MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)"

Transcriptie

1 MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in het kader van het U.S.$50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programma DEEL 1 SAMENVATTING Deze Samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op de Verrichtingsnota d.d. 5 juli 2006 (de "Verrichtingsnota"). Iedere beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op de bestudering door de belegger van het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, samen beschouwd, met inbegrip van alle documenten en informatie waarnaar wordt verwezen. De Vennootschap kan niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld op basis van deze Samenvatting of de vertaling ervan, tenzij de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen wordt gelezen met de Verrichtingsnota. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in deze samenvatting en/of de Verrichtingsnota voor een rechtbank wordt gebracht in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "EER Staat"), kan van de eiser, volgens de nationale wetgeving van de EER Staat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, worden gevraagd de kosten te dragen van de vertaling van het Registratiedocument en de Verrichtingsnota alvorens de rechtsvordering wordt ingesteld. Woorden en uitdrukkingen gedefinieerd in de Bepalingen en Voorwaarden van de Obligaties in Appendix C en de Bijzondere Voorwaarden in Appendix A bij de Verrichtingsnota zullen dezelfde betekenis hebben als in deze Samenvatting. Emittent: Dealer: Issuing and Principal Paying Agent: Bedrag: Merrill Lynch & Co., Inc. (de "Vennootschap"), een Delaware vennootschap, is een holdingvennootschap die via haar dochtervennootschappen en verwante vennootschappen, wereldwijd producten en diensten levert m.b.t. makelaar dealer, investment banking en financieringsactiviteiten, vermogensbeheer, advies, beheer van activa, verzekering, leningen en aanverwanten. De Vennootschap verschaft deze producten en diensten aan een breed cliënteel, bestaande uit individuele beleggers, kleine en grote ondernemingen, publieke vennootschappen, financiële instellingen, overheden en overheidsinstellingen. De Vennootschap beoefent haar activiteiten vanuit verschillende centra over heel de wereld. Merrill Lynch International Deutsche Bank AG, bijkantoor in London Tot EUR 100,000,000 in totaal hoofdbedrag. Het uiteindelijk Totaal Hoofdbedrag zal worden gepubliceerd na afloop van de Aanbodperiode en voor de Uitgiftedatum bij de kantoren van de Vennootschap, elk van BRU C / 16 1

2 Verdeling: Munteenheid: Euro ("EUR" of " ") Einddatum: 8 september 2014 de paying agents, de Verdeler en de Dealer. Obligaties mogen verdeeld worden buiten de Verenigde Staten aan niet V.S. burgers (zoals deze begrippen worden gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933, zoals herhaaldelijk gewijzigd (de Securities Act )) zoals hieronder vermeld. Uitgifteprijs: 102 procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties Her Aanbiedprijs: De Obligaties zullen aan het publiek worden aangeboden aan 102 procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties. De Dealer zal de Obligaties verwerven van de Vennootschap aan 102 procent van hun Totaal Hoofdbedrag en zal de Obligaties opnieuw verkopen aan de Verdeler aan tussen 95 en 102 procent van hun Totaal Hoofdbedrag (inclusief de hieronder uiteengezette verkoopscommissie). De Dealer zal aan de Verdeler een verkoopscommissie betalen van tussen de 0 en 7 procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties die aan de Verdeler verkocht worden. Elke belegger dient zijn financieel adviseur te raadplegen voor meer informatie, en mag de Obligaties slechts kopen van een financieel adviseur, bank of financieel tussenpersoon. Bepalingen van het Aanbod: Aanbodperiode: Paspoort procedure: De Obligaties zullen openbaar worden aangeboden door de Verdeler, zoals hierin bepaald, aan individuele beleggers in België aan 102 procent van hun Totaal Hoofdbedrag. Van 10 juli 2006 om 9u (CET) tot 31 augustus 2006 om 15u (CET) Een Prospectus (zoals omschreven in de Prospectus Richtlijn) werd voorbereid met betrekking tot de Obligaties en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de UK Listing Authority. De Vennootschap heeft zich voorgenomen aan de UK Listing Authority te vragen om aan de bevoegde instanties in België een certificaat van goedkeuring te verschaffen dat bevestigt dat de Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de Prospectus Richtlijn. De Prospectus zal niet worden meegedeeld aan de bevoegde instanties van enige andere EER Staat. Na deze goedkeuring kunnen de Obligaties enkel aan het publiek worden aangeboden in overeenstemming met de vereisten van de Prospectus Richtlijn zoals omgezet in de desbetreffende lidstaten en/of in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke effectenwetgeving en reglementering in deze lidstaten. Elke belegger die de Obligaties in België wenst te kopen dient de Verdeler te contacteren of indien deze toekomstige Obligatiehouder de Obligaties in een andere jurisdictie wenst te kopen, zijn financieel adviseur, bank of financiële tussenpersoon, voor verdere informatie. Vorm van de Obligaties: Interest betaalbaar op de Obligaties: Aan toonder Een Vaste Rente van EUR 35 per Bepaalde Denominatie van EUR zal verschuldigd zijn op elke Datum van Vaste Rente BRU C / 16 2

3 Terugbetaling: De Data van Vaste Rente zullen de volgende zijn : 1. 8 september september september september september september september Einddatum Het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag in EUR te betalen voor elke Obligatie van een Bepaalde Denominatie hangt af van de prestaties van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index over een periode van acht (8) jaar vanaf de Uitgifte en tot 1 september 2014 en zal bepaald worden door de Calculation Agent, en zal het grootste bedrag zijn van: (a) het Minimaal Terugbetaald Bedrag ( procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties); of (b) de Bijzondere Denominatie van elke Obligatie vermenigvuldigd met het volgende: 100 procent + (Cumulatieve Index Opbrengst 28 procent). De Cumulatieve Index Opbrengst wordt bepaald door de Calculation Agent als zijnde de som van elke Index Opbrengst t, hetgeen een bedrag is uitgedrukt als een percentage en wordt bepaald door de Calculation Agent gelijk aan het laagste bedrag van 10 procent en Index Prestatie t. Index Prestatie t is een bedrag uitgedrukt als een percentage en wordt vastgesteld op elke Waarderingsdag door de Calculation Agent overeenkomstig de volgende formule: Index Sluitingsniveau t / Index Sluitingsniveau t procent. Overeenkomstig deze formule vertegenwoordigt de Cumulatieve Index Opbrengst het officieel niveau bij sluiting van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index op de relevante Waarderingsdatum vergeleken met het officieel niveau bij sluiting van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index op de Waarderingsdatum voorafgaand aan de relevante Waarderingsdatum. De waarderingsdata waarop het officieel niveau bij sluiting van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index zal bepaald worden zijn de acht (8) hieronder bepaalde data: (i) Waarderingsdag nr. 1: 1 september 2007 (ii) Waarderingsdag nr. 2: 1 september 2008 (iii) Waarderingsdag nr. 3: 1 september 2009 (iv) Waarderingsdag nr. 4: 1 september BRU C / 16 3

4 (v) Waarderingsdag nr. 5: 1 september 2011 (vi) Waarderingsdag nr. 6: 1 september 2012 (vii) Waarderingsdag nr. 7: 1 september 2013 (viii) Waarderingsdag nr. 8: 1 september 2014 In geen geval zal het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag dat op de Einddatum wordt uitbetaald lager zijn dan het Minimaal Terugbetaald Bedrag. De bepalingen voor de berekening van het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag worden meer in detail uiteengezet in paragraaf 2.1 van Appendix A (Bijzondere Voorwaarden) hieraan gehecht. Denominatie van de Obligaties: Belasting: Status van de Obligaties: Rating: Notering: Toepasselijk Recht: Verkoopsbeperkingen: Risico Factoren: EUR1,000 Alle betalingen m.b.t. de Obligaties zullen worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of voor rekening van belastingen of andere lasten opgelegd door enige overheidsinstantie of agentschap in the Verenigde Staten van Amerika, tenzij zoals voorzien in Voorwaarde 8. De Obligaties maken directe, niet bevoorrechte en niet achtergestelde algemene verbintenissen van de Vennootschap uit en zullen pari passu worden gerangschikt met de andere niet bevoorrechte en niet achtergestelde schuld van de Vennootschap. Het Programma waaronder de Obligaties worden uitgegeven bekwam de volgende ratings: S&P: A+/A 1; Moody s: Aa3; Fitch: AA London. De Obligaties vallen onder het recht van en zullen worden uitgelegd overeenkomstig het recht van de Staat New York, Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties werden niet en zullen ook niet worden geregistreerd onder de Securities Act en mogen op geen enkel moment worden aangeboden, verkocht, herverkocht of geleverd, direct of indirect, in de V.S. of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige Ingezetenen van de V.S.. Daarenboven zijn de Obligaties onderworpen aan de vereisten onder het fiscaal recht van de V.S.A. en mogen zij niet worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan Ingezetenen van de Verenigde Staten. Bepaalde beperkingen op aanbiedingen, verkopen of leveringen van Obligaties in de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Italië, het Groothertogdom Luxemburg en Singapore zijn van toepassing. Toekomstige beleggers dienen hun eigen financiële en juridische raadgevers te raadplegen omtrent de risico's die verbonden zijn met een belegging in de Obligaties en de geschiktheid van dergelijke belegging gelet op de hen eigen omstandigheden BRU C / 16 4

5 Risico's Verbonden met de Activiteit van Merrill Lynch 1 Marktomstandigheden. De markt van financiële dienstverlening, waarin Merrill Lynch actief is, wordt beïnvloed door een groot aantal onvoorspelbare factoren, waaronder economische omstandigheden, monetair en fiscaal beleid, de liquiditeit van de globale markten, internationale en regionale politieke gebeurtenissen, oorlogsfeiten of daden van terrorisme, wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en regelgeving, de concurrentiele omgeving, het investeringsklimaat en de resultaten van juridische en reglementaire onderzoeken en procedures. Deze factoren kunnen een grote impact hebben op de volatiliteit van de financiële markten. Als een gevolg daarvan kunnen de resultaten van Merrill Lynchs volumes, inkomsten en netto winsten ernstig variëren het ene moment bij het andere, met een bijzondere invloed op de activiteiten zoals makelaarschap, trading, investeringsbankieren, handelsbankieren, vermogensbeheer en beheer van activa. Concurrentiële Overwegingen. De markt van financiële dienstverlening in het algemeen, met inbegrip van Merrill Lynch, wordt blijvend beïnvloed door een steeds toenemende concurrentie. Merrill Lynch gaat in elk onderdeel van haar activiteit de concurrentie aan voor cliënten, marktaandeel en menselijk talent. Overwegingen op het vlak van Regelgeving. De markt van financiële dienstverlening in het algemeen, met inbegrip van Merrill Lynch, wordt eveneens beïnvloed door de stand van de regelgeving en wetgeving. Zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten is er een blijvende focus van toezichthouders en wetgevers op gereglementeerd toezicht op zowel de commerciële als de investeringsbanken als sector en elk afzonderlijk, in het bijzonder wat betreft kapitaal en risicobeheer en witwasoperaties. Procedurerisico's. Merrill Lynch dient zich te verdedigen in verschillende rechtszaken, onder meer arbitrages, class actions, en andere geschillen die ontstaan uit haar activiteiten als een gediversifieerde wereldwijde financiële dienstverlener. Bepaalde van deze rechtszaken houden vorderingen in voor aanzienlijke schadevergoeding en/of schadebedingen of vorderingen voor onbepaalde bedragen of schadevergoedingen. Gezien het aantal dergelijke zaken, is het waarschijnlijk dat sommige resulteren in ongunstige uitspraken, schikkingen, straffen, dwangbevelen, boetes of andere herstelmaatregelen. Risico's inherent aan de Obligaties Belangenconflicten. De dochteronderneming van de Vennootschap, Merrill Lynch International, is de agent van de Vennootschap voor de berekening van onder andere, het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag en onder bepaalde omstandigheden het Vervroegd Terugbetaald Bedrag. In bepaalde gevallen kunnen de status van Merrill Lynch International als dochter van de Vennootschap en haar verantwoordelijkheden als Calculation Agent voor de Obligaties aanleiding geven tot belangenconflicten. Deze conflicten zouden zich bijvoorbeeld kunnen voordoen wanneer zij bepaalt of het niveau van de Index kan worden 1 De term Merrill Lynch verwijst naar de Vennootschap en haar geconsolideerde dochtervennootschappen, tenzij anders blijkt uit de context BRU C / 16 5

6 bereikt op een bepaalde verhandelingsdag. Merrill Lynch International dient haar taken als Calculation Agent te goeder trouw en naar best vermogen uit te voeren. Desondanks dienen beleggers te weten dat door de controle die de Vennootschap heeft over Merrill Lynch International mogelijke belangenconflicten kunnen ontstaan. De Vennootschap en haar verbonden ondernemingen mogen voor eigen rekening obligaties kopen en verkopen of lange posities hebben in effecten die economisch verbonden zijn met de Obligaties, zowel voor zakelijke doeleinden of om verbintenissen onder de Obligaties af te dekken. De Vennootschap en haar verbonden ondernemingen hebben geen rekening gehouden en dienen geen rekening te houden met de belangen van de beleggers als Obligatiehouders wanneer zij de bovenvermelde transacties afsluiten. Obligaties Waarschijnlijk Niet Liquide. De Vennootschap verwacht niet dat er zich een markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Obligaties. De Obligaties zijn gestructureerd en niet liquide. Er kan niet worden verzekerd dat er zich een betekenisvolle secundaire markt zal ontwikkelen voor de Obligaties. Indien er zich geen actieve publieke markt voor de Obligaties ontwikkelt, kan de marktwaarde en de liquiditeit van de Obligaties in negatieve zin beïnvloed worden. Beleggers Moeten Vertrouwen op Eigen Waardering van de Obligaties. Met het oog op elke aankoop van de Obligaties, dienen beleggers de markten te onderzoeken en niet enkel te vertrouwen op de mening die door de Vennootschap of verbonden ondernemingen zou worden uitgedrukt in de gewone bedrijfsvoering omtrent de toekomstige bewegingen in de effecten indexen of wisselkoersen. Beleggers dienen alle onderzoeken uit te voeren die zij nodig achten naar de intrinsieke waarde van een investering die verbonden is met de prestaties van de Index. Noch het aanbieden van Obligaties, noch enige mening die op een bepaald ogenblik door de Vennootschap of verbonden ondernemingen zou worden uitgedrukt in de gewone bedrijfsvoering omtrent de toekomstige bewegingen in de effecten indexen of wisselkoersen maakt een aanbeveling uit wat betreft de intrinsieke waarde van een belegging in de Obligaties. Veel Factoren Zullen de Handelswaarde van de Obligaties Beïnvloeden. De handelswaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door factoren die op een complexe manier met elkaar in verhouding staan. Het is van belang voor beleggers om te begrijpen dat ten gevolge van een enkele factor de toename in handelswaarde van de Obligaties ten gevolge van andere factoren kan worden teniet gedaan en dat ten gevolge van een enkele factor het verlies in handelswaarde van de Obligaties veroorzaakt door een andere factor nog kan versterkt worden. Volatiliteit en tijdswaarde zijn voorbeelden van dergelijke factoren. Risico's Verbonden aan de Index. In het algemeen brengen de Obligaties een hoge risicograad met zich mee, daarin begrepen, zonder beperking, kapitaal, interest, munteenheid, krediet, politiek, liquiditeits en marktrisico en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Daarenboven is de berekening van de opbrengst van de Obligaties verbonden met de prestaties van de Index en ontwikkeld voor beleggers die geloven dat de Index zal verhogen gedurende de looptijd van de Obligaties. Als dusdanig kan een belegging in de Obligaties dan ook ongeschikt zijn voor personen die niet vertrouwd zijn met de Index en de factoren die de wijzigingen in het niveau van de Index beïnvloeden, BRU C / 16 6

7 of die het risico dat gepaard gaat met deze handel niet willen of kunnen dragen. Minimaal Terugbetaald Bedrag. De Obligaties verschaffen een minimum rendement gelijk aan 100% van het hoofdbedrag van de Bepaalde Denominatie op de Einddatum of een hoger bedrag afhankelijk van de Cumulatieve Index Opbrengst van de Index. Het rendement op de Obligaties is afhankelijk van de prestaties van de Index. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat voor de Obligaties meer dan het Minimaal Terugbetaald Bedrag zal worden terugbetaald. Indien de Obligaties worden terugbetaald aan het Minimaal Terugbetaald Bedrag, dan is het mogelijk dat een belegger winst misloopt die hij zou hebben verdiend met een belegging met vast rendement van een zelfde bedrag, zelfde krediet en zelfde looptijd. Beleggers dienen zich er ook bewust van te zijn dat het Minimaal Terugbetaald Bedrag niet wordt verzekerd door enige derde partij en afhankelijk is van de kredietrisico's verbonden aan de Vennootschap. Vervroegde Terugbetaling en Daaraan Verbonden Kosten. De Obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald onder bepaalde omstandigheden, onder meer voor fiscale redenen, in geval van en Reglementair Terugbetalingsgeval of bij een versnelling van de Obligaties. In dergelijk geval zal het Vervroegd Terugbetaald Bedrag van de Obligaties gebaseerd worden op de bepaling van de marktwaarde van de Obligaties door de Calculation Agent, verminderd met de Verbonden Kosten. De grootte van de Verbonden Kosten zal worden bepaald door verschillende factoren waaronder, doch niet beperkt tot, financieringskosten en alle kosten veroorzaakt door de afwikkeling van afgedekte posities in verband met de Obligaties. Beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat in geval van vervroegde terugbetaling de Obligaties geen kapitaalsbescherming genieten en dat het Vervroegd Terugbetaald Bedrag betaalbaar aan elke belegger gevoelig lager kan liggen dan de waarde a pari van de Obligaties of, alternatief, een belegger zijn integrale belegging kan verliezen BRU C / 16 7

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in de Notes dient gebaseerd te zijn op een bestudering

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag beleggen Optimal Timing Notes D e b e s t e s ta r t v o o r u w b e l e g g i n g n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag D e v o o r d e l e n v

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES Gegarandeerde coupon van 8% in het eerste jaar Jaarlijks verwacht rendement van 6 tot 10%. Eindwaarde ad 100% van de nominale waarde gegarandeerd door de Staat der

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes

D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes Aantr ekkelijke note voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers: 100% Inleggarantie op de einddatum (looptijd 8

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)*

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)* WAT MAG U VERWACHTEN? dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 05 Uw kapitaal voor 00% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 05)* dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie