Noordhoff Uitgevers bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordhoff Uitgevers bv"

Transcriptie

1 V-a Hoofdstuk - Transformaties Voorkennis: Standaardfuncties bladzijde 70 f () = g () = sin h() = k () = log p () = m () = n () = b D f = [0, en B f = [0, ; D g = en B g =[, ] ; D h = en B h = 0, ; D k = 0, en B k = ; D m =, 0 0, en B m =, 0 0, ; D n = en B n = [0, ; D p = en B p = c De grafiek van functie f heeft randpunt (0, 0). d De grafiek van functie h heeft een horizontale asymptoot y = 0 ; De grafiek van functie k heeft een verticale asymptoot = 0 ; De grafiek van functie m heeft een horizontale asymptoot y = 0 en een verticale asymptoot = 0. e De grafiek van functie g heeft periode π. bladzijde 7 V-a De wortel uit een negatief getal bestaat niet dus de grafiek start in = 0. b De functie m bestaat niet voor = 0 maar als nadert naar nul, nadert de functiewaarde naar oneindig of min-oneindig, daarom heeft m een verticale asymptoot. c De functie g doorloopt op het interval [0, π] de functiewaarden van 0 naar naar 0 naar naar 0 en dan begint de cyclus weer opnieuw. V-a Functiewaarden zijn nooit negatief. De grafieken hebben als top (0, 0) en zijn symmetrisch ten opzichte van de y-as. Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel 5

2 0 Hoofdstuk - Transformaties b Alle grafieken zijn puntsymmetrisch ten opzichte van (0, 0). Als negatief is, is de functiewaarde negatief. Als positief is, is de functiewaarde positief. c Alle grafieken gaan door (0, 0) en (, ). V-a Voor g > zijn de kenmerken hetzelfde. b Voor 0< g < is de grafiek van f afnemend dalend met de -as als horizontale asymptoot en de grafiek gaat altijd door (0, ). c Voor 0< g < is de grafiek van k afnemend dalend met de y-as als verticale asymptoot en de grafiek gaat altijd door (, 0). V-5 Plot steeds de grafieken van f en g en laat de grafische rekenmachine vervolgens de oplossingen berekenen. a t 077, ; t = en t =. De functie f stijgt op den duur het snelst. b t 00, ; t, en t,. De functie f stijgt ook hier op den duur het snelst. c t 0, en t 0, 5. De functie f stijgt op den duur het snelst. Denk er wel aan om functie g in te voeren als log( ):log( ). V-a Als < of > heeft p ( )= de meeste invloed omdat dan heel snel naar nul nadert. b In de buurt van = 0 wordt q ( )= groot positief of groot negatief terwijl juist naar nul nadert en dus weinig invloed heeft. a b ab. Grafieken verschuiven bladzijde 7 De coördinaten van het punt waar de raaklijn aan de grafiek horizontaal loopt zijn: s: (0, 0); t: (, 0); u: (, 5); v: (, 7); w: (0, 0). De grafiek van functie t ontstaat door de grafiek van functie s naar links te schuiven. De grafiek van functie u ontstaat door de grafiek van functie s naar rechts en 5 naar boven te schuiven. De grafiek van functie v ontstaat door de grafiek van functie s naar links en 7 naar beneden te schuiven. De grafiek van functie w ontstaat door de grafiek van functie s 0 naar boven te schuiven. O y Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

3 c g( 7) = 7 = d f( ) = g( 7) = geeft = dus = e = 7 = dus = f = a dus = a bladzijde 7 a De grafiek van functie f ontstaat door de grafiek van standaardfunctie cos omhoog te schuiven. De grafiek van functie g ontstaat door de grafiek van standaardfunctie naar rechts en naar beneden te schuiven. De grafiek van functie h ontstaat door de grafiek van standaardfunctie naar links te schuiven. De grafiek van functie k ontstaat door de grafiek van standaardfunctie log naar rechts en 8 omhoog te schuiven. b - a b c k ( )= + ; m ( ) = log( + ) en n ( ) = cos( +) π t ( )= ; r ( ) = log( π ) en s ( ) = cos( π) De grafiek van s ( ) = cos( π ) lijkt alleen naar beneden geschoven te zijn. Dat komt omdat de grafiek precies één periode naar rechts is geschoven. 5a De standaardfunctie is. b c De grafiek van de standaardfunctie heeft = 0 en y = 0 als asymptoten. De grafiek van f heeft = en y = 5 als asymptoten. De standaardgrafiek is naar links en 5 omhoog geschoven. a Hier wordt standaardfunctie bedoeld. b Randpunt (0, 0) is verplaatst naar randpunt (, ). c Er is naar rechts en omhoog geschoven. d f( )= + Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

4 7ab 8ab c Hoofdstuk - Transformaties. Grafieken vervormen bladzijde 7 y O c g ( )= O y c h( ) = d f( ) = h( ) voor = e f( ) = h( ) voor = want = bladzijde 75 a g ( )= b g ( )= = = 0a g ( )=, de grafiek van f wordt gespiegeld in de -as. b h ( )=, de grafiek van f wordt gespiegeld in de y-as. c Ja, ook bij g ( ) = log is het effect hetzelfde. a f( ) = sin horizontaal vermenigvuldigen met factor π b f( ) = log horizontaal vermenigvuldigen met factor f( )= verticaal vermenigvuldigen met factor Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

5 a d f( )= achtereenvolgens horizontaal vermenigvuldigen met factor en dan verticaal vermenigvuldigen met factor e f( ) = cos achtereenvolgens horizontaal vermenigvuldigen met en dan verticaal vermenigvuldigen met factor f f( )= achtereenvolgens horizontaal vermenigvuldigen met en dan verticaal vermenigvuldigen met factor g ( )= + b Punt (0, ) komt op punt (0, ) dus de factor is. + c = = a Factor. bc Factor want h ( ) = = ( ) d g ( )= = dus horizontaal met factor of verticaal met factor. a b c. Transformaties combineren bladzijde 7 y 5 O f g 5 g ( )= + Als je de volgorde omdraait krijg je hetzelfde resultaat. Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

6 Hoofdstuk - Transformaties 5abc y 5 O h g 5 f d Onderdeel b: f( ) = k( + ) = + g ( ) = k( ) = + Onderdeel c: f( ) = k( ) = h ( ) = k ( + ) = ( + ) bladzijde 77 f( ) = g( ) = ( ) = h( ) = g( + ) = ( + ) De grafiek van h heeft (, 0) als top. 7ab f( ) = g( ) = f( ) = h ( ) = g ( ) = ( ) = of f( ) = g( ) = f( ) = h ( ) = g ( ) = 8 In alle de gevallen is de standaardgrafiek k ( ) = log. De grafiek van f ontstaat uit de standaardgrafiek door eerst horizontaal te vermenigvuldigen met 5 en vervolgens naar rechts te schuiven. De grafiek van h ontstaat door de standaardgrafiek eerst naar rechts te schuiven en dan horizontaal te vermenigvuldigen met 5. De grafiek van m ontstaat door de standaardgrafiek horizontaal met 5 te vermenigvuldigen en naar beneden te schuiven. Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

7 a 75 naar rechts schuiven en verticaal vermenigvuldigen met 0,85. b c d punten hoogte in cm Een atleet moet meer dan 75 cm hoogspringen om punten te halen. Elke cm die de atleet hoger springt levert steeds meer punten op. punten tijd in seconden Een atleet moet sneller zijn dan 80 seconden om punten te halen. e Elke seconde die een atleet sneller loopt levert steeds meer punten op. 85 f Op de 500 meter krijg je P = 0, 078( 80 55), = 8 punten., Met de grafische rekenmachine oplossen van 0, 85 h 75 8 hoogte op van ongeveer 05 cm. ( ) = levert een 0a Het randpunt is (0, 0). b Het randpunt is nu (, ). c De steilheid van de gegeven grafiek is veel groter. d Verticale vermenigvuldiging met factor 8 en vervolgens naar rechts en naar beneden schuiven. Het functievoorschrift is dan g ( )= 8. Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel 5

8 Hoofdstuk - Transformaties. Transformaties van sinusoïden bladzijde 78 a h ( ) = sin( ) + 0, b De periode van h is π= π. c h( 0) = 0, dus (0; 0,) d y = 0, is de evenwichtslijn van de grafiek van h a 7 y,,0 0,8 0, 0, 0, 5 O 0, 0, 0, 0,8,0, f g 5 7 f ( 0) = cos 0= dus (0, ) ligt op de grafiek van f. b Eerst horizontaal vermenigvuldigen met factor en daarna naar rechts schuiven. c De periode wordt keer zo groot dus π= π. d g( 0) = cos ( ) = cos 0= a De periode van h is π= 8π en de grafiek gaat onder andere door (, ). b De periode van k is π= π en de grafiek gaat onder andere door (0,; 0). c De periode van l is π= π en de grafiek gaat onder andere door (, ). Functie l is ook te schrijven als l ( ) = cos ( ). a Het maimum is 0 en het minimum is 0. b d = = 5 c a = 0 5= 5 d De periode is 80 dus b = π = π e Om de grafiek bij = 0 te laten beginnen moet de standaardgrafiek g ( ) = sin 0 naar rechts schuiven dus c = 0. f( ) = 5+ 5sin π ( 0) 0 f Om te beginnen bij = 0 moet c = 0 zijn dus f( ) = 5+ 5sin π ( + 0). 0 Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

9 bladzijde Voor de eerste grafiek geldt f( ) = d+ asin b ( c) met d = = en a = =. π De periode is π dus b = = π en de grafiek start bij = 0 dus c = 0. f( ) = + sin Voor de tweede grafiek geldt g ( ) = d+ asin b ( c) met d = = 50 en π a = = 50. De periode is 5 dus b = = π en de grafiek start bij = 5 dus c =. g ( ) = sin ( + ) π a d = = 5 en a = 0 ( 5) = 5 De periode is 0 dus b = π = π. f ( 0) = 0 dus het maimum ligt bij = 0, de 0 0 grafiek is dan periode naar links geschoven (net als bij de tweede grafiek van opdracht 5) dus c = 5. f( ) = sin π ( + 5) 0 b f ( 0) = 0 dus het minimum ligt bij = 0, de grafiek is nu periode naar rechts geschoven dus c = 5. De rest blijft hetzelfde. f( ) = sin ( 5) 0 π.5 Gemengde opdrachten bladzijde 80 7a Om ongeveer op hetzelfde puntenaantal uit te komen zal er bij het kogelstoten dus met een groter getal moeten worden vermenigvuldigd. Formule A hoort dus bij het kogelstoten en formule B bij het speerwerpen. 0 b Er moet gelden 5, 80( d 80, ), = , Met algebra: ( d 80, ) = 800 5, 80 d = 80, 800 5, 80 0, d = 0, , 87, 5, 80 Je kunt de vergelijking natuurlijk ook met de grafische rekenmachine oplossen. Je moet dus minstens,87 meter gooien. 0, c Of: c ( 5 80, ) = 800 geeft c = 800, 7 0, ( 5 80, ) dus A=, 7 d 80, 0, ( ) of: 5, 80 ( 5. 80)= 800 geeft, c = 00 dus 5, 80, c = = log 50, 0 log ~ 05,, log, ( ) dus A= 5, 80 d 80, 05, ( ) = 0, of: 5, 80 5 c 800 geeft 5 = 800 0, c 5, 80 dus c 5, 07 =, dus ( ) A= 5, 80 d, 0, Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel 7

10 8 Hoofdstuk - Transformaties 8a c( 0) = 0 mg 8 / liter en c( 8) = 0 0, 8, 8 mg / liter. b Na de eerste herhaling is de concentratie 8, + 0= 8, mg / liter. t t 8 t c Voor < t < geldt C = 0 08, , ,. d De concentratie blijft steeds toenemen. e Dan moet men steeds na 8 uur 0 8, = 8, mg / liter inspuiten. f Als de eerste injectie nog 0 mg t / liter is geldt C = 0 08,. Als C = mag men er weer t inspuiten. 0 08, = geeft t log( 0 ) 08, = dus t = 0 0,. log 08, Er moet steeds minimaal 0 uur en 0, 0 0 minuten tussen de injecties zitten. bladzijde 8 a Ga weer uit van Wt () = d+ asin bt ( c). De gemiddelde top ligt op 8 cm. Het gemiddelde dal op 5 cm. b c d Er geldt dan d = 8 5 = 8 en a = 8 8 = 7. De periode is uur en 0 minuten ofwel uur. Dus b = π 05,. 5 c = = dus Wt () = sin 05, ( t 5 ) 8 8 In werkelijkheid is de stijging sneller dan bij de gevonden benadering terwijl de afname van het tij aardig overeenkomt. De gemiddelde top ligt op,5 cm. Het dal ligt op 55 cm., 5 55 Er geldt dan d = 0, 5 en a =, 5+ 05, = 75,. 7 De periode is weer uur en 0 minuten dus b 05,. c = = 7,. Wt () = 0, 5 +, 75sin 05, ( t, 7) De laatste grafiek lijkt veel meer een sinusoïde. De amplitude bij de eerste grafiek is veel groter dus een veel groter verschil tussen hoog en laag water. De periode komt overeen. ICT Grafieken verschuiven bladzijde 8 I_ A: f( )= heeft domein ; bereik ; snijpunten met de assen (0, 0); stijgt op B: f( )= heeft domein, 0 0, ; bereik, 0 0, ; heeft geen snijpunten met de assen; verticale asymptoot y-as; horizontale asymptoot de -as; daalt op het domein. C: f( )= heeft domein ; bereik 0, ; snijpunt met y-as (0, ); horizontale asymptoot -as; stijgt op het hele domein. D: f( ) = log heeft domein 0, ; bereik ; snijpunt met de -as (, 0); verticale asymptoot y-as; stijgt op het hele domein. E: f( )= heeft domein ; bereik [0, ; snijpunt met -as en y-as is (0, 0); top (0, 0). De grafiek daalt op, 0 en stijgt op 0,. Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

11 F: f( ) = sin heeft domein ; het bereik is [, ] ; de -as wordt gesneden in de punten ( 0+ kπ, 0) waarbij k een geheel getal is; de y-as wordt gesneden in het punt (0, 0); de functie is periodiek met periode π ; f stijgt op de intervallen π+ kπ, π+ kπ en daalt op de intervallen π+ kπ, π+ kπ G: f( )= heeft domein [0, en bereik [0, ; het randpunt is (0, 0); f stijgt op het hele domein. I_a Open het bestand dat hoort bij opdracht. y= f( )betekent dat de grafiek gespiegeld wordt in de -as. Het veranderen in y= f( ) betekent dat de grafiek gespiegeld wordt in de y-as. b Bij sommige functies heeft het veranderen in y= f( ) geen zichtbaar effect omdat deze grafieken al symmetrisch zijn in de y-as. Bij het spiegelen valt het beeld dan over het origineel. Geen enkele grafiek is symmetrisch in de -as. I_a g ( )= + b g ( )= c De formule van de nieuwe parabool ontstaat door bij de functie f op te tellen, respectievelijk af te trekken. d Het resultaat is een verschuiving van naar beneden. Dus g ( )=. I_a f( ) = ( ) = ( )( ) = + = + b De standaardparabool heeft top (0, 0). De nieuwe parabool heeft top (, 0). f ( ) = ( ) = 0 = 0 klopt; f ( ) = + = 8+ = 0 klopt. c f( ) = ( + ) = ( + )( + ) = = + +. De top van de nieuwe parabool is (, 0); f ( ) = ( + ) = 0 = 0 ; f ( ) = ( ) + + = 8 + = 0. Beide controles kloppen. d De notatie met haakjes is het handigst, omdat je dan eenvoudig de top kunt ontdekken. I_5 De nieuwe parabool heeft de formule g ( ) = ( ) +. bladzijde 8 I_a De parameter c geeft de horizontale verschuiving van de standaardgrafiek aan. Wanneer c > 0 dan is er sprake van een verschuiving naar rechts en wanneer c < 0 dan is er sprake van een verschuiving naar links. De parameter d bepaalt de verticale verschuiving van de standaardgrafiek, d > 0 is een verschuiving omhoog, d < 0 een verschuiving naar beneden. b Neem c = ; het functievoorschrift wordt y= ( ). c Neem d = ; het nieuwe functievoorschrift wordt y =. d Het functievoorschrift wordt: y= sin( + ) +. I_7 - I_8a De standaardfunctie g ( )= is naar rechts geschoven. b De standaardfunctie g ( )= is naar beneden geschoven. c De standaardfunctie h ( )= is naar links geschoven. Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

12 Hoofdstuk - Transformaties d De standaardfunctie f( ) = sin is naar beneden geschoven. e De standaardfunctie f( ) = sin is naar rechts geschoven. f De standaardfunctie g ( ) = log is omhoog geschoven. I_ De verschoven grafiek heeft als voorschrift: f ( )=. De volgorde waarop je dit doet maakt geen verschil. ICT Grafieken vervormen bladzijde 8 I_0a y= b y= c De nieuwe parabool ontstaat door de standaard parabool verticaal te vermenigvuldigen met respectievelijk met. I_a Bij een waarde van a die groter is dan wordt de grafiek verticaal uitgerekt. a > b Bij een waarde van a tussen 0 en wordt de grafiek verticaal ingekrompen. 0< a < c Wanneer a negatief wordt dan wordt de grafiek gespiegeld in de -as en uitgerekt of ingekrompen. Bij de waarde a = wordt de standaardgrafiek alleen gespiegeld in de -as. d Alle functiewaarden worden met a vermenigvuldigd, vandaar dat deze transformatie ook vermenigvuldiging ten opzichte van de -as genoemd wordt. I_a De standaardfunctie g ( ) = sin is met factor vermenigvuldigd. b De standaardfunctie f( )= is met factor vermenigvuldigd. c De standaardfunctie g ( ) = log is vermenigvuldigd met factor. d De standaardfunctie h ( )= is met factor,7 vermenigvuldigd. e De standaardfunctie f( )= is met factor 0 vermenigvuldigd want + 0 = 0 = 0. f De standaardfunctie g ( )= is met factor vermenigvuldigd. I_ - bladzijde 85 I_a Waarden van b tussen 0 en rekken de grafiek van sin horizontaal uit. 0< b < b Waarden van b groter dan laten de grafiek inkrimpen in de richting van de y-as. b > c Wanneer b negatief is wordt de grafiek eerst gespiegeld in de y-as en vervolgens horizontaal ingekrompen of uitgerekt. b = heeft alleen een spiegeling in de y-as tot gevolg. d De -waarden worden met een factor vermenigvuldigd, vandaar dat deze transformatie ook wel vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as wordt genoemd. 70 Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

13 I_5a g ( ) = ( ) + = () + = + b h ( ) = ( ) = c f( ) = sin( ) d m ( ) = log( ) = log( ) + log e n ( )= + = + f k ( )= = = I_ - I_7a Vermenigvuldigen met factor ten opzichte van de y-as geeft f( )=. b f( )= = =. De grafiek kan dus ook door een verticale vermenigvuldiging met factor ontstaan uit de standaardgrafiek. c Ja. f( )= a ontstaat door een horizontale vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as met factor. Omdat f( )= a = a ontstaat f ook uit de a standaardgrafiek door een verticale vermenigvuldiging met factor a, met a > 0. ICT Transformaties combineren bladzijde 8 I_8a f( ) = ( ) b f( ) = ( ) c Ja. I_a f( ) = ( ) = ( ) de afleiding staat op bladzijde 8 van het boek bij de grafiek. b f( ) = ( ( )) = ( ) c Verschuiven naar rechts: g ( )= wordt h ( ) = g ( ) = ( ) vervolgens horizontaal vermenigvuldigen met : ( ) h ( ) = ( ) f( ) = h( ) = (( ) ) = = d Horizontaal vermenigvuldigen met : g ( )= wordt h ( ) = g( ) = ( ) = Verschuiven naar rechts: f( ) = h ( ) = ( ). I_0a f( )= + b f( )= + c Verschuiven naar boven: g ( )= wordt h ( ) = g ( ) + = +. Vervolgens horizontaal met vermenigvuldigen: f( ) = g( ) = ( ) + = + Horizontaal vermenigvuldigen met : g ( )= wordt h ( ) = g( ) = ( ) = Vervolgens omhoog schuiven: f( ) = g ( ) + = +. I_a f( )= + b f( )= + Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel.. 7

14 I_ I_ 7 Hoofdstuk - Transformaties c Verschuiven omhoog: g ( )= wordt h ( ) = g ( ) + = +. Vervolgens verticaal met vermenigvuldigen: f( ) = h ( ) = ( + ) = +. Verticaal vermenigvuldigen met factor : g ( )= wordt h ( ) = g ( ) =. Vervolgens omhoog schuiven: f( ) = h ( ) + = +. A: De grafiek van log wordt eerst horizontaal met 5 vermenigvuldigd en vervolgens naar rechts geschoven. B: De grafiek van log wordt eerst horizontaal naar rechts geschoven en vervolgens horizontaal met 5 vermenigvuldigd want y= log( ). 5 C: De grafiek van log wordt eerst horizontaal vermenigvuldigd met factor 5 en vervolgens naar beneden geschoven (hierbij kun je de volgorde ook verwisselen). bladzijde 87 De parameter a bepaalt de amplitude van de grafiek. Wanneer a > 0 wordt de standaardgrafiek niet gespiegeld in de -as, wanneer a < 0 wordt de standaardgrafiek ook nog gespiegeld in de -as. De parameter b heeft invloed op de periode. Wanneer 0< b < wordt de periode groter, b > heeft een kortere periode tot gevolg. Parameter c bepaalt een horizontale verschuiving. c > 0 een verschuiving naar rechts, c < 0 een verschuiving naar links. Parameter d tenslotte zorgt voor een verticale verschuiving van de standaardgrafiek. d > 0 is een verschuiving naar beneden. I_a Het maimum is 0 en het minimum is 0. b De evenwichtslijn ligt precies tussen het maimum en het minimum dus is de lijn y = 5. c De amplitude is 5. d De sinusgolf begint in het punt (0, 5). I_5 - I_ f( ) = sin + I_7 g ( ) = d+ asin b ( c) ; evenwichtsstand y = = 50 dus d = 50 ; maimum is 00 dan is a = 50 π periode is 5 dan is b = = π ; startpunt (, 50), de verschuiving naar links 5 dus c =. g ( ) = sin ( + ) π Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

15 Test jezelf bladzijde 0 T-a Punt (0, 0) komt zo op (, ) terecht. b ( +, 5 ) dus P(, 7) c g ( ) = ( + ) + d De y-coördinaat op de grafiek van f is dan = 8 dus moet gelden = 8 wat betekent dat = dus punt (, 8). T-a Punt (, ) komt zo op (, ) terecht. b (, ) dus P(, 8) c g ( ) = ( ( ) ) = ( ) = 8 d De y-coördinaat op de grafiek van f is dan : = dus moet gelden = wat betekent dan = dus punt (, ) T-a De standaardgrafiek van f( ) = log naar links en naar boven schuiven. b De standaardgrafiek van g ( )= eerst naar links schuiven, vervolgens verticaal vermenigvuldigen met 0, en dan naar beneden schuiven. c De standaardgrafiek van h ( )= naar rechts schuiven, vervolgens verticaal met 5 vermenigvuldigen en dan 7 naar boven schuiven. d De standaardgrafiek van j ( )= horizontaal vermenigvuldigen met 0. T-ab y = is de evenwichtslijn dus d = met a =. De periode is 0 dus b = π = π 5 0 en de grafiek gaat door (, ) dus c =. Het functievoorschrift is dus f( ) = + sin( ( )) 5 De transformaties zijn dan achtereenvolgens: verticaal vermenigvuldigen met, horizontaal vermenigvuldigen met 5, naar rechts en naar beneden schuiven. π bladzijde T-5a Verticaal vermenigvuldigen met en dan naar links en naar boven schuiven. b g ( )= + + T-a Hoofdstuk - Transformaties Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel 7

16 7 Hoofdstuk - Transformaties b Ga uit van f( ) = d+ asin bt ( c). 7+ Het maimum is 7 en het minimum dus d = = 5, met een amplitude a = 7 5, = 75,. De periode is maanden dus b = π = π. Op t = gaat de grafiek door de evenwichtsstand dus c =. Hieruit volgt f() t = 5, + 75, sin( π ( t )). c Bereken met de grafische rekenmachine wanneer D = 5. Dit geeft t 55, 7 en t, 8. De temperatuur was dus van dag 5 tot en met dag boven de 5 C dus gedurende 7 dagen. T-7 Ga uit van f() t = d+ asin bt ( c) Het maimum is 58 en het minimum 78 dus d = = 0 met a = 58 0 = 8. De periode is uur en 0 minuten dus b = π 05,. Het minimum is om.0 uur en het maimum om 0. uur. De grafiek gaat dus om T-8a b = 7. uur door de evenwichtsstand dus c = 70,. Dus f() t = sin( 05, ( t 7, 0 )). Verticaal vermenigvuldigen met komt neer op spiegelen in de -as. Horizontaal vermenigvuldigen met komt neer op spiegelen in de y-as. Horizontaal vermenigvuldigen met of geeft hetzelfde resultaat. Moderne wiskunde e editie uitwerkingen havo B deel

Hoofdstuk 3 - Transformaties

Hoofdstuk 3 - Transformaties Hoofdstuk - Transformaties Voorkennis: Standaardfuncties bladzijde 70 V-a f () = g () = sin h () = k () = log m () = n () = p () = b D f = [0, en B f = [0, ; D g = en B g =[, ] ; D h = en B h = 0, ; D

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 5 bladzijde 9 ab f g h i j functie nr 5 Domein [ 0, 0, Bereik [ 0, [ 0, 0, c D k B k, 0 0, d Spiegelen in de -as geeft het tegengestelde bereik, dus, 0]. e u ( ) en yu ( ) u f D q, 0 0, ; B q 0, a [, b

Nadere informatie

buigpunt (0,0) randpunt (0,0) domein [0, > asymptoot y=0 snijpunt y-as (0,1) bereik <0, >

buigpunt (0,0) randpunt (0,0) domein [0, > asymptoot y=0 snijpunt y-as (0,1) bereik <0, > De standaardfuncties: = = = Parabool top (0,0) buigpunt (0,0) randpunt (0,0) domein [0, > = f ( ) = = log( ) hyperbool vert. asymptoot =0 hor. asymptoot y=0 asymptoot y=0 snijpunt y-as (0,) bereik

Nadere informatie

Extra oefening en Oefentoets Helpdesk

Extra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening ij hoofdstuk a π 9 h 000 geeft h 000 9, cm 8π De hoogte van het lik is s ongeveer,9 cm π r h 000 geeft h 000 000 r 8, r π r π c Als de straal heel klein

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Etra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening ij hoofdstuk a π 9 h 000 geeft h 000 9, cm 8π De hoogte van het lik is s ongeveer,9 cm π r h 000 geeft h 000 000 r 8, r π r π c Als de straal heel klein

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4: GONIOMETRISCHE FUNCTIES

HOOFDSTUK 4: GONIOMETRISCHE FUNCTIES 1 HOOFDSTUK 4: GONIOMETRISCHE FUNCTIES 1 Periodieke functies 2 1.1 Op verkenning 2 1.2 Periodieke functie 2 1.3 Periode-interval, evenwichtslijn en amplitude 4 1.4 De perioderechthoek 4 1.5 Oefeningen

Nadere informatie

Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B deel 1

Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B deel 1 Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B deel Willem van Ravenstein 500765005 Haags Montessori Lyceum (c) 06 Inleiding In de leerroute transformaties van grafieken gaat het om de karakteristieke eigenschappen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Periodieke functies Voorkennis: Sinusfuncties ladzijde V-a De omtrek van de eenheidscirkel is π = π. Hierij hoort een hoek van zowel π radialen als 0. Dus 80 komt overeen met π radialen. V-a

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a a 8 8. Ageleiden bladzijde 5 Uit de ormule voor de omtrek van een cirkel (omtrek r ) volgt dat een volledige cirkel (60 ) overeenkomt met radialen. Een halve cirkel (80 ) komt dus overeen met radialen.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis: Goniometrische verhoudingen ladzijde 9 V-a vereenkomstige hoeken zijn gelijk. 7 7, c PR 7, AC, 7, QR 7, BC, 7, 0 V-a In deze driehoeken is A C en ook zijn de hoeken ij U en V gelijk. CR AQ

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 8 Voorkennis: Sinusfuncties ladzijde 9 V- Uit 8 radialen volgt 8 radialen Je krijgt dan de volgende tael: V-a V-a 8 graden 6 9 8 radialen O 6 6 7 8 9 Aflezen:,,,, c Aflezen:, d Aflezen:, e Aflezen: O Aflezen:,,,

Nadere informatie

(g 0 en n een heel getal) Voor het rekenen met machten geldt ook - (p q) a = p a q a

(g 0 en n een heel getal) Voor het rekenen met machten geldt ook - (p q) a = p a q a Samenvatting wiskunde h4 hoofdstuk 3 en 6, h5 hoofdstuk 4 en 6 Hoofdstuk 3 Voorkennis Bij het rekenen met machten gelden de volgende rekenregels: - Bij een vermenigvuldiging van twee machten met hetzelfde

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 - Periodieke functies

Hoofdstuk 7 - Periodieke functies Voorkennis: Goniometrische verhoudingen ladzijde 9 V-a vereenkomstige hoeken zijn gelijk. 7 7, c PR 7, AC, 7, QR 7, BC, 7, 0 V-a In deze driehoeken is A C en ook zijn de hoeken ij U en V gelijk. CR AQ

Nadere informatie

Functies. Verdieping. 6N-3p 2013-2014 gghm

Functies. Verdieping. 6N-3p 2013-2014 gghm Functies Verdieping 6N-p 01-014 gghm Standaardfuncties Hieronder is telkens een standaard functie gegeven. Maak steeds een schets van de bijbehorende grafiek. Je mag de GRM hierbij gebruiken. Y f ( x)

Nadere informatie

Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B deel 2. Willem van Ravenstein Haags Montessori Lyceum (c) 2016

Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B deel 2. Willem van Ravenstein Haags Montessori Lyceum (c) 2016 Transformaties van grafieken HAVO wiskunde B deel Willem van Ravenstein 50075005 Haags Montessori Lyceum (c) 0 Inleiding In deze leerroute gaan we kijken naar goniometrische functies: De eenheidscirkel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Periodieke functies

Hoofdstuk 4 - Periodieke functies Hoofdstuk - Periodieke functies ladzijde 98 V-a Na seconden. Het hart klopt c, millivolt = slagen per minuut. V-a Ja, met periode ; nee; misschien met periode. Evenwichtsstand y = ; -; y =. Amplitude is

Nadere informatie

Toegepaste Wiskunde deel 1

Toegepaste Wiskunde deel 1 Toegepaste Wiskunde deel Uitwerkingen etra opgaven hoofdstuk Functies. y f ( ) 4 ( )( ) is minimaal -4 voor 0 y g f ( ) ( ) 4 ( )( ) bestaat wanneer D en B 4, ( )( ) 0, voor het domein en het bereik geldt

Nadere informatie

Verbanden en functies

Verbanden en functies Verbanden en functies 0. voorkennis Stelsels vergelijkingen Je kunt een stelsel van twee lineaire vergelijkingen met twee variabelen oplossen. De oplossing van het stelsel is het snijpunt van twee lijnen.

Nadere informatie

13.0 Voorkennis. Deze functie bestaat niet bij een x van 2. Invullen van x = 2 geeft een deling door 0.

13.0 Voorkennis. Deze functie bestaat niet bij een x van 2. Invullen van x = 2 geeft een deling door 0. Gegeven is de functie.0 Voorkennis Deze functie bestaat niet bij een van. Invullen van = geeft een deling door 0. De functie g() = heeft als domein R en is een ononderbroken kromme. Deze functie is continu

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Rekenen met machten: Let op het teken van de uitkomst; Zet de letters (indien nodig) op alfabetische volgorde.

5.0 Voorkennis. Rekenen met machten: Let op het teken van de uitkomst; Zet de letters (indien nodig) op alfabetische volgorde. 5.0 Voorkennis Rekenen met machten: Let op het teken van de uitkomst; Zet de letters (indien nodig) op alfabetische volgorde. Vermenigvuldigen is eponenten optellen: a 3 a 5 = a 8 Optellen alleen bij gelijknamige

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis: Lineaire functies ladzijde V-a meter snoer weegt kg lengte in m gewicht in kg 7 9 c d gewicht in kg lengte in m m weegt kg dus m weegt kg meter e startgetal hellingsgetal V-a y + Dus ( ) y

Nadere informatie

Kwadratische verbanden - Parabolen klas ms

Kwadratische verbanden - Parabolen klas ms Kwadratische verbanden - Parabolen klas 01011ms Een paar basisbegrippen om te leren: - De grafiek van een kwadratisch verband heet een parabool. - Een parabool is dalparabool met een laagste punt (minimum).

Nadere informatie

0. voorkennis. Periodieke verbanden. Bijzonder rechthoekige driehoeken en goniometrische verhoudingen

0. voorkennis. Periodieke verbanden. Bijzonder rechthoekige driehoeken en goniometrische verhoudingen 0. voorkennis Periodieke verbanden Bijzonder rechthoekige driehoeken en goniometrische verhoudingen Er zijn twee verschillende tekendriehoeken: de 45-45 -90 driehoek en de 30-0 -90 -driehoek. Kenmerken

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 = e 5,00 e 3,70 e,58 = e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 + e 3,9) = e 5,00 3 e 5, = e 5,00 e 0,8 = e,7 V-a 3 = 3 9 = 7 b 9 (5 ) = 9 (5 ) = 9 = c 0 3 = 000 3 =

Nadere informatie

Functies. Verdieping. 6N-3p gghm

Functies. Verdieping. 6N-3p gghm Functies Verdieping 6N-p 010-011 gghm Standaardfuncties Hieronder is telkens een standaard functie gegeven. Maak steeds een schets van de bijbehorende grafiek. Je mag de GRM hierbij gebruiken. Y f ( x)

Nadere informatie

Transformaties Grafieken verschuiven en vervormen

Transformaties Grafieken verschuiven en vervormen Wiskunde LJ2P4 Transformaties Grafieken verschuiven en vervormen 1. Ver'cale verschuiving We hebben bij wiskunde al verschillende grafieken leren kennen: rechte lijn, parabool, sinus, cosinus. Voor de

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-a Hester houdt e 5,00 3 e,85 3 e 3,9 5 e 5,00 e 3,70 e 6,58 5 e,7 over. b e 5,00 3 (e,85 e 3,9) 5 e 5,00 3 e 5, 5 e 5,00 e 0,8 5 e,7 V-a 6 3 5 36 9 5 7 b 9 (5 ) 5 9 (5 ) 5 9 5 c 0 3 6 5 000

Nadere informatie

rekenregels voor machten en logaritmen wortels waar of niet waar

rekenregels voor machten en logaritmen wortels waar of niet waar Hoofdstuk 5 - machten, eponenten en logaritmen rekenregels voor machten en logaritmen wortels waar of niet waar 0. voorkennis HERLEIDEN VAN MACHTEN - rekenregels voor machten Bij het vermenigvuldigen van

Nadere informatie

2.1 Lineaire functies [1]

2.1 Lineaire functies [1] 2.1 Lineaire functies [1] De lijn heeft een helling (richtingscoëfficiënt) van 1; De lijn gaat in het punt (0,2) door de y-as; In het plaatje is de lijn y = x + 2 getekend. Omdat de grafiek een rechte

Nadere informatie

d. Met de dy/dx knop vind je dat op tijdstip t =2π 6,28 het water daalt met snelheid van 0,55 m/uur. Dat is hetzelfde als 0,917 cm per minuut.

d. Met de dy/dx knop vind je dat op tijdstip t =2π 6,28 het water daalt met snelheid van 0,55 m/uur. Dat is hetzelfde als 0,917 cm per minuut. Hoofdstuk A: Goniometrische functies. I-. a. De grafiek staat hiernaast. De periode is ongeveer,6 uur. b. De grafiek snijden met y = levert bijvoorbeeld x,00 en x,8. Het verschil is ongeveer,7 uur en dat

Nadere informatie

Samenvatting wiskunde B

Samenvatting wiskunde B Samenvatting wiskunde B Dit is een samenvatting van het tweede deel van Getal en Ruimte VWO wiskunde B. In deze samenvatting worden hoofdstuk 5, 6 en 7 behandeld. Ik hoop dat deze samenvatting je zal helpen!

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 - veranderingen. getal & ruimte HAVO wiskunde A deel 2

Hoofdstuk 7 - veranderingen. getal & ruimte HAVO wiskunde A deel 2 Hoofdstuk 7 - veranderingen getal & ruimte HAVO wiskunde A deel 2 0. voorkennis Plotten, schetsen en tekenen Een grafiek plotten Een grafiek schetsen Een grafiek tekenen Na het invoeren van de formule

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Vlak en kegel bladzijde a Als P ( x,, ) de projectie van P op het Ox-vlak is, dan is driehoek OP P een gelijkbenige rechthoekige driehoek met OP P = Dan is OP = x + en is PP = z Met de stelling van Pthagoras

Nadere informatie

Samenvatting wiskunde havo 4 hoofdstuk 5,7,8 en vaardigheden 3 en 4 en havo 5 hoofdstuk 3 en 5 Hoofdstuk 5 afstanden en hoeken Voorkennis Stelling van

Samenvatting wiskunde havo 4 hoofdstuk 5,7,8 en vaardigheden 3 en 4 en havo 5 hoofdstuk 3 en 5 Hoofdstuk 5 afstanden en hoeken Voorkennis Stelling van Samenvatting wiskunde havo 4 hoofdstuk 5,7,8 en vaardigheden 3 en 4 en havo 5 hoofdstuk 3 en 5 Hoofdstuk 5 afstanden en hoeken Stelling van Kan alleen bij rechthoekige driehoeken pythagoras a 2 + b 2 =

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - De afgeleide

Hoofdstuk 8 - De afgeleide Voorkennis: Lineaire functies ladzijde V-a meter snoer weegt,, kg lengte in m gewicht in kg,,, 7, 9,, gewicht in kg lengte in m c m weegt kg dus m weegt, kg,, d, meter, e startgetal, hellingsgetal, V-a

Nadere informatie

Werk met de applet. Bedenk steeds welke parameter a, b, c en/of d je moet aanpassen. Experimenteer tot je de regelmaat kunt formuleren!

Werk met de applet. Bedenk steeds welke parameter a, b, c en/of d je moet aanpassen. Experimenteer tot je de regelmaat kunt formuleren! 5 Transformaties Verkennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-b Functies en grafieken Transformaties Inleiding Verkennen Werk met de applet. Bedenk steeds welke parameter a, b, c en/of

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

10 ALGEMENE SINUSFUNCTIE

10 ALGEMENE SINUSFUNCTIE Algemene sinusfunctie Afstandsleren - verbetersleutel 61 10 ALGEMENE SINUSFUNCTIE 10.1 Astronomische daglengte Onder astronomische daglengte verstaan we de tijd die verloopt tussen zonsopgang en zonsondergang.

Nadere informatie

7.1 Ongelijkheden [1]

7.1 Ongelijkheden [1] 7.1 Ongelijkheden [1] In het plaatje hierboven zijn vier intervallen getekend. Een open bolletje betekent dat dit getal niet bij het interval hoort. Een gesloten bolletje betekent dat dit getal wel bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - de afgeleide functie

Hoofdstuk 6 - de afgeleide functie Hoofdstuk 6 - de afgeleide functie 0. voorkennis Het differentiequotiënt Het differentiequotiënt van y op de gemiddelde verandering van y op [ ] is: A B de richtingscoëfficiënt (ook wel helling) van de

Nadere informatie

META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies

META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies META-kaart vwo5 wiskunde A - domein Afgeleide functies Wat heb ik nodig: GR of afgeleide? Hoe ziet de grafiek eruit? Moet ik de afgeleide berekenen? Kan ik bij deze functie de afgeleide berekenen? Welke

Nadere informatie

Voorkennis. 66 Noordhoff Uitgevers bv 11 0, en y = = ,33 = y = 4x(x 2) y = 19x(1 2x) y = 3x( x + 5) y = 4x(4x + 1)

Voorkennis. 66 Noordhoff Uitgevers bv 11 0, en y = = ,33 = y = 4x(x 2) y = 19x(1 2x) y = 3x( x + 5) y = 4x(4x + 1) Hoofdstuk 0 - De abc-formule Hoofdstuk 0 - De abc-formule Voorkennis V-a y = 5 = 8 5 = en y = ( ) 5 = 8 5 = b y = + 8 = 6 = 6 en y = + 8 = 0,6 6 8 c y = + ( ) = + = = 6 en y = ( ) + ( ) = 9 6 = 9 + 8 =

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Periodieke functies

Hoofdstuk 8 - Periodieke functies Havo B deel Uitwerkingen Moderne wiskunde Hoofdstuk 8 - Periodieke functies ladzijde 8 V-a c Na seconden = slagen per minuut ca., millivolt V-a Ja, met periode Nee Mogelijk, met periode = en amplitude

Nadere informatie

Examen havo wiskunde B 2016-I (oefenexamen)

Examen havo wiskunde B 2016-I (oefenexamen) Examen havo wiskunde B 06-I (oefenexamen) De rechte van Euler Gegeven is cirkel c met middelpunt (, ) p Stel een vergelijking op van c. De punten B(, 0) en ( 4, 0) M die door het punt A( 0, 4) C liggen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Functies en de GRM. Kern 1 Functies met de GRM. Netwerk Havo B uitwerkingen Hoofdstuk 2, Functies en de GRM 1. 1 a. b Na ongeveer 6 dagen.

Hoofdstuk 2 Functies en de GRM. Kern 1 Functies met de GRM. Netwerk Havo B uitwerkingen Hoofdstuk 2, Functies en de GRM 1. 1 a. b Na ongeveer 6 dagen. Netwerk Havo B uitwerkingen Hoofdstuk, Functies en de GRM Hoofdstuk Functies en de GRM Kern Functies met de GRM a H (dm) 5 Na ongeveer 6 dagen. 6 8 0 t a De functie heeft geen functiewaarde voor X < 0.

Nadere informatie

ProefToelatingstoets Wiskunde B

ProefToelatingstoets Wiskunde B Uitwerking ProefToelatingstoets Wiskunde B Hulpmiddelen :tentamenpapier,kladpapier, een eenvoudige rekenmachine (dus geen grafische of programmeerbare rekenmachine) De te bepalen punten per opgave staan

Nadere informatie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde B (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie

begin van document Eindtermen vwo wiskunde B (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie begin van document Eindtermen vwo wiskunde (CE) gekoppeld aan delen en hoofdstukken uit Moderne wiskunde 9e editie Domein Subdomein in CE moet in SE Vaardigheden 1: Informatievaardigheden X X : Onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 19 juni uur

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 19 juni uur Eamen HAV 019 tijdvak woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur wiskunde B Dit eamen bestaat uit 16 vragen. Voor dit eamen zijn maimaal 77 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Kwadratische functies

Hoofdstuk 2 - Kwadratische functies Hoofdstuk - Kwadratische functies Hoofdstuk - Kwadratische functies Voorkennis V-1a y = 3(x ) 3 x 3 6x 1 y = 6x 1 b y = 9( 4x 4) 3 4x 4 9 36x 36 y = 36x 36 c y = x( x 7) 3 x 7 x x 7x y = x 7x V-a y = (

Nadere informatie

De onderstaande waarden in de tabel zet je dan netjes uit in een xy-assenstelsel: naar boven, een negatief getal schuift de parabool naar beneden.

De onderstaande waarden in de tabel zet je dan netjes uit in een xy-assenstelsel: naar boven, een negatief getal schuift de parabool naar beneden. Samenvatting H29: Parabolen en Hyperbolen De standaard parabool heeft als formule y = x 2 Deze vorm moet je vlot en netjes kunnen tekenen. De onderstaande waarden in de tabel zet je dan netjes uit in een

Nadere informatie

Transformaties Grafieken verschuiven en vervormen

Transformaties Grafieken verschuiven en vervormen Wiskunde LJ2P4 Transformaties Grafieken verschuiven en vervormen 1. Ver'cale verschuiving We hebben bij wiskunde al verschillende grafieken leren kennen: rechte lijn, parabool, sinus, cosinus. Voor de

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Het verschil is (0,0017 uur, dat is) 6 seconden (of nauwkeuriger) 1

Vraag Antwoord Scores. Het verschil is (0,0017 uur, dat is) 6 seconden (of nauwkeuriger) 1 Eindexamen havo wiskunde B 0-II Gevaar op zee maximumscore Na, 7,0 ( 0,7 ) uur komt de UK bij punt S Na,8 6,5 ( 0,697 ) uur komt de Kaliakra bij punt S Het verschil is (0,007 uur, dat is) 6 seconden (of

Nadere informatie

Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet weten en kunnen. HAVO 4 wiskunde B...

Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet weten en kunnen. HAVO 4 wiskunde B... Een checklist is een opsomming van de dingen die je moet weten en kunnen. HAVO 4 wiskunde B 0. voorkennis In klas 3 heb je hoofdstuk 10 over algebraische vaardigheden gedaan. Hieronder zie je daarvan een

Nadere informatie

1. Orthogonale Hyperbolen

1. Orthogonale Hyperbolen . Orthogonale Hyperbolen a + b In dit hoofdstuk wordt de grafiek van functies van de vorm y besproken. Functies c + d van deze vorm noemen we gebroken lineaire functies. De grafieken van dit soort functies

Nadere informatie

EERSTE AFGELEIDE TWEEDE AFGELEIDE

EERSTE AFGELEIDE TWEEDE AFGELEIDE Lesrief EERSTE AFGELEIDE etreme waarden raaklijn normaal TWEEDE AFGELEIDE uigpunten 6/7Np GGHM03 Inleiding Met ehulp van de grafische rekenmachine kun je snel zien of de grafiek daalt of stijgt. Het horizontaal

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a Als x 5 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 1 3 5,6 5 67, m. b De lengte is 1 meter, de totale breedte is 5 1 x meter, dus voor de oppervlakte geldt A 5 1(5 1 x).

Nadere informatie

Wiskundige Technieken 1 Uitwerkingen Hertentamen 2 januari 2014

Wiskundige Technieken 1 Uitwerkingen Hertentamen 2 januari 2014 Wiskundige Technieken Uitwerkingen Hertentamen januari 4 Normering voor 4 pt vragen (andere vragen naar rato): 4pt 3pt pt pt pt goed begrepen én goed uitgevoerd, eventueel met of onbelangrijke rekenfoutjes

Nadere informatie

Vergelijkingen van cirkels en lijnen

Vergelijkingen van cirkels en lijnen Vergelijkingen van cirkels en lijnen Rechthoekig coördinatenstelsel! Cartesisch coördinatenstelsel! René Descartes (1596-1650) Van hem is de uitspraak: Ik denk, dus ik besta! September 12, 2009 1 Vergelijkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Machtsfuncties

Hoofdstuk 4 - Machtsfuncties Hoofdstuk - Machtsfuncties Voorkennis: Functies en symmetrie ladzijde 9 V-a Kies als vensterinstelling voor je GR ijvooreeld X en Y en voer in Y = X X + Je krijgt: + = 0, dan D = ( ) = en = = = + = of

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B pilot havo II

Eindexamen wiskunde B pilot havo II Eindexamen wiskunde B pilot havo 0 - II Beoordelingsmodel Mosselen maximumscore L = 9 invullen in de gegeven formule geeft C 5 De hoeveelheid gefilterd water is (ongeveer) 5 = 8 ml per dag Dit is meer

Nadere informatie

Wiskunde voor bachelor en master. Deel 1 Basiskennis en basisvaardigheden. c 2015, Syntax Media, Utrecht. Uitwerkingen hoofdstuk 9

Wiskunde voor bachelor en master. Deel 1 Basiskennis en basisvaardigheden. c 2015, Syntax Media, Utrecht.   Uitwerkingen hoofdstuk 9 Wiskunde voor bachelor en master Deel Basiskennis en basisvaardigheden c 0, Sntax Media, Utrecht www.sntaxmedia.nl Uitwerkingen hoofdstuk 9 9.. = x = x 0 0 a. b. =, 0 0 = x + c. d. Uitwerkingen 9.. = x

Nadere informatie

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen

META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen META-kaart vwo3 - domein Getallen en variabelen In welke volgorde moet ik uitwerken? */@ Welke (reken)regels moet ik hier gebruiken? */@ Welke algemene vorm hoort erbij? ** Hoe ziet de bijbehorende grafiek

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2006-I

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2006-I Verkeersdichtheid We gaan uit van de volgende (denkbeeldige) situatie (zie figuur 1). Op een weg rijden auto s met een snelheid van 80 kilometer per uur. e auto s houden een onderlinge afstand van 45 meter.

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-II

wiskunde B pilot vwo 2017-II Twee machten van maimumscore 5 f' ( ) = ln() + ln() Uit f' ( ) = volgt dat = Dus + = ( = ) Hieruit volgt = a+ a, met a =, moet minimaal zijn De vergelijking a = moet worden opgelost Dit geeft Hieruit volgt

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2

Examen HAVO. wiskunde B1,2 wiskunde 1, Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs ijdvak 1 Vrijdag 19 mei 1.0 16.0 uur 0 06 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Wiskundige Technieken 1 Uitwerkingen Tentamen 3 november 2014

Wiskundige Technieken 1 Uitwerkingen Tentamen 3 november 2014 Wiskundige Technieken Uitwerkingen Tentamen 3 november 0 Normering voor pt vragen andere vragen naar rato): pt 3pt pt pt 0pt goed begrepen én goed uitgevoerd, eventueel met enkele onbelangrijke rekenfoutjes

Nadere informatie

Paragraaf 5.1 : Machten en wortels

Paragraaf 5.1 : Machten en wortels Hoofdstuk 5 Machten, exponenten en logaritmen (H Wis B) Pagina 1 van 1 Paragraaf 5.1 : Machten en wortels Machtsregels SPECIAAL GEVAL MACHTREGEL 1 : MACHTREGEL 2 : MACHTREGEL : a p a q = a p+q a p aq =

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Het verschil is (0,0017 uur, dat is) 6 seconden (of nauwkeuriger) 1

Vraag Antwoord Scores. Het verschil is (0,0017 uur, dat is) 6 seconden (of nauwkeuriger) 1 Gevaar op zee maximumscore Na, 7, (,7 ) uur komt de UK bij punt S Na,8 6,5 (,697 ) uur komt de Kaliakra bij punt S Het verschil is (,7 uur, dat is) 6 seconden ( nauwkeuriger) Opmerking Als minder nauwkeurige

Nadere informatie

Machten, exponenten en logaritmen

Machten, exponenten en logaritmen Machten, eponenten en logaritmen Machten, eponenten en logaritmen Macht, eponent en grondtal Eponenten en logaritmen hebben alles met machtsverheffen te maken. Een macht als 4 is niets anders dan de herhaalde

Nadere informatie

Oefentoets uitwerkingen

Oefentoets uitwerkingen Vak: Wiskunde Onderwerp: Hogere machtsverb., gebr. func=es, exp. func=es en logaritmen Leerjaar: 3 (206/207) Periode: 3 Oefentoets uitwerkingen Opmerkingen vooraf: Geef je antwoord al=jd mét berekening

Nadere informatie

2. Kwadratische functies.

2. Kwadratische functies. Uitwerkingen R-vragen hoofdstuk. Kwadratische functies.. R De term a is bepalend voor zeer grote waardes van. Als a < 0 dan wordt de term a zeer groot en negatief zowel bij. en Er is sprake van een bergparabool

Nadere informatie

( ) Hoofdstuk 4 Verloop van functies. 4.1 De grafiek van ( ) 4.1.1 Spiegelen t.o.v. de x-as, y-as en de oorsprong

( ) Hoofdstuk 4 Verloop van functies. 4.1 De grafiek van ( ) 4.1.1 Spiegelen t.o.v. de x-as, y-as en de oorsprong Hoofdstuk 4 Verloop van functies Met DERIVE is het mogelijk om tal van eigenschappen van functies experimenteel te ontdekken. In een eerste paragraaf onderzoeken we het verband tussen de grafieken van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4

Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4 Hoofdstuk 1 boek 1 Formules en grafieken havo b klas 4 1. Lineair verband. 1a. na 1 min 36 cm, na min. 3 cm, daling 4 cm per minuut. b. h = 40 4t h in cm en t per minuut b. k: rc = -3 m: rc = 0.5 p: rc

Nadere informatie

10 log sin 20. Naam:

10 log sin 20. Naam: 10 log 10 80 24sin 20 Naam: 1 Inhoud Voorbereiding op het examen 3 Onderwerpen in grote lijnen 4-9 LOC-methode 9 Tips voor het examen 10 Vergelijkingen van parabolen 11 Planning opgaven examenbundel 12-15

Nadere informatie

Functieonderzoek. f(x) = x2 4 x 4 + 2. Igor Voulis. 9 december 2009. 1 De functie en haar definitiegebied 2. 2 Het tekenverloop van de functie 2

Functieonderzoek. f(x) = x2 4 x 4 + 2. Igor Voulis. 9 december 2009. 1 De functie en haar definitiegebied 2. 2 Het tekenverloop van de functie 2 Functieonderzoek f(x) = x2 4 x 4 + 2 Igor Voulis 9 december 2009 Inhoudsopgave 1 De functie en haar definitiegebied 2 2 Het tekenverloop van de functie 2 3 De asymptoten 3 4 De eerste afgeleide 3 5 De

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv bladzijde 68 a Uit de eerste rij van de tabel volgt y= maar uit de tweede rij volgt y= 0 8 Dus en y zijn niet recht evenredig b y is dan 0 = 8 keer zo groot geworden c Als met 6 wordt vermenigvuldigd dan

Nadere informatie

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Functies en grafieken. Een eigen samenvatting maken is nuttig.

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Functies en grafieken. Een eigen samenvatting maken is nuttig. 7 Totaalbeeld Samenvatten Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Functies en grafieken. Een eigen samenvatting maken is nuttig. Begrippenlijst: 21: functie invoerwaarde

Nadere informatie

Paragraaf 14.0 : Eenheidscirkel

Paragraaf 14.0 : Eenheidscirkel Hoofdstuk 14 Allerlei formules (V6 Wis A) Pagina 1 van 12 Paragraaf 14.0 : Eenheidscirkel De eenheidscirkel met graden Definities Eenheidscirkel = { Cirkel met middelpunt O en straal 1 } cos(θ) = x coordinaat

Nadere informatie

Wiskunde - MBO Niveau 4. Eerste- en tweedegraads verbanden

Wiskunde - MBO Niveau 4. Eerste- en tweedegraads verbanden Wiskunde - MBO Niveau 4 Eerste- en tweedegraads verbanden OPLEIDING: Noorderpoort MBO Niveau 4 DOCENT: H.J. Riksen LEERJAAR: Leerjaar 1 - Periode 2 UITGAVE: 2018/2019 Wiskunde - MBO Niveau 4 Eerste- en

Nadere informatie

Checklist Wiskunde B HAVO HML

Checklist Wiskunde B HAVO HML Checklist Wiskunde B HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Lineaire vergelijkingen en lineaire ongelijkheden oplossen. Wanneer klapt het teken om? Haakjes en breuken wegwerken. Ontbinden in factoren: x buiten

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Wortels Hoofdstuk - Wortels Voorkennis V- zijde vierkant in m oppervlakte vierkant in m 9 V- = = = = = 7 = 9 = 7 = 89 = 9 8 = = 9 8 = = 9 = 8 = 9 9 = = 0 = 00 = 0 = 00 V-a = 9 = b 7 = 9 = 9

Nadere informatie

Paragraaf 5.1 : Wortelvormen en Breuken

Paragraaf 5.1 : Wortelvormen en Breuken Hoofdstuk 5 Machten en Eponenten (V Wis B) Pagina 1 van 11 Paragraaf 5.1 : Wortelvormen en Breuken Les 1 : Wortelformules, Domein en Bereik Definities Domein = { alle -en die je mag invullen in de formule

Nadere informatie

Functies. Verdieping. 6N-3p 2010-2011 gghm

Functies. Verdieping. 6N-3p 2010-2011 gghm Functies Verdieping 6N-p 010-011 gghm Standaardfuncties Hieronder is telkens een standaard functie gegeven. Maak steeds een schets van de ijehorende grafiek. Je mag de GRM hierij geruiken. Y f ( x) x X

Nadere informatie

Deel 1 Vijfde, herziene druk

Deel 1 Vijfde, herziene druk drs. J.H. Blankespoor drs. C. de Joode ir. A. Sluijter Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs Deel Vijfde, herziene druk Uitwerking herhalingsopgaven hoofdstuk ThiemeMeulenhoff, Amersfoort,

Nadere informatie

wiskunde A pilot vwo 2017-I

wiskunde A pilot vwo 2017-I wiskunde A pilot vwo 07-I Zonnepanelen maximumscore 4 Omdat de elektriciteitsprijs elk jaar met 5% stijgt, stijgt de opbrengst ook elk jaar met 5% Hierbij hoort een groeifactor van,05 De opbrengst in jaar

Nadere informatie

14.0 Voorkennis. De hierboven getekende functie herhaalt zich om de 6 seconden. Dit noemen we dan ook een periodieke functie.

14.0 Voorkennis. De hierboven getekende functie herhaalt zich om de 6 seconden. Dit noemen we dan ook een periodieke functie. 14.0 Voorkennis De hierboven getekende functie herhaalt zich om de 6 seconden. Dit noemen we dan ook een periodieke functie. Evenwichtsstand = (min + max)/2 = (-100 + 300)/2 = 100 Amplitude = max evenw.

Nadere informatie

Deel 1 Zesde, herziene druk

Deel 1 Zesde, herziene druk drs. J.H. Blankespoor drs. C. de Joode ir. A. Sluijter Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs Deel Zesde, herziene druk Uitwerking herhalingsopgaven hoofdstuk Goniometrie ThiemeMeulenhoff,

Nadere informatie

Uitwerkingen goniometrische functies Hst. 11 deel B3

Uitwerkingen goniometrische functies Hst. 11 deel B3 Uitwerkingen goniometrische functies Hst. deel B. f() = sin(-) = -sin() g() = cos(-) = cos () h() = sin( + ) = cos() j() = cos( + ) = -sin() k() = sin ( + ) = -sin () l() = cos ( + ) = -cos (). Zie ook

Nadere informatie

) translatie over naar rechts

) translatie over naar rechts Hoofdstuk opmerkingen/adviezen Leer deze grafieken precies! Zorg dat je de volgende formules ziet in de grafieken: Periode sinus, cosinus en tangens: resp,, sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) cos( ) c a k a k

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

wiskunde B havo 2017-II

wiskunde B havo 2017-II wiskunde B havo 07-II Afstand tussen twee raaklijnen maximumscore Uit x x= 0 volgt ( x = 0 ) x = 0 Hieruit volgt x = 8 dus (de x-coördinaten van M en N zijn) x = 8 ( = ) en x = 8 ( = ) De afstand tussen

Nadere informatie

Antwoorden Wiskunde Hoofdstuk 4

Antwoorden Wiskunde Hoofdstuk 4 Antwoorden Wiskunde Hoofdstuk 4 Antwoorden door een scholier 1784 woorden 25 juni 2004 3,4 117 keer beoordeeld Vak Methode Wiskunde Moderne wiskunde Opgave I-1 Zorg er eerst voor dat je goed begrijpt dat

Nadere informatie

Programma. Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over hfst 1?

Programma. Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over hfst 1? Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over hfst 1? Voorkennis hfst 2 ontbinden in factoren (waarom ook al weer?) kwadratische functies 1 Opening Een laatste opmerking over hfst 1 vragen over

Nadere informatie

Eindexamen havo wiskunde B pilot II

Eindexamen havo wiskunde B pilot II Het gewicht van een paard Voor mensen die paarden verzorgen figuur 1, is het belangrijk om te weten hoe zwaar hun paard is. Het gewicht van een paard kan worden geschat met behulp van twee afmetingen:

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 01 Eindexamen VWO Wiskunde B A B C Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Onafhankelijkheid van a Opgave 1. We moeten aantonen dat F a een primitieve is van de

Nadere informatie

2.0 Voorkennis. Herhaling merkwaardige producten: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 (A B) 2 = A 2 2AB + B 2 (A + B)(A B) = A 2 B 2

2.0 Voorkennis. Herhaling merkwaardige producten: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 (A B) 2 = A 2 2AB + B 2 (A + B)(A B) = A 2 B 2 .0 Voorkennis Herhaling merkwaardige producten: (A + B) = A + AB + B (A B) = A AB + B (A + B)(A B) = A B Voorbeeld 1: (5a) (a -3b) = 5a (4a 1ab + 9b ) = 5a 4a + 1ab 9b = 1a + 1ab 9b Voorbeeld : 4(x 7)

Nadere informatie

Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde Uitwerkingen Voortentamen Wiskunde B 11 juni 2012

Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde Uitwerkingen Voortentamen Wiskunde B 11 juni 2012 Centrale Commissie Voortentamen Wiskunde Uitwerkingen Voortentamen Wiskunde B juni 22 Voorlopige versie 6 juni 22 Opgave a f (x) = x2 x 5, dus f (x) = 2 2 x 5x. Dit geeft f (x) = 2 2 2x3. f (x) = 2 2 2x3

Nadere informatie

Paragraaf 7.1 : Eenheidscirkel en radiaal

Paragraaf 7.1 : Eenheidscirkel en radiaal Hoofdstuk 7 Goniometrische functies (V5 Wis B) Pagina 1 van 15 Paragraaf 7.1 : Eenheidscirkel en radiaal Les 1 : De eenheidscirkel Definities Eenheidscirkel = { Cirkel met middelpunt O en straal 1 } cos(θ)

Nadere informatie

VIDEO 4 4. MODULUSVERGELIJKINGEN

VIDEO 4 4. MODULUSVERGELIJKINGEN VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 4. MODULUSVERGELIJKINGEN De modulus (ook wel absolute waarde) is de afstand van een punt op de getallenlijn tot nul. De modulus van zowel -5 als 5 is dus 5, omdat -5 ook

Nadere informatie

Blok 6A - Vaardigheden

Blok 6A - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a 7 + e 7 + 0 00 0 ( ) 0 f 8 ( + ) 0 0 0 8 0 80 c 7 + 9 7 g 9 0 7 40 0 40 47 d + h + 9 8 0 8 7 9 0 0 0 0 B-a 0,4 8 7, e 0,,, 0,7 8, 8,87 f 0,00 0 0,7 c 0,77 9,4 g 0,004 88,8 d

Nadere informatie