Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel."

Transcriptie

1 Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 10 mei 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek Vastgoed Management; en tevens gevolmachtigde namens ING Dutch Residential Fund B.V. Diverse appartementsrechten; de heer E. (Eric) van de Vinne Verbeek Vastgoed Management; de heer M. (Mark) Miggiels (notulist) Verbeek Vastgoed Management; de heer J. van der Giessen (Proper-Stok Woningen B.V.) Diverse appartementsrechten; de heer W. Eijtinger SGBB mevrouw M.T. van Beem de Kranshof 98; de heer H.J. van Blitterswijk de Kranshof 246; de heer J. Breedveld en/of mevrouw H. Hasselt de Kranshof 172; de heer P.J. Brugman en/of mevrouw B.C.M. Brugman-Wijman de Kranshof 162; de heer E. van Dorst de Kranshof 166; de heer J.J.P. Enthofen de Kranshof 232; de heer J. de Goei en/of mevrouw M.P.F. van Rosmalen de Kranshof 222; de heer W.J.C. Groenhuijzen en/of mevrouw C.J. Sliepen de Kranshof 220; de heer D.M.G. Hageman en/of mevrouw M.M.C. van Gent de Kranshof 60; de heer G. van der Heide de Kranshof 304; de heer H. van Helten de Kranshof 182; de heer A. de Keijzer en/of mevrouw D.K. Baran de Kranshof 70; de heer A.J. v/d Klashorst en/of mevrouw M. v/d Klashorst - van Straaten de Kranshof 278; de heer P. Klein Zaaltink en/of mevrouw N. van Voorthuizen de Kranshof 58; de heer R.H. Koopmans en/of mevrouw T.H.J. Koopmans Leenders de Kranshof 54; de heer B. Louwerse en/of mevrouw F.C. van Rumpt de Kranshof 178; mevrouw J.A. Meier de Kranshof 92; de heer J. Ruiter en/of mevrouw T.H.M. van Leth de Kranshof 88; de heer H.N.W. van Santen de Kranshof 164; de heer J.W.A. Schiltmans en/of mevrouw A.J.M. Schiltmans-de Jong de Kranshof 276; mevrouw P.C. Schoots de Kranshof 62; de heer J.P.S. van der Sluiszen en/of mevrouw J.M. Geurtsen de Kranshof 282; mevrouw E. Reeder-Spek de Kranshof 100; mevrouw G. Stolk de Kranshof 170; de heer G.J.A. Tap de Kranshof 208; de heer H.J. van Tintelen en/of mevrouw H. van Tintelen Jansen de Kranshof 186; de heer A.T.M. Verhagen en/of mevrouw A. Verhagen Stam de Kranshof 274; de heer J.D. van Viegen de Kranshof 180; de heer H. Vissers de Kranshof 176; de heer H.C. de Waal de Kranshof 204; mevrouw J.W. Weber van der Pol de Kranshof 224; Pagina 1 van 6

2 de heer H. Oevering gevolmachtigde namens de heer H. Wijnveen de Kranshof 280; de heer T.M. van Winsen en/of mevrouw C.G.H. van Winsen Doesburg de Kranshof 168; de heer D.J. van Zoelen en/of mevrouw G.J.T. Elsing de Kranshof 212; de heer N (Nol) Macleane namens AVRI afvalverwerking 1. Opening door de voorzitter De heer Broekhuis opent om 19:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Broekhuis (Accountmanager VvE s) stelt de aanwezigen achter de tafel voor: de heer E. van de Vinne (technisch opzichter; Verbeek Vastgoedmanagement), de heer G. van der Heide, de heer H.C. de Waal, de heer W. Eijtinger, mevrouw J. Meier (allen bestuurslid) en de heer Mark Miggiels (notulist; Verbeek Vastgoedmanagement). 2. Vaststelling aantal stemmen Aan de hand van de getekende presentielijst stelt de heer Broekhuis vast dat voor: De VvE 98 woningen nivo 3,5,6 & van de stemmen (94,1 %) ; De VvE 323 Stallingplaatsen nivo van de 323 stemmen (99,7 %) ; De VvE 314 Stallingplaatsen nivo van de 314 stemmen (98,7 %) uitgebracht kunnen worden, hetgeen inhoudt dat deze VvE s rechtsgeldig kunnen vergaderen. Als gevolg van het behaalde quorum binnen alle onder-vve s en de aanwezigheid van de eigenaar van het appartementsrecht van het zorgcentrum en de VvE 54 woningen nivo 2 & 4 kan er ook rechtsgeldig vergaderd worden door de Hoofd-VvE. 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen De heer Broekhuis geeft aan dat er een tweetal ingekomen stukken zijn binnengekomen. De eerste brief die is ingekomen is een verzoek van mevrouw Reeder-Spek omtrent het plaatsen van rolluiken aan de binnenzijde van de galerij. De heer Broekhuis deelt mede dat de architect van het complex niet positief tegenover dit voorstel staat. Daarbij geeft het bestuur het advies om dit niet goed te keuren vanwege het uiterlijke en de geluidsoverlast die iedere ochtend (vroeg) door diverse rolluiken gegenereerd zou worden. De vergadering stemt in met het voorstel om het plaatsen van rolluiken en/of screens niet toe te staan. De heer Eijtinger geeft daarbij aan dat alle woningen volgens het politiekeurmerk gebouwd zijn en dat (dus) eventuele extra veiligheidsmaatregelen (in de regel) niet nodig zouden zijn. Het andere ingekomen stuk is een brief van de heer Breedveld inzake de oplevering van de privé-appartementen. De heer Broekhuis geeft aan dat de oplevering van de privé-vertrekken een privé-aangelegenheid is tussen de eigenaren en Proper-Stok. Deze aangelegenheden dienen individueel behandeld worden buiten de VvE om. 4. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 13 maart 2006 Daar geen der aanwezigen op- en of aanmerkingen heeft, worden deze notulen vastgesteld. De heer van der Giessen geeft op verzoek van enkele eigenaren toelichting over de stand van zake inzake de bouwstop van de uitrit van de parkeergarage. Pagina 2 van 6

3 5. Wat is er tussen 13 maart en nu gebeurd? De heer Broekhuis geeft dat er tussen 13 maart en heden het volgende is gebeurd: Bestuursvergadering diverse offertes opgevraagd. Oplevering algemene ruimten de heer Broekhuis heeft namens de VvE op 25 april jl. samen met een technisch opzichter van Eigen Huis het complex nagelopen omtrent de oplevering. De opleverpunten die zijn vastgelegd in het keuringsrapport omtvatten ongeveer 200 opleverpunten. Proper-Stok zal deze punten (in overleg met de aannemers) laten herstellen. De parkeergarage is nog niet opgeleverd. De heer van der Giessen geeft aan dat de oplevering van de individuele parkeerplaatsen aan de eigenaren zelf zal geschieden. De eigenaren krijgen hierover schriftelijk bericht. Verzekeringen de opstalverzekering (vanaf 25 april 2006) en AVB (vanaf 1 april) zijn ingegaan. Bankrekening de heer Broekhuis deelt mede dat na lang getouwtrek sinds 5 mei een bankrekening geopend is voor de Hoofd VvE. Hij deelt ook mede dat hij voor de onder- VvE s nog geen bankrekeningnummer heeft ontvangen. Zodra deze bekend zijn zal de heer Broekhuis iedere eigenaar aanschrijven met rekeningnummer waar de leden van de VvE hun bijdrage op kunnen storten. Taxatie Het complex Het Heuvelhof is getaxeerd door Scopas voor een herbouwwaarde van ,=. Deze herbouwwaarde is exclusief de fundering en exclusief de keukens. Deze dienen de eigenaren eventueel zelf te verzekeren. 6. Zonwering De heer Broekhuis geeft aan dat de architect aangegeven heeft welke eisen hij aan het zonweringsplan stelt (kleur en type). Het staat de VvE vrij om deze eisen eventueel aan te scherpen door te eisen dat deze bijvoorbeeld van één leverancier dienen te komen. Daar diverse eigenaren verwacht hadden dat er reeds offerten zouden liggen volgt een discussie. De heer Broekhuis geeft aan dat het strikt genomen geen taak van het bestuur van de VvE is om voor de privé-vertrekken offertes aan te vragen. Daarnaast is het feit dat nivo 7 door de architect niet in de gelegenheid gesteld wordt om zonwering aan te brengen een tegenvaller. Inzake de zonwering op de 7 e etage zal contact gezocht worden met de architect. De bevestigingsconstructie op de andere etage s dienen nader bekeken te worden. Om ook de huurders (die pas later in het jaar hun intrek in het complex nemen) de gelegenheid te geven om mee te gaan in een collectieve aanbieding, wordt besloten om in een latere bewonersvergadering een tweetal leveranciers een presentatie te laten houden om zodoende te komen tot één leverancier die dan ineens diverse zonneschermen kan verkopen. Uiteraard zullen de kosten door de bewoners die een zonnescherm wensen zelf betaald dienen te worden. De heer Broekhuis benadrukt (nogmaals) dat het zonder toestemming van de vergadering niet is toegestaan om aan de buitenzijde (en binnenzijde) van het appartement aanpassingen te doen. De heer Broekhuis geeft aan dat de heer Hageman (ongevraagd) een goed stuk werk geleverd heeft door een concept-huishoudelijk reglement op te stellen. Het bestuur zal dit stuk als basis hanteren voor de opstelling van het huishoudelijk reglement, dat in een volgende vergadering geagendeerd zal gaan worden. Zeker daar in de beginfase van een nieuwbouwproject er waarschijnlijk niet geleefd kan worden naar de regels van een huishoudelijk reglement (i.v.m. bouwvuil, geluidsoverlast bij het klussen e.d.) roept hij de eigenaren tolerantie te betrachten in deze aanloopperiode. Pagina 3 van 6

4 7. Afvalverwerking De heer Broekhuis geeft aan dat de heer Macleane van de AVRI is uitgenodigd om toelichting te komen geven over de afvalverwerking. De heer Maclean geeft uitleg over wat de AVRIafvalverwerking zoal doet voor het verwerken van afval. Hij geeft aan dat in de diverse containerruimten afvalcontainers geplaatst zullen worden voor papier en restafval. Op het ogenblik is het niet mogelijk om alle containerruimten van containers te voorzien (vanwege het ontbreken van de verharding binnen te gaan). De heer Broekhuis geeft tot slot aan dat de eigenaren hun huisvuil in de containers en in huisvuilzakken dienen te deponeren. Bouwafval dat niet in huisvuilzakken past dient niet via de containers geloosd te worden. Voor Grofvuil dienen de bewoners zelf rechtstreeks contact op te nemen met de AVRI. Ook het plaatsen van huisvuilzakken naast de containers is niet toegestaan. Indien mocht blijken dat er te weinig containers zijn of dat de ophaalfrequentie niet voldoet, zal dit doorgegeven dienen te worden aan AVRI. 8. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering De heer Broekhuis deelt mede dat de Opstal, AVB en glasverzekering zijn afgesloten. Na overleg met het bestuur geeft hij aan dat het wenselijk is om een collectieve bestuursaansprakelijkheidverzekering af te sluiten. De heer Broekhuis heeft een offerte aangevraagd bij GHW-verzekeringen. Het verzekerd bedrag in deze offerte bedraagt ,=. Deze polis kan afgesloten worden voor een jaarpremie van 1.385,= per jaar. De heer Broekhuis geeft aan dat de particuliere bestuursleden deze verzekering wensen. De vergadering gaat akkoord met deze verzekering. 9. Rechtsbijstandsverzekering De heer Broekhuis deelt mede dat het tevens verstandig is om een collectieve rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit is vooral belangrijk als de VvE wordt gedaagd. Dan zijn in principe de advocaatkosten gedekt. Hieromtrent is ook een offerte opgevraagd bij GHWverzekeringen. De premie bedraagt 10,50 per appartement per jaar (op basis van 152 appartementen zijn alle (onder)-vve s verzekerd). In de voorwaarden staat wel vermeld dat een tweetal zaken niet verzekerd zijn, te weten: Onderling geschillen tussen de VvE s van het complex Het Heuvelhof ; Oplevergeschillen bij de nieuwbouw. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 10. Schoonmaak algemene ruimten (incl. glasbewassing) De heer Broekhuis geeft aan dat het moeilijk is om een juist bestek te vinden m.g.t. de grootte van het complex. Hoe vaak per maand schoonmaak, waar en wanneer en welke VvE wordt voor welke schoonmaakactie belast, zijn vragen die proefondervindelijk beantwoordt zullen moeten worden. De heer Broekhuis geeft aan dat er verschillende degelijke offertes zijn uitgebracht. Hij stelt wel voor om het officiële bestek nog niet vast te stellen, dit wegens de werkzaamheden die nu gaande zijn. Zodra dit allemaal achter de rug is zal er pas voor een definitief bestek gekozen worden en dan zal duidelijk worden hoe vaak er schoongemaakt moet worden. Tot die tijd wenst de heer Broekhuis de volmacht tot het kiezen van een schoonmaakonderneming te leggen bij het bestuur. De vergadering stemt hierin accoord. Pagina 4 van 6

5 11. Overige onderhoudscontracten De heer Broekhuis geeft aan dat er alle eigenaren tezamen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de instandhouding van het gehele complex. Om hieraan gevolg te kunnen geven zullen er verschillende offertes aangevraagd worden voor het onderhoud van bijvoorbeeld de liften en de onderhoud groenvoorziening. De vergadering geeft een volmacht af aan het bestuur tot het besluit nemen van de diverse onderhoudscontracten. Wel wordt het bestuur verzocht om niet onnodige contracten af te sluiten voor niet langer dan een jaar. 12. Oplevering << pauze >> Zoals de heer Broekhuis heeft aangegeven, zijn de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw reeds grotendeels opgeleverd. (met uitzondering van de parkeergarage en de bestrating). Het risico is vanaf dat moment voor de VvE (de eigenaren gemeenschappelijk). Uiteraard zijn er naast de diverse opleverpunten ook diverse garanties afgegeven. Twee van de vier liften zijn nog betimmerd. Deze kunnen gebruikt worden voor de verhuizing van spullen, de ander liften zijn in principe alleen voor personenvervoer. Hij verzoekt alle eigenaren voorzichtigheid te betrachten bij de komende periode van klussen en verhuizen. Hij verzoekt hen ook de diverse aannemers dit door de eigenaren ingehuurd worden, te wijzen op dit verzoek. De oplevering van de privé-gedeelten dienen de eigenaren zelf te verzorgen. 13. Toelichting op begroting 2006 De heer Broekhuis geeft aan dat tijdens de bestuursbijeenkomst eerder die dag een tweetal posten zijn gewijzigd ten opzichte van het reservering groot onderhoud. De reservering groot onderhoud van de Hoofd VvE gaat van ,= naar ,= en de onder-vve koopwoningen van ,= naar ,=. Hierdoor gaan de bijdragen omhoog. De bijdragen gaan varieren van 90,= tot een maximaal van 148,=. De nieuwe begrotingen zullen aan alle eigenaren verzonden worden. Hij geeft aan dat een eerste jaar zeer moeilijk begroten is (geen referentie; geen uitgewerkt bestek e.d.). 14. Vaststelling begroting 2006 De vergadering neemt de aangepaste begroting aan. Tijdens de vergadering neemt de heer Broekhuis regelmatig de startdatum van 1 mei 2006 in de mond. Daar echter de begroting is opgesteld met een startdatum van 1 april 2006 (divers kosten lopen al vanaf april) zullen de eigenaren vanaf april 2006 dienen te betalen aan de VvE. Alle leden zullen een schrijven ontvangen met betrekking tot de bijdragen zodra de bankrekeningnummers bekend zijn. 15. Benoeming kascommissie 2006 De heer Broekhuis deelt mede dat er een kascommissie gevormd moet worden door de leden, om in het voorjaar van 2007 de financiële jaarstukken over 2006 te controleren. Hij vraagt aan de aanwezige eigenaren wie de kascommissie willen vormen. De heer J. Ruiter, de heer H.N.W. van Santen en de heer J.P.S. van der Sluiszen stellen zich beschikbaar voor deze functie. De vergadering gaat hiermee akkoord. Pagina 5 van 6

6 16. Rondvraag De heer Breedveld (Kranshof 172) vraagt of er stopcontacten in de bergingsruimten zitten. De heer Broekhuis deelt mede dat er geen stopcontacten zitten in de bergingen. Wel zij er enkele stopcontacten (220V) in de bergingsgangen. Hier kan door middel van een verlengkabel wel stroom gebruikt worden. Het is niet de bedoeling dat dit voor permanent gebruik wordt 17. Sluiting Niets meer ter tafel zijnde, sluit de heer Broekhuis om 21:15 uur de vergadering. Hij wenst een ieder een behouden thuiskomst. Besluitenlijst 2.1 Vaststelling notulen d.d. 13 maart 2006: De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld 2.2 Het plaatsen van rolluiken en/of screens: Het plaatsen van rolluiken en/of screens aan de galerijzijde is niet toegestaan 2.3 Collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering: Afsluiten verzekering akkoord. 2.4 Collectieve rechtsbijstandsverzekering: Afsluiten verzekering accoord. 2.5 Schoonmaak algemene ruimten: De vergadering geeft een volmacht af van het bestuur voor het afsluiten van een contract inzake de schoonmaak en glasbewassing gemeenschappelijke ruimten. 2.6 Overige onderhoudscontracten: De vergadering geeft een volmacht af aan het bestuur voor het afsluiten van diverse contracten inzake het onderhoud. 2.7 Vaststelling begroting 2006: De vergadering stelt de begroting 2006 in aangepaste vorm vast. 2.8 Benoeming kascommissie 2006: de heer J. Ruiter, de heer H.N.W. van Santen en de heer J.P.S. van der Sluiszen. Actiepuntenlijst 2.1 Huisvuil: in afvalzakken en in de containers 2.2 Opstalverzekering: Keukens zijn niet meeverzekerd in de opstalverzekering van het pand. 2.3 Zonwering buitenzijde 2.4 Huishoudelijk reglement 2.5 Gebruik liften tijdens verhuizingen: De onbetimmerde liften alleen voor personenvervoer. Pagina 6 van 6

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

Notulen buitengewone ledenvergadering Verenigingen van

Notulen buitengewone ledenvergadering Verenigingen van Notulen buitengewone ledenvergadering Verenigingen van Notulen Eigenaren buitengewone project Het ledenvergadering Heuvelhof te Tiel. Verenigingen van Eigenaren Gehouden d.d. project 25 oktober Het 2006

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel.

Notulen algemene ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Notulen algemene ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 21 april 2008 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek VvE-Management

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: De heer S. (Sander) van Oosten ACM VvE Management B.V. Mevrouw

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Totaal inkomsten ,12

Totaal inkomsten ,12 Vereniging van Eigenaars Kleiburg 22-A tot en met 1032 (blok 72) te Amsterdam- Zuidoost Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 40.454,16 B Voorschotbijdragen eigenaars 52.497,48 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg.. tot en met. (blok..) te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars 40.

Vereniging van Eigenaars Kleiburg.. tot en met. (blok..) te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars 40. Vereniging van Eigenaars Kleiburg.. tot en met. (blok..) te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 40.455,24 B Voorschotbijdragen eigenaars 52.502,64 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013)

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 35.940,24 B Voorschotbijdragen eigenaars 4.000,08

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04 Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 108.830,04 B Voorschotbijdragen eigenaars 31.494,24 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. CR/LW NOTULEN VAN DE ACTIVERINGS VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE GRAAFSE WAARD GEBOUW MAXIMA TE BODEGRAVEN, GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2014 TE BODEGRAVEN 1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

Concept Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 17 juli 2013

Concept Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 17 juli 2013 Concept Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 17 juli 2013 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : R. van Deventer (bestuurslid) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist)

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Verslag Algemene Ledenvergadering Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2011 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015

Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015 Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 20 januari 2015 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer (bestuurslid,

Nadere informatie

BEGROTING. VvE Wooncollege, gelegen aan de Kapelweg/Bonairelaan., gevestigd te Amersfoort

BEGROTING. VvE Wooncollege, gelegen aan de Kapelweg/Bonairelaan., gevestigd te Amersfoort BEGROTING VvE Wooncollege, gelegen aan de Kapelweg/Bonairelaan., gevestigd te Amersfoort Begroting t.b.v periodieke bijdrage, periode: januari 26-3 december 26 Begroting van de uitgaven Verdeling volgens

Nadere informatie

Notulen VVE A7 vergadering van woensdag 30 november 2016

Notulen VVE A7 vergadering van woensdag 30 november 2016 VVE Velperplein A7 te Arnhem Bestuur Postadres: Velperplein 14-0 6811 AG Arnhem E-mail: bestuur@velperpleina7.nl Notulen VVE A7 vergadering van woensdag 30 november 2016 Agpt. 1. Opening, vaststellen aanwezige

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Pakket Polis VVE Chasse I 113II 113III 113IV Prof. Lorentzlaan HD ZEIST

Vereniging van Eigenaren Pakket Polis VVE Chasse I 113II 113III 113IV Prof. Lorentzlaan HD ZEIST Postbus 382, 1800 AJ Alkmaar Telefoon 072-519 40 00 voor Particulier Telefoon 079-320 84 84 voor Zakelijk Verzekeringnemer Vereniging van Eigenaren Pakket VVE Chasse 113 113I 113II 113III 113IV Prof. Lorentzlaan

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Aanwezig namens het bestuur: De heer A. Mora (voorzitter), de heer T. Korver (jr) (technische com.), Mevrouw A. Nooyens (fin. com.

Aanwezig namens het bestuur: De heer A. Mora (voorzitter), de heer T. Korver (jr) (technische com.), Mevrouw A. Nooyens (fin. com. Notulen van de Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Trekvogelweg 61/315 te Amersfoort, gehouden op dinsdag 8 mei 2006 in Kerkelijk centrum De Openhof te Amersfoort Aanwezig namens

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Stadskade aan de Piushaven te Tilburg

Vereniging van Eigenaars De Stadskade aan de Piushaven te Tilburg Vereniging van Eigenaars De Stadskade aan de Piushaven November 2016 Proficiat met de aankoop van uw appartementsrecht in het project De Stadskade aan de Piushaven! Bij een appartementsrecht heeft u te

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

Notulen ALV 7 april 2005

Notulen ALV 7 april 2005 Notulen ALV 7 april 2005 Juni 2005 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Lepelaarsingel 2 e complex, gehouden op 7 april 2005, in Wijkcentrum Holy, Aristide

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Bedrijvenverzamelgebouw Meerheide te Eersel om 19.30 uur in Zaal t Vierspan te Eersel

Notulen van de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Bedrijvenverzamelgebouw Meerheide te Eersel om 19.30 uur in Zaal t Vierspan te Eersel 1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Bedrijvenverzamelgebouw Meerheide te Eersel om 19.30 uur in Zaal t Vierspan te Eersel Gehouden d.d.: : 21 mei 2008 Voorzitter : De heer H. Verhoeven Namens

Nadere informatie