Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n"

Transcriptie

1 Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s. M. F. M. T. D u M o u li n ( U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t ) A p r i l

2 2 V o o r w o o r d M e t i n g a n g v a n 1 j a n ua r i i s d e W et M a at s c h a p pe li j k e O n d er st e u ni n g (W m o) i n we r k i n g g et r e d en. V a n a f d i e d at u m v a lt H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n ni e t la n g e r o n d er d e AW BZ m a ar zi j n d e ge m ee n t e n v er a nt wo o r d e li j k er v o or t e zo r g e n da t c li ë n t e n d i e d a ar r e c ht op h e bb e n di e h u lp o n t v a n g e n. D e ze v er a n d er i n g i s a a n le i d i n g g e we e s t v o or di s c u s si e s ov er o n de r a n d er e m o g e li j ke n eg a t i ev e g ev o lg e n v a n d e W m o o p d e k wa li t e i t v a n de zo r g. N a a r a a n le i di n g v a n v r a ge n i n P r ov i n ci a le S t at e n e n e e n adv i e s v a n de Pr ov i n ci a l e R a a d v o o r d e V o l k s g e z o n d h e i d ( P R V ) i s d o o r d e P r o v i n c i e L i m b u r g e n U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t e e n q u i c k -sc a n ui t g e v o e r d n a a r d e g e v o l g e n v a n d e i n v o e r i n g v a n d e W m o t ot m aa r t D a a r bi j i s g e k e ke n n aa r d e e e r st e er v ar i ng e n bi j g em e en t e n e n, i n s am e n we r k i ng m et h et H ui s v o or de Z or g, na a r d e e er st e e r v a r i n g en v an c li ë n t e n e n h u n v er t eg e nwo o r d i g e r s. D e i nv o e r i n g v a n d e W m o i s n et i n g a n g g e ze t e n d e gr ot e ef f e c t en wo r d e n p a s la t e r v e r wa c h t. M e d e d a a r d o o r m o e t e n d e b e v i n d i n g e n v a n d e q u i c k -s c a n m et de n o di g e v o or zi c ht i gh e i d wo r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d. T o c h l a a t d e q u i c k -s c a n zi e n d at g em e e n t e n d e i nv o er i ng v an d e W m o g o e d li j k e n t e h e b b e n o p g e p a k t e n d a t e r zi c h de e er st e d r i e m aa n d e n n a i nv oe r i n g g e e n g r ot e k n e lp u n t e n h e b b e n v o o r g e d a a n. O o k h e e f t d e q u i c k -s c a n ee n a a nt a l c o n c r et e a a n d a c ht s p un t e n o p ge le v e r d di e i n di t r a p p o r t zi j n b es c h r ev e n. W i j w i l l e n i e d e r e e n b e d a n k e n d i e h e e f t b i j g e d r a g e n a a n d e t o t s t a n d k om i n g v a n di t r a p p o r t. A p r i l M e v r. O. W o l f s G e d e p u t e e r d e v o o r C u l t u u r W e l z i j n e n Z o r g P r o v i n c i e L i m b u r g P r o f. dr. J. H a m e r s C o ö r d i n a t o r P r o v i n c i a l e R a a d v o o r d e V o l k s g e z o n d h e i d

3 3 I n h o u d s o p g a v e V o o r w o o r d 2 I n h o u d s o p g a v e 3 H o o f d st u k 1 I n l e i d i n g 4 D E E L 1 E R V A R I N G E N V A N G E M E E N T E N H o o f d st u k 2 O p ze t q u i c k -s c a n 7 H o o f d st u k 3 R e s u l t a t e n q u i c k -scan g e m e e n t e n A lg e m e e n An a l y s e v a n d e d e e l v r a g e n K n e l p u n t e n O n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n 1 0 D E E L 2 E R V A R I N G E N V A N C L I E N T E N H o o f d s t u k 4 O p z e t q u i c k -s c a n 1 4 H o o f d s t u k 5 R e s u l t a t e n q u i c k -s c a n c l i ë n t e n R e s p o n s E r v a r i n g e n v a n c l i ë n t e n d i e v o o r H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n h a d d e n E r v a r i n g e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n c l i ë n t e n p l a t f o r m s 2 0 H o o f d st u k 6 C o n c l u s i e s e n A a n b e v e l i n g e n 2 2 S a m e n v a t t i n g 2 5 B i j la g e n : V r a g e n l i j s t g e m e e n t e n V r a g e n l i j s t c l i ë n t e n

4 4 H o o f d s t u k 1 I n l e i d i n g O p 1 j a n u a r i w e r d d e W e t m a a t s c h a p p e l i j k o nd e r st e u ni n g (W m o) v a n k r a c h t. D e W e lzi j n s we t, d e W et v oo r zi e ni n g e n ge h a n d i ca p t e n e n e e n d e e l v a n d e A lg e m e n e W et Bi j zo n d e r e Zi e k t e k o s t e n ( A W B Z ) z i j n i n d e W m o o p g e g a a n. E e n s a m e n h a n g e n d a a n bo d a an a c t i v i t ei t en m o et h et m o g e li j k m a k e n d a t a l le b u r g er s m et o f z o n d e r b e p e r k i ng e n zov e e l m o g e li j k i n d e m a at s c h a p pi j k u n n e n p a r t i ci p er e n. M e t d e i nv o e r i n g v a n d e W m o zi j n g em e e n t e n v e r a nt wo o r d e li j k o m d e t oe g a n g t ot v o o r z i e n i n g e n t e r e g e l e n. D e g e m e en t e n b e p a le n wé lk e c li ë n t e n, o n de r wé lk e o m st a n di g h e d e n, i n a a n m er ki n g k o m en v o o r we lk e v o o r zi e ni ng. E e n d e e l v a n de we t t e n di e n u i n d e W mo zi j n o p g e ga a n, v a lle n v a n ou d s h er o n de r g em e e nt e li j k e v erantwoordelijkheid. Een ander deel waaronder de ov erhev eli n g v a n d e AW BZ f un c t i e H ui s h o ud e li j k e V e r zo r g i n g e n e e n v i j f t a l s u b si di e r eg e li n g e n zi j n ni e u w v o o r g em e e nt e n. P o s i t i o n P a p e r D e W m o k l a a r v o o r d e s t a r t? O p 1 5 d ec em b e r h e ef t P r ov i nc i a le S t a t e n h et po s i t i o n p a p e r D e W m o: k la a r v o or d e st a r t? v a s t g es t e ld. I n di t po s i t i o n p a p e r wo r d e n e e n a a nt a l v oo r st e l le n g e d a a n ov e r d e i nv u lli n g v an d e p r ov i n ci a le s t e u nf u n ct i et a ak. T o t o p h e d en zi j n d r i e p u n t e n c o n c r e e t i n we r ki n g g e ze t : 1. H e t v er b et e r en v an W m o c li ë n t e n p a r t i c i pa t i e o p g em e e nt e li j k n i v e a u, o n d er m e er v i a h e t H ui s v o o r d e Z o r g ; 2. M e t d e m a a t sc h a p p e li j ke or g a ni s at i es i s o v er e e n g ek om e n da t d e W m o m e e w o r d t g e n om e n i n d e we r k p la n n e n ; 3. H e t ui t v o e r e n v a n d e z e q u i c k s c a n. O p gr o n d v a n d e r e s u l t a t e n di e hi e r ui t v o or t k om e n, wo r d t b e k e k e n o f e n i n h o e v e r r e b e l e i d si nt e n si v e r i n g n o di g i s. A a n l e i d i n g q u i c k -scan N u d e W m o i n we r k i n g i s g e t r e d e n v i n dt P r o v i n c i a l e S t a t e n h e t v a n b e l a n g o m d e o p s t a r t f a s e v a n d e ze wet te volgen. Vanuit de provinciale steunfunctie taak wil m e n in een vroegtijdig stadium inzicht krijgen in d e k a n se n e n k n e lp u n t e n di e zi c h bi j d e i n we r k i n g t r e di n g v a n d e we t v o o r do e n en s a m e n m e t g em e e nt e n b e k i j k e n we lk e o n d e r st e u ni n g d e P r ov i n ci e k a n b i e d e n. M ed e o p v er zo e k v a n d e st a t e nc om m i s si e W Z C h e b b e n G e d e pu t e er d e S t at e n b e s lo t e n om be g i n e e n q u ick-scan n a ar de i nv o e r i ng v an d e W m o i n L i m b u r g o n d er ge m ee n t e n ui t t e v oe r e n. D a a r n a a st i s h et e ch t er n og o n be k e n d we lk e g e v o lg e n d e i nv o e r i n g v a n d e W m o p e r 1 j a n u ar i h e ef t v o or d e m e n se n di e n i e t ze lf s t a n d i g i n st aa t zi j n h u n hu i sh o u d e n t e v o er e n e n e e n b e r o e p d o e n o p H u lp b i j h e t h u i s h o u d e n. V a n da a r d at d e G e d ep u t e e r d e St a t e n d e P r o v i n c i a l e R a a d v o or d e V o lk s g e zo n d h e i d h e b b e n g e v r a a g d e e n q u i c k -s c an ui t t e v o e r e n n a a r d e g ev o lg e n v a n d e W m o v o or c li ë n t e n di e g e b r u i k m a k e n v a n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n. Doel q u i c k -scan 1. I n zi c h t g ev e n i n d e k n e lp u n t e n e n o n d er st e u ni n g sv r a g e n d i e g em e e nt e n bi j d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n d e W m o h e b b e n ; 2. E e n b e e ld g ev e n ov er d e e er s t e c li ë n t e r v a r i n ge n m et d e W m o. H i er b i j i s s pe c i f i e k g e v r a a g d n a ar de e r v a r i n g e n v a n L i m b u r g s e c li ë n t e n m et de ov er h ev e li n g v a n d e h ui s h o ud e li j k e v e r zo r g i n g v a n d e AW BZ n a ar d e W m o.

5 5 O p b o u w r a pp o r t H e t e er st e de e l v a n d e q u i c k -scan r i c h t z i c h o p g e m e e n t e n. A c h t e r e e n v o lg e n s zu l l e n d e o n d e r zo e k s op ze t e n d e b e la n g r i j k st e r e s u lt a t e n b e s c h r e v e n w o r d e n. D e e l 2 k e nt e en ze lf d e o p b o u w m a a r r i ch t zi c h o p d e c l i ë n t e r v a r i n g e n. Verv olgens worden in ee n g e za m e n li j k h o of d st u k de co n c lu s i e en aa n b ev e li n g e n g e g ev e n.

6 Deel 1 Ervaringen van gemeenten 6

7 7 H o o f d s t u k 2 O p z e t q u i c k -s c a n V a n u i t d e p r o v i n c i a l e s t e u n f u n c t i e t a a k w i l d e P r o v i n c i e i n e e n v r o e gt i j di g st a d i u m i n zi c h t k r i j g e n i n d e k a n s e n e n kn e lp u n t e n di e zi c h bi j d e i n we r k i n g t r e di n g v a n d e we t v o o r do e n en s am e n m et g e m e e n t en b e k i j k e n we lk e o n d e r st e u ni n g d e P r ov i n ci e k a n b i e d e n. D e z e q u i c k -scan, d i e m e d e o p v e r z o e k v a n d e s t a t e n c o m m i s s i e W Z C w o r d t u i t g e v o e r d, g e e f t hi e r t o e e e n e e r s t e a a n ze t. D o e l e n v r a a g s t e l l i n g Z o a ls e e r d e r a a n g e g ev e n r i c ht h et e e r s t e d e e l v an d e q u i c k -scan zi c h o p d e er v ar i n g e n v a n Li m b u r gs e g e m e e nt e n r o n d d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n W m o. D e ze q u i c k -scan h e ef t t o t d o e l: I n z i c h t v e r s c h a f f e n i n d e o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n d i e L i m b u r g s e g e m e e n t e n b i j d e i n - e n u it v o e r in g v a n d e W m o h e b be n. V r a a g st e l li n g e n d i e hi e r v o o r b e a nt wo o r d d i e n e n t e wo r d e n : 1. Welke knelpunten ervaren gemeenten bij d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n d e W m o? 2. W e l k e o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n h e b b e n g e m e e n t e n a a n d e P r o v i n c i e? D a t a -v e r z a m e l i n g B i j d e u i t v o er v a n d e q u i c k -s c a n i s g e b r u i k g e m a a k t v a n t w e e d a t a -v er za m e li n g m et h o d e s: 1. D e e ln a m e a a n v i er W m o r e g i o o v e r l e g g e n I n d e z e o v e r l e g g e n w o r d t o p a m b t e li j k ni v e a u i n f or m a t i e u i t g e wi s s e ld e n v i n dt i n di en n o di g r e gi o n a le afstemming plaats. Tijdens het bijwonen v an deze overleggen heeft een eerste inventaris at i e v a n de o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n v a n g em e e nt e n p l a a t s g ev o n d e n. I n t ot a a l i s e r a a n v i e r W m o r e gi o ov e r le g g e n d e e l g e n o m e n : P a r k s t a d, M a a s t r i c h t M e r g e l l a n d, W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k e n N o o r d - e n M i d d e n - L i m b ur g. 2. T e l e f o n i s c h e i n t e r v i e w s M e t b e h u l p v a n d e t e l e f o n i s c h e i n t e r v i e w s w e r d e n d e e er d e r v er za m e ld e o n d e r s t eu n i n g sv r a g e n v a n g e m e e nt e n v e r d i e pt. H i e r d o o r w e r d b et e r i n zi ch t i n d e o n d er st e u ni n g sv r a g e n v a n g e m e e nt e n v e r k r e ge n wa a r d o o r e e n p a ss e n d p r ov i n ci a a l o n d e r s t e u ni n g s a an b o d g e f or m u le e r d k a n wo r d e n. Bi j d e i n t er v i e ws i s g e b r ui k ge m aa k t v a n e e n semi- g e st r u ct ur e e r d e v r a g e n li j st ( z i e b i j l a g e 1 ). O m d at de q u i c k -scan t ot d o e l heeft om de knelp u n t e n e n d e o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n v a n g em e e nt e n i n k a ar t t e br e n g e n i s v oo r h e t m e r en d e e l g e b r ui k g e m a a k t v a n o p e n v r a g e n. D e i n t e r v i e ws h e b b e n p la a t s g ev o nd e n i n d e t we e la a t s t e we k e n v a n m a a r t D o e l g r o e p P r o j e c t m a n a g e r s W m o o f m e d e w e r k e r s b e t r o k k e n b i j d e W m o b i n n e n L i m b u r g s e g e m e e n t e n zi j n g e ï n t e r v i e w d. Hi e r bi j i s g e br u i k g em a ak t v a n e e n r e p r e se n t at i ev e s t ee k p r o e f wa a r b i j r e k e ni n g i s g e h o u d e n m e t d e v e r d e l i n g t u s s e n s t a d s - e n p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n, d e z o g e n a a m d e v e r li e s e n wi n s t g e m e e n t e n 1 e n g e m ee n t e n di e i n h er i n g ed e e ld zi j n. D i t o m d e ev e nt u e le v e r sc h i l le n i n o n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n i n z i c h t e l i j k t e m a k e n. A n a l y s e M e t b e h u lp v a n b e s ch r i j v e n d e s t at i s t i e k wo r d t i n zi c h t v er k r e g e n i n d e k n e lp u n t e n e n ondersteunin g sv r a g e n v a n g em e e nt e n. 1 G e m e e n t e n d i e o p g r o n d v a n d e f i n a n c i ë l e v e r d e e l s l e u t e l ( C e b e o n ) m i n d e r f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t o e b e d e e l d k r i j g e n t e n o p z i c h t e v a n b u d g e t t e n v a n

8 8 H o o f d s t u k 3 R e s u l t a t e n q u i c k -s c a n g e m e e n t e n A l g e m e e n A l l e 2 0 g e s e le c t e er d e ge m e en t e n h e b b en a a n d e q u i c k -s c a n d e e lg e n o m e n. D e r es p o n s i s hi e r m e e %. Ta b e l 1 g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n h e t a a n t a l e n d e t y p e n g e m e e n t e n d i e p e r r e g i o a a n d e q u i c k -scan d e e l h e b b e n g e n om e n. T a b e l 1 : O v e r zi c h t a a n t a l e n t y p e g e m een t e n R e g i o N o o r d - L i m b u r g A a n t a l ( N = 5 ) S t e d e l i j k e v e r l i e s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s g e m e e n t e 3 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T ot a a l a a n t a l g e m ee n t e n i n N o or d L i m b ur g : 1 4 R e g i o M i d d e n -L i m b u r g A a n t a l ( N = 4 ) H e r i n g e d e e l d e s t e d e l i j k e g e m e e n t e 1 S t e d e l i j k e g e m e e n t e 1 H e r i n g e d e e l d e p l a t t e l a n d s g e m e e n t e 1 H e r i n g e d e e l d e p l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n M i d d e n - L i m b u r g : 7 R e g i o W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k A a n t a l ( N = 3 ) S t e d e l i j k e v e r l i e s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 2 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k : 4 R e g i o P a r k s t a d A a n t a l ( N = 4 ) S t e d e l i j k e g e m e e n t e 2 P l a t t e l a n d s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n P a r k s t a d : 8 R e g i o M a a s t r i c h t M e r g e l l a n d A a n t a l ( N = 4 ) S t e d e l i j k e v e r l i e s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s g e m e e n t e n 2 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n M a a s t r i c h t M e r g e l l a n d : 6 A l g e m e n e i n d r u k S i n d s 1 j a n u a r i z i j n g e m e e n t e n het aanspreekpunt v oor (aan)vragen die b ur ge r s i n h et k ad e r v a n d e W m o h e b be n. 1 8 ( 9 0 % ) g e m e e n t en g eve n a a n d a t zi j d e i n d r uk h eb b e n d a t d e b ur g e r s d e we g n a a r d e g e m e e nt e n m et W m o ( a a n) v r a g e n g o e d we t e n t e v i n d e n. O p d e v r a a g ov e r h et aa n t a l a a nv r a g en H u lp b i j h e t h u i s h o u d e n wo r d e n d o or g e m ee n t e n wi s s e le n d e a n t wo o r d e n g e g ev e n. Z o v e r d e g e g e v e n s ov er

9 9 h e t aa n t a l a a nv r a g e n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n ( H H ) bi j de g eï nt e r v i e wd e b e k en d zi j n, g ev en 6 ( 3 0 % ) g e m e e n t e n a a n d a t h e t a a n t a l a a n v r a g e n H H t o t n u t o e g r o t e r i s d a n v a n t e v or e n g e r a am d. 3 ( 1 5 % ) g e m e e nt e n g ev e n a a n d at h et a a n t a l a a nv r a g e n H H la g e r i s d a n v e r wa c h t. 5 ( 2 5 % ) g em e e nt e n g ev e n a a n d at d e v er wa c h t i n g e n r e d e li j k ov er e en k o m e n m e t h et a an t a l a a nv r a g e n d a t zi j t o t n u t o e h e b b en b i n n e n g e kr e g e n. D o o r d a t h et a a n t a l a a n v r a g e n b i j v e e l g e m e e n t e n e e n i n d i c a t i e b e t r of, k un n e n g e e n u i t s p r a k e n g e d a a n w o r d e n o v e r e e n t o e - o f a f n a m e v a n h e t a a n t a l a a n v r a g e n. M e e r d a n twe e d e r de v an d e g em e e nt e n g e e f t a a n d e i nv o e r i n g v a n d e W m o a ls h e c t i s c h t e h e b b en e r v a r e n. G r o t e t i j d s- e n w e r k d r u k, o n d u i d e l i j k h e i d v a n u i t V W S, e n d e o n b e k e n d h e i d m e t d e m at e r i e zi j n d e m e e s t g e n o e m d e a n t w o o r d e n. D a a r n a a s t g e e f t o o k m e e r d a n t w e e d e r d e v a n d e g em e e nt e n a a n da t d e i n v o e r i n g g o e d i s v e r l o p e n A n a l y s e v a n d e d e e l v r a g e n K n e l p u n t e n A l l e g e ï n t e r v i e wd e n e r v a r e n m om e n t ee l b i j d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n d e W m o k n e l p u n t e n d a n we l a a n d a c h t sp u nt e n. I n Tabel 2 s t a a t e e n o v e r z i c h t v a n d o o r d e g em e e nt e n g e n o em de k n e lp u n t e n. T a b e l 2 : O v e r z i c h t v a n d e d o o r g e m e e n t e n e r v a r e n k n e l p u n t e n ( * N = 2 0 m a x i m a a l 3 a n t w o o r d e n ) K n e l p u n t * Ab s o l u u t Pr o c e n t e n F i n a n c i ë l e t e k o r t e n % V e r s c h u i v i n g v a n d e z o r g ( v a n H H 2 n a a r H H 1 ) % C o m m u n i c a t i e e n a f s t e m m i n g m e t e x t e r n e p a r t n e r s % T o e n a m e v a n h e t a a n t a l a a n v r a g e n % O p st e l le n v a n h e t 4 j a r i g W m o b e l e i d s p l a n % I n f o r m a t i e e n a d v i e s f u n c t i e b i n n e n g e m e e n t e l i j k l o k e t t e n % T o e n a m e a a n t a l P G B a a n v r a g e n v o o r i n d i v i d u e l e v o o r z i e n i n g e n 1 5 % P e r s o n e le c a p a ci t e i t we r k dr u k b i nn e n gem e e nt e ze lf 1 5 % C a p a c i t e i t C I Z 1 5 % T e ko r t e n i n u i t v o e r i n g s k o s t e n 1 5 % G e e n i n z i c h t i n c o n s e q u e n t i e s v a n i n v o e r i n g 1 5 % O n r u s t d o o r p e r s 1 5 % I n n i n g e i g e n b i j d r a g e C A K 1 5 % U i t w e r k i n g v a n d e d r i e m e e st ge n o em d e k n e l p u n t e n R u i m t w e e d e r d e v a n d e g e ï n t e r v i e w d e n e r v a a r t d e f i n a n c i ë l e t e k o r t e n a l s b e l a n g r i j k st e k n e lp u n t v o or h u n g e m e e nt e. D e h e lf t v a n d e g em e e nt e n g ee f t a a n d a t o p g r o n d v a n de e er st e ge g ev e n s d e t oe g e k e n d e b u d g e t t e n n i et t o er ei k e n d zi j n. D e z e t e k or t e n wo r d e n v o l g e n s d e g em e e nt e n i n d e e e r st e p la a t s v e r o o r z a a k t d o o r e e n o n t o e r e i k e n d b u d g e t v o o r d e u i t v o er i n g s k o st e n. G em e e nt e n k u n n e n e c ht er ni et p r e ci e s a a n g ev e n wa t d e om v a n g v a n d e t e ko r t e n i s. D e v e r s c h u i v i n g v a n d e z o r g v a n H H 2 n a a r H H 1 2 e n d e d aa r m e e v e r wa c h t e p er s o ne le g e v o lg e n b i j z o r g a a n b i e d e r s w o r d t d o o r 5 0 % a l s e e n b e l a n g r i j k k n e lp u n t ge zi e n. 2 HH1 oftewel HH basis is huishoudelijk zorg die geleverd wordt aan cliënten die in voldoende mate regie kunnen voeren. HH2 oftewel HH plus is huishoudelijke zorg die wordt geleverd aan cliënten die in onvoldoende mate regie kunnen voeren. Voor HH2 is hoger gekwalificeerd personee l no d ig d a n b ij H H 1.

10 1 0 H e t m e r e n d e e l v a n d e ov er i g e g e m ee n t en o n d er k e n n e n d e v er s c h ui v i n g m a ar v i nd e n di t ni e t di r e ct e e n k n e lp u n t v o or d e g em e e nt e. D e v e r s c h ui v i n g v a n zo r g d oe t zi c h o o k o p l a n d e l i j k n i v e a u v o o r ; h et i s g e e n k n e l p u n t d a t t yp i s c h i n Li m b u r g s p e e lt. G e m e e nt e n g ev e n a a n d a t d e v er s c h ui v i n g n i et t e wi j t e n i s a a n e e n a n d er e i n di c at i e s t e l li n g. A l le g e ï n t er v i e wd e g e m ee n t e n g ev e n a an d at zi j d e i nd i c at i es t e lli n g a a n h et C I Z h e b b e n u i t b e s t e e d d a n w e l d e i n d i c a t i e v o l g e n s d e p r o t o c o l l e n v a n h e t C I Z u i t v o e r e n. G em e e nt e n di e d i t k n e lp u n t e r v ar e n zi e n di t v o o r a ls n o g als e e n za a k t u ss e n g e m e e n t en e n zo r g a an b i e d er s. D e g ev o lg e n v a n d e z e v e r s c h u i v i n g z u l l e n z i c h a a n h e t e i n d , b e g i n m a ni f e st er e n. D an zi j n o o k a l le c li ë n t e n d i e n u n og h ui s h ou d e li j k e z o r g v i a d e AW B Z o n t v a n g e n, g eh e r i n di c e er d v o o r H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n. D e a f st em m i n g m e t e n d e c om m un i ca t i e t u s s e n d e g em e e nt e n en e xt er n e pa r t n e r s ( C I Z / Z or g a a n bi e d er s/ C A K ) wo r d t d oo r 40 % a ls k n e lp u n t e r v ar e n. Vr i j we l a l le g e m e e n t e n d i e di t a ls k n e l p u n t n o e m e n, g e v e n a a n d a t d i t p r o b l e e m t e w i j t e n i s a a n d e o p s t a r t f a s e e n v e r wa c h t e n d at d e ze p r o b le m e n i n d e t o e k om st a f n em e n. O p d e v r a a g o f d e g e m e e n t e i n d e t o e k o m s t v e r w a c h t t e g e n a n d e r e k n e l p u n t e n a a n t e l o p e n, a n t w o o r d t 6 5 % v a n d e g e m e e n t e n bev e st i ge n d. M e e s t g e n o em d e t o e k o m s t i g e k n e l p u n t e n zi j n h et v o r m g ev e n v a n c i v i l s o c i et y, d e f i n an c i ë le g e v o lg e n e n h et cr e ër e n v a n s a m e n h a n g t us s e n AW B Z e n W m o. D e ov e r i g e 3 5 % g e ef t a a n hi e r ov e r m o m en t e e l n o g g e e n i n zi c ht t e he b b e n. E r z i j n b i j d e e r v a r e n k n e l p u n t e n g e e n v er s c hi l le n g e c o n s t at e er d t u s se n d e v i j f r e gi o s O n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n D e P r o v i n c i e h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e W m o e e n w e t t e l i j k e s t e un f u nc t i e t a a k. O m t e k om e n t ot ee n p a s s e n d p r o v i n c i a a l o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d w a t t e g e m o e t k o m t a a n d e b e h o e f t e v a n g em e e nt e n, w e r d g e m e e nt e n g ev r a a g d a a n t e g ev e n we lk e o n d e r s t eu n i n gsv r a g e n zi j a a n d e Pr ov i n ci e he b b e n. I n Tabel 3 s t aa t e e n ov er zi c h t v a n d e o n de r s t e u n i ng sv r a g e n. T a b e l 3 : O v e r zi c h t v a n d e d o o r g em e e nt en g e n o em d e o n d er s t e u n i n g sv r a g e n ( * N = 2 0 m a x i m a a l 5 a n t w o o r d e n ) O n d e r s t e u n i n g s v r a g e n * A b s o l u u t Pr o c e n t e n S i g n a le r i n g/ lo b b y r i c ht i n g VW S i n v er b a nd m e t W m o b u d g e t o n t w i k k e l i n g e n S t i m u le r e n e n f a c i li t er e n m a n t e lzo r g e n v r i j wi l li g e r s we r k i n r a n d v o o r w a a r d e l i j k e s f e e r C o n t i n u e r e n v a n d e o n d e r s t e u n i n g s r o l v an h e t H ui s v o o r d e Z o r g i. v. m. W m o c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e % % % S t i m u l e r e n v a n i n n o v a t i e v e W m o p r o j e c t e n % F a c i l i t e r e n v a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g t u s s e n g e m e e n t e n % O n t wi k ke le n v a n e e n g o e d i n s t r um e nt v oo r d e v er d e li n g v an A W B Z - s u b si di e s ov er pr ov i n ci a a l e n r e g i o n a a l o p e r e r e n de o r g a n i s a t i e s ( b u d d y z o r g / s t e u n p u n t e n m a n t e l z o r g ) % V e r d i c h t e n v a n W W Z e n W m o c i r c u i t s % M o n i t o r e n e n v e r s p r e i d e n v a n k e n n i s i n h e t k a d e r v a n d e W m o % I n k a a r t b r e n g e n v a n d e m o g r a f i s c h e g e g e v e n s % W m o d e s k u n d i g h e i d o p p r o v i n c i a a l n i v e a u 1 5 % F a c i l i t e r e n v a n d e W m o c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e 1 5 %

11 1 1 D e z e s m e e s t g e n oe m d e o n d er st e u ni n g sv r a g e n wo r d e n hi e r o n d e r ui t ge we r k t. S i g n a l e r i n g / L o b b y r i c h t i n g V W S i. v. m. W m o b u d g e t o n t w i k k e l i n g e n M e e r d a n d r i ev i er d e v a n d e ge m ee n t e n ge e f t a a n d at d e P r ov i nc i e e e n si g n a le r e nd e r o l r i c ht i ng VW S m o et h e bb e n i n v e r b a n d m et d e W m o b ud g e t o nt wi k k e li n g e n. D e ze s i g n a le r i n g / be la n g e n b e h a r t i g i n g moet v ooral gebaseerd zijn op de voor Limburg specifieke demografische sit ua t i e ( d e m o g r af i s c h e v o or s pr o n g) e n a a n di e n t t e s lu i t e n bi j si gn a le r i n g e n b e la n g e n b e h a r t i gi n g v a n V NG en d e G 27 g e m e e nt e n. S t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n v a n m a n t e l z o r g e n v r i j w i l l i g e r s w e r k M e e r d a n d r i e v i e r d e v a n d e g e m e e n t e n g e e f t a a n d a t d e P r o v i n c i e m a nt e lzo r g e n v r i j wi l li g e r s we r k m o et s t i m u le r e n en f a ci li t e r e n. M e es t g e n o em de a n t wo o r d e n zi j n : P r o f e s s i o n a l i s e r i n g e n d e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g v a n i n f o r m e l e z o r g e n v r i j w i l l i g e r s o r g a n i s a t i e s ; He t i n k a a r t b r e n g e n v a n v r a a g e n a a n b o d v a n i n f o r m e l e z o r g ; T o e zi e n o p e e n d e k k en d e on d e r st e u ni n gs s t r u c t u u r v o or m a nt e lzo r g e r e n v r i j wi l li g e r s ( o p s p or e n v a n w i t t e v l e k k e n ) ; P u b li c i t ei t ov er c i v i l s o ci e t y e n d e r o l v a n m a nt e lzo r g e n v r i j wi l li g e r s h i e r i n. D e z e o n d e r s t e u n i n g s v r a a g k a n g r o t e n d e e l s v e r k l a a r d w o r d e n d o o r d e r e la t i ev e o nb e k e n d h ei d m et d e ze m a t e r i e bi j ( k le i n e r e) ge m ee n t e n. I e t s m i nd e r d an d e h e lf t v a n d e ge m e en t e n g e ef t a a n d at zi j no g g ee n b e le i d h e b b e n o n t wi k k e ld t en a a n zi en v an p r es t at i ev e ld 4 ( o n d e r s t e un i n g m a n t e l z o r g e r s e n v r i j wi l li g e r s ). H i e r b i j g e v e n v o o r a l d e k le i n e r e g e m e e n t e n a a n n i e t ov er v o ld o e n d e h a n dv at t en t e b e s c hi k ke n om b e le i d o v er d i t p r e st at i ev e ld o p t e st e l le n. H e t st i m u le r e n v a n m a n t e l zo r g e n v r i j wi l li g e r s w e r k li g t i n de li j n v a n a c t i v i t ei t en zo a ls i n h et p os i t i o n pa p e r De W m o: k la a r v o o r d e S t ar t? wo r d e n b e sc h r ev e n. T ev e n s k o m e n d e z e b e l e i d s o n d e r w e r p e n o o k t e r u g i n h e t c o a l i t i e a k k o o r d I n v e s t e r e n e n v e r b i n d e n. C o n t i n u e r e n v a n d e o n d e r s t e u n i n g s r o l v a n h e t H u i s v o o r d e Z o r g m. b. t. W m o c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e U i t Tabel 3 b li j kt d a t h et c on t i n u er e n v a n h e t on d e r s t e u ni n g sa a n b o d v a n h et H ui s v o or d e Z or g m. b. t. W m o c li ë n t en p a r t i c i pa t i e d o o r 6 0 % v a n d e g e m e e n t e n a l s w e n s e l i j k wo r d t e r v a r e n. R u i m 8 5 % v a n d e o n d e r v r a a g d e g e m e e n t e n g e e f t a a n b e k e n d t e z i j n m e t h e t o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d. O v e r h et ondersteuningsaanbod is eenderde tevreden, waarbij v o o r a l k l e i n e r e g e m e e n t e n a a n g e v e n d a t h et H ui s v o or d e Z or g v e e l we r k u i t h a n d e n n e em t. 4 v a n d e 2 0 ge m ee n t e n z i j n n i e t t e v r e d e n o v er h et o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d. A s p ec t e n di e de ze g e m e e n t e n a a n h e t o n d e r s t e u n i n g s a a nb o d v a n h et H ui s v o or d e Z o r g m i s s e n : O p d e e er st e p la a t s n e em t H e t H u i s v o o r d e Z o r g n o g o nv o ld o e n d e d e r o l v an i n t e r m e di a i r t u ss e n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n o r g a n i s a t i e s o p z i c h ; T e n t w e e d e s t a a t h e t H u i s v o o r d e Z o r g n o g t e v e e l t e g e n o v e r g e m e e n t e n. R u i m 4 0% he e f t ge e n m e ni n g ov er h et on d e r st e u ni n g s a a n bo d om d at : D e o n d e r s t eu n i n g r e c h t s tr e e k s lo o p t v i a h e t ge m ee n t e li j ke W m o c li ë n t e n p la t f o r m e n e r i s g e e n c o n t a ct t u s s e n h e t H u i s v o o r d e Z o r g e n d e g e m e e n t e ; N o g g e e n u i t s pr a k e n g e d a an k un n e n wo r d e n om d at o n de r st e u ni n g r e ce n t i s g es t ar t ; E r g e e n g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n h e t o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d. H e t o nt br e k e n v a n e e n m e ni n g ov er h e t on d e r st e u ni n g s a a n bo d v a l t m o g e l i j k t e v e r k l a r e n d o o r d at h e t H u i s v o o r d e Z o r g v o l g e n s g e m e e n t e n n og o nv o ld o e n d e d e r o l v a n i nt er m e d i ai r t u ss e n g em e e nt e n e n cliëntenorganisaties o p zi ch n e em t.

12 1 2 N a a r a a n le i di n g v a n r e c en t e p e r s p u b li c a t i e s ov er d e W m o zijn er bij d e h e l f t v a n d e g e m e e n t e n v r a g e n o v er d e v e r e ni g b a ar h ei d v a n d e v e r sc h i ll e n d e r o l le n ( z o a l s i n t e r m e d i a i r e n b e l a n g e n b e h a r t i g e r ) di e h e t H u i s v o o r d e Z o r g h e ef t. S t i m u l e r e n v a n i n n o v a t i e v e p r o j e c t e n R u i m d e h e lf t v a n ge m e en t e n v i n dt d at de P r ov i n ci e i n n ov at i ev e W m o pr oj e ct e n m o e t s t i m u le r e n. M e e s t g e n o e m d e p r o j e c t e n w a a r b i j g e m e e n t e n g e b a at zi j n, r i ch t e n zi c h o p h e t : c r e ë r e n v a n s a m e n h a n g i n d e h u l p v e r l e n i n g ; v o r m g e v e n v a n e e n c i v i l s o c i e t y ; b e v o r d e r e n v a n e e n i n t e g r a l e a a n p a k b i n n e n d e W m o ( s a m e n h a n g t u s s e n d e p r e s t a t i e v e l d e n ) V o o r a l d e k le i n e r e g em e e nt e n g ev e n a a n d a t h et n og t e v r o e g i s v o o r i n n ov at i e. O o k h e t i n k a a r t b r e n g en e n v er s pr e i d e n v a n best practices zi et m e er da n d e h e lf t v a n d e ge m ee n t e n a ls e e n t a a k v a n d e Pr ov i n ci e. H e t st i m u le r en v a n i nn ov at i e e n h e t v er s pr e i d e n v a n best practices s lu i t g oe d a a n b i j d e a a n j a g e n d e r o l d i e d e P r o v i n c i e w i l v e r v u l l e n. F a c i l i t e r e n v a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g Bijna alle gemeenten werken in het kader v an de W mo op regionaal n i v e a u s am e n e n gev e n a a n d a t d e ze s a m e n we r ki n g g o e d v e r lo o p t. R ui m d e h e lf t ge e f t aa n d at d e Pr ov i n ci e d e ze sa m e n we r k i n g ni et h o e f t t e f a ci li t e r en. D e g e ï n t e r v i e w d e g e m e e nt e n i n d e r e gi o s M a as t r i c h t M e r g e l l a n d e n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k g e v e n a a n d a t e r w é l b e h o e f t e i s a a n h e t f a c i l i t e r e n v a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g ( i n d e v or m v a n e e n o n d er st e u ni n g s b u d ge t ) d oo r d e P r ov i n c i e. R u i m t w e e d e r d e v a n d e g e m e e nt e n g e e f t a a n d a t d e s t ed e li j k e/ gr o t e r e g em e e nt en q u a c a p a ci t e i t e n k e n n i s v a ak e en k ar t r e kk e r sr o l b i n n e n d e r e gi o n a le s am e n we r k i n g v er v u lle n. O n t w ik k e l e n v a n e e n g o e d in s t r um e nt v oo r d e v er d e l in g v a n o ve r g e h ev e l d e A W B Z - s ub s id ie s o v e r p r o v i n c i a a l e n r e g i o n a a l o p e r e r e n d e or g an is a t ie s. U i t d e i nt e r v i e ws b li j kt d a t ov er de v e r d e li n g v a n d e ov er g e h ev e ld e s u b si di e s v o or p r ov i n ci a a l e n r e g i on a a l we r k e n d e o r ga n i s a t i e s v o or i n t er g em e e nt e li j k e a f sp r a k en zi j n g e m a a k t. Di t wi l ze g g e n d a t g e m e e nt e n i n Z u i d L i m b u r g e n d e g e m e e n t e n i n N o o r d - M i d d e n - Li m b u r g hi e r ov e r a f sp r a ke n h eb b e n g e m a a kt. M e er d a n t we e d e r d e v an d e o nd e r v r a a g d e g e m e e n t en g e ef t a an d at zi j e r v a n u i t g a a n d at oo k v o or o p b ov en r e gi o n a a l n i v e a u a f sp r a k e n zu l l e n wo r d e n g e m a a k t. T w e e d e r d e v a n d e g e m e e n t e n g e ef t a a n d a t de r o l v a n d e P r ov i nc i e zi c h v o or a ls n o g m o e t b e p er k e n t ot h e t i n s pr i n g e n b i j p r o b le m e n. Di t k om t ni et ov e r e e n m e t d e 4 0% di e a a n g e ef t d at de P r ov i n ci e e e n i n st r um e nt v o o r d e v e r de li n g v a n d e s u b si d i e s m o et o n t wi k k e le n ( zi e Tabel 3 ). D e ze t e ge n s t r i j di g h ei d i s m e d e t e v er k la r e n d o or d at v ee l g e m e e nt e n hi e r ov e r n o g g e e n b e le i d h e b b en g evo r m d e n e r m om e n t ee l wo r d t b e k ek e n of e n ho e hi er o p r e g i on aa l n i v ea u i nv u lli n g a a n k a n wo r d e n ge g ev e n. M i n d e r d a n e e n d e r d e v a n d e g e m e e n t e n g e v e n a a n d a t d e P r o v i n c i e a l s b e s c h er m h e er v o or pr ov i n ci a le e n r e g i o n a l e o r g a n i s a t i e s zo u k u n ne n o pt r e d e n. Di t om d e c o nt i n u ï t ei t v a n h et b es t a a n d e a a nb o d ze k e r v o or d e ee r st e j ar e n t e b e wa k e n.

13 Deel 2 Ervaringen van cliënten 1 3

14 1 4 H o o f d s t u k 4 O p z e t q u i c k -s c a n D e ze q u i c k -scan h e ef t t o t d o e l i n zi c ht t e k r i j g e n i n d e e er st e er v ar i ng e n m et H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n v a n c li ë n t e n e n v er t eg e n wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n p la t f o r m s i n L i m b ur g s i n d s d e i nv o er i ng v a n d e W m o. O m d e z e e r v a r i n g e n t e i n v e n t a r i s e r e n w o r d t g e b r u i k t g em a a kt v a n v r a g en li j s t en. D a a r na a s t i s e e n i nv e nt a r i s at i e g em a ak t v a n d e e r v a r i n g e n d i e zi j n g em e ld b i j h e t la n d e li j k e M e ld p u n t h ui s ho u d e li j k v er zo r g i n g. O m i n zi c ht t e k r i j g e n i n d e e e r st e e r v a r i ng e n zi j n d e v o lg e n d e v r a a g st e l li n g e n o p ge s t e ld : - We l k e e r v ar in g e n h e b b e n c l ië n t e n m e t d e o v er g a n g v a n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n v a n d e AW B Z n a a r d e W m o? - We l k e er v ar in g e n h e b b e n c l ië n t e n d ie n á 1 j a n u ar i g e br u ik zi j n g a a n m a k e n v a n H u l p b ij h e t h u i s h o u d e n? D o e l g r o e p Z o w e l c l i ë n t e n d i e i n a l e e n i n d i c a t i e v o or H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n h a dd e n a ls c li ë n t e n di e ná 1 j a n u ar i e e n i nd i ca t i e v o o r d e ze zo r gv o or zi e ni n g h e b b e n o n t v a n g e n, zi j n b i j d eze q u i c k -scan b e t r o k k e n. E r i s g e t r a c h t o m o p k o r t e t e r m i j n e e n z o c o m p l e e t m o g e l i j k b e e l d t e k r i j g e n v a n d e e e r st e e r v a r i n g en v an c li ë n t e n. D a a r v o o r we r d en d r i e g r o ep e n r e s p o nd e n t en b e na d e r d, t e we t e n : 1 v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n c l i ë n t e n p l a t f o r m s W m o i n he t k a d er v a n de ze q u i c k -s c a n h e b b e n a l le v er t e g en wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n p la t f o r m s i n L i m b u r g e e n v r a g e n l i j s t o n t v a n g e n wa a r i n we r d g eï n f or m e e r d n a ar d e g ev o lg e n v a n d e o v er h ev e li n g v a n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n n a a r d e g em e e nt e. 2 d e e l n e m e r s a a n h e t c l i ë n t e n p a n e l H u i s v o o r d e Z o r g h e t c l i ë n t e n p a n e l h e e f t t o t d o e l i n L i m b u r g o p e e n s n e l l e m a n i e r i n z i c h t t e k r i j g e n i n m e n i n g e n v a n zo r gv r a g er s. H e t c li ë n t en p a n e l we r k t v i a i nt er n e t e n i s g es c hi k t v o or h e t t oe s t ur e n v a n k o r t e v r a g e n li j st e n a a n d e c li ë n t e n. V a n a l le c li ë n t e n d i e zi j n i n g e sc h r ev e n bi j he t c li ë n t en p a n e l zi j n d e v o lg e n d e g e gev e n s b e k e nd : s o or t c li ë n t, d o e lg r o e p, v a n we lk e zo r g m a a kt c li ë n t ge b r u i k, h o o gs t g e n o t e n o p le i d i n g, li d v a n e e n p a t i ë nt e n / b e la n g e n v e r e ni gi n g o f c li ë n t e nr a a d. D aa r n a a s t zi j n o o k l e e f t i j d, g e s l a c h t e n wo o n p la a t s b e k e n d. O p h e t m o m en t v a n d e q u i c k -scan n em en e r c li ë n t e n d e e l a a n h e t p a n e l. 3 c l i ë n t e n d i e h u n e e r st e e r v ar i n ge n m e t d e W mo h e b be n g em el d vi a h e t o p i nt e r n e t b e s c h i k b a ar ge s t el d e M el d p u n t h ui s ho u d e l i j k e v e rz o r gi n g U i t s l u i t e n d d e m e l d i n g e n v a n c l i ë n t e n u i t L i m b u r g z i j n b i j d e q u i c k -s c a n b et r ok k e n. D a t a -ve r za m e l in g Vragenlijst voor cli ë n t e n M e t b e h u lp v a n e e n v r ag e n li j st we r d ge ï nf o r m e er d na a r d e e e r st e e r v a r i n g e n m e t H u lp b i j he t h u i s h o u d e n. I n d e ze li j st zi j n o o k e n k e le v r a g e n o p g e n om e n u i t d e li j s t v a n h e t M e l d p u n t h u i s h o u d e li j ke v e r z o r g i n g. D i t i n v e r b a n d m e t d e v e r g e l i j k b a a r h e i d v a n d e ge g ev e n s. D e ze v r a gen li j s t e n we r d e n g e s t u ur d n a a r c li ë n t e n di e de e ln e m e n a an h e t c li ë n t en p a n e l v a n h et H u i s v o or d e Z o r g en c li ë n t e n di e t ev e n s v er t eg e n wo o r d i g er zi j n v a n e e n c li ë n t e n p la t f or m W m o i n Li m b u r g. D e v r a g en h a d d e n o. a. b e t r e k k i n g o p t e v r e d e n h ei d ov e r d e zo r g, i nf or m at i ev o or zi e n i ng r o n d d e W m o en de g ev o lg e n v a n d e W m o o p o n d e r a n d e r e h e t a a n t a l u r e n zo r g e n d e i n d i c a t i e st e l li n g. O o k k o n de n c li ë n t e n p o si t i ev e of n e g a t i e v e e r v a r i n g e n m e t d e W m o w e e r g e v e n. D e z e v r a g e n l i j s t w a s b e s t e m d v o o r c li ë n t e n o f

15 1 5 v er t e g e n wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n. V oo r de le e s b a a r h e i d za l i n di t r a p p o r t u i t s lu i t e nd v a n c li ë n t e n wo r d e n g e s p r o k en. V r a g e n l i j s t v o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n c l i ë n t e n p l a t f o r m s A a n d e v e r t e g e n wo o r di g e r s v a n d e c li ë n t e n p la t f o r m s di e ze lf g é é n c li ë n t zi j n, we r d g ev r a a g d o m p o si t i ev e e n / o f n e g at i ev e e r v a r i n g e n om t r e n t d e W m o n e e r t e s ch r i j v e n. Meldpunt huishoudelijke verzorging D i t m e ld p u n t h u i s h o u d e l i j k e v e r z o r g i n g i s d o o r zo r g b e la n g o r g a ni s at i e s i n h e t le v e n g e r oe p e n. Zi j b e h a r t i g en d e b e la n g e n v a n a l l e p a t i ë n t e n e n c o n s u m e n t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n z o r g - e n we l zi j n sv o or zi e n i ng e n. O m di t o pt i m a a l t e k u n n e n d o e n, i s h et be la n g r i j k d at zi j i n za g e h e b b en i n d e m e n i n g v a n d e c l i ë n t e n o v e r d e W m o ( w w w. z o r g b e l a n g -nederland.nl). Hiervoor is op landelijk niv ea u e en v r a g e n li j st o p g e st e ld d i e v i a i nt e r n et b e s ch i k b a ar i s g e st e ld. O p d e ze v r a ge n li j st k un n e n c li ë n t e n d e g e v o lg e n we e r g e v e n v an d e ov er h ev e li ng v a n d e h u i s h o u d e li j ke v er zo r gi n g v a n de AW B Z n a ar d e g e m e e n t e n. V o o r d i t o n d e r z o e k z i j n u i t s l u i t e n d m e l d i n g e n a f k om st i g ui t Li m b ur g m e e g e n o m e n. A l le m e ld i n g e n t ot e n m e t 1 4 m a a r t zi j n m e e g e n om e n i n de q u i c k -s c a n. A n a l y s e M e t b e h u lp v a n b e s ch r i j v e n d e s t at i s t i e k we r d i n zi c ht v e r kr e g e n i n d e a ar d en om v a n g v a n d e g ev o lg e n v an de W mo en de erv aringen van clië n t e n e n v e r t e g e n wo o r di g e r s v a n c li ë n t e n p la t f or m s. T i j d sp l a n I n d e m a a n d e n j a n u a r i e n f e b r u a r i v a n i s d e q u i c k -scan v oo r b er ei d e n is d e v r a g e n li j st o p g e s t e l d. O o k z i j n a f s p r a k e n g e m a a k t m e t h e t H u i s v o o r d e Z o r g o v e r t o e z e n d i n g v a n d e v r a g e n l i j s t a a n h e t c li ë n t e n p la t f o r m e n h et c li ë n t e n p a ne l. B e g i n m a ar t st a r t t e d e d a t a -v e r z a m e l i n g e n h a lv e r we g e m a ar t k on wo r d e n g e s t a r t m et d e a n a lys e v a n d e d at a.

16 1 6 H o o f d s t u k 5 R e s u l t a t e n q u i c k -s c a n c l i ë n t e n I n d i t h o o f d s t u k w o r d e n d e r e s u l t a t e n b e s c h r e v e n d i e zi j n v e r k r e ge n o p b a si s v a n de v r a g e n li j st e n i n g ev u ld d o o r d e c li ë n t e n e n d e v e r t e g e nwo o r d i g e r s v a n c li ë n t e np la t f o r m s. N a e e n b e s c hr i j v i n g v a n d e r e s p o n s wo r d e n ee r st d e r e s u lt a t e n b e s ch r ev e n v a n d e c li ë n t e n. Hi e r na k om e n d e r e su lt a t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g er s v a n d e c li ë n t e n p la t f or m s a a n b o d. Bi j d e i n t er pr e t at i e v a n d e r e s u lt a t e n m o et r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t v e e l c l i ë n t e n z i c h n o g i n e e n o v e r g a n g s f a s e b e v o n d e n t i j d e n s d e q u i c k -scan e n e r h e r i n d i c at i e s p la a t s v i n d e n R e s p o n s I n d e ze p a r a gr a af wo r d t d e r e sp o n s v a n d e d r i e d o e lg r o e p e n b e s c hr ev e n. H et b e t r e f t de r e s p o n s n a é é n r e m i n d er. V e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e c l i ë n t e n p l a t f o r m s W m o V a n d e i n t o t a a l v r a g e n li j s t e n di e we r d e n v er st u u r d a a n d e v e r t e g e n wo o r di g er s v a n d e c l i ë n t e n p la t f o r m s zi j n 16 1 li j st e n ( 3 7%) g er e t o ur n e er d. Hi e r v an b le k e n 4 3 ( 27 %) li j st e n af k om st i g v a n v er t e g e n wo o r d i g er s d i e t ev e n s c li ë n t 3 zi j n. D e ov e r i g e ( 7 3% ) v r a g e n li j st e n wa r e n a f k o m s t i g v a n v ertegenwoordigers v an cliëntenplatforms die zelf géén cliënt zijn. Cliëntenpanel V a n d e i n t o t a a l c li ë n t e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h et c li ë nt e n p a n e l v a n h e t H u i s v o or de Z or g h e b b e n ( 4 1 % ) c l i ë n t e n d e v r a g e n l i j s t i n g e v u l d ; h i e r v a n h a d d e n 3 4 c l i ë n t e n 4 H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n. L a a t st g e n o em d e g r oe p i s v o or d e ze q u i c k-scan r e le v a n t. Meldpunt huishoudelijke ver zorging B i j h e t M e l d p u n t h u i s h o u d e l i j k e v e r z o r g i n g z i j n i n t o t a a l 3 4 m e l d i n g e n 5 g e r eg i st r e e r d. I n t o t a a l i s du s s p r ak e v a n e en r e s p o ns v a n c li ë n t e n ( wa a r v a n 6 c li ë n t e n p a s n á H u lp b i j h e t h u i s h o u d e n he b b e n a a n g ev r a a g d) en 1 18 v er t e g en wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n p la t f or m s E r v a r i n g e n va n cl i ë n t e n di e al v ó ó r H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n h a d d e n I n Tab e l 4 w o r d e n e n k e l e k e n m e r k e n v a n d e c l i ë n t e n w e e r g e g e v e n. V a n d e c l i ë n t e n d i e h u n e r v a r i n g e n b i j h et m e ld p u n t h e b b e n g er e gi s t r e er d zi j n de v o lg e n d e ke n m er k e n ni e t b e ke n d : l e e f t i j d, d u u r v a n d e h u l p, d o e l g r o e p e n s o or t zo r g. Ui t Ta b e l 4 b li j k t d a t r e la t i e f m ee r r es p o n d e nt e n v r o u w i s; d e g e m i d d e ld e le e f t i j d v a n de c li ë n t e n ui t d e c li ë n t e n p l a t f o r m s i s 6 4 j a a r ( S D = ) e n d i e v a n d e c li ë nt e n ui t h e t c l i ë n t e n p a n e l 6 2 j a a r ( S D = ). D e m e e st e c li ë n t e n h e b b e n la n g e r d a n 1 j a ar h u lp e n d e m e e s t e n v a n h e n o n t v a n g e n zorg in natura. De meeste cliënten die tev ens deel uitmaken v an een cliëntenpla t f or m h e b b e n e en li c h am e li j k e o f zi n t ui g li j ke b ep e r ki n g ( 4 3% ) t er wi j l o n g ev e er ee n d er d e d e e l v an d e c li ë n t e n u i t h et c li ë nt e n p a n e l e e n c h r o ni sc h e zi ek t e h e ef t e n e e n de r d e d e e l s e n i or i s zo n de r e e n b e p er ki n g. D e g r o o t s t e r e s p o n s i s a f k o m s t i g u i t d e r e g i o s P a r k st a d Li m bu r g e n M a as t r i c h t -M e r g el l a n d ( c li ë n t e n ui t d e p la t f o r m s : r es p e ct i ev e li j k 2 8 % e n 2 6 %) ; N o o r d - Li m b ur g e n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k ( c l i ë n t e n u i t h e t p a n e l: r e s p e c t i e v e l i j k 3 5 % e n 2 6 % ) e n M i d d e n -L i m b u r g O o s t e n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k ( c l i ë n t e n v a n h e t m e ld p u n t : r e s p e ct i ev e li j k 2 9 % e n 2 7% ). 3 in dit hoofdstuk verder te noemen: cliënten uit het platform 4 in dit hoofdstuk verder te noemen: cliënten uit het panel 5 in dit hoofdstuk verder te noemen: cliënten van het meldpunt

17 1 7 T a b e l 4: K e n m e r k e n v a n c l i ë n t e n ( n = ) G e s l a c h t * M a n v r o u w C l i ë nt e n u i t h et p l a t f o r m ( n = 4 3 ) 1 9 ( 4 5 ) 2 3 ( 5 5 ) C l i ë n t e n u i t h e t p a n e l ( = 3 4 ) 1 4 ( 4 1 ) 2 0 ( 5 9 ) C l i ë n t e n v a n h e t m e l d p u n t ( n = 3 4 ) 1 1 ( 3 2 ) 2 3 ( 6 8 ) Gemiddelde le e f t i j d ( s t a n d a a r d d e v i a t i e ) 6 4 ( 1 2 ) 6 2 ( 1 2 ) nvt D u u r v a n d e h u l p K o r t e r d a n 6 m a a n d e n T u s s e n 6 e n 1 2 m a a n d e n L a n g e r d a n 1 j a a r 4 ( 1 0 ) 1 ( 3 ) 3 4 ( 8 7 ) 2 ( 6 ) 1 ( 3 ) 2 9 ( 9 1 ) nvt D o e l g r o e p S e n i o r L ic h a m e l ij k / zi n t u ig l i j k b e p e r kt V e r s t an d e l ij k b e p e r k t C h r o n i s c h / p s y c h i a t r i s c h / v e r s l a v i n g s z o r g C h r o n i s c h G e z o n d 6 ( 1 5 ) 1 7 ( 4 3 ) 2 ( 4 ) 1 ( 3 ) 1 2 ( 3 0 ) 2 ( 5 ) 1 1 ( 3 2 ) 5 ( 1 5 ) 2 ( 6 ) 4 ( 1 2 ) 1 1 ( 3 2 ) 1 ( 3 ) nvt R e g i o R e g i o N o o r d -L i m b u r g R e g i o M i d d e n -L i m b u r g R e g i o W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k R e g i o P a r k s t a d L i m b u r g R e g io M a a s t r ic h t -M e r g e l l a n d 7 ( 1 8 ) 5 ( 1 3 ) 6 ( 1 5 ) 1 1 ( 2 8 ) 1 0 ( 2 6 ) 1 2 ( 3 5 ) 3 ( 9 ) 9 ( 2 6 ) 7 ( 2 1 ) 3 ( 9 ) 5 ( 1 5 ) 1 0 ( 2 9 ) 9 ( 2 7 ) 8 ( 2 3 ) 2 ( 6 ) S o o r t zo r g I n n a t u r a V i a P G B * 1 m i s s end e w a a r d e 28 ( 7 2 ) 1 1 ( 2 8 ) 1 7 ( 5 3 ) 1 5 ( 4 7 ) nvt A a n d e c li ë n t e n d i e d e e l u i t m a a kt e n v a n h e t p la t f or m e n v a n h et m e ld p u n t we r d ge v r a a g d óf e n zo j a, we lk e g e v o lg e n d e i nv o e r i n g v a n d e W mo h a d o p ee n a an t a l a s p e ct e n ( g e e n g ev o lg e n, p o s i t i ev e g e v o l g e n, n e g a t i e v e g e v o l g e n, w e e t n i e t ). C li ë n t e n di e d ee l u i t m a a kt e n v a n h e t c li ë n t e n p a n e l k o n d e n b i j d e ze v r a a g a l le e n m a a r a a n gev e n b i j wé lk e v a n g e n o em d e a s p e ct e n zi j n e g a t i e v e g ev o lg e n h a d d e n o n d e r v o n de n. I n Ta b e l 5 wo r d e n d e r es u lt a t e n v a n de ze v r aa g b es c h r ev e n. Hi e r ui t k o m t n a a r v o r e n d at bi j d e t h u i s zo r g o r g an i sa t i e e n d e k wa li t e i t v a n zo r g h e t m er e n d e e l v a n d e r e s p on d e n t en a a n g e ef t g e e n g e v o l g e n v a n d e W m o t e o n d e r v i n d e n ( r e s p e c t i e v e l i j k 5 5 % e n 5 8 % ). O o k d e v o o r d e s k u n di g h ei d v a n de p e r s o o n d i e h u l p v e r l e e n t e n h e t a a n t a l u r e n z o r g li j k t v o or e e n gr o ot d ee l v a n d e c li ë n t e n d e W m o g e e n g e v o lg e n t e he b b e n ( r e s p e ct i ev e li j k 4 9% e n 4 4% ). I n t ot a a l 5 7 % v a n d e r e s p on d e nt e n ge e f t aa n ni et t e w e t e n w a t d e g e v o l g e n v a n d e W m o z u l l e n z i j n o p d e h o o g t e v a n h e t P G B ; d a a r n a a s t b l i j k t d a t 4 1 % v a n d e c li ë n t e n a a n g ee f t ni et t e we t e n wa t d e g ev o lg e n zi j n o p d e h o o g t e v an d e ei g e n b i j dr a g e e n 3 8% n i e t d e g ev o lg e n k e nt v a n d e W m o o p d e i n d i c a t i e s t e l li n g. D e ze r es u lt a t e n li j k e n i n ov er e e n st e m m i n g m et d e e r v a r i n g e n d i e c l i ë n t e n h e b b e n a a n g e g e v e n. E e n a a nt a l c li ë n t e n g a f a a n o n ze k e r t e zi j n ov er d e h oo g t e v a n d e ei g e n b i j d r a g e of h e t PG B. M o g e li j k d a t e r v a r i n g e n m e t b et r e kk i ng t o t o nt o er e i ke n d e

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g S a m e n v a t t i n g M a a s t r i c h t, 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 2 I n h o u d s o p g a v e I N L E I D I N G 3 1. K W AL I T EI

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Toelichting Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Hieronder treft u de geanonimiseerde ranglijst per 1 januari 2019 aan voor het woongebied van Land van Matena. Het betreft een momentopname.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl.

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl. 62 BBUOHEeC SCHALDE Bykome^e be ^ekgnngen_^a gevolg va de mengen van ^^l5>yembe^^^l O n d eh av g v e s la g s lu a a n b de v o g e a p p o e n d e c e m b e 960 e n a p l 96) beèende de S c h e ld e

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen NN31396,576,2 STICHTING VOOR BODEMKARTERING BEN NEK OM BIBLIOTHEEK C-? RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen Rapport nr 576 Bij Lage 9 Q

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017 Advies Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050 Brussel, 2 oktober 2017 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@sarwgg.be

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn.

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn. E kk k k O(k p p k k k vv k Tk k vk^ è D p v k D kk k D vp H kp k v v Vk k kp k v v p k vk v k v v v MET VOLLE ZEILEN v v ï pp pp p^ v? 1938 D v Mü v /? k k k p E 1939 ïp N k p H pk! ; I p vk pk v v v

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis chemie

Deel 2. Basiskennis chemie Deel 2. Basiskennis chemie Achteraan vind je een periodiek systeem van de elementen. Gebruik dit waar nodig. Vraag 21 Koolstofmonoxide (C) kan gesynthetiseerd worden door stoom met methaan (CH4 ) te laten

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van d.d. 3-12-2018 Namens het college van isse medewerker vergunningen Gemeentewinkel Z-18-051874 Formulierversie 2018.01 Aanvraaggegevens

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth J A 2016 S b V G- F I L / b I / D V G F I (VIGEF) b f b Z b b b T D A f F Vb P I b f -b by f b I f b V (- ) b Z b D f VIGEF b My (- y ) f b y B f VIGEF G / b : G / Vb T / T Tf / P C / P D f / F f b G f

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2.

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2. KERST 2 # # # 1 0 0 2 0 0 1 0 3 4 3.. 1 3 2 0 2 1 2 3.. gle # # # Bells 2 0 0 2 3 1 4 # # # 2 2 3 > 0 t Is gebor het Goddlik kd # # c # #. Nu zit Wellekome # # c. # #... # #., w. Stille Nacht # 4 3....

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN AT ELIERRUIMT E KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti e P

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING

DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING PROF. DR. VERSTOCKT STEVEN EN VANDECASTEELE FLORIAN ONDERZOEKSVRAAG UITGEVOERD DOOR VERKAEMER SANDER VOOR HET BEHALEN VAN DE GRAAD VAN BACHELOR IN DE NEW MEDIA

Nadere informatie

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN!

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! 8 3 7 0 B L AN KE N B E R G E a d re s o p a a n vra a g 4 2 9. 9 0 0, - re f. A10 3 0 AL G E M E E N R e fe re n ti e A10 3 0 B e s ch

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~ apubepa oiuibeii 00 ~w ~ ai wav) J. Sï/j^i wpi!-, _eau j.- iy au eee :000-0-0 e ae ez. I OPENAA EEE apubepa oiuibeii 00 po Eop \' ^ i Oii i i PAST- III.^. a E NEN q II. i Ii i - \ \. ^ ANFPEC C.! i.,

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

STARTDOCUMENT DEFINITIEF. Lauwerecht complexen 2 en 4. Deel A: gegevens. Afbeelding: Mitros Complexen Lauwerecht

STARTDOCUMENT DEFINITIEF. Lauwerecht complexen 2 en 4. Deel A: gegevens. Afbeelding: Mitros Complexen Lauwerecht 20190513 STARTDOCUMENT DEFINITIEF Lauwerecht complexen 2 en 4 Deel A: gegevens 1. Omschrijving van het initiatief: Het initiatief behelst de uitgestelde sloop-nieuwbouw van de 150 sociale huur woningen

Nadere informatie

203. Bevolkingsregister,

203. Bevolkingsregister, 203. Bevolkingsregister, 1839-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404 10.0 Ugent VTC / Collegerooster RSTE BACHELOR 1 1 november Week 8 EF/a EF/b ED/a ED/b ES/a ES/b ES/c ES/d FS/a FS/b FS/c FS/d DS ER FR DR EU FU DU EI FI 10.0 NZ PA-en ED NZ PA-en ED D1SA-oe D1SA-oe NZ

Nadere informatie

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g.

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g. k L ië o Hij Dok Fo i o L ë i L A P P ë i Ni Hy k NG RGo o P NG P P Hy o V o A DNi L A P P P ië ë L i L So V Hy NG RGo P L P Ai SyHi o Ro k P o ië L V o L ië k L Ni V o A Foi Mi Hii GiS P Hij PoH L Li

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

45) i 0 1" G ù r 6 û 3 É $ ' % 4 5. %. 45F»Û Á/ + $]ó ^. 45F»Û. Á%Û Á" 3I o ló O%\GÁ)

45) i 0 1 G ù r 6 û 3 É $ ' % 4 5. %. 45F»Û Á/ + $]ó ^. 45F»Û. Á%Û Á 3I o ló O%\GÁ) ` % K a 1 23 2 5% 9 9 % ()* +,-./0 # V OVW '? XD% V 6 G L V 6 N)* B 8 H +.< &A X + L $;$( 83$

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

GTST MAGAZINE MEDIAKAART

GTST MAGAZINE MEDIAKAART S MAAZI MIAKAAR 2019 1 Z ZMR: j F& Mi R MSi S i j vc i v ciff i i v 60000 x -v F WMK R I P ZAK ZIC B IJK I KA IK R S _030 031_ v Ki y_ Ki W v c v K S : f y AA J F UK i v S F F i v K c K c i 21 j J S-f

Nadere informatie

Zomerschool. Samen10+ Juli 2017, Den Haag

Zomerschool. Samen10+ Juli 2017, Den Haag Zc S10+ J 2017, D H V Zc 10+ D zc S10+ c b j. E c bj z f b c x b. D z c, S10+ Zc. D zc c. D z z, S10+ Zc, c, j. Zj j c, f, z z. SASKIA BRUINES (HAAGSE WETHOUDER KENNIS ECONOMIE, INTERNATIONAAL, JEUGD EN

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel.

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. gemeente Tiel ontvangen op: 31-07-2017 *BD00025649* BD00025649 Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. Opgesteld door Frans

Nadere informatie

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE 8 3 0 1 H E I S T -AAN -Z E E a d re s o p a a n vra a g 4 4 9. 0 0 0, - re f. A13 0 7 a AL G E M E

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk.

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. _ FONDAMENTSTEENEN. ---- / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. De Serie Spel~ en Leesboekjcs die ik mij voorstel onder den titcl van " Fonda.ruentst

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

LIGGING. De gemeenschappelijke kosten bedragen een forfait van 130 euro/maand. Nutsvoorzieningen zijn apart af te sluite n.

LIGGING. De gemeenschappelijke kosten bedragen een forfait van 130 euro/maand. Nutsvoorzieningen zijn apart af te sluite n. ID T E HUUR R iem s t ra a t 22 20 0 0 Ant w erp en 9 50 / m a a nd Appart em ent Appartement 2 1 100 m² ID 3 2 2 2 1 (h t t p :// ) ID BESCHRIJVING Zeer licht en ruim appartement op 't Zuid! Dit ruime

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

Geniet van het leven

Geniet van het leven Geniet van het leven 114 Ultra Flat SOlID 42 DOUCHEN IN WEELDE Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer.

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

KARAKT ERVO LLE VILLA MET 5 SLPKS, GARAGE ÉN CARPO RT O P 890M² T E KNO KKE-HEIST!

KARAKT ERVO LLE VILLA MET 5 SLPKS, GARAGE ÉN CARPO RT O P 890M² T E KNO KKE-HEIST! KARAKT ERVO LLE VILLA MET 5 SLPKS, GARAGE ÉN CARPO RT O P 890M² T E KNO KKE-HEIST! 8 3 0 0 KNO KKE -H E I S T a d re s o p a a n vra a g 5 7 5. 0 0 0, - re f. A13 3 3 AL G E M E E N R e fe re n ti e A13

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

overzicht en plattegronden appartementen Sint Jakobsschelp

overzicht en plattegronden appartementen Sint Jakobsschelp overzicht e plattroe appartemete Sit Jakobsschelp A type A 5,2 m² 2-kamerappartemet bae gro 78,8 m2 gebruiksoppervlak eige buiteruimte < 4667 > 12,8 m² < 3102 > < 5448 > < 4000 > 4,4 m² 35,6 m² B type

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO)

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO) Geeente Heerhurd R hrfteljke vren ex kel 7 Releent vn rde vr de rdverdernen (Rv) Dtu ndenn Vlnuer Retenuer 6 nveber jl -9 nderer hrfteljke vr ver ne rlernkten Dr en Vndel n de rlheffn An het llee, Inledn»

Nadere informatie