HUMO enquête naar de koopkracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUMO enquête naar de koopkracht"

Transcriptie

1 HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online (77%). Veldwerk Onderzoeksbureau Compagnie Analyses Sanoma Magazines Belgium 1

2 Beschrijving steekproef Geslacht Man 48% Vrouw 52% Leeftijd % % % % % Opleiding Lager onderwijs 11% Middelbaar algemeen of technisch 29% Middelbaar beroeps 13% Hoger onderwijs niet universitair 33% Universitair 12% Ik weet het niet 3% Beroep Zelfstandige of vrij beroep 6% Arbeider 11% Bediende (ook leraar, politie, verpleger,...) 39% Kader 5% Werkloos 3% Gepensioneerd 28% Huisvrouw/huisman 5% Invalide 2% Geen van deze 1% 2

3 Woonsituatie Nog thuis (inwonend bij ouders) 5% Alleen zonder kinderen ten laste 22% Alleen met kinderen ten laste 5% Samen of gehuwd zonder kinderen ten laste 38% Samen of gehuwd met kinderen ten laste 29% Geen van deze 2% Aantal kinderen ten laste geen 67% 1 kind 12% 2 kinderen 15% 3 of meer 6% Netto gezinsinkomen Minder dan 1000 euro 9% Tussen 1000 en 2000 euro 32% Tussen 2000 en 3000 euro 23% Tussen 3000 en 4000 euro 14% Meer dan 4000 euro 4% Hier antwoord ik liever niet op 17% 3

4 Resultaten enquête. 1. In vergelijking met vorig jaar, vindt u het leven nu...? Veel goedkoper 0% Goedkoper 0% Even duur of goedkoop 4% Duurder 50% Veel duurder 46% Bijna iedereen (96%) is het erover eens dat het leven nu duurder is in vergelijking met vorig jaar. Vinden relatief vaker dat het leven veel duurder is geworden: arbeiders (55%), mensen met 2 of meer kinderen (60%), werklozen (63%), mensen met een netto gezinsinkomen van minder dan 1000 euro. 2. Wat is volgens u de belangrijkste reden dat voor u het leven duurder is geworden? Brandstofprijzen 41% Voedselprijzen 32% Gas- en elektriciteitstarieven 15% De evolutie van uw salaris 6% Immobiliënprijzen 3% Weet niet 4% Werklozen verwijzen vaker naar de voedselprijzen (51%) dan naar de brandstofprijzen (36%). 3. Komt u rond op het einde van de maand? Ja, makkelijk 35% Ja, nipt 50% Nee, net niet 10% Nee, helemaal niet 5% 85% komt rond op het einde van de maand; slechts 1 op 3 heeft het naar eigen zeggen makkelijk. Hebben het moeilijker om rond te komen: werklozen (26%) en wie een netto gezinsinkomen heeft van minder dan 1000 euro (32%). Er is uiteraard een sterk verband tussen gezinsinkomen en werkloosheid: 31% van de werklozen in de steekproef hebben een inkomen van minder dan 1000 euro. 53% van de gezinnen met een inkomen van meer dan 3000 euro komen makkelijk rond, voor 41% onder hen is het nipt. 4

5 4. In vergelijking met vorig jaar is rondkomen voor u nu...? Makkelijker 3% Moeilijker 68% Even makkelijk of moeilijk 29% Ook hier vinden de werklozen het relatief moeilijker om rond te komen: 82%. In alle inkomensklassen is er een meerderheid die het moeilijker vinden om rond te komen. Ook in de hoogste inkomensklasse (> 3000 euro) vindt 57% het moeilijker geworden. Gepensioneerden vinden het niet makkelijker of moeilijker dan de gemiddelde Vlaming. 5. Moet u om rond te komen? (Filter: komen rond op het einde van de maand: N=848) Besparen op uitgaven 45% Bijklussen 8% Lenen bij de bank 1% Lenen bij vrienden of familie 1% Geen van deze 51% 45% van wie nu rondkomt bespaart op de uitgaven. 51% doet geen bijkomende inspanningen. 6. Overweegt u om rond te komen door...? (Filter: komen niet rond op het einde van de maand: N=152) Te gaan besparen op uitgaven 68% Te gaan bijklussen 26% Te gaan lenen bij de bank 4% Te gaan lenen bij vrienden of familie 7% Geen van deze 14% 7. Kunt u me zeggen of u het afgelopen jaar hebt bespaard...? Door spaarzamer met energie om te gaan 55% Door minder uit te geven aan kleding 47% Door minder vaak op restaurant of café te gaan 43% Door minder te sparen 41% Door goedkopere voeding te kopen 38% Door minder aan uitstappen uit te geven 33% Door minder met de auto te rijden 32% 5

6 Door minder aan vakantie uit te geven 31% Door minder uit te geven aan hobby's 31% Door vaker in discounters te gaan winkelen 27% Door minder uit te geven aan goede doelen 23% Door vaker in het buitenland te gaan winkelen 9% Door minder beleggingen op de beurs 9% Door minder uit te geven aan doktersbezoek en medische kosten 8% Door minder vaak verse producten te kopen 7% Bespaart nu niet 11% Overweegt om in de nabije toekomst wel te besparen 3% Zal ook in de nabije toekomst niet te besparen 8% Ondanks dat de brandstofprijzen op de eerste plaats staan als oorzaak van de stijgende levensduurte, komt minder met de auto rijden pas op de 7 de plaats. Er zijn meer mensen die besparen op kleding of voeding dan op het autorijden. In de lagere inkomensklassen (minder dan 2000 euro) zijn er evenveel mensen die besparen op voeding en kleding als op energie. Welke uitgave past u het eerst aan? En welke komt er op de 2de plaats? En welke op de 3de plaats? 1 ste plaats Door spaarzamer met energie om te gaan 16% Door minder te sparen 12% Door minder uit te geven aan kleding 10% Door minder vaak op restaurant of café te gaan 9% Door minder met de auto te rijden 8% Door minder aan vakantie uit te geven 7% Door goedkopere voeding te kopen 6% Door vaker in discounters te gaan winkelen 5% Door minder uit te geven aan goede doelen 4% Door minder aan uitstappen uit te geven 3% Door minder uit te geven aan hobby's 2% Door minder beleggingen op de beurs 2% Door vaker in het buitenland te gaan winkelen 2% Door minder uit te geven aan doktersbezoek en medische kosten 1% Door minder vaak verse producten te kopen 0% Geen van deze 12% Wanneer er echt keuzes moeten worden gemaakt komt minder autorijden iets hoger in de rangschikking. 6

7 Top-3 Door spaarzamer met energie om te gaan 35% Door minder uit te geven aan kleding 27% Door minder vaak op restaurant of café te gaan 24% Door minder te sparen 21% Door minder met de auto te rijden 20% Door minder aan vakantie uit te geven 17% Door goedkopere voeding te kopen 16% Door minder aan uitstappen uit te geven 13% Door vaker in discounters te gaan winkelen 12% Door minder uit te geven aan hobby's 10% Door minder uit te geven aan goede doelen 9% Door vaker in het buitenland te gaan winkelen 4% Door minder beleggingen op de beurs 3% Door minder uit te geven aan doktersbezoek en medische kosten 2% Door minder vaak verse producten te kopen 1% Geen van deze 12% De top-3 geeft in grote mate dezelfde ranschikking in prioriteiten weer als de tabel erboven. 8. Spaart u geld? Zo ja hoeveel ongeveer per maand? Ja, maandelijks minder dan 100 euro 18% Ja, maandelijks 100 à 200 euro 21% Ja, maandelijks 200 à 300 euro 13% Ja, maandelijks meer dan 300 euro 16% Neen, ik spaar niet 33% Onder de gepensioneerden (54%) en de werklozen (46%) treft men de meeste niet-spaarders aan. Uiteraard is er een sterk verband met de inkomensklassen: spaart niet Minder dan 1000 euro Tussen 1000 en 2000 euro Tussen 2000 en 3000 euro Meer dan 3000 euro 79% 44% 22% 9% 7

8 9. In vergelijking met vorig jaar, spaart u nu Veel minder 15% Een beetje minder 30% Even veel 19% Een beetje meer 3% Veel meer 1% Spaart niet 33% Vermits minder sparen één van de meest voorkomende vormen is van besparen, is het logisch dat er vaker minder dan meer gespaard wordt. 10. Hebt u momenteel leningen lopen? Ja 49% Neen 48% Ik antwoord hier liever niet op 2% 11. Hoeveel leningen heeft u lopen? Geen 48% 1 31% 2 14% 3 of meer 4% 91% van de gepensioneerden hebben geen leningen. 12. Hebt u meer, minder of evenveel leningen lopen dan vorig jaar? Geen leningen 48% Meer 6% Minder 4% Evenveel 39% De stijgende levensduurte geeft nog geen aanleiding gegeven tot een sterke groei van het aantal leningen. Lenen bij de bank was ook amper een optie om het rondkomen te vergemakkelijken (cft vraag 5 & 6). 13. Bij hoeveel verschillende instellingen hebt u leningen lopen? Geen leningen 48% 1 instelling 39% 2 instellingen 8% 3 of meer 1% 8

9 14. Welke van de volgende leningen hebt u lopen? Huis 36% Auto 17% Persoonlijke leningen 7% Verbouwingen 6% Aankopen van duurzame goederen zoals tv, huishoudapparatuur,... 2% Vakantie 0% Werklozen hebben vaker persoonlijke leningen (22%) en leningen voor aankopen van duurzame goederen (9%). 15. Belegt u geld op de beurs? Ja 19% Neen 77% Ik antwoord hier liever niet op 4% 41% van de kaderleden beleggen op de beurs. Bij de zelfstandigen bedraagt het percentage 29%. 16. Hoeveel geld hebt u in totaal op de beurs belegd? geen 77% Minder dan 500 euro 1% 500 à 1000 euro 1% 1000 à 2500 euro 2% Meer dan 2500 euro 12% Ik weet het niet 4% 17. Heeft u in 2007 geld gewonnen of verloren op de beurs? Gewonnen 6% Verloren 9% Ik weet het niet 4% Van diegenen die belegd hebben, heeft 47% verloren en 32% gewonnen. 18. Hoeveel heeft u in 2007 gewonnen/verloren? Gewonnen Verloren Tot 1000 euro 26% 19% Tussen 1000 en 2500 euro 11% 22% Meer dan 2500 euro 25% 32% Ik weet het niet 38% 28% 9

10 19. Vindt u dat uw loon/uitkering/pensioen de evolutie van de prijzen volgt? (filter: hebben een loon/uitkering/pensioen) Ja 12% Neen 81% Ik weet het niet 7% Men is er duidelijk van overtuigd dat de prijzen sneller stijgen dan het loon. 20. Gaat de regering volgens u goed om met de koopkracht? Ja 5% Neen 76% Ik weet het niet 19% Geen twijfel mogelijk: men verwacht maatregelen. 21. Om de koopkracht te beschermen, zou de regering volgens u % akkoord De accijnsen op brandstof moeten verlagen 90% Sommige prijsverhogingen moeten verbieden 87% De inkomensbelastingen moeten verlagen 87% Extra premies in het leven roepen voor mensen met een laag inkomen 65% Niets speciaals moeten doen 8% Kortom: elke maatregel is welkom. Kaderleden (46%) en zelfstandigen (48%) zijn het minst te vinden voor extra premies. De betrokken partijen : werklozen (91%) en gepensioneerden (83%) zijn duidelijk vaker voorstander van deze maatregel. 22. Heeft u de indruk dat de belastingen het afgelopen jaar.. Verhoogd zijn 44% Verlaagd zijn 6% Hetzelfde gebleven zijn 50% 10

11 23. Hoe ziet u de toekomst: denkt u dat u er over vijf jaar aan toe zal zijn. Financieel beter 12% Financieel slechter 49% Financieel hetzelfde 20% Ik heb geen enkel idee 20% De hogere inkomens (meer dan 3000 euro) zijn het meest optimistisch: 25% verwacht er financieel beter aan toe te zijn. Maar in alle inkomensklassen zijn de pessimisten in de meerderheid, ook bij de hoogste inkomensklassen (37%). 24. Vindt u het beeld in de media in verband met de koopkracht Correct 45% Te negatief 34% Te positief 21% Kaderleden (43%) maar ook gepensioneerden (45%) vinden de berichtgeving vaker te negatief. 11

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

Mbo'ers in geldzaken 2015

Mbo'ers in geldzaken 2015 Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële situatie en gedrag van mbostudenten Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao

Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao In opdracht van Fundashon pa Konsumidó Curaçao, april 2 1 Colofon In opdracht van: Fundashon

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009

Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Nibud Scholierenonderzoek 2008-2009 Inhoud VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 4 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 4 1.4 LEESWIJZER... 6 2. INKOMSTEN... 7 2.1

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. terug naar 75 punten

ING BudgetBarometer. terug naar 75 punten December 2012 Meerderheid voor verkleinen inkomensverschillen terug naar 75 punten De is in het vierde kwartaal van 2012 uitgekomen op 75 punten, het laagste punt ooit. Huishoudens werden vooral een heel

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie