KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-seminarie. Gent 14 november 2005"

Transcriptie

1 KBC-seminarie Gent 14 november 2005

2 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek en risicokapitaal Jan Verhoeye, docent Hogeschool Gent Receptie 2

3 Beleggen in vennootschap of privé Arthur De Wachter Fiscaal Adviseur KBC Groep november 2005

4 Agenda Soorten roerende inkomsten. De roerende inkomsten in de personenbelasting. De roerende inkomsten in de vennootschapsbelasting. Hoe geld uit de vennootschap halen. 4

5 1. Soorten Roerende Inkomsten Soorten: Inkomsten uit risicodragend kapitaal. Inkomsten uit NIET-risicodragend kapitaal. 5

6 1.1. Inkomsten uit risicodragend kapitaal Inkomsten uit risicodragend kapitaal : dividenden Eigenlijke dividenden: Alle door een vennootschap toegekende voordelen aan aandelen en winstbewijzen: Ongeacht de benaming. Ongeacht de vorm (geld of effecten). Terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal niet conform aan de bepalingen van het W.Venn. 6

7 1.1. Inkomsten uit risicodragend kapitaal Inkomsten uit risicodragend kapitaal : dividenden Intresten van voorschotten Geherkwalificeerd deel van de intresten = dividend Wanneer : 3 cumulatieve voorwaarden: Intresten van voorschotten. Voorschotten toegestaan door bepaalde personen. Voorschotten die een bepaalde grens overschrijden. Gevolgen: Dat deel van de intrest is geen aftrekbare beroepskost. RV van 25 % op dividenden (15 %-tarief kan niet). 7

8 1.2. Inkomsten uit NIET-risicodragend kapitaal Inkomsten uit NIET-risicodragend kapitaal : intresten Intresten: Intresten, premies en andere opbrengsten van leningen van gelddeposito s en andere schuldvorderingen. Het intrestbestanddeel van de leasingtermijnen. Inkomsten uit sommige kapitalisatiecontracten. Inkomsten uit contracten waarbij een vast rendement geboden wordt. Een gedeelte van kapitalen of afkoopwaarden van verzekeringsbons. Inkomsten van kapitalisatie-aandelen van fixfondsen. GEEN intresten: Gerechtelijke intresten. Intresten betaald aan leveranciers wegens laattijdige betalingen. Intresten toegestaan aan klanten bij betaling voor vervaldag. 8

9 1.2. Inkomsten uit NIET-risicodragend kapitaal Vastrentende effecten Obligaties Kasbons Soortgelijke effecten, bv. Vastgoedcertificaten Staatsbons Effecten waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd De zgn kapitalisatiebons. Effecten die geen aanleiding geven tot periodieke uitbetaling van inkomsten maar die zijn uitgegeven met een disconto dat overeenstemt met de tot op de vervaldag van het effect gekapitaliseerde intrest De zgn zerobonds 9

10 2. Roerende inkomsten in de P.B. Algemeen: Principes. Roerende inkomsten belastbaar als beroepsinkomsten. Buitenlandse rekeningen. Fiscaal stelsel van roerende inkomsten: RV is bevrijdend. Buitenlandse roerende inkomsten: mogelijk dubbele belasting. Tussentijdse verhandeling van vastrentende effecten. 10

11 2. Roerende inkomsten in de P.B. Fiscaal stelsel van meerwaarden en minderwaarden: Meerwaarden: in principe niet belastbaar. Uitzonderingen: In het kader van een beroepswerkzaamheid behaald. Niet kaderen binnen het beheer van het normaal beheer van een privé-patrimonium : Normaal beheer = als een goed huisvader erop gericht zonder buitensporige risico s of aanwending van professionele middelen of technieken, het privé-vermogen te doen renderen en te doen toenemen. Een zekere verrijking (speculatie) mag nagestreefd worden. Verrichtingen met betrekking tot beursgenoteerde aandelen kaderen binnen het normaal beheer (uitdrukkelijk aanvaard door de fiscus). Speculatieve verrichtingen = 33 % + AGB (tenzij globalisatie voordeliger is). Aanmerkelijk belang-heffing Strijdig met de Europese verdragsvrijheden (Eur.H.v.J. 8 juni 2004). Minderwaarden: niet aftrekbaar 11

12 2. Roerende inkomsten in de P.B. Belegging in Beveks, Bevaks, Sicavs en Sicafs GEWONE BELEGG.VENN. - DIV-aandelen - KAP-aandelen FIXFONDS KAP-aandelen VASTGOEDBEVAK DIV-aandelen PRIVAK DIV-aandelen BELGISCHE BEVEK/BEVAK Dividend: 15 % RV Inkoopbonus: nt. belast Inkoopbonus: 15 % RV Tss-tijdse verhandeling: geen Dividend - Gewone vastgoedbevak: 15 % RV - Woningbouwbevak - vrij van RV - geen aangifteplicht Dividend - gedeelte van div. uit meerw.: vrij - rest div.: 15 % RV LUXEMBURGSE SICAV/SICAF Dividend: - innen in BE: 15 % RV - innen in LU: aangifte PB Inkoopbonus: nt belastbaar Inkoopbonus -innen in BE: 15 % RV -innen in LU: aangifte PB Tss-tijdse verhand.:aangifteplicht prorata-inkomen NVT NVT 12

13 2. Roerende inkomsten in de P.B. Europese spaarrichtlijn Wanneer van toepassing Voor natuurlijke personen Die in een EU-lidstaat woont Die een rente ontvangt In een andere EU-lidstaat Informatie uitwisselen of woonstaatheffing inhouden België, Lux, en Oostenrijk: woonstaatheffing Andere landen van EU: informatieuitwisseling Meer info: brochure in bijlage 13

14 Algemeen 3. Roerende inkomsten in de Ven.B Opgelet: doktersvennootschappen! Alle opbrengsten van beleggingen belastbaar. De RV is nooit bevrijdend. Fiscaal stelsel van de roerende inkomsten. Dividenden DBI-aftrek Participatievoorwaarde. Permanentievoorwaarde. Financieel Vast Actief. Beperking DBI-aftrek. Intresten Proratering. 14

15 3. Roerende inkomsten in de Ven.B Beperking op de verrekening van de RV RV op intresten Volle eigendom. Beperking in functie van de bezitsduur. RV op dividenden Volle eigendom. Geboekte waardevermindering of gerealiseerde meerw. 15

16 3. Roerende inkomsten in de Ven.B Fiscaal stelsel van de meerwaarden, minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen: Meerwaarden op aandelen Gerealiseerde meerwaarden Op aandelen waarvan de dividenden in aanmerking komen voor DBI-aftrek. Vrijgesteld bedrag. Realisatie: verkoop, inbreng, ruil. Aandelen van beleggingsvennootschappen. Geboekte, niet gerealiseerde meerwaarden Minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen Gerealiseerde minderwaarden. Geboekte waardeverminderingen. 16

17 3. Roerende inkomsten in de Ven.B Belegging in beveks, bevaks, sicavs, sicafs Vennootschappen hebben geen baat bij een belegging in aandelen van beleggingsvennootschappen Tenzij het een belegging is in kapitalisatie-aandelen met stijging van de inventariswaarde. 17

18 3. Roerende inkomsten in de Ven.B Conclusie Een vennootschap betaalt meer belastingen op intresten en dividenden. Zowel de vennootschap als de natuurlijke personen zijn vrijgesteld op meerwaarden op aandelen. Conclusie: op het eerste zicht beter privé beleggen Probleem: Geld wordt gegenereerd in de vennootschap Geld moet uit vennootschap kunnen gehaald worden 18

19 4. Geld uit de vennootschap halen Eenvoudige basistechnieken Toekenning van (hogere) bezoldiging Aj : Aj : Aj : Aj : Groepsverzekering Auto; electriciteit & verwarming; PC & internet; Verstrekken van leningen (R/C Passief) Opletten met herkwalificatie cf. circ. nr. Ci.RH.231/ dd Opvragen van eigen inbreng via kapitaalvermindering Opgelet voor simulatie (o.a. Cass. 20/12/1973, NV Verreries et Globeteries Doyen; Brussel, 23/10/1984;Com.I.B./92, nr. 18/29 contra Brussel, 5/2/1991 en Gent 17/10/1996). Verkoop/verhuur van privé roerende en onroerende goederen aan de vennootschap Kostenforfait (beperkt tot KI x 2/3 x rev.coëff.) Huurherkwalificatie (KI x 5/3 X rev.coëff.) 19

20 4. Geld uit de vennootschap halen Vestiging van zakelijke rechten ten voordele van de vennootschap Optieplannen Interessant arrest Gent (13/09/2005) dat het vonnis van Brugge dd. 22/06/2004 vernietigt. KBC ESOP-plan. Dividenduitkering Vergelijkend voorbeeld. 20

21 4. Geld uit de vennootschap halen Vergelijking: uitkering bezoldigingen of dividenden Extra bezoldiging Dividend Ven.B.: norm. RV : 25 % Dividend Ven.B.: norm. RV : 15 % Dividend Ven.B.: verl. RV 15 % BVBA Beschikbaar 100,00 100,00 100,00 100,00 Uitgekeerd - 100,00-66,01-66,01-75,02 Belastbaar 0,00 100,00 100,00 100,00 Venn.Belasting 0,00-33,99-33,99-24,98 Saldo 0, Privé Ontvangen 100,00 66,01 66,01 75,02 Sociale lasten (*)- 14, Personenbelast. (53 %) - 45, RV 0,00 16,50-9,90-11,25 Netto in handen 40,34 49,51 56,11 (**)63,77 21

22 4. Geld uit de vennootschap halen Minder eenvoudige technieken Inkoop eigen aandelen Inkoop volgens art. 620 W.Venn. Max. 10 % van het geplaatst kapitaal Inkoop volgens art. 621 W. Venn. Meer dan 10 % van het geplaatst kapitaal Aandelen ingekocht met het oog op hun onmiddellijke vernietiging In uitvoering van een beslissing van de A.V. Om het kapitaal te verminderen 22

23 4. Geld uit de vennootschap halen Inbreng/Verkoop aandelen aan eigen holding Inbreng Rulings Parl. Vraag nr. 657, Ludo Van Campenhout, dd. 23/02/05 Gevolg: Binnen de drie jaar geen kapitaalvermindering in de holding Binnen de drie jaar geen kapitaalvermindering in de expl.venn. Gedurende een periode van drie jaar geen wijzigingen aan dividendpolitiek tenzij: - zij worden gebruikt voor nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen - mogen niet doorvloeien naar aandeelhouders natuurlijke personen - betaling van aandeelhouders die wensen uit te treden bij gespreide uitkering R/C Gedurende drie jaar behoud van gelijke management fees, bedrijfleidersbezoldigingen, maar de geldstroom mag hoger zijn dan de vroegere BL-bezoldigingen indien er werkelijke prestaties tegenover staan en marktconform zijn. 23

24 4. Geld uit de vennootschap halen Verkoop Ruling dd Verkoop van een minderheidsbelang De verkopers zijn geen BL in de exploitatievenn. De verkopers zijn niet beroepsmatig actief in de expl.venn. De verkopers hebben geen band met de venn./koper van hun aandelen De verkopers zullen ook geen band meer hebben met de vennootschap waarvan zij de aandelen verkopen 24

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? p.3/ Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last.

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Woord vooraf Inleiding en doelstellingen Inhoud paper

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 :uitleg RESERVES BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie