Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten"

Transcriptie

1 Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

2 Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN DE PRAKTIJK 4 Welke landen passen het algemene principe van de informatie-uitwisseling toe? 5 Welke landen passen het overgangsregime van de bronheffing of de woonstaatheffing toe? 5 Tarief van de woonstaatheffing 6 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN OP U VAN TOEPASSING? 7 Welke rente-inkomsten vallen onder de Europese Spaarrichtlijn? 8 Wat is de belastbare grondslag voor de woonstaatheffing? 8 Kan een niet-resident aan de bank vragen om geen woonstaatheffing toe te passen op de rente-inkomsten die hij ontvangt bij ING België? 9 CONCRETE VOORBEELDEN 10 CONCLUSIE 10 Hebt u specifieke vragen over de Europese Spaarrichtlijn?

3 De Europese Spaarrichtlijn: een nieuwe context voor buitenlands spaargeld Om een einde te maken aan de fiscale concurrentie tussen de verschillende EU-lidstaten inzake de belasting van renteopbrengsten uit spaargelden van niet-residenten, hebben de Europese ministers van Financiën de Europese Spaarrichtlijn goedgekeurd. De doelstelling van de richtlijn is erover te waken dat de uitbetaalde renteopbrengsten in een EU-lidstaat aan een resident van een andere lidstaat, belast zullen worden volgens de fiscale wetgeving van het land waar de begunstigde zijn fiscale woonplaats heeft. Om dat doel te bereiken voorziet de richtlijn in de oprichting van een automatisch systeem van informatie-uitwisseling over de uitbetaalde renteopbrengsten aan niet-residenten. Niettemin mogen België, Luxemburg en Oostenrijk in plaats van het systeem van informatie-uitwisseling, het regime van bronbelasting (inhouding van de belasting bij de uitbetaling van renteopbrengsten) toepassen, de zogenaamde woonstaatheffing. De Europese Spaarrichtlijn reikt verder dan de 25 EU-lidstaten, ze geldt ook voor renteopbrengsten die ontvangen worden in afhankelijke of geassocieerde gebieden (Jersey, het Eiland Man, ) of in een aantal derde landen (Zwitserland, Monaco, ). Met elk van die landen werd daarover een individueel akkoord afgesloten. Beide systemen werden van kracht op 1 juli De Europese Spaarrichtlijn in de praktijk De richtlijn is van toepassing voor inwoners van de Europese Unie die rente-inkomsten ontvangen: in een EU-lidstaat waar ze geen fiscaal resident zijn, of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied of in een aantal derde landen waarmee de Europese Unie en België specifieke akkoorden hebben gesloten, en waar ze geen fiscaal resident zijn. DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN GELDT VOOR NATUURLIJKE PERSONEN met woonplaats in: die als niet-resident rente-inkomsten uit spaargelden ontvangen in 1 : een EU-lidstaat een EU-lidstaat een geassocieerd of afhankelijk gebied EN een geassocieerd of afhankelijk gebied 1 Zie bijlage: lijst van betrokken landen op pagina 10 bepaalde derde landen Het grondbeginsel van de Europese Spaarrichtlijn bepaalt dat informatie over ontvangen renteopbrengsten wordt doorgegeven aan de lidstaat waar de spaarder of belegger zijn fiscale woonplaats heeft. Op die manier kan die lidstaat zelf de renteopbrengsten belasten volgens haar wetgeving. Wanneer intresten worden uitbetaald aan een niet-resident, zal het land waar de intrestbetaling plaatsheeft, de volgende informatie overmaken aan de belastingoverheid van het land waar de spaarder zijn fiscale woonplaats heeft: zijn identiteit zijn woonplaats zijn rekeningnummer het bedrag en andere gegevens over de intrestbetaling 3

4 Bijvoorbeeld: een belegger met fiscale woonplaats in België gaat intresten ontvangen van een in 2003 uitgegeven euro-obligatie in een Nederlands bankkantoor. Hij ontvangt die intresten zonder woonstaatheffing te betalen. De Nederlandse bank zal de uitbetaling van de intresten doorgeven aan de belastingadministratie van Nederland die op haar beurt de informatie van de intrestuitbetaling zal doorgeven aan de Belgische belastingadministratie. Inwoner België ontvangt intresten in Nederland Info Fiscus Nederland Info Fiscus België Welke landen passen het algemene principe van de informatie-uitwisseling toe? Deze EU-lidstaten passen het systeem van informatie-uitwisseling toe: Finland Ierland Verenigd Koninkrijk Denemarken Zweden Estland Letland Litouwen Nederland Duitsland Polen Frankrijk Tsjechië Slovakije Hongarije Slovenië Portugal Spanje Italië Griekenland Malta Cyprus Landen die het systeem van informatie-uitwisseling toepassen Landen die het overgangssysteem toepassen (België, Luxemburg, Oostenrijk) Een aantal afhankelijke of geassocieerde gebieden passen het systeem van informatieuitwisseling toe: Anguilla Aruba Kaaimaneilanden Montserrat 4

5 Welke landen passen het overgangsregime van de bronheffing of de woonstaatheffing toe? Gedurende een overgangsperiode mogen drie EU-lidstaten, met name België, Luxemburg en Oostenrijk in plaats van het systeem van informatie-uitwisseling een bronbelasting vorderen, de zogenaamde woonstaatheffing. Verschillende afhankelijke of geassocieerde gebieden (Jersey, Guernsey, het Eiland Man, Turks- en Caïcoseilanden, de Nederlandse Antillen en de Britse Maagdeneilanden) zullen eveneens die bronheffing toepassen. Het grootste deel van de heffing (75%) zal door de staat die de belasting int, doorgestort worden aan de staat van de begunstigde, in overeenstemming met de doelstelling die de richtlijn nastreeft. Om kapitaalvlucht te vermijden, is de Europese Unie met een aantal fiscaalvriendelijke derde landen, met name Zwitserland, Monaco, Liechtenstein, San Marino en Andorra, overeengekomen dat zij gelijkaardige maatregelen toepassen voor fiscale residenten van een EU-lidstaat of van een geassocieerd of afhankelijk gebied 1. Die derde landen kiezen voor het overgangsregime van woonstaatheffing en zullen dus geen informatie uitwisselen. Opgelet, de inwoners van die derde landen die in een EU-lidstaat buitenlandse renteinkomsten ontvangen, vallen daarentegen niet onder de richtlijn. Het is de bedoeling dat die landen op termijn ook overstappen naar het systeem van informatie-uitwisseling. Er werd echter nog niet bepaald wanneer het overgangsregime van de woonstaatheffing zal eindigen. Elk land kan overigens op elk moment zelfstandig beslissen om over te schakelen naar het systeem van informatie-uitwisseling. Tarief van de woonstaatheffing Gedurende de eerste drie jaar zal een woonstaatheffing van 15% worden gehanteerd die vanaf 1 juli 2008 stijgt tot 20%. Vanaf 1 juli 2011 loopt de woonstaatheffing zelfs op tot 35% % 20% 35% De Europese bronheffing of woonstaatheffing is niet bevrijdend. De spaarder of belegger moet dus ook in de lidstaat waar hij woont zijn buitenlandse inkomsten aangeven. 1 De Kaaimaneilanden, Anguilla en de Turks- en Caïcoseilanden passen de Europese Spaarrichtlijn niet toe voor hun fiscale residenten die in het buitenland rente-opbrengsten ontvangen. 5

6 Wanneer is de Europese Spaarrichtlijn op u van toepassing? Als u als spaarder of belegger rente-inkomsten ontvangt in het land waar uw fiscale woonplaats is, dan is de Europese richtlijn niet op u van toepassing. U valt dan gewoon onder de nationale wetgeving. Een persoon die fiscaal resident is in België en die zijn rente-inkomsten ontvangt in België, valt dus niet onder de richtlijn. De Europese Spaarrichtlijn is op u als belegger of spaarder wel van toepassing, als u aan de volgende drie criteria beantwoordt: 1. U bent een natuurlijke persoon. 2. Uw fiscale woonplaats bevindt zich in een lidstaat van de Europese Unie of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied (exclusief de Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla en de Kaaimaneilanden). 3. U ontvangt als niet-inwoner rente-inkomsten van uw spaargeld in een EU-lidstaat, of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied, of in een aantal derde landen. Eerste criterium: u bent een natuurlijke persoon De richtlijn is enkel van toepassing op natuurlijke personen en geldt dus niet voor rechtspersonen zoals onder meer NV s, BVBA s, VZW s, Tweede criterium: uw fiscale woonplaats bevindt zich in een lidstaat van de Europese Unie of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied (exclusief de Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla en de Kaaimaneilanden) Cliënten die de nationaliteit hebben van een van de 25 Europese lidstaten, maar wiens fiscale woonplaats buiten de Europese Unie of een geassocieerd gebied is gelegen, vallen niet onder de Europese spaarfiscaliteit als zij een attest van fiscale woonplaats kunnen voorleggen. De cliënt zal dat attest moeten aanvragen bij de bevoegde overheid van zijn woonstaat. Het attest is geldig voor een periode van drie jaar. Uitzondering: gelijkgestelde niet-residenten Diplomaten, bepaalde buitenlandse kaderleden en bepaalde Europese en NAVO-ambtenaren verblijven in het land waar ze werken. Die groepen hebben echter een bijzonder fiscaal statuut en worden door de Belgische overheid gelijkgesteld met niet-residenten. Ze zijn dus slechts onderhevig aan de Europese Spaarrichtlijn als zij de nationaliteit hebben van een Europese lidstaat of van een van de tien geassocieerde gebieden (met uitzondering van Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla en de Kaaimaneilanden). Als zij echter een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hun fiscale woonplaats buiten de Europese Unie of de geassocieerde gebieden is gelegen, geldt de Europese Spaarrichtlijn niet voor hen. Derde criterium: u ontvangt als niet-inwoner rente-inkomsten van uw spaargeld in een EU-lidstaat, in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied of in een aantal derde landen Hoewel ze niet tot de Europese Unie behoren, hebben ook een aantal derde landen (Zwitserland, Andorra, Monaco, San Marino en Liechtenstein) aanvaard om gelijkaardige maatregelen toe te passen voor niet-residenten die hun fiscale woonplaats hebben in een EU-lidstaat. 6

7 ING België past de woonstaatheffing toe op intrestopbrengsten voor niet-residenten met fiscale woonplaats in één van de hieronder vermelde landen: EU-LIDSTAAT AFHANKELIJK OF GEASSOCIEERD GEBIED 1 Cyprus Ierland Polen Guernsey Denemarken Italië Portugal Eiland Man Duitsland Letland Slovenië Jersey Estland Litouwen Slowakije Montserrat Finland Luxemburg Spanje Britse Maagdeneilanden Frankrijk Malta Tsjechië Aruba Griekenland Nederland Verenigd Koninkrijk Nederlandse Antillen Hongarije Oostenrijk Zweden 1 De geassocieerde of afhankelijke gebieden Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla, en Kaaimaneilanden passen de Europese Spaarrichtlijn niet toe voor hun fiscale residenten die in het buitenland renteopbrengsten ontvangen. Welke rente-inkomsten vallen onder de Europese Spaarrichtlijn? De Europese Spaarrichtlijn definieert renteopbrengsten ruimer dan de Belgische wetgever. Hieronder vindt u een overzicht. OPBRENGSTEN DIE ONDER DE RICHTLIJN VALLEN Zowel uitgekeerde als gekapitaliseerde rente-inkomsten verworven vanaf 1 juli 2005 uit schuldvorderingen (private en publieke obligaties, nulcouponobligaties, kasbons, gestructureerde obligaties, ) en deposito s (spaarboekjes, zichtrekeningen, termijnrekeningen, ). Dividenden van uitkeringsbeveks die voor minimum 15% zijn belegd in renteproducten zoals gedefinieerd in de Europese Spaarrichtlijn. Alleen het gedeelte van het dividend dat betrekking heeft op de uitgekeerde intresten verworven vanaf 1 juli 2005 zal de woonstaatheffing ondergaan. Meerwaarden op aandelen van zowel kapitalisatie- als uitkeringsbeveks die voor minimum 40% (25% vanaf 1 juli 2011) belegd zijn in renteproducten zoals gedefinieerd in de Europese Spaarrichtlijn. Alleen het gedeelte van de meerwaarde dat betrekking heeft op de gekapitaliseerde intresten verworven vanaf 1 juli 2005, zal de woonstaatheffing ondergaan. OPBRENGSTEN DIE NIET ONDER DE RICHTLIJN VALLEN Dividenden van aandelen. Dividenden en meerwaarden van kapitalisatiebeveks die voor minimum 60% (75% vanaf 1 juli 2011) belegd zijn in aandelen. Dividenden en meerwaarden van distributiebeveks die voor minimum 85% belegd zijn in aandelen. Levensverzekeringsproducten (tak 21 & tak 23) en verzekeringsbons. Obligaties of andere schuldvorderingen die vallen onder de zogenaamde grootvaderclausule. Het gaat om obligaties of andere schuldvorderingen die werden uitgegeven vóór 1 maart In sommige gevallen vervalt het statuut van de grootvaderclausule: 1. Als een vervolgemissie werd uitgegeven na 1 maart 2002 door een publieke overheid, vervalt het statuut van de grootvaderclausule voor zowel de oorspronkelijke als de vervolgemissie en vallen ze dus wel onder de richtlijn. 2. Private vervolgemissies van obligaties uitgegeven na 1 maart 2002 profiteren niet van de grootvaderclausule. De oorspronkelijke private emissie behoudt echter naar grootvaderclausule. 7

8 Wat is de belastbare grondslag voor de woonstaatheffing? De woonstaatheffing wordt pro rata berekend op de renteopbrengsten in functie van de effectieve bezitsduur van de effecten. Aangezien de Europese Spaarrichtlijn alleen de intresten verworven vanaf 1 juli 2005 beoogt, is de woonstaatheffing niet van toepassing op het gedeelte van de renteopbrengsten verworven vóór 1 juli Voor een gemengde bevek, waarin zowel in obligaties als in aandelen wordt belegd, wordt de woonstaatheffing op de renteopbrengsten proportioneel geheven. Alleen het gedeelte van het dividend of van de meerwaarde dat betrekking heeft op opbrengsten uit renteproducten verworven vanaf 1 juli 2005, wordt belast. Wanneer er bij de verkoop een minwaarde geboekt wordt de verkoopprijs is lager dan de oorspronkelijke aankoopprijs is er geen enkele woonstaatheffing verschuldigd. Als de bank geen informatie bezit over de aankoopprijs, wordt de woonstaatheffing berekend op de gekapitaliseerde intresten verworven vanaf 1 juli Als de bank evenmin informatie bezit over de aankoopprijs én er bovendien geen gegevens beschikbaar zijn over de gekapitaliseerde intresten vanaf 1 juli 2005, ondergaat de totale opbrengst de woonstaatheffing. De belegger heeft er daarom alle belang bij om bewijzen van de aankoop van effecten te bewaren. Kan een niet-resident van de Europese Unie, of van een afhankelijk of geassocieerd gebied, aan de bank vragen om geen woonstaatheffing toe te passen op de rente-inkomsten die hij ontvangt bij ING België? Dat is inderdaad mogelijk. Daartoe moet de niet-resident bij de bevoegde autoriteit van zijn woonstaat een fiscaal attest aanvragen. Zodra ING België in het bezit is van dat fiscale attest, zal er geen woonstaatheffing meer worden toegepast. Er bestaat geen model van het fiscale attest maar het moet wel ten minste volgende gegevens bevatten: naam, adres en fiscale identificatienummer van de niet-resident (als dat fiscale identificatienummer niet beschikbaar is, moeten de geboortedatum en geboorteplaats vermeld worden); vermelding van ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel als betalende instantie; het ING-rekeningnummer van de niet-resident. De woonstaatheffing die geheven werd vóór de afgifte van het fiscale attest is niet recupereerbaar. Het fiscale attest is drie jaar geldig. 8

9 Concrete voorbeelden Met een aantal concrete gevallen toetsen we de Europese Spaarrichtlijn aan de praktijk. Mijnheer Vandevelde woont in België en int de coupon van zijn in 2003 uitgegeven euroobligatie in Nederland Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat en die zijn renteinkomsten van een in 2003 uitgegeven euro-obligatie ontvangt in een andere EU-lidstaat. Deze Belgische spaarder valt onder de Europese Spaarrichtlijn Mijnheer Vandevelde krijgt zijn coupon uitgekeerd zonder dat er woonstaatheffing wordt afgehouden. De gegevens over de intrestbetaling en de belegger niet-resident worden door de Nederlandse bank aan de Nederlandse fiscus overgemaakt. Die laatste maakt de informatie van intrestbetaling over aan de Belgische fiscus. De Belgische spaarder moet dus zoals vroeger zijn buitenlandse rekening en zijn in Nederland ontvangen rente-inkomsten aangeven in zijn personenbelasting. Mijnheer Peeters woont in België en int de intrest op zijn spaarboekje in België Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat en die rente-inkomsten ontvangt in dezelfde EU-lidstaat waar hij woont. Deze Belgische spaarder valt niet onder de Europese Spaarrichtlijn Mevrouw Van Doren woont in België en int de coupon van haar in 2003 uitgegeven euroobligatie in Luxemburg Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat en die rente-inkomsten ontvangt in een andere EU-lidstaat van een in 2003 uitgegeven obligatie. Deze Belgische spaarder valt onder de Europese Spaarrichtlijn. Mevrouw Van Doren krijgt haar coupon uitgekeerd na afhouding van 15% Europese woonstaatheffing. In Luxemburg geldt immers een overgangsregime. De Luxemburgse bank speelt geen informatie door naar de Belgische fiscus. De woonstaatheffing is echter geen bevrijdende heffing. Mevrouw Van Doren moet haar in het buitenland geïnde renteinkomsten aangeven in haar personenbelasting in België. Mijnheer Verbomen woont in Zwitserland en int de coupon van zijn in 2004 uitgegeven euro-obligatie in België Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in Zwitserland en die rente-inkomsten ontvangt in een lidstaat van de Europese Unie. Deze Zwitserse spaarder valt niet onder de Europese Spaarrichtlijn aangezien zijn woonplaats zich buiten de Europese Unie bevindt. Mijnheer Vermeulen woont in België en int de coupon van een privé-emissie uitgegeven in 1991 in Zwitserland Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in België en die rente-inkomsten ontvangt in een derde land dat akkoord gaat om de Europese richtlijn toe te passen. Er wordt geen woonstaatheffing geheven aangezien zijn euro-obligatie onder de grootvaderclausule valt. Mijnheer Vermeulen moet zijn in het buitenland geïnde rente-inkomsten aangeven in zijn personenbelasting in België. 9

10 Conclusie De inwerkingtreding van de richtlijn zorgt voor meer controle door de belastingoverheden van elke lidstaat op het buitenlandse spaargeld. Door de Europese Spaarrichtlijn zal het niet langer fiscaal voordelig zijn om in het buitenland rente-inkomsten uit spaargelden te innen. De landen die het systeem van informatie-uitwisseling toepassen EU-LIDSTAAT AFHANKELIJK OF GEASSOCIEERD GEBIED Cyprus Ierland Slovenië Anguilla Denemarken Italië Slowakije Montserrat Duitsland Letland Spanje Aruba Estland Litouwen Tsjechië Kaaimaneilanden Finland Malta Verenigd Koninkrijk Frankrijk Nederland Zweden Griekenland Polen Hongarije Portugal De landen die het systeem van woonstaatheffing toepassen EU-LIDSTAAT AFHANKELIJK OF GEASSOCIEERD GEBIED DERDE LANDEN België Guernsey Zwitserland Luxemburg Eiland Man Andorra Oostenrijk Jersey San Marino Britse Maagdeneilanden Monaco Turks- en Caïcoseilanden Liechtenstein Nederlandse Antillen Hebt u specifieke vragen over de Europese Spaarrichtlijn? Wilt u weten of uw spaar- of beleggingsproducten al dan niet onder de richtlijn vallen? Ga dan langs in uw ING-kantoor of neem contact op met het ING Expat & Non-resident Contact Centre op Zij helpen u graag verder. U kunt ook een mail sturen naar 10

11 Versie: juli 2005 De informatie van deze publicatie over de Europese Spaarrichtlijn is gebaseerd op de juridische situatie zoals we die vandaag kennen. Zodra er zich wijzigingen voordoen, wordt deze uitgave aangepast. De meest recente versie zult u steeds kunnen raadplegen op onder producten/sparen&beleggen/europese spaarfiscaliteit. 11

12 Verantwoordelijk uitgever: A. Biebuyck Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel Z45275N ING België NV Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB - Rekening: (IBAN: BE )

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden (versie

Bijzondere voorwaarden (versie Bijzondere voorwaarden (Verzekeringsaanbod geldig 30 dagen na ontvangstdatum) 1. Gegevens Verzekerde : Maatschappelijke benaming (of naam van de zaak in geval van een zelfstandige ( de Verzekerde ) : Ondernemingsnummer

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie