VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP"

Transcriptie

1 VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon

2 VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP 3 TARIEVEN PERSONEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 5 U BENT VANDAAG ZELFSTANDIGE EN WENST DE OVERSTAP TE MAKEN NAAR EEN VENNOOTSCHAP. WAT TE DOEN MET HET ONROEREND GOED? 8 HET ONROEREND GOED INBRENGEN OF VERKOPEN AAN DE VENNOOTSCHAP? 11 OPLETTEN BIJ DE VERKOOP EN DE REKENING COURANT 13 ER MOETEN NOG VERANDERINGSWERKEN GEBEUREN, GENIET DE VENNOOTSCHAP OOK VAN HET 6% BTW-TARIEF? 15 MIJN ACCOUNTANT SPREEKT OVER EEN BTW-EENHEID. WAAROM EN WAT BEDOELT HIJ HIERMEE? 17 OM DE NADELEN VAN DE LATERE MEERWAARDE IN DE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN LEES IK VAAK IETS OVER RECHT VAN OPSTAL. WAT IS DIT? 19 MIJN ACCOUNTANT STELT I.P.V. OPSTAL EEN VRUCHTGEBRUIK VOOR. WAAROM? 21 WELKE VENNOOTSCHAPSVORM TE KIEZEN VOOR MIJN PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP? 24 WAT GEBEURT ER FISCAAL VOOR MIJ PRIVÉ, WANNEER MIJN PRIVÉ-WONING IN DE VENNOOTSCHAP ZIT. MOET IK DAN HUUR BETALEN? 27 WAT GEBEURT ER WANNEER HET ONROEREND GOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VERKOCHT WORDT? 30 DE NOTIONELE INTRESTAFTREK WORDT SOMS BEÏNVLOED DOOR HET VASTGOED. HOEZO? 32 HET VERHUREN VAN EEN WONING AAN DE EIGEN VENNOOTSCHAP 35 MOET DE VENNOOTSCHAP OOK ONROERENDE VOORHEFFING BETALEN? 38 MIJN BANKIER MAAKT MIJ ER ATTENT OP DAT BIJ EEN LATERE VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP HET ONROEREND GOED DAT ZO MEE OVERGEDRAGEN WORDT (HET ZIT IMMERS IN DE VENNOOTSCHAP) DEZE VERKOOP KAN BEMOEILIJKEN. KLOPT DIT? 41 WIJ WENSEN EEN AANTAL ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN TE LATEN UITVOEREN. GEEFT DIT EEN PROBLEEM WANNEER HET ONROEREND GOED IN DE VENNOOTSCHAP ZIT? 45 SUCCESSIE(PLANNING) EN DE (VASTGOED)VENNOOTSCHAP 48 MOET IK WEL IETS REGELEN M.B.T. DE SUCCESSIERECHTEN? 48 DE VLAAMSE VRIJSTELLING VAN SUCCESSIERECHTEN OP DE GEZINSWONING IN HET VOORDEEL VAN DE LANGSTLEVENDE PARTNER 51 DE 0% SUCCESSIEREGELING EN DE VENNOOTSCHAP 53 TOCH MAAR ACTIE ONDERNEMEN? 56 WELKE SCHENKINGSTARIEVEN ZIJN ER? 58 OMZETTEN VAN ONROEREND IN ROEREND VERMOGEN EN DAN SCHENKEN? 61 HOE DE AANDELEN SCHENKEN? 62 WAT HOUDT EEN BURGERLIJKE MAATSCHAP JUIST IN? 63

3 VASTGOED EN VENNOOTSCHAP INLEIDING We stellen vast dat vandaag vastgoed vaak zijn weg vindt richting vennootschap. Moet het nog gezegd dat de fiscaliteit hiervoor (mede) verantwoordelijk is. Vastgoed onderbrengen in een vennootschap biedt mogelijkheden. Wel is het belangrijk dat het een goed overwogen beslissing dient te zijn. Vaak is er ook een keerzijde. Op zich geen probleem, maar de nadelen mag men dan ook niet vergeten. Kortom goed geïnformeerd zijn en alle voordelen maar ook nadelen afwegen, is de boodschap. Hier bekijken we een aantal zaken die oi belangrijk zijn om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Het spreekt voor zich dat niet alle zaken kunnen vermeld worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon (accountant, boekhouder, revisor, notaris, advocaat, ) blijft dan ook een noodzaak. Maar aan de hand van een aantal type-vragen trachten we u op weg te helpen. Weet u ook dat de fiscaliteit niet de enige drijfveer mag zijn. Want u moet beseffen dat wanneer het onroerend goed eigendom is van uw vennootschap dit onroerend goed niet uw eigendom is. We wensen u alvast veel leesplezier. Iven Dehoon

4 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP Voor- en nadelen van een onroerend goed in een vennootschap Een onroerend goed privé kopen is veelal duurder dan via een vennootschap, maar niet altijd. Aan alle voordelen kleven meestal ook wat nadelen. De keerzijde van de medaille weet u wel. Een aankoop via een vennootschap kan voordeliger zijn. Maar let op met de nadelen die zich vooral op termijn manifesteren. Een patrimoniumvennootschap zorgt ervoor dat het onroerend goed als een behouden blijft. Een korte opsomming : De vennootschap kan afschrijven op de volledige waarde van het gebouwd onroerend goed. Let wel : zij kan niet afschrijven op de grond. De bijhorende kosten die bij de aankoop van de grond gepaard gaan zijn wel aftrekbaar d.m.v. een waardevermindering (Ci-RH.421/ AOIF Nr.53/2004 dd ) De vennootschap kan alle mogelijke kosten van haar belastbare winst aftrekken, zoals bv. kosten voor onderhoud en herstellingen, de onroerende voorheffing, verzekeringspremies,... De intresten verbonden aan leningen zijn integraal aftrekbaar en dit niet enkel t.b.v. het onroerend inkomen zoals dit wel het geval is in de personenbelasting. Latere successieplanning kan gebeuren via een overdracht van de aandelen. Aandelen zijn immers roerend vermogen. De aandelen kunnen later verkocht worden waarop geen registratierechten verschuldigd zijn. ( )

5 Enkele nadelen zijn : Indien het een onroerend goed betreft waarin men privé woont dan moet men hiervoor de vennootschap vergoeden. Zoniet wordt dit belast als een voordeel van alle aard. Meestal een laag bedrag. De huurgelden die de vennootschap ontvangt, worden integraal bij haar belastbare winst gevoegd onafgezien de huurder het gebouw al dan niet beroepsmatig gebruikt. Dit is niet zo in de personenbelasting. Als de vennootschap het onroerend goed later verkoopt, dan zal in de regel een meerwaarde gerealiseerd worden. De notionele intrestaftrek (voor aanslagjaar ,425 % en voor KMO s 3,925%) die de vennootschap geniet op haar (gecorrigeerd) eigen vermogen wordt negatief beïnvloed door een onroerend goed of een zakelijke recht waarvan de bedrijfsleider (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar van de vennootschap) alsook zijn of haar echtgeno(o)t(e) of de niet-ontvoogde minderjarige kinderen van de hiervoor genoemde personen, het gebruik hebben. Vanaf 2007 zullen gehuwden en, weliswaar onder voorwaarden, samenwonenden in Vlaanderen geen successierechten meer hoeven te betalen op het vererven van de gezinswoning. ( )

6 Tarieven personen- en vennootschapsbelasting We moeten natuurlijk ook de tarieven vermelden zowel wat de personen- vennootschapsbelasting betreft. als de Hier vindt u de tarieven (aanslagjaar 2012) inzake personenbelasting, sociale zekerheidsbijdragen (2011) en de tarieven vennootschapsbelasting terug. Tarieven personenbelasting : Inkomstenschijf (geïndexeerd) Tarief (excl gem.bel) 0, % % % % Boven % Tarieven sociale zekerheid (2011) ; Geïndexeerd inkomen Tarief SZ-bijdragen , ,55 22% met een minimum van 667,14/kwartaal , ,40 14,16% met een maximum van 3.759,12/kwartaal

7 Tarieven vennootschapsbelasting : Algemeen tarief VenB 33% 33,99% (*) Verlaagd opklimmend tarief ,25% 24,98% (*) % 31,93% (*) ,5% 35,54% (*) (*) incl. crisisbijdrage van 3% Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, moet aan de voorwaarden voldaan zijn van art. 215 WIB De volgende vennootschappen zijn uitgesloten van het verlaagd tarief : 1. Vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50%, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, worden de aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen. 2. Vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen en die geen door de Notionele Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn. 3. Vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.

8 4. Vennootschappen, andere dan door de Notionele Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR. 5. Ook voordelen van alle aard komen in aanmerking 6. ( )

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014 93 Nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Over het geregistreerd kassasysteem, BTW bonnetjes en sociale bijdrage vermindering 3. Interne

Nadere informatie

Bij de zaak. Plan uw toekomst vandaag

Bij de zaak. Plan uw toekomst vandaag Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers september 2013 Opinie: Ons pensioenstelsel onder vuur We worden steeds ouder en de vergrijzingskost loopt op. Hoelang kunnen we dit nog blijven betalen? Hoe

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie