Meerjarenonderhoudsplanning. VvE Beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplanning. VvE Beheer"

Transcriptie

1 Bouwkundig Onderzoek & Advies Projectbegeleiding Meerjarenonderhoudsplanning VvE Beheer

2 Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij?... Organisatie & werkgebied Zoekt u een beheerder voor uw vereniging van eigenaren of vastgoed? Heeft u een bouwkundig probleem of weet u niet wat de staat van onderhoud is van uw vastgoed? Omnes Vastgoed Management & Advies is een professioneel beheerbureau en bouwkundig adviesbureau in de Randstad. Met alle expertise onder één dak, helpen wij u om uw vastgoed tot het gewenste onderhoudsniveau te krijgen én te behouden. Dienstverlening... 3 VvE beheer... 4 Basispakket VvE beheer administratief... 4 Pluspakket VvE beheer administratief & fi nancieel... 6 Totaalpakket VvE beheer administratief & fi nancieel & bestuurlijk... 7 Extra diensten VvE beheer... 9 Bouwkundig onderzoek & advies Visie Door het in kaart brengen van de onderhoudsconditie van uw vastgoed en de kosten voor onderhoud inzichtelijk te maken in een meerjarenonderhoudsplanning, wordt de fi nanciële situatie duidelijk en betrouwbaar. Met projectbegeleiding, prestatiekeuringen en opleveringskeuringen waarborgen wij de kwaliteit van het onderhoud en blijven onnodige kosten uit. Professioneel beheer van uw Vereniging van Eigenaren (VvE) verdient zich zelf terug en zal de waarde van uw eigendom doen behouden of stijgen. Missie Wij zijn een VvE beheerbureau en bouwkundig adviesbureau dat werkzaam is in de Randstad. Ons beleid kenmerkt zich door een uitgebreid en transparant dienstenpakket en duurzame beheeroplossingen ten behoeve van waardenbehoud van uw vastgoed. Onze klanten zijn woningbouwverenigingen, Vereniging van Eigenaren, vastgoed eigenaren en particulieren. Wij gaan voor een lange termijnrelatie en ontzorgen onze klanten altijd en overal. Onze kernwaarden: kwaliteit, duurzaamheid, transparantie, innovatie, inspiratie, persoonlijke aandacht en deskundigheid. Projectbegeleiding Bestek en prestatie-eisen Meerjarenonderhoudsplanning Pagina 1

3 Organisatie & werkgebied Dienstverlening Omnes Vastgoed Management & Advies is een jonge, transparante, dynamische en duurzame VvE beheerbureau en bouwkundig adviesbureau die bestuurders van Vereniging van Eigenaren, woningbouwverenigingen en vastgoed eigenaren ondersteunt bij het beheer van hun vastgoed. Wij voeren beheer uit van enkele tot honderden woningen. Werkgebied Wij bieden onze diensten aan in de Randstad en geheel Noord-Holland. Ook buiten dit gebied bieden wij onze diensten aan, echter is dit afhankelijk van de beheeropdracht of bouwkundige dienstverlening. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Omnes Vastgoed Management & Advies ondersteunt zijn klanten met een brede dienstverlening. Om te voldoen aan de wensen en behoeften zijn verschillende losse modules te combineren. U bepaalt zelf waar u gebruik van wilt maken. Basispakket VvE beheer administratief - In beheer nemen - controleren van verenigingsstukken - welkomstbrieven - ledemadministratie en digitaal VvE-dossier - verzekeringszaken - factuurbehandeling - wijzigingen doorgeven Kamer van Koophandel - beoordelen meerjarenonderhoudsplanning Bouwkundigonderzoek & Advies Pluspakket VvE beheer administratief + fi nancieel basispakket + Meerjarenonderhoudsplanning - bank- en spaarrekening beheren - fi nanciële administratie - jaarverslag en jaarbegroting - incasseren van de servicekosten Totaalpakket basispakket + pluspakket + VvE beheer administratief + fi nancieel + bestuurlijk - agenda algemene ledenvergaderingen en uitnodigingen opstellen - bestuursvergaderingen - adviseren van het bestuur - reparatieverzoeken en schademeldingen - algemene ledenvergaderingen - jaarstukken en agendastukken - begeleiden ledenvergaderingen - notuleren vergaderingen 2 x - selectie aannemers Opstellen bestek & projectbegeleiding Extra diensten VvE beheer Onder andere: - opstarten VvE - activeren slapende VvE - tussentijdse vergaderingen bestuur - extra ledenvergaderingen - altijd notuleren - overleg met gemeente en derden Pagina 2 Pagina 3

4 Basispakket VvE Beheer Administratief Basispakket VvE Beheer Administratief Het beheren begint met het inventariseren van de huidige situatie van uw vereniging. Een goede administratie is van groot belang. Als klant kunt u inloggen in ons digitale VvE-dossier en kunt u alle documenten inzien. Wij houden de ledenadministratie up to date en beheren uw verzekeringsportefeuille. Nieuwe leden in de VvE ontvangen een welkomstpakket en benodigde informatie van de VvE. In beheer nemen Voor dat wij uw vereniging in beheer nemen, maken wij eerst een QuickScan. Hierbij inventariseren wij alle zaken die met VvE-beheer te maken hebben. Waar nodig zullen wij de structuur binnen uw vereniging aanpassen en optimaliseren. Het in beheer nemen vergt veel tijd en energie van beide partijen. Wij zorgen er voor dat dit zorgeloos gebeurd en helpen u met de nodige informatie. Controleren van verenigingsstukken Bij het opstarten van uw VvE gebeurt het vaak dat documenten niet compleet zijn. Wij controleren alle stukken van uw vereniging op volledigheid. De documenten die wij beoordelen zijn onder andere: splitsingsakte en tekeningen, fi nanciële stukken, huishoudelijk reglement, meerjarenonderhoudsplanning en lopende contracten. Welkomstbrieven Verzekeringszaken Wij ondersteunen en adviseren bij het beheren van uw verzekeringen en verzorgen het afwikkelen van schadeclaims. Wij hebben goede afspraken gemaakt met verzekeraars, over voorwaarden en prijzen. Uw vereniging kan zo genieten van ons inkoopvoordeel. Factuurbehandeling Alle inkomende facturen controleren, accorderen en betalen wij. De facturen kunnen uiteraard middels ons digitaal factureringssysteem worden goedgekeurd door het bestuur. Wijzigingen doorgeven aan Kamer van Koophandel Wij ondersteunen uw vereniging bij wijzigingen in het bestuur. De benodigde formulieren om wijzigingen door te voeren bij de Kamer van Koophandel zullen wij samen met het bestuur invullen. Beoordelen meerjarenonderhoudsplanning De meerjarenonderhoudsplanning is een essentieel onderdeel van een gezonde vereniging. Sinds 2008 is elke VvE verplicht een meerjarenonderhoudsplanning te hebben. Heeft u vereniging een meerjarenonderhoudsplanning, ook wel MJOP genoemd, dan beoordelen wij deze op haalbaarheid. Heeft uw vereniging nog geen MJOP of is deze niet compleet, dan kunnen wij na een bouwkundige opname (zie pagina 9 Extra diensten ) van onze bouwkundig adviseurs de MJOP aanpassen of opnieuw opstellen. Alle leden ontvangen van ons een welkomstbrief met daarin de benodigde informatie om in te loggen op onze website. Tevens verstrekken wij een meterkastkaart met de benodigde contactgegevens van Omnes Vastgoed Management & Advies. Ledenadministratie en digitaal VvE-dossier Bij het opzetten van de VvE-administratie worden alle eigenaarsgegevens geregistreerd in ons digitaal VvE-dossier. Het bestuur en leden kunnen inloggen op onze website om eventuele documenten en gegevens in te zien. Zo houdt u grip op de situatie en kunt u documenten eenvoudig controleren. De administratie wordt ingedeeld volgens de splitsingsakte. Pagina 4 Pagina 5

5 Pluspakket VvE Beheer Administratief & Financieel Totaalpakket VvE Beheer Administratief & Financieel & Bestuurlijk Met VvE-beheer Pluspakket geeft u het financiële en administratieve beheer uit handen. Uw vereniging heeft baat bij een gezonde financiële situatie. Wij kijken of er voldoende financiële middelen zijn voor lopende verplichtingen en onderhoud. Alle financiële diensten die bij VvE-beheer komen kijken kunnen wij u aanbieden. Van het openen van bankrekeningen tot het opstellen van een jaarrekening en jaarbegroting. Bank- en spaarrekening Wij openen samen met het bestuur bankrekeningen. Daarnaast beheren en verwerken wij bankafschriften. Financiële administratie Wij beheren de gehele grootboekadministratie van de VvE. Alle inkomsten en uitgaven worden hierin verwerkt. De administratie van de VvE is zo altijd up tot date. Jaarverslag en jaarbegroting Jaarlijks wordt het jaarverslag voor de algemene ledenvergadering samengesteld. Aan de hand van het jaarverslag en het advies van de Kascommissie wordt het aankomende jaar begroot. Door de kascommissie te adviseren en te begeleiden kunnen wij de controlerende taak vereenvoudigen. Elk jaar wordt de begroting opgesteld door onze boekhouders in samenwerking met uw relatiebeheerder. Aan de hand van het jaarverslag stellen zij een begroting voor u op maat samen. Incasseren van de servicekosten Voor het grootonderhoud, de algemene energiekosten en verzekeringen wordt een bijdrage gedaan, de zogeheten servicekosten. Deze servicekosten zijn opgebouwd aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning en de vaste algemene kosten, zoals verzekeringspremies en energierekening voor algemeen gebruik. Maandelijks innen wij de servicekosten en zo nodig verzorgen wij de afwikkeling van de bijdrage. Als bestuurslid van een VvE weet u dat het beheren veel tijd en energie kost. Naast een drukke baan of maatschappelijk leven is dit niet wenselijk. Wij bieden u ondersteuning in bij beheren en besturen van uw Vereniging van Eigenaren. Met VvE-beheer totaalpakket geeft u het financiële, administratieve en bestuurlijk beheer uithanden. Agenda algemene ledenvergadering en uitnodigingen Voorafgaand de algemene ledenvergadering wordt een agenda samengesteld. Deze wordt besproken met het bestuur en na goedkeuring verstuurd met een uitnodiging voor de vergadering aan alle leden van de vereniging. Bestuursvergadering Een bestuursvergadering vindt plaats met het bestuur en/of commissies en is ter voorbereiding op de algemene leden vergadering. Hier zullen wij bij aanwezig zijn om de jaarstukken en verenigingsstukken te bespreken. Adviseren van het bestuur Het besturen van een VvE vraagt om deskundigheid, wij kunnen u hierbij ondersteunen. Onze vastgoedmanager helpt u graag op weg. De vastgoedmanager is bekend met de formele kant van appartementsrecht. Ook voor praktische vragen kunt u bij hem terecht. Reparatieverzoeken en schademeldingen Voor het afhandelen van reparatieverzoeken kunt u bij ons terecht. Het melden van een schade kan 24 uur per dag en 7 dagen per week via onze webformulier of door te bellen met ons servicenummer. Pagina 6 Pagina 7

6 Totaalpakket VvE Beheer Administratief & Financieel & Bestuurlijk Extra diensten VvE Beheer Algemene ledenvergadering De groep algemene leden is het belangrijkste orgaan van de vereniging en stelt jaarlijks het jaarverslag en de begroting offi cieel vast. Tijdens de algemene vergaderingen kunnen leden van gedachten wisselen en besluiten nemen over allerlei onderwerpen. Wij ondersteunen u bij de voorbereidingen, schrijven de uitnodigingen voor de vergadering en zijn bij de vergadering aanwezig. Jaarstukken en agendastukken Bij de agenda van de vergadering behoren allerlei agendastukken. De agendastukken zijn via onze website in te zien. Voorbeelden hiervan zijn de jaarrekening, jaarbegroting en/of het huishoudelijk reglement. Leden die geen computer hebben ontvangen op verzoek de stukken per post. Begeleiden ledenvergadering Het voorzitten van de ledenvergadering is formeel een bestuurstaak, echter kunnen wij ons voorstellen dat niet ieder bestuur een vergadering kan en wil leiden. Wij kunnen op verzoek als dagvoorzitter optreden om de vergadering in goede banen te leiden. Notulen vergadering Het is belangrijk om tijdens de algemene ledenvergadering te notuleren. Goede notulen zijn belangrijk om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen. Wij ondersteunen het bestuur met het opvolgen van de besluiten en de te nemen acties. Het notuleren zal in de eerste twee vergaderingen door ons worden gedaan, waarna het bestuur deze taak overneemt. Mocht het zo zijn dat de vereniging er voor kiest om het notuleren uit handen te geven zullen wij dit als extra dienst doen. Selectie aannemers Met VvE beheer extra kunt u kiezen uit aanvullende diensten. Zo kunt u het opstarten en activeren geheel uit handen geven en hoeft u nooit meer te notuleren. Omnes Vastgoed Management & Advies maakt het u gemakkelijk. Opstarten en activeren van VvE s Bij het opstarten van een nieuwe Vereniging van Eigenaren regelen wij alle jurische, fi nanciële en technisch aspecten. Het kan voor komen dat een VvE nog niet actief is. Het is dan noodzakelijk om uw VvE wakker te schudden om fi nanciële problemen te voorkomen. U voorkomt hiermee dat noodzakelijke onderhoud niet achterstallig onderhoud wordt. Onder extra diensten worden onder meer verstaan: - het verzorgen van tussentijdse bijeenkomsten met bestuur en commissies - het verzorgen van extra ledenvergaderingen - altijd notuleren tijdens algemene ledenvergaderingen - algmene informatie van het bestuur versturen naar de leden - bouwkundig onderzoek en advies - opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning - overleg met gemeente en belanghebbende derden over privaatrechtelijke aspecten in relatie tot onderhoudswerkzaamheden. - adviseren van individuele eigenaren en het bestuur bij wijzigingen in de woningen, zover de vereniging dat aangaat. - het leveren, opvragen of opstellen van bouwtekeningen of aanvragen omgevingsvergunningen Samen met het bestuur wordt een selectie gemaakt uit meerdere aannemers voor uw vereniging. Bij reparatieverzoeken wordt de door het bestuur geselecteerde aannemer ingezet om schade te herstellen. Voor verschillende herstelwerkzaamheden kunnen eenheidsprijzen worden afgesproken om onverwachte kosten te voorkomen. Pagina 8 Pagina 9

7 Bouwkundig onderzoek & advies Projectbegeleiding Met een bouwkundig onderzoek en advies van Omnes Vastgoed Management & Advies worden bouwkundige problemen en risico s inzichtelijk. Het onderzoek Het onderzoek richt zich op de staat van onderhoud van uw vastgoed, maar kan ook uitgevoerd worden op specifi eke problemen. Tijdens het onderzoek worden metingen verricht aan verschillende bouwdelen en elementen volgens NEN Zo wordt onder andere de hechting van het verfsysteem beproefd en gekeken naar de kwaliteit van de ondergrond. Rapportage Na dat een bouwkundig onderzoek is verricht, worden de bevindingen omschreven in een rapportage. De gebreken worden puntgewijs beschreven en nader besproken. Van de meest voorkomende gebreken zullen foto s met een korte omschrijving u veel duidelijk maken. Advies De te adviseren maatregelen worden opgenomen in de rapportage en/of kunnen direct worden verwerkt in de meerjarenonderhoudsplanning. Ook voor het begeleiden en beoordelen van onderhoudswerkzaamheden kunt u bij ons terecht. Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kijken wij verder dan alleen estetica. Technisch dient het werk ook goed te worden uitgevoerd om onderhoudstermijnen te kunnen continueren. Projectbegeleiding Het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden kost veel tijd en energie. Het is belangrijk dat dit door mensen wordt gedaan die kennis hebben van zaken en goed technisch weerwoord kunnen geven. Wij beoordelen en beproeven het werk die de aannemer heeft uitgevoerd volgens het bestek en opgestelde prestatie-eisen. Bouwvergaderingen Voor dat wordt gestart met de onderhoudswerkzaamheden zal eerst een bouwverdagering plaats vinden. In deze vergadering zullen verschillende bouwkundige, estetische en algemene aspecten worden besproken. Tijdens de uitvoeringsduur van de onderhoudswerkzaamheden kunnen ook extra bouwvergaderingen worden belegd. In deze bouwvergaderingen worden problemen besproken die voortkomen uit de kwaliteitscontroles. De aannemer wordt dan gewezen op de problemen en kan dit direct aanpassen. Oplevering Na dat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd maken wij een opleveringskeuring. Tijdens deze keuring wordt gekeken naar de kwaliteitseisen bij oplevering die omschreven zijn in het bestek. Als er verschillende punten niet voldoen, zullen wij de aannemer hierop wijzen en dient de gebreken binnen een gestelde periode te herstellen. Pagina 10 Pagina 11

8 Bestek en prestatie-eisen Meerjarenonderhoudsplanning Met een bestek van Omnes Vastgoed Management & Advies bent u zeker van uw zaak. Voorkom juridische en technische problemen door aannemers zonder voorwaarden hun gang te laten gaan. Bestek Voor het uitvoeren van de meerjarenonderhoudsplanning kan een bestek worden opgemaakt. In dit bestek staat de omschrijving van het uit te voeren onderhoud, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Het bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In onze bestekken stellen wij prestatie-eisen op, die voortkomen uit ons bouwkundig onderzoek. Zonder een bouwkundig onderzoek kunnen helaas geen prestatie-eisen worden opgenomen. Met een bestek van Omnes Vastgoed Management & Advies weet u zeker dat het werk naar behoren wordt uitgevoerd. Onze adviseurs zijn bekend met nieuwste technieken, wet- en regelgeving. Sinds 2008 is het wettelijk verplicht voor vereniging van eigenaren om een meerjarenonderhoudsplanning te hebben voor onderhoud. Maar ook voor vastgoed eigenaren bied dit een uitkomst. Kom niet voor financiële verrassingen te staan. Betrouwbare meerjarenonderhoudsplanning De meerjarenonderhoudsplanning of ook wel MJOP kan zeer nauwkeurig worden opgesteld na een bouwkundig onderzoek en inventarisatie van de hoeveelheden. Problemen worden inzichtelijk en kunnen deze met hoeveelheden worden opgenomen in de MJOP. De kosten in de MJOP zijn dan zeer nauwkeurig en voorkomt fi nanciële verrassingen. Onze bouwkundig adviseurs bespreken de MJOP met de accountant, om uw meerjarenonderhoudsplanning technisch als fi nancieel in orde te krijgen. U heeft al een MJOP Ook als u al een MJOP heeft, kunnen wij deze voor u beoordelen op haalbaarheid en functionaliteit. Mocht de MJOP moeten worden aangepast kunnen wij deze voor u updaten. Pagina 12 Pagina 13

9 Omnes Vastgoed Management & Advies T : I : E :

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA

handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA handleiding ONLINE VVE-EIGENARENPAGINA Handleiding online VvE-eigenarenpagina Inhoud Inloggen 4 Eigenarenpagina 6 Hoofdmenu 7 Prikbord 7 Belangrijke Documenten 7 Mijn Gegevens 7 Administratief Beheer 8

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl ❶ Inhoud 1. Inhoud blz. 1 2. Introductie blz. 2 3. Pakketten en diensten blz. 3

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk levert maatwerk www.vastgoedbeheertwente.nl Wat doet is de partij voor het beheren van uw. Met meer dan 10 jaar ervaring heeft hét specialisme in huis om het beheer optimaal en professioneel toe te passen.

Nadere informatie

Deze module is het meest geschikt voor nieuwbouw waarbij de VvE een actief bestuur heeft welke zelf alle technische zaken regelt.

Deze module is het meest geschikt voor nieuwbouw waarbij de VvE een actief bestuur heeft welke zelf alle technische zaken regelt. VvE Beheer Module Meerjarenonderhoudsplan met begroting. Deze module is het meest geschikt voor nieuwbouw waarbij de VvE een actief bestuur heeft welke zelf alle technische zaken regelt.. Een uitgebreid

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

VvE Beheer. Professioneel beheer van uw persoonlijk eigendom. Voor elke klant optimale ontzorging - vandaag en morgen

VvE Beheer. Professioneel beheer van uw persoonlijk eigendom. Voor elke klant optimale ontzorging - vandaag en morgen VvE Beheer Professioneel beheer van uw persoonlijk eigendom optimale ontzorging FRIS is sinds 1923 uitgegroeid tot één van de grootste zelfstandige beheerders voor vastgoed in Nederland. We zijn de ontzorgende

Nadere informatie

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten

Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Maasvallei VvE diensten Zorgeloos beheer met Maasvallei VvE diensten Als eigenaar van een woning in een gebouw met meerdere eigenaren wilt u niks liever dan

Nadere informatie

Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking.

Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking. Eerlijk beheer op basis van transparante samenwerking. Gooi & Eemland VvE beheer en advies is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters van vastgoed. Vanuit

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking.

Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking. Betaalbaar beheer op basis van transparante samenwerking. Gooi & Eemland VvE beheer en advies is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters van vastgoed. Vanuit

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Conceptbegroting November 2016

Conceptbegroting November 2016 Conceptbegroting November 2016 Inleiding Schouten B.V. heeft ons gevraagd de begroting op te stellen voor de Vereniging van Eigenaren (VvE) ZuiderDuineN te Den Haag. Op de volgende pagina s treft u deze

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

P O C K E T B A S I S I N F O R M AT I E V O O R A P P A RT E M E N T S E I G E N A A R S

P O C K E T B A S I S I N F O R M AT I E V O O R A P P A RT E M E N T S E I G E N A A R S P O C K E T B A S I S I N F O R M AT I E V O O R A P P A RT E M E N T S E I G E N A A R S g e b a s e e r d o p h e t M o d e l r e g l e m e n t j a n u a r i 1 9 9 2 Deze pocket is een initiatief van

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Inhoudsopgave leesversie website Univeste

Inhoudsopgave leesversie website Univeste Inhoudsopgave leesversie website Univeste 1. Wie is Univeste... 2 2. Meerjaren onderhoudsplan... 3 3. Woonwensenmodel... 5 4. Uitvoering MJOP... 5 5. Financiering van het onderhoud... 6 6. Wat is een onderhoudsabonnement?...

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2009

Financiële rapportage boekjaar 2009 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2009 Inhoud: 1. Balans per 31-12-2009 2. Exploitatie-overzicht

Nadere informatie

Curriculum Vitae - 1 -

Curriculum Vitae - 1 - Curriculum Vitae - 1 - Naam R.M. de Wit (Richard) Geboortedatum 20 juli 1973 Adres Jurriaan Kokstraat 179 F Postcode en plaats 2586 SH Scheveningen Telefoon 06-44232536 E-mail Mail@richarddewit.com Opleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM, januari 2009 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Straat: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Uw VvE professioneel en met zorg beheerd

Uw VvE professioneel en met zorg beheerd Uw VvE professioneel en met zorg beheerd Newomij VvE Beheer Koningin Wilhelminalaan 31 1411 EL Naarden T 088 639 66 00 E vvebeheer@newomij.nl W newomij.nl Goed VvE-beheer: geen sinecure Het beheer van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2012 Stichting Wintersport Gehandicapten T.a.v. Dhr. L.J.A. Brosens Benraatshoef 104 4941 TE Raamsdonksveer Tel. 06-50734188 (na 17.00uur) E-mail: secretariaat@swg-nederland.nl Website: www.swg-nederland.nl

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Trium Finance houdt zich onder meer bezig met de advisering over- en bemiddeling in:

Trium Finance houdt zich onder meer bezig met de advisering over- en bemiddeling in: ONAFHANKELIJK EN ZELFSTANDIG Trium Finance is een volledig zelfstandig en onafhankelijk financieel adviesbureau en heeft geen contractuele verplichtingen om producten of diensten van een bepaalde bank

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008

Financiële rapportage boekjaar 2007/2008 Argonweg 32, 3812 RB AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 KVK nr. 32124780 Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Financiële rapportage boekjaar 2007/2008 Inhoud: 1. Balans per 31-12-2008 2. Exploitatie-overzicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

SCHOLEN & HUISVESTING

SCHOLEN & HUISVESTING SCHOLEN & HUISVESTING Wij ontzorgen, u maakt de keuzes! Planmatig Onderhoud volgens NEN 2767 Niet Planmatig Onderhoud (Servicedesk) Shared Service Center Onderwijshuisvesting Projectbegeleiding nieuwbouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

Curriculum Vitae - 1 -

Curriculum Vitae - 1 - Curriculum Vitae - 1 - Naam R.M. de Wit (Richard) Geboortedatum 20 juli 1973 Adres Emmastraat 31 Postcode en plaats 2681 RL Monster Telefoon 06-44232536 E-mail Mail@richarddewit.com Opleiding Computerkennis

Nadere informatie

Tijmen Kroes. Voor een financiele toekomst die werkt.

Tijmen Kroes. Voor een financiele toekomst die werkt. Tijmen Kroes Voor een financiele toekomst die werkt. Hoe prettig is zekerheid? Tijmen Kroes regelt het voor u Hoe prettig is het om de zekerheid te hebben dat uw financiële toekomst goed geregeld is? De

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 1. BESTUUR 1.1. De benoeming, taken en werkwijzen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten. 1.2. De taken van de voorzitter zijn: o het coördineren van alle bestuurlijke activiteiten; o het

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Uw betrouwbare partner op het gebied van aankoop, huur, verhuur en beheer

Uw betrouwbare partner op het gebied van aankoop, huur, verhuur en beheer Pinedo Makelaardij streeft er altijd naar dat beide partijen aan het einde van de huurovereenkomst/transactie nog net zo tevreden zijn als aan het begin. Uw betrouwbare partner op het gebied van aankoop,

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

Vakantie Service Bureau Terschelling. Vakantiehuisbeheer en verhuur

Vakantie Service Bureau Terschelling. Vakantiehuisbeheer en verhuur Vakantie Service Bureau Terschelling Vakantiehuisbeheer en verhuur 2012 Wie is Vakantie Service Bureau Terschelling? Vakantie Service Bureau Terschelling is het full service bureau van Miranda Meijer en

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie