Gestructureerde obligatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestructureerde obligatie"

Transcriptie

1 Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter

2

3 Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van de onderliggende activa 8 Met of zonder tussentijdse coupon 8 Met of zonder vervroegde terugbetaling 8 Met of zonder klik 8 Samenstelling van een gestructureerde obligatie 10 Belangrijkste risico s 11 Kredietrisico 11 Liquiditeitsrisico 11 Rentevoetrisico 11 Risico op koersfluctuatie 12 Risico van afwezigheid van inkomsten 12 Kapitaalrisico 12 Wisselrisico 12 Fiscaliteit 13 Informatie ter beschikking van de beleggers 13 Belgische en Europese reglementering 13 Voor wie zijn de gestructureerde obligaties uitgegeven door Nagelmackers bedoeld? 14 3

4

5 Inleiding Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid, een uitgifteprijs (op de primaire markt) en een koersprijs (op de secundaire markt), een minimale coupure, in de meeste gevallen een kapitaalbescherming op de vervaldag... In tegenstelling tot de klassieke obligaties (staatsbons, kasbons...) en termijnrekeningen, streven gestructureerde obligaties naar een potentieel hoger rendement, gelinkt aan de evolutie van de financiële markten. Om deze doelstellingen te halen, worden de coupons, en eventueel de kapitaalbescherming op de eindvervaldag, vastgelegd door middel van een prestatiemechanisme geïndexeerd volgens een of meerdere financiële activa: de evolutie van het beleggingsfonds, de beursindexen, interestvoeten, inflatie, een korf van aandelen en/of obligaties, grondstoffen... Daarom bestaat een gestructureerde obligatie (zie Samenstelling van een gestructureerde obligatie pagina 10) meestal uit: een klassieke nulcouponobligatie: waarvan de interesten worden gekapitaliseerd tot op de eindvervaldag om zo de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag te beschermen; een optie: die het mogelijk maakt een potentieel hoog rendement te behalen verbonden aan de financiële markten. Afhankelijk van de obligatie, mogelijkheid tot kapitaalbescherming op de vervaldag Hoger rendementspotentieel dan een klassieke obligatie of een termijnrekening met dezelfde looptijd Prestatie verbonden aan de evolutie van de financiële activa (aandelen, obligaties, interestvoeten...) 5

6 6

7 Aard van de belegging Gestructureerde obligaties zijn, net zoals alle obligaties, schuldbewijzen. Door erop in te tekenen, leent de belegger geld aan de emittent (meestal een bank) die zich engageert de belegger terug te betalen in coupons en hem eventueel kapitaalbescherming biedt op de eindvervaldag, afhankelijk van het prestatiemechanisme dat werd afgesproken per product. Zoals bij alle obligaties geldt bijgevolg het risico dat, in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent (ook wel kredietrisico genoemd, zie Belangrijkste risico s pagina 11), de belegger de coupons waarop hij recht heeft, niet ontvangt en zijn geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliest. Voordelen en nadelen Voordelen De mogelijkheid van een belegging met kapitaalbescherming op de vervaldag. Het rendementspotentieel is veel hoger dan dat van klassieke obligaties. Toegang tot financiële activa die niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor beleggers. Nadelen De waardering van het gestructureerd product tijdens de looptijd hangt zowel af van de waarde van de optie als van de waarde van de nulcoupon. Indien het product wordt doorverkocht vóór de vervaldag, is het niet meer mogelijk om de mogelijke winst of het verlies te berekenen. De prijs hangt dan af van de dagelijkse marktparameters. De belegger is bovendien blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent van de gestructureerde obligatie. In geval van faillissement (of wanbetaling) van de emittent, loopt u het risico uw initieel belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen, alsook de coupons waar u recht op heeft. Het rendement kan lager zijn dan dat van klassieke obligaties, gelijk aan nul in geval van een gestructureerde obligatie met kapitaalbescherming, tot zelfs negatief indien er geen kapitaalbescherming geldt. Het is niet mogelijk de onderliggende activa tijdens de looptijd van de gestructureerde obligatie te veranderen, zelfs niet wanneer de macro-economische omstandigheden veranderen. 7

8 Prestatiemechanismen Met of zonder kapitaalbescherming De meeste gestructureerde obligaties garanderen de terugbetaling van een bedrag gelijk aan het belegde kapitaal op de vervaldag. Er bestaan ook obligaties die geen 100% kapitaalbescherming bieden. In ruil voor dit hogere risico heeft de belegger wel een hoger rendementspotentieel. Op basis van de onderliggende activa De gestructureerde obligaties verschillen van elkaar op basis van hun onderliggende activa. Mogelijke onderliggende activa zijn beleggingsfondsen, een aandelenkorf, aandelen- of interestvoetindexen, grondstoffen, de spread (verschil) tussen twee indexen, of een combinatie van verschillende activa. Met of zonder tussentijdse coupon Indien er coupons worden uitbetaald, gebeurt dat meestal op regelmatige tijdstippen. Normaal gezien is de waarde van de coupon verbonden aan de evolutie van de onderliggende activa. Een coupon kan, afhankelijk van het gekozen type gestructureerde obligatie, vast, variabel of een combinatie van beide zijn. Indien er geen tussentijdse uitbetalingen zijn, wordt een eenmalige coupon op de vervaldatum uitbetaald. In geval van een vaste minimumcoupon, spreekt men van floor. Indien de deelname in de stijging van de onderliggende activa gelimiteerd wordt, spreekt men van cap. Met of zonder vervroegde terugbetaling De emittent kan het recht hebben de obligatie vervroegd terug te betalen. In de voorwaarden staat vermeld vanaf wanneer de gestructureerde obligatie kan terugbetaald worden (bijvoorbeeld vanaf het 5e jaar). Het is ook mogelijk een lock up periode af te spreken. Dat is een periode waarin de emittent zich engageert geen vervroegde terugbetaling uit te voeren. Gedurende deze periode heeft de belegger vaak recht op een hogere vaste coupon (bijvoorbeeld 5% gedurende de eerste 3 jaar). Een vervroegde terugbetaling vindt vaak plaats indien voor de emittent het rendement op de gestructureerde obligatie hoger ligt dan de leningskosten. Bij een vervroegde terugbetaling krijgt de cliënt zijn initieel belegde kapitaal terug. Andere eventuele terugbetalingen moeten vooraf worden bepaald. Bij terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag krijgt de cliënt zijn startkapitaal terugbetaald, met daarbovenop de laatste coupon of de meerwaarde (in geval van kapitalisatie). Met of zonder klik Om het risico te beperken van bijvoorbeeld een val van de beursindex op de eindvervaldag, kunnen bepaalde gestructureerde obligaties een of meerdere kliks bevatten. Met het kliksysteem kunnen winsten geblokkeerd worden op een bepaald ogenblik of een bepaald niveau, ongeacht de voorgaande prestaties van de onderliggende activa (in onderstaand voorbeeld de beursindex). 8

9 Fictief voorbeeld van het mechanisme van een gestructureerde obligatie met of zonder kapitaalbescherming Een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar waarvan de prestatie op de vervaldag gelinkt is aan de prestatie vanaf uitgifte van een aandelenindex. De kapitaalbescherming op de vervaldag geeft de belegger recht op 80% van de prestatie van het fonds indien die positief is, alsook op het volledige startkapitaal, zelfs indien de prestatie negatief is. Indien de belegger kiest voor geen kapitaalbescherming op de vervaldag, heeft hij recht op 150% van de prestatie van het fonds indien die positief is, bovenop het startkapitaal. Indien de prestatie echter negatief is, wordt die aangerekend op het belegde kapitaal. 9

10 Samenstelling van een gestructureerde obligatie Een gestructureerde obligatie bestaat meestal uit: Een nulcouponobligatie die de interesten kapitaliseert tot op de vervaldag, wat het mogelijk maakt om het kapitaal in zijn geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Het aandeel van deze nulcouponobligatie in het gestructureerd product wordt vastgelegd in functie van de interestvoet van de obligatie. Hoe hoger de interestvoet en hoe langer de looptijd, hoe minder belangrijk het aandeel van de nulcoupon (en omgekeerd). Het saldo tussen de uitgifteprijs van het gestructureerd product en het aandeel van de nulcouponobligatie, bepaalt het overblijvende aandeel voor de optie. Een optie* die de prestatie verbonden aan de onderliggende activa zal bepalen. De kost van deze optie hangt af van het prestatiemechanisme en verschillende andere factoren, zoals de eigenschappen van de onderliggende activa. Hoe zwakker de volatiliteit van de onderliggende activa, bijvoorbeeld, hoe lager de kost van de optie en vice versa. Hoe meer het prestatiemechanisme garanties biedt die het rendementrisico beperken (bijvoorbeeld, een minimumcoupon of een klik, zie pagina 8), hoe hoger de kost van de optie. Zo bepaalt de kost van de optie het prestatiepotentieel van de belegging. Het respectieve aandeel van deze 2 componenten (en bijgevolg van de potentiële prestatie van de gestructureerde obligatie) wordt beïnvloed door: De kosten van de emittent en de financiering van de optie, alsook de vergoeding van de distributeur. De dividenden van de onderliggende activa. Bij het intekenen op een gestructureerde obligatie, doet de belegger in het algemeen afstand van de toekomstige dividenden van de onderliggende activa. Deze dividenden worden opnieuw opgenomen in de beleggingsstructuur om de nulcouponobligatie en/of de optie te financieren. Illustratie van de samenstelling van een gestructureerde obligatie met kapitaalbescherming op de vervaldag Nulcouponobligatie Startkapitaal Optie Eindprestatie? Kapitaalbescherming op de vervaldag * Een optie is een contract waarbij de koper het recht verkrijgt om een onderliggend activa op voorhand aan een vastgelegde prijs te kopen (call) of verkopen (put), gedurende een vastgelegde tijd of op een vastgelegde datum. Deze component van een gestructureerde obligatie kan vervangen worden door een swap. Dat is een contract voor de uitwisseling van financiële stromen tussen bijvoorbeeld de emittent van de gestructureerde obligatie en de financiële instelling die de optie structureert. 10

11 Belangrijkste risico s Kredietrisico In geval van faillissement of wanbetaling van de emittent, loopt de belegger het risico de coupons waar hij recht op heeft, niet te ontvangen of het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Hoe verder in de toekomst de vervaldag van de obligatie, hoe groter de potentiële impact. Om de kwaliteit van de emittent te beoordelen, kan de belegger de financiële rapporten van de emittent raadplegen met daarin de ratings van onafhankelijke ratingbureaus zoals Moody s, Standard&Poor s... Hoe beter de rating, hoe kleiner het insolvabiliteitsrisico. We spreken van Investment Grade obligaties als het emittentenrisico acceptabel is (tussen AAA en BBB voor Standard&Poor s) en van High Yield obligaties of obligaties met een hoog rendement (BB+ tot D) indien het emittentenrisico niet acceptabel is. Als de waardering van de emittent op de markt verslechtert (bijvoorbeeld doordat een van de grote ratingbureaus haar rating verlaagt), dan zal dat een grote daling van de koers met zich meebrengen. Aangezien de emittent van een gestructureerde obligatie niet noodzakelijk dezelfde is als de emittent van een van de componenten (de nulcouponobligatie of de optie), is het belangrijk rekening te houden met deze kredietrisico s (zie Samenstelling van een gestructureerde obligatie pagina 10). Liquiditeitsrisico Dit risico om de gestructureerde obligatie al dan niet te kunnen verkopen vóór de vervaldag hangt af van de manier waarop de emittent al dan niet een secundaire markt organiseert (markt gedurende de looptijd van de obligatie). Rentevoetrisico Een stijging van de rentevoeten heeft voornamelijk een negatieve impact op de koers van de onderliggende nulcouponobligatie. Dat kan het gevolg zijn van een algemene stijging van de marktrentevoeten, maar ook van een stijging van het emittentenrisico. Illustratie van de impact van een daling/stijging van de rentevoeten op de nulcouponobligatie van een gestructureerd product met kapitaalbescherming op de vervaldag Optie Startkapitaal Nulcouponobligatie Dat risico is iets hoger dan bij een klassieke obligatie: een stijging van de rentevoeten heeft meestal een negatieve impact op de 2 componenten van de gestructureerde obligatie waarvan het rendement verbonden is met de aandelenmarkt (de nulcouponobligatie en de optie). Hoe langer de resterende looptijd van de gestructureerde obligatie, hoe groter de impact van een daling/stijging van de rentevoeten op de waardering gedurende de looptijd van de belegging. Daling van de rentevoet Stijging van de rentevoet Eindprestatie? Kapitaalbescherming op de vervaldag 11

12 Risico op koersfluctuatie Naast het kredietrisico en de rentevoet, bestaan er nog elementen die een invloed hebben op de koers van een gestructureerde obligatie. Die factoren kunnen elkaar versterken (door correlatie) of compenseren. Zo is de waardering van de optie, die deel uitmaakt van de gestructureerde obligatie, sterk beïnvloed door verschillende parameters zoals het niveau, de evolutie en de volatiliteit van de onderliggende activa ten opzichte van het initiële niveau en de resterende looptijd. Met andere woorden, de verkoopkoers kan lager liggen dan de koers bij uitgifte zelfs al biedt de gestructureerde obligatie een kapitaalbescherming op de vervaldag. Risico van afwezigheid van inkomsten De coupons worden periodiek, op de vervaldag of bij een vervroegde terugbetaling uitbetaald. Indien de coupons exclusief verbonden zijn aan de onderliggende elementen (bijvoorbeeld aan de aandelenmarkten), bestaat het risico op geen inkomsten. Kapitaalrisico Afhankelijk van de voorwaarden van de gestructureerde obligatie, kan het kapitaalrisico variëren van 0% (in geval van volledige kapitaalbescherming) tot 100% (in geval van geen kapitaalbescherming). Het grootste deel van de uitgiften biedt een minimale kapitaalbescherming. Fictief voorbeeld van de impact die een prestatiedaling van een onderliggend activa heeft op de gestructureerde obligatie, afhankelijk van de resterende looptijd. Een gestructureerde obligatie waarop bij uitgifte voor EUR werd ingetekend en die na een minimumlooptijd van 8 jaar een kapitaalgarantie op de vervaldag biedt indien de beursindex niet meer dan 40% van zijn waarde verliest ten opzichte van het begin van de belegging. De impact van een sterke daling van de index (bijvoorbeeld -35%) ten opzichte van de uitgifte zou verschillen naar gelang de resterende looptijd. Indien de looptijd bijvoorbeeld nog 5 jaar bedraagt, dan zal de verkoopkoers ver onder EUR liggen aangezien er nog te veel jaren moeten verlopen om de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag te kunnen beschermen. Indien zo n sterke daling slechts enkele dagen voor de eindvervaldag zou plaatsvinden, zal de verkoopkoers wel nog in de buurt van EUR liggen. Wisselrisico Er is een verschil tussen de munteenheid waarin de gestructureerde obligatie wordt uitgegeven en de munteenheid van de onderliggende activa. Indien het prestatiemechanisme bijvoorbeeld een indexpercentage vastlegt voor financiële activa uitgedrukt in een ander devies (bijvoorbeeld in dollar) dan de gestructureerde obligatie zelf (bijvoorbeeld uitgedrukt in euro), bestaat er geen wisselrisico. In dat geval zal de belegger hetzelfde percent in euro verkrijgen dan het indexeringspercentage in dollar. In geval van gestructureerde obligaties uitgedrukt in andere munteenheden, hangt het wisselrisico af van de waarde van de munteenheid waarin de obligatie wordt uitgedrukt. Die munteenheid kan in waarde dalen of stijgen ten opzichte van de euro. Indien het andere devies net in waarde is gedaald ten opzichte van de euro op het ogenblik dat het kapitaal en/of de coupons worden terugbetaald, dan zal de conversie in euro eindigen met verlies. 12

13 Fiscaliteit Roerende voorheffing: 25% toegepast op de coupon(s). Taks op de Beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt (bij uitgifte) en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (gedurende de looptijd van het product). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van iedere belegger. Die kan later veranderd worden. Informatie ter beschikking van de beleggers Alvorens in te schrijven op een gestructureerde obligatie, dient de belegger de volledige commerciële brochure te lezen die alle eigenschappen van het product verzamelt, alsook alle wettelijke documentatie zoals het prospectus, het overzicht en, indien aanwezig, de definitieve voorwaarden in de Final Terms. De belegger dient in het bijzonder kennis te nemen van de potentiële risico s van een gestructureerde obligatie vermeld in desbetreffende rubriek. Belgische en Europese reglementering Om de belegger te beschermen, worden de gestructureerde obligaties sterk gereglementeerd, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Bijvoorbeeld: Op Europees niveau vallen deze beleggingen sinds 2007 integraal onder de regelgeving van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ( MiFID, zie onze website nagelmackers.be/mifid). Op Belgisch niveau is Nagelmackers sinds de creatie ervan aangesloten bij het moratorium van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( FSMA ). Deze autoriteit heeft de Belgische financiële sector gevraagd geen bijzonder complexe gestructureerde producten meer te commercialiseren. Deze regelgeving (zie streeft naar meer transparantie in de commercialisatie van dit soort beleggingen (identificatie van de risico s, duidelijke uitleg van het mechanisme en de aard van de belegging, vermelding van de vergoedingen van de distributeurs...) en een vereenvoudiging van de prestatiemechanismen. 13

14 Voor wie zijn de gestructureerde obligaties uitgegeven door Nagelmackers bedoeld? De gestructureerde obligaties gecommercialiseerd door Nagelmackers richten zich voornamelijk tot: cliënten die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van deze beleggingen te begrijpen en om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico s van dit type financiële instrumenten te kunnen inschatten (zij zijn vertrouwd met de onderliggende activa, de interestvoeten en de aard van de belegging); cliënten die beschikken over een beleggersprofiel dat past bij deze belegging (met name een overeenkomende beleggingshorizon en diversificatie van hun portefeuille). Ten slotte zijn deze beleggingen voorbehouden aan cliënten die genieten van het Premium- of Nagelmackers-pakket, zoals bepaald in het Reglement Producten- en dienstenaanbod beschikbaar op nagelmackers.be/reglementen en in alle kantoren van de bank. 14

15 N-BRO-112/ Verantwoordelijke uitgever: Bart Beeusaert, Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - FSMA A

16

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Société Générale (France) Aktiv Income Note

Société Générale (France) Aktiv Income Note Société Générale (France) Aktiv Income Note Commercialiseringsperiode: van 5 mei 2014 tot 30 juni 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldtitel uitgegeven door Société Générale [Standard & Poor s

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Beleggen, voor elk wat wils

Beleggen, voor elk wat wils Future Invest Plan Beleggen, voor elk wat wils Inhoud Een beleggingsplan voor projecten die u na aan het hart liggen 4 Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 euro 5 Eenvoudig 5 Voor u

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Credit Suisse (CH) Europe Callable 2022 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE

CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Société Générale (France) CALLABLE Euro Stoxx 50 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven?

RUNNER NOTE 2017/4 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) FLASH INVEST Maart 2015. Hoe inschrijven? BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) RUNNER NOTE 2017/4 FLASH INVEST Maart 2015 Promotioneel document Afgeleid instrument 2 jaar en 1 maand Risico op kapitaalverlies Defensief tot agressief profiel Roerende

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs.

Inzetten op de index die representatief is voor de Zwitserse beurs. ING Bank (NL) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? ING Bank (NL) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door ING Bank N.V. en stelt u in staat in te zetten op de evolutie van de

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank

BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Best Strategy 2019. Deutsche Bank Deutsche Bank Profiteer van de stijging van de beste van twee strategieën die gebaseerd zijn op goud en Europese aandelen met hoge dividenden. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021

USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD SWITCH TO BOND NOTE 2021 Promotioneel document I November 2014 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, dochteronderneming van BNP Paribas

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Een beleggingsduur van 8 jaar.

Een beleggingsduur van 8 jaar. Société Générale (France) UPSIDE COUPON NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingsduur van 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? ABN Amro Bank (NL) (A/Aa3) Dit product is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Global Dividend Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Een recht op terugbetaling op eindvervaldag van het volledige

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: HSBC Bank plc, London (Website Prospectus van de Emittent: http://www.hsbc.com/investor-relations/fixed-incomesecurities/issuance-programmes) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa1) Interest Evolution USD 2026 WAT MAG U VERWACHTEN? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa) Interest Evolution USD 06 WAT MAG U VERWACHTEN? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD door Deutsche Bank AG. Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 2019. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen. Wat mag u verwachten? Type belegging.

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 2019. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen. Wat mag u verwachten? Type belegging. Deutsche Bank Twee kampioenen voor uw beleggingen Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity 209 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie