Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel."

Transcriptie

1 Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek Vastgoed Management; de heer E. (Eric) van de Vinne Verbeek Vastgoed Management; de heer M. (Mark) Miggiels (notulist) Verbeek Vastgoed Management; de heer A. Boer gevolmachtigde namens ING Dutch Residential Fund B.V. Diverse appartementsrechten; de heer J. van der Giessen (Proper-Stok Woningen B.V.) Diverse appartementsrechten; de heer J.F. Reehorst (SGBB) Diverse appartementsrechten; mevrouw M.T. van Beem de Kranshof 98; mevrouw N.M.E. Blokker de Kranshof 84; de heer J. Breedveld en/of mevrouw H. Hasselt de Kranshof 172; de heer P.J. Brugman en/of mevrouw B.C.M. Brugman-Wijman de Kranshof 162; de heer E. van Dorst de Kranshof 166; de heer J.J.P. Enthofen de Kranshof 232; de heer J. de Goei en/of mevrouw M.P.F. van Rosmalen de Kranshof 222; de heer W.J.C. Groenhuijzen en/of mevrouw C.J. Sliepen de Kranshof 220; de heer D.M.G. Hageman en/of mevrouw M.M.C. van Gent de Kranshof 60; de heer G. van der Heide de Kranshof 304; de heer H. van Helten de Kranshof 182; de heer A. de Keijzer en/of mevrouw D.K. Baran de Kranshof 70; de heer A.J. v/d Klashorst en/of mevrouw M. v/d Klashorst - van Straaten de Kranshof 278; de heer P. Klein Zaaltink en/of mevrouw N. van Voorthuizen de Kranshof 58; de heer P.F. Kool en/of mevrouw E.W.G. Verbiezen de Kranshof 96; de heer R.H. Koopmans en/of mevrouw T.H.J. Koopmans Leenders de Kranshof 54; de heer B. Louwerse en/of mevrouw F.C. van Rumpt de Kranshof 178; mevrouw J.A. Meier de Kranshof 92; de heer M. van Ravenzwaaij en/of mevrouw G. van Ravenzwaaij Heethuis de Kranshof 300; de heer J. Ruiter en/of mevrouw T.H.M. van Leth de Kranshof 88; de heer H.N.W. van Santen de Kranshof 164; mevrouw P.C. Schoots de Kranshof 62; de heer J.P.S. van der Sluiszen en/of mevrouw J.M. Geurtsen de Kranshof 282; mevrouw E. Spek de Kranshof 100; mevrouw G. Stolk de Kranshof 170; de heer G.J.A. Tap de Kranshof 208; de heer H.J. van Tintelen en/of mevrouw H. van Tintelen Jansen de Kranshof 186; de heer A.T.M. Verhagen en/of mevrouw A. Verhagen Stam de Kranshof 274; de heer J.D. van Viegen de Kranshof 180; de heer H. Vissers de Kranshof 176; de heer H.C. de Waal de Kranshof 204; Pagina 1 van 8

2 mevrouw J.W. Weber van der Pol de Kranshof 224; de heer H. Oevering gevolgmachtigde namens de heer H. Wijnveen de Kranshof 280; de heer T.M. van Winsen en/of mevrouw C.G.H. van Winsen Doesburg de Kranshof 168; de heer D.J. van Zoelen en/of mevrouw G.J.T. Elsing de Kranshof Opening door de voorzitter De heer Broekhuis opent om 19:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Broekhuis (Accountmanager VvE s) stelt zichzelf aan de aanwezige voor waarna hij eveneens de heer Eric van de Vinne (technisch opzichter) en de heer Mark Miggiels (notulist). 2. Vaststelling aantal stemmen De heer Broekhuis legt uit dat het project Heuvelhof bestaat uit 5 afzonderlijke VvE s die als volgt in een organigram geplaatst kunnen worden: Hoofd VvE Heuvelhof 98 woningen 54 woningen 323 stallingplaatsen 314 stallingplaatsen nivo 3,5,6 & 8 nivo 2 & 4 nivo 0 nivo 1 individuele Eigenaren Eigenaar Eigenaar zorgcentrum individuele Eigenaren individuele Eigenaren appartementen (huur)woningen parkeerplaatsen parkeerplaatsen Daar in verband met de verwachte spoedige oplevering van het project, geen tijd was om deze VvE s afzonderlijk te laten vergaderen, zijn alle eigenaren welke lid zijn bij deze VvE s uitgenodigd. Aan de hand van de getekende presentielijst stelt de heer Broekhuis vast dat voor: De VvE 98 woningen nivo 3,5,6 & van de stemmen (96,5 %) ; De VvE 54 woningen nivo 2 & van de stemmen (100 %) ; De VvE 323 Stallingplaatsen nivo van de 323 stemmen (100 %) ; De VvE 314 Stallingplaatsen nivo van de 314 stemmen (99,0 %) uitgebracht kunnen worden, hetgeen inhoud dat deze VvE s rechtsgeldig kunnen vergaderen. Als gevolg van het behaalde quorum binnen alle onder-vve s en de aanwezigheid van de eigenaar van het appartementsrecht van het zorgcentrum kan er ook rechtsgeldig vergaderd worden door de Hoofd-VvE. 3. Ingekomen stukken De heer Broekhuis geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn binnen gekomen. Pagina 2 van 8

3 4. Toelichting omtrent de VvE s Project Heuvelhof De heer Broekhuis geeft uitleg over de splitsingsakte en het ontstaan van een vereniging van Eigenaars. Hij staat stil bij het verschil tussen een appartementrecht en een woning welke grond gebonden is. Het recht welke iedere eigenaar nu kan uitoefenen is keurig vastgelegd in de splitsingsakte en de splitsingstekening. Hetgeen in de splitsingstekening binnen de vette lijnen valt is van de eigenaar, het resterende gedeelte is van de eigenaren samen. (Te denken valt hierbij aan de trappenhuizen, het dak, de funderingen e.d.) De eigenaren zijn met zijn alle verantwoordelijk voor dit gemeenschappelijke gedeelte. Omtrent de verzekeringen geeft de heer Broekhuis aan dat de opstal, brand en glasverzekeringen via de Vereniging van Eigenaren lopen en de eigenaren zelf dienen zorg te dragen voor een inboedelverzekering. Voor die eigenaren die een duurdere keuken en of een marmeren vloer hebben dan een standaard appartement, is het raadzaam om zelf deze opstal bij te verzekeren. Vanuit de vereniging dienen er vertegenwoordigers gekozen te worden welke het bestuur vormen. De VvE kan uiteindelijk zelf beheren (alles zelf regelen), maar kan dit ook uitbesteden aan een professionele beheerder. Deze professionele beheerder heeft geen stemrecht in de vereniging, daar zij geen eigenaar is. Vele taken kunnen uitbesteed worden (Notuleren, voeren van de administratie, opstellen jaarrekening, opstellen meerjaren onderhoudsbegroting e.d.). De heer Broekhuis geeft aan dat Proper Stok in deze Verbeek Vastgoedmanagement voor het eerste jaar na oplevering heeft aangesteld als VvE-Manager. Het grote verschil tussen een normale vereniging (zoals bijvoorbeeld een voetbalvereniging) en een vereniging van eigenaars is dat de vrijwilligheid tot lidmaatschap bij een VvE ontbreekt. Iedere eigenaar is van rechtswege lid en kan ook niet door de vereniging geroyeerd worden. Op het moment van tekenen bij de notaris bent vangt dit lidmaatschap aan, en eindigt pas na verkoop van het appartement bij de notaris. Het aantal stemmen dat iedere eigenaar kan uitoefenen in een vergadering is gelijk aan de teller in de breuk waartoe hij gerechtigd is in de gemeenschap. Deze is gerelateerd aan de grootte van het appartement. Ook het aandeel in de gemeenschappelijke kosten welke een eigenaar dient te voldoen aan de VvE is gerelateerd aan dit breukdeel. 5. Bestuursbenoeming Daar ook iedere afzonderlijke VvE een bestuur dient te hebben, zal deze in deze vergadering benoemd dienen worden. Een bestuur dient volgens de akte van splitsing uit een oneven aantal bestuursleden te bestaan. De bestuursleden hebben in praktijk niet echt een portefeuille, daar de feitelijke activiteiten uitbesteed zijn aan de VvE-manager. Uiteindelijk stellen de volgende personen zich beschikbaar en worden unaniem door de vergadering benoemd: Bestuur Hoofd VvE de heer H.C. de Waal, Mevrouw J.A. Meier, de heer G. van der Heide, SGBB & Verbeek Vastgoed Management. Bestuur VvE 98 woningen nivo 3,5,6 & 8 de heer H.C. de Waal, Mevrouw J.A. Meier, de heer G. van der Heide, SGBB & Verbeek Vastgoed Management. Pagina 3 van 8

4 Bestuur VvE 54 woningen nivo 2 & 4 SGBB Bestuur VvE 323 Stallingplaatsen Nivo 0 de heer H.C. de Waal, Mevrouw J.A. Meier, de heer G. van der Heide, SGBB & Verbeek Vastgoed Management. Bestuur VvE 314 Stallingplaatsen Nivo 1 Verbeek Vastgoed Management. De heer Broekhuis deelt mede dat hij binnenkort met de bestuursleden een afspraak zal maken voor een eerste bestuursvergadering. 6. Benoeming voorzitter De heer Broekhuis geeft aan dat er voor iedere VvE tevens een voorzitter aangewezen moet worden. Deze voorzitter vertegenwoordigt in principe in de hoofd-vve alle eigenaren van die onder-vve. Mevrouw J.A. Meier stelt zich beschikbaar voor deze functie voor de VvE s 98 woningen nivo 3,5,6 & 8 en VvE 314 Stallingplaatsen nivo 1, de vergadering gaat accoord. De overige VvE s welke slechts één bestuurder hebben, zullen door deze voorzitter vertegenwoordigd worden in de Hoofd-VvE. 7. Verkiezing werkgroep De heer Broekhuis geeft aan dat er nog geen huishoudelijk reglement is. Voor het opstellen van een huishoudelijk reglement zou een werkgroep opgericht kunnen worden. Aangezien de vergadering pas in een later stadium een werkgroep wil aanstellen, wordt er nog geen concept huishoudelijk reglement opgesteld. 8. Oplevering algemene ruimten De heer Broekhuis legt uit dat de algemene ruimten (Trappenhuis, binnentuin, buitentuin, liften daken e.d.) opgeleverd dienen te worden aan de VvE (welke vertegenwoordigd wordt door het bestuur). Daar er bij de oplevering van de algemene ruimte diverse gemeenschappelijke installaties opgeleverd zullen worden waarvoor enige technische kennis benodigd is, is het wellicht verstandig om deze kennis (indien niet aanwezig bij de eigenaren) in te kopen. Het bestuur krijgt van de vergadering een volmacht om na oriëntatie bij diverse instanties (o.a. Vereniging Eigen Huis) deze kennis in te kopen. 9. Verzekeringen De heer Broekhuis geeft aan dat door hem bij een tweetal verzekeraars offerten zijn aangevraagd voor de opstalverzekering en de aansprakelijkheidverzekering. Omdat bij oplevering van de appartementen de CAR verzekering op houdt dienen er twee verplichte verzekeringen afgesloten te worden. Hij licht deze offerten toe. Opstalverzekering: Op basis van een geschatte herbouwwaarde van ,= Premie Eigen risico * Overall * Storm Nationale Nederlanden 0, ,= standaard Avero Achmea 0,36 500,= standaard Pagina 4 van 8

5 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering: Op basis van een geschatte herbouwwaarde van ,= Premie Eigen risico * Op elke aanspraak * Uitsluitend zaakschade Nationale Nederlanden 0,04 454,= Avero Achmea 0,06 113,= Over de opstalverzekering heeft SGBB te melden dat de premie welke zijzelf bewerkstelligen bij Raadsheer van Oorden een lager promillage heeft dan Nationale Nederlanden en Avero Achmea, zijnde 0,3. Het voorstel vanuit de vergadering is om de opstalverzekering af te sluiten bij Avero Achmea voor een jaar. In dit jaar kan het bestuur op zoek gaan naar een scherpere polis. De vergadering gaat accoord met dit voorstel. Om te komen tot de juiste verzekerde waarde, zal er een taxatie van de herbouwwaarde dienen plaats te vinden. Het bestuur krijgt van de vergadering volmacht om deze taxatie te laten uitvoeren. Over de aansprakelijkheidverzekering heeft SGBB, te melden dat bij hen deze niet zo scherp kunnen aanbieden als Nationale Nederlanden en Avero Achmea. Het voorstel aan de vergadering is om in te stemmen voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering bij Avero Achmea voor een jaar. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er ook een rechtsbijstandverzekering afgesloten kan worden. De heer Broekhuis zegt toe hieromtrent met het bestuur onderzoek naar te doen. 10. Openen bankrekeningen << pauze >> Iedere VvE dient een tweetal bankrekeningen hebben. De eerste zijnde een normale betaalrekening, De tweede een spaarrekening voor het stallen van overtollige liquiditeiten. De vergadering geeft het bestuur volledige vrijheid om deze twee rekeningen te openen bij een bank naar keuze. De leden hebben tijdens de overdracht van hun woning bij de notaris een voorschot VvE-bijdrage betaald om de diverse kosten te dekken voor de VvE. De VvE Manager zal de notaris aanschrijven dit bedrag over te maken naar de VvE om hiervan o.a. de verzekeringen te kunnen betalen. De spaarrekening wordt voornamelijk gebruikt voor de post reservering grootonderhoud. Deze post staat in de Meerjarenonderhoudsbegroting, maar deze wordt pas vastgesteld in Er is tevens een concept begroting voor 2006, deze begroting en de maandelijkse VvEvoorschotbijdrage zullen pas vastgesteld worden in de volgende vergadering. 11. Op te vragen offerten Onderhoudscontracten De heer Broekhuis geeft aan dat er alle eigenaren tezamen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de instandhouding van het gehele complex. Om hieraan gevolg te kunnen geven zullen er verschillende offertes aangevraagd worden voor het onderhoud van b.v. de liften, schoonmaak (algemene ruimten), glasbewassing en onderhoud groenvoorziening. Pagina 5 van 8

6 Lift onderhoud Voor de lift zo meldt de heer Broekhuis is het wettelijk verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten. De VvE kan een all-inclusive abonnement nemen waarbij alle reparaties en klachten binnen dit contract geregeld worden of een simpel onderhoudscontract. Het bestuur zal in overleg met de VvE Manager offerten aanvragen. Schoonmaak Ondanks het feit dat niet alle schoonmaakkosten gedragen worden door de hoofd-vve, is het volgens de heer Broekhuis praktisch om alle (onder)-vve s (welke de schoonmaak wensen uit te besteden) bij één schoonmaakbedrijf onder te brengen. Daar de praktijk bij normaal gebruik uiteindelijk zal aangeven welk werkschema (frequentie en werkzaamheden) het meest optimaal zal zijn bij de diverse VvE s zal het schoonmaakbedrijf zich flexibel dienen op te stellen. De heer Broekhuis deelt mede dat de leden zich kunnen melden voor de diverse onderhoudswerkzaamheden (schoonmaak, schilderwerk enzovoort) na de vergadering met de heer van de Vinne, om de adressen en andere adviezen door te geven voor het aanvragen van diverse offertes. De heer Broekhuis zegt de vergadering toe dat de aangevraagde en ingekomen offertes tijdens de bestuursvergadering zullen worden besproken. 12. Rondvraag Wie is SGBB en wat doen ze? SGBB is op het ogenblik druk in onderhandeling om in totaal 91 huurwoning van Proper Stok (en ING) te kopen. Het aantal woningen in Nivo 3,5,6 en 8 zal aldaar 39% zijn. Het aandeel in Nivo 2 en 4 is uiteraard 100%). Wat is de hoogte van deze huurwoningen? SGBB licht toe dat deze liggen boven de huurtoeslaggrens. Op de vragen uit de vergadering over de oplevering door Proper Stok, legt de heer van der Giessen (Hoofd Juridische zaken van Proper Stok) het volgende uit: Waar kan het bezoek parkeren? Tijdens de openingstijden van de te bouwen supermarkt is het (wellicht) mogelijk om te parkeren in de onderste parkeerlaag. Deze parkeerlaag zal naar alle waarschijnlijkheid na sluiting van de supermarkt sluiten. Buiten deze tijden dienen de bezoekers hun auto buiten de parkeergarage stallen. Op de vraag van de heer Koopmans inzake een 1 e, 2 e of 3 e oplevering deelt de heer van der Giessen mede dat er maar één oplevering is. Uiterlijk veertien dagen voor de oplevering krijgt iedere eigenaar een brief met de datum en tijd van deze oplevering. Een week van tevoren is er de mogelijkheid tot schouw waarin de eigenaar een rondje kan maken door het appartement, garage en berging. Indien er opmerkingen zijn kan de aannemer dit binnen een week herstellen zodat alles naar wenst is op het moment van opleveren. Pagina 6 van 8

7 De heer Keizer: Hoe zit het met de inkoop van de energiekosten? Voor het transport is de leverancier vast (NUON), voor de levering is het mogelijk om een andere leverancier te kiezen. Het voorstel van de heer Broekhuis is om vooralsnog bij één energieleverancier te blijven in verband met de problemen welke in praktijk ontstaan bij het switchen van leverancier. Mevrouw Verhagen: Hoeveel woningen zijn er nog te koop? De heer van der Giessen deelt mede dat er nog 21 woningen te koop zijn. Mevrouw Spek: Is het mogelijk om zonwering te plaatsen? De heer Broekhuis geeft aan dat behalve het eventuele veto van de ledenvergadering ook de architect nog een veto zou kunnen uitroepen inzake het zogenoemd architectrecht. De heer van der Giessen van Proper Stok zegt toe om de architect te verzoeken om het door de architect goedgekeurde zonweringsplannen kenbaar te maken. De heer Broekhuis legt uit dat dit zonweringplan opgenomen zou kunnen worden in het huishoudelijk reglement van de VvE s zodat niet bij lek verzoek tot plaatsing van een zonnescherm de vergadering zal dienen te beslissen. De heer van Rijn van SGBB vraagt of er al een huismeester of niet is aangesteld. DE heer Broekhuis antwoordt ontkennend. Hierover wordt op dit moment nog geen besluit genomen, het bestuur zal in de nabije toekomst hieromtrent een voorstel dienen te verrichten aan de vergadering. 13. Sluiting Niets meer ter tafel zijnde, sluit de heer Broekhuis om uur de vergadering en hoopt eenieder op korte termijn retour te zien voor een volgende vergadering. Tevens wenst de heer Broekhuis eenieder een behouden thuiskomst. Pagina 7 van 8

8 Besluitenlijst 1.1 Bestuursbenoeming Hoofd VvE: de heer H.C. de Waal,mevrouw J.A. Meijer, de heer G. van der Heide; SGBB & Verbeek Vastgoed Management. 1.2 Bestuursbenoeming VvE 98 woningen: de heer H.C. de Waal,mevrouw J.A. Meijer, de heer G. van der Heide; SGBB & Verbeek Vastgoed Management. 1.3 Bestuursbenoeming VvE 54 woningen: SGBB 1.4 Bestuursbenoeming VvE 323 Stallingplaatsen Nivo 1: de heer H.C. de Waal,mevrouw J.A. Meijer, de heer G. van der Heide; SGBB & Verbeek Vastgoed Management. 1.5 Bestuursbenoeming VvE 314 Stallingplaatsen Nivo 0: Verbeek Vastgoed Management. 1.6 Benoeming voorzitter VvE 98 woningen: Mevrouw J.A. Meijer 1.7 Benoeming voorzitter VvE 54 woningen: SGBB 1.8 Benoeming voorzitter VvE 323 Stallingplaatsen Nivo 1: Mevrouw J.A. Meijer. 1.9 Benoeming voorzitter VvE 314 Stallingplaatsen Nivo 0: Verbeek Vastgoed Management Oplevering algemene ruimten: Bestuur is gevolmachtigd om deze kennis in te kopen Opstalverzekering: afsluiten via GHW bij Avero Achmea voor 1 jaar Taxatie: Bestuur is gevolmachtigd om deze uit laten voeren Aansprakelijkheidsverzekering: afsluiten via GHW bij Avero Achmea voor 1 jaar. Actiepuntenlijst 1.1 VvE Manager schrijft de notaris aan inzake voorschot VvE bijdrage. 1.2 Diverse offerten aanvragen inzake onderhoudscontract lift en schoonmaak e.d De heer van der Giessen zal de architect verzoeken om het goedgekeurde zonweringsplan kenbaar te maken. 1.4 Offerten inzake bestuursaansprakelijkheid en rechtsbijstandsverzekering opvragen. 1.4 Bestuur zal bankrekeningen openen. 1.5 Huishoudelijk reglement zal in een later stadium worden opgesteld. Pagina 8 van 8

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 10 mei 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek Vastgoed

Nadere informatie

Notulen buitengewone ledenvergadering Verenigingen van

Notulen buitengewone ledenvergadering Verenigingen van Notulen buitengewone ledenvergadering Verenigingen van Notulen Eigenaren buitengewone project Het ledenvergadering Heuvelhof te Tiel. Verenigingen van Eigenaren Gehouden d.d. project 25 oktober Het 2006

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel.

Notulen algemene ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Notulen algemene ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 21 april 2008 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek VvE-Management

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Onder-VvE Heuvelhof Koopwoningen te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: De heer S. (Sander) van Oosten ACM VvE Management B.V. Mevrouw

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Totaal inkomsten ,12

Totaal inkomsten ,12 Vereniging van Eigenaars Kleiburg 22-A tot en met 1032 (blok 72) te Amsterdam- Zuidoost Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 40.454,16 B Voorschotbijdragen eigenaars 52.497,48 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013)

Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Vereniging van Eigenaars Kleiburg 4e kwart te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis (o.b.v. prijspeil 2013) Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 35.940,24 B Voorschotbijdragen eigenaars 4.000,08

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04

Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost. Begroting op jaarbasis. A Voorschotbijdragen eigenaars ,04 Vereniging van Eigenaars Kleiburg Blok 71 te Amsterdam-Zuidoost Begroting op jaarbasis Inkomsten A Voorschotbijdragen eigenaars 108.830,04 B Voorschotbijdragen eigenaars 31.494,24 C Voorschotbijdragen

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM, januari 2009 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Straat: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl ❶ Inhoud 1. Inhoud blz. 1 2. Introductie blz. 2 3. Pakketten en diensten blz. 3

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Stadskade aan de Piushaven te Tilburg

Vereniging van Eigenaars De Stadskade aan de Piushaven te Tilburg Vereniging van Eigenaars De Stadskade aan de Piushaven November 2016 Proficiat met de aankoop van uw appartementsrecht in het project De Stadskade aan de Piushaven! Bij een appartementsrecht heeft u te

Nadere informatie

eigenaar van een appartement

eigenaar van een appartement eigenaar van een appartement 2 eigenaar van een appartement Eigenaar van een appartement U bent eigenaar van een appartement en daarom bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM 1. Persoonlijke gegevens Naam: Geboorteplats: -od Beroep: Straat: Postcode: E-mailadres: -g./. /. Telefoon thuis: Adres te

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom.

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. Regels binnen een VvE De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. De Vergadering bepaalt de structuur en het beleid van de vereniging.

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde van VVE Management B.V., opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. CR/LW NOTULEN VAN DE ACTIVERINGS VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE GRAAFSE WAARD GEBOUW MAXIMA TE BODEGRAVEN, GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2014 TE BODEGRAVEN 1. OPENING Mevrouw Ruitenbeek, afgevaardigde

Nadere informatie

Vóórdat u een appartement koopt...

Vóórdat u een appartement koopt... Vóórdat u een appartement koopt... 05 Inhoud Vóórdat u koopt, let op een aantal zaken Vóórdat u koopt, let op een aantal zaken 05 1. Bekijk splitsingsakte en splitsingsreglement 06 2. Vraag naar de Vereniging

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

Informatieavond. Sancta Monica

Informatieavond. Sancta Monica Informatieavond Sancta Monica Programma 20.00 u. 20.05 u. 20.40 u. 21.00 u. Welkom door Woonwijze Toelichting appartementsrecht en VvE door Notariskantoor Oomens Van Waveren Toelichting MGE door Notariskantoor

Nadere informatie

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering.

Wist u dat. Voorwoord. onderhoud van het gebouw een van de belang - rijkste onderwerpen is tijdens de ledenvergadering. t o p S n o o W el o v e g s i u h T ve-uitgave V e l a i c e p S 2014 december Vragen en antwoorden over wonen in een VvE-complex pagina 4 Wat wordt er besproken tijdens een VvE-vergadering pagina 6 Pilot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 7 november

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2013 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2013 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER DE PERIODE 01-01-2010 TOT EN MET 31-12-2010 VERENIGING VAN EIGENAREN ZEEWIJKPLEIN TE IJMUIDEN www.sterflat-ijmuiden.tk k.v.k. 34374719 bestuurder/administrateur JSR Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007

Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 Begroting 2007 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel Mei 2007 C O N C E P T Inleiding Voor u ligt de begroting 2007.De totale kosten voor de Vereniging van Eigenaren nemen eenmalig toe met 11.310.

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Bedrijvenverzamelgebouw Meerheide te Eersel om 19.30 uur in Zaal t Vierspan te Eersel

Notulen van de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Bedrijvenverzamelgebouw Meerheide te Eersel om 19.30 uur in Zaal t Vierspan te Eersel 1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering V.v.E. Bedrijvenverzamelgebouw Meerheide te Eersel om 19.30 uur in Zaal t Vierspan te Eersel Gehouden d.d.: : 21 mei 2008 Voorzitter : De heer H. Verhoeven Namens

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2013

Financiële rapportage boekjaar 2013 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2013 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Eigenaars geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Eigenaars geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Algemene Leden Vergaderingen zijn van belang bij elke vereniging. De leden verstrekken immers hun goedkeuring voor het te voeren beleid, de jaarrekening en de begroting. De leden kunnen ook over diverse

Nadere informatie

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007

Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Begroting 2008 van de Vereniging van Eigenaren Den Heuvel november 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen per eigenaar inclusief de servicekosten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Verdronkenoord 109 E - Alkmaar

Verdronkenoord 109 E - Alkmaar Verdronkenoord 109 E - Alkmaar Vraagprijs 140.000,- k.k. Omschrijving Midden in de gezellige binnenstad van Alkmaar wonen en toch de luxe van een rustige woonomgeving. Dit tweekamerappartement gelegen

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE 15 februari 2011 Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INTRODUCTIE Waarom deze avond? Onduidelijkheid bij bewoners Mandelig terrein (nieuw) verschijnsel Verschillen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie