VENNOOTSCHAPSBELASTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VENNOOTSCHAPSBELASTING"

Transcriptie

1 VENNOOTSCHAPSBELASTING v I. Toepassingsgebied o Binnenlandse Maatschappelijke zetel Voornaamste inrichting in België Zetel van bestuur of beheer Twee elementen zijn belangrijk. Het gaat over binnenlandse vennootschappen. Binnenlands wat wil dat zeggen? Je richt een vennootschap of een rechtspersoon op, die heeft op een bepaalde plaats zijn maatschappelijke zetel/zijn adres zoals een natuurlijke persoon ook ergens ingeschreven is. In de statuten, de maatschappelijke zetel. Fiscaal is dit niet zo belangrijk. Fiscaal is belangrijk waar heeft die vennootschap haar voornaamste inrichting of zetel van bestuur/beheer, die twee termen zijn eigenlijk hetzelfde. Dat betekent waar wordt de vennootschap bestuurd. Van waaruit gebeurt de leiding van die vennootschap? Als dat in België gebeurt, dan is dat een binnenlandse vennootschap à Belgische vennootschapsbelasting. Als dat buiten België gebeurt, bv Luxemburg, dan zal de maatschappelijke zetel in Luxemburg liggen. Dan nog gaat men kijken van waaruit wordt die vennootschap geleid?. Als zij die vennootschap leiden vanuit België à Belgische vennootschapsbelasting verschuldigd. Uw maatschappelijke zetel heeft dan geen belang, het zal een Belgische vennootschapsbelasting zijn. o Vennootschap Regelmatig opgericht Rechtspersoonlijkheid Exploitatie van onderneming of verrichtingen van winstgevende aard Winstoogmerk niet vereist Rechtspersoon zonder winstoogmerk Ø Onder bepaalde voorwaarden: geen exploitatie van onderneming of verrichtingen van winstgevende aard Het moet een vennootschap zijn die regelmatig is opgericht en met rechtspersoonlijkheid. Regelmatig opgericht? Vroeger was het zo dat wanneer natuurlijke personen samen een handel begonnen drijven, dat men dan zei er is een vennootschap onder firma ontstaan. Alhoewel dat zij geen akte hadden geen gemaakt. Die akte was niet neergelegd, maar dat kon zo ontstaan. Dan had die rechtspersoonlijkheid. Maar dan zei men die is niet regelmatig opgericht, dus geen vennootschapsbelasting. In dat geval gaan we door die rechtspersoonlijkheid doorkijken en gaan we die belasten in de personenbelasting. Dus die twee mensen, er was juridisch wel een vennootschap ontstaan, je had een rechtspersoon maar die was niet regelmatig en fiscaal ging men gewoon natuurlijke personen belasten in de personenbelasting. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 1

2 Vandaag is het vennootschapsrecht anders en krijg je maar rechtspersoonlijkheid wanneer effectief een akte wordt neergelegd. Je gaat in Art. 29 WIB vinden dat onregelmatig opgerichte vennootschappen belast worden in hoofde van de natuurlijke personen. Eigenlijk is dat vandaag een overbodige bepalen want zij hebben geen rechtspersoonlijkheden meer (?). Exploitatie van onderneming, verrichtingen van winstgevende aard. Dat is reeds uitgelegd bij bedrijfsleider. Wat betekent dat? Die vennootschap exploiteert een onderneming of heeft verrichtingen van winstgevende aard. Dus onderneming als natuurlijke persoon, dan is dat winst. Als natuurlijke persoon verrichtingen van winstgevende verricht, dan zijn dat baten. Als je advocaat hebt, natuurlijke persoon wordt belast in de baten, maar als hij een vennootschap opricht dan gewoon vennootschapsbelasting. Vennootschapsbelasting betekent dat de regels van de winsten van toepassing zijn. Dus een advocaat-natuurlijke persoon werkt met regels van baten, maar wanneer hij een vennootschap opricht dan vennootschapsbelasting en regels van winsten. Een onderneming betekent niet dat er winstoogmerk zou moeten zijn, winstoogmerk niet noodzakelijk. We gaan gewoon kijken gaat het over iets waar dat je een positief resultaat uit verkrijgt? Dat is genoeg. Dat betekent dat een rechtspersoon zonder winstoogmerk ook onder de vennootschapsbelasting kan vallen. Wanneer het gaat om rechtspersoon zonder winstoogmerk heeft men gezegd onder bepaalde voorwaarden gaan we zeggen dat we ervan uit gaan dat er geen onderneming wordt geëxploiteerd of dat geen verrichtingen van winstgevende aard worden gesteld. Dan zijn zij fiscaal geen vennootschap. Dan zullen zij onderworpen worden aan rechtspersonenbelasting. o Rechtspersoon zonder winstoogmerk Geen exploitatie van onderneming of verrichtingen van winstgevende aard te zijn Alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen Ø Geen beroepsbezigheid Beleggen van fondsen ingezameld in kader statutaire opdracht Bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking hebben Ø Ondergeschikt aan de hoofdactiviteit Niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd Ø Hoofdactiviteit, maar niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd Geen vennootschap in fiscale zin Voorbeeld van een voetbalclub, activiteit van die vzw maar daarnaast ook een cafetaria. Dat zijn ondernemingsdaden die men stelt, verkoop van drank. Maar als dat bijkomstig is aan de hoofdactiviteit, dan zeggen we onze vzw exploiteert geen onderneming, is geen vennootschap. Dus, bijkomstig aan de hoofdactiviteit. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 2

3 Fiscaal gaat men ook kijken, niet alleen kwalitatief (zijn die activiteiten inderdaad bedoeld om voetbalclub te ondersteunen) maar men gaat ook een kwantitatief criterium bekijken. Wat is de omzet die hier behaald wordt in dat café? Het kan zijn dat dit café zo winstgevend is, dat die café een zodanige omvang heeft t.o.v. de voetbalclub. Dan betekent dat de café-uitbating eigenlijk de hoofdactiviteit is geworden. De omzet is zodanig groot geworden dat dit eigenlijk de hoofdactiviteit van die vzw is geworden. En dan zal men normaal vallen onder de vennootschapsbelasting tenzij die activiteit uitgeoefend wordt niet volgens nijverheids- of handelsmethoden. Die is wel de hoofactiviteit geworden maar men doet bv beroep op vrijwilligers die men niet moet betalen. Dat is niet de normale manier om een onderneming te voeren. En dan kan men toch nog ontsnappen aan de vennootschapsbelasting, en blijf je in de rechtspersonenbelasting zitten. Wanneer gaat men ervan uit dat er geen onderneming of geen verrichting van winstgevende aard is? En dat er geen vennootschap is in de fiscale zin. 4 mogelijkheden: -Het gaat om alleenstaande verrichtingen. Bv vzw die een keer per jaar een eetfestijn organiseert. Dat is een keer per jaar. Eigenlijk is dat geen beroepsactiviteit. Dus je blijft in de rechtspersonenbelasting zitten. -Beleggen van fondsen. Dat is voor pensioenfondsen, een speciale bepaling zodanig de pensioenfondsen aan de rechtspersonenbelasting onderworpen blijven. -Bijkomstig op nijverheids-, handels-, ondergeschikt aan die hoofdactiviteit. -Zodanig gegroeid, is hoofdactiviteit geworden, maar de methodes die dat je aanwendt zijn niet de normale handelsmethoden. v DBI: definitief belaste inkomen Als je gaat kijken naar de soorten inkomsten die we gezien hebben: onroerende inkomsten, roerende inkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. Als we te maken hebben met een vennootschap, een vennootschap die heeft enkel een beroepsvermogen. Als zij eigenaar is van onroerende goederen, de inkomsten van die onroerende goederen zijn sowieso beroepsinkomsten. Dus hier speelt Art. 37 WIB. Dit artikel zegt als onroerende goederen of roerende goederen belegd zijn in je beroepsvermogen, dan zijn de inkomsten ook beroepsinkomsten. En alles wat de vennootschap bezit, zit in haar beroepsvermogen. Beroepsinkomsten blijven beroepsinkomsten. En dan hebben we diverse inkomsten. Art. 90 ten eerste WIB, wanneer heb je een divers inkomen? Wanneer de verrichting wordt gesteld buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid. Dat is nodig voor een divers inkomen, buiten uitoefenen van beroepswerkzaamheid. Opnieuw hier, onze vennootschap die kan alleen maar iets doen binnen haar beroepsvermogen. Die heeft enkel een beroepsvermogen. Dus diverse inkomsten ga je niet tegenkomen. Alle inkomen van de vennootschap is beroepsinkomen en wordt belast volgens de regels van winst. Tenzij de vennootschapsbelasting uitdrukkelijk zou afwijken. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 3

4 Roerende goederen belegd in het beroepsvermogen van natuurlijke persoon, dat komt praktisch nooit voor. Een natuurlijke persoon die aandelen heeft gekocht en die aandelen in zijn beroepsvermogen gaat beleggen, dat komt praktisch nooit voor. Maar hier natuurlijk, onze vennootschap die koopt aandelen van andere vennootschappen. Dat zijn allemaal beroepsinkomsten. Er zijn heel veel regels in de vennootschapsbelasting die betrekking hebben op inkomsten van roerende goederen. Een eerste bepaling zie je DIB, definitief belaste inkomsten. Over wat gaat het hier? Als een vennootschap wordt opgericht. In eerste instantie is dat altijd een natuurlijke persoon die begint met het oprichten van de vennootschap. Stel vennootschap A wordt opgericht en de natuurlijke persoon brengt een bedrag in van euro komt staan op het actief van vennootschap A staan en een kapitaal van euro. De natuurlijke persoon heeft aandelen van vennootschap A. Wat kan er dan gebeuren? Vennootschap A gaat dat geld dat zij in actief heeft, inbrengen in een nieuw vennootschap. Vennootschap A richt opnieuw een vennootschap op, vennootschap B in actief van vennootschap B (kapitaal , aandelen B). Geld in activa van vennootschap A wordt vervangen door aandelen vennootschap B. Vennootschap B zegt ik ga ook een vennootschap oprichten. Vennootschap C wordt door vennootschap B opgericht geld wordt ingebracht, kapitaal , aandelen vennootschap C komen in activa van vennootschap B. Er ontstaan zo n reeks van vennootschappen. Wat gaat er nu gebeuren? Vennootschap C maakt winst. Winst gaat zij uitkeren aan haar aandeelhouders als dividend. Aandelen zitten bij vennootschap B. Die winst gaat naar vennootschap B. Dat komt dan binnen, dat is nu winst van vennootschap B geworden. Wat ga je zien? Er gaat een dubbele economische belasting ontstaan. Vennootschap C heeft winst gemaakt, maar zij heeft haar vennootschapsbelasting op betaald, wat zij overhoudt, kan zij uitkeren als dividend aan vennootschap B. Dat geld komt in de vennootschap B, dat is een winst voor vennootschap B. Vennootschap B moet weer/ook een vennootschapsbelasting betalen. Vennootschap B houdt nog iets over om uit te keren als dividend. Dan nog eens vennootschapsbelasting. Als die uiteindelijk terecht komt bij die natuurlijke persoon, dan blijft er praktisch niets meer over. En om dat tegen te gaan bestaat het stelsel van DIB. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 4

5 Vennootschap A helemaal van boven. In het midden vennootschap B en onderaan vennootschap C. Vennootschap C heeft boekhoudkundig een winst van Maar dat moet zij nog vennootschapsbelasting op betalen, bedraag 34%. 515 moet die vennootschap C afstaan aan de fiscus. Dan heeft zij nog over. En die wil zij aan haar aandeelhouders geven als dividend. Een dividenduitkering naar de vennootschap B. Actief verhoogd, geld komt binnen, dividenden komen binnen. Eigen vermogen stijgt, dus dat is een opbrengst voor vennootschap B. Normaal zouden we op die ook weer 34% vennootschapsbelasting moeten betalen. Dan blijft er 660 meer over als vennootschap. Die 660 wil ik weer uitkeren aan mijn aandeelhouders als dividend, aan vennootschap A. Oké, ik keer dat uit. Dat is hier weer een winst, 34% vennootschapsbelasting op. Er blijft nog 436 over. Ik keer dat ook uit aan mijn aandeelhouder, de natuurlijke persoon. Wat zie je? Hier is er winst ontstaan, en gewoon door dat dat hier allemaal door moet door die verschillende vennootschappen blijft er op het einde van de rit maar 436 over. Dat is gewoon diezelfde winst, daar is niets mee gebeurd, gewoon doorbetaald als dividend. En er blijft praktisch niets meer over. Dus economische dubbele belasting, zelfde winst wordt telkens opnieuw bij andere personen belast. Dat wordt verhinderd door DBI. Eerste stap bij vennootschap C, daar wordt de vennootschapsbelasting geheven op de gerealiseerde winst blijft over, dat komt binnen bij vennootschap B, en dan gaat men zeggen die is reeds definitief belast. Op die is vennootschapsbelasting reeds geheven, in de eerste stap. We gaan dat niet tweede keer belasten blijft aanwezig dat vervolgens kan verder uitbetaald. Dus je weet wat de bedoeling is van DIB-aftrek. Vennootschap B krijgt dividenden binnen, opbrengst en zij heeft ook kosten gemaakt. Zij heeft die participatie in vennootschap C en je ziet bv beheerskosten voor de aandelen. Zij heeft enerzijds inkomsten (dividenden) maar ook kosten (omwille van die participatie). Vennootschap B heeft ook andere activiteiten, zij heeft verkopen gedaan voor en zij heeft 450 andere kosten. Als je gaat kijken naar haar winst, dat resultaat is boekhoudkundig opbrengsten-500 kosten = Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 5

6 Normaal, als er geen DIB zou bestaan zou er op vennootschapsbelasting worden betaald maar onze DIB-aftrek, wat wil dat zeggen? Dat het resultaat dat je haalt uit de participatie niet meer wordt belast. Dus het resultaat dat je behaalt uit je participatie wordt niet meer belast. En wat is dat? Wat heb je als opbrengst uit participatie? 950, en die gaan we niet meer belasten. Dus en 550 gaan we onderwerpen aan personenbelasting (?). Maar 950 niet. Dus je krijgt een DIB-aftrek van 950 en dit is uw grondslag. Als je gaat kijken naar de regels in het wetboek zal je lezen DIB-aftek bedraagt 95% van uw dividenden. In ons voorbeeld, 95% van 1.000, is 950. Waarom staat in het wetboek 95%? Omdat er een vermoeden is als je dividenden ontvangt dat er dan ook wel kosten in uw boekhouding zitten. Daar is een vermoeden dat er al kosten hier zitten. En dat er 950 wordt vrijgesteld. Altijd 95% DIB-aftrek. Stel dat je die kosten niet hebt, wat dan? Dan ga je ook maar 95% van DIBaftrek krijgen. Voor die andere 50 wordt je wel belast. Vermoeden, 5% zit reeds in uw kosten in. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 6

7 Nog altijd uw dividenden, 50 beheerskosten. Die andere kosten zijn veel groter. In vorig voorbeeldje was dat maar 450, nu Als je nu gaat kijken naar het resultaat dat de vennootschap realiseert, kosten van = 500. Vennootschap realiseert een resultaat van 500. En dan hebben we DIB-aftrek. Dan zegt men oké, 95% van is 950 DIB-aftrek maar je hebt hier een belastbaar inkomen van 500 dus we zullen DBI-aftrek toepassen tot dat je op 0 komt. Vroeger was het zo dat het dan gedaan was. Dat is de regeling van vroeger 500 is uw grondslag, je hebt in theorie recht op 950 DIB-aftrek maar 500 kan er af. Dan sta je op 0 en kan je niet in negatief gaan. Men heeft dat systeem moeten veranderen. Waarom? Omdat gans de regeling van DBI-aftrek, dat is eigenlijk gebaseerd op een richtlijn moeder-dochter richtlijn. Die richtlijn verplicht de staten om die economische dubbele belasting te verhinderen. Die richtlijn zegt dat inkomen uit dividenden van andere vennootschappen je moet dat vrijstellen. Die richtlijn houdt ook rekening met de veronderstelling als je dividenden hebt dat je dan 50 beheerskosten hebt. Als die richtlijn zegt je moet dat inkomen vrijstellen, dan bedoelt zij 950 die je moet vrijstellen. Als je dat normaal doet, iets vrijstellen dan betekent dat dat je met een inkomen van 950 geen rekening houdt. Wat heeft onze vennootschap dan nog wel? Die twee dingen: opbrengsten en kosten. Dus met die 950 houden we geen rekening, want dat is vrijgesteld. We houden opbrengsten kosten over. Dat betekent een verlies van 450. Als we zo onze belasting berekenen, dan een verlies van 450. D.w.z. dat je dat verlies volgend jaar kan gebruiken. Als we volgend jaar winst maken, dan kunnen we zeggen geen belasting op volledige winst, we moeten die 450 daar nog eerst afdoen. Dat is het normale effect van een vrijstelling. Als we uitkomen op 0, en die resterende DIB-aftrek is verloren. Dan hebben we iets heel raar gedaan, want ik heb een inkomen van 950 dividend en ik heb mijn kosten van Ik heb die kosten gebruikt om mijn hier niet te moeten belasten. Die is daardoor niet belast omdat ik kosten heb, maar die andere 450 kosten, die heb ik eigenlijk gebruikt voor mijn dividend. En ik heb maar 500 belastbaar dividend meer over. Als er daar 0 ontstaat, dan betekent dat dat ik 450 van mijn kosten die ik natuurlijk veel liever zou gebruiken om tegenover belastbare opbrengsten te zetten. Ik heb 450 van mijn kosten gebruikt voor dividenden die sowieso niet zouden worden belast. Zodanig dat ik maar 500 meer over heb, en dat is mijn DIB-aftrek. Onze vennootschap moet het volgende jaar haar kosten kunnen gebruiken. Die 1.450, voor opbrengsten uit verkoop en die andere 450 kosten die moeten we hiervoor niet gebruiken, die moeten we volgend jaar kunnen gebruiken. Dat gebeurt automatisch op die manier. De wetgeving heeft gezegd, i.p.v. het gemakkelijk te maken en zo te werken dan heb je een verlies van 450, neen, we gaan zeggen DIB-aftrek is in principe 950, je kunt maar 500 gebruiken van je DIB-aftrek resterende stuk gaan we overdragen. Dus DBI-aftrek van 450 die wordt overgedragen naar het volgende jaar. Dus geen fiscaal verlies, maar een overdracht van DIB-overschot. Volgend jaar kan je uw DIB-aftrek van 450 opnieuw gebruiken. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 7

8 o Dividenden Voordelen aan aandelen en winstbewijzen Wat is dat? Als vennootschap ontvang je dividenden van andere vennootschappen. Bij eerste vennootschap is reeds vennootschapsbelasting geheven op die winst. Het is niet de bedoeling dat de ontvangende vennootschap van dividenden nog eens vennootschapsbelasting zou betalen. Vandaar een DIB-aftrek is gelijk aan 95% van de dividenden. o Voorwaarden Participatievoorwaarde In het kapitaal een 10% participatie of participatie met aanschaffingswaarde Kapitaalaandelen + kwalificerende winstbewijzen Ogenblik van toekenning of betaalbaarstelling D.w.z. dat je als vennootschap toch een participatie van een zekere omvang moet hebben. Wat wil dat zeggen? 10% in het kapitaal. Dus je hebt vroeger een inbreng gedaan, je hebt een bedrag binnengebracht in die vennootschap. Het moet minstens 10% zijn van het kapitaal van die vennootschap. Of als het gaat om winstbewijzen dat je hebt, het is mogelijk dat je om die winstbewijzen te verwerven ook iets heb moeten geven aan de vennootschap en gaat men daar ook rekening mee houden. Dat is een eerste mogelijkheid. Het tweede voorwaarde is dat je moet kijken naar de aanschaffingswaarde. Stel dat je maar 5% aandelen hebt, maar je hebt daar veel voor betaald. Bv heb je minimaal betaald voor uw participatie. Dat moet je hebben op het ogenblik dat de dividenden worden toegekend. Die minimale participatie moet je hebben op het ogenblik dat de aandelen worden toegekend. Dat wil zeggen dat je dat niet kan herstellen door later erbij te kopen. Dus een moment, op moment dat de dividenden worden toegekend. Permanentievoorwaarde 1 jaar in volle eigendom werden/worden gehouden D.w.z. dat je die aandelen gedurende 1 jaar in volle eigendom moet houden. Dus je moet de aandelen gedurende een bepaalde termijn in bezit houden. Het is mogelijk dat op het ogenblik dat die dividenden worden toegekend, dan je die aandelen nog maar 2 maanden hebt. Wat blijkt dan? Oké, het is goed voor de DIB-aftrek wanneer je nadien uw termijn van 12 maanden nog uitdoet. Op ogenblik van de toekenning heb je ze nog maar 2 maanden. Men zal afwachten, als je ze daarna nog houdt, in totaal bereik je die 12 maanden. Dan krijg je uw DIB-aftrek nog wel. Dus vandaar dat er in de wettekst staat 1 jaar in volle eigendom werden behouden. Op ogenblik van de toekenning heb je ze al 1 jaar. Of tweede mogelijkheid 1 jaar in volle eigendom worden behouden. Dus je moet je termijn nog aanvullen na de datum van toekenning van de DIB-aftrek. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 8

9 Taxatievoorwaarde Het is de bedoeling dat er geen dubbele economische belasting is op die dividenden. Dat betekent dat in hoofde van de uitkerende vennootschap er wel degelijk vennootschapsbelasting moet zijn geheven. In sommige gevallen is er dus een probleem met die taxatievoorwaarden. En er zijn 6 uitsluitingen (niet voldaan aan taxatievoorwaarden). We gaan daar enkel de eerste gaan zien. De andere vijf zijn voor de grondige studie. Uitgesloten Ø Niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting F Afwijkende regels in de vennootschapsbelasting - DBI F Afwijkende regels in de vennootschapsbelasting voor financieringsvennootschap, thesaurievennootschap, beleggingsvennootschap - Geen DBI - Doorkijkregel voor beleggingsvennootschappen Uw uitkerende vennootschap, stel dat dat een Belgische vennootschap is. Als zij onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, dan is dat oké. Ook wanneer dat zij in de vennootschapsbelasting zou kunnen genieten van een bijzonder regime. Bepaalde vennootschappen krijgen in de Belgische vennootschapsbelasting een bijzonder regime. Maar dat vormt hier geen hinderpaal. Dus het feit, men is onderworpen aan de vennootschapsbelasting is oké. Ø Niet onderworpen aan een buitenlandse belasting van gelijke aard als de vennootschapsbelasting (belasting op de winst en belasting in hoofde van de rechtspersoon) Uitkerende vennootschap die in het buitenland zit. En daar in het buitenland is men niet onderworpen aan een belasting van gelijke aard als de Belgische vennootschapsbelasting. Dat betekent, als je dividenden vanuit het buitenland komen, dan moet die uitkerende vennootschap belast worden op haar winsten. Dat is principe van vennootschapsbelasting. Je wordt belast op de winst die de vennootschap realiseert. Dat moet je gaan nakijken. Van gelijke aard als vennootschapsbelasting? Betekent dat die belasting in het buitenland moet worden geheven in hoofde van de rechtspersoon. Vennootschapsbelasting, die belast de rechtspersoon. Stel dat er in het buitenland fiscale transparantie zou zijn, je hebt een buitenlandse vennootschap maar haar winst wordt belast in hoofde van de deelgenoten-aandeelhouders, dan is er geen belasting van rechtspersoon zelf. En dan heb je ook een probleem voor DIB. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 9

10 Ø Gemeenrechtelijke bepalingen aanzienlijk gunstiger dan in België F Gemeenrechtelijk tarief < 15%. En gemeenrechtelijk tarief dat overeenstemt met werkelijke belastingdruk < 15% Wat wil dat zeggen. Uw uitkerende vennootschap in het buitenland, die zit in een belastingparadijs. En het gewoon gemeenrechtelijk regime daar, op welke manier dat zij vennootschappen belasten, dat is aanzienlijk gunstiger dan in België. Dan is het logisch, er is in het buitenland geen echte belasting geheven, dan moeten we hier geen DIB-aftrek gaan toepassen op dubbele belasting te vermijden. Wanneer zijn gemeenrechtelijke bepalingen aanzienlijk gunstiger dan in België? Men hanteert eigenlijk een referentietarief van 15%. Dus vanaf het ogenblik dat uw tarief in het buitenland <15%, dan heb je een probleem voor je DIB. In het buitenland is er een te lage belasting geheven. Een tweede element waar dat je naar moet kijken is het gemeenrechtelijk tarief dat overeenstemt met werkelijke belastingdruk is <15%. Je kijkt naar buitenlandse uitkerende vennootschap. die is onderworpen aan 20%, die tarief daar is 20%. Dan denk je oké, dat is in orde aangezien minimaal tarief van 15% is bereikt. Maar dan moet je gaan kijken op welke grondslag wordt dat eigenlijk in het buitenland geheven. Stel dat ze in het buitenland zeggen uw belastbare grondslag is x 20% = 200 belasting te betalen in het buitenland. Maar dan ga je kijken op welke manier wordt die grondslag in het buitenland vastgesteld? En we vergelijken dat met de Belgische regels. Bv in het buitenland gaat men bepaalde inkomsten gewoon niet belasten. En als je de Belgische regels zou toepassen, zou de grondslag bv zijn volgens Belgische normen. Op zal je 200 belasting moeten betalen, dan is uw effectieve belastingdruk wel veel lager. Uw effectieve belastingdruk is dan 6,67%. Dan zie je dat men niet in orde is voor DBI-aftrek als je vandaar uit dividenden krijgt. Ø EU-lidstaat F Gemeenrechtelijke bepalingen geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn dan in België Als je dividenden krijgt van vennootschap gevestigd in een andere EUlidstaat, dan hier niet gaan inroepen. Er is een bepaling in het wetboek die zegt uw gemeenrechtelijke bepalingen worden geacht niet aanzienlijk gunstiger te zijn dan in België. Het komt van een ander EU-land, men gaat ervan uit dat daar geen fiscaal paradijs is. Ierland heeft een tarief van 12%. Dus eigenlijk zou het niet oké zijn wanneer dat je dividenden vanuit Ierland ontvangt maar men zegt oké, mag. EU-lidstaten geen probleem. Financieringsvennootschap (niet te kennen) Thesaurievennootschap: beleggingen (niet te kennen) Beleggingsvennootschap: gemeenschappelijk beleggen kapitaal (niet te kennen) Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 10

11 v Roerende voorheffing op ontvangen dividenden o Verzaking roerende voorheffing Buitenlandse dividenden Als we het hebben over dividenden, je hebt vennootschap 1 die dividenden uitkeert aan vennootschap 2. Stel dat dat een dividend is van 1.000, dat komt binnen bij vennootschap 2. Dan ga je moeten kijken heeft deze vennootschap recht op DIB-aftrek of niet. Als dat niet het geval is, dan wordt die belast op Als er DIB-aftrek is, dan = 50 blijft over. Dan zal men kijken zijn er effectief beheerskosten gemaakt of niet in hoofde van die vennootschap. Als er geen beheerskosten zijn dan gaat de grondslag gelijk zijn aan 50. Als er wel kosten zijn gemaakt dan gaat dat nog van af. Als er maar 20 beheerskosten zijn, = 30. Je wordt dan belast op 30. Op de uitkering van de dividenden, daar ga je moeten kijken gaat vennootschap 1 roerende voorheffing inhouden of niet. Zij betaalt dividenden uit, moet zij daar roerende voorheffing op inhouden of niet. Vandaag 27%. Gaat ze 270 inhouden van de dividenden? Dan betekent dat, dat er maar 730 uiteindelijk betaald wordt aan vennootschap 2. En daar zijn dus aparte regels voor. Eerst nagaan welke regels van toepassing zijn. Wanneer die vennootschap 1 in het buitenland zit, die keert uit, dan ga je zien dat er geen roerende voorheffing moet worden ingehouden. Dus nooit roerende voorheffing. Buitenlandse vennootschap keert uit, geen roerende voorheffing in te houden. Binnenlandse dividenden Participatievoorwaarde Ø In kapitaal een 10% participatie Dan tweede mogelijkheid, stel dat dat een Belgische vennootschap is, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting. Voorwaarde daar om geen roerende voorheffing te moeten betalen is participatievoorwaarde dat je moet nagaan, permanentievoorwaarde maar NIET taxatievoorwaarde. Uw voorwaarde geen inhouding roerende voorheffing en DIB-aftrek zijn niet volledig gelijk lopend. Hier moet je geen taxatievoorwaarde gaan bekijken. Dus enkel de twee eerste. Bij participatievoorwaarde ga je weer moeten kijken naar hoeveel aandelen deze vennootschap heeft inde andere, wat is haar participatie. Zij moet ook een participatie hebben in het kapitaal, van minstens 10%. Dat is enige wat mogelijk is. Men gaat niet kijken naar de aanschaffingswaarde van uw aandelen. Bij DIB-aftrek had je twee mogelijkheden: 10% of aanschaffingswaarde van Voor vrijstelling van roerende voorheffing kijkt men enkel naar % van uw aandelen. Als je 5% hebt en je hebt het gekocht voor , roerende voorheffing moet worden ingehouden. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 11

12 Permanentievoorwaarde Ø 1 jaar werden/worden gehouden Men moet de aandelen ook 1 jaar houden. En opnieuw werden/worden gehouden. Als je hier de uitkering hebt van de dividenden, gaat die vennootschap moeten kijken hoelang die vennootschap die aandelen heeft. Als dat al 5 jaar is, dan geen probleem. De roerende voorheffing moet niet worden ingehouden. Dus die vennootschap krijgt dividenden binnen. Als op het ogenblik van de toekenning die aandelen nog mar 2 maanden in het bezit zijn, dan gaat vennootschap 1 zeggen 730 ga ik al uitkeren aan de vennootschap, maar 270 hou ik zelf nog even bij. 270 hou ik even nog in mijn kassa. Blijkt dat vennootschap 1 de aandelen effectief 1 jaar dan houdt, op dat ogenblik krijgt zij de rest. Dus vanaf het ogenblik dat voldaan is aan periode van 1 jaar aandelen houden gaat die 270 ook uitbetaald worden aan deze vennootschap. gebeurt dat niet? Dan gaat die 270 naar de fiscus. Dus we hebben hier een voorbeeldje waar dat er geen roerende voorheffing wordt ingehouden. Dus die dividenden komen bij vennootschap 2 binnen als opbrengsten Zij heeft beheerskosten van 50. En ook andere opbrengsten uit verkoop en ook andere kosten. Als je gaat kijken naar haar boekhoudkundig resultaat dan zie je opbrengsten-500 kosten = Dat is het boekhoudkundig resultaat. En dan gaat men kijken oké, wat moeten we hier doen? Is er DIB-aftrek of niet? Als vennootschap 2 voldoet aan de voorwaarden voor DBI-aftrek dan gaat er 950 af. En dan houden we nog 450 over dat belast wordt. Als er niet voldaan is aan DIB-aftrek, was mijn boekhoudkundig resultaat, je krijgt geen DIB-aftrek dan wordt er ook belasting geheven op die Dus dat is mogelijk als je bv dividenden ontvangt vanuit het buitenland. We hebben gezien, geen roerende voorheffing. Eerste regel, helemaal bovenaan, dividenden vanuit het buitenland geen roerende voorheffing. Dat is hier het resultaat van de vennootschap. En als die dividenden komen van een land waar dat de gemeenrechtelijke bepalingen gunstiger zijn dan in België, buiten de EU, dan zal je geen recht hebben op DIB-aftrek. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 12

13 o Inhouding roerende voorheffing Een ander voorbeeld is dat er geen verzaking is van de inhouding van de roerende voorheffing. Opnieuw dividenden en beheerskosten. Maar de vennootschap krijgt dat niet helemaal betaald die dividenden. Je ziet dat daar nog het oude tarief staat van de roerende voorheffing van 25%. Het voorbeeld is met 25%. Dus wat betekent dat? De vennootschap krijgt Dus op haar actief zal haar geld stijgen met 750. Dat komt binnen. En als je gaat kijken naar de boekhoudkundige verwerking, dan gaat men niet zeggen de opbrengst is 750 maar je hebt enerzijds een opbrengst van maar tegelijkertijd een kost omdat de roerende voorheffing is ingehouden van 250. En het boekhoudkundig resultaat is uiteindelijk ook 750. In de boekhoudkundige verwerking gaat men die 2 niet compenseren. Men zegt opbrengsten en 250 kosten. Als je dan gaat kijken naar de belastbare grondslag, dan is de belasting die door de uitkerende vennootschap wordt ingehouden, dat is voor je geen aftrekbare kost. Dat maakt deel uit van de grondslag. Vennootschap 2 krijgt dividenden van Dus we moeten ervoor zorgen dat er in de belastbare grondslag terecht komt. Dus vandaar gaat men zeggen oké, wat is mijn boekhoudkundig resultaat. Al mijn opbrengsten, dan ga je kijken naar de kosten dat is in totaal 750. Dus boekhoudkundig resultaat is Maar de ingehouden roerende voorheffing is fiscaal geen aftrekbare kost. Het is een verworpen uitgaven. We gaan dat moeten toevoegen om te komen tot een correcte belastbare grondslag is boekhoudkundig resultaat, maar met die 250 (kost) gaan we fiscaal gezien geen rekening mee houden. Die komt erbij, dan zie je Bij vorige oefening zijn we vertrokken van en dat we dan hebben gekeken naar DBI-aftrek of niet. Dus dat gaat men hier ook doen. Dus we hebben en dan gaan kijken of de vennootschap recht heeft op DBI-aftrek of niet. Er is roerende voorheffing ingehouden. Het is mogelijk dat vennootschap 2 een participatie heeft van 5% dan weet je oké er moet roerende voorheffing worden ingehouden. Dus gaan we kijken naar DBI-aftrek. Stel dat vennootschap 2 voor die aandelen heeft betaald. Dan kom je in de situatie dat zij wel recht hebben op DBI-aftrek. In eerste instantie roerende voorheffing is betaald geweest. In tweede stap, DBI-aftrek, zij heeft wel recht op DBI-aftrek. Dus moeten we terug die hebben om vervolgens 950 van af te trekken. Vennootschap 2 zal belasting betalen op 250. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 13

14 Wanneer zij niet voldoet aan de voorwaarden voor DBI-aftrek, dan blijft uw grondslag gelijk aan Dat is de eerste mogelijkheid: onze vennootschap 2 heeft een participatie en ontvangt dividenden. Andere mogelijkheid is dat vennootschap 2 een participatie heeft en gaat die aandelen verkopen. Dus verwezenlijkte meerwaarde op aandelen. v Verwezenlijkte meerwaarde op aandelen o Definitieve vrijstelling Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen en winstbewijzen Wat gebeurt er als men die aandelen verkoopt? Als men de aandelen niet verkoopt en die krijgt dividenden dan DBI-aftrek, geen belasting daarop. Men heeft gezegd als je die aandelen verkoopt, dan ga je ook de tegenwaarde ontvangen van de reserves die hier zijn opgebouwd. Er zitten reserves, ofwel worden die uitgekeerd als dividend ofwel zeg je ik ga mijn aandelen aan iemand anders verkopen en die gaat bereid zijn om de tegenwaarde van die reserves ook aan u te betalen. Vandaar dat men heeft gezegd oké, ook bij een verkoop moeten we de meerwaarde dat je realiseert dan vrijstellen. Bij DBI-aftrek doen we dat, bij verkoop gaan we de meerwaarde vrijstellen. Voorwaarden (niet participatie) Participatievoorwaarde Hier moet je niet naar gaan kijken. Als je dividenden ontvangt is dat wel belangrijk. Roerende voorheffing? Die is wel belangrijk. Voor meerwaarde op aandelen, ook al heb je maar 1% participatie, je verkoopt dus je kunt genieten van een vrijstelling. Taxatievoorwaarde Ø Dividenden komen in aanmerking voor DBI-aftrek overeenkomstig Art. 203 WIB. Als je de aandelen verkoopt met het gaan om aandelen als je daar dividenden voor krijgt voor die aandelen moet je voor die dividenden in aanmerking komen voor DIB-aftrek. Taxatievoorwaarde moet in orde zijn Permanentievoorwaarde Ø 1 jaar in volle eigendom gehouden à 25% Als we gaan kijken bij de verkoop, dan moet aan die periode van 1 jaar voldaan zijn op het ogenblik van de verkoop. Verkopen betekent dat je die kwijt bent. Je kunt die termijn niet meer inhalen. Als je aandelen hebt, je krijgt dividenden oké je kunt de aandelen die nog houden zodanig je aan 12 maanden komt. Maar hier verkoop je de aandelen dus er moet op ogenblik van verkoop voldaan zijn aan de periode van 12 maanden. Vandaar dat hier staat werden gehouden. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 14

15 Hier staat niet 2 mogelijkheden van werden/worden gehouden. 1 jaar in volle eigendom werden gehouden maar stel dat dat niet oké is. Dat je daar niet aan voldoet, dan ga je geen vrijstelling genieten. Je betaalt belasting en daar is een speciaal tarief voorzien van 25%. Als je aandelen verkoopt, en als je een probleem hebt bij de taxatievoorwaarden dan is het gewone tarief van de vennootschapsbelasting. Dan heb je 33,99% te betalen op je meerwaarde. Maar stel dat de taxatievoorwaarde in orde is, dan mag verder gaan, en kijken naar je permanentievoorwaarden. Als dat niet in orde is, dan 25%. Kleine vennootschap (Art. 15 W.Venn.) à 0,40% Stel dat het in orde is, ik die 1 jaar als ik ze verkoop, krijg ik dan vrijstelling? Om vrijstelling te genieten moet je een kleine vennootschap zijn. Overeenkomstig de voorwaarden van W.Venn. Enkel kleine vennootschappen krijgen nog een vrijstelling. En als je geen kleine vennootschap bent, dan zie je in vennootschapsbelasting maar slechts een klein percentage, 0,4%. Hierop is altijd aanvullende crisisbijdrage verschuldigd van 3%. Dus je hebt 0,4%+3% = 3,4%. Aandelen worden verkocht, stel dat je een kleine vennootschap bent. Ik betaal geen vennootschapsbelasting op meerwaarde dat ik realiseer en ik zal nooit vennootschapsbelasting betalen. Dat is een definitieve vrijstelling. v Uitgedrukte meerwaarde op aandelen o Je behoudt je aandelen, maar je gaat een herwaardering van je aandelen doen. o Voorlopige vrijstelling Personenbelasting Belast op het ogenblik van realisatie van de meerwaarde Als we vergelijking maken met de personenbelasting, als je onderworpen bent aan de personenbelasting en je hebt aandelen gekocht voor 100. En je maakt je inventaris. Stel dat je onderworpen bent aan vereenvoudigde boekhouding, je maakt je inventaris en je zegt die aandelen die zijn 150 waard. Dan druk je ook een meerwaarde uit. 100 aangekocht en ik zeg in mijn inventaris 150. Nu, die meerwaarde die is dan voorlopig vrijgesteld. D.w.z. je gaat maar belasting betalen op het ogenblik dat je een meerwaarde realiseert. Dus voorlopig gebeurt er niets, maar als ik die aandelen later verkoop voor bv 170. Dan gaat men zeggen nu moeten we het verschil = 70, nu moeten we die 70 dan gaan belasten. Zij zijn voorlopig vrijgesteld tot op het ogenblik dat je de meerwaarde realiseert. En als je als natuurlijke persoon die aandelen later maarverkoopt voor 120, dan ga je ook maar een meerwaarde realiseren van 20 en gaat men ook maar die 20 belasten. Dat is het systeem in de personenbelasting. Als je dan als natuurlijke persoon later verkoopt voor 120, dan zal je ook een mw realiseren van 20, en dan die 20 belasten. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 15

16 Vennootschapsbelasting Belast bij niet voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde Bij realisatie van meerwaarde: vrijstelling of belasting Als we gaan kijken in de vennootschapsbelasting, dan is er nog een extra moment waarop dat je toch belasting zou moeten betalen. Wat doet ik hier? Ik heb materiële vaste activa (gebouw, machines), ik heb financiële vaste activa (mijn aandelen in andere vennootschappen) en ik heb een kapitaal van Daarmee vertrek ik en ik ga een meerwaarde uitdrukken van 50. Dus ik laat mijn boekwaarde stijgen met 50. Die staan aan 150 in mijn balans. Op mijn passief zie je een herwaarderingsmeerwaarde van 50. In de vennootschapsbelasting gaat men zeggen je bent niet alleen belast wanneer dat je die meerwaarde van 50 realiseert, maar je gaat ook belasting betalen wanneer dat je aan die 50 hier op je passief zou aankopen. Die 50 wordt maar onbelast gelaten zolang dat je voldoet aan de onaantastbaarheidsvoorwaarden. Als je die 50 weg zou doen, je hebt de aandelen nog niet gerealiseerd, maar wanneer dat je die 50 weg zou doen en gebruiken voor iets, vanaf dat ogenblik zou je daar belasting moeten op betalen. Het boekhoudrecht helpt de vennootschap wel wanneer het gaat over uitgedrukte niet-verwezenlijkte meerwaarde. Want boekhoudkundig mag je die herwaarderingsmeerwaarde niet gebruiken om dividenden mee uit te keren. Ook het boekhoudrecht zegt je moet daar afblijven. Je mag geen dividenden gaan uitkeren ten belope van 50 want je mag daar niet putten uit de herwaarderingsmeerwaarde. Wanneer zou je een probleem kunnen hebben? Stel dat je die 50 herwaarderingsmeerwaarde zou opnemen in het kapitaal, dat mag wel. Boekhoudkundig mag je die 50 opnemen in je maatschappelijk kapitaal. En dan zou dat betekenen dat je een kapitaal hebt van = Als dat er staat, dan geen probleem. Men gaat zeggen kapitaal is en fiscaal bestaat dat voor uit het fiscaal gestort kapitaal (wat oorspronkelijk ingebracht is door de aandeelhouders dat mag terug belastingvrij uit). En voor het ander stukje 50 onbelaste herwaarderingsmeerwaarde. Dus als je dat zo doet, opnemen in je maatschappelijk kapitaal voldoe je nog altijd aan de fiscale onaantastbaarheidsvoorwaarde. Die 50 staat nog altijd op passief van je balans. Wanneer zou je wel een probleem kunnen hebben? Wanneer dat je hier zegt mijn kapitaal van 1.050, ik heb verliezen. Vennootschap werkt en heeft verliezen. En ik zou die verliezen willen uit mijn balans krijgen. Normaal heb ik hier overgedragen verlies bv -50. Op je actief staat dan 1.000, kapitaal van en een verlies van -50. Ik wil dat wegwerken en ik ga dat aanrekenen op mijn maatschappelijk kapitaal. Dat betekent dat verlies weg gaat en ik hou over een maatschappelijk kapitaal van Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 16

17 Dan ga je een probleem hebben met de fiscale onaantastbaarheidsvoorwaarde. Die 50 hier gaat daar niet meer helemaal in zitten. Je hebt die gebruikt. Je hebt uiteindelijk een herwaarderingsmeerwaarde gebruikt om uw verlies mee weg te werken. Dan ga je vennootschapsbelasting riskeren. Ook al heb je die aandelen niet gekocht, heb je die meerwaarde niet gerealiseerd, dat stukje op je passief gebruikt voor iets en je gaat belasting betalen v Octrooi-inkomsten o Roerende inkomsten die een vennootschap kan ontvangen. Geherkwalificeerd in beroepsinkomen. Welke speciale regimes bestaan er dan in de vennootschapsbelasting? Ook zo een roerend inkomen dat een vennootschap verkrijgt, octrooi-inkomsten. Je hebt een vennootschap, die heeft een octrooi ontwikkeld, gaat licentie geven aan andere vennootschappen en krijgt daar een vergoeding voor. Dat zijn de octrooi-inkomsten. En men gaat daar een bijzonder regime voor ontwikkelen omdat men België interessanter maken voor vennootschappen die innovatief zijn en octrooi ontwikkelen enzoverder. Men wil ervoor zorgen dat die vennootschappen zich in België vestigen door de inkomsten die dat zij halen uit die octrooien een gunstig fiscaal regime te geven. o Zelf ontwikkeld octrooi: in licentie gegeven De vennootschap heeft zelf een octrooi ontwikkeld en gaat dat laten exploiteren door een andere onderneming. Ze geeft licentie, wat krijgt zij in de plaats? Royalty s, opbrengsten. Zij heeft nog opbrengsten uit verkopen en zij heeft ook kosten van Als je nu gaat kijken naar haar resultaat, opbrengsten kosten = 500. En dan gaat men zeggen die opbrengsten hier, die royalty s van 1.000, daarvoor krijg je een octrooi-aftrek van 80% (van de royalty s). Bij DBIaftrek was dat 95% van de dividenden, bij octrooi-inkomsten 80% van de octrooiinkomsten. Als je dat hier toepast is dat 800. Recht op aftrek van 800, maar hier zie je ook dat men maar 500 kan gebruiken en dan staat het op 0. In principe heb je recht op een aftrek van 800 maar als je resultaat niet hoog genoeg is, dat je niet volledig kunt aanwenden, dan is men dat stuk kwijt. En anders dan bij DBI-aftrek is er GEEN overdracht naar volgend jaar. Dus je bent het definitief kwijt! Hier heb je het voorbeeld dat die vennootschap dat octrooi laat gebruiken door iemand anders. Maar het is ook mogelijk dat zij dat zelf gebruikt en zelf producten daarmee gaat ontwikkelen en verkopen. Dan heeft zij ook recht op een octrooiaftrek. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 17

18 We gaan kijken wat zijn haar opbrengsten? Haar opbrengsten zijn (verkoop van de producten die dat zij met octrooi maakt). We kijken naar de kosten, die bedragen Dus zij heeft een winst van En dan gaat men zeggen als jij geen eigenaar was geweest van het octrooi, dan had je zelf een licentie moeten nemen en ervoor betalen. Dan had je aan iemand anders moeten betalen. Nu heb je dat zelf ontwikkeld, geen uitgaven daarvan. Dat zou betekenen dat haar kosten hoger zal geweest zijn en haar winst maar geweest zijn. Nu is het resultaat Daarom zegt men in uw resultaat van 3.500, daar zit eigenlijk in als octrooi-inkomen, en voor die krijg je ook je aftrek. Die vennootschap gaat ook een octrooi-aftrek krijgen van 800. Dus = o Verworven octrooi: in licentie gegeven Men heeft een octrooi gekocht en vervolgens gaat men die licentie geven. Men heeft het gekocht, d.w.z. dat er in de kosten afschrijvingen gaan zitten. Je gaat die gedurende een aantal jaren kunnen gebruiken. Uw prijs ga je spreiden over die periode. Bv 100 afschrijvingen voor dat octrooi. En je geeft opnieuw een licentie aan iemand anders. Dus daar krijg je royalty s voor andere kosten, uit verkoop van handelsgoederen. Boekhoudkundig resultaat: = 500. En dan heb je opnieuw recht op die octrooi-aftrek van 80% maar je moet dan gaan kijken wat is het octrooi-inkomen van deze vennootschap. dan zie je dat ze inkomsten heeft uit octrooi van maar ze heeft tegelijk kosten m.b.t. da octrooi van 100. Dus uiteindelijk heeft zij maar inkomen uit octrooi ten belope van 900. Kost van 100 om het te verwerven, en zij kan daar opbrengsten uit halen, netto heeft zij 900 opbrengsten uit het octrooi. En het is op die 900 dat men dan die 80% berekend, 720. Octrooi-aftrek is in principe 720 maar je kunt hier maar 500 gebruiken. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 18

19 v Abnormale voordelen o Niet gezien in de personenbelasting. Abnormale en goedgunstige voordelen betekent eigenlijk realiseer je als vennootschap geen winst of je drukt ook niets uit, maar toch gaat men u op een bepaald bedrag gaan belasten. Als je gaat kijken naar de abnormale en goedgunstige voordelen dan kunnen die 2 vormen aannemen. Ofwel ga je afzien van de winst ofwel ga je je kosten opdrijven. o Toevoeging bij eigen winst Tenzij voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van belastbare inkomsten van verkrijger Afzien van de winst Het voorbeeld dat je daar ziet staan. Onze ene vennootschap heeft activa aangekocht (bv handelsgoederen) voor 100. En normaal zou ze dat kunnen verkopen voor 600. Dat betekent dat haar normale winst van vennootschap A dat die gelijk zou zijn aan 500. Maar wat zie je, vennootschap A verkoopt dat gewoon verder aan B voor 100. Dus haar werkelijke winst die zij maakt is 0. Werkelijke winst van vennootschap A is 0. Dus zij verkoopt aan vennootschap B. Normaal had vennootschap B voor die goederen 500 moeten betalen. En had zij dat ook verder kunnen verkopen voor 500 want dat is de normale prijs. Dus de normale winst van vennootschap B zou 0 geweest zijn. Aankoop voor 500 en verkopen ook weer 500. Dus de normale winst van vennootschap B zou 0 geweest zijn. Maar wat zie je nu? Vennootschap B heeft aangekocht voor 100 en zal dan verkopen voor dat bedrag van 600. Dus dat betekent dat haar werkelijke winst 500 zal zijn. Vennootschap A verleent een abnormaal en goedgunstig voordeel want je ziet haar werkelijke winst is 0, terwijl het normaal 500 zou moeten zijn. Afstand van winst die dat zij normaal zou kunnen maken. Dus hier 0 winst. En dan is de vraag gaan we dat abnormaal en goedgunstig voordeel toevoegen voor de berekening van de belasting. Vennootschap A met werkelijke winst 0, we gaan zeggen fiscaal een belastbare winst van 500. Als je dan gaat kijken naar Art. 26, eerste lid WIB dan lees je we voegen dat toe het abnormaal en goedgunstig voordeel tenzij het belast wordt bij de verkrijger van het voordeel. Dus we gaan het pas toevoegen wanneer het niet belast wordt bij de verkrijger van het voordeel. Hier zie je, oké die winst zit wel bij de verkrijger, die 500. Als vennootschap A en vennootschap B alle twee Belgische vennootschappen zijn, dan gaan we zeggen we gaan hier geen 500 toevoegen, want we kunnen die 500 belasten bij B. Het heeft geen zin om dat te gaan toevoegen bij vennootschap A want het wordt toch belast bij vennootschap B. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 19

20 Opdrijven van kosten Stel dat vennootschap A 800 opbrengsten heeft en ze gaat een bedrag betalen aan vennootschap B voor fictieve diensten. Ze zegt oké, ik geef je een bepaald bedrag, ik zeg dat je mijn boekhouding voert enzoverder en ik geef je 500 daarvoor maar vennootschap B doet eigenlijk niets. Vennootschap B levert geen prestaties voor vennootschap A. Vennootschap A betaalt dat aan vennootschap B, zonder dat vennootschap B iets voor moet doen. Dus die heeft 800 opbrengsten, voor die fictieve prestaties betaalt vennootschap A 500, dat zijn 500 kosten in de boekhouding en heeft een werkelijke winst van 300. De normale winst van vennootschap A zou 800 zijn. Het is niet normaal dat je 500 betaalt voor iets dat er niet is. Als je dan gaat kijken in hoofde van vennootschap B, wat is de werkelijke winst van vennootschap B? Dat is 500, ze ontvangt dat geld. Wat zou de normale winst zijn van vennootschap B? 0, normaal zou zij niets van dat geld krijgen want er zijn geen prestaties geleverd. En dan gaan we weer ons moeten afvragen. Dat is hier de werkelijke winst, 300. Die 300 moeten we toevoegen zodanig dat we belasting gaan heffen op 800. Als je dan gaat kijken naar die regeling in Art. 26 WIB dan staat daar we moeten hier maar abnormaal en goedgunstig voordeel toevoegen wanneer dat niet in aanmerking komt als winst bij de verkrijger. En dan zien we dat die verkrijger op belast wordt. Hier staat wel degelijk 500, je kunt de verkrijger belasten. Dus er zal zeker geen reden zijn om 500 toe te voegen, maar dan als je Art. 26 WIB leest, daar staat helemaal op het einde maar onverminderd de toepassing van Art. 49 WIB. Tenzij de voordelen in aanmerking komen voor de bepaling van belastbare inkomsten. Onverminderd de toepassing van Art. 49 WIB Wat zegt dat artikel? Wanneer zijn kosten fiscaal aftrekbaar? Kosten zijn fiscaal aftrekbaar wanneer dat dat uitgaven zijn om inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dus uitgaven die dat je doet om inkomen mee te maken, als je 500 betaalt voor diensten die er niet zijn, dan is dat geen uitgave om inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dus het is ons Art. 49 WIB die zegt dit hier gaat niet door, die aftrek van 500 mag niet o.b.v. Art. 49 WIB. Dus onze vennootschap A, die gaat belast worden op 800 (zonder aftrek van die 500) en onze vennootschap B gaat belast worden op 500. Dus een dubbele belasting. Normaal zie je als we gaan kijken naar de werkelijke winst, 300 en 500 dus 800 dat er kan belast worden. Als we gaan kijken naar de normale winst, dan zien we dat ook 800 en kunnen we normaal belasten maar nu ziet men dat de Belgische fiscus hier 800 gaat belasten en daar ook 500. Dus Economische dubbele belasting! Als we hier zaten afzien van de winst, dan was er geen dubbele economische belasting want we gingen niet toevoegen wanneer de verkrijger werd belast. Maar als het gaat over opdrijven van kosten, dan zien we dat we rekening moeten houden met Art. 49 WIB en daardoor een dubbele belasting kan voorkomen. Dus abnormaal en goedgunstig voordeel, Art. 26 eerste lid WIB hebben we gezien, we gaan dat toevoegen tenzij het bij de verkrijger wordt belast. Dat is eerste lid van Art. 26 WIB. We hebben ook nog een tweede lid van Art. 26 WIB. En daar moet je gaan kijken wanneer je verkrijger in het buitenland zit. Notities Fiscaal recht Emine Özen ( ) UGent 20

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht appartement aan zee vraag, door het jaar familie gratis, interesten kan je aftrekken, KI, wel onroerende voorheffing, niet verkeenbaar speculatietax op aandeel

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN BART PEETERS* 1 Een vennootschap die een overschot aan liquiditeiten heeft en deze tijdelijk of definitief wenst te beleggen, krijgt vanuit

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De dbi-bevek heeft een streepje voor op een gewone bevek Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

De kaaimantaks. Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen

De kaaimantaks. Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen De kaaimantaks Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen Inleiding - Situering - Begrotingswondermiddel? - Memorie van Toelichting: Het is niet de bedoeling om juridische constructies te

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie