Het ondersteunend. Personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ondersteunend. Personeel"

Transcriptie

1 Het ondersteunend Personeel

2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL Omkadering Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs organieke puntenenveloppe van de scholengemeenschap Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs Forfaitaire puntenenveloppe in het gemeenschapsonderwijs (5.330 punten) puntenwaarde ondersteunend personeel oprichten van een betrekking in het ambt van het ondersteunend personeel Invullen van een vacante betrekking Tijdelijk personeelslid Invullen van een niet-vacante betrekking Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie of wedertewerkstelling Definitie van hetzelfde ambt wedertewerkstelling in een ambt van het ondersteunend personeel vanuit andere personeelscategorieen Definitie van het begrip betrekking niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling Geldelijke en administratieve toestand Bekwaamheidsbewijzen Prestatiestelsel, Bezoldigingsregeling, Vakantieregeling en Verloven, afwezigheden en terbeschikkingstelling Gepresteerde diensten Vaste benoeming Bevordering tot een hogere salarisschaal Behalen bijkomend diploma (tijdelijken) Voorgaande diensten Inzetbaarheid in de scholengemeenschap...14 Het ondersteunend personeel 2

3 Het ondersteunend personeel 3

4 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL 1. OMKADERING 1.1. FORFAITAIRE PUNTENENVELOPPE GEMEENSCHAPSONDERWIJS Forfaitair aantal punten van Deze puntenenveloppe wordt jaarlijks toegekend aan de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. De Raad beslist zelf over de verdeling van deze punten over de verschillende scholengroepen ORGANIEKE PUNTENENVELOPPE VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP De puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel maakt deel uit van de globale puntenenveloppe. Voor details van de berekening van de globale puntenenveloppe: zie omzendbrieven PERS/2009/03 - Berekening van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs. en PERS/2009/04 (BuSO) - Berekening van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs van 03/07/2009. Meer informatie over de berekening en verdeling van de globale puntenenveloppe vindt u ook in de cursus Globale puntenenveloppe 1.3. CENTRA VOOR DEELTIJDS ONDERWIJS De omkadering is geen puntensysteem: elk centrum kan één of meerdere betrekking(en) inrichten van opvoeder of administratief medewerker. Voor een halftijdse betrekking van opvoeder of administratief medewerker moeten 12 uren in mindering worden gebracht van het pakket uren-leraar (via de zending aanwending middelen ), voor een volledige betrekking 24 uren. Daarnaast kunnen ook betrekkingen van opvoeder en administratief medewerker worden opgericht via de globale puntenenveloppe. Bij de zending dient dan vakcode 898 worden toegevoegd. 2. FORFAITAIRE PUNTENENVELOPPE IN HET GEMEENSCHAPSONDER- WIJS (5.330 PUNTEN) De punten mogen enkel worden gebruikt om betrekkingen op te richten van administratief medewerker. De punten mogen nooit worden toegekend aan een school om betrekkingen in stand te houden, maar enkel om halftijdse of voltijdse betrekkingen op te richten. 1) De betrekking mag ingevuld worden via reaffectatie of wedertewerkstelling: de puntenwaarde van het personeelslid heeft geen invloed. 2) Als een tijdelijk personeelslid wordt aangesteld moet de puntenwaarde van de betrekking overeenkomen met de puntenwaarde op basis van het diploma van het personeelslid, tenzij het gaat over een personeelslid met overgangsmaatregelen. Een personeelslid dat reeds in dienst was op Het ondersteunend personeel 4

5 30 juni 2001 in het gewoon secundair onderwijs of op 30 juni 2006 in het buitengewoon secundair onderwijs wordt opnieuw aangesteld op basis van zijn concordantie. 3) Een vaste benoeming kan als de punten blijvend worden toegekend aan de desbetreffende scholengroep. De scholengroep moet de vacantverklaringen steeds voorleggen aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs die beslist over het al dan niet blijvend toekennen van de punten. 4) De betrekkingen worden gemeld via vakcode " PUNTENWAARDE ONDERSTEUNEND PERSONEEL Elk ambt in de personeelscategorie van het ondersteunend personeel, de opvoeder en de administratief medewerker, kost een aantal punten in functie van het niveau van het basisdiploma van de titularis of in functie van de salarisschaal van de titularis. AMBT / DIPLOMA / SALARISSCHAAL PUNTEN administratief medewerker van het niveau secundair onderwijs (ssc 202, ssc 122) 63 administratief medewerker van het niveau professioneel gerichte bachelor (ssc 158) 82 administratief medewerker van het niveau master (ssc 542) 120 administratief medewerker met salarisschaal 200, 201, 202 of administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal administratief medewerker met salarisschaal Het ondersteunend personeel 5

6 administratief medewerker met salarisschaal opvoeder van het niveau secundair onderwijs (ssc 202, ssc 122) 63 opvoeder met bekwaamheidsbewijs van het niveau professioneel gerichte bachelor (ssc 82 opvoeder met bekwaamheidsbewijs van het niveau master (ssc 542) 120 opvoeder met salarisschaal 200, 201, 202 of opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal opvoeder met salarisschaal OPRICHTEN VAN EEN BETREKKING IN HET AMBT VAN HET ONDER- STEUNEND PERSONEEL Er moet steeds een halftijdse of een voltijdse betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel worden opgericht. De halftijdse betrekking wordt steeds ingevuld door één personeelslid. Een voltijdse betrekking kan worden ingevuld door één personeelslid of door twee personeelsleden die elk met een halftijdse betrekking worden belast. Voorbeeld : Het ondersteunend personeel 6

7 De school richt een voltijdse betrekking op van opvoeder: personeelslid met salarisschaal 106 = 82 punten. De school richt een voltijdse betrekking op van opvoeder en wenst die in te vullen met 2 personeelsleden: het eerste personeelslid heeft een diploma van het niveau hoger secundair onderwijs, het andere personeelslid is in het bezit van een diploma van het niveau bachelor. De puntenwaarde van deze betrekking bedraagt dan 72,5 punten. (31, = 72,5). Beperking Binnen de school moet ten minste 50 % van het ondersteunend personeel bestaan uit opvoeders. Het gaat hier om 50 % van het personeelsbestand en niet om 50 % van de puntenenveloppe INVULLEN VAN EEN VACANTE BETREKKING REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING De inrichtende macht moet in eerste instantie in vacante betrekkingen steeds de verplichtingen betreffende reaffectatie of wedertewerkstelling naleven voordat nieuwe wervingen in een ambt van het ondersteunend personeel kunnen plaatsvinden. Meer informatie is terug te vinden in de omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/ De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs AFFECTATIE OF MUTATIE Na het toepassen van verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling krijgt de school een aantal vrijheden. Binnen deze vrijheden kan een vacante betrekking worden toegewezen aan een vastbenoemd personeelslid bij wijze van affectatie of mutatie.! De puntenwaarde van het personeelslid dat wordt geaffecteerd of gemuteerd moet overeenkomen met de puntenwaarde die toegekend is aan de toegewezen betrekking, hierbij rekening houdend met de salarisschaal die via het diplomaniveau, via de concordantie of via overgangsmaatregel aan het betrokken personeelslid wordt toegekend.!in het kader van affectatie en mutatie wordt opvoeder en administratief medewerker als een ander ambt beschouwd! De ambten van de categorie van het ondersteunend personeel van het gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs zijn niet dezelfde ambten. Er is daarom geen affectatie of mutatie van het gewoon secundair naar het buitengewoon secundair onderwijs mogelijk of omgekeerd TIJDELIJK PERSONEELSLID Een tijdelijk personeelslid kan worden aangesteld indien de I.M. geen verplichtingen meer heeft inzake reaffectatie en wedertewerkstelling. De aanstelling gebeurt volgens de bepalingen van de decreten rechtspositie van 27 maart 1991 inzake tijdelijke aanstelling. Bezoldiging van het tijdelijk personeelslid: Het ondersteunend personeel 7

8 - op basis van zijn concordantie indien het in een tijdelijk vacante betrekking stond op 30 juni 2001 (gewoon secundair onderwijs) of op 30 juni 2006 (buitengewoon secundair onderwijs). - op basis van zijn diploma of op basis van de overgangsmaatregel die het personeel verworven heeft voor het desbetreffende ambt, indien dit voordeliger is.!het personeelslid kan niet onder het niveau van zijn bekwaamheidsbewijs worden aangesteld. De salarisschaal die op deze manier bekomen wordt is bepalend voor de puntenwaarde volgens de tabel in punt 3. Voorbeeld: 1 ) Een personeelslid treedt in dienst als tijdelijk personeelslid in het ambt van opvoeder. Dit personeelslid is in het bezit van een diploma niveau master. Hij wordt dus aangesteld als opvoeder niveau master, heeft recht op salarisschaal 542 en kost 120 punten. 2 ) Een personeelslid was op 30 juni 2001 in dienst als tijdelijk personeelslid in een vacante betrekking van opsteller met salarisschaal 202 (63 punten). Dit personeelslid heeft een diploma niveau bachelor. Dit personeelslid werd geconcordeerd naar administratief medewerker met salarisschaal 202 (63 punten) en wordt op basis hiervan in dienst genomen in een betrekking van administratief medewerker van 63 punten en heeft recht op salarisschaal ) Een personeelslid was op 30 juni 2006 in een school voor buitengewoon secundair onderwijs in dienst als tijdelijk personeelslid in een betrekking van studiemeester-opvoeder met salarisschaal 122. Dit personeelslid heeft een diploma SO. Dit personeelslid werd geconcordeerd naar opvoeder met salarisschaal 122 (63 punten) en wordt op basis hiervan in de school voor buitengewoon secundair onderwijs in dienst genomen in een betrekking van opvoeder van 63 punten en heeft recht op salarisschaal INVULLEN VAN EEN NIET-VACANTE BETREKKING! De titularis bepaalt de puntenwaarde van de betrekking. De personeelsleden die tijdelijk afwezig zijn kunnen worden vervangen. Bij een vervanging kan de aanstelling van de vervanger verschillend zijn van 18/36 of 36/36. Hier gelden ook in eerste instantie de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling, meer informatie hierover is terug te vinden in de omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/ De reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs.. Indien een inrichtende macht een niet-vacante betrekking niet heeft moeten invullen binnen haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling kan de vervanging gebeuren door: 1 een tijdelijk personeelslid: de bezoldiging gebeurt zoals uiteengezet in punt Voorbeeld: een vastbenoemd opvoeder (salarisschaal punten) neemt een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden. Situatie 1: Hij wordt in het gewoon secundair onderwijs vervangen door een tijdelijke opvoeder met een diploma van het niveau master (salarisschaal 542). De puntenwaarde van de vervanger speelt geen enkele rol. De betrekking blijft 82 punten kosten. De vervanger wordt bezoldigd op basis van salarisschaal 542. Het ondersteunend personeel 8

9 Situatie 2: Hij wordt vervangen door een tijdelijke opvoeder met een diploma van het niveau hoger secundair onderwijs (salarisschaal 202). De puntenwaarde van de vervanger speelt geen enkele rol. De betrekking blijft 82 punten kosten. De vervanger wordt bezoldigd op basis van salarisschaal 202. Situatie 3: Hij wordt in het buitengewoon secundair onderwijs vervangen door een tijdelijke opvoeder niveau secundair onderwijs (salarisschaal 122). De puntenwaarde van de vervanger speelt geen enkele rol. De betrekking blijft 82 punten kosten. De vervanger wordt bezoldigd op basis van salarisschaal een vastbenoemd personeelslid via verlof TAO. De betaling gebeurt volgens de principes van verlof TAO AFWIJKING: als de titularis salarisschaal 106 heeft gebeurt de betaling als volgt: -Indien het vastbenoemd personeelslid dat via een verlof TAO wordt aangesteld een lagere salarisschaal heeft dan de titularis, dan krijgt hij een toelage tot salarisschaal Indien het vastbenoemd personeelslid dat via een verlof TAO wordt aangesteld een hogere salarisschaal heeft dan salarisschaal 106, dan krijgt hij de effectieve salarisschaal van de titularis, m.a.w. salarisschaal 106. Voorbeeld: Een vastbenoemd opvoeder (salarisschaal punten) neemt een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden. Situatie 1: Hij wordt vervangen door een vastbenoemde opvoeder (salarisschaal 158) via een verlof TAO. De puntenwaarde van de vervanger speelt geen enkele rol. De betrekking blijft 82 punten kosten. De vervanger blijft bezoldigd als opvoeder (salarisschaal 158) en ontvangt de toelage voor de beter bezoldigde opdracht (verschil salarisschaal106 - salarisschaal 158). Situatie 2: Hij wordt vervangen door een vastbenoemde opvoeder (salarisschaal 542) via een verlof TAO. De puntenwaarde van de vervanger speelt geen rol. De betrekking blijft 82 punten kosten. De vervanger wordt bezoldigd aan salarisschaal 106 die lager ligt dan salarisschaal 542! 5 TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREK- KING, REAFFECTATIE OF WEDERTEWERKSTELLING Hierna volgen enkele specifieke bepalingen voor het ondersteunend personeel. Meer informatie van de regelgeving in het kader van de globale puntenenveloppe is terug te vinden in de omzendbrief PERS/2009/06 van 17/08/ Aanwending van de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs. Het ondersteunend personeel 9

10 5.1. DEFINITIE VAN HETZELFDE AMBT "Hetzelfde ambt": -ambt van administratief medewerker, ongeacht puntenwaarde toegekend aan het ambt, geen onderscheid tussen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs -ambt van opvoeder, ongeacht puntenwaarde toegekend aan het ambt, geen onderscheid tussen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs "Ander ambt": -ambt niet beschouwd als "hetzelfde ambt" 5.2. WEDERTEWERKSTELLING IN EEN AMBT VAN HET ONDERSTEUNEND PERSO- NEEL VANUIT ANDERE PERSONEELSCATEGORIEEN! Er geldt verplichte wedertewerkstelling in een ambt van het ondersteunend personeel binnen de inrichtende macht en scholengemeenschap, voor zover het gaat om personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking in een ambt dat kan worden ingericht binnen de globale puntenenveloppe. Daarnaast zijn volgende wedertewerkstellingen mogelijk: Wat de wedertewerkstelling betreft van de personeelsleden die ingevolge een beslissing van de medex pensioencommissie of in het kader van de procedure tot reïntegratie ter beschikking wegens ontstentenis van betrekking worden gesteld vindt u alle informatie terug vinden in de omzendbrief PERS/2007/02 van 04/05/ Beslissing van de FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een ander ambt. en in de omzendbrief PERS/2009/09 van 18/08/ Beslissing van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer - Personeelsleden die het recht van een procedure voor re-integratie inroepen. Binnen de vrije fase blijft een vrijwillige wedertewerkstelling, bv. vanuit een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, in een ambt van ondersteunend personeel mogelijk DEFINITIE VAN HET BEGRIP BETREKKING NIET VATBAAR VOOR REAFFECTATIE OF WEDERTEWERKSTELLING Tijdelijk personeelslid: betrekking is vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling. Verdere tewerkstelling is onzeker. De betrekking kan worden toegewezen aan een vast benoemd personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Een betrekking is op 1 september niet meer vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling, als het personeelslid dat deze betrekking bekleedt een dienstanciënniteit in hoofdambt heeft verworven van ten minste 720 dagen gespreid over ten minste drie schooljaren. De dienstanciënniteit moet bereikt zijn op 31 augustus van het voorafgaande schooljaar. Het niet meer vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling ontstaat echter maar na afronding van de werkzaamheden van de eerstbevoegde reaffectatiecommissie (reaffactatiecommissie van de scholengemeenschap/ scholengroep/ Vlaamse reaffectatiecommissie). Het ondersteunend personeel 10

11 6 GELDELIJKE EN ADMINISTRATIEVE TOESTAND 6.1. BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN U vindt de bekwaamheidsbewijzen en bijhorende salarisschalen voor het ambt van opvoeder en administratief medewerker op volgend internetadres: PRESTATIESTELSEL, BEZOLDIGINGSREGELING, VAKANTIEREGELING EN VER- LOVEN, AFWEZIGHEDEN EN TERBESCHIKKINGSTELLING Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het ambt van opvoeder en ambt van administratief personeel wat betreft het prestatiestelsel: -volledige prestatie: 36/36 -halftijdse prestatie: 18/36 Bezoldigingsregeling: -de opvoeder wordt bezoldigd volgens de reglementering van toepassing op het opvoedend hulppersoneel (tijdelijken: 10-den, uitgestelde bezoldiging) -de administratief medewerker wordt bezoldigd volgens de reglementering van toepassing op het administratief personeel (tijdelijken: 12-den, geen uitgestelde bezoldiging) Vakantieregeling: -voor opvoeder: *Gemeenschapsonderwijs: de opvoeder geniet dezelfde vakantieregeling als het opvoedend hulppersoneel (KB 15/01/1974 art. 1 4) * Gesubsidieerd onderwijs: de vakantieregeling vastgelegd in een eigen regeling of in hun arbeidsreglement -voor administratief medewerker: *CAO IX: vastlegging vakantieregeling administratief medewerkers vanaf 1/1/2011: maximum 12 dagen prestaties tijdens de vakanties waarvan maximum 10 dagen tijdens de zomervakantie *Meer informatie is terug te vinden in de omzendbrief PERS/2011/01 van 31/03/2011 vakantieregeling voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel Verloven, afwezigheden, ter beschikking stelling: -op de opvoeder is dezelfde reglementering van toepassing als op het opvoedend hulppersoneel en op de administratief medewerker is dezelfde reglementering van toepassing als op het administratief personeel. -vb. loopbaanonderbreking Voor opvoeder: start 1/9 of 1/10, eindigt op 31/8 Voor administratief medewerker: kan de eerste van elke maand starten, moet minimum 6 maanden tot 1 jaar duren, kan over de schooljaren heen lopen 6.3. GEPRESTEERDE DIENSTEN -In scholen voor gewoon secundair onderwijs: Het ondersteunend personeel 11

12 *de personeelsleden die op 30 juni 2001 reeds het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur hebben verworven in het opvoedend hulppersoneel of het administratief personeel behouden dit recht voor het ambt van opvoeder respectievelijk administratief medewerker in het gewoon secundair onderwijs. *de diensten gepresteerd in het voltijds gewoon secundair onderwijs in een ambt van het opvoedend hulppersoneel en/of het administratief personeel, komen in aanmerking voor de opbouw van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een ambt van het ondersteunend personeel in het gewoon secundair onderwijs -In scholen voor het buitengewoon secundair onderwijs: *de personeelsleden die op 30 juni 2006 reeds het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur hebben verworven in het opvoedend hulppersoneel of het administratief personeel behouden dit recht voor het ambt van opvoeder respectievelijk administratief medewerker in het buitengewoon secundair onderwijs. * de diensten gepresteerd in het buitengewoon secundair onderwijs in een ambt van het opvoedend hulppersoneel en/of het administratief personeel, komen in aanmerking voor de opbouw van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een ambt van het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs -Het recht op tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een ambt van het ondersteunend personeel opgebouwd in het gewoon secundair onderwijs geldt niet voor het buitengewoon secundair onderwijs en omgekeerd 7. VASTE BENOEMING De vaste benoeming kan enkel plaatsvinden in die betrekking die op 15/4 van het voorgaande schooljaar binnen de scholengemeenschap (voor scholen behorende tot een scholengemeenschap) of binnen de inrichtende macht (voor scholen niet in een scholengemeenschap) met hetzelfde niveau van bekwaamheidsbewijs (en dus dezelfde puntenwaarde) werd vacant verklaard. De personeelscategorie van het ondersteunend personeel bestaat enkel uit wervingsambten. Vaste benoeming in een ambt van het ondersteunend personeel gebeurt dan ook volgens de bestaande benoemingsprocedure voor de wervingsambten BEVORDERING TOT EEN HOGERE SALARISSCHAAL bevordering tot salarisschaal 106! Deze bevordering is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school telt op 1 februari van het voorgaande schooljaar: <400 lln: 1 betrekking salarisschaal lln: 2 betrekkingen salarisschaal 106 >900 lln: 3 betrekkingen salarisschaal 106 Aan deze bevordering hoeft geen vacantverklaring vooraf te gaan, zij kan ingaan op de eerste dag van elke maand en de inrichtende macht moet deze bevordering binnen een termijn van 12 maanden na de ingangsdatum meedelen aan het ministerie van Onderwijs en Vorming met PERS13 of 14 Voorbeeld: Een school heeft op 1 februari van het voorgaande schooljaar 911 leerlingen. Zij heeft op 1 september reeds twee personeelsleden in dienst met salarisschaal 106. De school heeft van de scholengemeen- Het ondersteunend personeel 12

13 schap voldoende punten gekregen om alle personeelsleden in dienst te houden en heeft daarnaast nog voldoende punten over om een personeelslid te bevorderen tot salarisschaal 106. De school beslist aan een derde personeelslid de salarisschaal 106 toe te kennen. De school heeft dan drie personeelsleden in dienst met salarisschaal 106. Op 1 februari van het schooljaar heeft de school nog 897 leerlingen. De school mag op 1 september van het daaropvolgende schooljaar haar drie personeelsleden met salarisschaal 106 in dienst houden als zij hiervoor voldoende punten heeft gekregen van de scholengemeenschap De inrichtende macht moet er wel rekening mee houden dat dergelijke bevordering ook kan inhouden dat dit personeelslid meer punten zal kosten. Een personeelslid met bijvoorbeeld een diploma secundair onderwijs (63 punten) dat salarisschaal 106 krijgt, kost dan 82 punten. Deze maatregel kan ook enkel toegepast worden met inachtname van het bestaande personeelsbestand. Personeelsleden die reeds de salarisschaal 106 genieten, tellen mee om te bepalen of deze bevordering mag worden toegekend aan een personeelslid. Voorbeeld: Een school met 733 leerlingen heeft volgende personeelsleden in dienst: - 2 opvoeders met salarisschaal 106 (1 halftijds en 1 voltijds); - 4 opvoeders (met een andere salarisschaal); - 1 administratief medewerker (met een andere salarisschaal). De inrichtende macht kan de salarisschaal 106 toekennen aan personeelsleden ten belope van twee voltijdse betrekkingen vermits de school tussen de 400 en 900 leerlingen telt. Er zijn reeds 1,5 personeelsleden met deze salarisschaal in dienst, zodat nog een bijkomende bevordering voor een halftijdse betrekking mogelijk is! De norm van het aantal personeelsleden met salarisschaal 106 kan worden overschreden bij vaste benoeming na reaffectatie van een personeelslid met salarisschaal 106 of wanneer een verplichte concordantie naar salarisschaal 106 diende te gebeuren omwille van overgangsmaatregelen van 30 juni 1998 (gewoon secundair onderwijs) of van 30 juni 2001 (buitengewoon secundair onderwijs).! De norm mag echter nooit worden overschreden door een nieuwe bevordering, een nieuwe vaste benoeming, affectatie of mutatie Bevordering tot een hogere salarisschaal rekening houdend met het diplomaniveau van het personeelslid Als het personeelslid in het bezit is van een diploma dat organiek recht geeft op een hogere salarisschaal dan degene die hij op basis van de concordantie (obv van toestand 30/06/2001 voor het gewoon secundair onderwijs en obv toestand 30/06/2006 voor het buitengewoon secundair onderwijs) behield, kan de inrichtende macht dit personeelslid herbenoemen in hetzelfde ambt met een hogere salarisschaal obv het diplomaniveau van betrokkene. Aan deze bevordering hoeft geen vacantverklaring vooraf te gaan, zij kan ingaan op de eerste dag van elke maand en de inrichtende macht moet deze bevordering binnen een termijn van 12 maanden na de ingangsdatum meedelen aan het ministerie van Onderwijs en Vorming met PERS13 of 14 Het ondersteunend personeel 13

14 !Het personeelslid krijgt de puntenwaarde die verbonden is aan de betrekking met de hogere salarisschaal. 8. BEHALEN BIJKOMEND DIPLOMA (TIJDELIJKEN) Tijdelijk personeelslid aangesteld voor doorlopende duur Zolang de aanstelling loopt heeft het behalen van een bijkomend hoger bekwaamheidsbewijs geen invloed op de lopende aanstelling. Op het ogenblik dat de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur eindigt en het personeelslid een nieuwe aanstelling krijgt geldt het nieuwe bekwaamheidsbewijs (en de eventuele nieuwe puntenwaarde in een vacante betrekking) wel. Bij eventuele vaste benoeming van dit personeelslid geldt ook het principe dat geen vaste benoeming kan onder het niveau van het bekwaamheidsbewijs. Tijdelijk personeelslid aangesteld voor bepaalde duur Op het ogenblik van een nieuwe aanstelling geldt ook hier het principe dat het bekwaamheidsbewijs de puntenwaarde van de betrekking bepaalt. Behaalt het personeelslid een nieuw bekwaamheidsbewijs dan geldt op het ogenblik van een nieuwe aanstelling dat nieuwe bekwaamheidsbewijs. Voorbeeld : 1 ) Een opvoeder TADD met een diploma van het niveau HSO heeft de ssc 202 (gewoon secundair onderwijs) en kost 63 punten. Dit personeelslid behaalt in de loop van het schooljaar een diploma van het niveau bachelor. Op 1 januari daaropvolgend wordt dit personeelslid vast benoemd. Dit is een nieuwe aanstelling en het nieuwe diploma bachelor wordt in rekening gebracht. Hij bekomt de salarisschaal 158 en kost 82 punten 2 ) Een administratief medewerker TABD met een diploma van het niveau HSO heeft de ssc 202 (gewoon secundair onderwijs) en kost 63 punten (vacante betrekking). Dit personeelslid behaalt in de loop van het schooljaar een diploma van het niveau bachelor. Hij behoudt de ssc 202 zolang de aanstelling loopt. Op 1 september krijgt het personeelslid een nieuwe aanstelling in een vacante betrekking en het nieuwe diploma bachelor wordt in rekening gebracht. Hij bekomt de salarisschaal 158 en kost 82 punten 9. VOORGAANDE DIENSTEN Het ondersteunend personeel kan momenteel geen beroep doen op nuttige ervaring uit de privésector voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Volgens de geldende regelgeving kunnen zij voor de berekening van hun geldelijke anciënniteit enkel overheidsdiensten in aanmerking laten nemen. Meer informatie is terug te vinden in de omzendbrief PERS/2005/06 van 7/3/ Geldelijke ancienniteit - diensten die in aanmerking komen. De aanvraag gebeurt via het document in bijlage aan deze omzendbrief Het ondersteunend personeel 14

15 10. INZETBAARHEID IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP Als de school waar het personeelslid als opvoeder of administratief medewerker is geaffecteerd of aangesteld tot een scholengemeenschap behoort, kan de inzetbaarheid ruimer zijn. De personeelsleden kunnen dan ingezet worden voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de totaliteit van de scholengemeenschap. De inzetbaarheid in een andere school van de scholengemeenschap kan alleen met akkoord van het personeelslid, met behoud van affectatie of aanstelling in de school waar zijn betrekking is opgericht, als de afstand niet meer dan 25 km bedraagt (tenzij akkoord van het personeelslid), met schriftelijke vastlegging in de functiebeschrijving en aanstellingsdocumenten (geschrift of besluit van aanstelling of arbeidsovereenkomst) Het ondersteunend personeel 15

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

De globale puntenenveloppe

De globale puntenenveloppe De globale puntenenveloppe DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE De globale puntenenveloppe...1 1. Algemeen...2 2. Berekening van de globale puntenenveloppe...3 2.1. Parameters voor de berekening...3 2.2. Berekeningswijze

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01

datum : 2009-05-28 contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT datum : contact : dps.vvkso@vsko.be, 02 507 07 01 De globale puntenenveloppe: nadere toelichtingen en voorlopige

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs.

Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Dit ontwerp van decreet werd

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

MEDEDELING M07BO031 PERSONEELSLID DEFINITIEF ONGESCHIKT OM ZIJN AMBT UIT TE OEFENEN, DOCH GESCHIKT VOOR EEN ANDER AMBT - MEDEX

MEDEDELING M07BO031 PERSONEELSLID DEFINITIEF ONGESCHIKT OM ZIJN AMBT UIT TE OEFENEN, DOCH GESCHIKT VOOR EEN ANDER AMBT - MEDEX Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M07BO031 BRUSSEL, 2007-06-15 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-07 21 mei 2015 21-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2015 2404 DOC.0399/2 Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

MEDEDELING M WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING VANAF 1 SEPTEMBER 2011

MEDEDELING M WIJZIGING IN DE REGLEMENTERING VANAF 1 SEPTEMBER 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.036 BRUSSEL, 2011-09-08 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO/BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie

coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie coördinatie Decreet Rechtspositie met Onderwijsdecreet XVII en Decreet Functiebeschrijving en evaluatie Decreet Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming.

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV /11-060 Titel: Inlichtingen: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Tijdelijke aanstelling Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO!

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Casussen. 1. Aanstellingen

Casussen. 1. Aanstellingen Casussen 1. Aanstellingen Het CVO De eeuwige student is op zoek naar een lesgever Italiaans, richtgraad 1 voor een bijkomende module die zal ingericht worden vanaf september. Volgende kandidaten sturen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIX DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie