Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010"

Transcriptie

1 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof 9. LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen 10. LBO voor verstrekken van medische bijstand 11. cumulatie 12. weigering 13. speciale gevallen 14. pensioen 15. controle 1 1. De algemene stelsels Het gewone stelsel VLBO : de volledige GLBO : de gedeeltelijke vanaf GLBO is zowel de halftijdse als de met een vijfde HLBO : de halftijdse LBO-1/5 : met een vijfde 2 1. De algemene stelsels de om een beroepsopleiding te volgen VLVOBO = volledige om een beroepsopleiding te volgen HLBOBO = halftijdse om een beroepsopleiding te volgen vanaf LBOBO-1/5 = om een beroepsopleiding te volgen met een vijfde 3 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 1

2 soorten 1. De algemene stelsels GLBO50+: de gedeeltelijke vanaf de leeftijd van 50 jaar vanaf GLBO50+ is zowel de halftijdse als de met een vijfde HLBO50+: de halftijdse vanaf de leetijd van 50 jaar LBO50+1/5 : de vanaf 50 jaar met een vijfde 4 soorten 2. De specifieke stelsels LBOOV : ouderschapsverlof in het kader van ( VLBOOV = volledige / HLBOOV = halftijdse / LBOOV-1/5 = met een vijfde ) LBOMB : voor het verstrekken van medische bijstand ( VLBOMB = volledige / HLBOMB = halftijdse / LBOMB-1/5 = met een vijfde ) LBOPZ : voor het verstrekken van palliatieve zorgen ( VLBOPZ = volledige / HLBOPZ = halftijdse / LBOPZ-1/5 = met een vijfde ) 5 2. toepassingsgebied alle personeelscategoriën de uren TBSOB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet : de reglementering TBS/OB wijzigt niet! 3. algemene voorwaarden de opdracht waarvoor de wordt aangevraagd als hoofdambt uitoefenen vast benoemd of tot de proeftijd toegelaten 6 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 2

3 voorwaarden tijdelijke personeelsleden: indien aangesteld voor een volledig schooljaar in een of meer vacante of niet-vacante betrekkingen in een of meer betrekkingen die voor hun geheel niet vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling uitzondering o LBO voor het verstrekken van palliatieve zorgen o LBO voor het verstrekken van medische bijstand o LBO in het kader van ouderschapsverlof binnen de periode van aanstelling 7 voorwaarden uitzondering : GLBO 50+ (halftijds of met een vijfde) enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking. Dit principe geldt voor o de uren waarvoor GLBO50+ o de nog gepresteerde opdracht voorbeeld opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T GLBO 50+ (uitsluitend halftijds) op is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren 8 voorwaarden VLBO : alle stelsels belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T. omvatten het personeelslid oefent geen prestaties meer uit GLBO halftijdse belast zijn met één of meer betrekkingen die samen ten minste de helft van een F.T.+ 1 uur omvatten het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die exact de helft van een F.T. opdracht omvatten, afgerond naar de hogere eenheid 9 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 3

4 voorwaarden vanaf gedeeltelijke met een vijfde belast zijn met een ambt met VOLLEDIGE prestaties het personeelslid blijft prestaties uitoefenen die samen vier vijfden van een F.T. opdracht omvatten de nog te verrichten prestaties moeten worden afgerond tot een volledig uur 10 voorwaarden voorbeeld : : 18/20 vastbenoemd algemene stelsel volledige (VLBO) is mogelijk belast met minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten worden onderbroken halftijdse (HLBO) is mogelijk belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =10/20 LBO-1/5+ is NIET mogelijk niet belast met een F.T. opdracht 11 voorwaarden voorbeeld: : 18/20 vastbenoemd algemene stelsel halftijdse vanaf de leeftijd van 50 jaar (HLBO50+) is mogelijk enkel vastbenoemde uren belast met minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur oefent exact de helft van een F.T. opdracht uit =10/20 de vanaf de leeftijd van 50 jaar met een vijfde ( LBO50+1/5) is NIET mogelijk niet belast met een F.T. opdracht 12 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 4

5 voorwaarden wekelijkse prestaties worden eveneens in aanmerking genomen, de prestaties verstrekt door personeelsleden met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding ( art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002 ) in een ministrieel kabinet... (zie omzendbrief punt 3.2 ) recht op 4.1. geconditioneerd recht indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger in het bezit is van het vereiste bekwaamheidsbewijs voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject Dit geconditioneerd recht geldt voor de volledige en de halftijdse de volledige en de halftijdse om een beroepsopleiding te volgen 14 recht GLBO 50+: eens toegestaan, geldt dit geconditioneerd recht voor de volledige periode 4.2. absoluut recht indien voldaan is aan alle andere voorwaarden volledige en halftijdse voor het verstrekken van palliatieve zorgen of medische bijstand ouderschapsverlof in het kader van volledige en halftijdse 4.3. een gunst alle en met een vijfde zijn een gunst 15 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 5

6 5. Het gewone stelsel 5.1. voorwaarden 5.2. aanvang 5.3. duur 5.4. einddatum voorwaarden : alle algemene voorwaarden voorbeeld : /21 V + 4/22 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) volledige voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren titularis van minstens ½ F.T. opdracht alle opdrachten vallen weg halftijdse voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke uren titularis van minstens ½ F.T. opdracht + 1 uur presteert nog exact ½ F.T. opdracht : bv. 11/ voorwaarden voorbeeld : /21 V + 4/22 T ( aangesteld voor een volledig schooljaar en reaffecatievrij ) met een vijfde is NIET mogelijk het personeelslid is aangesteld voor 16/21 + 4/22 = = 9437/10.000sten is niet aangesteld voor een F.T.opdracht! 18 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 6

7 5.2. aanvang : of uitzonderingen 1 ) na bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door een beroepsziekte of wegens moederschapsbescherming voorbeeld: bevallingsverlof van tot GLBO/VLBO kan pas ingaan op ) na een ouderschapsverlof - na een VLBO ouderschapsverlof een VLBO - na een halftijds ouderschapsverlof een halftijdse - na een ouderschapsverlof met een vijfde een met een vijfde 19 aanvang voorbeeld volledig ouderschapsverlof van tot wat op ? aansluitend kan een vollledige genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof aansluitend kan geen halftijdse genomen worden aansluitend kan geen met een vijfde genomen worden 20 aanvang uitzonderingen 3 ) VLBO of GLBO kan worden beeindigd door LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg voorwaarde : de oorspronkelijke LBO verderzetten voorbeeld LBO met een vijfde van tot tot VLBO of GLBO (halftijds of met een vijfde) voor medische bijstand ( aansluitend ) LBO met een vijfde de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet voor elke periode een afzonderlijke aanvraag ( 3 x ) 21 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 7

8 aanvang 4 ) uitzondering - het administratief personeel - de administratief medewerker - de administratief medewerker van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs) - het statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel aanvang : de eerste dag van een overeen te komen maand periode : ten minste zes maanden en ten hoogste één jaar duur ( vanaf ) De totale duur voor de ganse loopbaan VLBO : maximum 60 maanden ( 5 jaar ) GLBO : maximum 60 maanden ( 5 jaar ) periodes van LBO in andere sectoren ( ook privé ) worden in mindering gebracht voorbeeld RVA tot VLBO van tot deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO 23 duur VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur VLBO - gewoon stelsel VLBO - volgen van een beroepsopleiding GLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur halftijdse loopbaanonderbeking - gewoon stelsel halftijdse voor het volgen van een beroepsopleiding loopbaanonderbeking met een vijfde - gewoon stelsel met een vijfde voor het volgen van een beroepsopleiding 24 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 8

9 duur tellen niet mee voor het bepalen van de maximumduur ouderschapsverlof in het kader van ( volledig, halftijds of met een vijfde ) voor het verstrekken van medische bijstand (volledig, halftijds of met een vijfde) voor het verstrekken van palliatieve zorgen (volledig, halftijds of met een vijfde) de halftijdse vanaf de leeftijd van 50 jaar de vanaf de leeftijd van 50 jaar met een vijfde 25 duur vanaf kan het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden opgenomen worden voorbeeld bevallingsverlof tot GLBO tot = 8 maand en 13 dagen ( de effectieve dagen LBO ) GLBO tot = 48 maanden het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maand en 17 dagen dit kon bv. op , zowel halftijdse als met een vijfde einddatum na de maximumduur van 60 maanden VLBO en 60 maanden GLBO (zowel halftijds als met een vijfde) op de vooravond van de pensionering uiterlijk op van het schooljaar waarin het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft bij overgang naar een VTBS58+ of bonus voortijdige beëindiging van een LBO om uitzonderlijke familiale redenen mits opzegging van één maand 27 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 9

10 einddatum voortijdige beëindiging om familiale redenen ambt opnieuw opnemen of volledig uitoefenen aanvraag : vóór 1 mei ( bijlage 3 ) met akkoord van de inrichtende macht met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs niet meer mogelijk na 1 mei het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging van de LBO GLBO voorwaarden 6.2. aanvang 6.3. duur 6.4. einddatum GLBO voorwaarden GLBO 50+ algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel GLBO specifieke voorwaarden de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben voorbeeld : 50 jaar op de GLBO50+ kon ten vroegste ingaan op uitsluitend geldig voor vastbenoemde personeelsleden in het opdrachtenpakket geen tijdelijke uren! onbeperkt te nemen uiterlijk tot aan de vooravond van de pensionering 30 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 10

11 GLBO voorwaarden Vanaf kan een gedeeltelijke loopbaanonder - breking vanaf de leeftijd van 50 jaar genomen worden als een halftijdse het personeelslid presteert exact de helft van een F.T. opdracht een met een vijfde het personeelslid presteert 4/5 van een F.T. opdracht opgelet : het personeelslid moet titularis zijn van een F.T. vastbenoemde opdracht! 31 GLBO aanvang 1 september of op 1 oktober na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar uitzondering na een halftijds ouderschapsverlof kan het personeels - lid aansluitend een halftijdse vanaf de leeftijd van 50 jaar nemen na een ouderschapsverlof met een vijfde kan het personeelslid aansluitend een vanaf de leeftijd van 50 jaar met een vijfde nemen 32 GLBO aanvang uitzondering GLBO 50+ (zowel halftijds als met een vijfde) kan worden stopgezet voor het nemen van voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg voorwaarden de GLBO50+ (halftijds of met een vijfde) verplicht opnieuw opnemen na de voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand opnieuw een aanvraag indienen voor GLBO Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 11

12 GLBO duur uiterlijk tot de vooravond van de pensionering 6.4. einddatum uiterlijk op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus voortijdige beëindiging van een GLBO 50+ om uitzonderlijke familiale redenen (zie gewoon stelsel) op 1 september 34 GLBO 50+ voortijdige beëindiging met ingang van 1 september iedere 1 ste september van een schooljaar ambt opnieuw opnemen aanvraag aan de I.M. vóór 1 mei bijlage 3 is niet vereist ; een brief volstaat kopie aanvraag beëindiging naar WS opmerking voortijdige beëindiging van een GLBO50+ geen tweede keer dat stelsel aanvragen Het werkstation en de school stellen de RVA in kennis van deze voortijdige beëindiging. 35 LBO voor een beroepsopleiding 7.1. voorwaarden kan genomen worden onder de vorm van een GLBO (halftijds of met een vijfde) of een VLBO de algemene principes wat de opdrachten betreft zijn identiek aan deze van het gewone stelsel VLBO en GLBO 7.2. aanvang duur - einddatum blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd opmerking : een vervroegde beëindiging om uitzonderlijk familale redenen kan niet. 36 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 12

13 LBO ouderschapsverlof 8. Ouderschapsverlof in het kader van 8.1. voorwaarden 8.2. aanvang 8.3. duur 8.4. einddatum 37 LBO ouderschapsverlof 8.1. voorwaarden algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel specifieke voorwaarden tijdelijk: binnen de periode van aanstelling! beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof al of niet gelijktijdig indien voldaan aan alle voorwaarden: een absoluut recht wanneer een periode van volledig ouderschapsverlof is aangevangen, kan niet worden overgestapt naar een gedeeltelijk ouderschapsverlof ( en omgekeerd) voor eenzelfde kind 38 LBO ouderschapsverlof 8.1. voorwaarden Vanaf kan ouderschapsverlof in het kader van genomen worden als volledig ouderschapsverlof gedeeltelijk ouderschapsverlof - halftijds ouderschapsverlof - ouderschapsverlof met een vijfde 39 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 13

14 LBO ouderschapsverlof 8.2. aanvang is niet gebonden aan een vaste begindatum moet aanvangen binnen een bepaalde termijn 8.3. duur binnen een bepaalde termijn vanaf de dag van geboorte tot het kind 12 jaar wordt begindatum: ten laatste de dag vóór de twaalfde verjaardag voorbeeld : een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op LBO ouderschapsverlof duur VLBO ouderschapsverlof een ononderbroken periode van maximum 3 maanden binnen de vastgestelde termijn GLBO ouderschapsverlof : halftijds of met een vijfde een ononderbroken periode van maximum 6 maanden binnen de vastgestelde termijn opmerking : worden niet in mindering gebracht op het totaalrecht van 60 maanden VLBO of 60 maanden GLBO einddatum LBO ouderschapsverlof de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van max. 3 of 6 maanden geen vervroegde beëindiging mogelijk om uitzonderlijke familiale redenen! het personeelslid verliest het resterende saldo voorbeeld GLBOOV van tot = 4 maand het resterende saldo van 2 maanden kon niet opgenomen worden op Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 14

15 LBO ouderschapsverlof wijziging vanaf (uitwerking vanaf 2012) Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien: de eerste periode eindigt op de dag voor de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus en de tweede periode begint op de dag na de vakantieperiode die valt in juli en/of augustus. 43 LBO ouderschapsverlof De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de maximaal 1 maand bedraagt 44 LBO ouderschapsverlof Wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor de beide periodes hetzelfde volume nemen. voorbeeld - bevallingsverlof tot en met aansluitend halftijds ouderschapsverlof van tot op moet het personeelslid een halftijds ouderschapsverlof nemen 45 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 15

16 LBO voor palliatieve zorgen 9. Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen 9.1. voorwaarden 9.2. aanvang 9.3. duur 9.4. einddatum 46 LBO voor palliatieve zorgen 9.1. voorwaarden algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel VLBO en GLBO voor palliatief verlof ( zowel halftijds als met een vijfde ) is mogelijk tijdelijke personeelsleden : binnen de periode van aanstelling een absoluut recht, indien voldaan aan alle voorwaarden palliatieve zorgen: elke vorm van bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden deze persoon hoeft niet een familielid te zijn 47 LBO voor palliatieve zorgen 9.2. aanvang begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. voorbeeld aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag de ingangsdatum is dan maandag kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M 48 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 16

17 9.3.duur LBO voor palliatieve zorgen een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon wordt NIET in mindering gebracht op de totale duur van 60 maanden GLBO of VLBO gewoon stelsel bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven 49 LBO voor palliatieve zorgen 9.3.duur voorbeeld eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van tot = 1 maand verlenging met 1 maand : ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde tot = 1 maand 50 LBO voor palliatieve zorgen 9.4. einddatum na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand voor de tijdelijke personeelsleden op het ogenblik dat de aanstelling eindigt vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon mits akkoord van de I.M het werkstation ( en de school ) verwittigt de RVA opmerking: vervoegde beëindiging om uitzonderlijk familiale omstandigheden kan NIET 51 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 17

18 LBO voor medische bijstand 10. Loopbaanonderbreking voor medische bijstand voorwaarden aanvang duur einddatum 52 LBO voor medische bijstand voorwaarden algemene voorwaarden : zie gewoon stelsel medische bijstand : het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte gezinslid : een persoon die samenwoont met het personeelslid familielid: bloed- en aanverwanten ( tot de 2 de graad ) zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale en emotionele bijstand of verzorgingnoodzakelijk is. 53 LBO voor medische bijstand voorwaarden het is een absoluut recht, voor zover het personeelslid aan alle voorwaarden voldoet tijdelijke personeelsleden : binnen de aanstelling VLBO en GLBO medische bijstand ( zowel halftijds als met een vijfde ) is mogelijk aanvang begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. 54 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 18

19 LBO voor medische bijstand duur VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand ( zowel halftijds als een vijfde ) periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt opmerking : tellen niet mee voor de 60 maanden VLBO of GLBO gewone stelsel 55 LBO voor medische bijstand duur de periodes van VLBO of GLBO voor medische bijstand moeten niet met volledige maanden worden opgenomen. de minimumduur van één maand en de maximumduur van 3 maanden moeten worden gerespecteerd duur : 12 maanden volledig OF 24 maanden gedeeltelijk voorbeeld aanvraag halftijdse medische bijstand: tot de minimumperiode = 1 maand de maximumperiode is meer dan 3 maanden correct : tot en met LBO voor medische bijstand einde na de aangevraagde periode (s) voor de tijdelijke personeelsleden op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na de maximumperiode van 12 maanden VLBOMB of 24 maanden GLBOMB vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon mits akkoord van de I.M. het werkstation ( en de school ) verwittigt de RVA opmerking : vervoegde beëindiging om uitzonderlijk familiale omstandigheden kan NIET 57 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 19

20 aanvraag steeds aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation formulier C61 gewone LBO beroepsopleiding GLBO 50 + formulier C61 SV ouderschapsverlof palliatief verlof zware ziekte ( medische bijstand ) 58 aanvraag altijd : een volledig overzicht van de prestaties waarvoor het personeelslid vastbenoemd of tijdelijk is aangesteld ( ook de uren waarvoor TBS/OB en geen R/W in een organieke betrekking ) bijkomende documenten: attest beroepsopleiding op het aanvraagformulier C61-SV : de naam en voornaam van de persoon voor wie medische bijstand wordt aangevraagd ( indien het gaat om een familielid eveneens de verwantschap vermelden ) 59 bezoldiging volledige onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van de opdracht waarvoor VLBO de duur van de aangevraagde periode het soort geen prestaties meer in het onderwijs geen salaris voor de periode VLBO geen vakantiegeld of eindejaarstoelage eventueel een aanmoedigingspremie 60 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 20

21 bezoldiging volledige VLBO gewoon stelsel : juli en augustus premie van de RVA loopt door geen salaris of uitgestelde bezoldiging het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden uitgezonderd ouderschapsverlof palliatief verlof zware ziekte ( medische bijstand ) 61 bezoldiging halftijdse onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van de opdracht waarvoor HLBO de duur van de aangevraagde periode het soort vermits ½ F.T. prestaties in het onderwijs salaris voor ½ F.T. voor de periode HLBO vakantiegeld en eindejaarstoelage voor ½ F.T. eventueel een aanmoedigingspremie 62 bezoldiging halftijdse HLBO gewoon stelsel - juli en augustus premie van de RVA loopt door salaris of uitgestelde bezoldiging voor 1/2 F.T. het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden uitgezonderd ouderschapsverlof palliatief verlof zware ziekte ( medische bijstand ) 63 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 21

22 bezoldiging met een vijfde onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van de opdracht waarvoor LBO-1/5 de duur van de aangevraagde periode het soort vermits 4/5 prestaties in het onderwijs salaris voor de nog gepresteerde opdracht vakantiegeld en eindejaarstoelage eventueel een aanmoedigingspremie 64 bezoldiging met een vijfde LBO met een vijfde gewoon stelsel - juli en augustus premie van de RVA loopt door salaris of uitgestelde bezoldiging voor 4/5 F.T. het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden uitgezonderd ouderschapsverlof palliatief verlof zware ziekte ( medische bijstand ) 65 cumulatie 11. cumulatie met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende die reeds uitgeoefend werd ( minstens 3 maand ) voor de te samen met opdrachten in het onderwijs waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé VLBO is niet mogelijk : de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs 66 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 22

23 11. cumulatie cumulatie met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar uitsluitend bij een volledig stelsel met een pensioen niet mogelijk uitzondering: een personeelslid dat recht heeft op een overlevingspensioen, kan een LBO nemen zonder uitkering het recht op een uitkering vervalt wanneer een nieuwe activiteit wordt aangevat een bestaande activiteit wordt uitgebreid een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend 67 cumulatie Nieuw op Ouderschapsverlof zonder uitkering is mogelijk Op het aanvraagformulier C61 SV staat het volgende : U vraagt ouderschapsverlof zonder uitkeringen voor de periode: van / / tot en met / / weigering cumulatie weigering door de RVA : gemeld via C62 weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het personeelslid, de I.M. en de RVA bij weigering van een LBO door de RVA of VLBO wordt ambtshalve omgezet naar een TBSPA GLBO wordt ambtshalve omgezet naar een AVPPA 13 : uitbreiding van een LBO gewoon stelsel een personeelslid kan op overstappen van een GLBO naar een VLBO of omgekeerd 69 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 23

24 wat kan niet! tijdens een periode van LBO : een uitbreiding van de opdracht - uitgezonderd een bijkomende R/W een uitbreiding vaste benoeming herindiensttreden een GLBO opschorten door een TBS/PA ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een ( geen opschorting ) een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort 70 elektronische melding volledige en niet-opdrachgebonden DO RL 2 gedeeltelijke en opdrachtgebonden DO RL 1 samen met de opdracht documenten voor de werkstations het document C62 = de goedkeuring door de RVA 71 gewoon stelsel 27 volledige 028 gedeeltelijke - halftijds 151 gedeeltelijke met een vijfde 029 GLBO50+ halftijds 153 GLBO 50+ met een vijfde 088 volledige beroepsopleiding 94 GLBO beroepsopleiding halftijds 152 GLBO beroepsopleiding met een vijfde 72 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 24

25 palliatief verlof 087 VLBO voor palliatieve zorgen 089 GLBO voor palliatieve zorgen - halftijds 156 GLBO voor palliatieve zorgen met een vijfde medische bijstand 104 VLBO zware ziekte 105 GLBO zware ziekte - halftijds 155 GLBO zware ziekte met een vijfde ouderschapsverlof 097 VLBO ouderschapsverlof 122 GLBO ouderschapsverlof - halftijds 154 GLBO ouderschapsverlof met een vijfde 73 Agentschap voor Onderwijsdiensten () kunstonderwijs 25

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR

LOOPBAANONDERBREKING: MODALITEITEN VANAF HET SCHOOLJAAR Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.030 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD BuBaO en BuSO VOOR: CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht

Cursus voor schoolsecretariaten Thematische loopbaanonderbreking. Zorgkrediet. Verlof tijdelijk andere opdracht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 WAT? Thematische loopbaanonderbreking Zorgkrediet Verlof tijdelijk andere opdracht Verminderde prestaties en Terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden

Nadere informatie

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017 Een baan in het onderwijs Even eruit? 25 april 2017 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente en

Nadere informatie

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 COC Trierstraat 31-33 1040 Brussel Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 Op 31 mei werden de onderhandelingen met de sociale partners over een nieuw ontwerp van besluit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren.

Zorgkrediet. 2. Recht op zorgkrediet Het zorgkrediet is een recht. De werkgever kan het niet weigeren. Zorgkrediet 1. Inleiding Het zorgkrediet kan worden genomen voor volgende motieven: zorg voor een kind tot en met 12 jaar medische bijstand palliatieve zorg zorg voor een kind met een handicap opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJSSTATUUT EN ONDERWIJSPENSIOENEN

ONDERWIJSSTATUUT EN ONDERWIJSPENSIOENEN ONDERWIJSSTATUUT EN ONDERWIJSPENSIOENEN Een continuüm Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten AgODi 19/10/2015 1 2 3 Aantal personeelsleden 2014-2015 leeftijdspiramide 61-65+

Nadere informatie

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1.

Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de onderbreking. Artikel 1. Huidig besluit Toekomstig besluit 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16.12.1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale

Nadere informatie

3. Voor het aanvragen van een V/A/TBS dient het betrokken personeelslid het door het schoolbestuur opgemaakte formulier te gebruiken.

3. Voor het aanvragen van een V/A/TBS dient het betrokken personeelslid het door het schoolbestuur opgemaakte formulier te gebruiken. Aan de directies en personeelsleden van de Broederscholen Hiëronymus Richtlijnen i.v.m. de aanvraag tot het bekomen van verlof. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 1. Elke aanvraag tot het bekomen van een VERLOF

Nadere informatie

Verlofstelsels voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs

Verlofstelsels voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs Verlofstelsels voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs Samenstelling syllabus: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Agentschap voor

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel 1/ 6 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van het verlofstelsel Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... Stamboeknummer... wonende te... personeelslid van VZW Katholiek Basisonderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels pagina 1

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels pagina 1 Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels 1. Ziekte 1.1 Ziekteverlof 1.2 Terbeschikkingstelling wegens ziekte 1.3 Verlof verminderde prestaties wegens ziekte 1.4 Langdurig verlof verminderde prestaties

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

VR DOC.0534/2BIS

VR DOC.0534/2BIS VR 2016 2705 DOC.0534/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels - Marie-Jeanne Baelmans

Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels - Marie-Jeanne Baelmans Wegwijs in de doolhof van verlofstelsels - Marie-Jeanne Baelmans 1. Ziekte 1.1 Ziekteverlof 1.2 Terbeschikkingstelling wegens ziekte 1.3 Verlof verminderde prestaties wegens ziekte 1.4 Langdurig verlof

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017

VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017 VERLOFSTELSELS IN HET ONDERWIJS NIEUWE REGELING VANAF 1 SEPTEMBER 2017 Soorten verloven Thematische verloven Zorgkrediet VVP (Verlof voor verminderde prestaties) AVP (Afwezigheid voor verminderde prestaties)

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Inleiding Dit formulier wordt ingevuld voor het aanvragen van een verlofstelsel waarvoor de toestemming van de

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur Vanaf 1 september 2011

Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur Vanaf 1 september 2011 Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur Vanaf 1 september 2011 Versie 19 mei 2011 Pagina 1 A. INLEIDING Het schoolbestuur is als werkgever verantwoordelijk voor de organisatie van het schoolgebeuren.

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Een kindje op komst?

Een kindje op komst? Een kindje op komst? Deel 1: Bedreigd door een beroepsziekte of moederschapsbescherming? Bedreigd door een beroepsziekte Je bent als zwangere vrouw 'bedreigd door een beroepsziekte' als je blootgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren

Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren. Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren Voorbeelden bij de cursus Elektronisch Communiceren 1 Vb. 1: RL -1: opdrachtenpakket: het fotoprincipe Voorbeelden bij de cursus elektronisch communiceren - - 4u Engels ASO2 - ATO 2 (geen TADD) 17/10/2011:

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Art. 2 - In artikel 5 van de vigerende rechtspositieregeling wordt bij 1 volgende zinssnede geschrapt:

Art. 2 - In artikel 5 van de vigerende rechtspositieregeling wordt bij 1 volgende zinssnede geschrapt: OCMW-personeel wijziging rechtspositieregeling Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17 mei 2017 Art. 1 - In artikel 2 van de vigerende rechtspositieregeling zoals vastgesteld in zitting van

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Op stapel 2011-07 8 juli 2011 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi 1 1. Wetgeving 2. Voorwaarden en regels 3. Administratieve en

Nadere informatie

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko.

referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer, dps.vvkso@vsko. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr.: M -VVKSO-2005-048 datum: 2005-12-20 gewijzigd: 2011-09-23 contact: Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet. Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet Het Vlaams zorgkrediet Loopbaanonderbreking werd zorgkrediet September 2016 In deze brochure 3 4 6 7 8 9 10 Wie komt in aanmerking? Twee motieven Duurtijd Bedrag en uitkering Cumul Aanvraag Bij wijzigingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden Onthaal nieuwe personeelsleden Basisonderwijs Tijdelijke aanstelling Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO!

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig?

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig? Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht

Cursus voor schoolsecretariaten Overzicht Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten uitgewerkt door de Adviesraad van de magistratuur Hoofdstuk I Toepassingsgebied en defini4es v De ontwerptekst wordt van toepassing verklaard op de magistraten

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte C62 voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie

Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte C62 voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking De volledige en gedeeltelijke

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Studies. Mei 2001 RVA Studies

Studies. Mei 2001 RVA Studies Studies Werknemers die een periode van loopbaanonderbreking achter de rug hebben. Hoelang heeft de loopbaanonderbreking geduurd? Gaan ze weer aan het werk? Mei 2001 RVA Studies 1 1 De duur van de loopbaanonderbrekingen

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 20060616 DO049-DO050.doc POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 Het voltijds politiek verlof (DO 50) en het halftijds politiek verlof (DO 49) kunnen nu ook worden toegestaan voor tijdelijke

Nadere informatie

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49

POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 20060616 DO049-DO050.doc POLITIEK VERLOF DIENSTONDERBREKINGEN DO n 50 EN 49 Het voltijds politiek verlof (DO 50) en het halftijds politiek verlof (DO 49) kunnen nu ook worden toegestaan voor tijdelijke

Nadere informatie