SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus in zijn geheel, inclusief de documenten die erin zijn opgenomen als referentie. De Emittent kan niet burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze samenvatting in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de bepalingen van de Basisprospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd, tenzij deze samenvatting, inclusief vertalingen daarvan, misleidend, onjuist of inconsistent is in vergelijking met de andere delen van het Basisprospectus. Wanneer een vordering in verband met de informatie uit het Basisprospectus voor een rechtbank van zulk een Lidstaat wordt gebracht, kan de eisende partij volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt, verplicht worden de kosten te dragen voor de vertaling van het Basisprospectus vóór de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Beschrijving van de Emittent Credit Suisse werd opgericht op 5 juli 1856 en op 27 april 1883 geregistreerd voor een onbeperkte duur in het Handelsregister (registratienummer CH ) van het kanton Zurich onder de naam Schweizerische Kreditanstalt. De naam van Credit Suisse werd gewijzigd in Credit Suisse First Boston op 11 december Op 13 mei 2005 werden de Zwitserse banken Credit Suisse First Boston en Credit Suisse gefuseerd. Credit Suisse First Boston was de overblijvende juridische entiteit, en diens naam werd gewijzigd in Credit Suisse (door registratie in het handelsregister). Credit Suisse, een Zwitserse bank en een naamloze vennootschap (joint stock corporation) opgericht onder Zwitsers recht, is een 100% dochtervennootschap van Credit Suisse Groep. De maatschappelijke zetel van Credit Suisse is in Zurich, en Credit Suisse heeft bijkomende vestigingen en hoofdkantoren in London, New York, Hong Kong, Singapore en Tokyo. De maatschappelijke zetel van Credit Suisse is gelegen op Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland en het telefoonnummer is Beschrijving van de Effecten De Effecten zijn Yield Securities, Return Securities, Trigger Yield Securities, Enhanced Yield Securities, Enhanced Return Securities, Callable Yield Securities of Callable Return Securities, die elk hierna zijn omschreven. Woorden met een hoofdletter die in deze Samenvatting voorkomen, hebben dezelfde betekenis als die die er in de algemene voorwaarden van de Effecten aan wordt gegeven. Effecten worden door de Uitgever uitgegeven en kunnen notes of certificaten zijn. Het nominaal bedrag en de vervaldag van de Effecten is in de Definitieve Voorwaarden vastgesteld. De Effecten refereren naar een of meerdere aandelenindexen, inflatie-indexen, aandelen, grondstoffen of wisselkoersen zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden (elk een Onderliggend Actief ). Er is alleen een rente en/of premie betaalbaar als dit in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. Tenzij de Definitieve Voorwaarden bepalen dat de Emittent een calloptie heeft met betrekking tot de Effecten, kunnen de Effecten enkel vóór de einddatum terugbetaald worden indien de Emittent in gebreke blijft of indien de betalingsverplichtingen of hedgingovereenkomsten van de Emittent onwettig zijn of ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de

2 Onderliggende Activa. Indien een calloptie is gespecificeerd, kan de Emittent sommige of alle Effecten aflossen op de data en tegen de bedragen vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Indien zo gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, wordt een aanvraag ingediend tot de notering van de Effecten op de beur(s)(zen) die in de Definitieve Voorwaarden zijn bepaald. De algemene voorwaarden van de Effecten bevatten bepalingen met betrekking tot de niethandelsdagen, onderbrekingen en aanpassingen die elk van de Onderliggende Activa, de Niveaus, de timing en de berekeningen van de betalingen volgens de Effecten kunnen beïnvloeden. Yield Securities De rente- en/of premiebetalingen worden tegen de tarieven of voor de bedragen en op de data vermeld in de Definitieve Voorwaarden uitgevoerd. Indien er geen Knock-in-gebeurtenis (Knock-in Event) plaatsvindt, worden de Effecten op de Vervaldatum afgelost tegen het percentage van het nominaal bedrag dat in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. Indien de Definitieve Voorwaarden bepalen dat er een Lock-ingebeurtenis (Lock-in Event) van toepassing is en er een Lock-in-gebeurtenis plaatsvindt, dan kan het gespecificeerde percentage worden aangepast. Indien er een Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt, hangt het aflossingsbedrag dat aan het einde van de looptijd wordt betaald af van de Uiteindelijke Prijs (Final Price) van de Onderliggende Activa. Indien de Uiteindelijke Prijs van het Onderliggende Actief (of indien er meer dan een is, de Uiteindelijke Prijs van alle Onderliggende Activa) gelijk is aan of hoger is dan bovengenoemd of gespecificeerd percentage van de in de Definitieve Voorwaarden vermelde Uitoefenprijs (Strike Price), bedraagt het aflossingsbedrag het percentage van het nominale bedrag dat in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. Indien de Definitieve Voorwaarden bepalen dat er een Lock-in-gebeurtenis van toepassing is en er een Lock-in-gebeurtenis plaatsvindt, dan kan het gespecificeerde percentage worden aangepast. Indien de Uiteindelijke Prijs van het Onderliggend Actief (of indien er meer dan een is, de Uiteindelijke Prijs van alle Onderliggende Activa) echter gelijk is aan of hoger is dan bovengenoemd of gespecificeerd percentage van de in de Definitieve Voorwaarden vermelde Uitoefenprijs, is het aflossingsbedrag gelijk aan het Knock-in-bedrag (Knock-in Amount), afhankelijk van een cap en/of floor, zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Het te betalen aflossingsbedrag (ongeacht of er al dan niet een Knock-in-gebeurtenis of een Lock-in-gebeurtenis heeft plaatsgevonden) kan ook aan een cap en/of floor zijn onderworpen, zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Indien het Onderliggend Actief uit een of meerdere aandelen bestaat, zullen de beleggers een aantal aandelen ontvangen in plaats van het Knock-in-bedrag (of indien er meer dan één Onderliggend Actief is, het slechtst presterende Onderliggend Actief of het best presterende Onderliggend Actief) plus een betaling in contanten in verhouding tot het aandelengedeelte, telkens zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Om dergelijke aandelen te ontvangen, is het mogelijk dat beleggers een bericht van aflevering moeten voorleggen. Return Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat zij geen rente of premie voortbrengen, maar in de plaats daarvan de houders recht geven op een Uitkering/Uitkeringen (Payout), zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden. De Uitkering kan afhankelijk zijn van een calloptie of van een putoptie zodat de Uitkering volgens de voorwaarden van die optie wordt verricht. Indien uitdrukkelijk vermeld in de Definitieve Voorwaarden kunnen Uitkeringen die niet worden uitgevoerd omdat ze niet aan de Uitkeringsvoorwaarden voldoen, worden uitgesteld tot het ogenblik dat wel aan de voorwaarde is voldaan. De Uitkering kan van een cap en/of floor afhankelijk zijn. Na een Knock-in-gebeurtenis worden geen Uitkeringen meer gedaan.

3 Trigger Yield Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien er zich een Trigger-gebeurtenis (Trigger Event) heeft voorgedaan, de Effecten kort na de Triggergebeurtenis tegen het Trigger Barrier Redemption Amount worden uitbetaald, ongeacht of er al dan niet een Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt. Enhanced Yield Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien er een Trigger-gebeurtenis optreedt de Effecten op de voorafbepaalde datum/data worden uitbetaald tegen het Trigger Barrier Redemption Amount, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. In dit geval worden geen interesten noch premies meer uitbetaald. Enhanced Return Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Return Securities, behalve dat indien er een Trigger-gebeurtenis optreedt de Effecten op de voorafbepaalde datum/data worden uitbetaald tegen het Trigger Barrier Redemption Amount, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. Callable Yield Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien de Emittent zijn calloptie uitoefent, de Effecten op de voorafbepaalde datum/data tegen het Optional Redemption Amount worden uitbetaald, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. Callable Return Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien de Emittent zijn calloptie uitoefent, de Effecten op de voorafbepaalde datum/data tegen het Optional Redemption Amount worden uitbetaald, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. Een Knock-in-gebeurtenis (Knock-in Event) doet zich voor wanneer het niveau (het Niveau ) van het Onderliggend Actief (i) gelijk is aan of lager is dan of gelijk is aan of hoger is dan, indien zo bepaald in de Definitieve Voorwaarden (ii) gelijk is aan of hoger is dan een specifiek percentage van de Uitoefenprijs (Strike Price) vermeld in de Definitieve Voorwaarden gemeten op specifieke data of gedurende een specifieke periode en door verwijzing naar slotniveaus of voortdurend gemeten niveaus, elk zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Indien er meer dan één Onderliggend Actief is, bepalen de Definitieve Voorwaarden of de Knock-in-grens (Knock-in Barrier) door één, alle of het gemiddelde van de Niveaus van de Onderliggende Activa moet worden bereikt. Het Knock-in Bedrag (Knock-in Amount) is een percentage van het nominale bedrag (afhankelijk van een cap en/of een floor) gelijk aan de Slotprijs van het Onderliggend Actief (zijnde het Niveau ervan op de Final Fixing Date (Finale Vaststellingsdatum) of het gemiddelde van zijn Niveaus op elk van de eventuele Finale Middelingsdagen (Final Averaging Dates) (of indien er meer dan een Onderliggend Actief is, het slechts presterende Onderliggend Actief of het best presterende Onderliggend Actief), uitgedrukt als een percentage van de Uitoefenprijs, telkens zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Een Lock-in-gebeurtenis (Lock-In Event) doet zich voor wanneer het Niveau van het Onderliggend Actief gelijk is aan of hoger is dan een gespecificeerd percentage van de Uitoefenprijs zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, gemeten op specifieke data of gedurende een specifieke periode en door verwijzing naar slotniveaus of voortdurend gemeten, zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Indien er meer dan een Onderliggend Actief is, bepalen de Definitieve Voorwaarden of de Lock-in-drempel (Lock-In Threshold) moet worden bereikt door één, alle of door het gemiddelde van de Niveaus van de Onderliggende Activa.

4 Een Trigger-gebeurtenis (Trigger Event) doet zich voor wanneer het Niveau van het Onderliggend Actief gelijk is aan of hoger is dan, of gelijk is aan of lager is dan een specifieke Trigger-grens (Trigger Barrier) gemeten op specifieke data of gedurende een specifieke periode en door verwijzing naar slotniveaus of voortdurend gemeten, zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Indien er meer dan één Onderliggend Actief is, bepalen de Definitieve Voorwaarden of de Trigger-grens (Trigger Barrier) door één, de best presterende, de slechtst presterende, alle of het gemiddelde van de Niveaus van de Onderliggende Activa moet worden bereikt. Indien het Onderliggend Actief uit aandelen bestaat en de fysieke levering wordt bepaald in de Definitieve Voorwaarden, in plaats van de betaling van het Knock-in-bedrag (Knock-In Amount), zal de Emittent zijn betalingsverplichting inlossen door het leveren van het aantal aandelen die in de Definitieve Voorwaarden zijn bepaald. Risicofactoren Risicofactoren met betrekking tot de Effecten Effecten zijn verbintenissen van de Emittent. Effectenhouders zijn blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent. De hoofdsom van effecten is niet beschermd tenzij (i) het Percentage van het Aflossingsbedrag (Redemption Amount Percentage) ten minste 100 percent van het Nominale Bedrag bedraagt en (ii) er geen Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt. Zelfs wanneer het Percentage van het Aflossingsbedrag ten minste 100 percent bedraagt, is de hoofdsom van de effecten niet beschermd als een Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt, behalve, (a) (b) in het geval van Enhanced Yield Securities, Enhanced Return Securities en Trigger Yield Securities, indien er een Trigger-gebeurtenis plaatsvindt en het Triggergrensaflossingsbedrag (Trigger Barrier Redemption Amount) ten minste 100 percent van het nominale bedrag bedraagt, of in het geval van Callable Yield Securities of Callable Return Securities indien de calloptie wordt uitgeoefend en het Optioneel Aflossingsbedrag (Optional Redemption Amount) ten minste 100 percent van het nominale bedrag bedraagt. Waar de hoofdsom van de Effecten niet beschermd is, zijn de beleggers blootgesteld aan het niveau van het betrokken Onderliggend Actief of, als er meer dan een Onderliggend Actief is, aan het slechts presterende of de best presterende Onderliggend Actief, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, en kunnen zij de waarde van geheel of een deel van hun belegging verliezen. Bescherming van de hoofdsom is niet toepasselijk indien de Effecten voor de vervaldag afgelost zijn. Het is mogelijk dat er zich geen secundaire markt voor de Effecten ontwikkelt of dat de secundaire markt niet liquide is. Dit kan de waarde van de Effecten verminderen. Beleggers moeten erop voorbereid zijn hun Effecten te houden tot op het moment van de aflossing. De Emittent kan, maar is er niet toe verplicht, Effecten op ieder moment aankopen tegen eender welke prijs en mag deze houden, herverkopen of annuleren. De enige manier waarop houders de waarde van een Effect te gelde kunnen maken vóór de vervaldag is door het te verkopen in de markt tegen de marktprijs van dat ogenblik, hetgeen kan resulteren in het feit dat de houder minder ontvangt dan het initieel belegde bedrag.

5 Indien het Onderliggend Actief/ de Onderliggende Activa negatief presteert/presteren gedurende de looptijd van de Effecten, kunnen de Effecten bovendien aanzienlijk beneden hun uitgifteprijs worden verhandeld, ongeacht of er een Knock-in heeft plaatsgevonden. Callopties die de Emittent heeft ten aanzien van Effecten kunnen de marktwaarde van de Effecten negatief beïnvloeden, en, indien de Emittent zijn calloptie uitoefent, is het mogelijk dat beleggers de aflossingsopbrengst niet kunnen herbeleggen tegen een rentevoet die vergelijkbaar is met het verwachte opbrengstpercentage van de afgeloste Effecten. Waar Effecten gelinkt zijn aan Onderliggende Activa, kan de Emittent de Effecten aflossen tegen de marktprijswaarde (fair market value) indien er zich bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot een Onderliggend Actief voordoen en indien hij bepaalt dat het onmogelijk is een passende aanpassing te doen aan de voorwaarden van de Effecten. Veranderingen in marktrente kunnen de waarde van vastrentende Effecten en de rentevoet op variabelrentende Effecten negatief beïnvloeden. Bij het maken van berekeningen en het nemen van beslissingen moeten zowel de Emittent als de Berekeningsagent te goeder trouw en op een commercieel aanvaardbare manier handelen, maar zij hebben geen agentuur- of trustverplichtingen ten aanzien van de beleggers, noch hebben zij fiduciaire verplichtingen ten aanzien van hen. In het bijzonder kunnen de Emittent en zijn verbonden entiteiten belang hebben in andere hoedanigheden (zoals andere zakenrelaties en activiteiten). Een belegging in Effecten is niet hetzelfde als een belegging in de Onderliggende Activa of effecten opgenomen in een relevante aandelenindex. Meer bepaald ontvangen beleggers geen dividenden behalve wanneer de relevante aandelenindex een total return index is De niveaus/prijzen van de Onderliggende Activa (en van effecten opgenomen in een aandelenindex) kunnen zowel dalen als stijgen en geven geen indicatie over vroegere of latere prestaties. Er kan geen zekerheid geboden worden met betrekking tot de toekomstige prestatie van eender welk Onderliggend Actief. De effecten kunnen complexe risico's, waaronder aandelenprijs-, krediet-, grondstof-, valuta-, rente-, politieke-, opkomende markten- en/of uitgifterisico's inhouden. Het te betalen bedrag dat toe te schrijven is aan een Onderliggend Actief waarop een Bevoegdheidsgebeurtenis (Jurisdictional Event) van toepassing is, kan verminderd worden indien de waarde van de opbrengsten van de hedgingovereenkomsten van de Emittent met betrekking tot dat Onderliggend Actief verminderd is als gevolg van verscheidene zaken (beschreven als Bevoegdheidsgebeurtenissen) met betrekking tot de risico s verbonden aan het (de) relevante land(en) vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Waar een Onderliggend Actief een Proprietary Index is, kunnen de regels van de index aangepast worden door de Index Creator welke aanpassing nadelig kan zijn voor Effectenhouders. Noch de Emittent, noch de Index Creator of de relevante uitgever is verplicht om enige informatie met betrekking tot een Proprietary Index te publiceren, anders dan als vastgesteld in diens regels. De Emittent en de Index Creator zijn verbonden entiteiten en kunnen een belangenconflict hebben tussen hun verplichtingen als Emittent en als Index Creator, respectievelijk, en hun belangen in een andere hoedanigheid. Het niveau en de belastbare basis op de Effecten, en enige vermindering van zulke belasting, kunnen veranderen. Potentiële Effectenhouders dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen om de fiscale gevolgen te bepalen van aankoop, eigendomsrecht, overdracht en aflossing of tenuitvoerlegging van de Effecten. Risicofactoren met betrekking tot de Emittent Het algemene risicobeheerbeleid van de Emittent is consistent met gelijkaardige functies van andere Credit Suisse Group entiteiten. De Emittent gelooft dat hij efficiënte procedures in

6 plaats heeft voor het beoordelen en het beheren van de risico s verbonden met zijn commerciële activiteiten. De Emittent kan niet alle ontwikkelingen van de markt of andere ontwikkelingen voorspellen en het risicobeheer van de Emittent kan niet volledig tegen alle soorten risico's beschermen.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

[RENDEMENT / SAMENVATTING]

[RENDEMENT / SAMENVATTING] [RENDEMENT / SAMENVATTING] Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

Credit Suisse handelend via haar London Branch

Credit Suisse handelend via haar London Branch Definitieve voorwaarden van 23 juli 2009 Credit Suisse handelend via haar London Branch Zero Coupon Index-linked Principal Protected Notes (Aan Index gekoppelde Nulcoupon Notes met beschermde hoofdsom)

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP SAMENVATTING Deze samenvatting werd opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (de "Prospectusrichtlijn") en dient gelezen te worden als inleiding tot

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN. Definitieve voorwaarden van 23 april 2008

DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN. Definitieve voorwaarden van 23 april 2008 DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN Definitieve voorwaarden van 23 april 2008 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

NIET-BINDEND DOCUMENT

NIET-BINDEND DOCUMENT NIET-BINDEND DOCUMENT Deze vertaling van de «Final Terms» worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Deze vertaling is niet wettelijk noch contractueel bindend. DEFINITIEVE VOORWAARDEN

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 17 juni 2010 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.")

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa.

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa. 6$0(19$77,1* 'H]HVDPHQYDWWLQJGLHQWDOVHHQLQOHLGLQJRSGLW%DVLVSURVSHFWXVJHOH]HQWHZRUGHQ(ONHEHVOLVVLQJRPWHEHOHJJHQLQ HQLJH(IIHFWHQGLHQWJHEDVHHUGWHZRUGHQRSHHQEHVWXGHULQJYDQGLW%DVLVSURVSHFWXVLQ]LMQJHKHHOPHWLQEHJULSYDQGH

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING

DEEL ÉÉN SAMENVATTING DEEL ÉÉN SAMENVATTING Deze Samenvatting is samengesteld uit informatieverplichtingen die ook bekend staan als "Rubrieken". Deze Rubrieken zijn opgesomd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie