L V 6 N)* B 8 H +.< &A X + L $;$( 83$

Nadere informatie

Toetsrooster klas 1 Periode 3

Toetsrooster klas 1 Periode 3 Toetsrooster klas 1 Periode 3 Week 9 vak uur surv Week 13 vak uur Week 17 vak uur Week 21 vak uur di 1-mrt di 29-mrt di 26-apr meivakantie di 24-mei wo 2-mrt wo 30-mrt wi 4 wo 27-apr meivakantie wo 25-mei

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 30 oktober 2014 Nummer : Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bedrijfsbureau Opsteller : Productiedatum :

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

Zomerschool. Samen10+ Juli 2017, Den Haag

Zomerschool. Samen10+ Juli 2017, Den Haag Zc S10+ J 2017, D H V Zc 10+ D zc S10+ c b j. E c bj z f b c x b. D z c, S10+ Zc. D zc c. D z z, S10+ Zc, c, j. Zj j c, f, z z. SASKIA BRUINES (HAAGSE WETHOUDER KENNIS ECONOMIE, INTERNATIONAAL, JEUGD EN

Nadere informatie