Opleiding voor schoolsecretariaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014"

Transcriptie

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten

2 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3. Aanwenden punten 4. Aanstelling 5. Inzetbaarheid 2 opleiding schoolsecretariaten

3 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 6. Vervangingen 7. Vaste benoeming 8. Aandachtspunten 3 opleiding schoolsecretariaten

4 1. Reglementering Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11) Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10) Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12) 4 opleiding schoolsecretariaten

5 1. Reglementering Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps) Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/05) 5 opleiding schoolsecretariaten

6 1. Reglementering Relevante zoekwoorden in WETWIJS Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen 6 opleiding schoolsecretariaten

7 2. Soorten punten 2.1 Punten op schoolniveau 2.2 Punten op scholengemeenschap-niveau (SG) 7 opleiding schoolsecretariaten

8 2.1 Punten op schoolniveau 3 soorten punten: enveloppe voor administratieve ondersteuning enveloppe voor ICT enveloppe voor zorg 8 opleiding schoolsecretariaten

9 2.1 Punten op schoolniveau 1) enveloppe administratieve ondersteuning in te richten ambt: administratief medewerker school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC) 2) enveloppe ICT in te richten ambt: ICT-coördinator school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC) school die geen deel uitmaakt van SG: enkel indien school deel uitmaakt van ICT-samenwerkingsplatform 9 opleiding schoolsecretariaten

10 2.1 Punten op schoolniveau 3) enveloppe zorg in te richten ambt: zorgcoördinator school die deel uitmaakt van SG: punten worden toegekend door SG school die geen deel uitmaakt van SG: enkel voor gewoon BaO tot opleiding schoolsecretariaten

11 2.1 Punten op schoolniveau Belangrijk: punten niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere gekleurde punten overdracht punten naar SG mag geen TBSOB veroorzaken aanwending punten op schoolniveau doorsturen via code OOM 00 (eigen omkadering) 11 opleiding schoolsecretariaten

12 2.2 Punten op SG-niveau 3 soorten punten: enveloppe zorg enveloppe stimulus samengelegde punten 12 opleiding schoolsecretariaten

13 2.2 Punten op SG-niveau 1) enveloppe zorg in te richten ambt/functie: zorgcoördinator, stafmedewerker-zorgcoördinator min. 90% van punten moet verdeeld worden over scholen van SG, overblijvende punten blijven op SG-niveau (tenzij anders overeengekomen in OCSG) 2) enveloppe stimulus + samengelegde punten (PSG) in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap 13 opleiding schoolsecretariaten

14 2.2 Punten op SG-niveau Belangrijk: uren komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming verdeling punten zorg naar scholen mag geen TBSOB veroorzaken aanwending punten op SG-niveau doorsturen via code OOM 07 (PSG) 14 opleiding schoolsecretariaten

15 3. Aanwending punten Punten aanwenden om: ambten in te richten op school- of SG-niveau administratief medewerker ICT-coördinator zorgcoördinator functies in te richten op SG-niveau stafmedewerker directeur coördinatie SG 15 opleiding schoolsecretariaten

16 3.1 Inrichten ambten 1) Administratief medewerker Opleidingsniveau Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal HSO 63 punten HOKT/BA 82 punten HOLT/MA 120 punten geen uitgestelde bezoldiging aanstelling tot 31/08 16 opleiding schoolsecretariaten

17 3.1 Inrichten ambten 2) ICT-coördinator Opleidingsniveau Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal HSO 63 punten HOKT/BA 82 punten punten HOLT/MA 120 punten punten opleiding schoolsecretariaten

18 3.1 Inrichten ambten 3) Zorgcoördinator Opleidingsniveau Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal HOKT/BA 85 punten HOLT/MA 126 punten opleiding schoolsecretariaten

19 3.2 Inrichten functies 1) Stafmedewerker onderliggend ambt: administratief medewerker, ICTcoördinator, zorgcoördinator, (kleuter)onderwijzer(asv) afhankelijk van onderliggend ambt: puntengewicht salaris rechten opgebouwd in onderliggend ambt vakcode stafmedewerker: 805 steeds klas- en schoolvrij 19 opleiding schoolsecretariaten

20 3.2 Inrichten functies Onderliggend ambt Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal kleuteronderwijzer 85 punten (143*) kleuteronderwijzer asv 85 punten (143*) onderwijzer 85 punten (121*) onderwijzer asv 85 punten (121*) overige ambten zie tabellen voorgaande slides * = indien aangesteld met bekwaamheidsbewijs Andere 20 opleiding schoolsecretariaten

21 3.2 Inrichten functies 2) Directeur coördinatie SG (dirco) onderliggend ambt: directeur einde aanstelling: 31/08 vakcode dirco: 806 steeds klas- en schoolvrij Opleidingsniveau Puntengewicht Ambtscode Salarisschaal HOKT/BA + BPB 60 of 120 punten (halftijds/voltijds) * = indien aangesteld met bekwaamheidsbewijs Andere , 828 of 879 (148*) 21 opleiding schoolsecretariaten

22 3.2 Inrichten functies Belangrijk: tijdelijk personeelslid rechtstreeks aanstellen vast benoemd personeelslid steeds aanstellen via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (DO 019) in zending steeds ambtscode onderliggend ambt en vakcode vermelden 22 opleiding schoolsecretariaten

23 3.2 Inrichten functies Voorbeeld zending : onderwijzer vast 24/24: aangesteld voor 12u als stafmedewerker-sg op niveau SG (onderliggend ambt blijft onderwijzer) één bericht met geldigheidsdatum : RL 1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 12u met einddatum / OOM 00 RL 1 / onderwijzer / vakcode 805 stafmedewerker-sg / 12u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM opleiding schoolsecretariaten

24 4. Aanstelling Puntengewicht (kostprijs van aanstelling): per personeelslid per instelling per ambt per opleidingsniveau per oorsprong omkadering 24 opleiding schoolsecretariaten

25 Eénpuntenkwestie: 4. Aanstelling meerdere personeelsleden zelfde ambt en opleidingsniveau zelfde oorsprong omkadering (OOM) zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 25 opleiding schoolsecretariaten

26 4. Aanstelling Voorbeeld 1 éénpuntenkwestie : School heeft 49 punten administratieve ondersteuning en kiest voor aanstelling op niveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO) als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 28/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 49 punten als het om 2 personeelsleden gaat is dit 2 x 14/36 AM-HSO = 2 x 25 punten, toch worden slechts 49 punten aangerekend 26 opleiding schoolsecretariaten

27 4. Aanstelling Voorbeeld 2 éénpuntenkwestie : School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Bachelor (BA vroegere HOKT) als één personeelslid aangesteld wordt komt dit overeen met 12/36 zorgcoördinator (ZC)-BA = 28 punten als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-BA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-BA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten (24+5) kosten maar er worden er slechts 28 aangerekend 27 opleiding schoolsecretariaten

28 Belangrijk: 4. Aanstelling alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren 36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school) schoolbestuur of SG kiest vrij in welk opleidingsniveau en/of puntenniveau een betrekking wordt ingericht niet meer punten aanwenden dan waarover school of SG beschikt, zoniet terugvordering 28 opleiding schoolsecretariaten

29 5. Inzetbaarheid beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) werken in en voor de scholengemeenschap 29 opleiding schoolsecretariaten

30 6. Vervangingen reguliere vervanging mogelijk als titularis 10 aaneensluitende werkdagen afwezig is uitzondering: vervanging dirco reeds vanaf eerste dag afwezigheid mogelijk geen vervanging korte afwezigheid (VKA) geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 30 opleiding schoolsecretariaten

31 Belangrijk: 6. Vervangingen steeds in zelfde ambt niet noodzakelijk in zelfde opleidingsniveau punten van titularis blijven tellen vervanger wordt betaald volgens opleidingsniveau (zending) en bekwaamheidsbewijs 31 opleiding schoolsecretariaten

32 6. Vervangingen Voorbeeld 1 Adm. medewerker HSO 36/36 barema 202 wordt vervangen door adm. medewerker BA barema 158 voor 36/36 zonder meerkost punten maar betere bezoldiging interimaris Voorbeeld 2 ICT-coördinator MA 18/36 barema 501 wordt vervangen door ICT-coördinator BA (82ptn) barema /36 zonder wijziging punten maar lagere bezoldiging interimaris 32 opleiding schoolsecretariaten

33 7. Vaste benoeming Vacantverklaring en vaste benoeming: per school en hoofdstructuur per personeelslid per puntenenveloppe per ambt en per opleidingsniveau 33 opleiding schoolsecretariaten

34 7. Vaste benoeming maar: TADD wordt opgebouwd in het ambt (niet in het opleidingsniveau!) bv. administratief medewerker BA kan als TADD er uren opeisen als administratief medewerker-hso (maar dan ook in niveau HSO aanstellen!) elke 1 e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau gebeuren, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 34 opleiding schoolsecretariaten

35 7. Vaste benoeming Belangrijk: Welke betrekkingen komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming? alle betrekkingen ingericht op basis van punten op schoolniveau 35 opleiding schoolsecretariaten

36 8. Aandachtspunten Punten op schoolniveau zijn niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere Punten op niveau scholengemeenschap komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming Geen vervanging korte afwezigheid en geen vervanging in één- of tweeklassige vestigingsplaats Opgelet: dienstonderbrekingen! 36 opleiding schoolsecretariaten

37 Vragen? 37 opleiding schoolsecretariaten

Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel Het ondersteunend personeel Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2018-2019 Femke Smout - Jan Taildeman Inge De Luyck Inhoud 1. Inleiding 2. Omkadering 3. Puntenwaarde 4. Vacante betrekking 5.

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI ACADEMIE Inhoud 1. Inleiding A. Doel van de cursus B. Wetgeving C. Toepassingsgebied en gevolgen D. Draagwijdte vaste benoeming 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform.

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Lerarenplatform 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 3 1. Inleiding... 3 2. Omkadering... 3 2.1. Globale puntenenveloppe... 3 2.2. Forfaitaire

Nadere informatie

infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Jeroen Depoortere

infosessie softwareleveranciers 29 mei 2018 Jeroen Depoortere Jeroen Depoortere 1 Personeelsadministratie lerarenplatform vacantverklaring van bepaalde opdrachten van personeelsleden met een do clustering vervangingseenheden wijzigingen CLB wijzigingen DKO varia

Nadere informatie

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Lerarenplatform in het basisonderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende

Nadere informatie

Personeelsreglementering. basisonderwijs

Personeelsreglementering. basisonderwijs Personeelsreglementering gewoon basisonderwijs Colloquium directies Mechelen-Brussel 22 november 2017 Mogelijke agenda (met ruimte voor vraagstelling) 1. Personeelsformatie 2. Tijdelijke aanstelling 3.

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden VASTE BENOEMING Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden Vereenvoudiging van de procedure Bestaande procedure:

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018 Cao XI Leerplicht 4 september 2018 Programma Inleiding Lerarenplatform Omzetting niet-ingevulde vervangingen in vervangingseenheden TADD en vaste benoeming 10/09/2018 2 inleiding Cao XI leerplicht afgesloten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Lerarenplatform in het secundair onderwijs Lerarenplatform in het secundair onderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die

Nadere informatie

Leerkrachten aantrekken en behouden

Leerkrachten aantrekken en behouden Leerkrachten aantrekken en behouden Inleiding Vaststellingen Weinig kandidaten voor korte vervangopdrachten 25% startende leraren uit onderwijs na 2 jaar 70% startende leraren opdracht < 2/3 42% startende

Nadere informatie

De prestatieregeling in het gewoon basisonderwijs

De prestatieregeling in het gewoon basisonderwijs De prestatieregeling in het gewoon Colloquium Mechelen-Brussel 28 november 2018 Els Goeminne Suzy Sterck Dienst Personeel 1. Regelgeving 1.1 Wettelijke basis Decreet Basisonderwijs (25/02/1997) Decreet

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

Nieuwigheden Personeel secundair onderwijs

Nieuwigheden Personeel secundair onderwijs Nieuwigheden Personeel secundair onderwijs 09/09/2019 - Gent Artevelde Hogeschool Kris Lambrecht, Katrien Vanbiervliet, Inge De Luyck Programma Aanvangsbegeleiding en tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Leerkrachten aantrekken en behouden. Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet

Leerkrachten aantrekken en behouden. Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet Leerkrachten aantrekken en behouden Mevr. Hilde Lesage & mevr. Patricia Van Reet Inleiding Vaststellingen Weinig kandidaten voor korte vervangopdrachten 25% startende leraren uit onderwijs na 2 jaar 70%

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding A. Wetgeving B. Toepassingsgebied 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring B. Voorwaarden personeelslid C. Voorwaarden betrekking D. Ingangsdatum

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Inhoudstafel 1. inleiding 2. wie? 3. wanneer een VTAO/TAO? 4. verlof TAO en TBSOB 5. aanvang duur einde 6. dienstonderbreking op een TAO-opdracht 7. volume/bezoldiging

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Enkele termen Stamboeknummer: 1 76 02 28 03 25 Geslacht Geboortedatum Volgnummer Sleutelcode Instellingsnummer & hoofdstructuur: 034678 311 01 02 Instellingsnummer Hoofdstructuur Nis-code Onderwijsnet

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Voorwaarden en regels. Administratieve en geldelijke toestand. Mededeling aan het werkstation. Tips en aandachtspunten

Voorwaarden en regels. Administratieve en geldelijke toestand. Mededeling aan het werkstation. Tips en aandachtspunten Cursus voor schoolsecretariaten 2018-2019 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 1 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 1 1. Wetgeving 2. Voorwaarden en regels 3. Administratieve en

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI ACADEMIE AGODI ACADEMIE 1 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

12/01/2017. Cursus voor schoolsecretariaten

12/01/2017. Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Elektronisch communiceren

Elektronisch communiceren Cursus schoolsecretariaten Elektronisch communiceren Omzendbrief d.d. 11/04/2011: Gebruikersvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en

Nadere informatie

Lerarenplatform: concept

Lerarenplatform: concept Lerarenplatform Lerarenplatform: concept Doel Tijdelijke leerkrachten werkzekerheid bieden Gewoon SO-BuSO: 350 VTE Takenpakket Vervangingen verzekeren (afwezigheden< een schooljaar) Zinvolle pedagogische

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI ACADEMIE Opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI ACADEMIE 1 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE sessie voor scholengemeenschappen 2 en 3 mei 2013 Hugo De Keersmaecker tel.

DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE sessie voor scholengemeenschappen 2 en 3 mei 2013 Hugo De Keersmaecker tel. 1 DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE sessie voor scholengemeenschappen 2 en 3 mei 2013 Hugo De Keersmaecker dps.vvkso@vsko.be tel. 02 507 07 01 BRONNEN 2 Codex Secundair Onderwijs 17/12/2010 art. 23 tot 31 Reaffectatiebesluit

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

De globale puntenenveloppe

De globale puntenenveloppe De globale puntenenveloppe DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE De globale puntenenveloppe...1 1. Algemeen...2 2. Berekening van de globale puntenenveloppe...3 2.1. Parameters voor de berekening...3 2.2. Berekeningswijze

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Globale puntenenveloppe

Globale puntenenveloppe Globale puntenenveloppe 2018-2019 A g e n t s c h a p v o o r O n d e r w i j s d i e n s t e n Koning A l b e r t I I - l a a n 1 5, 1 2 1 0 B r u s s e l Afdeling secundair onderwijs - Scholen en leerlingen

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 WAT? Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof tijdelijk andere opdracht Verminderde prestaties en Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Nadere informatie

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel

Personeelsformatie gewoon basisonderwijs 1. Directeur 2. Adjunct-directeur 3. Onderwijzend personeel Personeelsformatie gewoon basisonderwijs De personeelsformatie bestaat uit lestijden, uren en punten. Hiermee worden directie, onderwijzend personeel, kinderverzorger, administratief medewerker, zorgcoördinator

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren 1 Vb. 1: RL -1: opdrachtenpakket: het fotoprincipe Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren - - 4u Engels ASO2 - ATO 2 (geen TADD) 17/10/2011:

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel vanaf Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel vanaf Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2015-07-03 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

25/01/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten Programma (dia 2)

25/01/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten Programma (dia 2) Opleiding voor schoolsecretariaten 2016-2017 Programma (dia 2) 1. Inleiding 2. Terminologie en afkortingen 3. De elektronische communicatie 4. Soorten omkadering 5. Indiensttreding 6. TADD en vaste benoeming

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vaste benoeming Eindredactie Katrien Vanbiervliet AgODi, Afdeling Personeel Secundair

Nadere informatie

25/09/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten AGODI- Academie. Programma (dia 2)

25/09/2017. Opleiding voor schoolsecretariaten AGODI- Academie. Programma (dia 2) Opleiding voor schoolsecretariaten 2017 2018 AGODI- Academie Programma (dia 2) 1. Inleiding 2. Terminologie en afkortingen 3. De elektronische communicatie 4. Soorten omkadering 5. Indiensttreding 6. TADD

Nadere informatie

Commissie 3 van 21 augustus 2014 Toelichting bij de agenda

Commissie 3 van 21 augustus 2014 Toelichting bij de agenda Commissie 3 van 21 augustus 2014 Toelichting bij de agenda OPENBARE VERGADERING 1. Gemeentelijk / Organiseren van landbouw bos en zeeklassen en integratieproject Frans Werkingsmiddelen kunnen aangewend

Nadere informatie

Nieuwigheden vanaf schooljaar

Nieuwigheden vanaf schooljaar Nieuwigheden vanaf schooljaar 2018-2019 1 1. Kleuterparticipatie 2. Inschrijvingsrecht 3. Schoolverandering en informatieoverdracht 4. M-decreet 5. Omkadering en werkingsbudget 6. CLB-decreet 7. Varia

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda

Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda Commissie 3 van 20 augustus 2015 Toelichting bij de agenda OPENBARE VERGADERING 1. Gemeentelijk / Organiseren van landbouwklassen en integratieproject Frans schooljaar 2015-2016 Werkingsmiddelen kunnen

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 15 maart 2018 BaO en BuSO

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 15 maart 2018 BaO en BuSO Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 15 maart 2018 BaO en BuSO 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Scholengemeenschap

Nadere informatie

datum : contact :

datum : contact : Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 1 Inleiding In ons Flits-bericht van 6 maart hebben we

Nadere informatie

Elektronisch communiceren

Elektronisch communiceren Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Elektronisch communiceren Elektronisch communiceren Inhoud I. het communicatiemodel II. probleemniveaus III.de gebruikershandleiding

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4;

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Nieuwigheden vanaf schooljaar AGODI- Academie

Nieuwigheden vanaf schooljaar AGODI- Academie Nieuwigheden vanaf schooljaar 2017-2018 AGODI- Academie 1. Formulieren 2. Omkadering 3. Toetsen, talen, kosten 4. Getuigschrift basisonderwijs 5. Discimus 6. Inschrijvingsrecht 7. Kleuterparticipatie

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2018-2019 opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Programma (dia 2) 1. Inleiding 2. Situering van de werkstations en hun taken 3. Terminologie en afkortingen 4. De elektronische communicatie 5. Soorten omkadering

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2016-2017 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 3. Vacantverklaring 4. Voorwaarden wervingsambten

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

www.agodi.be Omkadering CLB Opleiding CLB-secretariaten 2013-2014 AgODi

www.agodi.be Omkadering CLB Opleiding CLB-secretariaten 2013-2014 AgODi Omkadering CLB Omkadering CLB Beleidsplannen/beleidscontracten met scholen Leerlingen geteld op eerste schooldag februari x-1 aantallen kenmerken Omkadering CLB Totaal 2.898,85 omkaderingsgewichten (OG)

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI ACADEMIE Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof verminderde prestaties Afwezigheid verminderde prestaties 2 1 THEMATISCHE LOOPBAANONDERBREKING

Nadere informatie

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING Deze Mededeling vervangt de gelijknamige Mededeling van 19 februari 2003, Kl. 90.01.03 Datum: 2004-04-13 Kl.

Nadere informatie

Rechtspositie Centra voor basiseducatie en praktische uitvoering

Rechtspositie Centra voor basiseducatie en praktische uitvoering Rechtspositie Centra voor basiseducatie en praktische uitvoering Aromagebouw en H. Consciencegebouw, Brussel 24 oktober 2017 en 10 november 2017 Programma Algemeen kader rechtspositie CBE en elektronische

Nadere informatie

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 De globale puntenenveloppe: nadere toelichtingen en voorlopige

Nadere informatie

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-010 datum : 2007-02-15 gewijzigd : 2013-09-24 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het schooljaar Inleiding 2. Afstemming voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen over de domeinen heen

Aandachtspunten voor het schooljaar Inleiding 2. Afstemming voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen over de domeinen heen Aandachtspunten voor het schooljaar 2018-2019 1. Inleiding In de eerste plaats worden de beide besluiten bekwaamheidsbewijzen op allerlei punten technisch aangepast, kwestie van de gehanteerde terminologie

Nadere informatie

Opleidingssessie ipersoneel Basis

Opleidingssessie ipersoneel Basis Opleidingssessie ipersoneel Basis Schoolgegevens : Algemene gegevens Hoe kunnen schoolgegevens (adres, werkstation, vervangingseenheden, ) ingevoerd worden? Organisatie Hoe kan de school gekoppeld worden

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Doelstellingen van de maatregelen uit cao XI De praktijkschok verminderen door een betere en meer kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. 23 mei 2019

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. 23 mei 2019 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 23 mei 2019 1 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente

Nadere informatie