BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014"

Transcriptie

1 BUURTONDERZOEK BP

2 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2

3 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes 588 enquêtes Omwonenden van BP Geel Eindhout Meerhout Geel 3

4 DOELSTELLING Onderzoeksvragen: Welke houding hebben de buurtbewoners tegenover BP? Welke kennis hebben de buurtbewoners over BP? Hoe tevreden zijn de buurtbewoners met het huidige communicatiebeleid? Welke milieuproblemen en/of hinder wordt er veroorzaakt door BP? 4

5 METHODOLOGIE Onderzoeksdoelgroep Zones: Zone 1: < 2 km Zone 2: 2 tot 5 km Zone 3: >5 km +/- 200 respondenten per zone Leeftijd jaar jaar jaar >65 jaar 5

6 METHODOLOGIE Steekproefomschrijving 588 enquêtes via face-to-face bevraging van de omwonenden Hoge betrouwbaarheid van 95% De foutenmarge bedraagt 4% 6

7 UITVOERING ONDERZOEK Verzamelen van de gegevens Stratenplan verdelen Enquêtes afnemen Controle op de uitvoering Classificatiegegevens Ontwerp van de datamatrix Coderen van de vragen in SPSS Input van de gegevens 7

8 BESPREKING RESULTATEN 8

9 INHOUDSTAFEL Beschrijving steekproef Milieuproblemen in de omgeving Kennis en attitude ten aanzien van BP Geel BP en haar omgeving Communicatie Besluit Aanbevelingen 9

10 BESCHRIJVING STEEKPROEF 10

11 BESCHRIJVING STEEKPROEF Steekproef = representatief naar geslacht n=588 11

12 BESCHRIJVING STEEKPROEF Steekproef = representatief naar leeftijd n=588 12

13 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING 13

14 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Impact industrie op omgeving 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 12% 1% 0% Ja Nauwelijks Nee Geen mening n=588 14

15 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Milieuproblemen veroorzaakt door industrie in de buurt Nee 68% Ja 32% n=588 15

16 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Vergelijking met vorige onderzoeken 70% 62% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% 32% 0% Nee Ja 16

17 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING In verband met zone Zone 1: < 2km Zone 2: 2 5km Zone 3: > 5km Ja 40% 26% 28% Nee 60% 74% 71% 17

18 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Soort hinder Kwaliteit van de lucht/vuil- en stofdeeltjes in de lucht Spontaan Geholpen Totaal 19% 28% 47% Kans op bedrijfsongeval 1% 7% 8% Zuiverheid van het water in rivieren of kanalen 2% 7% 9% Andere problemen of hinder 2% 0% 2% Hinder vanwege licht 2% 12% 14% Potentieel verhoogd risico voor de gezondheid 5% 17% 22% Gebouwen en fabrieken die de omgeving ontsieren 5% 14% 19% Zwaar vervoer over de weg/snelweg 12% 5% 17% Geluidsoverlast veroorzaakt door de plaatselijke industrie 22% 9% 31% Geurhinder door plaatselijke problemen 29% 7% 36% 18

19 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Evolutie problemen in de buurt 19

20 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Beoordeling schadelijke bedrijven Gemiddelde Standaard afwijking BP 1,1 0,43 Kaneka 2,4 1,24 SCK 2,3 1,14 Janssens Pharmaceutica 2,2 1,20 Tessenderlo Chemie (Ineos) 2,3 1,00 Container Terminal Meerhout 4,5 1,98 Andere 1,4 0,73 20

21 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING BP specifiek 21

22 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Beoordeling beste buur Gemiddelde Standaardafwijking Gemiddelde Agio 3,6 1,65 Gemiddelde BP 4,4 2,09 Gemiddelde Janssens 3,2 1,64 Gemiddelde Nike 1,7 1,1 Gemiddelde Kuehne & Nagel 3,2 1,42 Gemiddelde Katoen Natie 3,6 1,46 22

23 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING BP specifiek als buur 23

24 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Reden BP beste buur Percentage Voldoet aan eisen uitstoot van schadelijke gassen 1% Andere 6% Sponsort locale initiatieven en verengingen 7% Neemt maatregelen omtrent veiligheid 11% Neemt maatregelen om het milieu te beschermen 19% Informeert de buurt op regelmatige tijdstippen 81% 24

25 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Redenen BP minst goede buur Percentage Geeft weinig informatie aan de buurt/gesloten bedrijf 1% Voldoet niet aan eisen uitstoot van schadelijke gassen 10% Doet te weinig voor de veiligheid op het bedrijf 11% Doet te weinig voor het milieu/omgeving 17% Andere 19% Aanwezigheid buur voelt risicovol vanwege de aard van de producten 19% Veroorzaakt hinder aan de buurt (lawaai/geur/ ) 40% 25

26 CONCLUSIE Grote meerderheid ondervindt geen hinder Indien last: voornamelijk geluids- en/of geuroverlast BP scoort eerder aan de lage kant 26

27 KENNIS EN ATTITUDE TEN AANZIEN VAN BP GEEL 27

28 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis bedrijven n=588 28

29 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis BP n=588 29

30 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL In verband met bedrijfsbezoek Kennis BP in functie van bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Zeer goed 20% 8% Goed 55% 34% Niet goed 18% 47% Helemaal niet goed 6% 11% 30

31 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL In verband met vrienden/familie die Kent er Kennis BP in functie van vrienden/familie die er werken werken werknemers Ja Nee Zeer goed 15% 4% Goed 43% 31% Niet goed 36% 51% Helemaal niet goed 7% 14% 31

32 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis producten BP n=588 32

33 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis producten in functie van bedrijfsbezoek Kennis producten in functie van bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Metaal 0% 0% Scheikundige 86% 68% Weet niet 14% 32% 33

34 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis producten in functie van deelname Eerdere enquête deelname Ja Nee Metaal 0% 0% Scheikundige 86% 66% Weet niet 14% 34% 34

35 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Stellingen: beoordeling BP Ze besteden aandacht aan de bezorgdheid van de plaatselijke gemeenschap Zij doen hun best om het water en de lucht in de buurt proper te houden Akkoord Niet akkoord 89% 11% 85% 16% Zij dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt 66% 34% BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de bevolking 81% 20% Zij controleren het niveau van de uitstoot en publiceren de resultaten 83% 17% Zij ondersteunen locale initiatieven en verenigingen 87% 14% Het bedrijf vormt een bedreiging voor de omgeving 32% 68% Het is een open en eerlijk bedrijf 80% 20% De aanwezigheid van het bedrijf is gerechtvaardigd want het levert mensen werkgelegenheid in de omgeving 93% 7% 35

36 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : Ze dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt 36

37 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de bevolking Nee Ja 37

38 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : BP controleert het niveau van de uitstoot en publiceren de resultaten ervan Nee Ja 38

39 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : BP vormt een bedreiging voor de omgeving Nee Ja 39

40 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : Het is een open en eerlijk bedrijf Nee Ja 40

41 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking de aanwezigheid van het bedrijf is gerechtvaardigd vanwege werkgelegenheid Nee Ja 41

42 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL BP controleert het niveau van de uitstoot en publiceert de resultaten hiervan In verband met bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Akkoord 95% 85% Niet akkoord 5% 15% 42

43 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL BP vormt een bedreiging voor de omgeving in functie van zone Zone 1: < 2km Zone 2: 2 5km Zone 3: > 5km Akkoord 36% 33% 26% Niet akkoord 64% 67% 74% 43

44 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL BP vormt een bedreiging voor de omgeving in functie van een bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Akkoord 83% 89% Niet akkoord 17% 21% 44

45 CONCLUSIE ½ beweert BP goed te kennen 70 % kent soort product Stijging in mening BP goed voor kwaliteit leefomgeving t.o.v Daling 10 % in mening BP vormt bedreiging voor omgeving BP brengt werkgelegenheid op Kennissen hebben sterke invloed op attitude 45

46 BP EN HAAR OMGEVING 46

47 BP EN HAAR OMGEVING Wat betekent voor u de aanwezigheid van BP in uw buurt? Percentage Lichthinder 1% Neerslag/stoompluim 3% Verkeersdrukte omwille van transport 4% Geluidshinder 6% Sponsoring locale initiatieven en verenigingen 9% Gezondheidsrisico s 10% Inkomsten voor de gemeente 13% Geurhinder 15% Andere 16% Werkgelegenheid 63% 47

48 BP EN HAAR OMGEVING vergelijking Wat betekent de aanwezigheid van BP in uw buurt? 48

49 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling BP op vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven n=588 49

50 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling BP op vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven in functie van tewerkstelling bij BP Werknemer Ja Nee Veel beter 33% 2% Beter 50% 27% Even goed 17% 68% Slechter 0% 4% Veel slechter 0% 0% n=588 50

51 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling BP op vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven in functie van deelname vorige enquête Eerdere deelname Ja Nee Veel beter 7% 1% Beter 36% 24% Even goed 52% 72% Slechter 4% 3% Veel slechter 1% 0% 51

52 BP EN HAAR OMGEVING Hinder van BP n=588 52

53 BP EN HAAR OMGEVING Vergelijking : hinder BP geel 53

54 BP EN HAAR OMGEVING Mogelijke soorten hinder van BP Percentage Watervervuiling 0% Stof 2% Neerslag/stoompluim 4% Verkeersdrukte 6% Andere 10% Luchthinder 10% Lawaaihinder 32% Geurhinder 68% 54

55 BP EN HAAR OMGEVING Aantal keer hinder 55

56 BP EN HAAR OMGEVING Evolutie hinder BP 56

57 BP EN HAAR OMGEVING Evolutie hinder BP in functie van zone Zone 1: < 2km Zone 2: 2 5km Zone 3: > 5km Toegenomen 17% 7% 3% Gelijk gebleven 59% 66% 60% Afgenomen 24% 27% 37% 57

58 BP EN HAAR OMGEVING Wie contacteren bij hinder 58

59 BP EN HAAR OMGEVING Kennis groene telefoon n=588 59

60 BP EN HAAR OMGEVING Kennis groene telefoon in functie van leeftijd jaar jaar jaar >64 jaar Ja 10% 24% 51% 36% Nee 90% 76% 50% 64% 60

61 BP EN HAAR OMGEVING Kennis groene telefoon in functie van deelname vorige enquête van BP Eerdere deelname Ja Nee Ja 65% 28% Nee 35% 72% 61

62 BP EN HAAR OMGEVING Gebruik groene telefoon 62

63 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling groene telefoon Akkoord Niet akkoord Ik vind de groene telefoon een goed initiatief 24 0 Ik heb de indruk dat er rekening wordt gehouden met onze klacht 18 4 Wij krijgen achteraf feedback als we de groene telefoon hebben gebeld 17 7 Als we de groene telefoon bellen wordt er snel opgenomen 23 0 Als we de groene telefoon bellen worden we vriendelijk aangesproken

64 BP EN HAAR OMGEVING Testsirenes in Geel n=588 64

65 BP EN HAAR OMGEVING Soorten testsirenes n=588 65

66 BP EN HAAR OMGEVING Andere test sirenes Respondenten Exxon 10 Weet niet van welk bedrijf het is 21 Janssen 23 66

67 BP EN HAAR OMGEVING Steunen van scholen en/of lokale initiatieven n=588 67

68 CONCLUSIE BP doet het even goed of beter dan andere chemische bedrijven Hinder vooral jaarlijks en is gelijk gebleven Niet veel mensen kennen de groene telefoon Meer dan de helft van de respondenten kent testsirene BP 68

69 COMMUNICATIE 69

70 COMMUNICATIE Persoonlijk contact BP n=588 70

71 COMMUNICATIE Vergelijking : Heeft u ooit persoonlijk contact gehad met BP of heeft u er ooit informatie van ontvangen? 71

72 COMMUNICATIE Manier contact BP Percentage Burenplatform 1% Infoavond 1% Overlegcomité 1% Telefonisch 1% Deelname aan de opendeurdagen 9% Andere 11% Bezoek op het bedrijf 15% Persoonlijke brief 16% Nieuwsbrief van het bedrijf (= Buren) 88% 72

73 COMMUNICATIE Vergelijking : Op welke manier heeft u contact gehad met het bedrijf? 73

74 COMMUNICATIE Zou u graag regelmatig iets vernemen van BP n=147 74

75 COMMUNICATIE Kennis website-adres n=588 75

76 COMMUNICATIE Kennis website-adres BP in functie van deelname vorige enquête Eerdere deelname Ja Nee Zegt ja en kent het adres 10% 4% Zegt ja, maar kent het adres niet 6% 6% Nee 84% 90% 76

77 COMMUNICATIE Indien ja, website reeds bezocht 77

78 COMMUNICATIE Uitspraken website BP Akkoord Niet akkoord Ik vind de nodige informatie op de website 16 1 Ik vind dat de website overzichtelijk is 17 0 De website geeft informatie die echt up-to-date is 16 1 De website is bevorderlijk voor de interactie tussen BP en de omwonenden

79 COMMUNICATIE Gelezen over BP in plaatselijke krant n=588 79

80 COMMUNICATIE Lokaal of internationaal nieuws 80

81 COMMUNICATIE Wat juist gelezen over BP Spontaan Geholpen Artikels over ongevallen in het bedrijf 1 0 Artikels over wat ze maken 2 1 Artikels over wat ze doen voor het milieu 2 0 Artikels over wat ze doen tegen vervuiling/hinder 3 0 Artikels over wat ze doen voor de plaatselijke gemeenschap 4 0 Negatieve artikels over BP in Geel 4 1 Artikels over investeringen 16 0 Artikels over wat er gebeurt in het bedrijf

82 CONCLUSIE 75 % contact met BP gehad, vooral door de nieuwsbrief Slechts 10 % kent het website-adres Bezoekers van de website zijn positief Grote meerderheid las iets over BP in de krant, vooral lokaal nieuws 82

83 BESLUIT 83

84 BESLUIT Milieu Geluids- en/of geuroverlast Kennis en attitude Goede kennis van BP Goede attitude t.o.v. BP BP en haar omgeving Amper hinder, als er hinder is = enkele keren/jaar Communicatie Nieuwsbrief Weinig bezoekers website, maar wel goede website Grote meerderheid las wat over BP in de krant 84

85 AANBEVELINGEN Initiatieven steunen Transparantie Buren verder verspreiden Groene telefoon duidelijker vermelden USP s producten communiceren Bedrijfsbezoeken aanmoedigen 85

86 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT Vanwege het project team 86

BP en haar buurtbewoners anno 2005

BP en haar buurtbewoners anno 2005 Katholieke Hogeschool Kempen Campus H.I.Kempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoek uitgevoerd door de studenten Marketing van het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag EWI - pretest Dag van de Klant Open Bedrijvendag Sandra Jansen & Roland Van Gompel Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren September 2012 1 Methodologie Universum De onderzoekspopula/e bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud. Dataverzamelingsmethode De interviews werden

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Bekendheid van en tevredenheid over 1777

Bekendheid van en tevredenheid over 1777 Bekendheid van en tevredenheid over 1777 Contact stad Kortrijk: Hans Verscheure, trajectleider dienstverlening, hans.verscheure@kortrijk.be Lynn Ottevaere (stageproject april-mei 2011) 3 e Bachelor Bestuurskunde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen Resultaten enquête Onderzoek van Leen Leys Master in de pedagogische wetenschappen Voorwoord van de directie BESTE OUDERS, In wat volgt, tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind De bekendheid van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking - een nulmeting Onbekend maakt onbemind Promotor: Prof. Guido Van Hal Onder begeleiding van: Trudie Van Iersel, Jessica Fraeyman Studenten: Elynn

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Onderzoek van Bewonersraad Parteon in de Zaanstreek 80% van de huurders van Parteon is tevreden over de grootte van hun woning. 7% van de huurders is ontevreden over de grootte van hun woning, 12% heeft

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Dienstverlening onderzoek

Dienstverlening onderzoek Dienstverlening onderzoek Concept rapportage T.b.v. WSW Drs. Claudie Wels, Drs. Marjon Drenth en Anouk Vermeulen MSc. April 2015 c15wswcom Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Onderzoeksverantwoording 2 Algemeen beeld

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 14 Rapportcijfer Lichte daling in rapportcijfers voor alle sectoren Rapportcijfer 7,5 Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7, 6,5 7,3 7,35 7,3 7,14

Nadere informatie

AXA Rijgedragbarometer II

AXA Rijgedragbarometer II AXA Rijgedragbarometer II AXA Rijgedragbarometer Toelichting van de methodologie Onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van AXA in 0 Europese landen Steekproef België: 802 respondenten Deze 802 bestuurders

Nadere informatie

Wetenschap in het Paleis. Rapport

Wetenschap in het Paleis. Rapport Wetenschap in het Paleis Rapport 2008 1 Inleiding Van 25 juli tot 7 september was het Koninklijk Paleis geopend voor het publiek. Bezoekers konden onder het thema Wetenschap in het Paleis twee tentoonstellingen

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Ons milieu, een kostbaar goed

Ons milieu, een kostbaar goed 1 Ons milieu, een kostbaar goed Datum Blz. 1. Inleiding 4 2. Soorten vervuiling 5 2.1. Luchtverontreiniging 5 2.2. Bodemvervuiling 6 2.3. Lichtvervuiling 7 2.4. Geluidsoverlast 7 2.5. Watervervuiling 8

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

OVER LAST. Overlast Blz. 1

OVER LAST. Overlast Blz. 1 . OVER LAST Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn basisvoorwaarden voor plezierig wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze (naaste) buren omgaan. Een

Nadere informatie

1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter)

1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter) 1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter) * Bedrijven of instellingen die gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan. Gevaarlijke

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 13-15 september 2013 Van 13 tot 15 september 2013 vond de Challenge Almere - Amsterdam plaats. Tijdens het weekend zijn verschillende onderdelen georganiseerd,

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid

De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Samenvattende nota Juni 2010 De perceptie van jongeren op de arbeidsmarkt en de rol van uitzendarbeid Op basis van het gelijknamige onderzoeksrapport van IDEA Consult In opdracht van Federgon voerde het

Nadere informatie

Evaluatie Schipholbeleid. Omwonenden over Schiphol. In opdracht van

Evaluatie Schipholbeleid. Omwonenden over Schiphol. In opdracht van Evaluatie Schipholbeleid Omwonenden over Schiphol In opdracht van Evaluatie Schipholbeleid Omwonenden over Schiphol Telefonische enquête over houding en beleving in het kader van de evaluatie van het

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Ansicht voor aandacht

Ansicht voor aandacht Ansicht voor aandacht Bereiken van inwoners van krachtwijken met informatie over omgaan met geld Mayan van Teerns Onderzoek en Statistiek Groningen juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. De bekendheid

Nadere informatie

monitor Interne transportmiddelen

monitor Interne transportmiddelen kondigt de uitvoering aan van alweer de 12e editie van het marktonderzoek monitor Interne transportmiddelen 2014-2015 onderzoeksrapport MONITOR INTERNE TRANSPORT- 2. module naamsbekendheid & imago HOE

Nadere informatie

VRAGENLIJST OMGEVINGSMONITOR BOUWPROJECTEN

VRAGENLIJST OMGEVINGSMONITOR BOUWPROJECTEN VRAGENLIJST OMGEVINGSMONITOR BOUWPROJECTEN Toelichting Deze vragenlijst is ontwikkeld binnen Geo-Impuls, en is bedoeld om door middel van interviews te meten hoe de omgeving van een bouwproject aankijkt

Nadere informatie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie Theorie Inleiding Een klanttevredenheidsonderzoek is een instrument van het relatiebeheerbeleid van een onderneming. Het is voor een ondernemer belangrijk om bestaande klanten tevreden te houden. Onderzoek

Nadere informatie

Enquête Groen Zonnig Houten: korte samenvatting van resultaten 1

Enquête Groen Zonnig Houten: korte samenvatting van resultaten 1 Enquête Groen Zonnig Houten: korte samenvatting van resultaten 1 A.H. van der Weijde, A. Dimitropoulos en E. Kottika Vrije Universiteit Amsterdam, Ruimtelijke Economie, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam.

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 3 januari 2015 Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers

ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers. Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers ABN AMRO CPC Loop Den Haag 2011: het profiel en beleving van bezoekers Gitte Kloek, Max Schelvis, Danny van Voskuilen & Tom Roovers Opzet presentatie Belang: waarom sportevenementen evalueren? Onderzoek

Nadere informatie