Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering "

Transcriptie

1 kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam Adres Postcode Woonplaats Datum: dag maand jaar Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> Geachte heer/mevrouw, Graag nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van eigenaars van de '<naam VVE> gevestigd in <plaats>. De vergadering wordt gehouden op <datum ALV>, op. De aanvang van de vergadering is: <tijdstip>. De agendapunten 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen van het aantal vertegenwoordigde stemmen 3. Activeren van de VvE 4. Benoemen van de beheerder en de voorzitter 5. Verzekering van het pand 6. Onderhoud 7. Financiën vaststellen van de bijdrage vaststellen van de maandelijkse voorschotbijdrage 8. Rondvraag 9. Vervolgafspraken en sluiting In de vergadering worden de volgende besluiten gevraagd: 1. <Toelichting op de gevraagde besluiten per agendapunt> 2. <Toelichting op de gevraagde besluiten per agendapunt> Aandachtspunten De aanwezige eigenaren nemen in de vergadering uitsluitend rechtsgeldige besluiten over zaken die op de agenda staan. In de splitsingsakte staat vermeld hoeveel stemmen elke eigenaar heeft en hoeveel stemmen nodig zijn om geldige besluiten te nemen. Indien het benodigde aantal stemmen tijdens de vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt volgens het reglement een tweede vergadering belegd. Op die vergadering mogen de eigenaren wél rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stem men. Besluiten zijn bindend voor alle eigenaren.

2 Bij deze agenda vindt u een volmacht. Indien u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de volmacht in te vullen en mee te geven aan een eigenaar die de vergadering bezoekt? Uw stem telt in dat geval toch mee. Ik verzoek u de gevolmachtigde op de hoogte te stellen van uw mening over de in de agenda genoemde onderwerpen. Van de vergadering worden beknopte notulen gemaakt. Ik reken op uw komst. En nogmaals, denkt u bij verhindering aan het geven van een volmacht? Met vriendelijke groet, < Naam organisator > Bijlage: Volmacht 2: Uitnodiging tweede Algemene Ledenvergadering (indien onvoldoende stemmen) Naam Adres Postcode Woonplaats Datum: dag maand jaar Betreft: Uitnodiging Tweede Algemene Ledenvergadering <naam VvE> Geachte heer/mevrouw, Op de vergadering van uw Vereniging van Eigenaren op <datum> waren onvoldoende eigenaren aanwezig om rechtsgeldige besluiten te nemen. Volgens <artikelnummer, lidnummer> van het reglement van splitsing nodigen wij u daarom uit voor een reglementaire (verplichte) tweede vergadering. De vergadering wordt gehouden op <datum ALV>, op. De aanvang van de vergadering is: <tijdstip>. Als bijlagen verstuur ik de agenda en een volmacht mee. Aandachtspunten De aanwezige eigenaren nemen uitsluitend rechtsgeldige besluiten over zaken die op de agenda staan. In de splitsingsakte staat vermeld hoeveel stemmen elke eigenaar heeft en hoeveel stemmen nodig zijn om geldige besluiten te nemen. De besluiten van deze reglementaire tweede vergadering zijn wél rechtsgeldig, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. Besluiten zijn bindend voor alle eigenaren. Bij deze brief vindt u ook een volmacht. Indien u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de volmacht in te vullen en mee te geven aan een eigenaar die de vergadering bezoekt? Uw stem telt in dat geval toch mee. Ik verzoek u de gevolmachtigde op de hoogte te stellen van uw mening over de in de agenda genoemde onderwerpen. Van de vergadering worden beknopte notulen gemaakt. Ik reken op uw komst. En nogmaals, denkt u bij verhindering aan het geven van een volmacht? Met vriendelijke groet, < Naam organisator > Bijlage: Volmacht

3 3: Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren <naam VVE> Datum: <datum en tijd> Locatie: <locatie> 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen aantal vertegenwoordigde stemmen 3. Activeren van de VvE 4. Benoemen bestuurde, beheerder en commissieleden 5. Verzekeringen 6. Onderhoud 7. Financiën. vaststellen van de bijdrage. vaststellen van de maandelijkse voorschotbijdrage 8. Rondvraag 9. Vervolgafspraken en sluiting Volmacht Vereniging van Eigenaren <naam VvE> Ondergetekende: tel.nr.: Eigenaar / eigenaresse van het appartement Adres: machtigt Naam: om namens hem / haar besluiten te nemen tijdens de vergadering op <datum> om <tijd> en eventuele reglementaire tweede vergadering (als er tijdens deze vergadering niet voldoende eigenaren aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen). Datum: Plaats: Handtekening: Maakt u gebruik van deze volmacht? Wilt u uw gevolmachtigde dan in kennis stellen van uw standpunten over de geagendeerde onderwerpen? 4: Agenda Tweede Algemene Ledenvergadering - Agenda van de reglementaire tweede Algemene Ledenvergadering - Vereniging van Eigenaren <naam VVE> Datum: <datum en tijd> Locatie: <locatie> 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen aantal vertegenwoordigde stemmen 3 Activeren van de VvE 4 Benoemen bestuurder, beheerder en commissieleden 5 Verzekeringen 6 Onderhoud 7 Financiën vaststellen van de bijdrage vaststellen van de maandelijkse voorschotbijdrage 8 Rondvraag 9 Vervolgafspraken en sluiting

4 Volmacht Vereniging van Eigenaren <naam VvE> Ondergetekende: tel.nr.: Eigenaar / eigenaresse van het appartement Adres: machtigt Naam: om namens hem / haar besluiten te nemen tijdens de vergadering op <datum> om <tijd> en eventuele reglementaire tweede vergadering (als er tijdens deze vergadering niet voldoende eigenaren aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen). Datum: Plaats: Handtekening: Maakt u gebruik van deze volmacht? Wilt u uw gevolmachtigde dan in kennis stellen van uw standpunten over de geagendeerde onderwerpen? 5: Notulen Algemene Ledenvergadering - Notulen van de Algemene Ledenvergadering - Vereniging van Eigenaren <naam VVE> Datum: <datum en tijd> Locatie: <locatie> Aanwezig: <De heer/mevrouw naam aanwezige>, <De heer/mevrouw naam aanwezige> Volmacht:: <De heer/mevrouw naam gemachtigde>, <De heer/mevrouw naam gemachtigde> Afwezig: <De heer/mevrouw naam afwezige>, <De heer/mevrouw naam afwezige> 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen aantal vertegenwoordigde stemmen Totaal aantal stemmen binnen VvE: <aantal stemmen o.b.v. stemverdeling splitsingsakte> Aantal stemmen aanwezig/vertegenwoordigd: <aantal aanwezig stemmen o.b.v verdeling splitsingsakte> <De heer/mevrouw naam organisator>, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze Algemene Ledenvergadering. Eigenaar <naam eigenaar> heeft een volmachtverklaring afgegeven. Volgens de presentielijst zijn er voldoende stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd om rechtsgeldige besluiten te nemen.

5 3. Activeren VvE De aanwezige eigenaren nemen het besluit om hun VvE te activeren. De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is: <datum>. Wel gelden er nog een aantal wettelijke eisen waaraan de VvE moet voldoen voordat deze echt actief is. Denk aan het afsluiten van een verzekering, de reserveringsplicht voor onderhoud en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Verplichte inschrijving Kamer van Koophandel De door de vergadering (hieronder) gekozen bestuurder/voorzitter van de Vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is namelijk wettelijk verplicht dat elke VvE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat een VvE deelneemt aan het economisch verkeer. Inschrijving kost 26,14 (prijspeil 2010) en komt ten laste van de VvE. 4. Benoemen bestuurder, beheerder en commissieleden Bij besluit van de vergadering worden de volgende eigenaren benoemd: Voorzitter bestuur: Technische commissie: Kascommissie: De vereniging besluit zelfstandig het VvE-beheer uit te laten voeren door voorzitter/bestuurder en geen externe VvE-beheerder aan te stellen voor ondersteuning. 5. Verzekeringen De vereniging stelt vast dat het onduidelijk is of zij voldoende verzekerd is. Afgesproken wordt dat iedere eigenaar een offerte kan opvragen voor een collectieve opstal- (extra uitgebreid), WA en Rechtsbijstandverzekering. Een kopie van de binnengekomen offertes gaat naar de voorzitter. In de volgende vergadering nemen de eigenaren hierover een besluit. Indien mogelijk sluit de voorzitter een tijdelijke overbruggingspolis af. 6. Onderhoud De eigenaren stellen vast dat zij de volgende onderhoudsklachten hebben: - <onderhoudsklacht> - <onderhoudsklacht> De vergadering wil graag dat het volgende aan onderhoud wordt uitgevoerd: - <beschrijving onderhoud> - <beschrijving onderhoud> en vraagt de voorzitter om op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering ter besluitvorming offertes aan de eigenaren voor te leggen. De voorzitter neemt de onderhoudskosten op in de nog op te stellen begroting voor <jaartal>. De vergadering besluit een meerjarenonderhoudsprognose te laten opstellen, zodat de eigenaren weten welk onderhoud er de komende jaren gepland staat en wat de kosten daarvan bedragen. De voorzitter vraagt offertes op voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsprognose. De Vereniging is wettelijk verplicht om te reserveren voor onderhoud. Eigenaren besluiten het definitieve

6 bedrag vast te stellen als er een meerjarenonderhoudsplanning is opgesteld. 7. Financiën De voorzitter wil op de eerstvolgende ledenvergadering de begroting vaststellen voor <jaartal>. De eigenaren krijgen de begroting vooraf toegestuurd, samen met de uitnodiging, zodat zij op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering hierover een besluit kunnen nemen. De eigenaren spreken af alvast < >als voorlopige VvE-bijdrage te storten. De voorzitter opent een bankrekening op naam van de VvE en informeert de eigenaren over het bankrekeningnummer. 8. Rondvraag heeft de volgende vraag: <beschrijving vraag>. 9. Vervolgafspraken en sluiting De nieuwe voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Deze notulen zijn vastgesteld op de vergadering van <datum>. voorzitter bestuurder kluis

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie