Opleiding voor schoolsecretariaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014"

Transcriptie

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten

2 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB procedure Bezoldiging/Afstand wachtgeld Mededeling aan het werkstation 2

3 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief van 28/07/2003 kenmerk PERS/2003/08 Toepassingsgebied: personeelsleden en schoolbesturen van het gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs 3

4 Begrippenkader TBSOB Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Schoolbestuur = Inrichtende macht Gemeenschapsonderwijs: scholengroep Gesubsidieerd officieel onderwijs: gemeentelijk ond. gemeentebestuur provinciaal ond. provinciebestuur Gesubsidieerd vrij onderwijs: feitelijke of wettelijke vereniging van personen 4

5 Begrippenkader Scholengemeenschap scholengroep Scholengroep bestaat enkel in het gemeenschapsonderwijs en is uw schoolbestuur. Scholengemeenschap (ontstaan 2003) is samenwerking tussen verschillende scholen. Kan bestaan uit scholen van verschillende schoolbesturen. Uitzonderlijk kan een schoolbestuur uit meerdere scholengemeenschappen bestaan. 5

6 Begrippenkader Hetzelfde ambt Ander ambt alles, m.u.v. hetzelfde ambt, waarvoor personeelslid over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikt Reaffectatie (R)/Wedertewerkstelling (W) Reaffectatie: toewijzing van het personeelslid in hetzelfde ambt Wedertewerkstelling: toewijzing van het personeelslid in een ander ambt 6

7 TBSOB Procedure Verdeling van de betrekkingen Voorafgaande maatregelen Terbeschikkingstelling Reaffectatie / Wedertewerkstelling De reaffectatiecommissies 7

8 TBSOB procedure Verdeling van de betrekkingen Het schoolbestuur geeft op 01/09 de vast benoemde personeelsleden (ook deze in verlofstelsel) opnieuw de betrekking van 30 juni Voor personeelsleden van het beleids- en ondersteunend personeel: betrekking in hetzelfde puntengewicht en salarisschaal Wanneer niet lukt en TBSOB dreigt, past schoolbestuur eerst de voorafgaande maatregelen toe 8

9 Voorafgaande maatregelen Bij wie? GO! bij alle personeelsleden van dezelfde instelling Gesubsidieerd ond. (vrij & officieel) bij alle personeelsleden van dezelfde instelling OF bij alle instellingen van hetzelfde schoolbestuur binnen dezelfde gemeente en dezelfde scholengemeenschap 9

10 Voorafgaande maatregelen Welke? Binnen zelfde ambt afschaffen van bijbetrekking Binnen zelfde ambt einde stellen aan tijdelijke personeelsleden Einde stellen v. R/W in zelfde ambt 10

11 Voorafgaande maatregelen Oefening 1 Op 30/06/2014 heeft school klim-op recht op 90 lestijden ipv 120 lestijden. Hoe moeten de betrekkingen verdeeld worden? Welke voorafgaande maatregelen moeten toegepast worden? 11

12 TBSOB Procedure Terbeschikkingstelling Wanneer? Als voorafgaande maatregelen geen resultaat hebben Waar? School van vaste benoeming Wie? Vast benoemde met minste dienstanciënniteit Bijzondere regels: daling lestijden: evenredig verdelen tussen onderwijzer en leermeester LO daling urenpakket paramedisch personeel in BuO: schoolbestuur beslist in welk ambt de terbeschikkingstelling wordt uitgesproken 12

13 reaffectatie/wedertewerkst. 1. verplichte R binnen eigen school 2. verplichte R binnen andere school van hetzelfde schoolbestuur en scholengemeenschap 3. vrijwillige W binnen dezelfde personeelscategorie binnen hetzelfde schoolbestuur en scholengemeenschap (mits instemming personeelslid) 4. verplichte R of W binnen een school van dezelfde scholengemeenschap na toewijzing van de reaffectatie commissie van de scholengemeenschap! Stappen doorlopen vóór 1 september. 13

14 reaffectatie/wedertewerkst. 5. verplichte R of W na toewijzing van de reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel gemeenschapsonderwijs) 6. verplichte R of W na toewijzing door de Vlaamse reaffectatiecommissie 14

15 reaffectatie/wedertewerkst. Algemeen: 1. reaffectatie heeft steeds voorrang op wedertewerkstelling 2. personeelslid met grootste dienstanciënniteit wordt als eerste gereaffecteerd of wedertewerkgesteld 3. Wanneer een schoolbestuur/scholengroep over verschillende vacatures beschikt, moet elke reaffectatie of wedertewerkstelling eerst gebeuren in vacante betrekkingen; vervolgens in niet-vacante betrekkingen 15

16 reaffectatie/wedertewerkst. Oefening 2 A) Op 01/09/2014 heeft school klim-op recht op 90 lestijden. Bij wijze van voorafgaande maatregelen wordt een einde gesteld aan de tijdelijke opdrachten. Wat is het gevolg voor een of meerdere vast benoemde personeelsleden? Welke oplossing is hiervoor voorzien B) in school klim-op neemt personeelslid A geen verlofstelsel. Bijgevolg is er ook geen aanstelling voor personeelslid G. Welke oplossing wordt geboden voor het ter beschikking gestelde personeelslid? 16 Opleiding schoolsecretariaten

17 reaffectatie/wedertewerkst. Oefening 2 C) In school klim-op neemt personeelslid A geen verlofstelsel. School klavertje vier heeft op 01/09/2014 slechts recht op 48 lestijden. Er wordt in klavertje vier geen verlofstelsel genomen. Welke mogelijkheid heeft het ter beschikking gestelde personeelslid? Wat indien het personeelslid hier geen gebruik van maakt? 17 Opleiding schoolsecretariaten

18 reaffectatie/wedertewerkst. Oefening 3 School klim-op heeft op 01/09/2014 nog slechts recht op 8/32 kinderverzorger? Waaruit bestaat de oplossing voor het personeelslid? Begin bij de voorafgaande maatregelen. 18 Opleiding schoolsecretariaten

19 de reaffectatiecommissies De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap De reaffectatiecommissie van de scholengroep in het GO! De Vlaamse reaffectatiecommissie 19

20 de reaffectatiecommissies De reaffectatiecommissie vd scholengemeenschap Opgericht in elke scholengemeenschap Voor personeelsleden niet gereaffecteerd/ wedertewerkgesteld binnen schoolbestuur Gegevens verzamelen van tbsob en vacatures R/W van personeelsleden binnen categorie Behandelen van bezwaarschriften tegen R/W Doorgeven aan reaffectatiecommissie scholengroep (enkel GO!) of Vlaamse reaffectatiecommissie 20

21 de reaffectatiecommissies De reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel GO!) Opgericht in elke scholengroep vh GO! Voor personeelsleden niet gereaffecteerd/ wedertewerkgesteld binnen eigen scholengemeenschap R/W van personeelsleden over categorieën en niveaus heen Behandelen van bezwaarschriften tegen R/W Ingangsdatum 01/09 of 15/09 Doorgeven aan Vlaamse reaffectatiecommissie 21

22 de reaffectatiecommissies De Vlaamse reaffectatiecommissie Bestaande uit 2 kamers: gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Reaffecteren en weder tewerkstellen personeelsleden per kamer, per onderwijsniveau R/W over niveaus heen (per kamer) Behandelen van de bezwaarschriften Weder tewerkstellen als administratieve ondersteuning in niet organiek ambt - voor wie geen R/W mogelijk is - voor wie definitief ongeschikt verklaard wordt maar geschikt voor een administratieve functie 22 Opleiding schoolsecretariaten

23 de reaffectatiecommissies Algemeen R/W over schooljaren heen Indienen van bezwaarschriften binnen 5 werkdagen per aangetekende brief Indienen van bezwaarschrift schort R/W niet op (tenzij de voorzitter anders beslist) Geldige reden o.a.: afstand > 60 km ten minste 4/5de van volledige opdracht in 3 instellingen evenwaardige andere R/W Pedagogische taken In afwachting beslissing Vlaamse Reaffectatiecommissie Indien bezwaarschrift geldig verklaard wordt 23

24 de reaffectatiecommissies Oefening 4 Een administratief medewerker is vast benoemd in: School A: 10/36 School B: 10/36 School C: 10/36 In school A is betrokkene 3/36 TBSOB waardoor er nog slechts 7/36 effectief gepresteerd worden. De Vlaamse reaffectatiecommissie reaffecteert het personeelslid voor 3/36 naar een naburige gemeente. Betrokkene dient een bezwaarschrift in tegen deze beslissing. Wat gebeurt er in afwachting van het antwoord van de reaffectatiecommissie Wat zal het antwoord van de reaffectatiecommissie zijn? 24

25 de reaffectatiecommissies Oefening 5 Een logopediste vast benoemd in School A: 17/30 School B: 5/30 School C: 8/30 In school A is betrokkene 4/30ste TBSOB waardoor er slechts in totaliteit 26/30 ste effectief gepresteerd worden. De Vlaamse reaffectatiecommissie reaffecteert het personeelslid voor 4/30 ste naar een school zo n 40 km verderop. Kan betrokkene een bezwaarschrift indienen? Zijn er volgens jullie nog andere mogelijkheden? 25

26 Bezoldiging/afstand wachtgeld TBSOB met reaffectatie of wedertewerkstelling recht op salaris verbonden aan reaffectatie of wedertewerkstelling (minstens recht op salaris verbonden aan vaste benoeming) vb.: administratief medewerker PBA (salarisschaal 158) die wordt gereaffecteerd als administratief medewerker HSO (salarisschaal 202) heeft recht op salarisschaal

27 Bezoldiging/afstand wachtgeld Afstand van wachtgeld geheel of gedeeltelijk TBSOB blijft behouden Dient ingediend te worden uiterlijk op de dag dat de TBSOB ingaat Indien R in vacante betrekking binnen hetzelfde schoolbestuur mogelijk is kan geen afstand van wachtgeld gedaan worden 27

28 Mededeling aan het werkstation Reaffectatie of wedertewerkstelling blijft behouden over de schooljaren heen In praktijk: elektronische zending tot en met 31/08 Meedelen aan werkstation d.m.v. RL 1 Aantal lestijden TBSOB Eventueel afstand van wachtgeld Wedertewerkstelling admin. hulp (ambtscode 165) 28

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2018-2019 AGODI ACADEMIE Inhoud 1. Inleiding A. Doel van de cursus B. Wetgeving C. Toepassingsgebied en gevolgen D. Draagwijdte vaste benoeming 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding A. Wetgeving B. Toepassingsgebied 2. Algemene bepalingen A. Vacantverklaring B. Voorwaarden personeelslid C. Voorwaarden betrekking D. Ingangsdatum

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Vlaamse reaffectatiecommissie schooljaar

Vlaamse reaffectatiecommissie schooljaar Vlaanderen is onderwijs & vorming Vlaamse reaffectatiecommissie schooljaar 2016-2017 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be Eindredactie Patricia Van Reet Voorzitter Vlaamse

Nadere informatie

Personeelsreglementering. basisonderwijs

Personeelsreglementering. basisonderwijs Personeelsreglementering gewoon basisonderwijs Colloquium directies Mechelen-Brussel 22 november 2017 Mogelijke agenda (met ruimte voor vraagstelling) 1. Personeelsformatie 2. Tijdelijke aanstelling 3.

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar 2013-2014 Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Eindredactie Roger Meert Voorzitter

Nadere informatie

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar 2015-2016 Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Eindredactie Patricia Van Reet Voorzitter

Nadere informatie

VR DOC.1605/2

VR DOC.1605/2 VR 2018 2112 DOC.1605/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens

Nadere informatie

VR DOC.1196/2BIS

VR DOC.1196/2BIS VR 2018 2610 DOC.1196/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel Het ondersteunend personeel Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2018-2019 Femke Smout - Jan Taildeman Inge De Luyck Inhoud 1. Inleiding 2. Omkadering 3. Puntenwaarde 4. Vacante betrekking 5.

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden

VASTE BENOEMING. Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden VASTE BENOEMING Vereenvoudiging van de procedure Bijkomende vacant verklaringen en meer benoemingsmogelijkheden Praktische schikkingen Voorbeelden Vereenvoudiging van de procedure Bestaande procedure:

Nadere informatie

Opleiding schoolsecretariaten

Opleiding schoolsecretariaten Opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI ACADEMIE AGODI ACADEMIE 1 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Voor Het Deeltijds Kunstonderwijs

Voor Het Deeltijds Kunstonderwijs Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Deeltijds Kunstonderwijs OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 3 1. Inleiding... 3 2. Omkadering... 3 2.1. Globale puntenenveloppe... 3 2.2. Forfaitaire

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

12/01/2017. Cursus voor schoolsecretariaten

12/01/2017. Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar

Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar Vlaamse reaffectatiecommissie Schooljaar 2007-2008 Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Eindredactie AgODi, Afdeling A.O.P.

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING M07BO031 PERSONEELSLID DEFINITIEF ONGESCHIKT OM ZIJN AMBT UIT TE OEFENEN, DOCH GESCHIKT VOOR EEN ANDER AMBT - MEDEX

MEDEDELING M07BO031 PERSONEELSLID DEFINITIEF ONGESCHIKT OM ZIJN AMBT UIT TE OEFENEN, DOCH GESCHIKT VOOR EEN ANDER AMBT - MEDEX Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M07BO031 BRUSSEL, 2007-06-15 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform.

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Lerarenplatform 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 start het pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel vanaf Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel vanaf Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2015-07-03 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities

MEDEDELING. Mutatie en nieuwe affectatie. 1 Wetgeving en reglementering. 2 Definities Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2007-010 datum : 2007-02-15 gewijzigd : 2013-09-24 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

SCHOLENGROEP Fluxus. Belangrijk!

SCHOLENGROEP Fluxus. Belangrijk! SCHOLENGROEP Fluxus Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2018 en 01.10.2018. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Personeelsdienst

Nadere informatie

GO! scholengroep Rivierenland

GO! scholengroep Rivierenland GO! scholengroep Rivierenland Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2019. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Luc Van Gasse

Nadere informatie

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN

VACANTVERKLARING VAN BETREKKINGEN IN WERVINGSAMBTEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING Deze Mededeling vervangt de gelijknamige Mededeling van 19 februari 2003, Kl. 90.01.03 Datum: 2004-04-13 Kl.

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon secundair onderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 507 06 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2003-146 Datum: 2003-12-17 Gewijzigd: 2015-09-07 Contact: Dienst Personeel 02 507 07

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel. Lerarenplatform in het basisonderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling wegens ontstenis van betrekking. Reaffectatie & Wedertewerkstelling. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Terbeschikkingstelling wegens ontstenis van betrekking. Reaffectatie & Wedertewerkstelling. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Terbeschikkingstelling wegens ontstenis van betrekking Reaffectatie & Wedertewerkstelling Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2018-2019 opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 Afkortingen TBS-OB

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

SCHOLENGROEP GO! scholengroep Rivierenland

SCHOLENGROEP GO! scholengroep Rivierenland SCHOLENGROEP GO! scholengroep Rivierenland Uitzonderlijke vacantverklaring van de (deel)betrekkingen van vast benoemde leraars die een eindeloopbaanverlof genieten. Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Alle kandidaten moeten zich nu melden, dus ook de kandidaten die pas op. 1 oktober 2018 kunnen benoemd worden!

Alle kandidaten moeten zich nu melden, dus ook de kandidaten die pas op. 1 oktober 2018 kunnen benoemd worden! Leon Spilliaertstraat 29 8400 Oostende 059/51 05 24 Maureen Verschuere Diensthoofd Personeel maureen.verschuere@sterkescholen.be Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten

Nadere informatie

Lerarenplatform in het secundair onderwijs

Lerarenplatform in het secundair onderwijs Lerarenplatform in het secundair onderwijs 1. Inleiding Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 15 maart 2018 BaO en BuSO

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 15 maart 2018 BaO en BuSO Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 15 maart 2018 BaO en BuSO 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Scholengemeenschap

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4;

DE VLAAMSE REGERING, bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter 1 en 56quater 1 en 4; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon

Nadere informatie

Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in 2015

Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambten in 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-043 datum : 2004-04-13 gewijzigd : 2015-04-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING

WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING WELKOM OP DE INFOVERGADERING VASTE BENOEMING 8 5-2012 VACANTVERKLARING VASTE BENOEMING INFOSESSIE VOOR PERSONEELSLEDEN SAEFTINGHE 2012 VASTE BENOEMING = EEN RECHT! Vaste benoeming is een decretaal bepaalde

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. 23 mei 2019

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur. 23 mei 2019 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 23 mei 2019 1 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 13 maart 2018 SO

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 13 maart 2018 SO Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 13 maart 2018 SO 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden secundair onderwijs: Scholengemeenschap Houtland, scholen aangesloten

Nadere informatie

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018

Cao XI Leerplicht. 4 september 2018 Cao XI Leerplicht 4 september 2018 Programma Inleiding Lerarenplatform Omzetting niet-ingevulde vervangingen in vervangingseenheden TADD en vaste benoeming 10/09/2018 2 inleiding Cao XI leerplicht afgesloten

Nadere informatie

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO

Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Verlof tijdelijk andere opdracht VTAO Inhoudstafel 1. inleiding 2. wie? 3. wanneer een VTAO/TAO? 4. verlof TAO en TBSOB 5. aanvang duur einde 6. dienstonderbreking op een TAO-opdracht 7. volume/bezoldiging

Nadere informatie

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het kleuter-, lager en basisonderwijs,

Aan de gesubsidieerde personeelsleden van het kleuter-, lager en basisonderwijs, DIENSTORDER Ter attentie van de personeelsleden van het kleuter-, lager en basisonderwijs, Datum 28 maart 2018 Prioriteit Hoog Contactpersoon Amaryllis Pieteraerens 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Vaste benoeming Eindredactie Katrien Vanbiervliet AgODi, Afdeling Personeel Secundair

Nadere informatie

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken.

Je mag voortaan alleen nog deze arbeidsovereenkomsten gebruiken. Aan alle directies van het Bisdom Gent Ter informatie aan: hun administratieve medewerker(ster)s Leidraad bij het invullen van arbeidsovereenkomsten per 01.09.04 Sinds 1 september 2003 kreeg het decreet

Nadere informatie

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers.

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers. CENTRAAL SECRETARIAAT SCHOLENGEMEENSCHAP GENT-DRONGEN E. De Deynestraat 2, 9000 GENT 0474/87 75 19 Gent, 21 maart 2018 Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambten De vzw Provincialaat

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019

Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Tijdelijke aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019 Doelstellingen van de maatregelen uit cao XI De praktijkschok verminderen door een betere en meer kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2018-2019 opleiding schoolsecretariaten 2017-2018 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie