Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o."

Transcriptie

1 Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011

2 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de Nederladse samelevig va Nelleke Koot Uitgeverij Coutiho bv Alle rechte voorbehoude. Behoudes de i of krachtes de Auteurswet va 1912 gestelde uitzoderige mag iets uit deze uitgave worde verveelvoudigd, opgeslage i ee geautomatiseerd gegevesbestad, of opebaar gemaakt, i eige vorm of op eige wijze, hetzij elektroisch, mechaisch, door fotokopieë, opame, of op eige adere maier, zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig va de uitgever. Voor zover het make va reprografische verveelvoudigige uit deze uitgave is toegestaa op grod va artikel 16 h Auteurswet 1912 diet me de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedige te voldoe aa Stichtig Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overeme va (ee) gedeelte() uit deze uitgave i bloemlezige, readers e adere compilatiewerke (artikel 16 Auteurswet 1912) ka me zich wede tot Stichtig PRO (Stichtig Publicatie- e Reproductierechte Orgaisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, eerste druk 1998 zesde, herziee druk 2011 Uitgeverij Coutiho Postbus AH Bussum Noot va de uitgever Wij hebbe alle moeite gedaa om rechthebbede va copyright te achterhale. Persoe of istaties die aaspraak make op bepaalde rechte, wordt vriedelijk verzocht cotact op te eme met de uitgever. ISBN NUR 740

3 Werkblad 1 De kaart va Nederlad De kaart va Nederlad Noordzee Duitslad België Werkblad 1 bij hoofdstuk 1 va Bagage

4 Werkblad 2 Tulpe uit Amsterdam Lees de tekst. Begrijp je alle woorde? Waar gaat dit lied over? Tulpe uit Amsterdam Herma Emmik Als de lete komt, da stuur ik jou tulpe uit Amsterdam. Als de lete komt, pluk ik voor jou tulpe uit Amsterdam. Als ik wederkom, da breg ik jou tulpe uit Amsterdam. Duized gele, duized rooie wese jou het allermooiste! Wat mij mod iet zegge ka zegge tulpe uit Amsterdam! Ja uit de polder zei: Atje ach, kid, ik mag je zo graag! Hoe moet dat ou, liefste Atje? Morge ga ik aar De Haag! E bij de oeroude mole klok oder ee hemel, zo blauw: Ik heb je zo lief e jij hebt me lief! Ach, Atje, k blijf jou altijd trouw! Als de lete komt, da stuur ik jou tulpe uit Amsterdam. Als de lete komt, pluk ik voor jou tulpe uit Amsterdam. Als ik wederkom, da breg ik jou tulpe uit Amsterdam. Duized gele, duized rooie wese jou het allermooiste! Wat mij mod iet zegge ka zegge tulpe uit Amsterdam! Oorsprokelijke titel: Tulpe aus Amsterdam Tekst: K. Neuma & E. Bader Muziek: Ralf Arie Nederladse tekst: Erik Frasse e Va Aleda 1956 Iteratioale Muziek Co. Werkblad 2 bij hoofdstuk 1 va Bagage

5 Werkblad 3 Verschillede atioaliteite i mij groep aam atioaliteit lad va herkomst Werkblad 3 bij hoofdstuk 1 va Bagage

6 Werkblad 4 Vreemde woorde Frase woorde Egelse woorde Werkblad 4 bij hoofdstuk 1 va Bagage

7 Werkblad 5 Feeste e herdekigsdage Wat? Waeer? Waarom? Hoe? Vrij? Nieuwjaarsdag 1 jauari Valetijsdag Caraval Werkblad 5 bij hoofdstuk 2 va Bagage

8 Werkblad 6 Iterview feeste A. Iterview ee Nederlader. 1 Mag ik u wat vrage? 2 Hoe heet u? 3 Wat is voor u het belagrijkste feest va het jaar? 4 Waarom is dit feest zo belagrijk voor u? 5 Met wie viert u dit feest? 6 Waar viert u dit feest? 7 Hoe viert u dit feest? 8 Hore er speciale gewootes of gebruike bij dit feest? 9 Zo ja, welke zij dat? Werkblad 6 bij hoofdstuk 2 va Bagage 1/2

9 Werkblad 6 Iterview feeste B. Iterview ee medecursist. 1 Mag ik u wat vrage? 2 Hoe heet u? 3 Wat is voor u het belagrijkste feest va het jaar? 4 Waarom is dit feest zo belagrijk voor u? 5 Met wie viert u dit feest? 6 Waar viert u dit feest? 7 Hoe viert u dit feest? 8 Hore er speciale gewootes of gebruike bij dit feest? 9 Zo ja, welke zij dat? Werkblad 6 bij hoofdstuk 2 va Bagage 2/2

10 Werkblad 7 Weekoverzicht dag activiteit maadag disdag woesdag doderdag vrijdag zaterdag zodag Werkblad 7 bij hoofdstuk 2 va Bagage

11 Werkblad 8 Bijsluiter medicije Lees de bijsluiter e beatwoord de volgede vrage. 1 Hoe heet het medicij? 2 Voor welke klachte ku je dit medicij gebruike? 3 Hoe moet je dit medicij gebruike? 4 Hoeveel va dit medicij mag / moet je gebruike? 5 Hoe vaak mag / moet je dit medicij gebruike? 6 Hoe lag mag / moet je dit medicij gebruike? 7 Moet je de kuur afmake? 8 Wat zij de bijwerkige va dit medicij? 9 Waeer mag je dit medicij iet gebruike? Werkblad 8 bij hoofdstuk 3 va Bagage

12 Werkblad 9 Oefeformulier aavraag zorgverzekerig 1 Persoosgegeves Volledige achteraam verzekerigsemer: Voorletters: Straat: Huisummer: Postcode: Wooplaats: Telefoo overdag: adres: Burgerserviceummer: Geboortedatum: Geslacht: ma / vrouw Burgerlijke staat: getrouwd / als parter geregistreerd / samewoed / alleestaad Natioaliteit: Nummer idetiteitsbewijs: 2 Zorgverzekerig Kruis aa. Welke basisverzekerig kiest u? Variat 1 Variat 2 3 Eige risico Kruis aa. Welk eige risico kiest u? 170 euro 270 euro 370 euro 470 euro 4 Aavullede verzekerig Wilt u ee aavullede verzekerig? Zo ja, maak da hieroder uw keuze. beperkte aavullede verzekerig basis tad luxe tad uitgebreide aavullede verzekerig basis tad luxe tad plus aavullede verzekerig basis tad luxe tad 5 Igagsdatum Vaaf welke datum wilt u verzekerd zij? Werd aa u ooit ee verzekerig va welke aard da ook geweigerd of opgezegd? ja / ee Zo ja, door wie e waeer? Wat was de rede? Werkblad 9 bij hoofdstuk 3 va Bagage 1/2

13 6 Betalig Hoe wilt u de premie betale? automatisch acceptgiro Hoe wilt u uw eige risico betale? automatisch acceptgiro Geweste betaligstermij: per maad per kwartaal per halfjaar per jaar Wat is uw bakummer? 7 Odertekeig Door odertekeig va het formulier verklaart odergetekede ee verzekerig af te wille sluite e gaat hij / zij akkoord met alle voorwaarde die door de verzekeraar gesteld zij. datum: hadtekeig verzekerigsemer: Werkblad 9 bij hoofdstuk 3 va Bagage 2/2

14 Werkblad 10 Oefeformulier aavraag zorgtoeslag iet versture Werkblad 10 bij hoofdstuk 3 va Bagage 1/2

15 iet versture Werkblad 10 bij hoofdstuk 3 va Bagage 2/2

16 Werkblad 11 Tie situaties Hieroder lees je 10 situaties. Bij elke situatie staat ee oplossig. Is de oplossig goed of fout? Bij fout geef je zelf ee goede oplossig. Voorbeeld: Je vriedi is op bezoek. Zij gaat om 2 uur s achts weg. Ze valt va de trap. Ze heeft ee gebroke bee. Oplossig: je belt de huisarts. Dit is fout. Goede oplossig: je belt het alarmummer: Je bet al 2 dage verkoude. Je hebt pij i je keel, je moet ieze e je hebt ee soteus. Oplossig: je gaat aar de huisarts. goed / fout 2 Het is zaterdagochted. Je kid heeft iees heel hoge koorts. Oplossig: je wacht met de huisarts belle tot maadagochted. goed / fout 3 Het is zaterdagmiddag. Je eet ee broodje e er breekt ee stukje va je kies. Je hebt gee pij. Oplossig: je belt maadag de tadarts om ee afspraak te make. goed / fout 4 Je loopt 2 keer per week hard. De laatste week heb je pij i je kie. De pij blijft. Je gaat aar de huisarts. Oplossig: de huisarts schrijft ee verwijsbriefje voor de GGZ. goed / fout 5 Je bet allee. Je ket iemad i Nederlad. Je verstaat de taal iet. Je bet moe e je hebt hoofdpij. Oplossig: je eemt og ee paracetamol. goed / fout 6 Je bet zwager! Oplossig: je belt met het ziekehuis voor de beste gyaecoloog. goed / fout Werkblad 11 bij hoofdstuk 3 va Bagage 1/2

17 7 De baby is gebore! Oplossig: je hebt kraamhulp aagevraagd voor de eerste week bij het kraamcetrum of bij de thuiszorg. goed / fout 8 Jij ligt i het ziekehuis e je ma / vrouw is ziek thuis. Oplossig: je drie kidere moete zich zelf wete te redde. goed / fout 9 Je buurma repareert het dak. Hij valt aar beede. Hij blijft op straat ligge. Oplossig: je rijdt hem i de auto aar het ziekehuis (EHBO). goed / fout 10 Drie weke gelede heb je éé keer met ee leuke ma / vrouw gevreeë. Nu heb je pij bij het plasse. Oplossig: je wast je extra goed. goed / fout Werkblad 11 bij hoofdstuk 3 va Bagage 2/2

18 Werkblad 12 Iterview over woe 1 Hoe woo je? i ee etage of flat i ee kamer i ee eegeziswoig aders 2 Hoeveel huur betaal je? 3 Betaal je servicekoste? 4 Heb je cv? (cetrale verwarmig) ja / ee 5 Heb je ee douche? ja / ee 6 Heb je ee bad? ja / ee 7 Hoe groot is je woig? 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 of meer kamers 8 Be je lid va ee woigbouwvereigig? ja / ee 9 Heb of had je ee urgetieverklarig? ja / ee 10 Hoe heb je je woig gekrege? via de gemeete via de woigbouwvereigig via de makelaar via ee advertetie via familie of keisse aders 11 Heb je ee APV-verzekerig? ja / ee 12 Heb je ee iboedelverzekerig? ja / ee 13 Heb je huurtoeslag? ja / ee 14 Be je tevrede met je woig? zeer tevrede tevrede iet tevrede 15 Wil je eigelijk ee adere woig? ja / ee 16 Zo ja, wat voor ee woig wil je da? Werkblad 12 bij hoofdstuk 4 va Bagage

19 Werkblad 13 Oefeformulier aavraag huurtoeslag iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 1/8

20 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/8

21 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 3/8

22 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 4/8

23 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 5/8

24 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 6/8

25 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 7/8

26 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 8/8

27 Werkblad 14 Meterstadekaart Meterstadekaart Aahef: Dhr. / Mevr. Voorletters: Tussevoegsel: Achteraam: adres: Klatummer: Uw verbruikadres: Huisummer: Toevoegig huisummer: Postcode: Telefoo: Meterstade Elektriciteit 1: Elektriciteit 2: Elektriciteit 3: Gas: Stadsverwarmig / warmte: Datum meteropame: Werkblad 14 bij hoofdstuk 4 va Bagage

28 Werkblad 15 Oefeformulier aavraag iboedelverzekerig Persoolijke gegeves Achteraam: Voorletters: Tussevoegsel: Geboortedatum: Geslacht: Getrouwd of samewoed? Kidere? ma / vrouw ja / ee ja / ee Adresgegeves Postcode: Huisummer: Huisummertoevoegig: Cotactgegeves Telefooummer thuis / mobiel: Telefooummer zakelijk: adres: Over de woig Koop- of huurwoig: Gebruik va de woig: koop / huur eige gebruik / gedeeltelijk verhuurd / verhuurd Aatal kamers: Geschatte iboedelwaarde: euro Welke verzekerig wilt u? Te verzekere waarde: Woohuisverzekerig euro Iboedelverzekerig euro Aasprakelijkheidsverzekerig euro Glasverzekerig euro Eige risico iboedelverzekerig eraf, maakt: euro Werkblad 15 bij hoofdstuk 4 va Bagage 1/2

29 Totale premie Te betale per maad (zie voorwaarde verzekerig) euro Ik heb de voorwaarde geleze e ga hiermee akkoord. Plaats Datum Hadtekeig aavrager Werkblad 15 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/2

30 iet versture Werkblad 16 Schadeformulier verzekerig

31 iet versture Werkblad 16 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/2

32 Werkblad 17 Tijdschrifte A. Beatwoord de vrage zelf. 1 Hoe heet je? 2 Hoe lag woo je i Nederlad? 3 Lees je wel ees ee krat i je eige taal? ee / soms / vaak 4 Lees je wel ees ee Nederladse krat? ee / soms / vaak 5 Zo ja, welke Nederladse krat? 6 Wat lees je i de krat? politiek lokaal ieuws sport strips ogelukke tv-programma s iets aders 7 Lees je wel ees ee tijdschrift i je eige taal? ee / soms / vaak 8 Lees je wel ees ee tijdschrift i het Nederlads? ee / soms / vaak 9 Welk soort tijdschrift lees je? politiek / opiie sport dames roddel hobby strip radio / tv iets aders Werkblad 17 bij hoofdstuk 4 va Bagage 1/2

33 Werkblad 17 Tijdschrifte B. Iterview ee Nederlader. 1 Mag ik je wat vrage? 2 Hoe heet je? 3 Lees je wel ees ee krat? ee / soms / vaak 4 Zo ja, welke krat? 5 Wat lees je i de krat? politiek lokaal ieuws sport strips ogelukke tv-programma s iets aders 6 Lees je wel ees ee tijdschrift? ee / soms / vaak 7 Welk soort tijdschrift lees je? politiek / opiie sport dames roddel hobby strip radio / tv iets aders Werkblad 17 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/2

34 Werkblad 18 Radio e televisie 1 Mag ik je wat vrage? 2 Hoe heet je? 3 Luister je wel ees aar de radio i je eige taal? ee / soms / vaak (Deze vraag is iet voor Nederladers.) 4 Luister je wel ees aar de Nederladse radio? ee / soms / vaak 5 Naar welke programma s? ieuws sport muziek iets aders 6 Kijk je wel ees tv i je eige taal? ee / soms / vaak 7 Kijk je wel ees aar de Nederladse tv? ee / soms / vaak 8 Welk soort programma s zie je het liefst op tv? Kruis er maximaal 5 aa. jouraal speelfilms actualiteite documetaires vervolgseries kiderprogramma s praatprogramma s kerkdieste atuurfilms reclame muziekprogramma s amusemetsprogramma s quizze medische programma s sport 9 Waarom vid je dit de beste tv-programma s? Werkblad 18 bij hoofdstuk 4 va Bagage

35 Werkblad 19 Verhuisbericht Adreswijzigig Naam: Nieuw adres Straat e ummer: Postcode: Wooplaats: Telefoo: Igagsdatum: Oud adres Straat e ummer: Postcode: Wooplaats: Telefoo: Opmerkige: Werkblad 19 bij hoofdstuk 4 va Bagage

36 iet versture Werkblad 20 Oefeformulier ischrijve bij de gemeete Werkblad 20 bij hoofdstuk 5 va Bagage 1/2

37 iet versture Werkblad 20 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

38 iet versture Werkblad 21 Oefeformulier aavrage spaarrekeig Werkblad 1 bij hoofdstuk 1 va Bagage

39 iet versture Werkblad 21 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

40 iet versture Werkblad 22 Overschrijvigskaart Werkblad 22 bij hoofdstuk 5 va Bagage

41 iet versture Werkblad 23 Periodieke overschrijvig A aavrage Werkblad 23 bij hoofdstuk 5 va Bagage 1/2

42 iet versture B stopzette Werkblad 23 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

43 iet versture Werkblad 24 Machtigig automatische overschrijvig A aavrage B stopzette iet versture Werkblad 24 bij hoofdstuk 5 va Bagage

44 Werkblad 25 Adresselijst diestverleede istaties Gemeeteloket Burgerzake Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Vreemdeligepolitie Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Politie Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Vereigig Vluchteligewerk Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Bureau Slachtofferhulp Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Juridisch Loket Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Wijkaget Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Sociaal raadsliede Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Werkblad 25 bij hoofdstuk 5 va Bagage 1/2

45 Het UWV WERKbedrijf (vroeger CWI) Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Belastigdiest Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Sociale Verzekerigsbak (SVB) Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Tolkecetrum Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Mij bak voor geldzake Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Werkblad 25 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

46 Werkblad 26 Ischrijfformulier kideropvag Kruis aa: Ik wil mij ischrijve voor de kideropvag i mij buurt. Ik wil alvast op de wachtlijst voor de kideropvag. Ik wil iformatie over de kideropvag i mij buurt. Mij gegeves Naam: Adres: Postcode: Plaats: Tel. privé: Gegeves werkgever Adres: Postcode: Plaats: Tel.: De gegeves va mij kid (Verwachte) geboortedatum kid (dd / mm / jjjj): Naam kid: Roepaam: Joge / meisje: Adres: Postcode: Wooplaats: Werkblad 26 bij hoofdstuk 6 va Bagage 1/2

47 Voor welke dage/dagdele wilt u opvag? maadag va tot disdag va tot woesdag va tot doderdag va tot vrijdag va tot Met igag va waeer wilt u opvag? Plaats: Datum: Hadtekeig: Werkblad 26 bij hoofdstuk 6 va Bagage 2/2

48 Werkblad 27 Ischrijve sport Ischrijfformulier De Dolfijtjes Ik be i het bezit va zwemdiploma A e meld mij aa als lid va De Dolfijtjes. Naam e vooraam: M / V Geboortedatum: Adres: Postcode / wooplaats: Telefoo: adres: Bak: t..v.: Zij er medische bijzoderhede die voor de traiers / begeleiders va belag zij? Ja Nee Idie u hier Ja kiest, eemt de vereigig persoolijk cotact op met u. Wij advisere te stelligste medische bijzoderhede ook kebaar te make aa de traier. Akkoord met evt. plaatsig aam / foto op oze website. Door lid te worde va oze vereigig verklaart u (idie miderjarig, ee ouder of verzorger) zich bereid aa ee va de volgede vorme va vrijwilligerswerk deel te eme: miimaal twee keer per jaar hulp biede bij het ophale va oud papier ee fuctie als bestuurs- of commissielid official (tijdwaaremig e admiistratie) tijdes zwemwedstrijde coache / begeleidig tijdes wedstrijde U wordt verzocht uw keuze aa te kruise. iet versture Plaats: Datum: Hadtekeig: (Bij miderjarige de hadtekeig va ouder / verzorger.) Werkblad 27 bij hoofdstuk 6 va Bagage

49 Werkblad 28 Opvoede Hoe dek jij over de volgede uitsprake? ees weet iet oees Ma e vrouw zij allebei veratwoordelijk voor de opvoedig. Ee vrouw ka beter kleie kidere opvoede da ee ma. Het gezisleve lijdt eroder als de vrouw ee volledige baa heeft. (Kleie) kidere moete op tijd aar bed. Kidere lere als ze spele. Ik geef mij kidere speelgoed. Ik speel soms met mij kidere. Ik lees voor het slapegaa ee verhaaltje voor. Ik sla mij kidere iet, maar praat met ze. Mij kid moet lere fietse e zwemme. Mij kid heeft ee eige kamer odig. Mij kid krijgt zakgeld. Oudere kidere krijge kleedgeld. Mij kid kiest zelf ee beroep. Mij kid mag zelf zij vriede kieze. Mij kid mag zelf bepale aar welk voortgezet oderwijs het wil. Mij oudere kid mag zelf bepale of het ee opleidig afmaakt. Mij kid mag zelf wete wat het doet met het geld va ee baatje. Mij 16-jarige kid mag zelf wete hoe laat het thuiskomt. Mij 16-jarige kid mag alcohol drike. Mij 18-jarige dochter mag allee gaa woe. Mij 18-jarige zoo mag allee gaa woe. Mij dochter kiest zelf haar parter. Mij zoo kiest zelf zij parter. Werkblad 28 bij hoofdstuk 6 va Bagage

50 Werkblad 29 Sollicitatieformulier Be je geïteresseerd i ee baa? Vul da je gegeves zo volledig mogelijk i e verstuur ze. Persoosgegeves Achteraam: Ma / Vrouw Voorletter(s): Vooraam (voluit): Adres: Postcode: Wooplaats: Telefoo: Geboortedatum: Rijbewijs: ja / ee Natioaliteit: Opleidig Va tot Opleidig Istellig Diploma ja / ee Werkervarig Va tot Fuctie Werkgever Werkblad 29 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/3

51 Beschrijvig werkzaamhede relevate fucties Cv meesture. Fuctie Omschrijvig va de geweste fuctie: Motivatie Geef ee motivatie voor je sollicitatie: Werkblad 29 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/3

52 Be je op zoek aar ee fulltime- of ee parttimefuctie? Fulltime Parttime; geef hieroder aa hoeveel uur e welke dage: Hoe wist je dat we ee vacature hebbe? het iteret ee advertetie ee wervigsbrochure baemarkt via bekede ik kede al mese bij dit bedrijf op ee adere maier; geef hieroder aa op welke maier: Werkblad 29 bij hoofdstuk 7 va Bagage 3/3

53 Werkblad 30 Model arbeidsovereekomst voor bepaalde tijd Op te make i tweevoud De odergetekede: 1 te hiera te oeme werkgever, e 2 te gebore 19 hiera te oeme werkemer, kome als volgt overee: Artikel 1 De werkemer treedt met igag va 20 i diest va de werkgever voor de duur va jaar / maade* i de fuctie va** of Artikel 2 De werkemer treedt met igag va 20 i diest va de werkgever voor de duur va de werkzaamhede / het project* zoals hieroder omschreve i de fuctie va ** De werkzaamhede / het project* bestaa / bestaat* uit: (omschrijvig) De arbeidsovereekomst eidigt va rechtswege zoder dat opzeggig vereist is op de dag dat de werkzaamhede / het project* als hierbove omschreve e die / dat deel uitmake/uitmaakt* va de met de werkemer overeegekome werkzaamhede zij / is* geëidigd. I ieder geval eidigt de arbeidsovereekomst va rechtswege op (datum) of Artikel 3 De werkemer treedt met igag va 20 i diest va de werkgever voor de duur va de afwezigheid i verbad met ziekte / militaire diest / zwagerschapsverlof Werkblad 30 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

54 va de werkemer i de fuctie va** e de arbeidsovereekomst eidigt va rechtswege zoder dat opzeggig is vereist bij gehele/gedeeltelijke* terugkeer va de werkemer De arbeidsovereekomst eidigt eveees va rechtswege zoder dat opzeggig vereist is idie het diestverbad met de werkemer eidigt. I elk geval eidigt de arbeidsovereekomst va rechtswege op (datum) Artikel 4 Elk va beide partije ka de arbeidsovereekomst met iachtemig va de opzegtermij tussetijds opzegge. Artikel 5 Op deze arbeidsovereekomst is va toepassig de thas geldede cao. Artikel 6 De werkemer verplicht zich i voorkomede gevalle alle door of ames de werkgever i redelijkheid op te drage werkzaamhede te verrichte va uur s morges tot uur s avods. De werkgever is gerechtigd i overleg met de werkemer de aavagstijd te wijzige. Artikel 5 De werkemer otvagt ee brutosalaris va per maad, overmiderd wettelijke of periodieke verhogige. De vakatietoeslag bedraagt % per jaar over het jaarsalaris. Het recht op vakatietoeslag wordt opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad i de periode va 1 jui tot e met 31 mei. Artikel 6 De werkemer heeft recht op vakatiedage per kalederjaar. Deze vakatierechte worde opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad gedurede het kalederjaar. Artikel 7 De overeekomst is opgemaakt te datum 20 Hadtekeig werkgever Hadtekeig werkemer * doorhale wat iet va toepassig is ** beamig va fuctie, omschrijvig va het werk of de taak e de veratwoordelijkheid hiervoor Werkblad 30 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

55 Werkblad 31 Model arbeidsovereekomst voor obepaalde tijd Op te make i tweevoud De odergetekede: 1 te hiera te oeme werkgever, e 2 te gebore 19 hiera te oeme werkemer, kome als volgt overee: Artikel 1 De werkemer treedt met igag va 20 bij de werkgever i diest i de fuctie va (beamig fuctie, omschrijvig va het werk of de taak e de veratwoordelijkheid hiervoor). Artikel 2 De arbeidsovereekomst wordt aagegaa voor obepaalde tijd met die verstade dat de diestbetrekkig i ieder geval eidigt zoder dat opzeggig is vereist bij het bereike va de AOW-gerechtigde leeftijd door de werkemer. Artikel 3 Op deze arbeidsovereekomst is va toepassig de thas geldede cao. Artikel 4 De werkemer verplicht zich i voorkomede gevalle alle door of ames de werkgever i redelijkheid op te drage werkzaamhede te verrichte va uur s morges tot uur s avods. Artikel 5 De werkemer otvagt ee brutosalaris va per maad, overmiderd wettelijke of periodieke verhogige. De vakatietoeslag bedraagt % per jaar over het jaarsalaris. Het recht op vakatietoeslag wordt opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad i de periode va 1 jui tot e met 31 mei. Artikel 6 De werkemer heeft recht op vakatiedage per kalederjaar. Deze vakatierechte worde opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad gedurede het kalederjaar. De overeekomst is opgemaakt te datum 20 Hadtekeig werkgever Hadtekeig werkemer Werkblad 31 bij hoofdstuk 7 va Bagage

56 Werkblad 32 Aavullige arbeidscotract Arbeidsovereekomste zij evetueel aa te vulle met de volgede bepalige (voor zover iet strijdig met de va toepassig zijde cao): Artikel.. Proeftijd De arbeidsovereekomst wordt aagegaa met ee proeftijd va maade / weke*. Artikel.. Opzegtermij Partije kue deze arbeidsovereekomst met iachtemig va ee opzegtermij va maade opzegge tege het eide va de kaledermaad / week / tege elke dag*. Artikel.. Okoste Aa de werkemer worde door de werkgever de volgede okoste vergoed: Artikel.. Vakatieregelig Op schriftelijk verzoek va de werkemer stelt de werkgever de vakatiedag / sipperdag tijdig vast i overeestemmig met de wese va de werkemer, tezij gewichtige redee zich daartege verzette. De werkgever ka bie twee weke a kebaar make va de vakatiewese, of a lagere termij bij bovewettelijke vakatieaasprake, gewichtige redee aavoere. Ook ka de werkgever met ee beroep op gewichtige redee het tijdvak va de vastgestelde vakatie wijzige, dit tege vergoedig va de uit die wijzigig voortvloeiede schade. De vakatie wordt vervolges zo veel mogelijk coform de wese va de werkemer opieuw vastgesteld. Artikel.. Overwerk e vergoedig overwerk Bij bijzodere omstadighede verplicht de werkemer zich tot overwerk met die verstade dat idie de werkgever zulks verzoekt, hij lager zal werke da werd overeegekome e hij hiervoor bruto per uur otvagt. Werkblad 32 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

57 Artikel.. Cocurretiebedig De werkemer zal zoder schriftelijke toestemmig va de werkgever a het eide va de arbeidsovereekomst gedurede ee tijdvak va jaar iet i eigerlei vorm ee zaak gelijk, gelijksoortig of aaverwat aa het bedrijf va de werkgever vestige, drijve of mede drijve of doe drijve, hetzij direct, hetzij idirect, alsook fiacieel i welke vorm ook bij ee dergelijke zaak belag hebbe, daari of daarvoor op eigerlei wijze werkzaam zij, al da iet i diestbetrekkig, hetzij tege vergoedig, hetzij om iet of daari aadeel hebbe bie ee straal va km waar de werkgever gevestigd is, zulks op verbeurte va ee direct opeisbare boete va per gebeurteis e teves per iedere dag dat hij i overtredig is, te betale aa de werkgever overmiderd het recht va de werkgever om volledige schadevergoedig te vrage. Het cocurretiebedig geldt iet idie de werkgever de arbeidsovereekomst heeft beëidigd op ee zodaige wijze dat hij schadeplichtig is. Artikel.. Werkzaamhede voor derde De werkemer zal zoder schriftelijke toestemmig va de werkgever gee werkzaamhede voor derde verrichte gelijk of aar aard gelijk aa de voor de werkgever te verrichte werkzaamhede e zich othoude va zakedoe voor eige rekeig. Artikel.. Geheimhoudigsbepalig De werkemer zal tegeover derde alsmede collega s tijdes e a de diestbetrekkig bijzoderhede of iformatie betreffede de werkgever of betreffede zakelijke relaties va de werkgevers, geheimhoude, tezij de werkgever toestemt i het doe va dergelijke uitlatige. * doorhale wat iet va toepassig is Werkblad 32 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

58 Werkblad 33 Kwaliteite Welke 5 kwaliteite passe het meest bij jou? Kwaliteite Ja, dit past bij mij Betrouwbaar Kom je altijd op tijd, doe je wat je beloofd hebt, houd je je aa de afsprake? Commuicatief Ku je goed met mese omgaa, ku je goed luistere aar adere, ku je iets goed uitlegge, be je tactvol, begrijp je wat ee ader zegt, praat je gemakkelijk met adere mese? Creatief Heb je eige ideeë, vid je het leuk om iets te otwikkele, ku je goed probleme oplosse? Flexibel Vid je het gemakkelijk om te veradere, ku je je gemakkelijk aapasse, vid je afwisselig bie het werk prettig? Goed samewerked Be je collegiaal, vid je het leuk om met adere te werke, ku je i ee team werke, dek je met adere mee, be je coöperatief? Goede lichamelijke coditie Be je gezod, ku je lag staa, ku je zware dige tille zoder lichamelijke klachte? Goede Nederladse modelige vaardighede Ku je ee Nederlader goed verstaa e begrijpe, spreek je goed e duidelijk Nederlads? Goede Nederladse schriftelijke vaardighede Ku je foutloos Nederladse brieve, verslage e adere tekste schrijve, ku je geschreve Nederladse tekste goed leze e begrijpe? Groot doorzettigsvermoge Maak je altijd alles af, probeer je het og ee keer als het iet gaat, ga je door tot het lukt? Hadig Werk je veel e goed met je hade, ku je met allerlei gereedschap omgaa, weet je hoe je met verschillede materiale moet omgaa? Iitiatiefrijk Be je oderemed, doe je dige uit jezelf, kom je zelf met voorstelle of ideeë? Werkblad 33 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

59 Kwaliteite Ja, dit past bij mij Leidiggeved Ku je leidiggeve, ku je adere motivere e stimulere, durf je adere kritiek te geve, ku je goed probleme oplosse, be je besluitvaardig? Nauwkeurig e zorgvuldig Ku je precies werke, be je ordelijk, cotroleer je je eige werk, houd je je aa de regels? Orgaisatievermoge Ku je goed orgaisere, ku je ee goede plaig make? Represetatief Draag je schoe, ette kledig, be je beleefd, weet je hoe je je moet gedrage? Werkblad 33 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

60 Werkblad 34 Maak je eige curriculum vitae (cv) Curriculum vitae Persoolijke gegeves Naam: Geboortedatum: Geslacht: Adres: Postcode / Wooplaats: Telefoo: Mobiel: Burgerlijke staat: Natioaliteit: Opleidige Werkervarig Werkblad 34 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

61 Overige gegeves Hobby s: Tale: Rijbewijs: Computervaardighede: Kwaliteite e vaardighede Werkblad 34 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

62 Werkblad 35 Tips voor ee goede samewerkig Houd je aa de afsprake e regels. Je kut aders iet goed samewerke. Werk door. Als iederee doorwerkt, is het werk het selste klaar. Probeer adere te helpe. Houd rekeig met adere. Mese zij verschilled. Houd daar rekeig mee. Zeg wat je iet prettig vidt. Als je iets zegt, weet ee ader iet wat je dwarszit. Roddel iet over collega s. Vertel gee egatieve dige over collega s. Geef adere complimete. Iederee vidt het prettig om complimete te krijge. Daar worde de werksfeer e het samewerke beter va. Natuurlijk moet je het complimet wel mee. Sta ope voor kritiek. Als je samewerkt, probeer je same oplossige te vide. Soms moet je iets op ee adere maier doe da je gewed bet. Kom met ideeë e vrage. Da worde de samewerkig e het resultaat beter. Beloof gee dige die je iet kut doe. Zeg gee Ja omdat dat beleefd is. Mese vide het verveled als je iet doet wat je zegt. 1 Geef 3 tips om goed same te werke. 2 Welke tip vid je de moeilijkste? Werkblad 35 bij hoofdstuk 7 va Bagage

63 Werkblad 36 Medezeggeschap I Nederlad heb je het recht om mee te prate over je werk. We oeme dit medezeggeschap. De oderemigsraad Veel grote bedrijve hebbe ee oderemigsraad. Dit moet, volges de Wet op de oderemigsrade (WOR), als er meer da 50 medewerkers i het bedrijf werke. I de oderemigsraad prate de werkgever e de werkemers same. Zij prate over de belage e de wese va de werkemers. Zij kijke ook hoe ze de kwaliteit va het werk kue verbetere. De lede va de oderemigsraad worde gekoze door de werkemers. Als je i de oderemigsraad wilt kome, moet je dus gekoze worde. Medezeggeschap i kleie bedrijve I kleie bedrijve ku je ook meeprate over het werk. Dit ka door: ee persoeelsvertegewoordigig ee persoeelsvergaderig De persoeelsvertegewoordigig (PVT) I kleie bedrijve (va 10 tot 50 medewerkers) is soms ee persoeelsvertegewoordigig (PVT). Dit is ee soort kleie oderemigsraad. Het is iet verplicht. Er komt allee ee persoeelsvertegewoordigig als de meerderheid va de werkemers het wil. De lede erva worde ook gekoze. De persoeelsvergaderig Soms is er gee persoeelsvertegewoordigig. Da moet er miimaal twee keer per jaar ee persoeelsvergaderig worde georgaiseerd. Bij deze vergaderig moete alle werkemers aawezig zij. De directie legt uit hoe het met het bedrijf gaat e wat de plae zij. De werkemers kue om ee extra vergaderig vrage. Meer da 25 procet va de medewerkers moet dit wille. Medezeggeschap i bedrijve met mider da 10 medewerkers I kleie bedrijve met mider da 10 medewerkers is sprake va directe medezeggeschap. De directeur (baas) heeft direct cotact met de medewerkers op de werkvloer. Soms worde er wel persoeelsvergaderige georgaiseerd op iitiatief va de directeur, maar dit is iet verplicht. 1 Wat beteket medezeggeschap? 2 Vul de tabel i. Vorm medezeggeschap Waeer verplicht? bij meer da 50 medewerkers Werkblad 36 bij hoofdstuk 7 va Bagage

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie