High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note"

Transcriptie

1 High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging van Nederlandse aandelen

2 Profiteer van een mogelijke stijging van Nederlandse aandelen Bedrijven als Shell, Unilever, Philips, KPN en Ahold zijn ondernemingen waar bijna iedere Nederlander in het dagelijks leven wel eens mee te maken heeft. Deze en andere grote beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen vormen samen de AEX Index. Tot nu toe was het jaar 2008 geen goed jaar voor Nederlandse aandelen. De AEX Index is sinds januari 2008 met bijna 50% in waarde gedaald**. Indien u twijfelt of de AEX de komende jaren sterk zal stijgen, maar tevens een sterke daling van de index uitsluit, dan kan de ING Dutch Plus Note voor u een interessant product zijn. Met deze nieuwe Note van ING kunt u volledig profiteren van mogelijke koersstijgingen van de AEX Index. Maar daarnaast kunt u ook bij een vlakke en zelfs bij een beperkt dalende AEX Index een aantrekkelijk rendement op uw belegging behalen. De aflossing van de Dutch Plus Note zal namelijk minimaal 155%* bedragen, zolang de AEX Index gedurende de observatieperiode niet teveel in waarde daalt. Pas bij koersdalingen van 35% of meer ten opzichte van de startwaarde loopt u koersrisico op uw inleg. ** De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde De ING Dutch Plus Note heeft een looptijd van 4 jaar en is gekoppeld aan de AEX Index. De aflossing van de Note is afhankelijk van het verloop van de Index gedurende de observatieperiode. Deze loopt van 10 november 2008 t/m 12 november Hier zijn 2 scenario s mogelijk: 1. De AEX staat nooit minimaal 35% lager dan de startwaarde In dit geval bedraagt de aflossing van de Dutch Plus Note minimaal 155%*. U realiseert in dit geval dus een aantrekkelijk rendement op uw belegging. Ook als de AEX op einddatum beperkt is gedaald of gestegen. En indien de AEX op einddatum meer dan 55%* is gestegen ten opzichte van de startwaarde, is uw aflossing nog hoger. Want de ING Dutch Plus Note profiteert namelijk ook voor 100% van mogelijke stijgingen van de Index ten opzichte van de startwaarde. 2. De AEX staat op enig moment minimaal 35% lager dan de startwaarde Als de Index op enig moment gedurende de observatieperiode met 35% of meer is gedaald, vervalt de minimum aflossing van 155%*. In het geval dat de Index op einddatum lager staat dan de startwaarde, loopt u volledig koersrisico op uw inleg. Is de index op einddatum echter gestegen ten opzichte van de startwaarde dan profiteert u hier volledig van. De Dutch Plus Note profiteert namelijk voor 100% van mogelijke stijgingen van de AEX Index ten opzichte van de startwaarde. * Indicatief. Het definitieve percentage wordt na sluiting van de inschrijvingsperiode bepaald en zal niet lager zijn dan 145% c.q. 45%.

3 Voorbeelden Een aantal voorbeelden verduidelijken de werking van de ING Dutch Plus Note. Hierbij is uitgegaan van een conditionele minimum aflossing van 155%*, een startwaarde van de AEX Index van 260 punten en een investering in de Note van 1.000,00. De daadwerkelijke startwaarde van de AEX zal worden bepaald op basis van de slotkoers van de Index op 10 november Aflossing ING Dutch Plus Note 210% 180% 150% 120% 90% 60% 30% AEX 35% lager AEX nooit 35% lager 0% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% AEX Voorbeeld 1:beperkt stijgende Index De AEX Index noteert gedurende de gehele observatieperiode altijd boven de 169 punten (= 65% van 260). Op einddatum eindigt de Index op 312 punten; een stijging van 20,0% ten opzichte van de startwaarde. Omdat de Index nooit met 35% is gedaald, zal de Dutch Plus Note aflossen op 155%* van de nominale waarde. U ontvangt een bedrag van 1.550,00. Voorbeeld 2: sterk stijgende Index De AEX Index stijgt flink gedurende de looptijd van de Dutch Plus Note. Op einddatum eindigt de Index op 442 punten; een stijging van 70,0% ten opzichte van de startwaarde. De Note zal aflossen op 170% van de nominale waarde. U ontvangt een bedrag van 1.700,00. Het is in dit scenario niet relevant of de AEX Index gedurende de looptijd met 35% is gedaald of niet. Voorbeeld 3: Beperkt dalende Index De AEX Index daalt maar noteert gedurende de looptijd van de Dutch Plus Note altijd boven de 169 punten. Op einddatum eindigt de Index op 208 punten; een daling van 20,0% ten opzichte van de startwaarde. Omdat de Index nooit met 35% is gedaald, zal de Note aflossen op 155%* van de nominale waarde. U ontvangt een bedrag van 1.550,00. Voorbeeld 4: Sterke daling tijdens de looptijd De AEX Index is licht gestegen en noteert op einddatum op 286 punten; een stijging van 10,0% ten opzichte van de startwaarde. Gedurende de looptijd van de Note heeft de AEX echter wel onder de 169 punten gestaan. De minimum aflossing van 155%* is daarom vervallen. De Dutch Plus Note zal aflossen op 110% van de nominale waarde. U ontvangt een bedrag van 1.100,00. Voorbeeld 5: Sterk dalende Index De AEX Index daalt flink gedurende de looptijd van de Dutch Plus Note. Op einddatum eindigt de Index op slechts 130 punten; een daling van 50,0% ten opzichte van de startwaarde. De Dutch Plus Note biedt u geen bescherming meer. De Note zal aflossen op 50% van de nominale waarde. U ontvangt een bedrag van 500,00.

4 AEX Index De AEX Index is de belangrijkste graadmeter voor de Nederlandse beurs. De Index bestaat normaal gesproken uit de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Bekende namen zijn onder andere Royal Dutch Shell, Unilever, ING Groep, KPN, Philips en Ahold. De samenstelling van de Index wordt periodiek herzien. Koersverloop AEX jan-01 jan-03 jan-05 jan-07 AEX Index De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Risico s De ING Dutch Plus Note is geen garantieproduct. Indien de AEX Index op enig moment gedurende de observatieperiode met 35% of meer is gedaald ten opzichte van de startwaarde vervalt de bescherming. U loopt in dit geval volledig koersricio op uw inleg. In het slechtste scenario kunt u uw gehele inleg verliezen. Beleggers in de Note ontvangen geen tussentijdse dividenden of interest. Het dividendrendement op de AEX Index bedraagt momenteel ongeveer 6,6% (Bron: Bloomberg 20 oktober 2008). Door middel van uw belegging loopt u kredietrisico op ING Bank NV (Aa1/AA) als uitgevende instelling van de Note. De koers van dit product heeft geen één op één relatie met de koers van de onderliggende waarde. Tijdens de looptijd en op einddatum kan de koers van de Note onder de nominale waarde noteren. Met name als de Index dicht bij het beschermingsniveau noteert kan het koersverloop van de Note uitermate volatiel zijn. Of dit product voor u een geschikt beleggingsproduct is, hangt af van uw beleggingsprofiel. Indien u hierover meer informatie wilt, raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen.

5 Dagelijks verhandelbaar De ING Dutch Plus Note is dagelijks verhandelbaar. ING Bank NV zorgt onder normale omstandigheden voor een liquide markt met een bied-laatspread van 1,0%. De Notes zijn op continue basis verhandelbaar. Uw bank kan u hiervoor transactiekosten in rekening brengen. De Notes zijn niet beursgenoteerd. Inschrijven zonder transactiekosten U kunt van 22 oktober tot 7 november 2008 (15.00 uur) inschrijven op de ING Dutch Plus Note. U kunt alleen inschrijven in veelvouden van EUR nominaal. ING Bank NV behoudt zicht uitdrukkelijk het recht voor de inschrijvingstermijn eerder te sluiten, minder dan de gehele inschrijving toe te wijzen of geen enkele inschrijving toe te wijzen. In het laatste geval zal de Note niet worden uitgegeven. Voor meer informatie over deze emissie kunt u contact opnemen met uw bank of commissionair. Of kijk op onze website: Kosten De uitgifteprijs van de ING Dutch Plus Note bedraagt 100% ( 1.000). In de uitgifteprijs zijn éénmalige distributie- en structureringskosten voor de belegger verwerkt. Naar verwachting zal het totaal van deze kosten uitkomen op 4,5% van de nominale waarde.

6 Belangrijkste kenmerken van de ING Dutch Plus Note Uitgevende instelling ING Bank N.V. (Aa1/AA) Uitgifteprijs 100% ( 1.000) Nominale waarde Looptijd 4 jaar Startdatum 17 november 2008 Einddatum 19 november 2012 Onderliggende waarde AEX Index Participatiegraad 100% Barrier 65% van de startwaarde Startwaarde Index slotkoers op 10 november 2008 Eindwaarde Index slotkoers op 12 november 2012 Observatieperiode van 10 november 2008 t/m 12 november Aflossing Indien Index gedurende observatieperiode nooit onder Barrier heeft gestaan: 100% + 100% v.d stijging van de Index; met een minimumaflossing van 155%* (Indicatief). Anders: 100% + 100% v.d. stijging of daling van de Index. Inschrijving Distributie- en Structureringskosten ISIN 22 oktober tot 7 november 2008, uur 4,5% éénmalig; reeds in de uitgifteprijs verwerkt XS Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Disclaimer Dit beleggingsproduct heeft geen garantiewaarde. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat bij tussentijdse verkoop en/of aflossing na 4 jaar verlies kan worden geleden. Dit potentiële verlies is beperkt tot de inleg. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor de toekomst. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal, of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. Een aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Notes te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zonodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij het samenstellen aanvaardt zij geen aansprakelijkheid van de juistheid van de informatie en gegevens in deze brochure. Aan de uitgifte van de Notes zijn provisiekosten verbonden. Deze provisiekosten zijn reeds in de uitgifteprijs verwerkt. Met uw belegging in de Note loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. als uitgever van de Note. ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend door De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (zie voor meer informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Duurzame Ondernemingen Note

ING Duurzame Ondernemingen Note ING Duurzame Ondernemingen Note Beleggen in 17 duurzame ondernemingen 100% hoofdsomgarantie op einddatum, valutarisico afgedekt Looptijd 5 jaar Duurzaam beleggen Duurzaam en sociaal verantwoord beleggen

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie