Inhoudsopgave. Maklu 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Maklu 7"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap Het tariefvoordeel Tarieven personenbelasting Tarieven sociale zekerheid Tarieven vennootschapsbelasting Fiscale planning Werken zonder vennootschap Uitkering van een bezoldiging A. De eigenlijke bezoldiging B. De tantième Uitkering volgens de behoeften en rekening houdend met de gunstregimes in de personenbelasting Reservering De keuze van de afsluitingsdatum van het boekjaar van de vennootschap Aanwending van de opgebouwde reserves Instrumenten om opgebouwde reserves fiscaalvriendelijk uit de vennootschap te halen A. Goederen die toebehoren aan de natuurlijke persoon laten aankopen door de vennootschap B. Kapitaalvermindering met terugbetaling aan de natuurlijke persoon De investeringsreserve Maaltijdcheques Het verkrijgen van roerende of onroerende inkomsten uit de vennootschap De verhuring van een onroerend goed aan de vennootschap Gemeubelde verhuur Hoe financiert de vennootschap zich? a) de eenmanszaak wordt verkocht en de vennootschap leent bij een financiële instelling b) de eenmanszaak wordt verkocht en de vennootschap leent bij de overdrager o.v.v. een rekening courant c) en d) de inbreng in natura of de combinatie ervan De verhuring van roerende goederen aan de vennootschap Vermindering van sociale bijdragen als parafiscaal voordeel Voordelige regeling van de voordelen van alle aard Voordeel van alle aard voor het privégebruik van een personenwagen Maklu 7

2 PRAKTISCH OMGAAN MET UW VENNOOTSCHAP Voordeel van alle aard voor het privégebruik van onroerende goederen Forfaitaire kosten op bezoldigingen De groepsverzekering en de individuele pensioentoezegging (IPT) De subtiele evenwichtsoefening met de 80%-regel Deel 2: Nadelen van het werken met een vennootschap Oprichtingskosten Boekhoudkundige kosten Inkomen belast in het jaar van verwerving, niet in het jaar van de inning De aansluitingskost van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds De parafiscale druk houdt drie jaar aan (maar wijzigt vanaf 2015) Belasting op geheime commissielonen Winstverdeling Inkomsten uit onroerende goederen en de vennootschapsbelasting Het voeren van een dubbele boekhouding Andere autokosten Tweemaal voorafbetalen Deel 3: Welke vennootschapsvorm kiezen we het best? De naamloze vennootschap (nv) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) De gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.) De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) De coöperatieve vennootschappen (cvba en cvoa) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) De coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (cvoa) Vennootschap onder firma (vof) Noot: de S-bvba of de Starter-bvba De professionele vennootschap Begripsomschrijving Toepassingsgebied Deel 4: De villa in of uit de vennootschap? Algemeen Inkomsten uit onroerende goederen en personenbelasting Btw en verbouwingswerken De financiering van een onroerend goed gedeeltelijk met eigen middelen en gedeeltelijk met geleend geld Personenbelasting De onbeslagbaarheid van de gezinswoning Maklu

3 INHOUDSOPGAVE Deel 5: De auto in of uit de vennootschap? De auto in de vennootschap De auto uit de vennootschap Pas op met de btw Woon-werkverkeer Deel 6: Is het verkopen van goodwill aan de vennootschap nog interessant? Principe De 4x4-regel De winwinlening Deel 7: Het vruchtgebruik (en de blote eigendom) als optimaliseringstechniek? Principe De vestiging of verkrijging van het vruchtgebruik ten voordele van een vennootschap en van de blote eigendom ten voordele van een natuurlijke persoon Deel 8: Wat zijn de voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap? Voordelen, nadelen en aandachtspunten De btw-eenheid en verhuur. Een combinatie die werkt Deel 9: Overzicht van de voornaamste soorten beroepskosten Kosten met betrekking tot onroerende goederen Intresten van leningen Bezoldigingen van werknemers Bezoldigingen van bedrijfsleiders Kosten om voordelen van alle aard te verschaffen Kosten eigen aan de werkgever Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekeringen Pensioenen toegekend aan gewezen personeelsleden Commissies en erelonen betaald aan derden Afschrijvingen Waardeverminderingen Bijzondere sociale bijdrage voor vennootschappen Dagforfaits voor seminaries in het buitenland Verzekeringspremies m.b.t. de economische activiteit De investeringsaftrek Betaalde honoraria of erelonen Dienstencheques Abonnementen en publicaties Beroepsbijdragen Deel 10: De verworpen uitgaven Niet-aftrekbare belastingen Maklu 9

4 PRAKTISCH OMGAAN MET UW VENNOOTSCHAP 10.2 Geldboeten Niet-aftrekbare pensioenen en pensioenbijdragen Niet-aftrekbare autokosten Niet-aftrekbare restaurantkosten Niet-aftrekbare receptiekosten Niet-aftrekbare relatiegeschenken Kosten van niet-specifieke beroepskledij Overdreven intresten Toegekende abnormale en goedgunstige voordelen Sociale voordelen Liberaliteiten Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Deel 11: De omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap: overzicht De verkoop van de eenmanszaak aan de vennootschap A. De fiscale gevolgen als natuurlijke persoon B. De fiscale gevolgen voor de vennootschap C. Het btw-aspect D. De registratierechten De inbreng van de eenmanszaak in de vennootschap De belastingvrije inbreng A. De fiscale gevolgen als natuurlijke persoon B. De fiscale gevolgen voor de vennootschap C. Het btw-aspect D. De registratierechten De belastbare inbreng A. De fiscale gevolgen als natuurlijke persoon B. De fiscale gevolgen voor de vennootschap C. Het btw-aspect D. De registratierechten Verkoop van de eenmanszaak aan de vennootschap? Belastingvrije inbreng in de vennootschap? Of belastbare inbreng in de vennootschap? Deel 12: Hoe optimaal geld uit de vennootschap halen: gevolgen inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw De toekenning van een bezoldiging De toekenning van een tantième Het verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap De onderverhuring Het recht van opstal Het recht van erfpacht Het vruchtgebruik Het verkopen van onroerende goederen of roerende goederen aan de vennootschap Maklu

5 INHOUDSOPGAVE 12.9 Het verhuren van roerende goederen aan de vennootschap Het lenen aan de vennootschap (verkregen intresten) De toekenning van dividenden Gratis woning Gratis auto Gratis huishulp Gratis pc en/of internet Maaltijdcheques Het zich toekennen van een kilometervergoeding Forfaitaire dagvergoedingen binnenland Forfaitaire dagvergoeding buitenland Forfaitaire kostenvergoeding De kapitaalvermindering De opbouw van een groepsverzekering/ipt De opname van de rekening-courant Deel 13: Bewijs van het beroepsgebruik inzake btw Situering Vervoermiddelen: de belastingplichtige stelt een goed ter beschikking van een zaakvoerder, bestuurder of een personeelslid of gebruikt zelf een goed voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit Vaststellen van het gebruik van andere roerende goederen dan vervoermiddelen Vaststellen van het gebruik van onroerende goederen Deel 14: Aftrek voor roerende goederen, andere dan vervoermiddelen: hoe toepassen in de praktijk? Deel 15: Het vererven en schenken van een familiale vennootschap Deel 16: Toepassing Bijlagen Beknopte literatuurlijst Trefwoordenregister Maklu 11

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie