Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013"

Transcriptie

1 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013

2 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd Opklimmend Tarief ( VOT ) VenB in gevaar? 3. Is er een correctie op het vlak van de notionele intrestaftrek ( NIA )? 4. Zijn de periodieke inkomsten belastbaar? 5. Quid meer- of minderwaarden? De DBI-bevek 2

3 Voorafgaandelijke opmerking Beleggingen altijd juridisch kwalificeren Bevek is steeds een belegging in aandelen Een obligatie waarvan het rendement aan een aandelenindex is gekoppeld, wordt niet als een aandeel beschouwd. Een verzekeringsproduct gekoppeld aan aandelen een belegging in aandelen. Tracker: geval per geval analyseren (bevek, gemeenschappelijk beleggingsfonds, Notes, ) 3

4 1. Welke Les 5 impact questies heeft clés de RV? RV = verrekenbaar en terugbetaalbaar Let wel, bij interesten: RV enkel verrekenbaar in de verhouding: tijdperk gedurende hetwelk de vennootschap volle eigendom van het onderliggende effect had / duur waarop de interest slaat Voorbeeld: obligatie verworven op 01/01/XX. Jaarlijkse coupon op 30/06/XX enkel 6/12 van RV verrekenbaar/ terugbetaalbaar Bij verwerving van obligaties op de secundaire markt: ofwel prijsvermindering vragen voor RV op de gelopen interest ofwel de obligatie onmiddellijk na de coupondatum kopen 4

5 2. Verlaagd Opklimmend Tarief Een van de voorwaarden = 50 %-regel Beleggingswaarde van de aandelen 50 % van het gestort kapitaal (fiscaal kapitaal) + belaste reserves + herwaarderingsmeerwaarden Te berekenen op basis van de bedragen op het einde van het boekjaar. Beleggingswaarde = oorspronkelijke aanschaffingsprijs (ComIB 215/16) Opmerking: participaties van 75 % worden buiten beschouwing gelaten. 5

6 2. Verlaagd Opklimmend Tarief Voorbeeld Eigen vermogen NV X Kapitaal Wettelijke reserve Overgedragen winst Herwaarderingsmw Boekwaarde aandelen A % B % C % D % ( ) * 50 % = Aandelen A + B + C = NV X is niet uitgesloten van het VOT V 6

7 3. Notionele interestaftrek 7 Vermindering van de belastbare basis met een forfaitair bedrag Berekening = [boekhoudkundig eigen vermogen (einde vorig boekjaar) - sommige posten ( correcties )] * tarief Tarieven AJ 2014 (balans op 31/12/2013): 2,742 % Kleine vennootschap: 3,242 % AJ 2015 (balans op 31/12/2014): 2,630 % Kleine vennootschap: 3,130 %

8 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Fiscale nettowaarde (FNW) van sommige aandelen Eigen aandelen Aandelen geboekt als financiële vaste activa Alle aandelen die recht geven op DBI-aftrek (o.a. DBI-bevek!) FNW van een aandeel = aanschaffingswaarde - reële waardeverminderingen, opgenomen onder VU + reeds belaste meerwaarden 8

9 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Netto boekwaarde van passieve beleggingen Twee cumulatieve voorwaarden: Concrete voorwaarde: bestanddeel aangehouden als belegging Abstracte voorwaarde: het bestanddeel is door zijn aard normaliter niet bestemd om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen 9

10 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Netto boekwaarde van passieve beleggingen Eerste, concrete voorwaarde: Element aangehouden als belegging Dient niet voor economische activiteit van de vennootschap. Zou eerder tot privévermogen behoren, indien aangehouden door natuurlijke persoon. Geval per geval na te gaan 10

11 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Netto boekwaarde van passieve beleggingen Eerste, concrete voorwaarde (2) Vormen geen belegging: aandelen van een bevek, gehouden door vennootschap met als statutair doel en enige activiteit het beheer van een portefeuille financiële instrumenten (Rb. Bergen, 10/10/2013) Vormen wel een belegging: liquide middelen belegd door revisor om zijn financiële en economische onafhankelijkheid te verzekeren (Rb. Luik, 01/09/2010) 11

12 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Netto boekwaarde van passieve beleggingen 12 Tweede, abstracte voorwaarde : Het bestanddeel is door zijn aard normaliter niet bestemd om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen Uitzonderlijke en marginale inkomsten (meerwaarden, huuropbrengsten) zijn onvoldoende Voorbeelden: goud, juwelen, kunstwerken, opties, aandelen van kapitalisatiebeveks Genereren belastbare periodieke inkomsten: aandelen van distributiebeveks en van gewone vennootschappen (Parl. Vr. 06/ /03/2006)

13 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Netto boekwaarde van passieve beleggingen Tweede, abstracte voorwaarde Genereren belastbare periodieke inkomsten: effecten waarvan de inkomsten gekapitaliseerd worden effecten zonder periodieke coupons, maar uitgegeven beneden pari (Circulaire 09/10/2008) verzekeringen Tak 26 (Parl. Vr /10/2006) wanneer de verlopen interest als belastbaar inkomen van het boekjaar wordt beschouwd. 13

14 3. Notionele interestaftrek Correctie van het eigen vermogen, o.a.: Netto boekwaarde van passieve beleggingen Tweede, abstracte voorwaarde Voorbeeld: Zero-bond onderschreven voor terugbetaald na 5 jaar 20 prorata temporis in opbrengst te nemen over 5 jaar (cfr. boekhoudrecht en art. 362 bis WIB) er is wel belastbaar periodiek inkomen. 14

15 3. Notionele interestaftrek Veranderingen in de loop van het boekjaar: Geacht te hebben plaatsgevonden op de 1ste van de maand die volgt die waarin ze zich hebben voorgedaan Voorbeelden Eigen vermogen op 31/12/XX = /03/XX+1: kapitaalverhoging van risicokapitaal XX+1 = (9/12 * ) Kapitalisatiebevek ( ) verworven op 28/06: correctie voor * 6/12 15

16 4. Periodieke inkomsten Obligaties (en iedere andere belegging dan aandelen) Coupons: belastbaar (33,99 % of VOT) Aandelen Dividenden belastbaar (33,99 % of VOT) DBI-aftrek? Bij beleggingen zal participatievoorwaarde doorgaans niet vervuld zijn Participatie in kapitaal van 10 % of aanschaffingswaarde 2,5 M, 1 jaar in volle eigendom gehouden Taxatievoorwaarde: niet vervuld i.g.v. bevek DBI-bevek: cfr. infra 16

17 5. Investissements Meer- en minderwaarden à rendement fixe Obligaties (en iedere andere belegging dan aandelen) Gereal. meerwaarden: belastbaar (33,99 % of VOT) Gereal. minderwaarden: aftrekbaar Aandelen Waardeverminderingen en minderwaarden: niet aftrekbaar Eén uitzondering: minderwaarde gerealiseerd bij de vereffening van de emitterende vennootschap, aftrekbaar voor zover het gaat om een verlies in fiscaal kapitaal. 17

18 5. Investissements Meer- en minderwaarden à rendement fixe Meerwaarden op aandelen: Taxatievoorwaarde vervuld? (Gaat het om aandeel van een vennootschap onderworpen aan een aanvaardbaar belastingregime?) Aandeel 1 jaar in volle eigendom gehouden? Grootte van vennootschap die meerwaarde realiseert Tarief VenB Ja Ja Klein 0 % NVT Ja Ja Groot 0,412 % Neen Ja Neen Niet relevant 25,75 % Ja Mogen kosten, verliezen, afgetrokken worden van de meerwaarde? Neen (bv. aandeel van een bevek) Niet relevant Niet relevant 33,99 % (of VOT) Ja 18

19 DE DBI-BEVEK

20 De Investissements DBI-bevek à rendement fixe Concept Bevek die (nagenoeg uitsluitend) in aandelen belegt. Statutaire verplichting om jaarlijks 90 % van de inkomsten uit te keren (na aftrek van bezoldigingen, commissielonen en kosten) 20

21 De Investissements DBI-bevek à rendement fixe Dividenden Geen participatievoorwaarde voor DBI-aftrek Proportionele DBI-aftrek (op basis van een attest) DBI-aftrek voor zover het dividend voortkomt van goede inkomsten, m.n.: Dividenden die DBI-bevek heeft ontvangen en die voldoen aan de taxatievoorwaarde voor DBIaftrek meerwaarden die DBI-bevek heeft gerealiseerd op aandelen en die voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling 21

22 De Investissements DBI-bevek à rendement fixe Meerwaarde Een belegger stapt bijna altijd uit door zijn aandelen te verkopen aan de DBI-bevek zelf inkoop van eigen aandelen: Meerwaarde" (inkoopbonus) fiscaal gekwalificeerd als dividend. Komt in principe in aanmerking voor de DBI-aftrek, indien uitgesplitst. Indien uitsplitsing onmogelijk is, vermijd discussie door uit te stappen juist na de coupondatum. 22

23 De Investissements DBI-bevek à rendement fixe Opgelet! De aandelen van DBI-beveks moeten worden afgetrokken van de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek. Aandelen van een DBI-bevek kunnen de toepassing van het VOT in het gedrang brengen. 23

24 De DBI-bevek DBI-bevek : interessant? DBI of notionele intrestaftrek Individ. aandelen : Rendement = 5 % 5.000,00 NIA (kleine venn.) (3,242%) Belastinggrondslag VenB (33,99 %) , ,00 597,5 Dividend = 5 % 5.000,00 NIA (kleine venn.) (3,242 %) Belastinggrondslag VenB (33,99 %) DBI-bevek : DBI-aftrek , ,00 84,97 Individuele analyse è op maat 24

25 Conclusies Investissements à rendement fixe Een materie die snel evolueert en steeds complexer wordt. De fiscaal ideale belegging bestaat niet. Te vermijden "valkuilen": Verlies van VOT (te grote belegging in aandelen) Correctie voor notionele intrestaftrek ("passieve beleggingen") 25

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille

Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies NFP 5 van 29 oktober 2008 Boekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille Aan de Commissie werden door een belangrijke private stichting twee vragen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort:

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: PATRIMONIALE ACTUALITEIT Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: ook de fondsen met kapitaalgarantie op eindvervaldag geviseerd Wij ontvingen al een aantal vragen over de nieuwe belasting

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie