Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar"

Transcriptie

1 Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

2 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 3. Vacantverklaring 4. Voorwaarden wervingsambten 5. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten 6. Niet-benoembare uren 7. Oefeningen 8. Mededeling aan het werkstation 9. Draagwijdte vaste benoeming 10. Affectatie mutatie

3 1. Betekenis vaste benoeming

4 1.Betekenis vaste benoeming zekerheid van werk en verloning recht op heel wat verlofstelsels decretaal bepaalde toestand: rechten en plichten Situering in de loopbaan (wervingsambt): 1. tijdelijk aangesteld voor beperkte duur (TABD) 2. tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur (TADD) 3. vaste benoeming 4. pensioen

5 Enkele ijkpunten wervingsambt vacant verklaring: 1 maart 1 april kandidaatstelling 30/6: kandidaat moet het recht op TADD hebben verworven 30/6 en 30/9: effectieve TADD-aanstelling controle voorwaarden 1/7 en 1/10: ingangsdatum VB

6 2. Recht op TADD

7 2.Recht op TADD 2.1 Berekening =Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 720 dagen dienstanciënniteit 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over tenminste 3 schooljaren per ambt

8 2.Recht op TADD 720 dagen/600 eff./ 3 schoolj. op 30 juni - niet x 1,2 Scholengemeenschap na 1/9/99: per SG vóór 1/9/99: - GMO: scholen van scholengroep (vanaf 1/9/88) - GSO: scholen van SG of zelfde IM (vanaf 1/9/85) Niet tot scholengemeenschap en DKO GMO: scholen van scholengroep (vanaf 1/9/88) GSO: - na 1/9/99: scholen van zelfde IM maar niet in SG - vóór 1/9/99: scholen van zelfde IM (vanaf 1/9/85) indien < halftijdse opdracht: delen door 2

9 2.Recht op TADD per ambt! leraar: recht moet verworven worden per vak/spec.: VE = prestaties in alle vakken of spec. met VE/VO/AND tellen mee VO = enkel prestaties in dat VO-vak/spec. tellen mee rubricering (TV,PV,AV) speelt geen rol! vrij GSO: godsdienstleraar telt mee voor andere ambten maar in de ambten van leraar enkel voor de TADD aanstelling met een VE

10 Recht op TADD 2.2 gelijkgestelde uren stage is onderdeel van een vak vb. Stage TV Verzorging BPT-uren, taak- en functiedifferentiatie, ICT, GOK, : opbouw TADD in vak van gelijkstelling vb. GOK (~AV Nederlands 2 ASO) VO AV Expressie, AV Exploratie, AV Sociale Activiteiten: opbouw TADD in het vak zelf, niet in vak van gelijkstelling vb. AV Expressie (~ AV Nederlands 2ASO) VO

11 Recht op TADD 2.3 recht vs. effectief TADD vereiste anciënniteit moet behaald zijn op 30/6 recht op TADD kan gelden vanaf 01/09 daaropvolgend effectieve aanstelling als TADD er hangt af van de voorrangsregeling werkgever-werknemer

12 Recht op TADD: oef 1 01/09/11 31/08/12 01/09/12 31/08/13 01/09/13 31/08/14 01/09/14 31/08/15 01/09/15 31/08/16 20/20 AV Nederlands ato 2 (VO) 17/21 AV Nederlands + 4/21 Engels ato 2 (VO) 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) Aantal ziektedagen op 31/08/16: 72 dagen Bevallingsverlof: 15/12/11 t.e.m. 29/03/12 Heeft betrokkene recht op TADD op 01/09/16: -Voor Nederlands? -Voor Engels?

13 Recht op TADD: oef 2-01/11/12 30/06/13 8/22 leraar ASV (VE) + 14/22 leraar ASV-LO (VE) -01/09/13 30/06/14 9/22 leraar ASV + 11/22 leraar ASV-LO -01/09/14 30/06/15 3/22 leraar ASV + 8/22 leraar ASV-LO -01/09/15 30/06/16 9/22 leraar ASV + 13/22 leraar ASV-LO -Bevallingsverlof van: -10/12/12 t.e.m. 23/03/13-05/12/14 t.e.m. 19/03/15 Recht op TADD op 01/09/16? -Voor leraar ASV? -Voor leraar ASV-LO?

14 Recht op TADD: oef 3 01/09/12 30/06/13 8/21 AV Wiskunde(VE) + 5/21 AV Nederlands(VO) 01/09/13 30/06/14 7/21 AV Wiskunde(VE) + 6/21 AV Nederlands(VO) 01/09/14 30/06/15 7/21 AV Wiskunde(VE) + 6/21 AV Nederlands(VO) 01/09/15 30/06/16 11/21 AV Wiskunde(VE) + 3/21 AV Nederlands(VO) Totaal ziekteverlof: 43 dagen Recht op TADD op 1 september 2016? -Wiskunde (VE)? -Nederlands (VO)? -Fysica (VE)?

15 Recht op TADD: oef 4 01/09/12 30/06/13 3/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/13 30/06/14 3/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/14 30/06/15 5/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/15 30/06/16 5/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) Totaal ouderschapsverlof (LBO): 180 dagen Recht op TADD op 1 september 2016? -Toneel (VO)? -Verbale Vorming (VE)? -Welsprekendheid (VE)?

16 3. Vacantverklaring

17 3. Vacantverklaring Wervingsambten Raad van bestuur (GMO) / inrichtende macht (GSO) Basis: personeelsformatie op 01 maart Meedelen vóór 01 april Ook vacante betrekkingen tot en met t.g.v. pensionering of TBSPA 58+ Selectie- en bevorderingsambten GMO: raad van bestuur; tenminste 1x per jaar GSO: niet verplicht

18 3. Voorwaarden wervingsambten leraar godsdienstleraar leraar zedenleer administratief medewerker opvoeder leraar ASV leraar ASV-LO leraar BGV kinderverzorger arts, orthopedagoog, psycholoog logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinesitherapeut DKO: leraar, begeleider, opsteller

19 3. Voorwaarden wervingsambten 3.1 Belg of onderdaan EU (vrijstelling Vl. reg.) actie naar ws: geen (reeds ok bij indiensttreding) 3.2 burgerlijke en politieke rechten a.d.h.v. uittreksel uit strafregister: model SV Voor elke 1 ste benoeming in een bepaald ambt actie naar ws: uittreksel van minder dan 1 jaar oud opsturen bij elke eerste vaste benoeming in een bepaald ambt- en alleen dan!! 3.3 lichamelijk geschikt zijn actie naar ws: geen (reeds ok bij indiensttreding)

20 3. Voorwaarden wervingsambten 3.4 van onberispelijk gedrag zijn behoort tot bevoegdheid werkgever actie naar ws: geen 3.5 voldoen aan taalwetten = Vlaams studiebewijs of via taalopleiding Nederlands of via taalexamencommissie actie naar ws: evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen

21 3. Voorwaarden wervingsambten 3.6 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs actie naar ws: evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen 3.7 voldoen aan de dienstplichtwetten militiegetuigschrift bevoegdheid werkgever actie naar ws: geen (indien afgestudeerd voor 1993: model33 bezorgen aan werkgever)

22 3. Voorwaarden wervingsambten 3.8 op 30/6 beschikken over 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming binnen de scholengemeenschap (GSO) alle prestaties in stand dienstactiviteit halftijdse opdracht = volledige periode < halftijdse opdracht = periode delen door twee

23 3.8 op 30/6 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 d in ambt benoeming resultaat x1,2 (niet voor administratief medewerker) maximum 360 dagen per schooljaar!! 360 dagen ambt godsdienstleraar: GMO: enkel prestaties als godsdienstleraar in GMO tellen mee GSO: prestaties godsdienstleraar in zowel GMO als GSO tellen mee in vrij GSO: prestaties godsdienstleraar tellen mee voor andere ambten

24 3. Voorwaarden wervingsambten 3.9 op 30/06 (vaste benoeming 01/07) en op 30/09 (vaste benoeming 01/10) voor doorlopende duur aangesteld (TADD) zijn in ambt van benoeming... in instelling van dezelfde scholen-gemeenschap (SG) als van aanvraag vaste benoeming

25 3.9.1 Op 30/06 of 30/09 TADD zijn... betrokkene moet zijn aangesteld niet verplicht effectief in dienst op 30/06 of 30/09 in wettelijk verlofstelsel = ok (vb. ziekte, arbeidsongeval, moederschapsrust, loopbaanonderbreking, T.B.S.P.A ) niet verplicht om in de vacant verklaarde betrekking te zijn aangesteld vb. in niet-vacante betrekking vb. in andere school in zelfde scholengemeenschap

26 3.9.2 in ambt van benoeming... Als TADD aangesteld zijn in ambt is voldoende, niet noodzakelijk in vak van benoeming!!! Wèl recht op TADD in vak van benoeming!!!! voorbeelden: VB als opvoeder indien TADD-aanstelling als opvoeder VB als leraar-asv indien TADD-aanstelling als leraar- ASV VB als leraar Frans indien TADD-aanstelling als leraar én recht op TADD verworven voor het vak Frans VB als leraar piano indien TADD-aanstelling als leraar én recht op TADD verworven voor het vak piano

27 3.9.3 in instelling van dezelfde scholengemeenschap of indien school niet behoort tot een SG: in instelling van dezelfde scholengroep / IM => voldoet aan de voorwaarden in alle instellingen van de SG resp. SGr / IM op 30/06 of 30/09 TADD in ambt VB in SG: actie naar ws: aanduiding TADD in RL-1

28 3. Voorwaarden wervingsambten 3.10 geen onvoldoende bij laatste evaluatie of beoordeling = relatie werkgever werknemer -->bij vragen: mail naar 3.11 prestaties in hoofdambt ~ cursus cumulatie 3.12 kandidaatstelling = relatie werkgever - werknemer

29 3. Voorwaarden wervingsambten De betrekking is 3.13 correct toegewezen gelet op reglementering i.v.m. reaffectatie of wedertewerkstelling 3.14 nog vacant op ingangsdatum VB

30 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen uitz 1: VB na Tijdelijk Andere Opdracht geen TADD op 30/06 of 30/09 nodig voor van volume TAO wel: ambt van leraar 360 dagen dienstanciënniteit in vak van benoeming op vooravond van VB

31 VB na TAO: voorbeeld 1 FT vast benoemd opvoeder TAO 18u THA leraar TV Hout 11/22 wil VB TV Hout 11/22 VB 11/22: geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in Hout op vooravond

32 VB na TAO: voorbeeld 2 leraar 15u VB in AV Frans TAO 2/20 2/20 tijdelijk leraar (THA) AV Latijn (VO) wil VB 3/20 AV Latijn VB 2/20 = VB na TAO, dus: geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in AV Latijn VB 1/20: gewone voorwaarden van toepassing (o.a. TADD in ambt leraar in SG)

33 VB na TAO: voorbeeld 3 Leraar 12u VB in Keramiek TAO 4/20 4/20 tijdelijk leraar (THA) Tekenen (VO) wil VB 4/20 Tekenen VB 4/20 = VB na TAO, dus geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in Tekenen

34 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen uitz 2: VB van personeelslid dat is gereaffecteerd of wedertewerkgesteld geen TADD nodig zonder vacantverklaring mits akkoord IM in betrekking van rea of wtw op 1 oktober wel voldoen aan voorwaarde van 360 dagen ambtsanciënniteit

35 VB na REA/WTW: voorbeeld 1 VB godsdienstleraar TBSOB 2/20 WTW 2/20 AV Geschiedenis 3 TSO (vacante uren) Betrekking is niet vacant verklaard wil op 1 oktober VB 2/20 AV Gesch. 3 TSO betrekking VB = betrekking WTW Vacant verklaring niet nodig TADD niet nodig indien toestemming IM VB = OK

36 VB na REA/WTW: voorbeeld 2 VB godsdienstleraar TBSOB 2/20 WTW 2/20 AV Geschiedenis 3 TSO (vacante uren) Betrekking is niet vacant verklaard wil op 1 oktober VB 2/20 AV Gesch. 2 TSO betrekking VB betrekking WTW VB is niet mogelijk op 1 oktober

37 VB na REA/WTW: voorbeeld 3 VB leraar Artistieke training TBSOB 4/22 REA 4/22 Dansinitiatie (vacante uren) Betrekking is niet vacant verklaard wil op 1 oktober VB 4/22 Dansinitiatie betrekking VB = betrekking REA Vacant verklaring niet nodig TADD niet nodig indien toestemming IM VB = OK

38 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen uitz 3: Eerste ben. of uitbr. VB vanaf 55 jaar ten minste 55 jaar op ogenblik van VB tijdelijk of deeltijds benoemd sinds 1 oktober voorafgaand jaar in dienst in school geen vacantverklaring nodig na verzoek moet IM betrokkene benoemen

39 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten

40 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten Selectieambten: technisch adviseur adjunct-directeur coördinator (DBSO) DKO: geen Bevorderingsambten: technisch adviseur-coördinator Directeur SO en BUSO Directeur DKO

41 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (algemeen) 4.1 Belg / onderdaan EU (vrijstelling Vl. reg.) 4.2 burgerlijke en politieke rechten 4.3 lichamelijk geschikt zijn 4.3 van onberispelijk gedrag zijn 4.4 voldoen aan taalwetten 4.5 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 4.6 voldoen aan de dienstplichtwetten

42 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (algemeen) 4.7 geen onvoldoende bij laatste evaluatie of beoordeling 4.8 prestaties in hoofdambt De betrekking is 4.9 niet toegewezen via regels i.v.m. RWTW 4.10 niet toegewezen via mutatie of nieuwe affectatie 4.11 vacant bij aanvang proeftijd (GMO) op ogenblik benoeming (GSO)

43 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (enkel GMO) beschikken over bekwaamheden voor ambt vervangt vroegere akte van bekwaamheid profiel wordt vastgelegd door raad van het gemeenschapsonderwijs proef door raad van het gemeenschapsonderwijs kandidaatstelling vereist personeelslid moet proeftijd doorlopen

44 4.14 personeelslid moet proeftijd doorlopen duur = 12 maanden éénmaal verlengbaar voor 12 maanden elke onderbreking verlengt proeftijd ziekte bevallingsverlof omstandigheidsverlof ook prestaties als Aldi of Codi tellen mee als effectieve prestaties voor proeftijd

45 5. Niet-benoembare uren

46 5. niet-benoembare uren ICT onderwijs aan huis voorafname puntenenveloppe zie schematisch overzicht: + herverdelingen en overdrachten van uren

47 6. Oefeningen

48 6. Oefening 1 Een leerkracht aangesteld in het Buso van -10/10/12 30/06/13 ATO 1 (aangest. AND) -01/09/13 30/06/14 ATO 2 (aangest. AND) -01/09/14 30/06/15 ATO 2 (aangest. VO) -Ook vanaf 01/09/15 aangesteld in vacante uren Opdracht: 24/24 leraar BGV-hout, diploma HSO + 5 jaar erkende N.E., S.L.O. sinds 30/06/14 Voldeed betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/07/16?

49 6. Oefening 2 Een leerkracht aangesteld van -01/09/12 30/06/13 ATO 1-01/09/13 30/06/14 ATO 2-01/09/14 30/06/15 ATO 2 -Ook vanaf 01/09/15 aangesteld in vacante uren Opdracht: 10/22 Frans(VE) + 12/22 Informatica(VO) -diploma GLSO Frans-Engels-Geschiedenis Voldeed betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/07/16 voor zowel AV Frans als AV Informatica?

50 6. Oefening 3 Een leraar had volgende aanstellingen -01/09/12 30/06/13 ATO 1-01/09/13 30/06/14 ATO 2-01/09/14 30/06/15 ATO 2 -Ook vanaf 01/09/15 aangesteld in vacante uren Opdracht: 12/22 Frans(VE) + 10/22 Informatica(VO) -diploma GLSO Frans, geschiedenis Voldeed betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/07/16 voor zowel het vak Frans als informatica?

51 7. Mededeling aan werkstation

52 7. Mededeling aan werkstation 7.1 vaste benoeming Zending Edison opdrachtenpakket RL-1 op datum vaste benoeming met ato 04 aanduiding TADD op 30/06 (30/09) checken indieningstermijn: 3 maand na ingangsdatum gedoogperiode 45 dagen ingang 1/12 (1/3)

53 7. Mededeling aan werkstation 7.1 vaste benoeming Documenten uittreksel strafregister - model SV minder dan 1 jaar oud enkel bij eerste VB per ambt evtl. ontbrekende definitieve studiebewijzen

54 7. Mededeling aan werkstation 7.2 toelating tot de proeftijd Zending Edison opdrachtenpakket RL-1 met ato 03 + indien reeds vastbenoemd: DO code 055 DienstOnderbreking voor uitoefenen toelating proeftijd indieningstermijn: 3 maand na ingangsdatum Documenten uittreksel strafregister - model SV (minder dan 1 jaar oud)

55 7. Mededeling aan werkstation 7.3 Afhandeling Vaste benoeming aanvaard goedkeuring opdracht in EPD Zie herziening loonstrook Vaste benoeming geweigerd schriftelijk ingelicht door betrokken werkstation

56 8. Draagwijdte vaste benoeming

57 8. Draagwijdte vaste benoeming 8.1 Definitie van de draagwijdte vaste benoeming 8.2 Volume vaste benoeming

58 8.1. Definitie draagwijdte Vaste benoeming is beperkt tot: het onderwijsniveau de personeelscategorie het soort ambt het ambt! ambt van leraar : alle vakken/specialiteiten waarvoor VE vakken/spec met VO indien hierin benoemd het volume van de betrekking

59 8.1. Definitie draagwijdte Nieuwe benoeming is dus nodig bij: overgang naar andere personeelscategorie opvoeder (OP) leraar (BOP) leraar ASV (BOP BuSO) leraar (BOP SO) Opsteller (AP) leraar (BOP DKO) overgang naar ander soort ambt binnen de categorie leraar (WA) technisch adviseur (SA) leraar (WA) directeur (BA)

60 8.1. Definitie draagwijdte overgang naar ander ambt binnen zelfde soort en categorie leraar godsdienstleraar leraar ASV leraar ASV LO begeleider DKO leraar DKO uitbreiding volume opdracht leraar 10 u leraar 11 u leraar ASV 11 u leraar ASV 17 u

61 8.1. Definitie draagwijdte ander vak of specialiteit als daarvoor VO GLSO Frans-Geschiedenis benoemd als leraar: Frans, Handelscorrespondentie Frans, Geschiedenis, Maatschappelijke Vorming (VE) maar: nieuwe benoeming voor leraar PAV (VO) Eerste prijs gitaar + GPL benoemd als leraar: Instrument gitaar, Begeleidingspraktijk (VE) maar: nieuwe benoeming voor AMV (VO)

62 8.1. Definitie draagwijdte Vaste benoeming van leraar geldt voor: - alle vakken waarvoor VE ook bij eerste benoeming enkel in VO vak - alleen die vakken met VO waarvoor een expliciete vaste benoeming is toegekend!! Bestaande vaste benoeming geldt dus niet automatisch voor vakken met VO en dus alleen wanneer betrokkene voor dit VO vak afzonderlijk voorafgaand vast benoemd is.

63 8.1. Definitie draagwijdte Ambt van leraar Zelfde vak of specialiteit maar andere rubricering (TV of PV) of andere graad VE > VE : OK VO > VE : OK VO > VO : OK VE > VO : nieuwe benoeming nodig

64 8.1. Definitie draagwijdte benoeming in twee ambten en uitbreiding in één van beide ambten leraar (11 u) + godsdienstleraar (5 u) leraar (9 u) + godsdienstleraar (7 u) Nieuwe vaste benoeming nodig voor 2 u godsdienstleraar

65 8.1. Definitie draagwijdte OPGELET Personeelslid VB in ambt leraar VE + vak VO geen nieuwe benoeming nodig binnen volume leraar AV Engels (VE) 10 u + leraar AV Duits (VO) 5 u = leraar AV Engels (VE) 2 u + leraar AV Duits (VO) 13 u

66 8.2 Volume vaste benoeming ten belope van maximaal één voltijdse betrekking alle onderwijsniveaus exclusief hoger onderwijs bepaling overschrijding: afwijking grootste noemer in vastbenoemd opdrachtenpakket

67 8.2 Volume vaste benoeming: voorbeeld 1 1/1/2015: VB voor 15/22 (= 0,6818) 1/9/2015: betrekking 5/ /21 (= 0,7033) maximaal toegelaten afwijking? <1/22 (=0,0454) verschil startwaarde? 0,7033 0,6818= 0,0215 = OK 1/9/2016: betrekking 14/22 + 2/21 (= 0,7315) maximaal toegelaten afwijking? <1/22 (=0,0454) verschil startwaarde? 0,7315 0,6818= 0,0497 = overschrijding

68 8.2 Volume vaste benoeming: voorbeeld 2 1/1/2015: VB 6/20 + 5/21 + 4/29 (=0,6759) 1/9/2015: betrekking 9/20 + 5/21 (= 0,6880) maximaal toegelaten afwijking? <1/21 (=0,0476) verschil startwaarde? 0,6880 0,6759= 0,0121 = OK 1/9/2016: betrekking 8/20 + 6/21 + 1/29 (= 0,7201) maximaal toegelaten afwijking? <1/29 (=0,0344) verschil startwaarde? 0,7201 0,6759= 0,0442 = overschrijding

69 9. Affectatie en mutatie

70 9. Affectatie en mutatie 9.1 Definitie gemeenschapsonderwijs gesubsidieerd onderwijs 9.2 Mededeling aan werkstation

71 9.1 Affectatie en mutatie gemeenschapsonderwijs Affectatie van ene instelling naar andere binnen zelfde scholengroep altijd op verzoek van personeelslid (uitz: binnen pedagogische entiteit) Mutatie van ene scholengroep naar andere of naar gesubsidieerd onderwijs

72 9.1 Affectatie en mutatie gesubsidieerd onderwijs Affectatie van ene instelling naar andere binnen zelfde inrichtende macht (steeds met instemming personeelslid; uitz: binnen pedagog. entiteit) Mutatie van ene inrichtende macht naar andere of naar gemeenschapsonderwijs

73 9.1 Affectatie en mutatie!! OPGELET!! steeds in zelfde ambt van benoeming! beperkt tot volume vaste benoeming!

74 9.2. Mededeling aan werkstation indieningstermijn=uiterlijk 3 maand na ingangsdatum Volledig RL-4 stopzetting opdrachtenpakket met code 01 (mutatie) of 02 (affectatie) door school waar personeelslid weggaat RL-1 nieuw opdrachtenpakket met ato 04 door nieuwe school Gedeeltelijk RL-1 nieuw opdrachtenpakket ato 04 met resterende uren (!! Géén RL-4) RL-1 voor uren mutatie met ato 04

75 Nalezen? Decreet rechtspositie personeelsleden ( ) GSO: artikel 32bis GMO: artikel 40bis BVR mededeling vaste benoeming aan het Departement Onderwijs Omzendbrief 13cc/VB/ml van Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het departement Onderwijs Omzendbrief PERS 2003/05 van Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

De globale puntenenveloppe

De globale puntenenveloppe De globale puntenenveloppe DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE De globale puntenenveloppe...1 1. Algemeen...2 2. Berekening van de globale puntenenveloppe...3 2.1. Parameters voor de berekening...3 2.2. Berekeningswijze

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het deeltijds kunstonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het secundair onderwijs Datum 24 maart 2017 Prioriteit Hoog Referentie n1617ap06_02 Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

"College van Burgemeester en Schepenen" Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel

College van Burgemeester en Schepenen Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL DO 2013-2014 / 09/01 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Deeltijds Kunstonderwijs, In uitvoering

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 WAT? Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof tijdelijk andere opdracht Verminderde prestaties en Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap

Omkadering die wordt toegekend via de scholengemeenschap Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-069 datum : 2003-07-15 gewijzigd : 2013-10-08 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vaste benoeming Eindredactie Katrien Vanbiervliet AgODi, Afdeling Personeel Secundair

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde)

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde) Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten Per 01.07.2016 (1 e ronde) Per 01.10.2016 (2 e ronde) Wie komt in aanmerking: Wie in scholengroep 16 kans wil maken op een vaste benoeming/uitbreiding

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming.

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV /11-060 Titel: Inlichtingen: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 1 FEBRUARI 2011 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 24 december

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren 1 Vb. 1: RL -1: opdrachtenpakket: het fotoprincipe Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren - - 4u Engels ASO2 - ATO 2 (geen TADD) 17/10/2011:

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

Een loopbaan in het onderwijs

Een loopbaan in het onderwijs Een loopbaan in het onderwijs Doelstellingen Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid. In staat zijn de verschillende aanstellingsvoorwaarden te toetsen. Inhoud Doelstellingen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Elektronisch communiceren

Elektronisch communiceren Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Elektronisch communiceren Elektronisch communiceren Inhoud I. het communicatiemodel II. probleemniveaus III.de gebruikershandleiding

Nadere informatie

3.10 Kostenbeheersing in het basisonderwijs

3.10 Kostenbeheersing in het basisonderwijs 3.10 Kostenbeheersing in het basisonderwijs BaO/2000/4 (Zwemmen) BaO/2007/05 (Kostenbeheersing in het basisonderwijs) De kosteloosheid van het basisonderwijs is een principe dat reeds op diverse plaatsen

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017

VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017 VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017 Soorten verloven Thematische verloven Zorgkrediet VVP (Verlof voor verminderde prestaties) AVP (Afwezigheid voor verminderde prestaties)

Nadere informatie

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG

EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG EINDE AANSTELLING EN ONTSLAG Bisdom Gent, 11 januari 2013 Bisdom Brugge, 15 januari 2013 Bisdom Hasselt, 17 januari 2013 Bisdom Mechelen-Brussel, 22 januari 2013 Bisdom Antwerpen, 24 januari 2013 An De

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie