: Algemene ledenvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Algemene ledenvergadering"

Transcriptie

1 NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg, Timorplein 21 te AMSTERDAM 1. Opening, vaststellen aanwezige stemmen en vergadervoorzitter De beheerder, Ron van de Rol, opent de vergadering om 19:10 uur en heet alle aanwezige eigenaren van harte welkom. Er zijn 421 van de 960 stemmen vertegenwoordigd tijdens de vergadering. Dit betekent dat conform het geldende modelreglement 2006 er rechtsgeldige reguliere besluiten kunnen worden genomen. Er zijn 3 eigenaren die een volmacht hebben afgegeven. De leden verzoeken de beheerder om de vergadering voor te zitten. Besluit: De vergadering besluit om de beheerder te benoemen tot vergadervoorzitter. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen - Onderzoek naar de kruipruimte De beheerder heeft dit punt in overleg met het bestuur op de agenda geplaatst omdat er in afgelopen jaar een aantal panden in de Indische buurt problemen hebben gehad met zwam aantasting in de kruipruimtes. De beheerder adviseert om steekproefsgewijs een aantal inspecties uit te voeren om te staat van de kruipruimtes en de aanwezigheid van zwam te inventariseren. De vergadering kan zich goed vinden in het advies en ziet graag dat deze inspecties worden uitgevoerd. Als blijkt dat het pand kritisch is aangetast dat zal de er een extra ALV worden uitgeschreven om hierover op korte termijn te kunnen besluiten. Bij een lage/matige aantasting zal het besluit worden genomen in de algemene ledenvergadering van De beheerder zal in overleg met het bestuur de inspecties gaan uitzetten. - Evaluatie duivenprobleem Het bestuur wil graag evalueren op het aanbrengen van de duivennetten. Een aantal eigenaren op de begane grond hebben aangegeven extra veel last te hebben van duiven. Dit wordt echter verder besproken bij agendapunt 11. Op sommige plekken sluiten de netten niet goed af en ontstaan er kieren en gaten waar de duiven alsnog doorheen komen. De beheerder adviseert om contact op te nemen met de leverancier van de duivennetten. De leverancier is de firma Traas ongediertebestrijding en is te bereiken via Een van de eigenaren is aan het uitzoeken of het mogelijk is om de netten individueel te kunnen bedienen. Pagina 1 van 10

2 - Beleid omtrent uitbouwen Steeds meer appartement eigenaren op de begane grond zijn voornemend om een uitbouw te plaatsen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de vergadering een uitbouw te plaatsen. Eigenaren kunnen toestemming krijgen door het verzoek te agenderen voor de algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering moeten er een aantal documenten worden aangeleverd zoals, de omgevingsvergunning, constructieberekening, impressie tekeningen en een omschrijving van gebruikte kleuren en het afwerkingsniveau. Zonder deze stukken wordt er geen toestemming gegeven. - Hang en sluitwerk Tijdens het planmatig onderhoud in 2015 is het hang en sluitwerk gecontroleerd van alle woningen. Een aantal bewoners hebben aangegeven niet te willen meewerken met de controle. De vergadering is van mening dat reparaties bij deze woningen aan het hang en sluitwerk niet worden betaald vanuit de VvE. Er is een lijst beschikbaar van de woningen die wel en de woningen die niet hebben meegewerkt. De beheerder zal deze lijst delen op het web portaal. - Scheuren in de privé gedeelten. De eigenaar van de Djambistraat 31-3 meldt dat sinds de verbouwing van de Djambistraat 31-HS er scheuren zijn ontstaan in het privé gedeelte. Het vermoeden is dat één van de scheuren door de gehele woning scheidende wand heen gaat aangezien de het naastgelegen appartement op exact dezelfde plek een scheur heeft. De eigenaar van de Djambistraat 31-3 wil deze scheur graag laten inspecteren of deze niet verder zal scheuren met meer schade als gevolg. Aangezien het om een dragende muur gaat verzoekt de eigenaar van Djambistraat 31-3 om de inspectie via de VvE te laten lopen. Actie: De beheerder zal in overleg met het bestuur opdracht geven voor inspecties in de kruipruimten naar de aanwezigheid van zwam en schimmels. Actie: De beheerder zal een opdracht verstrekken aan een constructeur om de scheur in de woningscheidende wand bij de Djambistraat 31-3 te laten inspecteren. 4. Vaststellen notulen extra ledenvergadering De notulen van de vorige vergadering d.d. 8 oktober 2015 moet worden vastgesteld. De beheerder vraagt of er op- en aanmerkingen zijn. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken. Besluit: De notulen van 8 oktober 2015 worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken en ondertekend door het bestuur. Pagina 2 van 10

3 5. Vaststellen notulen 2e extra ledenvergadering De notulen van de vorige vergadering d.d. 30 oktober 2015 moet worden vastgesteld. De beheerder vraagt of er op- en aanmerkingen zijn. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken. Besluit: De notulen van 30 oktober 2015 worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken en ondertekend door het bestuur. 6. Vaststellen notulen extra ledenvergadering De notulen van de vorige vergadering d.d. 30 december 2015 moet worden vastgesteld. De beheerder vraagt of er op- en aanmerkingen zijn. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken. Besluit: De notulen van 30 december 2015 worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken en ondertekend door het bestuur. 7. Vaststellen jaarrekening 2015 De beheerder bedankt de kascommissie voor het controleren van de jaarstukken. De kascommissie krijgt complimenten voor de goed uitgevoerde controle. De kascommissie geeft een uitgebreid verslag van de uitgevoerde kascontrole en adviseert de vergadering om de jaarrekening 2015 goed te keuren. De vergadering volgt het advies van de kascommissie en besluit om de jaarrekening 2015 met een balanstotaal van ,92 vast te stellen. Er is een positief exploitatieresultaat van 5.378,22, dit resultaat is met name ontstaan door de rentebaten over het spaargeld. De vergadering besluit om het positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan reservefonds algemeen. De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid van Besluit: De vergadering stelt de jaarrekening 2015 met een balanstotaal van ,92 vast en laat deze ondertekenen door het bestuur. Besluit: De vergadering besluit om het positief exploitatieresultaat van 5.378,22 ten gunste van het reservefonds algemeen te laten komen. Besluit: De vergadering verleent decharge aan het bestuur het gevoerde financiële beleid van Benoeming bestuur en commissies De beheerder bedankt de leden van het bestuur en de commissie voor hun inzet van het afgelopen jaar en vraagt of de leden hun functies willen behouden. Mevrouw Zonneveld en de heer Admiraal stellen zich wederom beschikbaar als bestuurslid. Mevrouw Kerdijk en mevrouw Fonds stellen zich wederom beschikbaar als kandidaten voor de kascommissie. De heer Admiraal en de heer Koelman stellen zich nog een jaar beschikbaar als technische commissie. De beheerder geeft aan dat het bestuur tot maximaal 2.500,- incl. btw mandaat heeft voor het treffen van noodzakelijk voorzieningen of reparaties. Besluit: De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Admiraal en mevrouw Zonneveld tot bestuur van de vereniging. Pagina 3 van 10

4 Besluit: De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de Mevrouw Kerdijk en mevrouw Fonds tot leden van de kascommissie. Besluit: De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Admiraal en de heer Koelman tot leden van technische commissie. Besluit: De vergadering verleent het bestuur mandaat om tot 2.500,- incl. btw voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen. 9. Bespreken juridische bijstand De VvE kan een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor juridische bijstand bij geschillen. De leden besluiten om deze af te sluiten bij de huidige pakketpolis. De beheerder zal de verzekering in contact brengen met het bestuur voor het afsluiten van een rechtsbijstand. De vergadering verleent het bestuur mandaat om de verzekering af te sluiten. Besluit: De vergadering besluit een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Besluit: De vergadering verleent het bestuur mandaat om de rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Actie: De beheerder zal het bestuur in contact brengen met de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een rechtsbijstand verzekering. 10. Afsluiten dak contract De vergadering kan een contract afsluiten bij een dakdekker om de technische staat van het dak jaarlijks te laten inspecteren. De beheerder heeft een offerte aangevraagd bij de firma Elro dakbedekkingen. De firma zal ieder jaar het dak beoordelen en dit rapporteren aan de VvE door middel van een foto rapportage. De leden hebben kort overleg over de noodzaak van een dak contract. De leden komen tot de conclusie om het contract af te sluiten en ieder jaar te evalueren of het nodig is. De vergadering besluit om het dak contract met de firma Elro af te sluiten. Besluit: De vergadering gaat akkoord met de offerte van firma Elro dakbedekkingen voor het afsluiten van een dak contract. 11. Duivenprobleem begane grond Na het ophangen van de duivennetten ervaren de woningen op de begane grond extra veel overlast van Duiven. De duiven gebruiken de constructie van de bovengelegen balkons omdat daar geen duivenwerking is aangebracht. De beheerder heeft de firma Traas ongediertebestrijding gevraagd om een passende oplossing te bieden en een offerte aan te leveren. De offerte die is aangeleverd blijkt niet van de firma Traas te zijn maar van de firma Jomol ongedierte bestrijding. Het bestuur geeft aan geen goed gevoel te hebben bij de offerte. De offerte is verstuurd vanuit de eigen firma van het contactpersoon bij Traas namelijk de firma Jomol ongediertebestrijding en niet vanuit de firma Traas ongediertebestrijding. Mevrouw Kerdijk, eigenaar van de Djambistraat 31-3 vindt de offerte van Jomol niet nodig. Ze en geeft aan dat het veel voordeliger is om zelf duivenpinnen aan te schaffen en te plaatsen. Eigenaren van de begane grond die graag duivenwering willen kunnen zich bij haar melden via het mail adres: Eigenaren van de Pagina 4 van 10

5 begane grond kunnen ook zelf de duivenpinnen aanschaffen en monteren. De gemaakt kosten voor de materialen worden vanuit de VvE vergoed. Besluit: De vergadering gaat niet akkoord met de offerte van firma Traas ongediertebestrijding voor het aanbrengen van duivenwerking op de begane grond. Besluit: Eigenaren die besluiten om zelf duivenpennen aanschaffen en te monteren kunnen deze kosten vergoed krijgen vanuit de VvE. 12. Factuur Soendastraat De eigenaar van de Soendastraat 16-HS heeft aangegeven bij het bestuur om dit agendapunt te laten vervallen. 13. Verzoek van de Soendastraat 14-2 De eigenaar van de Soendastraat 14-2 is voornemend om een muur te verwijderen tussen de keuken en woonkamer. Het betreft een dragende muur en conform de Akte van splitsing artikel 22 lid 1 is iedere op-, aan-, onder of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de vergadering verboden. Er is in opdracht van de eigenaar van de Soendstraat 14-2 een constructie berekening gemaakt door de firma MD bouwconstructie. Een eigenaar vraagt zich af of er is onderzocht of de boven en onder gelegen appartementen al een doorbraak hebben gemaakt. Dit heeft mogelijk invloed op de constructieberekening. De andere aanwezige eigenaren vinden het belangrijk dat eventuele bestaande doorgangen worden meegenomen in de berekening. De eigenaar van de Soendastraat 14-2 zal het bouwkundig adviesbureau vragen om hiermee aan de slag te gaan en om afspraken te maken met de eigenaren van 2 en 3 hoog. Het bestuur verzoekt de beheerder om een overeenkomst op te stellen om alle verantwoordelijkheden met betrekking tot schade en onderhoud vast te leggen. Het bestuur krijgt mandaat om deze overeenkomst namens de vereniging te ondertekenen en hiermee de toestemming voor het doorbreken van de dragende muur te bekrachtigen. Besluit: De vergadering verleent het bestuur mandaat om namens de vereniging een overeenkomst te ondertekenen en daarmee de toestemming voor het doorbreken van de dragende muur te bekrachtigen. Actie: De eigenaar van de Soendastraat 14-2 zal het bouwkundig adviesbureau opdracht geven om met de nieuwe gegevens een berekening te maken en deze gegevens te delen met de beheerder en het bestuur. Actie: De beheerder zal een overeenkomst opstellen en opsturen aan de eigenaar van de Soendastraat 14-2 en het bestuur. 14. Keuren van de hijsbalken Het complex beschikt over 20 houten hijsbalken en 20 stalen hijsbalken. Tijdens het planmatig onderhoud in 2015 is geconstateerd dat een aantal hijsbalken erg slecht waren. De VvE kan aansprakelijk worden gesteld voor schade wanneer bij gebruik een hijsbalk breekt terwijl het maximale hijsvermogen niet is overschreden. Het is niet duidelijke of de aansprakelijkheidsverzekering dekking bied voor hijsbalken die niet of niet tijdig zijn gekeurd. Indien de VvE wenst om de hijsbalken te blijven gebruiken dan bestaat er de Pagina 5 van 10

6 mogelijkheid om de hijsbalken te laten keuren. Het keuringsrapport wordt afgegeven over een periode van 5 jaar. De beheerder heeft een offerte aangevraagd bij de firma Hanebalk. De kosten voor het keuren komt op een totaal van ,- excl. btw. en inclusief ,20. De kosten zijn inclusief het huren van een hoogwerker, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het reserveren van parkeerplekken en het plaatsen van rijplaten. Er volgt een uitgebreide discussie over de offerte en de keuring. De vergadering ziet graag nog een tweede offerte om de offerte van Hanebalk beter te kunnen beoordelen. De leden komen niet tot een eenduidig besluit en de beheerder verzoekt de leden om te gaan stemmen. Er zijn 66 stemmen tegen het keuren van de hijsbalken en 355 stemmen voor het keuren van de hijsbalken. De vergadering besluit met een met een meerderheid van stemmen om de hijsbalken te laten keuren en verleent het bestuur mandaat om tot maximaal ,20 incl. btw akkoord te kunnen gaan met een offerte. De beheerder zal een tweede offerte opvragen. De beheerder zal tevens alle eigenaren aanschrijven om de hijsbalken niet te gebruiken en te wachten op de uitkomsten van de keuring en de acties die de VvE onderneemt. Besluit: De vergadering besluit om de hijsbalken te laten keuren en verleent het bestuur mandaat om tot maximaal ,20 incl. btw akkoord te kunnen gaan met een offerte. Actie: De beheerder zal een tweede offerte opvragen. 15. Standleidingen onderzoek Al enige tijd is het bestuur bezig met een onderzoek naar de status van de standleidingen. Er is nog steeds een wens om deze d.m.v. een camera inspectie te bekijken en te beoordelen. De beheerder heeft een offerte opgevraagd bij de firma RRS en van der Wal riooltechniek. Er zit een groot verschil tussen de offerte van de firma RRS en de firma Van der Wal. De firma RRS heeft een offerte aangeleverd naar aanleiding van een afspraak op locatie en zal naast de camera inspectie ook de standleidingen reinigen. Een ander groot verschil is dat RSS alle standleidingen gaat onderzoeken en van der Wal een steekproef zal doen bij 4 standleidingen. De vergadering is van mening dat het veel efficiënter is om alle leidingen te laten reinigen en te controleren. Een eigenaar ziet geen noodzaak in het onderzoek en onthoud zich van stemmen. De vergadering besluit met een met een meerderheid van stemmen om akkoord te gaan met de offerte van RRS. Besluit: De vergadering besluit om de standleidingen te laten onderzoeken en kiest voor de offerte van RRS. Pagina 6 van 10

7 16. Vaststellen begroting 2017 en VvE bijdrage De begroting dient als basis voor de vaststelling van de maandelijkse bijdrage die iedere eigenaar aan de VvE moet betalen. De vergadering neemt een besluit omtrent de begroting 2017 en stelt de voorschotbijdrage vast voor De beheerder geeft een korte toelichting op de begroting De leden willen graag de het contract met de firma Elro en de rechtsbijstand wordt opgenomen in de begroting. De beheerder zal ervoor zorgen dat de begroting hierop wordt aangepast. De verandering verleent het bestuur mandaat om de aangepaste begroting 2017 goed te keuren. Besluit: De vergadering besluit om de begroting 2017 niet goed te keuren en te vullen met de kosten voor het dak contract en rechtsbijstand. Besluit: De vergadering verleent het bestuur mandaat om de aangepasten begroting 2017 goed te keuren. Actie: De beheerder zal de begroting 2017 laten aanpassen. 17. Vaststellen incassoprocedure De beheerder geeft een toelichting op de doorlopende machtiging tot het nemen van incassomaatregelen. Hiermee wordt de Alliantie VvE diensten door de vereniging gemachtigd om de incassoprocedure in gang te zetten, zodra een eigenaar niet tijdig de VvE bijdrage voldoet. De machtiging is in 2015 op de algemene ledenvergadering door de VvE afgegeven. 18. Sluiting De vergadervoorzitter sluit de vergadering. Vastgesteld in de vergadering van: Datum: Naam: Handtekening: Pagina 7 van 10

8 Besluitenlijst Besluiten naar aanleiding van de Algemene ledenvergadering gehouden op 05 april Kenmerk Besluit Datum besluit BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL De vergadering besluit om de beheerder te benoemen tot vergadervoorzitter. De notulen van 8 oktober 2015 worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken en ondertekend door het bestuur. De notulen van 30 oktober 2015 worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken en ondertekend door het bestuur. De notulen van 30 december 2015 worden vastgesteld als waarheidsgetrouwe weergave van hetgeen is besproken en ondertekend door het bestuur. De vergadering stelt de jaarrekening 2015 met een balanstotaal van ,92 vast en laat deze ondertekenen door het bestuur. De vergadering besluit om het positief exploitatieresultaat van 5.378,22 ten gunste van het reservefonds algemeen te laten komen. De vergadering verleent decharge aan het bestuur het gevoerde financiële beleid van De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Admiraal en mevrouw Zonneveld tot bestuur van de vereniging. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de Mevrouw Kerdijk en mevrouw Fonds tot leden van de kascommissie. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Admiraal en de heer Koelman tot leden van technische commissie. De vergadering verleent het bestuur mandaat om tot 2.500,- incl. btw voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen. De vergadering besluit een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Pagina 8 van 10

9 BSL De vergadering verleent het bestuur mandaat om de rechtsbijstandverzekering af te sluiten. BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL BSL De vergadering gaat akkoord met de offerte van firma Elro dakbedekkingen voor het afsluiten van een dak contract. De vergadering gaat niet akkoord met de offerte van firma Traas ongediertebestrijding voor het aanbrengen van duivenwerking op de begane grond. Eigenaren die besluiten om zelf duivenpennen aanschaffen en te monteren kunnen deze kosten vergoed krijgen vanuit de VvE. De vergadering verleent het bestuur mandaat om namens de vereniging een overeenkomst te ondertekenen en daarmee de toestemming voor het doorbreken van de dragende muur te bekrachtigen. De vergadering besluit om de hijsbalken te laten keuren en verleent het bestuur mandaat om tot maximaal ,20 incl. btw akkoord te kunnen gaan met een offerte. De vergadering besluit om de standleidingen te laten onderzoeken en kiest voor de offerte van RRS. De vergadering besluit om de begroting 2017 niet goed te keuren en te vullen met de kosten voor het dak contract en rechtsbijstand. De vergadering verleent het bestuur mandaat om de aangepasten begroting 2017 goed te keuren. Pagina 9 van 10

10 Actiepuntenlijst Actiepunten naar aanleiding van de Algemene ledenvergadering gehouden op 05 april Actie Actiehouder Uitvoerdatum De beheerder zal in overleg met het bestuur opdracht geven voor inspecties in de kruipruimten naar de aanwezigheid van zwam en schimmels. De beheerder zal in overleg met het bestuur opdracht geven voor inspecties in de kruipruimten naar de aanwezigheid van zwam en schimmels. De beheerder zal het bestuur in contact brengen met de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een rechtsbijstand verzekering. De eigenaar van de Soendastraat 14-2 zal het bouwkundig adviesbureau opdracht geven om met de nieuwe gegevens een berekening te maken en deze gegevens te delen met de beheerder en het bestuur. De beheerder zal een overeenkomst opstellen en opsturen aan de eigenaar van de Soendastraat 14-2 en het bestuur. Beheerder Beheerder z.s.m. Beheerder De eigenaar van de Soendastraat Beheerder z.s.m De beheerder zal een tweede offerte opvragen. Beheerder z.s.m De beheerder zal de begroting 2017 laten aanpassen. Beheerder Pagina 10 van 10

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Schelluinenstraat, gevestigd te Amsterdam (40300) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 1306; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen

Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Vereniging van Eigenaars Vossenlaan 313 t/m 359 te Nijmegen Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave: Algemene informatie Jaarrekening 2016 - balans per 31 december 2016 - exploitatierekening 2016 - toelichtingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2011 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een Verslag Onderwerp VvE Viermeren Datum vergadering 25 maart 2014 Afwezig Hage (huisnr 10), de Waal (huisnr 16), Groeneveld (huisnr 12, machtiging), Blonk (huisnr 34), Blankestein (huisnr 36), van der Lek

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: De heer S. (Sander) van Oosten ACM VvE Management B.V. Mevrouw

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE De Fruitmand, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 76; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013

Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 30 mei 2013 1 Opening van de vergadering en vaststellen aantal aanwezige stemmen De voorzitter, Bart Bouman, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Voorzitter: mr R.J. Kuperus (tevens notulist) Aanwezig: Namens beheerder: Index Garant Management B.V.: mr R.J.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

1671 VvE Andreas Ensemble Blok C te AMSTERDAM

1671 VvE Andreas Ensemble Blok C te AMSTERDAM 1671 VvE Andreas Ensemble Blok C te AMSTERDAM De Alliantie Regio Amsterdam Helmholtzstraat 61 A 1098 LE Amsterdam De Alliantie VvE-diensten VvE Beheerder L van Ruiten Postbus 1178 1200 BD Hilversum 088-00

Nadere informatie

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W.

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W. - VvE Engelsmanplaat 1 t/m 115, code 1198.0001 - VvE Huibertplaat 1 t/m 115, code 1199.0001 - VvE Bosplaat 1 t/m 115, code 1200.0001 - VvE Rottumerplaat 1 t/m 55, code 1201.0001 - Belangenvereniging De

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. CR/LW NOTULEN VAN DE ACTIVERINGS VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE GRAAFSE WAARD GEBOUW MAXIMA TE BODEGRAVEN, GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2014 TE BODEGRAVEN 1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 24 September 2014

Algemene ledenvergadering 24 September 2014 Algemene ledenvergadering 24 September 2014 Agenda Toelichting veranderende wet & regelgeving Impact op genomen besluiten Stemming Rondvraag 1 Totale (extra) kosten zijn te dragen, maar bestuur wil gedragen

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl ❶ Inhoud 1. Inhoud blz. 1 2. Introductie blz. 2 3. Pakketten en diensten blz. 3

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 23 april 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 23 april 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen V.v.E. Madridplantsoen 1 t/m 191 (434), gevestigd te Haarlem (434) Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 23 april 2013, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 2174; aantal

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden maandag 15 april 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden maandag 15 april 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw: Pastorielaan Toren van Helena, gelegen aan de Pastorielaan 26 tot en met 128 te Hoogland, gevestigd te Hoogland Notulen van algemene ledenvergadering,

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

K o n i n g K a r e l X I I

K o n i n g K a r e l X I I V e r e n i g i n g v a n E i g e n a a r s K o n i n g K a r e l X I I Aan de leden van VvE Koning Karel XII VvE Koning Karel XII info@koningkarel12.nl www.koningkarel12.nl DATUM Maart 2013 Beste eigenaar,

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 Voorzitter: Vicevoorzitter: Administratie: Notulen: Stefan Zonneveld Marina van der Schans Advies en Administratiekantoor MenL Marina van der Schans

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Vereniging voor beheer en onderhoud VBO Autstallingen Courtine den Haan

Vereniging voor beheer en onderhoud VBO Autstallingen Courtine den Haan Vereniging voor beheer en onderhoud VBO Autstallingen Courtine den Haan Notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging voor beheer en onderhoud autostallingen Courtine den Haan. Te Gorinchem,

Nadere informatie