Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o."

Transcriptie

1 Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011

2 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de Nederladse samelevig va Nelleke Koot Uitgeverij Coutiho bv Alle rechte voorbehoude. Behoudes de i of krachtes de Auteurswet va 1912 gestelde uitzoderige mag iets uit deze uitgave worde verveelvoudigd, opgeslage i ee geautomatiseerd gegevesbestad, of opebaar gemaakt, i eige vorm of op eige wijze, hetzij elektroisch, mechaisch, door fotokopieë, opame, of op eige adere maier, zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig va de uitgever. Voor zover het make va reprografische verveelvoudigige uit deze uitgave is toegestaa op grod va artikel 16 h Auteurswet 1912 diet me de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedige te voldoe aa Stichtig Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overeme va (ee) gedeelte() uit deze uitgave i bloemlezige, readers e adere compilatiewerke (artikel 16 Auteurswet 1912) ka me zich wede tot Stichtig PRO (Stichtig Publicatie- e Reproductierechte Orgaisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, eerste druk 1998 zesde, herziee druk 2011 Uitgeverij Coutiho Postbus AH Bussum Noot va de uitgever Wij hebbe alle moeite gedaa om rechthebbede va copyright te achterhale. Persoe of istaties die aaspraak make op bepaalde rechte, wordt vriedelijk verzocht cotact op te eme met de uitgever. ISBN NUR 740

3 Werkblad 1 De kaart va Nederlad De kaart va Nederlad Noordzee Duitslad België Werkblad 1 bij hoofdstuk 1 va Bagage

4 Werkblad 2 Tulpe uit Amsterdam Lees de tekst. Begrijp je alle woorde? Waar gaat dit lied over? Tulpe uit Amsterdam Herma Emmik Als de lete komt, da stuur ik jou tulpe uit Amsterdam. Als de lete komt, pluk ik voor jou tulpe uit Amsterdam. Als ik wederkom, da breg ik jou tulpe uit Amsterdam. Duized gele, duized rooie wese jou het allermooiste! Wat mij mod iet zegge ka zegge tulpe uit Amsterdam! Ja uit de polder zei: Atje ach, kid, ik mag je zo graag! Hoe moet dat ou, liefste Atje? Morge ga ik aar De Haag! E bij de oeroude mole klok oder ee hemel, zo blauw: Ik heb je zo lief e jij hebt me lief! Ach, Atje, k blijf jou altijd trouw! Als de lete komt, da stuur ik jou tulpe uit Amsterdam. Als de lete komt, pluk ik voor jou tulpe uit Amsterdam. Als ik wederkom, da breg ik jou tulpe uit Amsterdam. Duized gele, duized rooie wese jou het allermooiste! Wat mij mod iet zegge ka zegge tulpe uit Amsterdam! Oorsprokelijke titel: Tulpe aus Amsterdam Tekst: K. Neuma & E. Bader Muziek: Ralf Arie Nederladse tekst: Erik Frasse e Va Aleda 1956 Iteratioale Muziek Co. Werkblad 2 bij hoofdstuk 1 va Bagage

5 Werkblad 3 Verschillede atioaliteite i mij groep aam atioaliteit lad va herkomst Werkblad 3 bij hoofdstuk 1 va Bagage

6 Werkblad 4 Vreemde woorde Frase woorde Egelse woorde Werkblad 4 bij hoofdstuk 1 va Bagage

7 Werkblad 5 Feeste e herdekigsdage Wat? Waeer? Waarom? Hoe? Vrij? Nieuwjaarsdag 1 jauari Valetijsdag Caraval Werkblad 5 bij hoofdstuk 2 va Bagage

8 Werkblad 6 Iterview feeste A. Iterview ee Nederlader. 1 Mag ik u wat vrage? 2 Hoe heet u? 3 Wat is voor u het belagrijkste feest va het jaar? 4 Waarom is dit feest zo belagrijk voor u? 5 Met wie viert u dit feest? 6 Waar viert u dit feest? 7 Hoe viert u dit feest? 8 Hore er speciale gewootes of gebruike bij dit feest? 9 Zo ja, welke zij dat? Werkblad 6 bij hoofdstuk 2 va Bagage 1/2

9 Werkblad 6 Iterview feeste B. Iterview ee medecursist. 1 Mag ik u wat vrage? 2 Hoe heet u? 3 Wat is voor u het belagrijkste feest va het jaar? 4 Waarom is dit feest zo belagrijk voor u? 5 Met wie viert u dit feest? 6 Waar viert u dit feest? 7 Hoe viert u dit feest? 8 Hore er speciale gewootes of gebruike bij dit feest? 9 Zo ja, welke zij dat? Werkblad 6 bij hoofdstuk 2 va Bagage 2/2

10 Werkblad 7 Weekoverzicht dag activiteit maadag disdag woesdag doderdag vrijdag zaterdag zodag Werkblad 7 bij hoofdstuk 2 va Bagage

11 Werkblad 8 Bijsluiter medicije Lees de bijsluiter e beatwoord de volgede vrage. 1 Hoe heet het medicij? 2 Voor welke klachte ku je dit medicij gebruike? 3 Hoe moet je dit medicij gebruike? 4 Hoeveel va dit medicij mag / moet je gebruike? 5 Hoe vaak mag / moet je dit medicij gebruike? 6 Hoe lag mag / moet je dit medicij gebruike? 7 Moet je de kuur afmake? 8 Wat zij de bijwerkige va dit medicij? 9 Waeer mag je dit medicij iet gebruike? Werkblad 8 bij hoofdstuk 3 va Bagage

12 Werkblad 9 Oefeformulier aavraag zorgverzekerig 1 Persoosgegeves Volledige achteraam verzekerigsemer: Voorletters: Straat: Huisummer: Postcode: Wooplaats: Telefoo overdag: adres: Burgerserviceummer: Geboortedatum: Geslacht: ma / vrouw Burgerlijke staat: getrouwd / als parter geregistreerd / samewoed / alleestaad Natioaliteit: Nummer idetiteitsbewijs: 2 Zorgverzekerig Kruis aa. Welke basisverzekerig kiest u? Variat 1 Variat 2 3 Eige risico Kruis aa. Welk eige risico kiest u? 170 euro 270 euro 370 euro 470 euro 4 Aavullede verzekerig Wilt u ee aavullede verzekerig? Zo ja, maak da hieroder uw keuze. beperkte aavullede verzekerig basis tad luxe tad uitgebreide aavullede verzekerig basis tad luxe tad plus aavullede verzekerig basis tad luxe tad 5 Igagsdatum Vaaf welke datum wilt u verzekerd zij? Werd aa u ooit ee verzekerig va welke aard da ook geweigerd of opgezegd? ja / ee Zo ja, door wie e waeer? Wat was de rede? Werkblad 9 bij hoofdstuk 3 va Bagage 1/2

13 6 Betalig Hoe wilt u de premie betale? automatisch acceptgiro Hoe wilt u uw eige risico betale? automatisch acceptgiro Geweste betaligstermij: per maad per kwartaal per halfjaar per jaar Wat is uw bakummer? 7 Odertekeig Door odertekeig va het formulier verklaart odergetekede ee verzekerig af te wille sluite e gaat hij / zij akkoord met alle voorwaarde die door de verzekeraar gesteld zij. datum: hadtekeig verzekerigsemer: Werkblad 9 bij hoofdstuk 3 va Bagage 2/2

14 Werkblad 10 Oefeformulier aavraag zorgtoeslag iet versture Werkblad 10 bij hoofdstuk 3 va Bagage 1/2

15 iet versture Werkblad 10 bij hoofdstuk 3 va Bagage 2/2

16 Werkblad 11 Tie situaties Hieroder lees je 10 situaties. Bij elke situatie staat ee oplossig. Is de oplossig goed of fout? Bij fout geef je zelf ee goede oplossig. Voorbeeld: Je vriedi is op bezoek. Zij gaat om 2 uur s achts weg. Ze valt va de trap. Ze heeft ee gebroke bee. Oplossig: je belt de huisarts. Dit is fout. Goede oplossig: je belt het alarmummer: Je bet al 2 dage verkoude. Je hebt pij i je keel, je moet ieze e je hebt ee soteus. Oplossig: je gaat aar de huisarts. goed / fout 2 Het is zaterdagochted. Je kid heeft iees heel hoge koorts. Oplossig: je wacht met de huisarts belle tot maadagochted. goed / fout 3 Het is zaterdagmiddag. Je eet ee broodje e er breekt ee stukje va je kies. Je hebt gee pij. Oplossig: je belt maadag de tadarts om ee afspraak te make. goed / fout 4 Je loopt 2 keer per week hard. De laatste week heb je pij i je kie. De pij blijft. Je gaat aar de huisarts. Oplossig: de huisarts schrijft ee verwijsbriefje voor de GGZ. goed / fout 5 Je bet allee. Je ket iemad i Nederlad. Je verstaat de taal iet. Je bet moe e je hebt hoofdpij. Oplossig: je eemt og ee paracetamol. goed / fout 6 Je bet zwager! Oplossig: je belt met het ziekehuis voor de beste gyaecoloog. goed / fout Werkblad 11 bij hoofdstuk 3 va Bagage 1/2

17 7 De baby is gebore! Oplossig: je hebt kraamhulp aagevraagd voor de eerste week bij het kraamcetrum of bij de thuiszorg. goed / fout 8 Jij ligt i het ziekehuis e je ma / vrouw is ziek thuis. Oplossig: je drie kidere moete zich zelf wete te redde. goed / fout 9 Je buurma repareert het dak. Hij valt aar beede. Hij blijft op straat ligge. Oplossig: je rijdt hem i de auto aar het ziekehuis (EHBO). goed / fout 10 Drie weke gelede heb je éé keer met ee leuke ma / vrouw gevreeë. Nu heb je pij bij het plasse. Oplossig: je wast je extra goed. goed / fout Werkblad 11 bij hoofdstuk 3 va Bagage 2/2

18 Werkblad 12 Iterview over woe 1 Hoe woo je? i ee etage of flat i ee kamer i ee eegeziswoig aders 2 Hoeveel huur betaal je? 3 Betaal je servicekoste? 4 Heb je cv? (cetrale verwarmig) ja / ee 5 Heb je ee douche? ja / ee 6 Heb je ee bad? ja / ee 7 Hoe groot is je woig? 1 of 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 of meer kamers 8 Be je lid va ee woigbouwvereigig? ja / ee 9 Heb of had je ee urgetieverklarig? ja / ee 10 Hoe heb je je woig gekrege? via de gemeete via de woigbouwvereigig via de makelaar via ee advertetie via familie of keisse aders 11 Heb je ee APV-verzekerig? ja / ee 12 Heb je ee iboedelverzekerig? ja / ee 13 Heb je huurtoeslag? ja / ee 14 Be je tevrede met je woig? zeer tevrede tevrede iet tevrede 15 Wil je eigelijk ee adere woig? ja / ee 16 Zo ja, wat voor ee woig wil je da? Werkblad 12 bij hoofdstuk 4 va Bagage

19 Werkblad 13 Oefeformulier aavraag huurtoeslag iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 1/8

20 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/8

21 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 3/8

22 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 4/8

23 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 5/8

24 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 6/8

25 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 7/8

26 iet versture Werkblad 13 bij hoofdstuk 4 va Bagage 8/8

27 Werkblad 14 Meterstadekaart Meterstadekaart Aahef: Dhr. / Mevr. Voorletters: Tussevoegsel: Achteraam: adres: Klatummer: Uw verbruikadres: Huisummer: Toevoegig huisummer: Postcode: Telefoo: Meterstade Elektriciteit 1: Elektriciteit 2: Elektriciteit 3: Gas: Stadsverwarmig / warmte: Datum meteropame: Werkblad 14 bij hoofdstuk 4 va Bagage

28 Werkblad 15 Oefeformulier aavraag iboedelverzekerig Persoolijke gegeves Achteraam: Voorletters: Tussevoegsel: Geboortedatum: Geslacht: Getrouwd of samewoed? Kidere? ma / vrouw ja / ee ja / ee Adresgegeves Postcode: Huisummer: Huisummertoevoegig: Cotactgegeves Telefooummer thuis / mobiel: Telefooummer zakelijk: adres: Over de woig Koop- of huurwoig: Gebruik va de woig: koop / huur eige gebruik / gedeeltelijk verhuurd / verhuurd Aatal kamers: Geschatte iboedelwaarde: euro Welke verzekerig wilt u? Te verzekere waarde: Woohuisverzekerig euro Iboedelverzekerig euro Aasprakelijkheidsverzekerig euro Glasverzekerig euro Eige risico iboedelverzekerig eraf, maakt: euro Werkblad 15 bij hoofdstuk 4 va Bagage 1/2

29 Totale premie Te betale per maad (zie voorwaarde verzekerig) euro Ik heb de voorwaarde geleze e ga hiermee akkoord. Plaats Datum Hadtekeig aavrager Werkblad 15 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/2

30 iet versture Werkblad 16 Schadeformulier verzekerig

31 iet versture Werkblad 16 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/2

32 Werkblad 17 Tijdschrifte A. Beatwoord de vrage zelf. 1 Hoe heet je? 2 Hoe lag woo je i Nederlad? 3 Lees je wel ees ee krat i je eige taal? ee / soms / vaak 4 Lees je wel ees ee Nederladse krat? ee / soms / vaak 5 Zo ja, welke Nederladse krat? 6 Wat lees je i de krat? politiek lokaal ieuws sport strips ogelukke tv-programma s iets aders 7 Lees je wel ees ee tijdschrift i je eige taal? ee / soms / vaak 8 Lees je wel ees ee tijdschrift i het Nederlads? ee / soms / vaak 9 Welk soort tijdschrift lees je? politiek / opiie sport dames roddel hobby strip radio / tv iets aders Werkblad 17 bij hoofdstuk 4 va Bagage 1/2

33 Werkblad 17 Tijdschrifte B. Iterview ee Nederlader. 1 Mag ik je wat vrage? 2 Hoe heet je? 3 Lees je wel ees ee krat? ee / soms / vaak 4 Zo ja, welke krat? 5 Wat lees je i de krat? politiek lokaal ieuws sport strips ogelukke tv-programma s iets aders 6 Lees je wel ees ee tijdschrift? ee / soms / vaak 7 Welk soort tijdschrift lees je? politiek / opiie sport dames roddel hobby strip radio / tv iets aders Werkblad 17 bij hoofdstuk 4 va Bagage 2/2

34 Werkblad 18 Radio e televisie 1 Mag ik je wat vrage? 2 Hoe heet je? 3 Luister je wel ees aar de radio i je eige taal? ee / soms / vaak (Deze vraag is iet voor Nederladers.) 4 Luister je wel ees aar de Nederladse radio? ee / soms / vaak 5 Naar welke programma s? ieuws sport muziek iets aders 6 Kijk je wel ees tv i je eige taal? ee / soms / vaak 7 Kijk je wel ees aar de Nederladse tv? ee / soms / vaak 8 Welk soort programma s zie je het liefst op tv? Kruis er maximaal 5 aa. jouraal speelfilms actualiteite documetaires vervolgseries kiderprogramma s praatprogramma s kerkdieste atuurfilms reclame muziekprogramma s amusemetsprogramma s quizze medische programma s sport 9 Waarom vid je dit de beste tv-programma s? Werkblad 18 bij hoofdstuk 4 va Bagage

35 Werkblad 19 Verhuisbericht Adreswijzigig Naam: Nieuw adres Straat e ummer: Postcode: Wooplaats: Telefoo: Igagsdatum: Oud adres Straat e ummer: Postcode: Wooplaats: Telefoo: Opmerkige: Werkblad 19 bij hoofdstuk 4 va Bagage

36 iet versture Werkblad 20 Oefeformulier ischrijve bij de gemeete Werkblad 20 bij hoofdstuk 5 va Bagage 1/2

37 iet versture Werkblad 20 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

38 iet versture Werkblad 21 Oefeformulier aavrage spaarrekeig Werkblad 1 bij hoofdstuk 1 va Bagage

39 iet versture Werkblad 21 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

40 iet versture Werkblad 22 Overschrijvigskaart Werkblad 22 bij hoofdstuk 5 va Bagage

41 iet versture Werkblad 23 Periodieke overschrijvig A aavrage Werkblad 23 bij hoofdstuk 5 va Bagage 1/2

42 iet versture B stopzette Werkblad 23 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

43 iet versture Werkblad 24 Machtigig automatische overschrijvig A aavrage B stopzette iet versture Werkblad 24 bij hoofdstuk 5 va Bagage

44 Werkblad 25 Adresselijst diestverleede istaties Gemeeteloket Burgerzake Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Vreemdeligepolitie Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Politie Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Vereigig Vluchteligewerk Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Bureau Slachtofferhulp Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Juridisch Loket Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Wijkaget Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Sociaal raadsliede Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Werkblad 25 bij hoofdstuk 5 va Bagage 1/2

45 Het UWV WERKbedrijf (vroeger CWI) Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Belastigdiest Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Sociale Verzekerigsbak (SVB) Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Tolkecetrum Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Mij bak voor geldzake Straat e ummer: Postcode: Plaats: Telefoo: Opeigstijde: adres: Website: Werkblad 25 bij hoofdstuk 5 va Bagage 2/2

46 Werkblad 26 Ischrijfformulier kideropvag Kruis aa: Ik wil mij ischrijve voor de kideropvag i mij buurt. Ik wil alvast op de wachtlijst voor de kideropvag. Ik wil iformatie over de kideropvag i mij buurt. Mij gegeves Naam: Adres: Postcode: Plaats: Tel. privé: Gegeves werkgever Adres: Postcode: Plaats: Tel.: De gegeves va mij kid (Verwachte) geboortedatum kid (dd / mm / jjjj): Naam kid: Roepaam: Joge / meisje: Adres: Postcode: Wooplaats: Werkblad 26 bij hoofdstuk 6 va Bagage 1/2

47 Voor welke dage/dagdele wilt u opvag? maadag va tot disdag va tot woesdag va tot doderdag va tot vrijdag va tot Met igag va waeer wilt u opvag? Plaats: Datum: Hadtekeig: Werkblad 26 bij hoofdstuk 6 va Bagage 2/2

48 Werkblad 27 Ischrijve sport Ischrijfformulier De Dolfijtjes Ik be i het bezit va zwemdiploma A e meld mij aa als lid va De Dolfijtjes. Naam e vooraam: M / V Geboortedatum: Adres: Postcode / wooplaats: Telefoo: adres: Bak: t..v.: Zij er medische bijzoderhede die voor de traiers / begeleiders va belag zij? Ja Nee Idie u hier Ja kiest, eemt de vereigig persoolijk cotact op met u. Wij advisere te stelligste medische bijzoderhede ook kebaar te make aa de traier. Akkoord met evt. plaatsig aam / foto op oze website. Door lid te worde va oze vereigig verklaart u (idie miderjarig, ee ouder of verzorger) zich bereid aa ee va de volgede vorme va vrijwilligerswerk deel te eme: miimaal twee keer per jaar hulp biede bij het ophale va oud papier ee fuctie als bestuurs- of commissielid official (tijdwaaremig e admiistratie) tijdes zwemwedstrijde coache / begeleidig tijdes wedstrijde U wordt verzocht uw keuze aa te kruise. iet versture Plaats: Datum: Hadtekeig: (Bij miderjarige de hadtekeig va ouder / verzorger.) Werkblad 27 bij hoofdstuk 6 va Bagage

49 Werkblad 28 Opvoede Hoe dek jij over de volgede uitsprake? ees weet iet oees Ma e vrouw zij allebei veratwoordelijk voor de opvoedig. Ee vrouw ka beter kleie kidere opvoede da ee ma. Het gezisleve lijdt eroder als de vrouw ee volledige baa heeft. (Kleie) kidere moete op tijd aar bed. Kidere lere als ze spele. Ik geef mij kidere speelgoed. Ik speel soms met mij kidere. Ik lees voor het slapegaa ee verhaaltje voor. Ik sla mij kidere iet, maar praat met ze. Mij kid moet lere fietse e zwemme. Mij kid heeft ee eige kamer odig. Mij kid krijgt zakgeld. Oudere kidere krijge kleedgeld. Mij kid kiest zelf ee beroep. Mij kid mag zelf zij vriede kieze. Mij kid mag zelf bepale aar welk voortgezet oderwijs het wil. Mij oudere kid mag zelf bepale of het ee opleidig afmaakt. Mij kid mag zelf wete wat het doet met het geld va ee baatje. Mij 16-jarige kid mag zelf wete hoe laat het thuiskomt. Mij 16-jarige kid mag alcohol drike. Mij 18-jarige dochter mag allee gaa woe. Mij 18-jarige zoo mag allee gaa woe. Mij dochter kiest zelf haar parter. Mij zoo kiest zelf zij parter. Werkblad 28 bij hoofdstuk 6 va Bagage

50 Werkblad 29 Sollicitatieformulier Be je geïteresseerd i ee baa? Vul da je gegeves zo volledig mogelijk i e verstuur ze. Persoosgegeves Achteraam: Ma / Vrouw Voorletter(s): Vooraam (voluit): Adres: Postcode: Wooplaats: Telefoo: Geboortedatum: Rijbewijs: ja / ee Natioaliteit: Opleidig Va tot Opleidig Istellig Diploma ja / ee Werkervarig Va tot Fuctie Werkgever Werkblad 29 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/3

51 Beschrijvig werkzaamhede relevate fucties Cv meesture. Fuctie Omschrijvig va de geweste fuctie: Motivatie Geef ee motivatie voor je sollicitatie: Werkblad 29 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/3

52 Be je op zoek aar ee fulltime- of ee parttimefuctie? Fulltime Parttime; geef hieroder aa hoeveel uur e welke dage: Hoe wist je dat we ee vacature hebbe? het iteret ee advertetie ee wervigsbrochure baemarkt via bekede ik kede al mese bij dit bedrijf op ee adere maier; geef hieroder aa op welke maier: Werkblad 29 bij hoofdstuk 7 va Bagage 3/3

53 Werkblad 30 Model arbeidsovereekomst voor bepaalde tijd Op te make i tweevoud De odergetekede: 1 te hiera te oeme werkgever, e 2 te gebore 19 hiera te oeme werkemer, kome als volgt overee: Artikel 1 De werkemer treedt met igag va 20 i diest va de werkgever voor de duur va jaar / maade* i de fuctie va** of Artikel 2 De werkemer treedt met igag va 20 i diest va de werkgever voor de duur va de werkzaamhede / het project* zoals hieroder omschreve i de fuctie va ** De werkzaamhede / het project* bestaa / bestaat* uit: (omschrijvig) De arbeidsovereekomst eidigt va rechtswege zoder dat opzeggig vereist is op de dag dat de werkzaamhede / het project* als hierbove omschreve e die / dat deel uitmake/uitmaakt* va de met de werkemer overeegekome werkzaamhede zij / is* geëidigd. I ieder geval eidigt de arbeidsovereekomst va rechtswege op (datum) of Artikel 3 De werkemer treedt met igag va 20 i diest va de werkgever voor de duur va de afwezigheid i verbad met ziekte / militaire diest / zwagerschapsverlof Werkblad 30 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

54 va de werkemer i de fuctie va** e de arbeidsovereekomst eidigt va rechtswege zoder dat opzeggig is vereist bij gehele/gedeeltelijke* terugkeer va de werkemer De arbeidsovereekomst eidigt eveees va rechtswege zoder dat opzeggig vereist is idie het diestverbad met de werkemer eidigt. I elk geval eidigt de arbeidsovereekomst va rechtswege op (datum) Artikel 4 Elk va beide partije ka de arbeidsovereekomst met iachtemig va de opzegtermij tussetijds opzegge. Artikel 5 Op deze arbeidsovereekomst is va toepassig de thas geldede cao. Artikel 6 De werkemer verplicht zich i voorkomede gevalle alle door of ames de werkgever i redelijkheid op te drage werkzaamhede te verrichte va uur s morges tot uur s avods. De werkgever is gerechtigd i overleg met de werkemer de aavagstijd te wijzige. Artikel 5 De werkemer otvagt ee brutosalaris va per maad, overmiderd wettelijke of periodieke verhogige. De vakatietoeslag bedraagt % per jaar over het jaarsalaris. Het recht op vakatietoeslag wordt opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad i de periode va 1 jui tot e met 31 mei. Artikel 6 De werkemer heeft recht op vakatiedage per kalederjaar. Deze vakatierechte worde opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad gedurede het kalederjaar. Artikel 7 De overeekomst is opgemaakt te datum 20 Hadtekeig werkgever Hadtekeig werkemer * doorhale wat iet va toepassig is ** beamig va fuctie, omschrijvig va het werk of de taak e de veratwoordelijkheid hiervoor Werkblad 30 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

55 Werkblad 31 Model arbeidsovereekomst voor obepaalde tijd Op te make i tweevoud De odergetekede: 1 te hiera te oeme werkgever, e 2 te gebore 19 hiera te oeme werkemer, kome als volgt overee: Artikel 1 De werkemer treedt met igag va 20 bij de werkgever i diest i de fuctie va (beamig fuctie, omschrijvig va het werk of de taak e de veratwoordelijkheid hiervoor). Artikel 2 De arbeidsovereekomst wordt aagegaa voor obepaalde tijd met die verstade dat de diestbetrekkig i ieder geval eidigt zoder dat opzeggig is vereist bij het bereike va de AOW-gerechtigde leeftijd door de werkemer. Artikel 3 Op deze arbeidsovereekomst is va toepassig de thas geldede cao. Artikel 4 De werkemer verplicht zich i voorkomede gevalle alle door of ames de werkgever i redelijkheid op te drage werkzaamhede te verrichte va uur s morges tot uur s avods. Artikel 5 De werkemer otvagt ee brutosalaris va per maad, overmiderd wettelijke of periodieke verhogige. De vakatietoeslag bedraagt % per jaar over het jaarsalaris. Het recht op vakatietoeslag wordt opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad i de periode va 1 jui tot e met 31 mei. Artikel 6 De werkemer heeft recht op vakatiedage per kalederjaar. Deze vakatierechte worde opgebouwd aar everedigheid va de duur va het diestverbad gedurede het kalederjaar. De overeekomst is opgemaakt te datum 20 Hadtekeig werkgever Hadtekeig werkemer Werkblad 31 bij hoofdstuk 7 va Bagage

56 Werkblad 32 Aavullige arbeidscotract Arbeidsovereekomste zij evetueel aa te vulle met de volgede bepalige (voor zover iet strijdig met de va toepassig zijde cao): Artikel.. Proeftijd De arbeidsovereekomst wordt aagegaa met ee proeftijd va maade / weke*. Artikel.. Opzegtermij Partije kue deze arbeidsovereekomst met iachtemig va ee opzegtermij va maade opzegge tege het eide va de kaledermaad / week / tege elke dag*. Artikel.. Okoste Aa de werkemer worde door de werkgever de volgede okoste vergoed: Artikel.. Vakatieregelig Op schriftelijk verzoek va de werkemer stelt de werkgever de vakatiedag / sipperdag tijdig vast i overeestemmig met de wese va de werkemer, tezij gewichtige redee zich daartege verzette. De werkgever ka bie twee weke a kebaar make va de vakatiewese, of a lagere termij bij bovewettelijke vakatieaasprake, gewichtige redee aavoere. Ook ka de werkgever met ee beroep op gewichtige redee het tijdvak va de vastgestelde vakatie wijzige, dit tege vergoedig va de uit die wijzigig voortvloeiede schade. De vakatie wordt vervolges zo veel mogelijk coform de wese va de werkemer opieuw vastgesteld. Artikel.. Overwerk e vergoedig overwerk Bij bijzodere omstadighede verplicht de werkemer zich tot overwerk met die verstade dat idie de werkgever zulks verzoekt, hij lager zal werke da werd overeegekome e hij hiervoor bruto per uur otvagt. Werkblad 32 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

57 Artikel.. Cocurretiebedig De werkemer zal zoder schriftelijke toestemmig va de werkgever a het eide va de arbeidsovereekomst gedurede ee tijdvak va jaar iet i eigerlei vorm ee zaak gelijk, gelijksoortig of aaverwat aa het bedrijf va de werkgever vestige, drijve of mede drijve of doe drijve, hetzij direct, hetzij idirect, alsook fiacieel i welke vorm ook bij ee dergelijke zaak belag hebbe, daari of daarvoor op eigerlei wijze werkzaam zij, al da iet i diestbetrekkig, hetzij tege vergoedig, hetzij om iet of daari aadeel hebbe bie ee straal va km waar de werkgever gevestigd is, zulks op verbeurte va ee direct opeisbare boete va per gebeurteis e teves per iedere dag dat hij i overtredig is, te betale aa de werkgever overmiderd het recht va de werkgever om volledige schadevergoedig te vrage. Het cocurretiebedig geldt iet idie de werkgever de arbeidsovereekomst heeft beëidigd op ee zodaige wijze dat hij schadeplichtig is. Artikel.. Werkzaamhede voor derde De werkemer zal zoder schriftelijke toestemmig va de werkgever gee werkzaamhede voor derde verrichte gelijk of aar aard gelijk aa de voor de werkgever te verrichte werkzaamhede e zich othoude va zakedoe voor eige rekeig. Artikel.. Geheimhoudigsbepalig De werkemer zal tegeover derde alsmede collega s tijdes e a de diestbetrekkig bijzoderhede of iformatie betreffede de werkgever of betreffede zakelijke relaties va de werkgevers, geheimhoude, tezij de werkgever toestemt i het doe va dergelijke uitlatige. * doorhale wat iet va toepassig is Werkblad 32 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

58 Werkblad 33 Kwaliteite Welke 5 kwaliteite passe het meest bij jou? Kwaliteite Ja, dit past bij mij Betrouwbaar Kom je altijd op tijd, doe je wat je beloofd hebt, houd je je aa de afsprake? Commuicatief Ku je goed met mese omgaa, ku je goed luistere aar adere, ku je iets goed uitlegge, be je tactvol, begrijp je wat ee ader zegt, praat je gemakkelijk met adere mese? Creatief Heb je eige ideeë, vid je het leuk om iets te otwikkele, ku je goed probleme oplosse? Flexibel Vid je het gemakkelijk om te veradere, ku je je gemakkelijk aapasse, vid je afwisselig bie het werk prettig? Goed samewerked Be je collegiaal, vid je het leuk om met adere te werke, ku je i ee team werke, dek je met adere mee, be je coöperatief? Goede lichamelijke coditie Be je gezod, ku je lag staa, ku je zware dige tille zoder lichamelijke klachte? Goede Nederladse modelige vaardighede Ku je ee Nederlader goed verstaa e begrijpe, spreek je goed e duidelijk Nederlads? Goede Nederladse schriftelijke vaardighede Ku je foutloos Nederladse brieve, verslage e adere tekste schrijve, ku je geschreve Nederladse tekste goed leze e begrijpe? Groot doorzettigsvermoge Maak je altijd alles af, probeer je het og ee keer als het iet gaat, ga je door tot het lukt? Hadig Werk je veel e goed met je hade, ku je met allerlei gereedschap omgaa, weet je hoe je met verschillede materiale moet omgaa? Iitiatiefrijk Be je oderemed, doe je dige uit jezelf, kom je zelf met voorstelle of ideeë? Werkblad 33 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

59 Kwaliteite Ja, dit past bij mij Leidiggeved Ku je leidiggeve, ku je adere motivere e stimulere, durf je adere kritiek te geve, ku je goed probleme oplosse, be je besluitvaardig? Nauwkeurig e zorgvuldig Ku je precies werke, be je ordelijk, cotroleer je je eige werk, houd je je aa de regels? Orgaisatievermoge Ku je goed orgaisere, ku je ee goede plaig make? Represetatief Draag je schoe, ette kledig, be je beleefd, weet je hoe je je moet gedrage? Werkblad 33 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

60 Werkblad 34 Maak je eige curriculum vitae (cv) Curriculum vitae Persoolijke gegeves Naam: Geboortedatum: Geslacht: Adres: Postcode / Wooplaats: Telefoo: Mobiel: Burgerlijke staat: Natioaliteit: Opleidige Werkervarig Werkblad 34 bij hoofdstuk 7 va Bagage 1/2

61 Overige gegeves Hobby s: Tale: Rijbewijs: Computervaardighede: Kwaliteite e vaardighede Werkblad 34 bij hoofdstuk 7 va Bagage 2/2

62 Werkblad 35 Tips voor ee goede samewerkig Houd je aa de afsprake e regels. Je kut aders iet goed samewerke. Werk door. Als iederee doorwerkt, is het werk het selste klaar. Probeer adere te helpe. Houd rekeig met adere. Mese zij verschilled. Houd daar rekeig mee. Zeg wat je iet prettig vidt. Als je iets zegt, weet ee ader iet wat je dwarszit. Roddel iet over collega s. Vertel gee egatieve dige over collega s. Geef adere complimete. Iederee vidt het prettig om complimete te krijge. Daar worde de werksfeer e het samewerke beter va. Natuurlijk moet je het complimet wel mee. Sta ope voor kritiek. Als je samewerkt, probeer je same oplossige te vide. Soms moet je iets op ee adere maier doe da je gewed bet. Kom met ideeë e vrage. Da worde de samewerkig e het resultaat beter. Beloof gee dige die je iet kut doe. Zeg gee Ja omdat dat beleefd is. Mese vide het verveled als je iet doet wat je zegt. 1 Geef 3 tips om goed same te werke. 2 Welke tip vid je de moeilijkste? Werkblad 35 bij hoofdstuk 7 va Bagage

63 Werkblad 36 Medezeggeschap I Nederlad heb je het recht om mee te prate over je werk. We oeme dit medezeggeschap. De oderemigsraad Veel grote bedrijve hebbe ee oderemigsraad. Dit moet, volges de Wet op de oderemigsrade (WOR), als er meer da 50 medewerkers i het bedrijf werke. I de oderemigsraad prate de werkgever e de werkemers same. Zij prate over de belage e de wese va de werkemers. Zij kijke ook hoe ze de kwaliteit va het werk kue verbetere. De lede va de oderemigsraad worde gekoze door de werkemers. Als je i de oderemigsraad wilt kome, moet je dus gekoze worde. Medezeggeschap i kleie bedrijve I kleie bedrijve ku je ook meeprate over het werk. Dit ka door: ee persoeelsvertegewoordigig ee persoeelsvergaderig De persoeelsvertegewoordigig (PVT) I kleie bedrijve (va 10 tot 50 medewerkers) is soms ee persoeelsvertegewoordigig (PVT). Dit is ee soort kleie oderemigsraad. Het is iet verplicht. Er komt allee ee persoeelsvertegewoordigig als de meerderheid va de werkemers het wil. De lede erva worde ook gekoze. De persoeelsvergaderig Soms is er gee persoeelsvertegewoordigig. Da moet er miimaal twee keer per jaar ee persoeelsvergaderig worde georgaiseerd. Bij deze vergaderig moete alle werkemers aawezig zij. De directie legt uit hoe het met het bedrijf gaat e wat de plae zij. De werkemers kue om ee extra vergaderig vrage. Meer da 25 procet va de medewerkers moet dit wille. Medezeggeschap i bedrijve met mider da 10 medewerkers I kleie bedrijve met mider da 10 medewerkers is sprake va directe medezeggeschap. De directeur (baas) heeft direct cotact met de medewerkers op de werkvloer. Soms worde er wel persoeelsvergaderige georgaiseerd op iitiatief va de directeur, maar dit is iet verplicht. 1 Wat beteket medezeggeschap? 2 Vul de tabel i. Vorm medezeggeschap Waeer verplicht? bij meer da 50 medewerkers Werkblad 36 bij hoofdstuk 7 va Bagage

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? Uw huurder is het iet ees met de door u gestuurde jaarafrekeig. Met dit formulier vraagt u de Huur commissie

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Balans Gooi 8L Vechtstreek

Balans Gooi 8L Vechtstreek Balas Gooi 8L Vechtseek I takeform u I ier cl iëte Het itakeformulier is bedoeld om de volledige fiaciële situatie va de cliët goed i kaart te kue brege. Deze gegeves hebbe wij odig om tot ee goede begrotig

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Sleutels bij de werkbladen

Sleutels bij de werkbladen Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels bij de werkbladen Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels bij de werkbladen horen bij de zesde,

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie