Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten"

Transcriptie

1 Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

2 Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN DE PRAKTIJK 4 Welke landen passen het algemene principe van de informatie-uitwisseling toe? 5 Welke landen passen het overgangsregime van de bronheffing of de woonstaatheffing toe? 5 Tarief van de woonstaatheffing 6 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN OP U VAN TOEPASSING? 7 Welke rente-inkomsten vallen onder de Europese Spaarrichtlijn? 8 Wat is de belastbare grondslag voor de woonstaatheffing? 8 Kan een niet-resident aan de bank vragen om geen woonstaatheffing toe te passen op de rente-inkomsten die hij ontvangt bij ING België? 9 CONCRETE VOORBEELDEN 10 CONCLUSIE 10 Hebt u specifieke vragen over de Europese Spaarrichtlijn?

3 De Europese Spaarrichtlijn: een nieuwe context voor buitenlands spaargeld Om een einde te maken aan de fiscale concurrentie tussen de verschillende EU-lidstaten inzake de belasting van renteopbrengsten uit spaargelden van niet-residenten, hebben de Europese ministers van Financiën de Europese Spaarrichtlijn goedgekeurd. De doelstelling van de richtlijn is erover te waken dat de uitbetaalde renteopbrengsten in een EU-lidstaat aan een resident van een andere lidstaat, belast zullen worden volgens de fiscale wetgeving van het land waar de begunstigde zijn fiscale woonplaats heeft. Om dat doel te bereiken voorziet de richtlijn in de oprichting van een automatisch systeem van informatie-uitwisseling over de uitbetaalde renteopbrengsten aan niet-residenten. Niettemin mogen België, Luxemburg en Oostenrijk in plaats van het systeem van informatie-uitwisseling, het regime van bronbelasting (inhouding van de belasting bij de uitbetaling van renteopbrengsten) toepassen, de zogenaamde woonstaatheffing. De Europese Spaarrichtlijn reikt verder dan de 25 EU-lidstaten, ze geldt ook voor renteopbrengsten die ontvangen worden in afhankelijke of geassocieerde gebieden (Jersey, het Eiland Man, ) of in een aantal derde landen (Zwitserland, Monaco, ). Met elk van die landen werd daarover een individueel akkoord afgesloten. Beide systemen werden van kracht op 1 juli De Europese Spaarrichtlijn in de praktijk De richtlijn is van toepassing voor inwoners van de Europese Unie die rente-inkomsten ontvangen: in een EU-lidstaat waar ze geen fiscaal resident zijn, of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied of in een aantal derde landen waarmee de Europese Unie en België specifieke akkoorden hebben gesloten, en waar ze geen fiscaal resident zijn. DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN GELDT VOOR NATUURLIJKE PERSONEN met woonplaats in: die als niet-resident rente-inkomsten uit spaargelden ontvangen in 1 : een EU-lidstaat een EU-lidstaat een geassocieerd of afhankelijk gebied EN een geassocieerd of afhankelijk gebied 1 Zie bijlage: lijst van betrokken landen op pagina 10 bepaalde derde landen Het grondbeginsel van de Europese Spaarrichtlijn bepaalt dat informatie over ontvangen renteopbrengsten wordt doorgegeven aan de lidstaat waar de spaarder of belegger zijn fiscale woonplaats heeft. Op die manier kan die lidstaat zelf de renteopbrengsten belasten volgens haar wetgeving. Wanneer intresten worden uitbetaald aan een niet-resident, zal het land waar de intrestbetaling plaatsheeft, de volgende informatie overmaken aan de belastingoverheid van het land waar de spaarder zijn fiscale woonplaats heeft: zijn identiteit zijn woonplaats zijn rekeningnummer het bedrag en andere gegevens over de intrestbetaling 3

4 Bijvoorbeeld: een belegger met fiscale woonplaats in België gaat intresten ontvangen van een in 2003 uitgegeven euro-obligatie in een Nederlands bankkantoor. Hij ontvangt die intresten zonder woonstaatheffing te betalen. De Nederlandse bank zal de uitbetaling van de intresten doorgeven aan de belastingadministratie van Nederland die op haar beurt de informatie van de intrestuitbetaling zal doorgeven aan de Belgische belastingadministratie. Inwoner België ontvangt intresten in Nederland Info Fiscus Nederland Info Fiscus België Welke landen passen het algemene principe van de informatie-uitwisseling toe? Deze EU-lidstaten passen het systeem van informatie-uitwisseling toe: Finland Ierland Verenigd Koninkrijk Denemarken Zweden Estland Letland Litouwen Nederland Duitsland Polen Frankrijk Tsjechië Slovakije Hongarije Slovenië Portugal Spanje Italië Griekenland Malta Cyprus Landen die het systeem van informatie-uitwisseling toepassen Landen die het overgangssysteem toepassen (België, Luxemburg, Oostenrijk) Een aantal afhankelijke of geassocieerde gebieden passen het systeem van informatieuitwisseling toe: Anguilla Aruba Kaaimaneilanden Montserrat 4

5 Welke landen passen het overgangsregime van de bronheffing of de woonstaatheffing toe? Gedurende een overgangsperiode mogen drie EU-lidstaten, met name België, Luxemburg en Oostenrijk in plaats van het systeem van informatie-uitwisseling een bronbelasting vorderen, de zogenaamde woonstaatheffing. Verschillende afhankelijke of geassocieerde gebieden (Jersey, Guernsey, het Eiland Man, Turks- en Caïcoseilanden, de Nederlandse Antillen en de Britse Maagdeneilanden) zullen eveneens die bronheffing toepassen. Het grootste deel van de heffing (75%) zal door de staat die de belasting int, doorgestort worden aan de staat van de begunstigde, in overeenstemming met de doelstelling die de richtlijn nastreeft. Om kapitaalvlucht te vermijden, is de Europese Unie met een aantal fiscaalvriendelijke derde landen, met name Zwitserland, Monaco, Liechtenstein, San Marino en Andorra, overeengekomen dat zij gelijkaardige maatregelen toepassen voor fiscale residenten van een EU-lidstaat of van een geassocieerd of afhankelijk gebied 1. Die derde landen kiezen voor het overgangsregime van woonstaatheffing en zullen dus geen informatie uitwisselen. Opgelet, de inwoners van die derde landen die in een EU-lidstaat buitenlandse renteinkomsten ontvangen, vallen daarentegen niet onder de richtlijn. Het is de bedoeling dat die landen op termijn ook overstappen naar het systeem van informatie-uitwisseling. Er werd echter nog niet bepaald wanneer het overgangsregime van de woonstaatheffing zal eindigen. Elk land kan overigens op elk moment zelfstandig beslissen om over te schakelen naar het systeem van informatie-uitwisseling. Tarief van de woonstaatheffing Gedurende de eerste drie jaar zal een woonstaatheffing van 15% worden gehanteerd die vanaf 1 juli 2008 stijgt tot 20%. Vanaf 1 juli 2011 loopt de woonstaatheffing zelfs op tot 35% % 20% 35% De Europese bronheffing of woonstaatheffing is niet bevrijdend. De spaarder of belegger moet dus ook in de lidstaat waar hij woont zijn buitenlandse inkomsten aangeven. 1 De Kaaimaneilanden, Anguilla en de Turks- en Caïcoseilanden passen de Europese Spaarrichtlijn niet toe voor hun fiscale residenten die in het buitenland rente-opbrengsten ontvangen. 5

6 Wanneer is de Europese Spaarrichtlijn op u van toepassing? Als u als spaarder of belegger rente-inkomsten ontvangt in het land waar uw fiscale woonplaats is, dan is de Europese richtlijn niet op u van toepassing. U valt dan gewoon onder de nationale wetgeving. Een persoon die fiscaal resident is in België en die zijn rente-inkomsten ontvangt in België, valt dus niet onder de richtlijn. De Europese Spaarrichtlijn is op u als belegger of spaarder wel van toepassing, als u aan de volgende drie criteria beantwoordt: 1. U bent een natuurlijke persoon. 2. Uw fiscale woonplaats bevindt zich in een lidstaat van de Europese Unie of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied (exclusief de Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla en de Kaaimaneilanden). 3. U ontvangt als niet-inwoner rente-inkomsten van uw spaargeld in een EU-lidstaat, of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied, of in een aantal derde landen. Eerste criterium: u bent een natuurlijke persoon De richtlijn is enkel van toepassing op natuurlijke personen en geldt dus niet voor rechtspersonen zoals onder meer NV s, BVBA s, VZW s, Tweede criterium: uw fiscale woonplaats bevindt zich in een lidstaat van de Europese Unie of in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied (exclusief de Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla en de Kaaimaneilanden) Cliënten die de nationaliteit hebben van een van de 25 Europese lidstaten, maar wiens fiscale woonplaats buiten de Europese Unie of een geassocieerd gebied is gelegen, vallen niet onder de Europese spaarfiscaliteit als zij een attest van fiscale woonplaats kunnen voorleggen. De cliënt zal dat attest moeten aanvragen bij de bevoegde overheid van zijn woonstaat. Het attest is geldig voor een periode van drie jaar. Uitzondering: gelijkgestelde niet-residenten Diplomaten, bepaalde buitenlandse kaderleden en bepaalde Europese en NAVO-ambtenaren verblijven in het land waar ze werken. Die groepen hebben echter een bijzonder fiscaal statuut en worden door de Belgische overheid gelijkgesteld met niet-residenten. Ze zijn dus slechts onderhevig aan de Europese Spaarrichtlijn als zij de nationaliteit hebben van een Europese lidstaat of van een van de tien geassocieerde gebieden (met uitzondering van Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla en de Kaaimaneilanden). Als zij echter een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hun fiscale woonplaats buiten de Europese Unie of de geassocieerde gebieden is gelegen, geldt de Europese Spaarrichtlijn niet voor hen. Derde criterium: u ontvangt als niet-inwoner rente-inkomsten van uw spaargeld in een EU-lidstaat, in een van een EU-lidstaat afhankelijk of geassocieerd gebied of in een aantal derde landen Hoewel ze niet tot de Europese Unie behoren, hebben ook een aantal derde landen (Zwitserland, Andorra, Monaco, San Marino en Liechtenstein) aanvaard om gelijkaardige maatregelen toe te passen voor niet-residenten die hun fiscale woonplaats hebben in een EU-lidstaat. 6

7 ING België past de woonstaatheffing toe op intrestopbrengsten voor niet-residenten met fiscale woonplaats in één van de hieronder vermelde landen: EU-LIDSTAAT AFHANKELIJK OF GEASSOCIEERD GEBIED 1 Cyprus Ierland Polen Guernsey Denemarken Italië Portugal Eiland Man Duitsland Letland Slovenië Jersey Estland Litouwen Slowakije Montserrat Finland Luxemburg Spanje Britse Maagdeneilanden Frankrijk Malta Tsjechië Aruba Griekenland Nederland Verenigd Koninkrijk Nederlandse Antillen Hongarije Oostenrijk Zweden 1 De geassocieerde of afhankelijke gebieden Turks- en Caïcoseilanden, Anguilla, en Kaaimaneilanden passen de Europese Spaarrichtlijn niet toe voor hun fiscale residenten die in het buitenland renteopbrengsten ontvangen. Welke rente-inkomsten vallen onder de Europese Spaarrichtlijn? De Europese Spaarrichtlijn definieert renteopbrengsten ruimer dan de Belgische wetgever. Hieronder vindt u een overzicht. OPBRENGSTEN DIE ONDER DE RICHTLIJN VALLEN Zowel uitgekeerde als gekapitaliseerde rente-inkomsten verworven vanaf 1 juli 2005 uit schuldvorderingen (private en publieke obligaties, nulcouponobligaties, kasbons, gestructureerde obligaties, ) en deposito s (spaarboekjes, zichtrekeningen, termijnrekeningen, ). Dividenden van uitkeringsbeveks die voor minimum 15% zijn belegd in renteproducten zoals gedefinieerd in de Europese Spaarrichtlijn. Alleen het gedeelte van het dividend dat betrekking heeft op de uitgekeerde intresten verworven vanaf 1 juli 2005 zal de woonstaatheffing ondergaan. Meerwaarden op aandelen van zowel kapitalisatie- als uitkeringsbeveks die voor minimum 40% (25% vanaf 1 juli 2011) belegd zijn in renteproducten zoals gedefinieerd in de Europese Spaarrichtlijn. Alleen het gedeelte van de meerwaarde dat betrekking heeft op de gekapitaliseerde intresten verworven vanaf 1 juli 2005, zal de woonstaatheffing ondergaan. OPBRENGSTEN DIE NIET ONDER DE RICHTLIJN VALLEN Dividenden van aandelen. Dividenden en meerwaarden van kapitalisatiebeveks die voor minimum 60% (75% vanaf 1 juli 2011) belegd zijn in aandelen. Dividenden en meerwaarden van distributiebeveks die voor minimum 85% belegd zijn in aandelen. Levensverzekeringsproducten (tak 21 & tak 23) en verzekeringsbons. Obligaties of andere schuldvorderingen die vallen onder de zogenaamde grootvaderclausule. Het gaat om obligaties of andere schuldvorderingen die werden uitgegeven vóór 1 maart In sommige gevallen vervalt het statuut van de grootvaderclausule: 1. Als een vervolgemissie werd uitgegeven na 1 maart 2002 door een publieke overheid, vervalt het statuut van de grootvaderclausule voor zowel de oorspronkelijke als de vervolgemissie en vallen ze dus wel onder de richtlijn. 2. Private vervolgemissies van obligaties uitgegeven na 1 maart 2002 profiteren niet van de grootvaderclausule. De oorspronkelijke private emissie behoudt echter naar grootvaderclausule. 7

8 Wat is de belastbare grondslag voor de woonstaatheffing? De woonstaatheffing wordt pro rata berekend op de renteopbrengsten in functie van de effectieve bezitsduur van de effecten. Aangezien de Europese Spaarrichtlijn alleen de intresten verworven vanaf 1 juli 2005 beoogt, is de woonstaatheffing niet van toepassing op het gedeelte van de renteopbrengsten verworven vóór 1 juli Voor een gemengde bevek, waarin zowel in obligaties als in aandelen wordt belegd, wordt de woonstaatheffing op de renteopbrengsten proportioneel geheven. Alleen het gedeelte van het dividend of van de meerwaarde dat betrekking heeft op opbrengsten uit renteproducten verworven vanaf 1 juli 2005, wordt belast. Wanneer er bij de verkoop een minwaarde geboekt wordt de verkoopprijs is lager dan de oorspronkelijke aankoopprijs is er geen enkele woonstaatheffing verschuldigd. Als de bank geen informatie bezit over de aankoopprijs, wordt de woonstaatheffing berekend op de gekapitaliseerde intresten verworven vanaf 1 juli Als de bank evenmin informatie bezit over de aankoopprijs én er bovendien geen gegevens beschikbaar zijn over de gekapitaliseerde intresten vanaf 1 juli 2005, ondergaat de totale opbrengst de woonstaatheffing. De belegger heeft er daarom alle belang bij om bewijzen van de aankoop van effecten te bewaren. Kan een niet-resident van de Europese Unie, of van een afhankelijk of geassocieerd gebied, aan de bank vragen om geen woonstaatheffing toe te passen op de rente-inkomsten die hij ontvangt bij ING België? Dat is inderdaad mogelijk. Daartoe moet de niet-resident bij de bevoegde autoriteit van zijn woonstaat een fiscaal attest aanvragen. Zodra ING België in het bezit is van dat fiscale attest, zal er geen woonstaatheffing meer worden toegepast. Er bestaat geen model van het fiscale attest maar het moet wel ten minste volgende gegevens bevatten: naam, adres en fiscale identificatienummer van de niet-resident (als dat fiscale identificatienummer niet beschikbaar is, moeten de geboortedatum en geboorteplaats vermeld worden); vermelding van ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel als betalende instantie; het ING-rekeningnummer van de niet-resident. De woonstaatheffing die geheven werd vóór de afgifte van het fiscale attest is niet recupereerbaar. Het fiscale attest is drie jaar geldig. 8

9 Concrete voorbeelden Met een aantal concrete gevallen toetsen we de Europese Spaarrichtlijn aan de praktijk. Mijnheer Vandevelde woont in België en int de coupon van zijn in 2003 uitgegeven euroobligatie in Nederland Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat en die zijn renteinkomsten van een in 2003 uitgegeven euro-obligatie ontvangt in een andere EU-lidstaat. Deze Belgische spaarder valt onder de Europese Spaarrichtlijn Mijnheer Vandevelde krijgt zijn coupon uitgekeerd zonder dat er woonstaatheffing wordt afgehouden. De gegevens over de intrestbetaling en de belegger niet-resident worden door de Nederlandse bank aan de Nederlandse fiscus overgemaakt. Die laatste maakt de informatie van intrestbetaling over aan de Belgische fiscus. De Belgische spaarder moet dus zoals vroeger zijn buitenlandse rekening en zijn in Nederland ontvangen rente-inkomsten aangeven in zijn personenbelasting. Mijnheer Peeters woont in België en int de intrest op zijn spaarboekje in België Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat en die rente-inkomsten ontvangt in dezelfde EU-lidstaat waar hij woont. Deze Belgische spaarder valt niet onder de Europese Spaarrichtlijn Mevrouw Van Doren woont in België en int de coupon van haar in 2003 uitgegeven euroobligatie in Luxemburg Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in een EU-lidstaat en die rente-inkomsten ontvangt in een andere EU-lidstaat van een in 2003 uitgegeven obligatie. Deze Belgische spaarder valt onder de Europese Spaarrichtlijn. Mevrouw Van Doren krijgt haar coupon uitgekeerd na afhouding van 15% Europese woonstaatheffing. In Luxemburg geldt immers een overgangsregime. De Luxemburgse bank speelt geen informatie door naar de Belgische fiscus. De woonstaatheffing is echter geen bevrijdende heffing. Mevrouw Van Doren moet haar in het buitenland geïnde renteinkomsten aangeven in haar personenbelasting in België. Mijnheer Verbomen woont in Zwitserland en int de coupon van zijn in 2004 uitgegeven euro-obligatie in België Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in Zwitserland en die rente-inkomsten ontvangt in een lidstaat van de Europese Unie. Deze Zwitserse spaarder valt niet onder de Europese Spaarrichtlijn aangezien zijn woonplaats zich buiten de Europese Unie bevindt. Mijnheer Vermeulen woont in België en int de coupon van een privé-emissie uitgegeven in 1991 in Zwitserland Het betreft een natuurlijke persoon, woonachtig in België en die rente-inkomsten ontvangt in een derde land dat akkoord gaat om de Europese richtlijn toe te passen. Er wordt geen woonstaatheffing geheven aangezien zijn euro-obligatie onder de grootvaderclausule valt. Mijnheer Vermeulen moet zijn in het buitenland geïnde rente-inkomsten aangeven in zijn personenbelasting in België. 9

10 Conclusie De inwerkingtreding van de richtlijn zorgt voor meer controle door de belastingoverheden van elke lidstaat op het buitenlandse spaargeld. Door de Europese Spaarrichtlijn zal het niet langer fiscaal voordelig zijn om in het buitenland rente-inkomsten uit spaargelden te innen. De landen die het systeem van informatie-uitwisseling toepassen EU-LIDSTAAT AFHANKELIJK OF GEASSOCIEERD GEBIED Cyprus Ierland Slovenië Anguilla Denemarken Italië Slowakije Montserrat Duitsland Letland Spanje Aruba Estland Litouwen Tsjechië Kaaimaneilanden Finland Malta Verenigd Koninkrijk Frankrijk Nederland Zweden Griekenland Polen Hongarije Portugal De landen die het systeem van woonstaatheffing toepassen EU-LIDSTAAT AFHANKELIJK OF GEASSOCIEERD GEBIED DERDE LANDEN België Guernsey Zwitserland Luxemburg Eiland Man Andorra Oostenrijk Jersey San Marino Britse Maagdeneilanden Monaco Turks- en Caïcoseilanden Liechtenstein Nederlandse Antillen Hebt u specifieke vragen over de Europese Spaarrichtlijn? Wilt u weten of uw spaar- of beleggingsproducten al dan niet onder de richtlijn vallen? Ga dan langs in uw ING-kantoor of neem contact op met het ING Expat & Non-resident Contact Centre op Zij helpen u graag verder. U kunt ook een mail sturen naar 10

11 Versie: juli 2005 De informatie van deze publicatie over de Europese Spaarrichtlijn is gebaseerd op de juridische situatie zoals we die vandaag kennen. Zodra er zich wijzigingen voordoen, wordt deze uitgave aangepast. De meest recente versie zult u steeds kunnen raadplegen op onder producten/sparen&beleggen/europese spaarfiscaliteit. 11

12 Verantwoordelijk uitgever: A. Biebuyck Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel Z45275N ING België NV Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB - Rekening: (IBAN: BE )

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? V.: 20-01-2012 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde

Nadere informatie

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u? De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u? INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 17 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 224 A. TITEL Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao,

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN KENNISGEVING INGEVOLGE SECTIE 7, (1), (c) VAN HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN 31 januari 2016

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Vodafone Zakelijke tarieven

Vodafone Zakelijke tarieven Vodafone Zakelijke tarieven Geldig per december 2008 Make the most of now Vodafone OndernemersBundel Maandbedrag Belminuten Tarief per minuut 15,00 75 0,20 22,50 150 0,15 35,00 300 0,12 50,00 500 0,10

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008 Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 juli 2000 (09.08) (OR. fr) 10488/00 LIMITE FISC 104

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 juli 2000 (09.08) (OR. fr) 10488/00 LIMITE FISC 104 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 juli 2000 (09.08) (OR. fr) 10488/00 LIMITE FISC 104 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep Belastingvraagstukken (Directe belasting) d.d.: 26 juli 2000 Betreft:

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie