Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments..."

Transcriptie

1 Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/ (AAFisc Nr. 3/2013) dd Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.231/ (AAFisc Nr. 3/2013) dd Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Personenbelasting Roerend inkomen Roerende voorheffing Vastrentend effect Belastingstelsel van de vastrentende effecten Inkomen van roerende goederen en kapitalen Aangifte in de PB Kwalificatie van inkomsten Fiscaal regime dat van toepassing is op inkomsten van effecten van leningen, zogenaamde "gestructureerde" effecten die worden gekenmerkt door een onzekerheid inzake het te verwachten rendement. Aan alle ambtenaren van de niveaus A tot C 1. Deze circulaire bespreekt het fiscaal regime dat van toepassing is op inkomsten uit effecten die behoren tot de categorie van de zogenaamde "uitgifte van gestructureerde effecten" die gekenmerkt wordt door een onzekerheid inzake het te verwachten rendement als gevolg van de schommeling van de coupons of van de terugbetalingsmodaliteiten op de vervaldag.

2 Page 2 of 5 I. BEDOELDE EFFECTEN 2. Hier worden in het algemeen de effecten bedoeld die gekoppeld zijn aan de evolutie van een onderliggende waarde (een korf van aandelen, beursindexen, een index, ) en die als doel hebben de investeerders toe te laten economisch te genieten van het rendement van de waarde die door een index of door een korf van aandelen wordt vertegenwoordigd, aangezien het voor hen moeilijk en zelf onmogelijk is, om rechtstreeks te investeren in het geheel dat door die onderliggende waarde wordt vertegenwoordigd of gevormd. 3. Die effecten voorzien meestal dat het rendement rechtstreeks of onrechtstreeks wordt berekend aan de hand van de evolutie of de prestatie van één of meerdere onderliggende waarden gedurende de looptijd van het effect. De prestatie wordt dus berekend op de eindvervaldag of op een vastgelegde vervaldag voor de uitbetaling van een coupon (of voor de vaststelling van een inkomen voor een tussentijdse periode). 4. De uitgiftemodaliteiten van het effect worden, naargelang van het geval en volgens verschillende mechanismen, o.a. gekenmerkt door een verwijzing naar één of meerdere van de volgende elementen: - een aan voorwaarden verbonden minimum rendement; - de bescherming van het geïnvesteerde kapitaal; - de betaling van een periodieke coupon; - de vaststelling van het inkomen voor een tussentijdse periode via een systeem van "kliks". 5. Ten name van de emittent komt het resultaat van de uitgifte voor onder de boekhoudkundige schulden en de interestlasten die hierop betrekking hebben, zijn in principe aftrekbaar. II. FISCAAL REGIME

3 Page 3 of 5 1. Kwalificatie van de inkomsten 6. Krachtens art. 17, 1, WIB 92, zijn de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen alle opbrengsten van roerend vermogen aangewend uit welke hoofde ook. Deze inkomsten omvatten de interest zoals vermeld in het art. 19, 1, 1, WIB 92, namelijk "interest, premies en alle andere opbrengsten van leningen, daaronder begrepen zakelijkezekerheidsovereenkomsten met betrekking tot financiële instrumenten, van gelddeposito's en van elke andere schuldvordering". Bovendien bepaalt art. 2, 1, 8, eerste lid, WIB 92, dat onder "vastrentende effecten" worden verstaan de obligaties, kasbons en andere soortgelijke effecten, met inbegrip van effecten waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd of van effecten die geen aanleiding geven tot een periodieke uitbetaling van inkomsten en die zijn uitgegeven met een disconto dat overeenstemt met de tot op de vervaldag van het effect gekapitaliseerde interest". 7. De inkomsten uit de in rubriek I bedoelde effecten zijn interesten van vastrentende effecten, die op grond van het voormelde art. 19, 1, 1, WIB 92, belastbaar zijn. Het risico waaraan eventueel de betaling van de periodieke interesten en/of de terugbetaling van de hoofdsom is onderworpen en dat afhankelijk is van de bij de uitgifte vastgelegde specifieke modaliteiten doet geen afbreuk aan die kwalificatie. 2. Tussentijdse verhandelingen 8. In geval van verkoop van effecten aan een derde, moet de berekening van de verlopen interesten die ten name van de overdrager belastbaar zijn, gebeuren rekening houdend met de parameters die bij de uitgifte van het effect vastgelegd zijn en met de waarde van die parameters op het ogenblik van de verrichting (valutadatum). In de mate dat het resultaat bij de verkoop van die effecten (het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoop- of uitgifteprijs) verschilt van het bedrag van het verlopen belastbaar roerend inkomen dat is vastgesteld zoals hiervoor vermeld, zal zoals m.b.t. de andere vastrentende effecten, naast dat roerend inkomen een meerwaarde of een minderwaarde uit de verkoop van het effect bestaan (zie nr. 19/17, Com.IB 92). 3. Inkoop van effecten door de emittent 9. Op principieel vlak mag niet worden toegestaan dat de emittent "market maker (1)" een "dubbele hoedanigheid" bezit waardoor hij nu eens handelt als "market maker" en dan eens als emittent.

4 Page 4 of 5 (1) Deze heeft als functie om een zekere liquiditeit van de uitgegeven effecten te verzekeren. Deze taak kan ook worden uitgeoefend door een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap. 10. Indien de emittent van de effecten eveneens de functie van "market maker" uitoefent, moet de aankoop van effecten door deze laatste worden beschouwd als een toekenning of betaalbaarstelling van inkomsten zoals bedoeld in art. 19, 2, eerste lid, WIB 92, (zie nr. 13 hierna). III. ROERENDE VOORHEFFING (RV) 11. Indien de bedoelde effecten, rekening houdend met de vergoedingsmodaliteiten, niet kunnen worden beschouwd als door effecten vertegenwoordigde leningen waarvan de interest wordt gekapitaliseerd, worden de inkomsten ervan niet in aanmerking genomen voor het verbod van verzaking van de inning van de RV zoals bedoeld in art. 266, tweede lid, WIB Bij gebrek aan een specifieke bepaling, is geen RV verschuldigd op het tijdstip van de verkoop van effecten aan een derde, met uitsluiting van het geval zoals bedoeld in art. 262, 5, WIB 92 (2). (2) Krachtens art. 262, 5, WIB 92, is de RV verschuldigd door de verkrijger van de inkomsten voor inkomsten van vastrentende effecten van buitenlandse oorsprong verkregen door aan de RPB onderworpen belastingplichtigen, indien de rentegevende effecten vóór de vervaldag van de inkomsten worden vervreemd. 13. Daarentegen geeft de inkoop van een effect door de emittent (in zijn hoedanigheid als "market maker") aanleiding tot de verschuldigdheid van de RV door de schuldenaars zoals bedoeld in art. 261, WIB 92. IV. AANGIFTE VAN DE INKOMSTEN IN DE PB 14. Er wordt aan herinnerd dat er geen inhouding van RV aan de bron is op de verlopen interesten van buitenlandse vastrentende effecten die tussen twee vervaldagen worden verkocht en dat de desbetreffende interesten steeds door de overdrager verplicht

5 Page 5 of 5 moeten worden aangegeven in de PB voor het belastbaar tijdperk waarin de verkoop van het effect heeft plaatsgevonden (zie art. 313, WIB 92). NAMENS DE MINISTER: Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit, Roland ROSOUX Auditeur-generaal van financiën dd.

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale stimulans, in het leven geroepen door de wetgever in 2002 1, die de aanmoediging beoogt

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS 28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE SA/NV SOCIÉTÉ ANONYME / NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Warandeberg 3 1000 Brussel Ondernemingsnummer 893.587.655 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet Roerende voorheffing Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet u door de bomen nog het bos? Fisca le actua I ite it nr. 2O13-34, pag. 7 -I2, 03.09.2013 Het belastingregime

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie