Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting"

Transcriptie

1 Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI <= 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 2 KI <= 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 Voorbeeld: KI gratis woonst = VAA 2011 = x 100/60 x 2 = 8.423,33 VAA 2012 = x 100/60 x 3,8 = ,33 2. Kosteloze verstrekking elektriciteit en verwarming Verhoging van het voordeel alle aard: e.v. Verwarming bedrijfsleiders Verwarming anderen Elektriciteit bedrijfsleiders Elektriciteit anderen De forfait van kosteloze verstrekking electriciteit en verwarming zal ook voortaan jaarlijks worden geïndexeerd. 3. Kosteloze terbeschikkingstelling bedrijfswagen Privé km x CO2 uitstoot x CO2eur-coëfficiënt >25 km afstand woonst-werk = km <= 25 km afstand woonst-werk = km CO2 eur-coëfficiënt benzine voor 2011 = 0,00216 CO2 eur-coëfficiënt diesel voor 2011 = 0,00237 kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 1

2 (Cataloguswaarde x N%) x CO2-coëfficiënt% x 6/7 de Cataloguswaarde staat gelijk met de gefactureerde waarde inclusief BTW en opties, exclusief kortingen en verminderingen. Voor de tweedehandsauto s moet het voordeel eveneens berekend worden op basis van de catalogusprijs van de auto in nieuwe staat, inclusief opties en btw, zonder rekening te houden met enige vorm van korting. Deze cataloguswaarde mag worden verminderd met 6% per jaar dat verstreken is sinds de datum van eerste inschrijving, maar zonder dat die waarde kleiner mag zijn dan 70% van de cataloguswaarde. na datum eerste inschrijving periode eerste 12 maanden = na datum eerste inschrijving periode 13 de maand tem 24 ste maand = na datum eerste inschrijving periode 25 ste maand tem 36 ste maand = na datum eerste inschrijving periode 37 ste maand tem 48 ste maand = na datum eerste inschrijving periode 49 ste maand tem 60 ste maand = Daarna steeds 100% cataloguswaarde 94% cataloguswaarde 88% cataloguswaarde 82% cataloguswaarde 76% cataloguswaarde 70% cataloguswaarde CO2 coëfficiënt = diesel 5,5% + 0,1% per CO2 uitstoot > 95 gr/km diesel 5,5% - 0,1% per CO2 uitstoot <= 95 gr/km benzine 5,5% + 0,1% per CO2 uitstoot > 115 gr/km benzine 5,5% - 0,1% per CO2 uitstoot <= 115 gr/km opmerkingen: o met als minimum 4% en maximum 18% o elektrische wagen steeds onderhevig aan minimum 4% o geen CO2 gegevens gekend dan diesel 205 gr/km en benzine 195 gr/km Cataloguswaarde (Cataloguswaarde x N%) x CO2 coëfficiënt% x 6/7 Gefactureerde waarde incl. Btw + opties + korting CO2 coëfficiënt diesel 5,5% Benzine 5,5% Minimum 4% Maximum 18% + 0,1% per CO2 uitstoot > 95 gr/km - 0,1% per CO2 uitstoot <= 95 gr/km + 0,1% per CO2 uitstoot > 95 gr/km - 0,1% per CO2 uitstoot <= 95 gr/km Voorbeeld: Nieuwe wagen <12 maanden oud, diesel CO2 uitstoot 149 gr/km waarvan de aankoopprijs (incl.btw+opties+kortingen) VAA 2011 = km x 149 x 0,00237 = 1.765,65 VAA 2012 = x 10,9% x 6/7 de = 4.671,42 kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 2

3 4. Aandelenopties Aandelenopties worden door de werkgever aan de werknemer gegeven met het recht om op een later tijdstip een afgesproken pakket aandelen te kopen tegen de koers die geldig was bij de uitgifte van de opties. Verhoging belastingstarief voor niet beurs genoteerde opties. Normaal tarief 15% van de waarde van het onderliggend aandeel Gunsttarrief 7,5% van de waarde van het onderliggend aandeel Normaal tarief 18% van de waarde van het onderliggend aandeel Gunsttarief 9% van de waarde van het onderliggend aandeel Belastingverminderingen 1. Energiebesparende investeringen Volgende verminderingen worden afgeschaft met ingang van inkomstenjaar 2012: o Alle energiebesparende uitgaven worden afgeschaft met uitzondering van vermindering voor dakisolatie o Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen (nog wel voor woningen waarvoor uiterlijk op 31/12/2011 een certificaat is uitgereikt) Blijven behouden: o Belastingvermindering voor dakisolatie maar nu 30% i.p.v. 40% werkelijk gedane uitgaven o Belastingvermindering voor intresten van groene leningen maar ook nu voor 30% i.p.v. 40% Overgangsbepaling: Voor contracten afgesloten voor 28/11/2011 zal de belastingvermindering nog kunnen genoten worden indien de uitgaven effectief in de loop van 2012 gebeuren. Eventuele overdracht van de belastingvermindering voor sommige energiebesparende uitgaven betaald in 2009, 2010 en 2011 blijft behouden. kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 3

4 Overzichtstabel energiebesparende uitgaven: contract afgesloten voor vanaf aard uitgaven alle alle dakisolatie dakisolatie % bel.vermind. 40% 40% 30% 30% maximumbedrag of of overdracht Ja Ja Neen Neen belastingkrediet Ja Ja Ja Neen 2. Uitgaven brand- en inbraakbeveiliging 50% van de betaalde factuurprijs (inclusief BTW) Met als maximum 500 per woning 30% van de betaalde factuurprijs (inclusief BTW) Met als maximum 500 per woning 3. Overige aftrekbare bestedingen in de personenbelasting Onderstaande uitgaven mochten van het totaal inkomen in mindering gebracht worden: o Aftrek enige en eigen woning o Bijkomende intrestaftrek o Onderhoudsgelden o Giften o Kosten i.v.m. kinderopvang o Uitgaven voor beschermde monumenten o Bezoldiging van een huisbediende Met ingang van inkomstenjaar 2012 worden de bedoelde uitgaven omgezet in belastingverminderingen, met uitzondering van de onderhoudsgelden en wel als volgt: Lineair percentage van 45% voor: o Aftrek enige en eigen woning o Bijkomende intrestaftrek o Giften o Kosten i.v.m. kinderopvang kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 4

5 Lineair percentage van 30% voor: o Uitgaven voor beschermde monumenten o Bezoldiging van huisbedienden Wijziging bestaande belastingsverminderingen: o Verhoogde belastingvermindering voor bouwsparen vroeger 50% nu 45% o Belastingvermindering lange termijnsparen vroeger tot maximum 40% nu lineair 30% 4. Overige belastingvermindering lange termijnsparen Volgende uitgaven gaven recht op een belastingvermindering die berekend werd op de verbeterde gemiddelde aanslagvoet: o Uitgaven PWA cheques o Pensioensparen o Individuele levensverzekeringen o Persoonlijke bijdragen individuele en collectieve pensioentoezegging Belastingsvermindering wordt voortaan berekend tegen het lineair percentage van 30% van de uitgave. Overige maatregelen 1. Tarieven extra-legale pensioenkapitalen Kapitalen van collectieve en individuele pensioentoezeggingen opgebouwd door ondernemingsbijdragen kunnen in sommige gevallen genieten van een gunsttarief indien de uitkering plaatsvindt bij: o Het bereiken van de 60-jarige leeftijd o De pensionering o Overlijden Voorheen bedroeg dit gunsttarief 16,5% of 10% indien de belastingplichtige tot 65 jaar blijft werken en het bedrag effectief ook dan pas wordt uitgekeerd. kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 5

6 o 20% bij pensionering op 60 jaar o 18% bij pensionering op 61 jaar o 16,5% bij pensionering op 62 tot 64 jaar o 10% bij pensionering op 65 jaar Met pensionering wordt vanaf nu bedoeld dat de belastingplichtige effectief dient te blijven werken tot datum van pensioen om van het respectievelijk gunsttarief te mogen genieten. Met andere woorden, dit wil zeggen blijven werken tot Korting aankoop milieuvriendelijke wagen Korting 15% aankoopprijs (incl.btw) met als maximum indien CO2 uitstoot < 105 gr/km Korting 3% aankoopprijs (incl.btw) met als maximum 870 indien CO2 uitstoot >=105 en <= 115 gr/km Vanaf wordt deze ECO bonus definitief geschrapt. 3. Dienstencheques De prijs van de dienstencheques stijgt van 7,5 naar 8,5 per dienstencheque. De prijs zal voortaan jaarlijks geïndexeerd worden. Er mogen maximum 500 dienstencheques per jaar per persoon fiscaal worden ingebracht. De belastingsvermindering van 30% blijft behouden. Roerende voorheffing Vanaf wordt het tarief van de roerende voorheffing op intresten en dividenden verhoogd tot 21% en dit voor volgende inkomsten: o Intresten op zichtrekening o Intresten op termijnrekening o Intresten van kasbons uitgegeven vanaf o Intresten van obligaties uitgegeven vanaf o Intresten van verzekeringsbons o Dividenden van VVPR aandelen o Inkoopboni kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 6

7 Uitzonderingen zijn: o Intresten van spaarboekjes tarief 15% blijft behouden o Liquidatieboni tarief van 10% blijft behouden o Intresten staatsbons intekenperiode tot tarief van 15% blijft behouden o Dividenden en intresten die reeds onderworpen waren aan tarief 25% (25% blijft behouden) Voortaan wordt op hoge vermogenswinsten van natuurlijke personen een bijkomende bijdrage van 4% verschuldigd, indien het jaarbedrag van ontvangen intresten en dividenden het geïndexeerd bedrag voor 2012 van overschrijdt. Voor de beoordeling van de grens van dient rekening gehouden te worden met het bedrag aan de geïnde intresten en dividenden verhoogd met de innings- en bewaringskosten, verhoogd met de ingehouden roerende voorheffing en verhoogd met de eventueel ingehouden woonstaatheffing. (buitenland) De belastingplichtige mag zelf kiezen over de wijze waarop deze bijkomende bijdrage van 4% wordt geïnd. Ofwel geeft de belastingplichtige toelating aan de schuldenaar van de RV om het bedrag van intresten en dividenden die hij heeft ontvangen mee te delen aan de fiscus; o Bijdrage wordt niet aan de bron ingehouden o Bijdrage wordt geheven via aangifte in de personenbelasting o De belastingplichtige is verplicht al zijn roerende inkomsten aan te geven in de aangifte PB Ofwel geeft de belastingplichtige geen toelating aan de schuldenaar van de RV om het bedrag van intresten en dividenden die hij ontvangen heeft mee te delen aan de fiscus; o Bijdrage wordt samen met RV aan de bron ingehouden o Belastingplichtige is niet verplicht al zijn roerende inkomsten aan te geven in aangifte PB o Bijdrage kan eventueel teruggevraagd worden via de aangifte PB op voorwaarde dat de belastingplichtige alsnog al zijn roerende inkomsten aangeeft in zijn aangifte PB. Met andere woorden... het bankgeheim in België is hiermee grotendeels uitgehold. kmotaxservice impact begrotingsmaatregelen Di Rupo in PB Page 7

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen Federale regering 27/11/2014 Programmawet: belangrijkste maatregelen FINANCIËN 1. Forfaitaire beroepskosten In België zijn de lasten op arbeid te hoog in de personenbelasting. Verhoging van de forfaitaire

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie