April Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon"

Transcriptie

1 Structured products April 2015 Memory Coupon

2 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note. Deze Brochure en het Inlegvel zijn afgeleid van de juridische documentatie. Op het Inlegvel staan ook verdere details over de relevante juridische documentatie. Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

3 u U belegt in een Note met een voorwaardelijke Premie. u U belegt in een Note met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde. u U heeft keuze uit diverse herkenbare indices als Onderliggende Waarde. u U heeft keuze uit een periodiek terugkerend aanbod van verschillende Notes. u U heeft flexibiliteit door dagelijkse verhandelbaarheid.

4 u Beleggen met kans op premie De beurs stelt veel beleggers voor een dilemma. Moet u wachten aan de zijlijn of verwacht u een mogelijke stijging van de koersen en wilt u hierop inspelen? Heeft u in het verleden rendement gemaakt op uw aandelen en wilt u uw winst beschermen tegen mogelijke koersdalingen? Is behoud van uw inleg belangrijk maar zoekt u kans op extra rendement ten opzichte van obligaties? De Trigger Note kan een oplossing bieden voor dit soort vraagstukken. Van tijd tot tijd introduceert Kempen & Co nieuwe Trigger Notes. Dit biedt u de mogelijkheid om op het door u gewenste moment in te stappen. Iedere Note heeft specifieke voorwaarden. Zo variëren onder meer de looptijd, de mate van bescherming van de Nominale Waarde, de Onderliggende Waarde en de hoogte van de mogelijke premie. Hierdoor kunt u altijd een Note kiezen die bij u past. De Trigger Note (hierna: de Note ) is een beleggingsproduct dat een alternatief is voor een rechtstreekse belegging in aandelen. Met de Note maakt u kans op ontvangst van een Premie bij aflossing van de Note, terwijl u tot een vooraf vastgesteld niveau beschermd bent tegen een koersdaling van de Onderliggende Waarde. Daarnaast bestaat bij de Note de kans op een vervroegde aflossing van de Note, inclusief de betaling van de Premie. Dit gebeurt wanneer de Onderliggende Waarde van de Note op de peildatum op of boven een vooraf vastgesteld percentage van de Startwaarde noteert. Deze brochure is met zorg samengesteld om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de werking van Trigger Notes. Bij deze brochure hoort een Inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze brochure. Op het inlegvel staan de voorwaarden van een specifieke Note. Om de leesbaarheid van de brochure te vergroten worden in deze brochure begrippen gebruikt. Begrippen zijn herkenbaar doordat zij met een hoofdletter starten. Uitleg van deze begrippen kunt u vinden op pagina 17 van deze brochure. 4

5 u De werking van de Note De Note is een beleggingsproduct dat inspeelt op een scenario van een beperkte daling, het gelijk blijven of beperkt stijgen van de Onderliggende Waarde. U ontvangt een Premie indien de Onderliggende Waarde op een bepaalde datum ( de Peildatum ) gelijk is aan of hoger staat dan de Couponbarrière. Tevens is er de mogelijkheid van vervroegde aflossing van de Note wanneer op een Peildatum de Onderliggende Waarde gelijk is aan of boven de Aflossingsbarrière noteert. Daarnaast biedt de Note bescherming tot het Beschermingsniveau, zoals onderstaand wordt toegelicht. Het Beschermingsniveau Het Beschermingsniveau is het niveau van de Onderliggende Waarde waaronder u de bescherming van de Nominale Waarde van de Note verliest. Het Beschermingsniveau kan van toepassing zijn op alleen de Einddatum (een European Barrier ) of gedurende de gehele looptijd van de Note (een American Barrier ). In het Inlegvel van de specifieke Note zal worden gespecificeerd of er sprake is van een European of American Barrier bij de desbetreffende Note. Wanneer de Note een European Barrier heeft en de Onderliggende Waarde op Einddatum onder het Beschermingsniveau noteert, verliest de Note de voorwaardelijke bescherming en zal worden afgelost tegen de Eindwaarde. Echter wanneer de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau is gesloten, en op Einddatum boven het Beschermingsniveau sluit, gaat de voorwaardelijke Bescherming niet verloren en zal de Note worden uitgekeerd tegen de Nominale Waarde. Wanneer de Note een American Barrier heeft en de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd op enig moment onder het Beschermingsniveau is gesloten, dan zal de Note op Einddatum worden afgelost tegen de koers die de Onderliggende Waarde op de Einddatum heeft met een maximum van 100% van de Nominale Waarde. De Premie De Note keert een Premie uit wanneer op de Peildatum de slotkoers van de Onderliggende Waarde gelijk is aan of hoger dan de Couponbarrière. Wanneer op een Peildatum de slotkoers van de Onderliggende Waarde lager is dan de Couponbarrière, zal de Note geen Premie uitkeren. Eventueel niet uitgekeerde Premies worden met terugwerkende kracht uitgekeerd aan de belegger zodra de Index op een Peildatum gelijk is of hoger is dan de Couponbarrière. De Aflossing De Note kan door de Uitgevende Instelling worden afgelost als gevolg van ontwikkelingen van de Onderliggende Waarde. Op de Peildatum wordt de slotkoers van de Onderliggende Waarde vergeleken met de Aflossingsbarrière. Als de slotkoers op een Peildatum gelijk is aan of hoger dan de Aflossingsbarrière, wordt de Note op dat moment afgelost tegen de Nominale Waarde vermeerderd met de Premie per verstreken jaar van de looptijd van de Note. Indien er niet tussentijds is afgelost dan wordt de Note in ieder geval op de Einddatum afgelost. Voor een Note met een European Barrier wordt de hoogte van de aflossing op de Einddatum als volgt bepaald: - Is de slotkoers van de Onderliggende Waarde op de laatste Peildatum gelijk aan of hoger dan de Aflossingsbarrière, dan ontvangt u de Nominale Waarde ( per Note) vermeerderd met de Premie per verstreken jaar. - Is de slotkoers van de Onderliggende Waarde lager dan de Aflossingsbarrière, maar is de Onderliggende Waarde gelijk aan of hoger dan het Beschermingsniveau, dan ontvangt u 5

6 de Nominale Waarde. Daarnaast kunt u de Premie per verstreken jaar ontvangen wanneer de slotkoers van de Onderliggende Waarde hoger sluit dan de Couponbarrière. - Is de slotkoers van de Onderliggende Waarde lager dan het Beschermingsniveau, dan wordt de Note afgelost tegen een koers lager dan de Nominale Waarde. U ontvangt dan 100% van de Nominale Waarde verminderd met de procentuele daling van de Onderliggende Waarde ten opzichte van de Startwaarde van de Onderliggende Waarde. Dit houdt in dat u een deel van uw inleg verliest. Voor een Note met een American Barrier wordt de hoogte van de aflossing op de Einddatum als volgt bepaald: - Is de slotkoers van de Onderliggende Waarde op de laatste Peildatum gelijk aan of hoger dan de Aflossingsbarrière dan ontvangt u de Nominale Waarde ( per Note) vermeerderd met de Premie per verstreken jaar. Dit gebeurt ook wanneer het Beschermingsniveau gedurende de looptijd is doorbroken. - Is de slotkoers van de Onderliggende Waarde lager dan de Aflossingsbarrière, maar was de Onderliggende Waarde gelijk aan of hoger dan het Beschermingsniveau gedurende de gehele looptijd, dan ontvangt u de Nominale Waarde. Daarnaast kunt u de Premie per verstreken jaar ontvangen wanneer de slotkoers van de Onderliggende Waarde hoger sluit dan de Couponbarrière. - Is de slotkoers van de Onderliggende Waarde lager dan de Aflossingsbarrière, en is de Onderliggende Waarde tijdens de looptijd lager dan het Beschermingsniveau gesloten, dan wordt de Note afgelost tegen een koers lager dan de Nominale Waarde. U ontvangt dan 100% van de Nominale Waarde verminderd met de procentuele daling van de Onderliggende Waarde ten opzichte van de Startwaarde van de Onderliggende Waarde. Dit houdt in dat u een deel van uw inleg verliest. Daarnaast kunt u wel de Premie per verstreken jaar ontvangen wanneer de slotkoers van de Onderliggende Waarde hoger is dan de Couponbarrière. De Onderliggende Waarde De Onderliggende Waarde kan een enkelvoudige Index zijn, maar ook een worst of -mandje van verschillende indices. Worst of betekent dat de Note de slechtst presterende Index volgt en dat de uitkering en het doorbreken van de barrières van de Note afhankelijk zijn van deze slechtst presterende Index in het mandje. Dit betekent dat de Note alleen vervroegd aflost wanneer alle onderliggenden gelijk aan of boven de Aflossingsbarrière sluiten op een Peildatum. De Note keert ook alleen een Premie uit wanneer alle onderliggenden gelijk aan of hoger dan de Couponbarrière sluiten. Wanneer één van de onderliggenden onder de Couponbarrière sluit, wordt er geen Premie uitgekeerd. Daarnaast, in het geval van een European Barrier, gaat de voorwaardelijke bescherming verloren wanneer één van de onderliggenden onder het Beschermingsniveau sluit op Einddatum. In het geval van een American Barrier, gaat de voorwaardelijke bescherming verloren wanneer één van de onderliggenden onder het Beschermingsniveau is gesloten gedurende de gehele looptijd. Omdat de kans groter is voor een mandje van onderliggenden dat één van de onderliggenden onder de Aflossingsbarrière, Couponbarrière of het Beschermingsniveau sluit dan voor een enkelvoudige index, wordt de Premie hoger dan bij een Note met één Onderliggende Waarde. 6

7 u Bepaling van de Einduitkering van de Note Scenario 1 Stijging van de Onderliggende Waarde in het eerste jaar 160% Onderstaand staan enkele rekenvoorbeelden voor vijf verschillende scenario s die zich gedurende de looptijd van de Note zouden kunnen voordoen. In deze voorbeelden wordt uitgegaan van een looptijd van vijf jaar, een Premie van 8% en een Uitgiftekoers van 100%. Daarnaast heeft de Note een Aflossingsbarrière en een Couponbarrière van 100%, en bevindt het Beschermingsniveau zich op 60% van de Startwaarde van de Onderliggende Waarde. Voor de scenario s zal worden aangegeven wat de Einduitkering zal zijn in geval van een European Barrier en wanneer er sprake is van een American Barrier. Onderstaande scenario s dienen slechts als voorbeeld van de werking van de Note en vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten van een belegging in de Note. In ieder scenario wordt een belegging in de Note vergeleken met een directe belegging in de aandelen die zijn opgenomen in de Onderliggende Waarde. Bij een directe belegging in de aandelen die gezamenlijk de Onderliggende Waarde vormen, ontvangt u dividend op die aandelen; ten behoeve van deze rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 3%. In de voorbeelden wordt dit dividendpercentage als vast percentage voor de gehele looptijd van de Note gehanteerd. Let op: op de Note ontvangt u geen dividenden. Bij de berekening van het effectief rendement is ervan uitgegaan dat de Note is aangeschaft uit emissie bij een Uitgiftekoers van 100% van de Nominale waarde en dat deze wordt aangehouden totdat deze, al dan niet vervroegd, wordt afgelost. Bij het effectief rendement is geen rekening gehouden met de kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jaar Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau Na één jaar, op de eerste Peildatum, is de slotkoers van de Onderliggende Waarde 30% hoger dan de Startwaarde. In deze situatie wordt de Note vervroegd afgelost. U ontvangt de Nominale Waarde ( per Note) plus een Premie van 8%, oftewel een totaal aflossingsbedrag van per Note. Uw effectief rendement per jaar bedraagt dan 8% per Note. Omdat het om een vervroegde aflossing gaat, en niet om de aflossing op Einddatum, is er geen verschil tussen een Note met een European of American Barrier. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Onderliggende Waarde. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersrendement van 30% ook een dividendrendement van 3% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van 33%. Scenario 2 Gelijke Onderliggende Waarde aan het eind van het tweede jaar 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jaar Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau Na één jaar, op de eerste Peildatum, is de slotkoers van de Onderliggende Waarde 5% lager dan de Startwaarde. Er vindt op dat moment geen vervroegde aflossing plaats, omdat de Couponbarrière niet is gehaald vindt ook geen betaling van een Premie plaats aan het einde van het eerste jaar. Na twee 7

8 jaar, op de tweede Peildatum, is de Onderliggende Waarde gelijk aan de Startwaarde, en dus ook aan de Aflossingsbarrière. Er vindt vervroegde aflossing plaats en U ontvangt de Nominale Waarde ( per Note) plus een Premie van 16% (een enkelvoudige Premie van 8% per verstreken jaar van de looptijd van de Note), oftewel een totaal aflossingsbedrag van per Note. Uw effectief rendement per jaar bedraagt dan 7,70%. Omdat het om een vervroegde aflossing gaat, en niet om de aflossing op Einddatum, is er geen verschil tussen een Note met een European of American Barrier. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Onderliggende Waarde. Een rechtstreekse belegging zou geen koersrendement hebben opgeleverd maar wel een dividendrendement van 3% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van 3%. Scenario 3 Stijging van de Onderliggende Waarde op de Einddatum. 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jaar Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau Tot aan de laatste Peildatum is de slotkoers van de Onderliggende Waarde op elke Peildatum steeds lager dan de Startwaarde gesloten, en er heeft dus geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. Ook is de koers van de Onderliggende Waarde onder het Beschermingsniveau gesloten gedurende de looptijd. De Eindwaarde van de Onderliggende Waarde is 5% hoger dan de Startwaarde. U ontvangt daarom op Einddatum de Nominale Waarde ( per Note) plus een Premie van 40% (een enkelvoudige Premie van 8% per verstreken jaar van de looptijd van de Note), ook al is het Beschermingsniveau doorbroken. Omdat op Einddatum de Onderliggende Waarde boven de Aflossingsbarrière sluit, is er geen verschil tussen een Note met een European Barrier of met een American Barrier. Dit resulteert in beide gevallen in een totaal aflossingsbedrag (minimum) van per Note. Uw effectief rendement per jaar bedraagt dan 6,96%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Onderliggende Waarde. Een rechtstreekse belegging zou een koersrendement van 5% hebben opgeleverd plus een dividendrendement van 3% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van 3,92%. Scenario 4 Daling van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder de Startwaarde 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jaar Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau Gedurende de looptijd is de slotkoers van de Onderliggende Waarde op elke Peildatum steeds lager dan de Startwaarde, maar sluit hij niet onder het Beschermingsniveau. Er heeft dus geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. De Eindwaarde van de Onderliggende Waarde is 32% lager dan de Startwaarde. Aangezien het Beschermingsniveau niet is doorbroken tijdens de looptijd, is de kapitaalbescherming van de Nominale Waarde van de Note nog intact. Dit geldt dus zowel voor de Note met een European Barrier als met een American Barrier. De Note zal derhalve aflossen tegen de Nominale Waarde; in dit voorbeeld op Uw effectief rendement per jaar bedraagt dan 0%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Onderliggende Waarde. Een rechtstreekse belegging zou resulteren in een koersverlies van 32%; en omdat er een dividendrendement van 3% per jaar is gerealiseerd, is uw effectief rendement per jaar -3,92% voor een rechtstreekse belegging. 8

9 Scenario 5 Sterke daling van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau Note met een European Barrier: 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% rechtstreekse belegging. Voor de Note met een American Barrier betekent het doorbreken van het Beschermingsniveau tijdens de looptijd dat de kapitaalbescherming vervalt. De Note zal derhalve aflossen tegen de Eindwaarde van de Onderliggende Waarde, ook al is de Onderliggende Waarde op Einddatum boven het Beschermingsniveau, en dat resulteert in dit voorbeeld in een aflossing van 650. Uw effectief rendement per jaar bedraagt dan -8,25%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Onderliggende Waarde. Een rechtstreekse belegging zou geresulteerd hebben in een koersverlies van 35%, maar omdat er wel een dividendrendement van 3% per jaar is gerealiseerd, heeft een rechtstreekse belegging een effectief rendement per jaar van -4,69%. 0% Jaar Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau Note met een American Barrier: 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jaar Aflossing Premie Index Trigger Beschermingsniveau Gedurende de looptijd is de slotkoers van de Onderliggende Waarde op elke Peildatum steeds lager dan de Startwaarde. Er heeft dus geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. De Eindwaarde van de Onderliggende Waarde is 35% lager dan de Startwaarde. Voor de Note met een European Barrier is alleen de slotkoers van de Onderliggende Waarde op Einddatum van de looptijd van de Note van belang. Deze slotkoers is hoger dan het Beschermingsniveau, en dus zal de Note aflossen tegen de Nominale Waarde; in dit voorbeeld op Uw effectief rendement per jaar bedraagt dan 0%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Onderliggende Waarde. Een rechtstreekse belegging zou resulteren in een koersverlies van 35%; en omdat er een dividendrendement van 3% per jaar is gerealiseerd, is uw effectief rendement per jaar -4,69% voor een 9

10 Tabel 1: Samenvatting scenario s Scenario Onderliggende Aflossing Rendement Rendement Waarde Performance Onderliggende Note op Peildatum t.o.v Waarde* Startwaarde Scenario 1: Sterke stijging in jaar 1 30% 100% van de nominale waarde + 8%: Scenario 2: Gelijke Onderliggende Waarde in jaar 2 0% 100% van de nominale waarde + 16%: Scenario 3: Stijging op de Einddatum 5% 100% van de nominale waarde + 40%: % 8% 3% 7,70% 3,92% 6,96% Scenario 4: Daling van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder de Startwaarde Scenario 5: Sterke daling van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau -32% 100% van de nominale waarde: ,92% 0% European Barrier -35% 100% van de nominale -4,69% 0% waarde: American Barrier -35% 65% van de nominale -4,69% -8,25% waarde: 650 * De afgeloste bedragen en het effectief rendement in bovenstaand schema zijn voorbeelden, gebaseerd op een Premie van 8% en een Uitgiftekoers van 100%. Voor de berekening van het effectief rendement van de Onderliggende Waarde zijn wij uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 3%. In de voorbeelden wordt dit dividendpercentage als vast percentage voor de gehele looptijd van de Note gehanteerd. Let op: op de Note wordt geen dividend uitgekeerd. Bij de berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het effectief rendement. Voor de hoogte van de kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar. 10

11 u Koersontwikkeling Gedurende de looptijd van de Note is een aantal factoren van invloed op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hierna beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. Ontwikkeling van de Onderliggende Waarde Een stijging van de Onderliggende Waarde leidt tot een hogere koers van de Note en omgekeerd. De koers van de Note kan rond een Peildatum of tijdens de looptijd van de Note zeer grote schommelingen laten zien als de Onderliggende Waarde zich rondom de Aflossingsbarrière, de Couponbarrière of rondom het Beschermingsniveau begeeft. Immers, een slotkoers van de Onderliggende Waarde die gelijk is aan de Aflossingsbarrière geeft een aflossing van de Note tegen de Nominale Waarde vermeerderd met de Premie. Een slotkoers van de Onderliggende Waarde onder de Aflossingsbarrière geeft een aflossing van de Note tegen de Nominale Waarde indien het Beschermingsniveau niet is doorbroken op Einddatum voor een Note met European Barrier, of gedurende de gehele looptijd voor een Note met een American Barrier. Daarnaast zal de Note een Premie uitkeren wanneer de slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Peildatum hoger dan of gelijk aan de Couponbarrière is. Wanneer deze slotkoers lager is dan de Couponbarrière zal er geen Premie uitgekeerd worden. Verder wanneer de Onderliggende Waarde lager dan het Beschermingsniveau is op Einddatum voor een Note met een European Barrier, of tijdens de looptijd voor een Note met een American Barrier, zal de aflossing resulteren in een aflossing van de Note tegen Eindwaarde, die mogelijk ver onder de Nominale Waarde ligt. Correlatie Deze factor is alleen van belang wanneer de Onderliggende Waarde bestaat uit meerdere onderliggenden. Correlatie is de mate waarin de verschillende onderliggenden samenhang vertonen en gelijke bewegingen maken. Correlatie kan maximaal +1 tussen verschillende onderliggenden zijn; wat betekent dat onderliggenden precies dezelfde richting op bewegen. Wanneer de onderliggenden ten opzichte van elkaar precies de tegengestelde richting op bewegen hebben ze een correlatie van -1. Dit betekent dat hoe positiever de correlatie is tussen de onderliggenden, hoe minder grote kans er is dat de onderliggenden afwijkende richtingen op bewegen. Dus wanneer de correlatie tussen de onderliggenden positiever wordt, is er een minder grote kans dat één van de onderliggenden het Beschermingsniveau doorbreekt. Wanneer er minder kans is dat het Beschermingsniveau wordt doorbroken, zal de koers van de Note stijgen. Wanneer onderliggenden minder correlatie vertonen en ze afwijkende richtingen op bewegen, is de kans groter dat het Beschermingsniveau door één van de Onderliggende Waarden wordt doorbroken. En aangezien de notering van de slechtst presterende onderliggende geldt bij een worst of -mandje van onderliggenden, is het doorbreken van het niveau door één onderliggende voldoende om de voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note te verliezen. Dus wanneer de kans groter is dat het Beschermingsniveau doorbroken wordt, zal de koers van de Note dalen. Renteontwikkeling Wanneer gedurende de looptijd van de Note de rente stijgt, daalt de koers van de Note en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Beweeglijkheid Als de beweeglijkheid van de koersen van de aandelen in de Onderliggende Waarde toenemen, dan daalt de koers van de Note. Neemt de beweeglijkheid af, dan stijgt de koers van de Note. Een toenemende beweeglijkheid betekent dat de kans toeneemt dat de Onderliggende Waarde onder het Beschermingsniveau noteert. Aangezien in dat geval een verlies wordt gerealiseerd, heeft een toenemende beweeglijkheid een negatieve invloed op de prijs van de Note. Dit effect wordt kleiner naarmate de looptijd van de Note korter wordt. Echter, voor de jaarlijkse Peildata of gedurende de looptijd kan de Note een onrustig koersverloop laten zien als de Onderliggende Waarde rond de Aflossingsbarrière, de Couponbarrière of rond het Beschermingsniveau noteert. 11

12 Dividendverwachting Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de Onderliggende Waarde tijdens de looptijd van de Note toeneemt, dan zal de koers van de Note dalen. Neemt het verwachte dividendrendement af, dan zal de koers van de Note stijgen. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. Kredietwaardigheid De Notes worden uitgegeven door een Uitgevende Instelling. Dit kan Van Lanschot zijn maar ook een andere financiële instelling; zie voor een beschrijving van de Uitgevende Instelling het relevante Inlegvel. De koers van de Note wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling. Wanneer de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling afneemt, neemt het debiteurenrisico toe en daalt de waarde van de Note. Bij een toename van de kredietwaardigheid, neemt het debiteurenrisico af en stijgt de waarde van de Note. Een overzicht van de genoemde factoren Koerseffecten van de Note bij veranderingen van diverse factoren Factoren Koers Note Onderliggende waarde Correlatie Rente Beweeglijkheid Dividendrendement Kredietwaardigheid Naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt, zal het gezamenlijke effect van de meeste factoren op de koers van de Note kleiner worden, met uitzondering van de ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Aan het eind van de looptijd heeft, los van een faillissement van de Uitgevende Instelling, alleen een verandering van de Onderliggende Waarde nog invloed op de koers van de Note. u Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling van een Note kan Van Lanschot zijn maar ook een andere financiële instelling. De Uitgevende Instelling wordt beschreven op het inlegvel dat wordt opgesteld voor de specifieke Note. u Fiscale Informatie Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden zijn aan het beleggen in de Note. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particulier belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto vermogen boven het heffingsvrije vermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Indien u interesse hebt in een belegging in de Note adviseren wij u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich op Terugbetalingdatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. u Kosten Bij deze brochure en uw specifieke Note hoort een Inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze brochure. Hierop staan de voorwaarden van een specifieke Note. De kosten van uw specifieke Note worden beschreven op het Inlegvel. 12

13 u Belangrijke risico s 1. Koersrisico De Note is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als de Onderliggende Waarde op Einddatum of gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau is gedaald. Ook bij tussentijdse verkoop ontvangt u een actuele waarde die mogelijk (substantieel) lager is dan de Nominale Waarde, danwel de door u betaalde prijs bij uitgifte van de Note of bij latere aankoop. 2. Debiteurenrisico Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op de Uitgevende Instelling van de Notes. In geval van een faillissement van de Uitgevende Instelling loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt. 6. Risico s Notes en vervroegde beëindiging Ook in andere omstandigheden dan in deze brochure omschreven, is vervroegde aflossing mogelijk. Bij een vervroegde aflossing zal de Note worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde onder aftrek van de hieraan verbonden kosten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de Onderliggende Waarde of in het geval dat de Uitgevende Instelling niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 7. Overige risico s Bij deze Brochure en uw specifieke Note hoort een inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze Brochure. Hierop staan de voorwaarden van een specifieke Note en ook eventuele overige risico s. 3. Valutarisico De Note kan noteren in verschillende valuta en op het Inlegvel zal de valuta van de desbetreffende Note worden aangegeven. Als deze valuta voor u geen basisvaluta is, loopt u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw eigen valuta minder waard wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Onderliggende Waarde bestaat uit ondernemingen werkzaam in landen met verschillende valuta, waardoor u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw eigen valuta minder waard wordt ten gevolge van schommelingen in de valutakoersen. 4. Liquiditeitsrisico Onder bijzondere omstandigheden, door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel in de Note mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers van de Note afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. 5. Fiscale risico s De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. 13

14 u Verhandelbaarheid u Voor welke belegger geschikt? Kempen & Co onderhoudt, onder normale marktomstandigheden, een markt in de Note, met een bied-laat spread van 1%*. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van Euronext Amsterdam kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers van de Note kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 10 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals het (Basis) Prospectus en de definitieve voorwaarden, verwijzen wij u naar www. kempenvaluations.nl. Een beslissing om in de Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het (Basis) Prospectus. Of de Note geschikt is voor u, hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis van en ervaring met beleggen. Als u vragen heeft over de hiervoor genoemde documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw beleggingsadviseur. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op juiste waarde kunnen schatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die verwachten dat de Onderliggende Waarde beperkt daalt, gelijk blijft of beperkt stijgt tijdens de looptijd. > > de Premie als een aantrekkelijk rendement zien en die mogelijk extra opwaarts potentieel van een rechtstreekse belegging willen opgeven ten gunste van meer zekerheid. > > genoegen nemen met een voorwaardelijke kapitaalbescherming en die het risico kunnen en willen dragen dat hun investering gedeeltelijk of geheel niet wordt terugbetaald. > > een beleggingshorizon hebben die ten minste gelijk is aan de looptijd van de gekozen Note. > > de Uitgevende Instelling als uitgevende instelling een acceptabel risico vinden. > > flexibiliteit wensen; de Notes zijn dagelijks verhandelbaar. Kempen & Co onderhoudt een markt in de Notes. * De bied-laat spread is het verschil tussen de biedprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note koopt) en de laatprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note verkoopt). 14

15

16 u Inschrijven Heeft u belangstelling en wilt u inschrijven? Particulieren kunnen inschrijven bij hun eigen bank. Professionele tegenpartijen kunnen rechtstreeks inschrijven bij Kempen Structured Products. De inschrijfperiode wordt vermeld op het Inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze brochure. Wij maken u erop attent dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing

17 u Begrippenlijst Aflossingsbarrière De Note gaat aflossen wanneer de Onderliggende Waarde gelijk is aan of hoger dan deze barrière op de Peildatum. European Barrier Wanneer de Onderliggende Waarde op Einddatum onder het Beschermingsniveau noteert, verliest de Note de voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note. Inlegvel American Barrier Wanneer gedurende de gehele looptijd de Onderliggende Waarde eenmaal onder het Beschermingsniveau noteert, verliest de Note zijn voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note. Beschermingsniveau Het niveau van de Index waaronder men de voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note verliest. Dit niveau kan een European Barrier of American Barrier zijn. Couponbarrière De Note keert een Premie uit wanneer de Onderliggende Waarde gelijk is aan of hoger dan deze barrière op de Peildatum. Einddatum De datum waarop de looptijd van de Note eindigt. Periodiek worden er nieuwe Notes geïntroduceerd, waarvan de voorwaarden op het Inlegvel worden gespecificeerd. Iedere Note heeft een eigen Inlegvel. Note(s) Trigger Note(s) Nominale Waarde EUR 1000 per Note Onderliggende Waarde Een index of een mandje van indices waarmee u belegt in aandelen of andere vermogenscategorieën, zoals vastgoed en grondstoffen. Premie De uitkering, uitgedrukt in percentage van de Nominale Waarde Einduitkering Startwaarde Het bedrag dat de Note uitkeert op de Peildatum of Einddatum, afhankelijk van de koers van de Onderliggende Waarde ten opzichte van de Aflossingsbarrière, de Couponbarrière en het Beschermingsniveau. Eindwaarde De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Startdatum. Terugbetaaldatum De datum waarop de Note uitkeert, zijnde 5 handelsdagen na de Einddatum. De koerswaarde van de Onderliggende Waarde op de Einddatum. 17

18 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus met aanhangsels en de Final Terms te worden genomen. Iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financiële, fiscale, boekhoudkundige en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het beleggen in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een belegging in een dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste handelsdag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde of de Beschermingswaarde. Het is niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder een wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en van de macro-economische vooruitzichten. Het is mogelijk dat transactiekosten worden gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Voor de informatie in deze brochure die gebaseerd is op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden geeft Kempen & Co geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen en we kunnen deze informatie, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, enige beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Transacties in de Note zijn in sommige landen en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk.

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

ING Liric Duurzaam september 2023

ING Liric Duurzaam september 2023 ING Liric Duurzaam september 2023 Participeren in een mogelijke koersstijging van een duurzame Europese aandelenindex Met een minimum aflossing van 100% van de nominale waarde op de aflossingsdatum Uitgevende

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Dubbel profiteren van een koersstijging tot een vooraf vastgesteld plafond 2 Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Verwacht u dat de certificaten van aandelen ING

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie