WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN"

Transcriptie

1 WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner in VvE-beheer. Of het nu gaat om de organisatie en administratie van de VvE, de financiën van de VvE of het onderhoud dat aan uw pand gepleegd moet worden, wij nemen het u graag uit handen. U kunt het totale takenpakket van de VvE bij ons onderbrengen, maar u kunt ook onderdelen aan ons uitbesteden en de rest zelf doen. Ons aanbod In dit document vindt u een overzicht van alle diensten die wij u kunnen bieden. Wij hebben dit opgedeeld in een standaardpakket en een aanvullend pakket. Het standaardpakket bevat de normale activiteiten die wij verrichten voor veel van onze klanten. Er zijn ook VvE s die om extra ondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij het opstarten van de VvE of in bijzondere situaties. Daarvoor hebben wij een pakket met aanvullende diensten. In ons aanbod onderscheiden wij drie taakvelden: 1. Organisatie van uw VvE 2. Financiën van uw VvE 3. Technisch beheer / onderhoud van uw pand Als u niet het totale takenpakket van de VvE bij ons wilt onderbrengen, kunt u een keuze maken uit deze taakvelden. Hieronder leest u welke standaard- en aanvullende diensten wij per taakveld bieden. U zult zien dat dit een zeer compleet aanbod is. Is er toch nog iets waar u graag ondersteuning bij wilt en dat niet in onze opsomming voorkomt? In overleg zijn andere diensten mogelijk. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

2 1. Ons aanbod voor de organisatie van uw VvE In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de diensten waarvoor u bij ons terecht kunt als het gaat om de organisatie van uw VvE. Standaardpakket Organisatie Organiseren en notuleren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Verzorgen van alle correspondentie over de ALV, zoals uitnodigingen, agenda, agendastukken, volmachten en notulen. Bijhouden van de ledenadministratie, op basis van mutaties die het bestuur en de leden aan ons doorgeven. Verzorgen van algemene correspondentie met de leden van de VvE, bijvoorbeeld om de leden te informeren over gepland onderhoud. Toesturen van informatie over de VvE aan nieuwe leden. Toesturen van (gewijzigde) algemene informatie over de VvE aan de leden. Behandelen van assurantiezaken, met inbegrip van schadezaken die onder de dekking vallen van de opstal- en WA-verzekeringen van de VvE. Adviseren over een huishoudelijk reglement: dit doen we door feedback te geven op een ontwerp dat door de VvE is opgesteld. Verzorgen van de correspondentie met de notaris en makelaar bij verkoop van het appartementsrecht. Opstarten van de jaarlijkse controle door de kascommissie. Aanvullend pakket Organisatie Organiseren, bijwonen, (zo nodig) voorzitten en notuleren van vergaderingen van leden, commissies of bestuur buiten de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Verzorgen van alle bijbehorende correspondentie, zoals uitnodigingen, agenda, agendastukken, volmachten en notulen. Inrichten van de administratie en/of het archief van een VvE die nieuw bij ons in beheer komt (als dit niet op orde is). Onderhouden van contacten met de overheid over zaken die de VvE aangaan, zoals subsidieaanvragen en bouwvergunningen. Verzorgen van administratieve formaliteiten voor de overheid en derden, zoals subsidieaanvragen, bouwvergunningen en vervreemding van een appartementsrecht. Organisatie betreffende personeel dat door de VvE in dienst is genomen, zoals een huismeester, conciërge etc. Verhuren van algemene ruimten en de administratieve afhandeling daarvan. Opstellen, bewerken en/of verspreiden van nieuwsbrieven.

3 Uitvoeren van alle organisatorische en/of administratieve werkzaamheden die bij de oprichting van een VvE (bij splitsing of nieuwbouw) nodig zijn. U kunt hierbij denken aan het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor (toekomstige) leden, van de oprichtingsvergadering en van bestuursvergaderingen en het uitvoeren van algemene administratieve werkzaamheden. Uitvoeren van werkzaamheden die voortkomen uit het beheer in de periode voor de aanvangsdatum van het contract, of uit problemen m.b.t. opleveringszaken ingeval van nieuwbouw of grote renovatie. Juridische diensten Binnen het aanvullend pakket Organisatie bieden wij ook juridische diensten aan. Dit zijn de volgende: Verstrekken van informatie en aanvragen van juridisch advies bij een jurist als de VvE te maken krijgt met rechtskundige aangelegenheden. Begeleiden van rechtszaken. Begeleiden van de VvE bij het wijzigen van de Akte van Splitsing. Adviseren bij vervreemding of splitsing van een appartementsrecht. Begeleiden van de VvE bij aan- of verkoop van grond. 2. Ons aanbod voor de financiën van uw VvE In dit hoofdstuk leest u wat welke taken wij voor u kunnen uitvoeren op het gebied van de financiën van uw VvE. Standaardpakket Financiën Verzorgen van de dagelijkse financiële administratie van de VvE. Incasseren van de VvE-bijdragen bij de leden (als ze hiertoe opdracht hebben gegeven). Voeren van een debiteurenbewaking. Voeren van een incassoprocedure bij achterstand in betaling. Beheren van de bankrekening die op naam staat van de VvE. 1 maal per jaar opstellen van een conceptbegroting en een voorstel voor de maandbijdrage (de bijdrage die de leden maandelijks betalen aan de VvE). 1 maal per jaar opstellen van de financiële positie van de VvE (een standaard jaarverslag). Deze bestaat uit een balans en een exploitatierekening per einde boekjaar met als onderleggers alle documenten en boekhoudgegevens. Mondeling toelichten van de balans en exploitatie aan de ALV.

4 Aanvullend pakket Financiën (Laten) verzorgen van de financiële (salaris)administratie van het personeel dat in dienst is van de VvE. Verstrekken van tussentijdse financiële informatie en rapportage aan bestuur, commissies en/of eigenaren. Verzorgen van een jaarverslag, als dat afwijkend is van het standaardverslag zoals genoemd in het standaardpakket Financiën. Aanvragen van een accountantsrapport en daarvoor informatie verstrekken over en inzage geven in de administratie, als de VvE daarom vraagt. Uitvoeren van het financieel beheer van verhuurde algemene ruimten. Aansluiten van de financiële feiten op de administratie die is overgenomen van de voorgaande beheerder of het bestuur. Opstellen van een afrekening van bijvoorbeeld kosten voor levering van gas, water en elektriciteit. Regelen van een financiering voor de VvE, met alle werkzaamheden die daar eventueel uit voortvloeien. Uitvoeren van werkzaamheden bij de vervreemding of splitsing van een appartementsrecht. Voeren van een eventueel benodigde belastingadministratie. Uitvoeren van alle financiële werkzaamheden bij de oprichting van de VvE (bij splitsing of nieuwbouw). U kunt hierbij denken aan het opstellen van een begroting, het maken van een voorstel voor de VvE-bijdrage en het aanvragen van een bankrekening en electronic banking. 3. Ons aanbod voor het onderhoud van uw pand De belangrijkste taak van de VvE is zorgdragen voor het onderhoud van het pand. Onderhoud is voor een deel planmatig: dat is het onderhoud dat je van tevoren kunt inplannen, zoals schilderwerk en vervangen van dakbedekking. Daarnaast is er het dagelijks onderhoud, wat doorgaans niet in te plannen is. U kunt hierbij denken aan storingen en lekkages. Dit hoofdstuk is een overzicht van de taken die wij voor u kunnen uitvoeren in het planmatig en dagelijkse onderhoud. Standaardpakket Onderhoud pand A. Planmatig onderhoud Jaarlijks herzien en zo nodig aanpassen van het standaard meerjaren onderhoudsplan. In gang zetten van planmatig onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan.

5 Aanvragen en beoordelen van offertes. Uitvoeren van de werkvoorbereiding. Voeren van prijs- en bestekonderhandelingen en namens de VvE verstrekken van de opdracht tot uitvoering van het onderhoud. (Steekproefsgewijs) houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van het onderhoud. Voeren van overleg met het bestuur en/of een bouw- of technische commissie over het uitvoeren van het onderhoud (als dit nodig en wenselijk is). Voor een VvE die nieuw bij ons in beheer komt: omzetten van het bestaande meerjaren onderhoudsplan van de VvE naar het standaard format van het meerjaren onderhoudsplan van PandGarant. Dit is alleen mogelijk als het bestaande meerjaren onderhoudsplan actueel en volledig is, gebaseerd op gedegen bouwtechnisch onderzoek van het gebouw. Als dat niet het geval is, stellen we een nieuw plan op. Dit laatste is onderdeel van het aanvullende pakket Onderhoud. B. Dagelijks onderhoud Voor onderhoudscalamiteiten heeft de VvE via PandGarant een abonnement op een 24 uurservice. Opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsstoringen en verstrekken van opdracht aan aannemers om deze te verhelpen. Aanvragen en beoordelen van offertes voor overige werkzaamheden op contractbasis, zoals schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, onderhoud aan liftinstallaties, enz. Uitvoeren van de werkvoorbereiding voor deze werkzaamheden. Opdracht geven voor en steekproefsgewijs controleren van deze werkzaamheden. Aanvullend pakket Onderhoud pand Opzetten van en/of adviseren over groot onderhoud (anders dan het planmatig onderhoud dat is beschreven in het meerjaren onderhoudsplan), renovatie-, en/of verbeteringsprojecten. Uitvoeren van de werkvoorbereiding, voeren van de directie, toezicht houden en opleveren van werkzaamheden bij projecten buiten het meerjaren onderhoudsplan. Opstellen van een standaard meerjaren onderhoudsplan, met daaraan voorafgaand uitvoeren van een bouwtechnische opname. Opleveren van algemene ruimten en gemeenschappelijke zaken van nieuwbouwcomplexen.

6 Afsluiten en bewaken van contracten buiten de gemeenschappelijke zaken, zoals contracten voor centrale verwarming, mechanische ventilatie en glasbewassing. Opnemen en doorgeven van meterstanden (gas/licht/water). Uitvoeren van alle technische werkzaamheden voor de VvE die bij de oprichting van de VvE (bij splitsing of nieuwbouw) nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan inclusief een bouwtechnisch onderzoek van de woningen. Meer informatie Voor meer informatie over ons aanbod kunt u contact met ons opnemen, via (050) of Of kijk op onze website

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Assumburg 49 4385 EH Vlissingen Website: www.zuppelli.nl Telefoon: 0118-463485

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie