m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer"

Transcriptie

1 Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig of aparte spaarrekeig Wie is hadeligsbevoegd i fiaciële zake? Wachtwoorde va mij q PC q Facebook q LikedI q Twitter 1

2 Huisarts Wel of iet reaimere? (datum vermelde) Registratie i het doorregister? Is er ee leveswesverklarig? Geealogie Naam, geboorteplaats e -datum e sterfplaats e -datum va mij ouders Korte typerig va mij ouders Evetueel herhale over grootouders e overgrootouders Belagrijke beschikkige Al of iet aawezig zij va ee testamet. Waar? 2

3 Gegeves otaris Gegeves testametair executeur (ka familielid, vried of vriedi zij, mits vastgelegd door otaris) Opbergplaats va trouwboekje, pas, codicil (ee schriftelijke beschikkig va kleiere zake da huis e auto, oderteked e gedateerd) Waeer er gee codicil is, ka hier vastgelegd worde welke dige aa wie agelate worde Evetueel opdrachte voor voldoe va opestaade rekeige Evetuele voogdij voor kidere (moet vastgelegd zij i testamet, aders beslist de katorechter i overleg met de familie) Naar wie mag de sleutel va het huis/de kamer? 3

4 Wese bij ee lager ziekbed Er mag wel/iet opelijk over mij ziekte e de progose gesproke worde Ik wil zolag mogelijk thuisblijve: ja/ee Alle bezoek is welkom, a overleg met mij aaste: ja/ee Voor belagrijke beslissige, die ik iet meer zelf ka eme heb ik gevraagd De volgede dige zou ik og graag doe Va de volgede plaatse wil ik graag persoolijk afscheid eme Va de volgede mese wil ik graag persoolijk afscheid eme Als thuis blijve iet mogelijk is, da wil ik aar ee ziekehuis, zorgcetrum, hospice Wese voor direct a overlijde Wel/gee toestemmig voor sectie Wel/gee toestemmig voor orgaatrasplatatie (dit moet ook geregistreerd worde i doorregister) Mag de aaste familie daarover beslisse? Stel ik mij lichaam ter beschikkig va de weteschap? 4

5 Wese te aazie va de advertetie: tekst, krat, voor of a de uitvaart Wese te aazie va de rouwkaart: tekst, ame, voor of a de uitvaart Locatie adresselijst Wese te aazie va kledig e opbarig Name va persoe die persoolijk va het overlijde verwittigd moete worde Naam va de persoo die ik gevraagd heb als eidveratwoordelijke voor de uitvaart/ afhadelig zakelijke dige, ezovoort 5

6 Wese betreffede de uitvaart Welke begrafeisoderemer? Begrafeis of crematie i stilte? Eidveratwoordelijk voor de uitvoerig is Waar begrave: q plaats q bestaad familiegraf q algemee graf q koopgraf, voor hoeveel jare e hoeveel persoe Waar de ur a crematie: q i uremuur q uitstrooie, waar? q bijzette, waar? Wese betreffede de kist Voorkeur voor vervoer aar begraafplaats: paarde/auto/ader vervoer, e de route Opmerkige over volgorde i de stoet 6

7 Voorkeur voor bepaalde dragers I welke volgorde verlate abestaade de begraafplaats Wese te aazie va afsluitig begrafeis e samezij a afloop Wese betreffede de rouwdiest Wel of gee video- of audio-opame Voorgager Spreker(s) Bijbelgedeelte() Te zige liedere 7

8 Adere muziek Bij het graf Overige wese voor de rouwdiest Na de uitvaart Wese te aazie va bedake va aawezige e alle die meeleefde, kaart, ihoud kaart Voorkeur voor bepaalde stee e tekst 8

9 Checklist voor abestaade 1 q Wie moete persoolijk gewaarschuwd worde q Wie sluit de oge q Wie waarschuwt predikat e begrafeisoderemer e wie is bij het eerste gesprek aawezig q Is er ee begrafeisverzekerig, ee codicil e wie beheert de papiere q Welke klere hebbe voor de overledee de voorkeur q Welke kist e ka hij geoped blijve q Wie eemt waeer de rige af q Wie geeft de laatste zorg, ook va het haar, de bril, het gebit e adere vertrouwde dige 1 Overgeome uit: P. Vermaat, Liever toch bezoek. Over de laatste eer, Boekecetrum,

10 q Hoe worde de hade gelegd q Als iet thuis of op de kamer ka worde opgebaard, waar da wel q Wie is bij het uitdrage aawezig q Wie heeft de sleutel va het huis of de kamer e zorgt voor de diere, de plate, de bloeme, de post q Kome er bezoektijde of is er doorloped bezoek q Hoe worde rouwbrief e rouwadvertetie opgesteld e wie zorge voor de adresserig q Zij er over begrave of cremere gee duidelijke afsprake, da heeft begrave de voorkeur, omdat het iet oomkeerbaar is q Bij crematie: is dit de wes va de overledee e wat gebeurt er met de as 10

11 q Voor welke begraafplaats wordt gekoze q Ee ekel, ee dubbel graf of ee grafkelder q Wie stelt de liturgie voor de diest same q Wie voere vóór de diest og het woord q Worde va de diest beeld e/of geluidsopame gemaakt q Wie drage de overledee, waar e waeer q Is bij het drage bepaalde kledig gewest q Als er aparte volgauto s zij, hoeveel e voor wie q Welke volgorde i de stoet achter de overledee 11

12 q Hoe vidt het afscheid bij het graf plaats, adat de kist is gedaald q Blijft de aaste familie als laatste bij het graf q Als er aasluited gelegeheid tot codolere e afscheid eme is, waar vidt dat plaats e wie gaat waar staa q Als er a afloop gegete wordt, wie heeft daarbij de leidig, de ouderlig of iemad va de aaste familie q Waeer e door wie wordt de bedakkaart of herierigsbrief met evetuele herierigsfoto samegesteld q Waeer wordt er met wie over de stee gesproke e wie is bij de steezettig aawezig q Als het huis otruimd moet worde, waeer e wie is daar bij aawezig 12

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

persoonlijk wensenlijstje

persoonlijk wensenlijstje persoonlijk wensenlijstje In dit persoonlijke document kunt u aangeven wat uw wensen rond en na uw overlijden zijn. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Kantoor Rouwcentra Groot Hertoginnelaan 227 Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 2517 ET s-gravenhage Waldeck, Oude Haagweg 28 Nootdorp, Veenweg 14 T 070 3451676 E

Nadere informatie

wensen en andere belangrijke zaken

wensen en andere belangrijke zaken wensen en andere belangrijke zaken Voor u ligt een belangrijk document; Deze lijst kan niet alleen worden gebruikt voor het vastleggen van uw wensen rond uw overlijden, maar ook voor het vastleggen van

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Mijn wensen voor de uitvaart

Mijn wensen voor de uitvaart In dit formulier geeft u aan hoe uw uitvaart vorm moet worden gegeven. Het is tevens een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen, die u bij leven heeft vastgelegd, te respecteren. Print dit formulier,

Nadere informatie

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt!

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! HET WENSENBOEK Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! Beleidsnotitie Wensenboek Auteur(s) A.Trienekens Datum September 2009 Advies/instemming Managementteam 22 september 2009 Centrale

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Mijn laatste wensenlijst

Mijn laatste wensenlijst Mijn laatste wensenlijst Wij geloven in een goede voorbereiding voor iedere uitvaart, zodat de juiste keuzes worden gemaakt voor nu of voor in de toekomst. Want een uitvaart kan maar één keer goed worden

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl Wensenformulier info@matrice.nl Inhoud Inleiding................................................... 3 1 Een uniek mens, een unieke uitvaart.................................. 4 2 Gegevens...................................................

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Zo wil ik afscheid nemen Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Uitvaartbegeleidster: Marja van Rijn Tel.: 0174-613365 b.g.g. Mobiel: 06-13550369 Dag en nacht bereikbaar Internet: www.uitvaartbegeleidingsamen.nl

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Geuns Uitvaartbegeleiding Antwoordnummer 1053 6000 VB WEERT (postzegel is niet nodig) U krijgt dan uw laatste wensen duidelijk uitgewerkt op papier thuisgestuurd.

Nadere informatie

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening:

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening: Wensenlijst Naam: Datum: Handtekening: T 06 47 64 39 99 W www.osiris-uitvaart.nl Verdriet is de keerzijde van liefde Manu Keirse Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar.

Nadere informatie