Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek"

Transcriptie

1 Hoofdstuk Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen: Wat is de spontane naamsbekendheid van Bonnema Weert? Wat is de geholpen naamsbekendheid van Bonnema Weert? Waar heeft men de naam Bonnema wel eens gezien? Heeft men de wel eens contact gehad met Bonnema Weert, via welke weg en wat is de voorkeur met betrekking tot toekomstig contact? Heeft u wel eens op de website van Bonnema gekeken? Dit hoofdstuk is opgebouwd uit de volgende paragrafen: 5.1 Inleiding Opzet van het onderzoek 5.2 samenvatting naamsbekendheidonderzoek Bonnema Weert 5.3 Bonnema Weert Respondentenprofiel Spontane naamsbekendheid Bonnema Weert Geholpen naamsbekendheid Bonnema Weert Waar heeft men de naam Bonnema gezien? Contact met Bonnema Weert o Wijze van contact o Voorkeur contact Bezoek website Herkomst respondenten Opzet van het onderzoek Het onderzoek wordt face-to-face en online afgenomen onder respondenten binnen het verzorgingsgebied Weert. Hierbij worden de respondenten in de Weerter binnenstad benaderd. Voor het online onderzoek worden specifiek respondenten geselecteerd om de zuiverheid van het onderzoek te waarborgen, de voordelen van de snelle beschikbaarheid en een snelle analyse zijn hierin beslissend. De ingevulde vragenlijsten worden digitaal verwerkt op de website: Alle antwoorden van het face-to-face onderzoek worden zo toegevoegd aan de digitale database waar ook de antwoorden van het online onderzoek in verwerkt zijn. Deze digitale database kan te allen tijde geraadpleegd worden en is te exporteren naar Excel, SPSS of Minitab. De geldigheid van dit onderzoek wordt bewaakt door: de respondenten niet te beïnvloeden tijdens het invullen van de vragenlijst, het stellen van duidelijke vragen, het gebruik van volledige vragenlijsten, het stellen van niet persoonlijke vragen, een neutrale opstelling en dus niet de indruk geven wenselijke antwoorden te ontvangen, een representatieve steekproef en een hoge respons. Het aantal respondenten dat nodig is om betrouwbare uitspraken te doen is onder andere afhankelijk van de onderzoeksgroep waar uitspraken over gedaan moeten worden.

2 Bij het berekenen van de steekproefgrootte moet worden gekeken naar de foutmarge die je wilt toepassen, welk betrouwbaarheidsniveau je kiest, hoe groot de populatie is en wat de spreiding is. De foutmarge is de grootte van de fout die je toelaat. Een kleine foutenmarge vereist een grotere steekproef. Het betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die je wilt toelaten. Bij 95% dien je 1.96 keer de standaardfout op te tellen en af te trekken waardoor het onderzoek ongeveer 95% van alle mogelijke resultaten omvat die bij een herhaalde steekproeftrekking zouden zijn voorgekomen, bij 9 is dit een waarde van Een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef. De populatie wil zeggen: hoeveel mensen zijn er voorhanden om, op toevallige wijze, een steekproef uit te trekken? De steekproefgrootte wijzigt niet veel voor populaties die groter zijn dan Dus bij een populatie van in de regio Weert. De spreiding is het resultaat dat je verwacht voor elke vraag. Wanneer de antwoorden uit de steekproef nogal fel in dezelfde richting wijzen, dan is dit wellicht ook zo in de populatie. Wanneer dit niet duidelijk is wordt er gebruik gemaakt van 5. Voor de foutmarge wordt een percentage van 9% gehanteerd en het betrouwbaarheidsniveau wordt op 9 ingesteld. Steekproefgrootte Hoeveel respondenten zijn er nu nodig voor een geldig onderzoek? Dat hangt van een aantal factoren af: Grootte van de populatie Betrouwbaarheid Nauwkeurigheid of foutmarge Budget Tijd in verhouding tot de bereikbaarheid van de doelgroep Je kunt onderscheid maken tussen een steekproef uit een eindigde populatie en uit een oneindigende populatie. De formule voor een steekproef waarbij de populatie eindig is; n>= N x z² x p(1-p) z² x p(1-p) + (N-1) x F² De formule ingevuld geeft het volgende resultaat: n>= x 1,65² x (1-5) 1,65² x (1-5) + ( ) x 9% = 106 respondenten Hierbij is: n = het aantal benodigde respondenten. Naar boven afgerond z = de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheids%. N = de grootte van de populatie p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 5) f = de foutmarge

3 Response In totaal hebben 119 mensen de vragenlijst ingevuld, hiervan zijn er 108 volledig ingevuld en geldig. Het verdelingspercentage face-to-face/ online is 65%/35%. Verwerking resultaten In de komende paragrafen zal een grafische weergave van de resultaten centraal staan. Bij de grafieken wordt een beschrijving gegeven van de resultaten. In de bijlagen is de vragenlijst opgenomen die gebruikt is bij dit onderzoek. Een overzicht van de volledige open antwoorden is tevens als bijlage toegevoegd.

4 5.2 Samenvatting Respondentprofiel De respondent van het naamsbekendheidonderzoek Bonnema Weert wordt gekenmerkt door: zowel mannen 44% als vrouwen 56% in de leeftijdscategorie van 25 t/m 55 jaar, samenwonend met partner 32% en samenwonend met partner en kinderen 31%, samen vormen zij 63% van de totale respondentengroep. Spontane naamsbekendheid Bonnema/ Bonnema Stienstra/ van Lieshout scoort een 4 e plaats in het spontane onderzoek met 44% van de respondenten die Bonnema/ Bonnema Stienstra/ van Lieshout noemt. 43% van deze respondenten kon de naam Bonnema spontaan noemen, terwijl 53% van de respondenten de naam Bonnema Stienstra noemde. 4% van de respondenten dacht dat de naam nog van Lieshout was. Geholpen naamsbekendheid Respondenten kregen na de open (spontane) vraag; Welke makelaars in de regio Weert zijn er bij u bekend? de (geholpen) vraag; Hieronder vindt u een lijst met makelaars uit de regio Weert, wilt u de 5 bekendste aanvinken?. Bonnema Weert scoort een 6 e plaats in het geholpen onderzoek met 51% van de respondenten die de naam van Bonnema hebben aangevinkt De totale naamsbekendheid van Bonnema Weert (spontaan + geholpen) bedraagt 48%. Waar heeft men de naam Bonnema gezien Respondenten die Bonnema spontaan of geholpen kennen, is gevraagd waar zij de naam Bonnema hebben gezien. 43% heeft de naam Bonnema gezien in een huis aan huis krant / weekblad/ of woonkrant. 42% heeft de naam Bonnema gezien op een Tuinbord. Contact met Bonnema De respondent is gevraagd of hij/zij in de afgelopen 12 maanden (dus sinds april 2008) contact heeft opgenomen met Bonnema. 7% van de respondenten heeft inderdaad contact opgenomen met Bonnema, terwijl 9 in de afgelopen 12 maanden geen contact heeft opgenomen met Bonnema. Voorkeur wijze van contact De respondenten is gevraagd op welke wijze zij bij voorkeur contact zouden willen zoeken met Bonnema. 59% van de respondenten geeft aan bij voorkeur telefonisch contact te hebben. 26% neemt bij voorkeur contact op via het contactformulier op de website en ook 26% kiest voor contact. De website Een meerderheid van 74% van de respondenten geeft aan de website van Bonnema nog nooit bezocht te hebben. 17 % van de respondenten heeft de website bezocht voor het zoeken/ bekijken van een woning. 5% bezoekt de site voor het nieuws. De keuzemogelijkheid; Ja, voor Resulteert in een aantal open antwoorden die aansluiten bij het bekijken of zoeken van een woning. Andere keuzemogelijkheden voor het website bezoek worden nauwelijks genoemd.

5 5.3 Bonnema Weert Respondentenprofiel Op basis van de respons kan het volgende profiel van de respondenten van het naamsbekendheidonderzoek worden gevormd. Leeftijdscategorie respondenten 3 25% 2 15% 1 5% Jonger dan 18 jaar jaar of ouder Figuur 5.1 Leeftijdscategorie respondenten Woonsituatie respondenten 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ik woon alleen Ik woon bij mijn ouders/verzorgers Ik woon samen met een huisgenoot of meerdere huisgenoten Ik woon samen met een partner Ik woon samen met een partner en kinderen Ik woon samen met mijn kinderen Geen antwoord Figuur 5.2 Woonsituatie respondenten

6 Geslacht respondenten Man Vrouw Figuur 5.3 Geslacht respondenten De respondent van het naamsbekendheidonderzoek Bonnema Weert wordt gekenmerkt door: zowel mannen 44% als vrouwen 56% in de leeftijdscategorie van 25 t/m 55 jaar, samenwonend met partner 32% en samenwonend met partner en kinderen 31%, samen vormen zij 63% van de totale respondentengroep.

7 5.3.2 Spontane naamsbekendheid Bonnema Weert Respondenten is gevraagd; welke makelaars in de regio Weert zijn er bij u bekend? In onderstaande grafiek is deze spontane naamsbekendheid als volgt weergegeven: 1) Allereerst staat het percentage spontane naamsbekendheid weergegeven van de makelaars in de regio weert die minimaal 5 keer genoemd zijn. 2) Vervolgens staat een verdeling van de respondenten weergegeven die de antwoorden; Bonnema, Bonnema Stienstra en van Lieshout heeft genoemd Saelmans 67% Witte & Verheul Spontane naamsbekendheid makelaars regio Weert 46% 44% Rene Dwars Bonnema /Bonnema Stienstra/ Van Lieshout Hendriks Figuur 5.4 Spontane naamsbekendheid makelaars regio Weert 33% Stefan Laenen 19% 8% 6% 6% Jacobs Gijsen Hermans Reamaekers Casa Nostra Combinatie Bonnema/ Bonnema Stienstra/ Van Lieshout 6 53% 5 43% Bonnema Bonnema Stienstra van Lieshout 4% Figuur 5.5 Combinatie Bonnema/ Bonnema Stienstra/ Van Lieshout

8 Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder respondenten voornamelijk afkomstig uit regio Weert (afbakening postcodegebied: ). Afkomst van de respondenten die de naam Bonnema noemen: 63% is afkomstig uit de postcodegebieden 6004, 6005 en 6006, zijnde de wijken Leuken, Groenenwoud, Graswinkel, Moesel, Keent en Fatima. 13% is afkomstig uit de overige wijken van de Gemeente Weert. 9% is afkomstig uit de Gemeente Nederweert 15% is afkomstig van buiten de regio Weert Leeftijdsklasse van de respondenten die de naam Bonnema noemen: 2% leeftijdsklasse jonger dan 18 jaar. 18% leeftijdsklasse 18 t/m 24 jaar. 3 leeftijdsklasse 25 t/m 34 jaar. 9% leeftijdsklasse 35 t/m 44 jaar. 22% leeftijdsklasse 45 t/m 55 jaar. 15% leeftijdsklasse 55 t/m 64 jaar. 4% leeftijdsklasse 65 jaar en ouder. Bonnema/ Bonnema Stienstra/ van Lieshout scoort een 4 e plaats in het spontane onderzoek met 44% van de respondenten die Bonnema/ Bonnema Stienstra/ van Lieshout noemden. Wanneer alleen de naam Bonnema als geldige naam wordt aangemerkt dan scoort Bonnema 19% spontane naamsbekendheid. Wanneer de combinatie Bonnema/ Bonnema Stienstra als geldige namen worden aangemerkt scoren deze 42% spontane naamsbekendheid.

9 5.3.3 Geholpen naamsbekendheid Bonnema Weert Respondenten kregen na de open (spontane) vraag; Welke makelaars in de regio Weert zijn er bij u bekend? de (geholpen) vraag; Hieronder vindt u een lijst met makelaars uit de regio Weert, wilt u de 5 bekendste aanvinken?. In de onderstaande grafiek is de geholpen naamsbekendheid als volgt weergegeven. 1) Allereerst staat het percentage geholpen naamsbekendheid weergegeven van de makelaars in de regio weert met een minimale score van 5% 2) Vervolgens staat een combinatie van de spontane en geholpen naamsbekendheid weergegeven % 86% 8 74% % 53% 51% % % 11% 7% 7% 16% Saelmans Witte & Verheul Rene Dw ars Hendriks Stefan Laenen Bonnema Jacobs Gijsen Hermans Casa Nostra Maas & Peel Meeus Overige makelaars Figuur 5.6 Geholpen naamsbekendheid makelaars regio Weert Saelmans 86% 86% 67% Witte & Verheul 74% 51% 46% 44% Rene Dwars Bonnema /Bonnema Stienstra/ Van Lieshout 6 Hendriks Figuur 5.7 Spontane en geholpen naamsbekendheid makelaars regio Weert. 33% 53% Stefan Laenen 26% 19% Jacobs Gijsen 8% 11% Hermans Spontane Naamsbekendheid Geholpen Naamsbekendheid Spontane naamsbekendheid Bonnema/ Bonnema Stienstra/ van Lieshout Geholpen naamsbekendheid Bonnema 11% 6% 6% 0 Reamaekers Casa Nostra

10 Het verschil tussen de spontane en geholpen naambekendheid kan verklaart woorden door het simpele feit dat de respondenten niet direct op de naam kunnen komen bij de open vraag. Vervolgens bij de geholpen zien zij de naam die ze bedoelde staan en wordt deze als eerste aangevinkt. Bij de open vraag zijn er gemiddeld 3 makelaars ingevuld en bij de geholpen vraag zij er gemiddeld 5 makelaars ingevuld (95%). Dit verklaart de hogere scores bij de geholpen vraag. Bonnema Weert scoort een 6 e plaats in het geholpen onderzoek met 51% van de respondenten die de naam van Bonnema hebben aangevinkt De totale naamsbekendheid van Bonnema Weert (spontaan + geholpen) bedraagt 48%. Makelaars die totaal hoger scoren zijn: Saelmans 78% Witte & Verheul 76% Rene Dwars 6 Hendriks 5

11 5.3.4 Waar heeft men de naam Bonnema gezien? Respondenten die Bonnema spontaan of geholpen kennen, is gevraagd waar zij de naam Bonnema hebben gezien. 43% heeft de naam Bonnema gezien in een huis aan huis krant / weekblad/ of woonkrant. 42% heeft de naam Bonnema gezien op een Tuinbord. Waar heeft u de naam Bonnema gezien? 45% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 41% Tuinborden 42,45% Krantjes\ Weekbladen\ Woonkrant 2% 2% 5% TV Internet Kantoorpand Auto's Bonnema 2% 2% 2% 3% StadsKerk Mailing Overig Figuur 5.8 waar heeft u de naam Bonnema gezien? De combinatie Tuinborden en Krantjes/ Weekbladen/ Woonkrant kwam in 18% van de gegeven antwoorden voor. De respondenten die internet antwoorden vallen in de leeftijdscategorie jaar. De antwoorden Tuinborden en Krantjes/ Weekbladen/ Woonkrant is niet leeftijdsafhankelijk. De achtergrondvariabelen geven dan ook geen significante verschillen.

12 5.3.5 Contact met Bonnema De respondent is gevraagd of hij/zij in de afgelopen 12 maanden (dus sinds april 2008) contact heeft opgenomen met Bonnema. 7% van de respondenten heeft inderdaad contact opgenomen met Bonnema, terwijl 9 in de afgelopen 12 maanden geen contact heeft opgenomen met Bonnema. Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens contact opgenomen met Bonnema Weert? 3% 7% Ja Nee Weet niet 9 Figuur 5.9 contact met Bonnema Wijze van contact Wijze van contact 45% 35% 3 25% 2 15% 15% % 5% Schriftelijk Telefonisch Via de website Per Weet niet Figuur 5.10 Wijze van contact (percentages van respondenten die contact hebben gehad met Bonnema)

13 Voorkeur contact Bonnema De respondenten is gevraagd op welke wijze zij bij voorkeur contact zouden willen zoeken met Bonnema. 59% van de respondenten geeft aan bij voorkeur telefonisch contact te hebben. 26% neemt bij voorkeur contact op via het contactformulier op de website en ook 26% kiest voor contact. Als u (opnieuw) contact zou willen opnemen met Bonnema Weert, op welke wijze zou u dat dan bij voorkeur willen doen? % % 26% 19% 1 5% Schriftelijk Telefonisch Via de website Per Weet niet Figuur 5.11 Voorkeur contact Van de respondenten die bij voorkeur via de website contact willen opnemen met Bonnema, heeft 10 de website wel eens bezocht voor het zoeken/bekijken van een woning. Van de respondenten die bij voorkeur telefonisch contact willen opnemen met Bonnema, heeft 11% de website wel eens bezocht. Van de respondenten die via contact willen opnemen met Bonnema, heeft 33% de website wel eens bezocht. Respondenten: ouder dan 55 jaar geven minder vaak hun voorkeur voor telefonisch contact met Bonnema (11%) dan jongere respondenten jaar: 23% jaar: 33% jaar: 14% jaar: 19%

14 5.3.6 Websitebezoek Een meerderheid van 74% van de respondenten geeft aan de website van Bonnema nog nooit bezocht te hebben. 17 % van de respondenten heeft de website bezocht voor het zoeken/ bekijken van een woning. 5% bezoekt de site voor het nieuws. De keuzemogelijkheid; Ja, voor Resulteert in een aantal open antwoorden die aansluiten bij het bekijken of zoeken van een woning. Andere keuzemogelijkheden voor het website bezoek worden nauwelijks genoemd. websitebezoek % % 1 Ja, w oning zoeken 1% 1% Ja, w oning verkopen Ja, Waardeadvies Ja, Financiele diensten 5% 4% Ja, Nieuw s Ja, namelijk voor Nee Figuur 5.12 websitebezoek Mannelijke respondenten hebben de website vaker wel eens bezocht (49%) dan Vrouwelijke respondenten ().

15 5.3.7 Herkomst respondenten Woonplaats - Woonw ijk Weert Eindhoven Tilburg Breda Utrecht Bocholt Wageningen Nijmegen Susteren Baexem Leveroy Roermond Stramproy Ospel Nederw eert-eind 1, 1,9% 1,9% 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,9% 2,9% 3,8% Nederw eert 10,5% Soerendonk Ittervoort Hunsel 1, 1,9% 1, Fatima - Keent 14,3% Moesel - Grasw inkel 4,8% Leuken - Groenenw oud 32,4% Molenakker - Laar 5,7% Boshoven 1,9% Stad - Centrum - Biest 7,6% 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, Figuur 5.13 Herkomst Respondenten

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden

Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden Zomer 2015 Goudappel Coffeng 1 oktober 2015 WVL039 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Resultaten Lichtvoering van fietsers Lichtvoering per

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014 BUURTONDERZOEK BP 2014 1 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD002. Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010

MANAGEMENT SUMMARY SCD002. Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 MANAGEMENT SUMMARY SCD002 Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Nulmeting bekendheid nationale parken

Nulmeting bekendheid nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, september 2010 i.s.m. Bureau Verten Onderzoek Auteurs: In opdracht van: Uitgever: Kim Beijer, Tanja Emonts en Karin Hoenderkamp Samenwerkingsverband Nationale Parken Kenniscentrum

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Zonder in detail te willen treden, ziet de gevolgde werkmethode er uit als volgt :

Zonder in detail te willen treden, ziet de gevolgde werkmethode er uit als volgt : 6 Methodologie. Zonder in detail te willen treden, ziet de gevolgde werkmethode er uit als volgt : - Medio 2007 werd in de schoot van de seniorenadviesraad SenioKA Kampenhout een werkgroep ad hoc samengesteld

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Jeugdomnibus 2012 deelrapport vervoermiddelen en verkeersveiligheid

Jeugdomnibus 2012 deelrapport vervoermiddelen en verkeersveiligheid Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Jeugdomnibus 2012 deelrapport vervoermiddelen en verkeersveiligheid augustus 2012 Bedrijfsvoering / Facilitair Bedrijf, Onderzoek & Statistiek Analyse en verslaglegging:

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Wetenschap in het Paleis. Rapport

Wetenschap in het Paleis. Rapport Wetenschap in het Paleis Rapport 2008 1 Inleiding Van 25 juli tot 7 september was het Koninklijk Paleis geopend voor het publiek. Bezoekers konden onder het thema Wetenschap in het Paleis twee tentoonstellingen

Nadere informatie

RESULTATEN KOTENQUÊTE

RESULTATEN KOTENQUÊTE RESULTATEN KOTENQUÊTE ACADEMIEJAAR 2005-2006 A. Algemeen De enquête werd afgenomen onder studenten van de UGent na de Paasvakantie van het academiejaar 2005-2006. Via de elektronische leeromgeving Minerva

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie