Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur."

Transcriptie

1 Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per volmacht vertegenwoordigd. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Mevrouw Veenendaal vraagt de leden om bij verhuizing door te geven aan de notaris dat hier een vereniging actief is en zij bij overdracht de beheerder verplicht zijn in te lichten. Er is gebleken dat dit niet altijd gebeurt, met als gevolg dat er pas na maanden bekend wordt dat er een nieuwe eigenaar is. Mevrouw Veenendaal stelt voor dat ook de verkopende eigenaar VvE Commitment op de hoogte van de verhuizing. Er zijn geen ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. Opmerkingen naar aanleiding van de notulen. Tijdens de vorige vergadering is er gesproken over de problemen van het parkeren. Dit is niet opgenomen in de notulen. Er zijn eigenaren die de auto parkeren op de plekken die verkocht zijn. De eigenaars van deze parkeerplekken hebben hier erg last van. Een aantal eigenaren hebben een nummerbord geplaats op de plek. Toch zijn er nog steeds mensen die hier parkeren. Tijdens het agenda punt 6 wordt uitgebreid gesproken over dit punt. 4. Bestuurswisseling Er zijn vijf bestuursleden die hebben besloten af te treden. De reden hiervan is dat zij er niet voldoende voldoening hieruit haalde en het soms zelf als negatief ervaarde. Er zijn vijf nieuwe aanmeldingen voor het bestuur nl; Mevrouw A. Zitter De heer R. Wantia Mevrouw R. Geelen De heer G. Waijer De heer J. Jongkees Mevrouw Zwanepol blijft aan. De leden gaan hiermee akkoord. 5. Financiele zaken ( zie bijlage) 5a. Verslag Kascontrolecommissie 2013 De heer Randjitsing heeft de jaarstukken 2013 gecontroleerd. Hij heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. De portokosten waren erg hoog, het verzoek om zoveel mogelijk per mail te communiceren. Mevrouw Veenendaal heeft dit inmiddels in werking gezet, door de vergaderstukken per mail te versturen. De debiteurenstand is erg hoog. Er zijn eigenaars die regelmatig te laat betalen en een grote achterstand hebben. Het voorstel van de kascommissie is om het bedrag per jaar te factureren. Tijdens punt 7 wordt de begroting besproken. Tijdens dit agenda punt zal er besloten kunnen worden dat er jaarlijks geïncasseerd wordt. Mevrouw Veenendaal bedankt de heer Randjitsing voor het uitvoeren van de controle. blz. 1

2 5b. Vaststellen jaarstukken 2013 en bestemming exploitatiesaldo Mevrouw Veenendaal geeft een uitgebreide toelichting op het opgestelde jaarverslag. Er is geen rente ontvangen in 2013, de overige ontvangsten zijn de incassokosten die zijn geïncasseerd bij de eigenaars. De VvE heeft een positief exploitatiesaldo. Besloten wordt om dit saldo toe te voegen aan het algemene reservefonds. De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Besluit: De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Besluit: De VvE heeft een positief exploitatiesaldo. Besloten wordt om dit saldo toe te voegen aan het algemene reservefonds. 5c. Dechargeverlening bestuur / beheerder Mevrouw Veenendaal geeft aan dat jaarlijks de VvE het bestuur moet dechargeren. Decharge wil zeggen dat de Algemene Ledenvergadering akkoord is gegaan met het financiële beheer door het bestuur. Om te voorkomen dat een bestuur jarenlang aansprakelijk blijft voor het gevoerde financiële beheer moet de vergadering decharge verlenen. Door decharge wordt de verantwoordelijkheid over het betreffende boekjaar bij het bestuur weggehaald. De verantwoordelijkheid komt dan bij de Algemene Ledenvergadering te liggen. De Algemene Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur / beheerder. Besluit: De Algemene Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur / beheerder. 5d. Benoeming Kascontrolecommissie 2014 De heer Randjitsing wil voor het jaar 2014 de kascontrole weer uitvoeren, mevrouw Elbers zal hem hierin ondersteunen. 5e. Machtiging tot het nemen van (rechts-)maatregelen tegen wanbetalers Mevrouw Veenendaal geeft een toelichting op dit jaarlijks terugkerende agendapunt. Jaarlijks wordt aan de Algemene Ledenvergadering de machtiging gevraagd om namens de VvE op te mogen treden tegen wanbetalers, desnoods door het nemen van rechtsmaatregelen. De Algemene Ledenvergadering verleent haar machtiging aan de beheerder. Besluit: De Algemene Ledenvergadering verleent haar machtiging aan de beheerder. 6. Onderhoudszaken De firma Kapaan heeft het afgelopen jaar het binnenterrein onderhouden. De leden zijn niet tevreden. De leden vonden het onkruid erg hoog staan terwijl volgens contract er 2 keer per jaar het onkruidbestrijding is opgenomen. Er is twijfel of de firma Kapaan wel twee keer is geweest. Mevrouw Veenendaal stelt voor af te spreken met de firma Kapaan dat er een bon moet worden afgetekend als zij het werk hebben gedaan. Afgesproken wordt om dit jaar verder te gaan met de firma Kapaan. Dit jaar 3 keer het onkruid te bestrijden en het gras 15 keer per jaar te laten maaien. Mevrouw Veenendaal adviseert de vereniging een contactpersoon aan te wijzen die het contact met Kapaan houdt. Er zijn leden die behoefte hebben aan spiegels bij de in en uitgang bij de poorten. Het bestuur heeft hier onderzoek naar gedaan en geeft een toelichting. De aanwezige leden zien hier de noodzaak niet van. Op het moment hangt er een bord wat slecht zichtbaar is. Het verzoek om deze lager te hangen, mevrouw Zitter en de heer Wantia pakken dit op. Er wordt besloten geen spiegels te plaatsen. Parkeerproblemen Er is veel ergernis omdat er leden zijn die verkeerd parkeren, mevrouw Veenendaal geeft aan dat dit een moeilijk probleem is. Er ligt een Huishoudelijk Reglement maar helaas zijn er mensen die zich hier niet aan houden. Mevrouw Veenendaal stelt voor dat het bestuur inventariseert waar de problemen liggen en deze in briefvorm aan mij toesturen. Mevrouw Veenendaal zal dan de leden aanschrijven. In eerste instantie zal dit een algemeen schrijven zijn. Als er leden blijven die zich nog niet houden aan de regels zal er een brief naar deze leden gaan. Ook is er veel geluidsoverlast. Dit is geen VvE aangelegenheid maar de leden die hier last van hebben vragen de overige leden hen te ondersteunen. "samen staan we sterk". De leden die er last hebben zijn al meerdere malen in gesprek gegaan met de veroorzakers, helaas zonder succes. Mevrouw blz. 2

3 Veenendaal vraagt ook dit probleem te inventariseren zodat zij de mensen kan aanspreken. Mevrouw Veenendaal hoopt de leden/het bestuur met deze actie hen te ondersteunen. Besluit: De firma Kapaan zal in 2014 ook het tuinonderhoud doen. Dit jaar 3 keer het onkruid te bestrijden en het gras 15 keer per jaar te laten maaien 7. Vaststellen begroting 2014 en voorschotbijdragen 2014 Mevrouw Veenendaal geeft een toelichting op de begroting 2014 De Algemene Ledenvergadering stemt in met de begroting 2014 en de verhoging in te laten gaan per 1 januari De bijdrage zal per jaar gefactureerd worden. Mochten er leden zijn die maandelijks willen betalen dienen contact op te nemen met VvE Commitment. Mevrouw Veenendaal zal de leden een brief sturen over de begroting hierna kan er contact opgenomen worden. Besluit: De Algemene ledenvergadering besluit de bijdrage jaarlijks te incasseren. Besluit: De begroting 2014 wordt goedgekeurd, de bijdrage zal per 1 januari 2014 van kracht zijn. 8. Rondvraag Er wordt verzocht te kijken of het mogelijk is de energie kosten lager te houden. Eventueel met zonne-energie of ledverlichting. Het bestuur zal hiernaar gaan kijken. Enige tijd geleden zijn er handtekeningen verzameld, met deze handtekeningen is een motie ingestuurd en deze is aangenomen door de gemeenteraad. "belofte maakt schuld". Mevrouw Manders van Arnhem Zuid is hierdoor verplicht om de infrastructuur af te maken. In eerste instantie zou er eerst gebouwd worden en hierna de infrastructuur pas aan te leggen. Dit in het bijzonder het Singelkwartier. Dit is dus gewijzigd. Voor meer informatie kunnen de leden contact opnemen met de Gemeente Arnhem. De heer Randjitsing wilt graag betrokken worden bij het onderzoek naar de Led Verlichting. Er is een schotel geplaatst in de achtertuin van een van de bewoners, volgens het huishoudelijk reglement is dit niet toegestaan. Mevrouw Veenendaal geeft aan dat zolang dit in de eigen tuin is dit mag. De mandeligheid kan hier niets aan doen. De verlichting brandt de hele nacht, er wordt gevraagd of dit anders kan. Mevrouw Veenendaal geeft aan dat de verlichting aan blijft in verband met de veiligheid. De communicatie binnen de VvE is nog steeds slecht. Het bestuur heeft een website opgesteld, helaas wordt deze slecht bezoek. Het bestuur verzoekt de leden eventuele ideeën voor een betere communicatie te delen met het bestuur. 9. Sluiting Mevrouw Veenendaal dankt iedereen voor zijn en haar komst en sluit de vergadering. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter beheerder blz. 3

4 Besluitenlijst De Algemene ledenvergadering besluit de bijdrage jaarlijks te incasseren. De Algemene Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur / beheerder. De Algemene Ledenvergadering verleent haar machtiging aan de beheerder. De begroting 2014 wordt goedgekeurd, de bijdrage zal per 1 januari 2014 van kracht zijn. De firma Kapaan zal in 2014 ook het tuinonderhoud doen. Dit jaar 3 keer het onkruid te bestrijden en het gras 15 keer per jaar te laten maaien De jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. De VvE heeft een positief exploitatiesaldo. Besloten wordt om dit saldo toe te voegen aan het algemene reservefonds. blz. 4

5 Actiepuntenlijst blz. 5

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 21 maart 2018, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 21 maart 2018, aanvang 20:00 uur. Notulen Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 21 maart 2018, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 395; aantal stemmen vertegenwoordigd: 263 (66,58 procent) 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Geresstraat 66 t/m 128 (Blok D) te Venlo. Donderdag 17 mei 2018 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Geresstraat 66 t/m 128 (Blok D) te Venlo. Donderdag 17 mei 2018 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Geresstraat 66 t/m 128 (Blok D) te Venlo Gehouden op: Vergaderlocatie: Namens Verwey Vastgoed BV: Donderdag 17 mei 2018 om 19.00 uur Muspelheim

Nadere informatie

VvE Eerste van Swindenstraat 429 t/m 461 en 471 t/m 503 te Amsterdam ( ), gevestigd te Amsterdam ( )

VvE Eerste van Swindenstraat 429 t/m 461 en 471 t/m 503 te Amsterdam ( ), gevestigd te Amsterdam ( ) Notulen Totaal aantal stemmen: 851; aantal stemmen vertegenwoordigd: 651 (76,5 procent) Aanwezig Mevrouw G.M.N. Nijenhuis, De heer J.H.G. Smit, De heer O.E. Widerberg, Ymere Wonen Oost Afwezig De heer

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 25 april 2018, aanvang 17:30 uur.

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 25 april 2018, aanvang 17:30 uur. Notulen Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 25 april 2018, aanvang 17:30 uur. Totaal aantal stemmen: 150; aantal stemmen vertegenwoordigd: 30 (20 procent) Aanwezig Zie presentielijst Overig

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 16 april 2013, aanvang 15:00 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 16 april 2013, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Noord Nederland VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1.

Nadere informatie

VvE Bloom IV De Rijpgracht te Amsterdam (1837), gevestigd te Amsterdam (1837)

VvE Bloom IV De Rijpgracht te Amsterdam (1837), gevestigd te Amsterdam (1837) Notulen VvE Bloom IV De Rijpgracht te Amsterdam (1837), gevestigd te Amsterdam (1837) Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 12 juni 2018, aanvang 14:00 uur. Totaal aantal stemmen:

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden donderdag 22 februari 2018, aanvang 10:30 uur.

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden donderdag 22 februari 2018, aanvang 10:30 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 2; aantal stemmen vertegenwoordigd: 2 (100 procent) Aanwezig Woningen Hoek Prinsesseweg/Wilhelminakad (1) Volmacht afgegeven Project Trias B.V. (1) Overig aanwezig Mevrouw

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 3 april 2017 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden maandag 5 maart 2018, aanvang 19:00 uur.

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden maandag 5 maart 2018, aanvang 19:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 139; aantal stemmen vertegenwoordigd: 71 (51,08 procent) 1. Opening en benoeming Voorzitter van de Vergadering De heer E.G. Zaagsma opent de Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

N O T U L E N. : Doopsgezinde Gemeente aan de Noordmolenwerf 3 te Rotterdam

N O T U L E N. : Doopsgezinde Gemeente aan de Noordmolenwerf 3 te Rotterdam N O T U L E N Vergadering : Vereniging van Eigenaars Noordmolenwerf te Rotterdam Datum vergadering : 29 september 2008 Locatie Aanwezig : Doopsgezinde Gemeente aan de Noordmolenwerf 3 te Rotterdam : Van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 13 maart 2018, aanvang 10:00 uur.

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 13 maart 2018, aanvang 10:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars van het Gebouw Bentinckstraat 51, te Amsterdam. Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 13 maart 2018, aanvang 10:00 uur. Totaal aantal stemmen: 5; aantal

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Mauritius te Zaandam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Mauritius te Zaandam. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Mauritius te Zaandam. Datum : Donderdag 23 maart 2017 Locatie : : Buurthuis De Kolk, Klampersstraat 1, 1506 VP Zaandam. Aanvang

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 12 juni 2018, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 12 juni 2018, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van eigenaars Griegplein 1 tot en met 290 (8354) Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 12 juni 2018, aanvang 19:30 uur. 1. Opening en vaststellen aanwezige stemgerechtigden

Nadere informatie

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden donderdag 12 juli 2018, aanvang 19:00 uur.

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden donderdag 12 juli 2018, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Bergsingel Woningen, gevestigd te Rotterdam (8-0011) Notulen van de Tweede vergadering, gehouden donderdag 12 juli 2018, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 139; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering VvE Hoog Enghendael IV Datum vergadering Aanvang 29-11-2018 20:00 Opkomst Aanwezig Rubenslaan 148; Albert Cuyplaan 41; Rubenslaan 126; Rubenslaan 118; Albert Cuyplaan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Agenda Algemene leden vergadering 2018 Donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststellen agenda. 4. Notulen

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Beheervereniging de Bomenweide 14 maart 2018 Algemene ledenvergadering Het bestuur, bestaande uit Edwin de Jong (penningmeester) Dirk-Jan Niggebrugge (voorzitter) Justin van Zeeland

Nadere informatie

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA Handleiding online VvE-eigenarenpagina Inhoud Inloggen 4 Eigenarenpagina 6 Hoofdmenu 7 Prikbord 7 Belangrijke Documenten 7 Mijn Gegevens 7 Administratief Beheer 8

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 31 januari 2018, aanvang 19:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 31 januari 2018, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Bergsingel Parkeergarage, gevestigd te Rotterdam (8-0012) Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 31 januari 2018, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 168; aantal

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016.

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. 1. Opening, mededelingen. De voorzitter heet een ieder van harte welkom, een hartelijk welkom aan dhr. Heman Kreuzen oud lid van de Arnhemse Boys en geeft

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging van de Michaelschool 26 september 2018 Michaël School Kerklaan 33 De Bilt

Notulen Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging van de Michaelschool 26 september 2018 Michaël School Kerklaan 33 De Bilt Notulen Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging van de Michaelschool 26 september 2018 Michaël School Kerklaan 33 De Bilt 1. Opening De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering. De aanwezigen

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen. Jaarvergadering VVE Binnenhof d.d. 10 mei 2017

Notulen. Jaarvergadering VVE Binnenhof d.d. 10 mei 2017 Notulen Jaarvergadering VVE Binnenhof d.d. 10 mei 2017 Locatie: Aanwezig: Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem 4 parkeerders + 11 volmachten welke in totaal 15 van de 55 stemmen vertegenwoordigen

Nadere informatie

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019 Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019 Van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op maandag 24 juni 2019 om 16:30 uur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon.

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 1 In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 18 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Notulen NEVIR ALV 2017

Notulen NEVIR ALV 2017 Notulen NEVIR ALV 2017 Van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 9 juni 2017 te Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam.

Nadere informatie

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017 DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018

Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018 Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018 De Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse e.o. wordt ondersteund door het Reumafonds en de gemeente Nissewaard en is lid van Ieder(in) (landelijk netwerk

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 24 juni 2008, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Mauritius

Vereniging van Eigenaren Mauritius Vereniging van Eigenaren Mauritius Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Dinsdag 7 februari 2012, 21.15 uur. Locatie : Stichting Exploitatie Hoornseveld, (v.v. Hellas Sport ), Clubgebouw de Corner,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene leden vergadering van de stichting ECOLIFE Arnhem. Locatie: Hommelsestraat 19 6828 AJ Arnhem, om 19:00 uur.

Notulen van de Algemene leden vergadering van de stichting ECOLIFE Arnhem. Locatie: Hommelsestraat 19 6828 AJ Arnhem, om 19:00 uur. ST.ECOLIFE Vergadering ST ECOLIFE Datum 04-04-2015 Notulen van de Algemene leden vergadering van de stichting ECOLIFE Arnhem. Locatie: Hommelsestraat 19 6828 AJ Arnhem, om 19:00 uur. 1- Opening en vaststelling

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Handelsregister: Alkmaar 40.63.48.67 MBSOV Bezoekadres: Verenigingsgebouw Dukdalf Hoofdgracht 1 1781 AA DEN

Nadere informatie

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een Verslag Onderwerp VvE Viermeren Datum vergadering 25 maart 2014 Afwezig Hage (huisnr 10), de Waal (huisnr 16), Groeneveld (huisnr 12, machtiging), Blonk (huisnr 34), Blankestein (huisnr 36), van der Lek

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering Datum: Tijd: Plaats: Genodigden: Aanwezigen: Toehoorders: 04 maart 2015 20:00 21:30, inloop vanaf 19.30 uur Het Achterom, Wijchen Bestuur, 25 blokhoofden, administrateur

Nadere informatie

2. In memoriam en mededelingen De voorzitter gedenkt de acht leden die ons in het jaar 2017 zijn ontvallen.

2. In memoriam en mededelingen De voorzitter gedenkt de acht leden die ons in het jaar 2017 zijn ontvallen. Notulen 40 ste Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Zaterdag 17 maart 2018 1. Opening De voorzitter heet eenieder welkom op deze 40 ste Algemene Ledenvergadering van de

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Model Beheerderovereenkomst Vereniging van Eigenaars

Model Beheerderovereenkomst Vereniging van Eigenaars 2010 Model Beheerderovereenkomst Vereniging van Eigenaars Inhoudsopgave Overeenkomst tussen partijen. Artikel 1. De Overeenkomst. 1.1. Duur van de overeenkomst. 1.2. Opzegtermijn. 1.3. Schorsing & ontslag

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Dinsdag 14 mei 2013

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Dinsdag 14 mei 2013 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Dinsdag 14 mei 2013 1. Opening Met een welkom aan onze ereleden, de heren Rijkenberg en Verduin, opent de voorzitter de

Nadere informatie