BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014"

Transcriptie

1 BUURTONDERZOEK BP

2 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2

3 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes 588 enquêtes Omwonenden van BP Geel Eindhout Meerhout Geel 3

4 DOELSTELLING Onderzoeksvragen: Welke houding hebben de buurtbewoners tegenover BP? Welke kennis hebben de buurtbewoners over BP? Hoe tevreden zijn de buurtbewoners met het huidige communicatiebeleid? Welke milieuproblemen en/of hinder wordt er veroorzaakt door BP? 4

5 METHODOLOGIE Onderzoeksdoelgroep Zones: Zone 1: < 2 km Zone 2: 2 tot 5 km Zone 3: >5 km +/- 200 respondenten per zone Leeftijd jaar jaar jaar >65 jaar 5

6 METHODOLOGIE Steekproefomschrijving 588 enquêtes via face-to-face bevraging van de omwonenden Hoge betrouwbaarheid van 95% De foutenmarge bedraagt 4% 6

7 UITVOERING ONDERZOEK Verzamelen van de gegevens Stratenplan verdelen Enquêtes afnemen Controle op de uitvoering Classificatiegegevens Ontwerp van de datamatrix Coderen van de vragen in SPSS Input van de gegevens 7

8 BESPREKING RESULTATEN 8

9 INHOUDSTAFEL Beschrijving steekproef Milieuproblemen in de omgeving Kennis en attitude ten aanzien van BP Geel BP en haar omgeving Communicatie Besluit Aanbevelingen 9

10 BESCHRIJVING STEEKPROEF 10

11 BESCHRIJVING STEEKPROEF Steekproef = representatief naar geslacht n=588 11

12 BESCHRIJVING STEEKPROEF Steekproef = representatief naar leeftijd n=588 12

13 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING 13

14 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Impact industrie op omgeving 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 12% 1% 0% Ja Nauwelijks Nee Geen mening n=588 14

15 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Milieuproblemen veroorzaakt door industrie in de buurt Nee 68% Ja 32% n=588 15

16 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Vergelijking met vorige onderzoeken 70% 62% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% 32% 0% Nee Ja 16

17 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING In verband met zone Zone 1: < 2km Zone 2: 2 5km Zone 3: > 5km Ja 40% 26% 28% Nee 60% 74% 71% 17

18 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Soort hinder Kwaliteit van de lucht/vuil- en stofdeeltjes in de lucht Spontaan Geholpen Totaal 19% 28% 47% Kans op bedrijfsongeval 1% 7% 8% Zuiverheid van het water in rivieren of kanalen 2% 7% 9% Andere problemen of hinder 2% 0% 2% Hinder vanwege licht 2% 12% 14% Potentieel verhoogd risico voor de gezondheid 5% 17% 22% Gebouwen en fabrieken die de omgeving ontsieren 5% 14% 19% Zwaar vervoer over de weg/snelweg 12% 5% 17% Geluidsoverlast veroorzaakt door de plaatselijke industrie 22% 9% 31% Geurhinder door plaatselijke problemen 29% 7% 36% 18

19 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Evolutie problemen in de buurt 19

20 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Beoordeling schadelijke bedrijven Gemiddelde Standaard afwijking BP 1,1 0,43 Kaneka 2,4 1,24 SCK 2,3 1,14 Janssens Pharmaceutica 2,2 1,20 Tessenderlo Chemie (Ineos) 2,3 1,00 Container Terminal Meerhout 4,5 1,98 Andere 1,4 0,73 20

21 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING BP specifiek 21

22 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Beoordeling beste buur Gemiddelde Standaardafwijking Gemiddelde Agio 3,6 1,65 Gemiddelde BP 4,4 2,09 Gemiddelde Janssens 3,2 1,64 Gemiddelde Nike 1,7 1,1 Gemiddelde Kuehne & Nagel 3,2 1,42 Gemiddelde Katoen Natie 3,6 1,46 22

23 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING BP specifiek als buur 23

24 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Reden BP beste buur Percentage Voldoet aan eisen uitstoot van schadelijke gassen 1% Andere 6% Sponsort locale initiatieven en verengingen 7% Neemt maatregelen omtrent veiligheid 11% Neemt maatregelen om het milieu te beschermen 19% Informeert de buurt op regelmatige tijdstippen 81% 24

25 MILIEUPROBLEMEN IN DE OMGEVING Redenen BP minst goede buur Percentage Geeft weinig informatie aan de buurt/gesloten bedrijf 1% Voldoet niet aan eisen uitstoot van schadelijke gassen 10% Doet te weinig voor de veiligheid op het bedrijf 11% Doet te weinig voor het milieu/omgeving 17% Andere 19% Aanwezigheid buur voelt risicovol vanwege de aard van de producten 19% Veroorzaakt hinder aan de buurt (lawaai/geur/ ) 40% 25

26 CONCLUSIE Grote meerderheid ondervindt geen hinder Indien last: voornamelijk geluids- en/of geuroverlast BP scoort eerder aan de lage kant 26

27 KENNIS EN ATTITUDE TEN AANZIEN VAN BP GEEL 27

28 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis bedrijven n=588 28

29 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis BP n=588 29

30 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL In verband met bedrijfsbezoek Kennis BP in functie van bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Zeer goed 20% 8% Goed 55% 34% Niet goed 18% 47% Helemaal niet goed 6% 11% 30

31 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL In verband met vrienden/familie die Kent er Kennis BP in functie van vrienden/familie die er werken werken werknemers Ja Nee Zeer goed 15% 4% Goed 43% 31% Niet goed 36% 51% Helemaal niet goed 7% 14% 31

32 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis producten BP n=588 32

33 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis producten in functie van bedrijfsbezoek Kennis producten in functie van bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Metaal 0% 0% Scheikundige 86% 68% Weet niet 14% 32% 33

34 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Kennis producten in functie van deelname Eerdere enquête deelname Ja Nee Metaal 0% 0% Scheikundige 86% 66% Weet niet 14% 34% 34

35 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Stellingen: beoordeling BP Ze besteden aandacht aan de bezorgdheid van de plaatselijke gemeenschap Zij doen hun best om het water en de lucht in de buurt proper te houden Akkoord Niet akkoord 89% 11% 85% 16% Zij dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt 66% 34% BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de bevolking 81% 20% Zij controleren het niveau van de uitstoot en publiceren de resultaten 83% 17% Zij ondersteunen locale initiatieven en verenigingen 87% 14% Het bedrijf vormt een bedreiging voor de omgeving 32% 68% Het is een open en eerlijk bedrijf 80% 20% De aanwezigheid van het bedrijf is gerechtvaardigd want het levert mensen werkgelegenheid in de omgeving 93% 7% 35

36 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : Ze dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt 36

37 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de bevolking Nee Ja 37

38 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : BP controleert het niveau van de uitstoot en publiceren de resultaten ervan Nee Ja 38

39 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : BP vormt een bedreiging voor de omgeving Nee Ja 39

40 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking : Het is een open en eerlijk bedrijf Nee Ja 40

41 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL Vergelijking de aanwezigheid van het bedrijf is gerechtvaardigd vanwege werkgelegenheid Nee Ja 41

42 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL BP controleert het niveau van de uitstoot en publiceert de resultaten hiervan In verband met bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Akkoord 95% 85% Niet akkoord 5% 15% 42

43 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL BP vormt een bedreiging voor de omgeving in functie van zone Zone 1: < 2km Zone 2: 2 5km Zone 3: > 5km Akkoord 36% 33% 26% Niet akkoord 64% 67% 74% 43

44 KENNIS EN ATTITUDE T.A.V. BP GEEL BP vormt een bedreiging voor de omgeving in functie van een bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek Ja Nee Akkoord 83% 89% Niet akkoord 17% 21% 44

45 CONCLUSIE ½ beweert BP goed te kennen 70 % kent soort product Stijging in mening BP goed voor kwaliteit leefomgeving t.o.v Daling 10 % in mening BP vormt bedreiging voor omgeving BP brengt werkgelegenheid op Kennissen hebben sterke invloed op attitude 45

46 BP EN HAAR OMGEVING 46

47 BP EN HAAR OMGEVING Wat betekent voor u de aanwezigheid van BP in uw buurt? Percentage Lichthinder 1% Neerslag/stoompluim 3% Verkeersdrukte omwille van transport 4% Geluidshinder 6% Sponsoring locale initiatieven en verenigingen 9% Gezondheidsrisico s 10% Inkomsten voor de gemeente 13% Geurhinder 15% Andere 16% Werkgelegenheid 63% 47

48 BP EN HAAR OMGEVING vergelijking Wat betekent de aanwezigheid van BP in uw buurt? 48

49 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling BP op vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven n=588 49

50 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling BP op vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven in functie van tewerkstelling bij BP Werknemer Ja Nee Veel beter 33% 2% Beter 50% 27% Even goed 17% 68% Slechter 0% 4% Veel slechter 0% 0% n=588 50

51 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling BP op vlak van milieu t.o.v. andere chemische bedrijven in functie van deelname vorige enquête Eerdere deelname Ja Nee Veel beter 7% 1% Beter 36% 24% Even goed 52% 72% Slechter 4% 3% Veel slechter 1% 0% 51

52 BP EN HAAR OMGEVING Hinder van BP n=588 52

53 BP EN HAAR OMGEVING Vergelijking : hinder BP geel 53

54 BP EN HAAR OMGEVING Mogelijke soorten hinder van BP Percentage Watervervuiling 0% Stof 2% Neerslag/stoompluim 4% Verkeersdrukte 6% Andere 10% Luchthinder 10% Lawaaihinder 32% Geurhinder 68% 54

55 BP EN HAAR OMGEVING Aantal keer hinder 55

56 BP EN HAAR OMGEVING Evolutie hinder BP 56

57 BP EN HAAR OMGEVING Evolutie hinder BP in functie van zone Zone 1: < 2km Zone 2: 2 5km Zone 3: > 5km Toegenomen 17% 7% 3% Gelijk gebleven 59% 66% 60% Afgenomen 24% 27% 37% 57

58 BP EN HAAR OMGEVING Wie contacteren bij hinder 58

59 BP EN HAAR OMGEVING Kennis groene telefoon n=588 59

60 BP EN HAAR OMGEVING Kennis groene telefoon in functie van leeftijd jaar jaar jaar >64 jaar Ja 10% 24% 51% 36% Nee 90% 76% 50% 64% 60

61 BP EN HAAR OMGEVING Kennis groene telefoon in functie van deelname vorige enquête van BP Eerdere deelname Ja Nee Ja 65% 28% Nee 35% 72% 61

62 BP EN HAAR OMGEVING Gebruik groene telefoon 62

63 BP EN HAAR OMGEVING Beoordeling groene telefoon Akkoord Niet akkoord Ik vind de groene telefoon een goed initiatief 24 0 Ik heb de indruk dat er rekening wordt gehouden met onze klacht 18 4 Wij krijgen achteraf feedback als we de groene telefoon hebben gebeld 17 7 Als we de groene telefoon bellen wordt er snel opgenomen 23 0 Als we de groene telefoon bellen worden we vriendelijk aangesproken

64 BP EN HAAR OMGEVING Testsirenes in Geel n=588 64

65 BP EN HAAR OMGEVING Soorten testsirenes n=588 65

66 BP EN HAAR OMGEVING Andere test sirenes Respondenten Exxon 10 Weet niet van welk bedrijf het is 21 Janssen 23 66

67 BP EN HAAR OMGEVING Steunen van scholen en/of lokale initiatieven n=588 67

68 CONCLUSIE BP doet het even goed of beter dan andere chemische bedrijven Hinder vooral jaarlijks en is gelijk gebleven Niet veel mensen kennen de groene telefoon Meer dan de helft van de respondenten kent testsirene BP 68

69 COMMUNICATIE 69

70 COMMUNICATIE Persoonlijk contact BP n=588 70

71 COMMUNICATIE Vergelijking : Heeft u ooit persoonlijk contact gehad met BP of heeft u er ooit informatie van ontvangen? 71

72 COMMUNICATIE Manier contact BP Percentage Burenplatform 1% Infoavond 1% Overlegcomité 1% Telefonisch 1% Deelname aan de opendeurdagen 9% Andere 11% Bezoek op het bedrijf 15% Persoonlijke brief 16% Nieuwsbrief van het bedrijf (= Buren) 88% 72

73 COMMUNICATIE Vergelijking : Op welke manier heeft u contact gehad met het bedrijf? 73

74 COMMUNICATIE Zou u graag regelmatig iets vernemen van BP n=147 74

75 COMMUNICATIE Kennis website-adres n=588 75

76 COMMUNICATIE Kennis website-adres BP in functie van deelname vorige enquête Eerdere deelname Ja Nee Zegt ja en kent het adres 10% 4% Zegt ja, maar kent het adres niet 6% 6% Nee 84% 90% 76

77 COMMUNICATIE Indien ja, website reeds bezocht 77

78 COMMUNICATIE Uitspraken website BP Akkoord Niet akkoord Ik vind de nodige informatie op de website 16 1 Ik vind dat de website overzichtelijk is 17 0 De website geeft informatie die echt up-to-date is 16 1 De website is bevorderlijk voor de interactie tussen BP en de omwonenden

79 COMMUNICATIE Gelezen over BP in plaatselijke krant n=588 79

80 COMMUNICATIE Lokaal of internationaal nieuws 80

81 COMMUNICATIE Wat juist gelezen over BP Spontaan Geholpen Artikels over ongevallen in het bedrijf 1 0 Artikels over wat ze maken 2 1 Artikels over wat ze doen voor het milieu 2 0 Artikels over wat ze doen tegen vervuiling/hinder 3 0 Artikels over wat ze doen voor de plaatselijke gemeenschap 4 0 Negatieve artikels over BP in Geel 4 1 Artikels over investeringen 16 0 Artikels over wat er gebeurt in het bedrijf

82 CONCLUSIE 75 % contact met BP gehad, vooral door de nieuwsbrief Slechts 10 % kent het website-adres Bezoekers van de website zijn positief Grote meerderheid las iets over BP in de krant, vooral lokaal nieuws 82

83 BESLUIT 83

84 BESLUIT Milieu Geluids- en/of geuroverlast Kennis en attitude Goede kennis van BP Goede attitude t.o.v. BP BP en haar omgeving Amper hinder, als er hinder is = enkele keren/jaar Communicatie Nieuwsbrief Weinig bezoekers website, maar wel goede website Grote meerderheid las wat over BP in de krant 84

85 AANBEVELINGEN Initiatieven steunen Transparantie Buren verder verspreiden Groene telefoon duidelijker vermelden USP s producten communiceren Bedrijfsbezoeken aanmoedigen 85

86 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT Vanwege het project team 86

Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners. Buurtonderzoek

Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners. Buurtonderzoek Onderzoeksproject: BP Geel & zijn buurtbewoners Buurtonderzoek 2010-2011 Projectgroep: Alexandra Bornasova, Brent Claes, Jilke De Backer, Britt De Laet, Thomas Fockaert, Eline Geudens, Mathias Jacob, Niels

Nadere informatie

INHOUD 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 7 2 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE... 8

INHOUD 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 7 2 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE... 8 INHOUD 1 DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK... 7 2 ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE... 8 3 RESULTATEN... 10 3.1 BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF... 10 3.2 BESPREKING VAN DE RESULTATEN... 13 3.2.1 Milieuproblemen

Nadere informatie

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage. 1. Inleiding BP Amoco hecht veel belang aan een goede relatie met de omgeving waarin zij actief is. Het is voor het bedrijf dan ook belangrijk te weten wat de mensen uit de buurt denken over het bedrijf.

Nadere informatie

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie belicht. Meer gedetailleerde tabellen en cijfers worden weergegeven in bijlage. 1. Inleiding Een goede relatie met haar omgeving is essentieel voor ieder bedrijf. Het is daarom belangrijk te weten wat de mensen uit de buurt denken over het bedrijf. Om de vinger aan de pols te houden

Nadere informatie

BP en haar buurtbewoners anno 2005

BP en haar buurtbewoners anno 2005 Katholieke Hogeschool Kempen Campus H.I.Kempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoek uitgevoerd door de studenten Marketing van het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

BP en haar buurtbewoners anno 2003

BP en haar buurtbewoners anno 2003 Katholieke Hogeschool Kempen Campus H.I.Kempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Onderzoek uitgevoerd door de studenten Marketing van het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Tevredenheidsonderzoek 2007 Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Inleiding Het VAPH zet al een aantal jaren instrumenten en middelen in om de kwaliteit van het

Nadere informatie

Wetenschap bij jou in de buurt/bib

Wetenschap bij jou in de buurt/bib Januari 2007 Vlaamse Overheid - departement Economie, Wetenschap en Innovatie Nobody s Unpredictable Inhoud I. Inleiding II. Synthese 1 I. INLEIDING 2 Onderzoeksdoelstelling De Vlaamse overheid besteedt

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag EWI - pretest Dag van de Klant Open Bedrijvendag Sandra Jansen & Roland Van Gompel Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap

Nadere informatie

Wat weten de buurtbewoners over het Closing the Circle project REMO?

Wat weten de buurtbewoners over het Closing the Circle project REMO? Locals Enquête 15-16: 1 Wat weten de buurtbewoners over het Closing the Circle project REMO? Houthalen Helchteren 1 februari 16 Communicatie werkgroep CtC Locals Enquete 15-16: 2 Eerst een aantal randopmerkingen:

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren

Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren Opiniepeiling over het onverdoofd slachten van dieren September 2012 1 Methodologie Universum De onderzoekspopula/e bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud. Dataverzamelingsmethode De interviews werden

Nadere informatie

Bekendheid van en tevredenheid over 1777

Bekendheid van en tevredenheid over 1777 Bekendheid van en tevredenheid over 1777 Contact stad Kortrijk: Hans Verscheure, trajectleider dienstverlening, hans.verscheure@kortrijk.be Lynn Ottevaere (stageproject april-mei 2011) 3 e Bachelor Bestuurskunde

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 13.152 schadeklanten benaderd: 779 deelnemers, 6%! 2 selecties: Klantgroep 1 - Totaal 6.574, deelnemers 311 Klantgroep

Nadere informatie

Representatief onderzoek Geuren in een werkomgeving

Representatief onderzoek Geuren in een werkomgeving Representatief onderzoek Geuren in een werkomgeving Geuren in een werkomgeving" Geuren in een werkomgeving In december 214 hield Net-request een online enquête in Duitsland, in opdracht van onze hoofdvestiging

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Ledencongres Evaluatie

Ledencongres Evaluatie Inhoud Methodiek Kenmerken respondenten Tevredenheid Interesse Toegankelijkheid Niet aanwezigen (Deel 2) Methodiek Ledenraadpleging Rapportage bestaat uit 2 delen. Eerste deel, zijn de respondenten die

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Ellen Loix Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid?

Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid? Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid? Loes Geelen Symposium Veilig zijn, veilig voelen? Onderzoeker / milieugezondheidkundige 17 februari 2011 Doel van het onderzoek Centrale

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Milieufactoren in mijn omgeving Wat betekent dat voor gezondheid? Loes Geelen Symposium Veilig zijn, veilig voelen? Onderzoeker / milieugezondheidkundige 17 februari 2011 Doel van het onderzoek Centrale

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSONDERZOEK 2 DE EDITIE LEEFBAARHEIDSMONITOR STAD GENT WERKGROEP DUURZAME ONTWIKKELING SYNTHESE BRUSSEL, APRIL 2006

LEEFBAARHEIDSONDERZOEK 2 DE EDITIE LEEFBAARHEIDSMONITOR STAD GENT WERKGROEP DUURZAME ONTWIKKELING SYNTHESE BRUSSEL, APRIL 2006 STAD GENT WERKGROEP DUURZAME ONTWIKKELING LEEFBAARHEIDSONDERZOEK BIJ DE INWONERS VAN DE VERSCHILLENDE WIJKEN VAN DE STAD GENT, AAN DE HAND VAN EEN LEEFBAARHEIDSMONITOR 2 DE EDITIE SYNTHESE BRUSSEL, APRIL

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie

Peiling Kerntechnologie Augustus 2013 TNS Augustus 2013 J032 Contents 1 Het onderzoek 3 2 Introductie/Context 6 3 Kernenergie: een kritische maar 9 genuanceerde blik 4 Onbekend maakt onbemind 18 TNS Augustus 2013 J032 2 1 Het

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter)

1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter) 1. Welke mogelijke risicobronnen* bevinden zich volgens u in uw woonomgeving? (binnen een straal van ongeveer 500 meter) * Bedrijven of instellingen die gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan. Gevaarlijke

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

RESULTATEN KOTENQUÊTE

RESULTATEN KOTENQUÊTE RESULTATEN KOTENQUÊTE ACADEMIEJAAR 2005-2006 A. Algemeen De enquête werd afgenomen onder studenten van de UGent na de Paasvakantie van het academiejaar 2005-2006. Via de elektronische leeromgeving Minerva

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Landelijk onderzoek omgeving spoor 2016 Management summary

Landelijk onderzoek omgeving spoor 2016 Management summary Luisteren. Leren. Groeien. Management summary 15 juli 2016 Projectnr. 2016f4110 Versie 3 2 Achtergrond ProRail is beheerder van het spoorwegnet in Nederland. Dit spoorwegnet kent circa 1 miljoen direct

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Aantal. respondenten per

Aantal. respondenten per Factsheet gemeente Utrecht Onderzoek Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie: Resultaten kwantitatief onderzoeksdeel In deze factsheet worden de resultaten

Nadere informatie

Positief over G1000. Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015

Positief over G1000. Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015 Positief over G1000 Tussenrapportage Groningen 1-meting 21 oktober 2015 Inhoudsopgave Situatie en vraagstelling Belangrijkste bevindingen Resultaten o Deelname o Evaluatie G1000 bijeenkomst o Houding gemeente

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen

Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen Auteur Gunther Van Broeck Met 67 duizend kilometer verlichte wegen en evenveel varkens als inwoners staat de leefbaarheid van het relatief kleine Vlaanderen

Nadere informatie

OVER LAST. Overlast Blz. 1

OVER LAST. Overlast Blz. 1 . OVER LAST Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn basisvoorwaarden voor plezierig wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze (naaste) buren omgaan. Een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie Theorie Inleiding Een klanttevredenheidsonderzoek is een instrument van het relatiebeheerbeleid van een onderneming. Het is voor een ondernemer belangrijk om bestaande klanten tevreden te houden. Onderzoek

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen Enquête MEDIA Desk Vlaanderen 1. Ken je het MEDIA Programma van de Europese Commissie? Ja 79,8% 103 Nee 20,2% 26 answered question 129 skipped question 15 1 of 12 2. Hoe goed ken je deze steunmaatregelen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

MilieuHINDER versus MilieuKLACHTEN

MilieuHINDER versus MilieuKLACHTEN MilieuHINDER versus MilieuKLACHTEN Beveren, 8 november 2011 Gunther Van Broeck Vlaamse overheid afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Milieuhinder versus milieuklachten Geur of stank?

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie