Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n"

Transcriptie

1 Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s. M. F. M. T. D u M o u li n ( U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t ) A p r i l

2 2 V o o r w o o r d M e t i n g a n g v a n 1 j a n ua r i i s d e W et M a at s c h a p pe li j k e O n d er st e u ni n g (W m o) i n we r k i n g g et r e d en. V a n a f d i e d at u m v a lt H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n ni e t la n g e r o n d er d e AW BZ m a ar zi j n d e ge m ee n t e n v er a nt wo o r d e li j k er v o or t e zo r g e n da t c li ë n t e n d i e d a ar r e c ht op h e bb e n di e h u lp o n t v a n g e n. D e ze v er a n d er i n g i s a a n le i d i n g g e we e s t v o or di s c u s si e s ov er o n de r a n d er e m o g e li j ke n eg a t i ev e g ev o lg e n v a n d e W m o o p d e k wa li t e i t v a n de zo r g. N a a r a a n le i di n g v a n v r a ge n i n P r ov i n ci a le S t at e n e n e e n adv i e s v a n de Pr ov i n ci a l e R a a d v o o r d e V o l k s g e z o n d h e i d ( P R V ) i s d o o r d e P r o v i n c i e L i m b u r g e n U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t e e n q u i c k -sc a n ui t g e v o e r d n a a r d e g e v o l g e n v a n d e i n v o e r i n g v a n d e W m o t ot m aa r t D a a r bi j i s g e k e ke n n aa r d e e e r st e er v ar i ng e n bi j g em e en t e n e n, i n s am e n we r k i ng m et h et H ui s v o or de Z or g, na a r d e e er st e e r v a r i n g en v an c li ë n t e n e n h u n v er t eg e nwo o r d i g e r s. D e i nv o e r i n g v a n d e W m o i s n et i n g a n g g e ze t e n d e gr ot e ef f e c t en wo r d e n p a s la t e r v e r wa c h t. M e d e d a a r d o o r m o e t e n d e b e v i n d i n g e n v a n d e q u i c k -s c a n m et de n o di g e v o or zi c ht i gh e i d wo r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d. T o c h l a a t d e q u i c k -s c a n zi e n d at g em e e n t e n d e i nv o er i ng v an d e W m o g o e d li j k e n t e h e b b e n o p g e p a k t e n d a t e r zi c h de e er st e d r i e m aa n d e n n a i nv oe r i n g g e e n g r ot e k n e lp u n t e n h e b b e n v o o r g e d a a n. O o k h e e f t d e q u i c k -s c a n ee n a a nt a l c o n c r et e a a n d a c ht s p un t e n o p ge le v e r d di e i n di t r a p p o r t zi j n b es c h r ev e n. W i j w i l l e n i e d e r e e n b e d a n k e n d i e h e e f t b i j g e d r a g e n a a n d e t o t s t a n d k om i n g v a n di t r a p p o r t. A p r i l M e v r. O. W o l f s G e d e p u t e e r d e v o o r C u l t u u r W e l z i j n e n Z o r g P r o v i n c i e L i m b u r g P r o f. dr. J. H a m e r s C o ö r d i n a t o r P r o v i n c i a l e R a a d v o o r d e V o l k s g e z o n d h e i d

3 3 I n h o u d s o p g a v e V o o r w o o r d 2 I n h o u d s o p g a v e 3 H o o f d st u k 1 I n l e i d i n g 4 D E E L 1 E R V A R I N G E N V A N G E M E E N T E N H o o f d st u k 2 O p ze t q u i c k -s c a n 7 H o o f d st u k 3 R e s u l t a t e n q u i c k -scan g e m e e n t e n A lg e m e e n An a l y s e v a n d e d e e l v r a g e n K n e l p u n t e n O n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n 1 0 D E E L 2 E R V A R I N G E N V A N C L I E N T E N H o o f d s t u k 4 O p z e t q u i c k -s c a n 1 4 H o o f d s t u k 5 R e s u l t a t e n q u i c k -s c a n c l i ë n t e n R e s p o n s E r v a r i n g e n v a n c l i ë n t e n d i e v o o r H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n h a d d e n E r v a r i n g e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n c l i ë n t e n p l a t f o r m s 2 0 H o o f d st u k 6 C o n c l u s i e s e n A a n b e v e l i n g e n 2 2 S a m e n v a t t i n g 2 5 B i j la g e n : V r a g e n l i j s t g e m e e n t e n V r a g e n l i j s t c l i ë n t e n

4 4 H o o f d s t u k 1 I n l e i d i n g O p 1 j a n u a r i w e r d d e W e t m a a t s c h a p p e l i j k o nd e r st e u ni n g (W m o) v a n k r a c h t. D e W e lzi j n s we t, d e W et v oo r zi e ni n g e n ge h a n d i ca p t e n e n e e n d e e l v a n d e A lg e m e n e W et Bi j zo n d e r e Zi e k t e k o s t e n ( A W B Z ) z i j n i n d e W m o o p g e g a a n. E e n s a m e n h a n g e n d a a n bo d a an a c t i v i t ei t en m o et h et m o g e li j k m a k e n d a t a l le b u r g er s m et o f z o n d e r b e p e r k i ng e n zov e e l m o g e li j k i n d e m a at s c h a p pi j k u n n e n p a r t i ci p er e n. M e t d e i nv o e r i n g v a n d e W m o zi j n g em e e n t e n v e r a nt wo o r d e li j k o m d e t oe g a n g t ot v o o r z i e n i n g e n t e r e g e l e n. D e g e m e en t e n b e p a le n wé lk e c li ë n t e n, o n de r wé lk e o m st a n di g h e d e n, i n a a n m er ki n g k o m en v o o r we lk e v o o r zi e ni ng. E e n d e e l v a n de we t t e n di e n u i n d e W mo zi j n o p g e ga a n, v a lle n v a n ou d s h er o n de r g em e e nt e li j k e v erantwoordelijkheid. Een ander deel waaronder de ov erhev eli n g v a n d e AW BZ f un c t i e H ui s h o ud e li j k e V e r zo r g i n g e n e e n v i j f t a l s u b si di e r eg e li n g e n zi j n ni e u w v o o r g em e e nt e n. P o s i t i o n P a p e r D e W m o k l a a r v o o r d e s t a r t? O p 1 5 d ec em b e r h e ef t P r ov i nc i a le S t a t e n h et po s i t i o n p a p e r D e W m o: k la a r v o or d e st a r t? v a s t g es t e ld. I n di t po s i t i o n p a p e r wo r d e n e e n a a nt a l v oo r st e l le n g e d a a n ov e r d e i nv u lli n g v an d e p r ov i n ci a le s t e u nf u n ct i et a ak. T o t o p h e d en zi j n d r i e p u n t e n c o n c r e e t i n we r ki n g g e ze t : 1. H e t v er b et e r en v an W m o c li ë n t e n p a r t i c i pa t i e o p g em e e nt e li j k n i v e a u, o n d er m e er v i a h e t H ui s v o o r d e Z o r g ; 2. M e t d e m a a t sc h a p p e li j ke or g a ni s at i es i s o v er e e n g ek om e n da t d e W m o m e e w o r d t g e n om e n i n d e we r k p la n n e n ; 3. H e t ui t v o e r e n v a n d e z e q u i c k s c a n. O p gr o n d v a n d e r e s u l t a t e n di e hi e r ui t v o or t k om e n, wo r d t b e k e k e n o f e n i n h o e v e r r e b e l e i d si nt e n si v e r i n g n o di g i s. A a n l e i d i n g q u i c k -scan N u d e W m o i n we r k i n g i s g e t r e d e n v i n dt P r o v i n c i a l e S t a t e n h e t v a n b e l a n g o m d e o p s t a r t f a s e v a n d e ze wet te volgen. Vanuit de provinciale steunfunctie taak wil m e n in een vroegtijdig stadium inzicht krijgen in d e k a n se n e n k n e lp u n t e n di e zi c h bi j d e i n we r k i n g t r e di n g v a n d e we t v o o r do e n en s a m e n m e t g em e e nt e n b e k i j k e n we lk e o n d e r st e u ni n g d e P r ov i n ci e k a n b i e d e n. M ed e o p v er zo e k v a n d e st a t e nc om m i s si e W Z C h e b b e n G e d e pu t e er d e S t at e n b e s lo t e n om be g i n e e n q u ick-scan n a ar de i nv o e r i ng v an d e W m o i n L i m b u r g o n d er ge m ee n t e n ui t t e v oe r e n. D a a r n a a st i s h et e ch t er n og o n be k e n d we lk e g e v o lg e n d e i nv o e r i n g v a n d e W m o p e r 1 j a n u ar i h e ef t v o or d e m e n se n di e n i e t ze lf s t a n d i g i n st aa t zi j n h u n hu i sh o u d e n t e v o er e n e n e e n b e r o e p d o e n o p H u lp b i j h e t h u i s h o u d e n. V a n da a r d at d e G e d ep u t e e r d e St a t e n d e P r o v i n c i a l e R a a d v o or d e V o lk s g e zo n d h e i d h e b b e n g e v r a a g d e e n q u i c k -s c an ui t t e v o e r e n n a a r d e g ev o lg e n v a n d e W m o v o or c li ë n t e n di e g e b r u i k m a k e n v a n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n. Doel q u i c k -scan 1. I n zi c h t g ev e n i n d e k n e lp u n t e n e n o n d er st e u ni n g sv r a g e n d i e g em e e nt e n bi j d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n d e W m o h e b b e n ; 2. E e n b e e ld g ev e n ov er d e e er s t e c li ë n t e r v a r i n ge n m et d e W m o. H i er b i j i s s pe c i f i e k g e v r a a g d n a ar de e r v a r i n g e n v a n L i m b u r g s e c li ë n t e n m et de ov er h ev e li n g v a n d e h ui s h o ud e li j k e v e r zo r g i n g v a n d e AW BZ n a ar d e W m o.

5 5 O p b o u w r a pp o r t H e t e er st e de e l v a n d e q u i c k -scan r i c h t z i c h o p g e m e e n t e n. A c h t e r e e n v o lg e n s zu l l e n d e o n d e r zo e k s op ze t e n d e b e la n g r i j k st e r e s u lt a t e n b e s c h r e v e n w o r d e n. D e e l 2 k e nt e en ze lf d e o p b o u w m a a r r i ch t zi c h o p d e c l i ë n t e r v a r i n g e n. Verv olgens worden in ee n g e za m e n li j k h o of d st u k de co n c lu s i e en aa n b ev e li n g e n g e g ev e n.

6 Deel 1 Ervaringen van gemeenten 6

7 7 H o o f d s t u k 2 O p z e t q u i c k -s c a n V a n u i t d e p r o v i n c i a l e s t e u n f u n c t i e t a a k w i l d e P r o v i n c i e i n e e n v r o e gt i j di g st a d i u m i n zi c h t k r i j g e n i n d e k a n s e n e n kn e lp u n t e n di e zi c h bi j d e i n we r k i n g t r e di n g v a n d e we t v o o r do e n en s am e n m et g e m e e n t en b e k i j k e n we lk e o n d e r st e u ni n g d e P r ov i n ci e k a n b i e d e n. D e z e q u i c k -scan, d i e m e d e o p v e r z o e k v a n d e s t a t e n c o m m i s s i e W Z C w o r d t u i t g e v o e r d, g e e f t hi e r t o e e e n e e r s t e a a n ze t. D o e l e n v r a a g s t e l l i n g Z o a ls e e r d e r a a n g e g ev e n r i c ht h et e e r s t e d e e l v an d e q u i c k -scan zi c h o p d e er v ar i n g e n v a n Li m b u r gs e g e m e e nt e n r o n d d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n W m o. D e ze q u i c k -scan h e ef t t o t d o e l: I n z i c h t v e r s c h a f f e n i n d e o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n d i e L i m b u r g s e g e m e e n t e n b i j d e i n - e n u it v o e r in g v a n d e W m o h e b be n. V r a a g st e l li n g e n d i e hi e r v o o r b e a nt wo o r d d i e n e n t e wo r d e n : 1. Welke knelpunten ervaren gemeenten bij d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n d e W m o? 2. W e l k e o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n h e b b e n g e m e e n t e n a a n d e P r o v i n c i e? D a t a -v e r z a m e l i n g B i j d e u i t v o er v a n d e q u i c k -s c a n i s g e b r u i k g e m a a k t v a n t w e e d a t a -v er za m e li n g m et h o d e s: 1. D e e ln a m e a a n v i er W m o r e g i o o v e r l e g g e n I n d e z e o v e r l e g g e n w o r d t o p a m b t e li j k ni v e a u i n f or m a t i e u i t g e wi s s e ld e n v i n dt i n di en n o di g r e gi o n a le afstemming plaats. Tijdens het bijwonen v an deze overleggen heeft een eerste inventaris at i e v a n de o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n v a n g em e e nt e n p l a a t s g ev o n d e n. I n t ot a a l i s e r a a n v i e r W m o r e gi o ov e r le g g e n d e e l g e n o m e n : P a r k s t a d, M a a s t r i c h t M e r g e l l a n d, W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k e n N o o r d - e n M i d d e n - L i m b ur g. 2. T e l e f o n i s c h e i n t e r v i e w s M e t b e h u l p v a n d e t e l e f o n i s c h e i n t e r v i e w s w e r d e n d e e er d e r v er za m e ld e o n d e r s t eu n i n g sv r a g e n v a n g e m e e nt e n v e r d i e pt. H i e r d o o r w e r d b et e r i n zi ch t i n d e o n d er st e u ni n g sv r a g e n v a n g e m e e nt e n v e r k r e ge n wa a r d o o r e e n p a ss e n d p r ov i n ci a a l o n d e r s t e u ni n g s a an b o d g e f or m u le e r d k a n wo r d e n. Bi j d e i n t er v i e ws i s g e b r ui k ge m aa k t v a n e e n semi- g e st r u ct ur e e r d e v r a g e n li j st ( z i e b i j l a g e 1 ). O m d at de q u i c k -scan t ot d o e l heeft om de knelp u n t e n e n d e o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n v a n g em e e nt e n i n k a ar t t e br e n g e n i s v oo r h e t m e r en d e e l g e b r ui k g e m a a k t v a n o p e n v r a g e n. D e i n t e r v i e ws h e b b e n p la a t s g ev o nd e n i n d e t we e la a t s t e we k e n v a n m a a r t D o e l g r o e p P r o j e c t m a n a g e r s W m o o f m e d e w e r k e r s b e t r o k k e n b i j d e W m o b i n n e n L i m b u r g s e g e m e e n t e n zi j n g e ï n t e r v i e w d. Hi e r bi j i s g e br u i k g em a ak t v a n e e n r e p r e se n t at i ev e s t ee k p r o e f wa a r b i j r e k e ni n g i s g e h o u d e n m e t d e v e r d e l i n g t u s s e n s t a d s - e n p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n, d e z o g e n a a m d e v e r li e s e n wi n s t g e m e e n t e n 1 e n g e m ee n t e n di e i n h er i n g ed e e ld zi j n. D i t o m d e ev e nt u e le v e r sc h i l le n i n o n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n i n z i c h t e l i j k t e m a k e n. A n a l y s e M e t b e h u lp v a n b e s ch r i j v e n d e s t at i s t i e k wo r d t i n zi c h t v er k r e g e n i n d e k n e lp u n t e n e n ondersteunin g sv r a g e n v a n g em e e nt e n. 1 G e m e e n t e n d i e o p g r o n d v a n d e f i n a n c i ë l e v e r d e e l s l e u t e l ( C e b e o n ) m i n d e r f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t o e b e d e e l d k r i j g e n t e n o p z i c h t e v a n b u d g e t t e n v a n

8 8 H o o f d s t u k 3 R e s u l t a t e n q u i c k -s c a n g e m e e n t e n A l g e m e e n A l l e 2 0 g e s e le c t e er d e ge m e en t e n h e b b en a a n d e q u i c k -s c a n d e e lg e n o m e n. D e r es p o n s i s hi e r m e e %. Ta b e l 1 g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n h e t a a n t a l e n d e t y p e n g e m e e n t e n d i e p e r r e g i o a a n d e q u i c k -scan d e e l h e b b e n g e n om e n. T a b e l 1 : O v e r zi c h t a a n t a l e n t y p e g e m een t e n R e g i o N o o r d - L i m b u r g A a n t a l ( N = 5 ) S t e d e l i j k e v e r l i e s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s g e m e e n t e 3 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T ot a a l a a n t a l g e m ee n t e n i n N o or d L i m b ur g : 1 4 R e g i o M i d d e n -L i m b u r g A a n t a l ( N = 4 ) H e r i n g e d e e l d e s t e d e l i j k e g e m e e n t e 1 S t e d e l i j k e g e m e e n t e 1 H e r i n g e d e e l d e p l a t t e l a n d s g e m e e n t e 1 H e r i n g e d e e l d e p l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n M i d d e n - L i m b u r g : 7 R e g i o W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k A a n t a l ( N = 3 ) S t e d e l i j k e v e r l i e s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 2 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k : 4 R e g i o P a r k s t a d A a n t a l ( N = 4 ) S t e d e l i j k e g e m e e n t e 2 P l a t t e l a n d s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n P a r k s t a d : 8 R e g i o M a a s t r i c h t M e r g e l l a n d A a n t a l ( N = 4 ) S t e d e l i j k e v e r l i e s g e m e e n t e 1 P l a t t e l a n d s g e m e e n t e n 2 P l a t t e l a n d s v e r l i e s g e m e e n t e 1 T o t a a l a a n t a l g e m e e n t e n i n M a a s t r i c h t M e r g e l l a n d : 6 A l g e m e n e i n d r u k S i n d s 1 j a n u a r i z i j n g e m e e n t e n het aanspreekpunt v oor (aan)vragen die b ur ge r s i n h et k ad e r v a n d e W m o h e b be n. 1 8 ( 9 0 % ) g e m e e n t en g eve n a a n d a t zi j d e i n d r uk h eb b e n d a t d e b ur g e r s d e we g n a a r d e g e m e e nt e n m et W m o ( a a n) v r a g e n g o e d we t e n t e v i n d e n. O p d e v r a a g ov e r h et aa n t a l a a nv r a g en H u lp b i j h e t h u i s h o u d e n wo r d e n d o or g e m ee n t e n wi s s e le n d e a n t wo o r d e n g e g ev e n. Z o v e r d e g e g e v e n s ov er

9 9 h e t aa n t a l a a nv r a g e n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n ( H H ) bi j de g eï nt e r v i e wd e b e k en d zi j n, g ev en 6 ( 3 0 % ) g e m e e n t e n a a n d a t h e t a a n t a l a a n v r a g e n H H t o t n u t o e g r o t e r i s d a n v a n t e v or e n g e r a am d. 3 ( 1 5 % ) g e m e e nt e n g ev e n a a n d at h et a a n t a l a a nv r a g e n H H la g e r i s d a n v e r wa c h t. 5 ( 2 5 % ) g em e e nt e n g ev e n a a n d at d e v er wa c h t i n g e n r e d e li j k ov er e en k o m e n m e t h et a an t a l a a nv r a g e n d a t zi j t o t n u t o e h e b b en b i n n e n g e kr e g e n. D o o r d a t h et a a n t a l a a n v r a g e n b i j v e e l g e m e e n t e n e e n i n d i c a t i e b e t r of, k un n e n g e e n u i t s p r a k e n g e d a a n w o r d e n o v e r e e n t o e - o f a f n a m e v a n h e t a a n t a l a a n v r a g e n. M e e r d a n twe e d e r de v an d e g em e e nt e n g e e f t a a n d e i nv o e r i n g v a n d e W m o a ls h e c t i s c h t e h e b b en e r v a r e n. G r o t e t i j d s- e n w e r k d r u k, o n d u i d e l i j k h e i d v a n u i t V W S, e n d e o n b e k e n d h e i d m e t d e m at e r i e zi j n d e m e e s t g e n o e m d e a n t w o o r d e n. D a a r n a a s t g e e f t o o k m e e r d a n t w e e d e r d e v a n d e g em e e nt e n a a n da t d e i n v o e r i n g g o e d i s v e r l o p e n A n a l y s e v a n d e d e e l v r a g e n K n e l p u n t e n A l l e g e ï n t e r v i e wd e n e r v a r e n m om e n t ee l b i j d e i n - e n u i t v o e r i n g v a n d e W m o k n e l p u n t e n d a n we l a a n d a c h t sp u nt e n. I n Tabel 2 s t a a t e e n o v e r z i c h t v a n d o o r d e g em e e nt e n g e n o em de k n e lp u n t e n. T a b e l 2 : O v e r z i c h t v a n d e d o o r g e m e e n t e n e r v a r e n k n e l p u n t e n ( * N = 2 0 m a x i m a a l 3 a n t w o o r d e n ) K n e l p u n t * Ab s o l u u t Pr o c e n t e n F i n a n c i ë l e t e k o r t e n % V e r s c h u i v i n g v a n d e z o r g ( v a n H H 2 n a a r H H 1 ) % C o m m u n i c a t i e e n a f s t e m m i n g m e t e x t e r n e p a r t n e r s % T o e n a m e v a n h e t a a n t a l a a n v r a g e n % O p st e l le n v a n h e t 4 j a r i g W m o b e l e i d s p l a n % I n f o r m a t i e e n a d v i e s f u n c t i e b i n n e n g e m e e n t e l i j k l o k e t t e n % T o e n a m e a a n t a l P G B a a n v r a g e n v o o r i n d i v i d u e l e v o o r z i e n i n g e n 1 5 % P e r s o n e le c a p a ci t e i t we r k dr u k b i nn e n gem e e nt e ze lf 1 5 % C a p a c i t e i t C I Z 1 5 % T e ko r t e n i n u i t v o e r i n g s k o s t e n 1 5 % G e e n i n z i c h t i n c o n s e q u e n t i e s v a n i n v o e r i n g 1 5 % O n r u s t d o o r p e r s 1 5 % I n n i n g e i g e n b i j d r a g e C A K 1 5 % U i t w e r k i n g v a n d e d r i e m e e st ge n o em d e k n e l p u n t e n R u i m t w e e d e r d e v a n d e g e ï n t e r v i e w d e n e r v a a r t d e f i n a n c i ë l e t e k o r t e n a l s b e l a n g r i j k st e k n e lp u n t v o or h u n g e m e e nt e. D e h e lf t v a n d e g em e e nt e n g ee f t a a n d a t o p g r o n d v a n de e er st e ge g ev e n s d e t oe g e k e n d e b u d g e t t e n n i et t o er ei k e n d zi j n. D e z e t e k or t e n wo r d e n v o l g e n s d e g em e e nt e n i n d e e e r st e p la a t s v e r o o r z a a k t d o o r e e n o n t o e r e i k e n d b u d g e t v o o r d e u i t v o er i n g s k o st e n. G em e e nt e n k u n n e n e c ht er ni et p r e ci e s a a n g ev e n wa t d e om v a n g v a n d e t e ko r t e n i s. D e v e r s c h u i v i n g v a n d e z o r g v a n H H 2 n a a r H H 1 2 e n d e d aa r m e e v e r wa c h t e p er s o ne le g e v o lg e n b i j z o r g a a n b i e d e r s w o r d t d o o r 5 0 % a l s e e n b e l a n g r i j k k n e lp u n t ge zi e n. 2 HH1 oftewel HH basis is huishoudelijk zorg die geleverd wordt aan cliënten die in voldoende mate regie kunnen voeren. HH2 oftewel HH plus is huishoudelijke zorg die wordt geleverd aan cliënten die in onvoldoende mate regie kunnen voeren. Voor HH2 is hoger gekwalificeerd personee l no d ig d a n b ij H H 1.

10 1 0 H e t m e r e n d e e l v a n d e ov er i g e g e m ee n t en o n d er k e n n e n d e v er s c h ui v i n g m a ar v i nd e n di t ni e t di r e ct e e n k n e lp u n t v o or d e g em e e nt e. D e v e r s c h ui v i n g v a n zo r g d oe t zi c h o o k o p l a n d e l i j k n i v e a u v o o r ; h et i s g e e n k n e l p u n t d a t t yp i s c h i n Li m b u r g s p e e lt. G e m e e nt e n g ev e n a a n d a t d e v er s c h ui v i n g n i et t e wi j t e n i s a a n e e n a n d er e i n di c at i e s t e l li n g. A l le g e ï n t er v i e wd e g e m ee n t e n g ev e n a an d at zi j d e i nd i c at i es t e lli n g a a n h et C I Z h e b b e n u i t b e s t e e d d a n w e l d e i n d i c a t i e v o l g e n s d e p r o t o c o l l e n v a n h e t C I Z u i t v o e r e n. G em e e nt e n di e d i t k n e lp u n t e r v ar e n zi e n di t v o o r a ls n o g als e e n za a k t u ss e n g e m e e n t en e n zo r g a an b i e d er s. D e g ev o lg e n v a n d e z e v e r s c h u i v i n g z u l l e n z i c h a a n h e t e i n d , b e g i n m a ni f e st er e n. D an zi j n o o k a l le c li ë n t e n d i e n u n og h ui s h ou d e li j k e z o r g v i a d e AW B Z o n t v a n g e n, g eh e r i n di c e er d v o o r H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n. D e a f st em m i n g m e t e n d e c om m un i ca t i e t u s s e n d e g em e e nt e n en e xt er n e pa r t n e r s ( C I Z / Z or g a a n bi e d er s/ C A K ) wo r d t d oo r 40 % a ls k n e lp u n t e r v ar e n. Vr i j we l a l le g e m e e n t e n d i e di t a ls k n e l p u n t n o e m e n, g e v e n a a n d a t d i t p r o b l e e m t e w i j t e n i s a a n d e o p s t a r t f a s e e n v e r wa c h t e n d at d e ze p r o b le m e n i n d e t o e k om st a f n em e n. O p d e v r a a g o f d e g e m e e n t e i n d e t o e k o m s t v e r w a c h t t e g e n a n d e r e k n e l p u n t e n a a n t e l o p e n, a n t w o o r d t 6 5 % v a n d e g e m e e n t e n bev e st i ge n d. M e e s t g e n o em d e t o e k o m s t i g e k n e l p u n t e n zi j n h et v o r m g ev e n v a n c i v i l s o c i et y, d e f i n an c i ë le g e v o lg e n e n h et cr e ër e n v a n s a m e n h a n g t us s e n AW B Z e n W m o. D e ov e r i g e 3 5 % g e ef t a a n hi e r ov e r m o m en t e e l n o g g e e n i n zi c ht t e he b b e n. E r z i j n b i j d e e r v a r e n k n e l p u n t e n g e e n v er s c hi l le n g e c o n s t at e er d t u s se n d e v i j f r e gi o s O n d e r s t e u n i n g s b e h o e f t e n D e P r o v i n c i e h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e W m o e e n w e t t e l i j k e s t e un f u nc t i e t a a k. O m t e k om e n t ot ee n p a s s e n d p r o v i n c i a a l o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d w a t t e g e m o e t k o m t a a n d e b e h o e f t e v a n g em e e nt e n, w e r d g e m e e nt e n g ev r a a g d a a n t e g ev e n we lk e o n d e r s t eu n i n gsv r a g e n zi j a a n d e Pr ov i n ci e he b b e n. I n Tabel 3 s t aa t e e n ov er zi c h t v a n d e o n de r s t e u n i ng sv r a g e n. T a b e l 3 : O v e r zi c h t v a n d e d o o r g em e e nt en g e n o em d e o n d er s t e u n i n g sv r a g e n ( * N = 2 0 m a x i m a a l 5 a n t w o o r d e n ) O n d e r s t e u n i n g s v r a g e n * A b s o l u u t Pr o c e n t e n S i g n a le r i n g/ lo b b y r i c ht i n g VW S i n v er b a nd m e t W m o b u d g e t o n t w i k k e l i n g e n S t i m u le r e n e n f a c i li t er e n m a n t e lzo r g e n v r i j wi l li g e r s we r k i n r a n d v o o r w a a r d e l i j k e s f e e r C o n t i n u e r e n v a n d e o n d e r s t e u n i n g s r o l v an h e t H ui s v o o r d e Z o r g i. v. m. W m o c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e % % % S t i m u l e r e n v a n i n n o v a t i e v e W m o p r o j e c t e n % F a c i l i t e r e n v a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g t u s s e n g e m e e n t e n % O n t wi k ke le n v a n e e n g o e d i n s t r um e nt v oo r d e v er d e li n g v an A W B Z - s u b si di e s ov er pr ov i n ci a a l e n r e g i o n a a l o p e r e r e n de o r g a n i s a t i e s ( b u d d y z o r g / s t e u n p u n t e n m a n t e l z o r g ) % V e r d i c h t e n v a n W W Z e n W m o c i r c u i t s % M o n i t o r e n e n v e r s p r e i d e n v a n k e n n i s i n h e t k a d e r v a n d e W m o % I n k a a r t b r e n g e n v a n d e m o g r a f i s c h e g e g e v e n s % W m o d e s k u n d i g h e i d o p p r o v i n c i a a l n i v e a u 1 5 % F a c i l i t e r e n v a n d e W m o c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e 1 5 %

11 1 1 D e z e s m e e s t g e n oe m d e o n d er st e u ni n g sv r a g e n wo r d e n hi e r o n d e r ui t ge we r k t. S i g n a l e r i n g / L o b b y r i c h t i n g V W S i. v. m. W m o b u d g e t o n t w i k k e l i n g e n M e e r d a n d r i ev i er d e v a n d e ge m ee n t e n ge e f t a a n d at d e P r ov i nc i e e e n si g n a le r e nd e r o l r i c ht i ng VW S m o et h e bb e n i n v e r b a n d m et d e W m o b ud g e t o nt wi k k e li n g e n. D e ze s i g n a le r i n g / be la n g e n b e h a r t i g i n g moet v ooral gebaseerd zijn op de voor Limburg specifieke demografische sit ua t i e ( d e m o g r af i s c h e v o or s pr o n g) e n a a n di e n t t e s lu i t e n bi j si gn a le r i n g e n b e la n g e n b e h a r t i gi n g v a n V NG en d e G 27 g e m e e nt e n. S t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n v a n m a n t e l z o r g e n v r i j w i l l i g e r s w e r k M e e r d a n d r i e v i e r d e v a n d e g e m e e n t e n g e e f t a a n d a t d e P r o v i n c i e m a nt e lzo r g e n v r i j wi l li g e r s we r k m o et s t i m u le r e n en f a ci li t e r e n. M e es t g e n o em de a n t wo o r d e n zi j n : P r o f e s s i o n a l i s e r i n g e n d e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g v a n i n f o r m e l e z o r g e n v r i j w i l l i g e r s o r g a n i s a t i e s ; He t i n k a a r t b r e n g e n v a n v r a a g e n a a n b o d v a n i n f o r m e l e z o r g ; T o e zi e n o p e e n d e k k en d e on d e r st e u ni n gs s t r u c t u u r v o or m a nt e lzo r g e r e n v r i j wi l li g e r s ( o p s p or e n v a n w i t t e v l e k k e n ) ; P u b li c i t ei t ov er c i v i l s o ci e t y e n d e r o l v a n m a nt e lzo r g e n v r i j wi l li g e r s h i e r i n. D e z e o n d e r s t e u n i n g s v r a a g k a n g r o t e n d e e l s v e r k l a a r d w o r d e n d o o r d e r e la t i ev e o nb e k e n d h ei d m et d e ze m a t e r i e bi j ( k le i n e r e) ge m ee n t e n. I e t s m i nd e r d an d e h e lf t v a n d e ge m e en t e n g e ef t a a n d at zi j no g g ee n b e le i d h e b b e n o n t wi k k e ld t en a a n zi en v an p r es t at i ev e ld 4 ( o n d e r s t e un i n g m a n t e l z o r g e r s e n v r i j wi l li g e r s ). H i e r b i j g e v e n v o o r a l d e k le i n e r e g e m e e n t e n a a n n i e t ov er v o ld o e n d e h a n dv at t en t e b e s c hi k ke n om b e le i d o v er d i t p r e st at i ev e ld o p t e st e l le n. H e t st i m u le r e n v a n m a n t e l zo r g e n v r i j wi l li g e r s w e r k li g t i n de li j n v a n a c t i v i t ei t en zo a ls i n h et p os i t i o n pa p e r De W m o: k la a r v o o r d e S t ar t? wo r d e n b e sc h r ev e n. T ev e n s k o m e n d e z e b e l e i d s o n d e r w e r p e n o o k t e r u g i n h e t c o a l i t i e a k k o o r d I n v e s t e r e n e n v e r b i n d e n. C o n t i n u e r e n v a n d e o n d e r s t e u n i n g s r o l v a n h e t H u i s v o o r d e Z o r g m. b. t. W m o c l i ë n t e n p a r t i c i p a t i e U i t Tabel 3 b li j kt d a t h et c on t i n u er e n v a n h e t on d e r s t e u ni n g sa a n b o d v a n h et H ui s v o or d e Z or g m. b. t. W m o c li ë n t en p a r t i c i pa t i e d o o r 6 0 % v a n d e g e m e e n t e n a l s w e n s e l i j k wo r d t e r v a r e n. R u i m 8 5 % v a n d e o n d e r v r a a g d e g e m e e n t e n g e e f t a a n b e k e n d t e z i j n m e t h e t o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d. O v e r h et ondersteuningsaanbod is eenderde tevreden, waarbij v o o r a l k l e i n e r e g e m e e n t e n a a n g e v e n d a t h et H ui s v o or d e Z or g v e e l we r k u i t h a n d e n n e em t. 4 v a n d e 2 0 ge m ee n t e n z i j n n i e t t e v r e d e n o v er h et o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d. A s p ec t e n di e de ze g e m e e n t e n a a n h e t o n d e r s t e u n i n g s a a nb o d v a n h et H ui s v o or d e Z o r g m i s s e n : O p d e e er st e p la a t s n e em t H e t H u i s v o o r d e Z o r g n o g o nv o ld o e n d e d e r o l v an i n t e r m e di a i r t u ss e n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n o r g a n i s a t i e s o p z i c h ; T e n t w e e d e s t a a t h e t H u i s v o o r d e Z o r g n o g t e v e e l t e g e n o v e r g e m e e n t e n. R u i m 4 0% he e f t ge e n m e ni n g ov er h et on d e r st e u ni n g s a a n bo d om d at : D e o n d e r s t eu n i n g r e c h t s tr e e k s lo o p t v i a h e t ge m ee n t e li j ke W m o c li ë n t e n p la t f o r m e n e r i s g e e n c o n t a ct t u s s e n h e t H u i s v o o r d e Z o r g e n d e g e m e e n t e ; N o g g e e n u i t s pr a k e n g e d a an k un n e n wo r d e n om d at o n de r st e u ni n g r e ce n t i s g es t ar t ; E r g e e n g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n h e t o n d e r s t e u n i n g s a a n b o d. H e t o nt br e k e n v a n e e n m e ni n g ov er h e t on d e r st e u ni n g s a a n bo d v a l t m o g e l i j k t e v e r k l a r e n d o o r d at h e t H u i s v o o r d e Z o r g v o l g e n s g e m e e n t e n n og o nv o ld o e n d e d e r o l v a n i nt er m e d i ai r t u ss e n g em e e nt e n e n cliëntenorganisaties o p zi ch n e em t.

12 1 2 N a a r a a n le i di n g v a n r e c en t e p e r s p u b li c a t i e s ov er d e W m o zijn er bij d e h e l f t v a n d e g e m e e n t e n v r a g e n o v er d e v e r e ni g b a ar h ei d v a n d e v e r sc h i ll e n d e r o l le n ( z o a l s i n t e r m e d i a i r e n b e l a n g e n b e h a r t i g e r ) di e h e t H u i s v o o r d e Z o r g h e ef t. S t i m u l e r e n v a n i n n o v a t i e v e p r o j e c t e n R u i m d e h e lf t v a n ge m e en t e n v i n dt d at de P r ov i n ci e i n n ov at i ev e W m o pr oj e ct e n m o e t s t i m u le r e n. M e e s t g e n o e m d e p r o j e c t e n w a a r b i j g e m e e n t e n g e b a at zi j n, r i ch t e n zi c h o p h e t : c r e ë r e n v a n s a m e n h a n g i n d e h u l p v e r l e n i n g ; v o r m g e v e n v a n e e n c i v i l s o c i e t y ; b e v o r d e r e n v a n e e n i n t e g r a l e a a n p a k b i n n e n d e W m o ( s a m e n h a n g t u s s e n d e p r e s t a t i e v e l d e n ) V o o r a l d e k le i n e r e g em e e nt e n g ev e n a a n d a t h et n og t e v r o e g i s v o o r i n n ov at i e. O o k h e t i n k a a r t b r e n g en e n v er s pr e i d e n v a n best practices zi et m e er da n d e h e lf t v a n d e ge m ee n t e n a ls e e n t a a k v a n d e Pr ov i n ci e. H e t st i m u le r en v a n i nn ov at i e e n h e t v er s pr e i d e n v a n best practices s lu i t g oe d a a n b i j d e a a n j a g e n d e r o l d i e d e P r o v i n c i e w i l v e r v u l l e n. F a c i l i t e r e n v a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g Bijna alle gemeenten werken in het kader v an de W mo op regionaal n i v e a u s am e n e n gev e n a a n d a t d e ze s a m e n we r ki n g g o e d v e r lo o p t. R ui m d e h e lf t ge e f t aa n d at d e Pr ov i n ci e d e ze sa m e n we r k i n g ni et h o e f t t e f a ci li t e r en. D e g e ï n t e r v i e w d e g e m e e nt e n i n d e r e gi o s M a as t r i c h t M e r g e l l a n d e n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k g e v e n a a n d a t e r w é l b e h o e f t e i s a a n h e t f a c i l i t e r e n v a n r e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g ( i n d e v or m v a n e e n o n d er st e u ni n g s b u d ge t ) d oo r d e P r ov i n c i e. R u i m t w e e d e r d e v a n d e g e m e e nt e n g e e f t a a n d a t d e s t ed e li j k e/ gr o t e r e g em e e nt en q u a c a p a ci t e i t e n k e n n i s v a ak e en k ar t r e kk e r sr o l b i n n e n d e r e gi o n a le s am e n we r k i n g v er v u lle n. O n t w ik k e l e n v a n e e n g o e d in s t r um e nt v oo r d e v er d e l in g v a n o ve r g e h ev e l d e A W B Z - s ub s id ie s o v e r p r o v i n c i a a l e n r e g i o n a a l o p e r e r e n d e or g an is a t ie s. U i t d e i nt e r v i e ws b li j kt d a t ov er de v e r d e li n g v a n d e ov er g e h ev e ld e s u b si di e s v o or p r ov i n ci a a l e n r e g i on a a l we r k e n d e o r ga n i s a t i e s v o or i n t er g em e e nt e li j k e a f sp r a k en zi j n g e m a a k t. Di t wi l ze g g e n d a t g e m e e nt e n i n Z u i d L i m b u r g e n d e g e m e e n t e n i n N o o r d - M i d d e n - Li m b u r g hi e r ov e r a f sp r a ke n h eb b e n g e m a a kt. M e er d a n t we e d e r d e v an d e o nd e r v r a a g d e g e m e e n t en g e ef t a an d at zi j e r v a n u i t g a a n d at oo k v o or o p b ov en r e gi o n a a l n i v e a u a f sp r a k e n zu l l e n wo r d e n g e m a a k t. T w e e d e r d e v a n d e g e m e e n t e n g e ef t a a n d a t de r o l v a n d e P r ov i nc i e zi c h v o or a ls n o g m o e t b e p er k e n t ot h e t i n s pr i n g e n b i j p r o b le m e n. Di t k om t ni et ov e r e e n m e t d e 4 0% di e a a n g e ef t d at de P r ov i n ci e e e n i n st r um e nt v o o r d e v e r de li n g v a n d e s u b si d i e s m o et o n t wi k k e le n ( zi e Tabel 3 ). D e ze t e ge n s t r i j di g h ei d i s m e d e t e v er k la r e n d o or d at v ee l g e m e e nt e n hi e r ov e r n o g g e e n b e le i d h e b b en g evo r m d e n e r m om e n t ee l wo r d t b e k ek e n of e n ho e hi er o p r e g i on aa l n i v ea u i nv u lli n g a a n k a n wo r d e n ge g ev e n. M i n d e r d a n e e n d e r d e v a n d e g e m e e n t e n g e v e n a a n d a t d e P r o v i n c i e a l s b e s c h er m h e er v o or pr ov i n ci a le e n r e g i o n a l e o r g a n i s a t i e s zo u k u n ne n o pt r e d e n. Di t om d e c o nt i n u ï t ei t v a n h et b es t a a n d e a a nb o d ze k e r v o or d e ee r st e j ar e n t e b e wa k e n.

13 Deel 2 Ervaringen van cliënten 1 3

14 1 4 H o o f d s t u k 4 O p z e t q u i c k -s c a n D e ze q u i c k -scan h e ef t t o t d o e l i n zi c ht t e k r i j g e n i n d e e er st e er v ar i ng e n m et H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n v a n c li ë n t e n e n v er t eg e n wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n p la t f o r m s i n L i m b ur g s i n d s d e i nv o er i ng v a n d e W m o. O m d e z e e r v a r i n g e n t e i n v e n t a r i s e r e n w o r d t g e b r u i k t g em a a kt v a n v r a g en li j s t en. D a a r na a s t i s e e n i nv e nt a r i s at i e g em a ak t v a n d e e r v a r i n g e n d i e zi j n g em e ld b i j h e t la n d e li j k e M e ld p u n t h ui s ho u d e li j k v er zo r g i n g. O m i n zi c ht t e k r i j g e n i n d e e e r st e e r v a r i ng e n zi j n d e v o lg e n d e v r a a g st e l li n g e n o p ge s t e ld : - We l k e e r v ar in g e n h e b b e n c l ië n t e n m e t d e o v er g a n g v a n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n v a n d e AW B Z n a a r d e W m o? - We l k e er v ar in g e n h e b b e n c l ië n t e n d ie n á 1 j a n u ar i g e br u ik zi j n g a a n m a k e n v a n H u l p b ij h e t h u i s h o u d e n? D o e l g r o e p Z o w e l c l i ë n t e n d i e i n a l e e n i n d i c a t i e v o or H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n h a dd e n a ls c li ë n t e n di e ná 1 j a n u ar i e e n i nd i ca t i e v o o r d e ze zo r gv o or zi e ni n g h e b b e n o n t v a n g e n, zi j n b i j d eze q u i c k -scan b e t r o k k e n. E r i s g e t r a c h t o m o p k o r t e t e r m i j n e e n z o c o m p l e e t m o g e l i j k b e e l d t e k r i j g e n v a n d e e e r st e e r v a r i n g en v an c li ë n t e n. D a a r v o o r we r d en d r i e g r o ep e n r e s p o nd e n t en b e na d e r d, t e we t e n : 1 v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n c l i ë n t e n p l a t f o r m s W m o i n he t k a d er v a n de ze q u i c k -s c a n h e b b e n a l le v er t e g en wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n p la t f o r m s i n L i m b u r g e e n v r a g e n l i j s t o n t v a n g e n wa a r i n we r d g eï n f or m e e r d n a ar d e g ev o lg e n v a n d e o v er h ev e li n g v a n H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n n a a r d e g em e e nt e. 2 d e e l n e m e r s a a n h e t c l i ë n t e n p a n e l H u i s v o o r d e Z o r g h e t c l i ë n t e n p a n e l h e e f t t o t d o e l i n L i m b u r g o p e e n s n e l l e m a n i e r i n z i c h t t e k r i j g e n i n m e n i n g e n v a n zo r gv r a g er s. H e t c li ë n t en p a n e l we r k t v i a i nt er n e t e n i s g es c hi k t v o or h e t t oe s t ur e n v a n k o r t e v r a g e n li j st e n a a n d e c li ë n t e n. V a n a l le c li ë n t e n d i e zi j n i n g e sc h r ev e n bi j he t c li ë n t en p a n e l zi j n d e v o lg e n d e g e gev e n s b e k e nd : s o or t c li ë n t, d o e lg r o e p, v a n we lk e zo r g m a a kt c li ë n t ge b r u i k, h o o gs t g e n o t e n o p le i d i n g, li d v a n e e n p a t i ë nt e n / b e la n g e n v e r e ni gi n g o f c li ë n t e nr a a d. D aa r n a a s t zi j n o o k l e e f t i j d, g e s l a c h t e n wo o n p la a t s b e k e n d. O p h e t m o m en t v a n d e q u i c k -scan n em en e r c li ë n t e n d e e l a a n h e t p a n e l. 3 c l i ë n t e n d i e h u n e e r st e e r v ar i n ge n m e t d e W mo h e b be n g em el d vi a h e t o p i nt e r n e t b e s c h i k b a ar ge s t el d e M el d p u n t h ui s ho u d e l i j k e v e rz o r gi n g U i t s l u i t e n d d e m e l d i n g e n v a n c l i ë n t e n u i t L i m b u r g z i j n b i j d e q u i c k -s c a n b et r ok k e n. D a t a -ve r za m e l in g Vragenlijst voor cli ë n t e n M e t b e h u lp v a n e e n v r ag e n li j st we r d ge ï nf o r m e er d na a r d e e e r st e e r v a r i n g e n m e t H u lp b i j he t h u i s h o u d e n. I n d e ze li j st zi j n o o k e n k e le v r a g e n o p g e n om e n u i t d e li j s t v a n h e t M e l d p u n t h u i s h o u d e li j ke v e r z o r g i n g. D i t i n v e r b a n d m e t d e v e r g e l i j k b a a r h e i d v a n d e ge g ev e n s. D e ze v r a gen li j s t e n we r d e n g e s t u ur d n a a r c li ë n t e n di e de e ln e m e n a an h e t c li ë n t en p a n e l v a n h et H u i s v o or d e Z o r g en c li ë n t e n di e t ev e n s v er t eg e n wo o r d i g er zi j n v a n e e n c li ë n t e n p la t f or m W m o i n Li m b u r g. D e v r a g en h a d d e n o. a. b e t r e k k i n g o p t e v r e d e n h ei d ov e r d e zo r g, i nf or m at i ev o or zi e n i ng r o n d d e W m o en de g ev o lg e n v a n d e W m o o p o n d e r a n d e r e h e t a a n t a l u r e n zo r g e n d e i n d i c a t i e st e l li n g. O o k k o n de n c li ë n t e n p o si t i ev e of n e g a t i e v e e r v a r i n g e n m e t d e W m o w e e r g e v e n. D e z e v r a g e n l i j s t w a s b e s t e m d v o o r c li ë n t e n o f

15 1 5 v er t e g e n wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n. V oo r de le e s b a a r h e i d za l i n di t r a p p o r t u i t s lu i t e nd v a n c li ë n t e n wo r d e n g e s p r o k en. V r a g e n l i j s t v o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n c l i ë n t e n p l a t f o r m s A a n d e v e r t e g e n wo o r di g e r s v a n d e c li ë n t e n p la t f o r m s di e ze lf g é é n c li ë n t zi j n, we r d g ev r a a g d o m p o si t i ev e e n / o f n e g at i ev e e r v a r i n g e n om t r e n t d e W m o n e e r t e s ch r i j v e n. Meldpunt huishoudelijke verzorging D i t m e ld p u n t h u i s h o u d e l i j k e v e r z o r g i n g i s d o o r zo r g b e la n g o r g a ni s at i e s i n h e t le v e n g e r oe p e n. Zi j b e h a r t i g en d e b e la n g e n v a n a l l e p a t i ë n t e n e n c o n s u m e n t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n z o r g - e n we l zi j n sv o or zi e n i ng e n. O m di t o pt i m a a l t e k u n n e n d o e n, i s h et be la n g r i j k d at zi j i n za g e h e b b en i n d e m e n i n g v a n d e c l i ë n t e n o v e r d e W m o ( w w w. z o r g b e l a n g -nederland.nl). Hiervoor is op landelijk niv ea u e en v r a g e n li j st o p g e st e ld d i e v i a i nt e r n et b e s ch i k b a ar i s g e st e ld. O p d e ze v r a ge n li j st k un n e n c li ë n t e n d e g e v o lg e n we e r g e v e n v an d e ov er h ev e li ng v a n d e h u i s h o u d e li j ke v er zo r gi n g v a n de AW B Z n a ar d e g e m e e n t e n. V o o r d i t o n d e r z o e k z i j n u i t s l u i t e n d m e l d i n g e n a f k om st i g ui t Li m b ur g m e e g e n o m e n. A l le m e ld i n g e n t ot e n m e t 1 4 m a a r t zi j n m e e g e n om e n i n de q u i c k -s c a n. A n a l y s e M e t b e h u lp v a n b e s ch r i j v e n d e s t at i s t i e k we r d i n zi c ht v e r kr e g e n i n d e a ar d en om v a n g v a n d e g ev o lg e n v an de W mo en de erv aringen van clië n t e n e n v e r t e g e n wo o r di g e r s v a n c li ë n t e n p la t f or m s. T i j d sp l a n I n d e m a a n d e n j a n u a r i e n f e b r u a r i v a n i s d e q u i c k -scan v oo r b er ei d e n is d e v r a g e n li j st o p g e s t e l d. O o k z i j n a f s p r a k e n g e m a a k t m e t h e t H u i s v o o r d e Z o r g o v e r t o e z e n d i n g v a n d e v r a g e n l i j s t a a n h e t c li ë n t e n p la t f o r m e n h et c li ë n t e n p a ne l. B e g i n m a ar t st a r t t e d e d a t a -v e r z a m e l i n g e n h a lv e r we g e m a ar t k on wo r d e n g e s t a r t m et d e a n a lys e v a n d e d at a.

16 1 6 H o o f d s t u k 5 R e s u l t a t e n q u i c k -s c a n c l i ë n t e n I n d i t h o o f d s t u k w o r d e n d e r e s u l t a t e n b e s c h r e v e n d i e zi j n v e r k r e ge n o p b a si s v a n de v r a g e n li j st e n i n g ev u ld d o o r d e c li ë n t e n e n d e v e r t e g e nwo o r d i g e r s v a n c li ë n t e np la t f o r m s. N a e e n b e s c hr i j v i n g v a n d e r e s p o n s wo r d e n ee r st d e r e s u lt a t e n b e s ch r ev e n v a n d e c li ë n t e n. Hi e r na k om e n d e r e su lt a t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g er s v a n d e c li ë n t e n p la t f or m s a a n b o d. Bi j d e i n t er pr e t at i e v a n d e r e s u lt a t e n m o et r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t h e t f e i t d a t v e e l c l i ë n t e n z i c h n o g i n e e n o v e r g a n g s f a s e b e v o n d e n t i j d e n s d e q u i c k -scan e n e r h e r i n d i c at i e s p la a t s v i n d e n R e s p o n s I n d e ze p a r a gr a af wo r d t d e r e sp o n s v a n d e d r i e d o e lg r o e p e n b e s c hr ev e n. H et b e t r e f t de r e s p o n s n a é é n r e m i n d er. V e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e c l i ë n t e n p l a t f o r m s W m o V a n d e i n t o t a a l v r a g e n li j s t e n di e we r d e n v er st u u r d a a n d e v e r t e g e n wo o r di g er s v a n d e c l i ë n t e n p la t f o r m s zi j n 16 1 li j st e n ( 3 7%) g er e t o ur n e er d. Hi e r v an b le k e n 4 3 ( 27 %) li j st e n af k om st i g v a n v er t e g e n wo o r d i g er s d i e t ev e n s c li ë n t 3 zi j n. D e ov e r i g e ( 7 3% ) v r a g e n li j st e n wa r e n a f k o m s t i g v a n v ertegenwoordigers v an cliëntenplatforms die zelf géén cliënt zijn. Cliëntenpanel V a n d e i n t o t a a l c li ë n t e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h et c li ë nt e n p a n e l v a n h e t H u i s v o or de Z or g h e b b e n ( 4 1 % ) c l i ë n t e n d e v r a g e n l i j s t i n g e v u l d ; h i e r v a n h a d d e n 3 4 c l i ë n t e n 4 H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n. L a a t st g e n o em d e g r oe p i s v o or d e ze q u i c k-scan r e le v a n t. Meldpunt huishoudelijke ver zorging B i j h e t M e l d p u n t h u i s h o u d e l i j k e v e r z o r g i n g z i j n i n t o t a a l 3 4 m e l d i n g e n 5 g e r eg i st r e e r d. I n t o t a a l i s du s s p r ak e v a n e en r e s p o ns v a n c li ë n t e n ( wa a r v a n 6 c li ë n t e n p a s n á H u lp b i j h e t h u i s h o u d e n he b b e n a a n g ev r a a g d) en 1 18 v er t e g en wo o r d i g er s v a n c li ë n t e n p la t f or m s E r v a r i n g e n va n cl i ë n t e n di e al v ó ó r H u l p b i j h e t h u i s h o u d e n h a d d e n I n Tab e l 4 w o r d e n e n k e l e k e n m e r k e n v a n d e c l i ë n t e n w e e r g e g e v e n. V a n d e c l i ë n t e n d i e h u n e r v a r i n g e n b i j h et m e ld p u n t h e b b e n g er e gi s t r e er d zi j n de v o lg e n d e ke n m er k e n ni e t b e ke n d : l e e f t i j d, d u u r v a n d e h u l p, d o e l g r o e p e n s o or t zo r g. Ui t Ta b e l 4 b li j k t d a t r e la t i e f m ee r r es p o n d e nt e n v r o u w i s; d e g e m i d d e ld e le e f t i j d v a n de c li ë n t e n ui t d e c li ë n t e n p l a t f o r m s i s 6 4 j a a r ( S D = ) e n d i e v a n d e c li ë nt e n ui t h e t c l i ë n t e n p a n e l 6 2 j a a r ( S D = ). D e m e e st e c li ë n t e n h e b b e n la n g e r d a n 1 j a ar h u lp e n d e m e e s t e n v a n h e n o n t v a n g e n zorg in natura. De meeste cliënten die tev ens deel uitmaken v an een cliëntenpla t f or m h e b b e n e en li c h am e li j k e o f zi n t ui g li j ke b ep e r ki n g ( 4 3% ) t er wi j l o n g ev e er ee n d er d e d e e l v an d e c li ë n t e n u i t h et c li ë nt e n p a n e l e e n c h r o ni sc h e zi ek t e h e ef t e n e e n de r d e d e e l s e n i or i s zo n de r e e n b e p er ki n g. D e g r o o t s t e r e s p o n s i s a f k o m s t i g u i t d e r e g i o s P a r k st a d Li m bu r g e n M a as t r i c h t -M e r g el l a n d ( c li ë n t e n ui t d e p la t f o r m s : r es p e ct i ev e li j k 2 8 % e n 2 6 %) ; N o o r d - Li m b ur g e n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k ( c l i ë n t e n u i t h e t p a n e l: r e s p e c t i e v e l i j k 3 5 % e n 2 6 % ) e n M i d d e n -L i m b u r g O o s t e n W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k ( c l i ë n t e n v a n h e t m e ld p u n t : r e s p e ct i ev e li j k 2 9 % e n 2 7% ). 3 in dit hoofdstuk verder te noemen: cliënten uit het platform 4 in dit hoofdstuk verder te noemen: cliënten uit het panel 5 in dit hoofdstuk verder te noemen: cliënten van het meldpunt

17 1 7 T a b e l 4: K e n m e r k e n v a n c l i ë n t e n ( n = ) G e s l a c h t * M a n v r o u w C l i ë nt e n u i t h et p l a t f o r m ( n = 4 3 ) 1 9 ( 4 5 ) 2 3 ( 5 5 ) C l i ë n t e n u i t h e t p a n e l ( = 3 4 ) 1 4 ( 4 1 ) 2 0 ( 5 9 ) C l i ë n t e n v a n h e t m e l d p u n t ( n = 3 4 ) 1 1 ( 3 2 ) 2 3 ( 6 8 ) Gemiddelde le e f t i j d ( s t a n d a a r d d e v i a t i e ) 6 4 ( 1 2 ) 6 2 ( 1 2 ) nvt D u u r v a n d e h u l p K o r t e r d a n 6 m a a n d e n T u s s e n 6 e n 1 2 m a a n d e n L a n g e r d a n 1 j a a r 4 ( 1 0 ) 1 ( 3 ) 3 4 ( 8 7 ) 2 ( 6 ) 1 ( 3 ) 2 9 ( 9 1 ) nvt D o e l g r o e p S e n i o r L ic h a m e l ij k / zi n t u ig l i j k b e p e r kt V e r s t an d e l ij k b e p e r k t C h r o n i s c h / p s y c h i a t r i s c h / v e r s l a v i n g s z o r g C h r o n i s c h G e z o n d 6 ( 1 5 ) 1 7 ( 4 3 ) 2 ( 4 ) 1 ( 3 ) 1 2 ( 3 0 ) 2 ( 5 ) 1 1 ( 3 2 ) 5 ( 1 5 ) 2 ( 6 ) 4 ( 1 2 ) 1 1 ( 3 2 ) 1 ( 3 ) nvt R e g i o R e g i o N o o r d -L i m b u r g R e g i o M i d d e n -L i m b u r g R e g i o W e s t e l i j k e M i j n s t r e e k R e g i o P a r k s t a d L i m b u r g R e g io M a a s t r ic h t -M e r g e l l a n d 7 ( 1 8 ) 5 ( 1 3 ) 6 ( 1 5 ) 1 1 ( 2 8 ) 1 0 ( 2 6 ) 1 2 ( 3 5 ) 3 ( 9 ) 9 ( 2 6 ) 7 ( 2 1 ) 3 ( 9 ) 5 ( 1 5 ) 1 0 ( 2 9 ) 9 ( 2 7 ) 8 ( 2 3 ) 2 ( 6 ) S o o r t zo r g I n n a t u r a V i a P G B * 1 m i s s end e w a a r d e 28 ( 7 2 ) 1 1 ( 2 8 ) 1 7 ( 5 3 ) 1 5 ( 4 7 ) nvt A a n d e c li ë n t e n d i e d e e l u i t m a a kt e n v a n h e t p la t f or m e n v a n h et m e ld p u n t we r d ge v r a a g d óf e n zo j a, we lk e g e v o lg e n d e i nv o e r i n g v a n d e W mo h a d o p ee n a an t a l a s p e ct e n ( g e e n g ev o lg e n, p o s i t i ev e g e v o l g e n, n e g a t i e v e g e v o l g e n, w e e t n i e t ). C li ë n t e n di e d ee l u i t m a a kt e n v a n h e t c li ë n t e n p a n e l k o n d e n b i j d e ze v r a a g a l le e n m a a r a a n gev e n b i j wé lk e v a n g e n o em d e a s p e ct e n zi j n e g a t i e v e g ev o lg e n h a d d e n o n d e r v o n de n. I n Ta b e l 5 wo r d e n d e r es u lt a t e n v a n de ze v r aa g b es c h r ev e n. Hi e r ui t k o m t n a a r v o r e n d at bi j d e t h u i s zo r g o r g an i sa t i e e n d e k wa li t e i t v a n zo r g h e t m er e n d e e l v a n d e r e s p on d e n t en a a n g e ef t g e e n g e v o l g e n v a n d e W m o t e o n d e r v i n d e n ( r e s p e c t i e v e l i j k 5 5 % e n 5 8 % ). O o k d e v o o r d e s k u n di g h ei d v a n de p e r s o o n d i e h u l p v e r l e e n t e n h e t a a n t a l u r e n z o r g li j k t v o or e e n gr o ot d ee l v a n d e c li ë n t e n d e W m o g e e n g e v o lg e n t e he b b e n ( r e s p e ct i ev e li j k 4 9% e n 4 4% ). I n t ot a a l 5 7 % v a n d e r e s p on d e nt e n ge e f t aa n ni et t e w e t e n w a t d e g e v o l g e n v a n d e W m o z u l l e n z i j n o p d e h o o g t e v a n h e t P G B ; d a a r n a a s t b l i j k t d a t 4 1 % v a n d e c li ë n t e n a a n g ee f t ni et t e we t e n wa t d e g ev o lg e n zi j n o p d e h o o g t e v an d e ei g e n b i j dr a g e e n 3 8% n i e t d e g ev o lg e n k e nt v a n d e W m o o p d e i n d i c a t i e s t e l li n g. D e ze r es u lt a t e n li j k e n i n ov er e e n st e m m i n g m et d e e r v a r i n g e n d i e c l i ë n t e n h e b b e n a a n g e g e v e n. E e n a a nt a l c li ë n t e n g a f a a n o n ze k e r t e zi j n ov er d e h oo g t e v a n d e ei g e n b i j d r a g e of h e t PG B. M o g e li j k d a t e r v a r i n g e n m e t b et r e kk i ng t o t o nt o er e i ke n d e

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37.

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37. H ijm / B A m A m A A w g Rij A B C D E F G H Miii v Ifuuu Miiu M Smi : Poji Fom Sh T Az x B i IN W i j z D k Siui uif km - km Tkigumm /m wwwoup A /m A A /m A k o A A B A A A /m o o o /m A Tk Tkigomhijvig

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Toetsrooster klas 1 Periode 3

Toetsrooster klas 1 Periode 3 Toetsrooster klas 1 Periode 3 Week 9 vak uur surv Week 13 vak uur Week 17 vak uur Week 21 vak uur di 1-mrt di 29-mrt di 26-apr meivakantie di 24-mei wo 2-mrt wo 30-mrt wi 4 wo 27-apr meivakantie wo 25-mei

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Richtlijnen voor het milieueffectrapport 9-368 januari 2010 Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aansluiting Nuth 8 december 2009 B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g A a n v u l l e n d a d v i e s v o o r r i c h t l i j

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie