Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Bedrijven Totaalplan"

Transcriptie

1 Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar (standaard) 1 jaar (10% toslag) Gwnst ingangsdatum van d vrzkring Gwnst hoofdprmivrvaldatum Hbt u al andr vrzkringn bij REAAL Vrzkringn N Ja Zo ja, wlk() polisnummr(s) Aanvragr Achtrnaam Voorlttrs Adrs Woonplaats Gboortdatum Man Vrouw Nationalitit Functi (Post)banknummr Tlfoonnummr Op wlk naam dint d vrzkring t wordn gstld Aanvragr Aanvragr h.o.d.n. Bdrijf Bdrijfsggvns Naam bdrijf Postadrs Tlfoonnummr Faxnummr (Post)banknummr n/of wbsit Rchtsvorm BV NV Enmanszaak Enmanszaak - ZZP -r Stichting CV VOF Maatschap Vrniging Andrs, namlijk Bhrnd vnnotn/matn of dircti 1. Naam n gboortdatum 2. Naam n gboortdatum 3. Naam n gboortdatum

2 Ovrig bdrijfsggvns BIK-cod Inschrijvingsnummr K.v.K. Inschrijvingsdatum Wlk bdrijf wordt uitgofnd( graag zo volldig moglijk) D aanvraag/offrt/wijziging hft btrkking op d volgnd dkkingn Ingangs-/wijzigingsdatum Catgori 1 Bzit Gbouwn Inhoud (invntaris/godrn) Bdrijfsschad (aanvullnd) Rconstructikostn (aanvullnd) Glas (aanvullnd) Winklgld (aanvullnd) Computr/lktronica (aanvullnd) Catgori 2 Bschrming Aanspraklijkhid Rchtsbijstand Miliuschad Catgori 3 Mobilitit Prsonnauto s Bstlauto s Vrachtauto s Transport ign vrvor Wrkmatril Schadvrzkring inzittndn (aanvullnd) Ongvalln inzittndn (aanvullnd) Motorrijtuignrchtsbijstand (aanvullnd) Motorrijtuignvrhaalsbijstand Aanhangrs (aanvullnd) No Claim Garanti (alln bij prsonn- n bstlauto) Prmibtaling Pr jaar Pr halfjaar Pr kwartaal Pr maand (bij maatschappij incasso is automatisch incasso vrplicht) 1 Aan d tussnprsoon Aan d maatschappij Accptgiro Automatisch incasso 1, (Post)bankrkningnummr 1 ) D handtkning gldt dan tvns als machtiging 2

3 Catgori 1: Bzit Dz vragn bantwoordn als d aanvraag/offrt/wijziging btrkking hft op één van d dkkingn uit d rubrik Bzit: Algmn ggvns Risic0-adrs (indin afwijknd van postadrs) nummr tovoging Woonplaats Dkking Uitgbrid dkking Dkking tgn n plotsling n onvoorzin gburtnis D gkozn dkking gldt voor zowl d gbouwn- als invntaris/godrn n bdrijfsschadvrzkring Ovrig ggvns risicoadrs Bouwjaar gbouw Ho is d ondrhoudstostand God Matig Slcht Bstmming van ht gbouw Woon-/winklpand in Kantoorpand Andrs, namlijk Bwoning Bwoond 1 Onbwoond Staat lg Kamrvrhuur Bouwaard n dakbdkking Stn/hard Andrs, namlijk Vrdipingsvlorn Stn Hout Ligging Dorpskrn Buitnwijk Industritrrin Stadscntrum Andrs, namlijk Glgn in n ovrdkt winklcntrum N Ja Glgn in n bdrijfsvrzamlgbouw N Ja Inbraakbviliging N Ja Zo ja, wlk (CCV/BORG) 2 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Brandbviliging aanwzig N Ja Zo ja, wlk Blusapparatn Slanghaspls Aantal Soort Andrs, namlijk Is hirvoor n ondrhoudscontract afgslotn mt minimaal één control pr jaar N Ja Inductibviliging aanwzig N Ja Zo ja, wlk Potntiaal vrffningsrail 2 Ovrspanningsbviliging Andrs, namlijk 1 ) En gbouw wordt als bwoond bschouwd, indin in d rgl bij dag n nacht imand op goorloofd wijz aanwzig is n ht bdrijfsgdlt binnndoor gmnschap hft mt ht woongdlt. 2 ) Graag oplvringsbwijs bijvogn. Omschrijving t vrzkrn ondrdln Gbouwn (hrbouwwaard) Inclusif Exclusif fundamntn T vrzkrn som Prmipromillag of prmibdrag Invntaris (inclusif lktronica n computrs) waarvan lktronica Wilt u transport n vrblijf ldrs mvrzkrn voor bpaald lktronica (gn GSM s) N Ja (dz dkking is alln moglijk indin is gkozn voor n dkking tgn n plotsling n onvoorzin gburtnis) Voor wlk objctn 3

4 Wat is d t vrzkrn som van ht t transportrn dl Wlk dkkingsgbid wnst u t vrzkrn Ndrland Europa wrld Godrn Huurdrsblang (standaard is n bdrag van ,- mvrzkrd) * Extra bij t vrzkrn Lichtrclam (standaard is n bdrag van 5.000,- mvrzkrd) * Kolschad (standaard is 2.500,- mvrzkrd)* Bdrijfsschad (jaarblang) Rconstructikostn (standaard is ondr d bdrijfsschad 10% van d vrzkrd som, mt n maximum van ,- mvrzkrd, ht btrft n prmir risqu bdrag)* Rconstructikostn (prmir risqu, indin gn bdrijfsschadvrzkring gslotn wordt) Extra kostn (prmir risqu) D vrzkrd uitkringstrmijn voor d vrzkrd ondrdln bdrijfsschad, rconstructi 13 wkn 39 wkn n xtra kostn is standaard gstld op maximaal 52 achtrnvolgnd wkn. Indin n andr uitkringstrmijn gwnst is, kunt u dit aanvragn. 26 wkn 52 wkn Winklgld Kluis aanwzig (alln van topassing bij ht vrzkrn van winklgld) N Ja, namlijk (mrk n typ) Maximal waardbrging ovrnkomstig inschalingslijst van d Stichting Kwalititsboordling Brandkastn. * Uitsluitnd ht mrdr (bovn standaard bdrag) invulln. Glas (spcificati hirna invulln) Spcificati glas Aantal ruitn Bijzondr glasrisico s Ruitn mt n dikt van mr dan 8 mm N Ja Vrvangingskostn Gbogn glas N Ja Vrvangingskostn Hard- n volglazn durn N Ja Aantal Invntaris glas N Ja Aantal Blttring n bschildring N Ja Kostn Gbrandschildrd glas N Ja Vrvangingskostn Glas in lood N Ja Vrvangingskostn Gëtst/gzandstraald/ N Ja Vrvangingskostn gappliqurd ruitn Glas in windschrmn n/of trrinafschiding N Ja Aantal Dinn bij ht vrvangn van glaswrk, in vrband mt d locati van dit glas, bijzondr n daardoor dur voorziningn gtroffn t wordn zoals bijvoorbld hoogwrkrs n spcial krann N Ja, namlijk Wilt u glas aanwzig in woonappartmntn mvrzkrn N Ja 4

5 Catgori 2 Bschrming Dz vragn bantwoordn als d aanvraag/offrt/wijziging btrkking hft op één van d dkkingn uit d rubrik Bschrming: Bdrijfshodanighid In wlk catgori(ën) valt uw bdrijf Industri Bouwnijvrhid Installatibdrijvn Handlsbdrijvn Horcabdrijvn Rparatibdrijvn Transportbdrijvn Opslagbdrijvn Communicatibdrijvn Zaklijk dinstn Ovrig dinstn Ovrhidsinstlling Andrs, namlijk (omschrijving van d aard van uw bdrijf/brop/instlling) Ho lang hft u rds rvaring in uw huidig bdrijfs-/bropsactivititn Bij wlk bdrijfsvrniging bnt u aangslotn Wlk productn wordn vrvaardigd, bwrkt of vrhandld Hovl ignarn/firmantn/vnnotn hft ht bdrijf Hovl mdwrkrs hft u in dinst Ho groot was ht uitbtaald jaarloon ht afglopn jaar (volgns d jaaropgav t.b.v. ht prmiloon WW vóór aftrk franchis) Ho groot was d omzt in ht afglopn jaar (d bruto-ontvangstn van ht bdrijf voor glvrd n vrricht dinstn, xcl. BTW) Vrwacht omzt lopnd bokjaar Als u n startnd ondrnmr bnt, wilt u hir uw vrwacht prognos opgvn C C C C Exploitrt u rcrativoorziningn zoals bijvoorbld camping, N Ja spltuin, zwmbad, whirlpool.d. Zo ja, wlk Vindt r xport van productn plaats N Ja Zo ja, naar wlk landn Importrt uw bdrijf vanuit landn buitn d EU N Ja Zo ja, graag tolichtn Maakt u gbruik van bijzondr machins/lktronisch apparatuur n/of computrs N Ja Zo ja, graag tolichtn Bnt u in ht bzit van: En vstigingsvrgunning N Ja Nit vrist D vrist vakdiploma s N Ja Nit vrist Op ign naam N Ja Zo n, op wins naam In wlk rlati staat u tot di prsoon Bnt u in ht bzit van n rcnt ( = nit oudr dan dri jaar) Risico Invntarisati n Evaluati Rapport n Plan van Aanpak (Arbowtgving) N Ja (graag kopi hirvan msturn) Wordn wrkzaamhdn buitn ht ign bdrijf vrricht N Ja Zo ja, wlk n door hovl prsonn 5

6 Maakt u gbruik van lvringsvoorwaardn N Ja Zo ja, wlk (als u gn branchlvringsvoorwaardn gbruikt, wilt u dan n xmplaar van uw voorwaardn mzndn) Wordt r gbruik gmaakt van grdschappn of instrumntn di brandgvaarlijk, N Ja giftig of andrszins gvaarvrhognd kunnn zijn Zo ja, graag tolichtn Vrricht u wrkzaamhdn in ht buitnland N Ja Zo ja, graag tolichtn Ho lang hbt u rds rvaring in uw huidig bdrijfs-/bropsactivititn Wi zijn uw afnmrs Industri Klinhandl Consumnt Groothandl Ovrhid Bstdt u d lvring van productn, wrkzaamhdn n/of dinstn N Ja ghl of gdltlijk uit Zo ja, graag tolichtn Aanspraklijkhid Ingangsdatum Standaard vrzkrd bdrag van ,- Wgam (wrkgvrsaanspraklijkhid motorrijtuign) N Ja Zo ja, aantal bdrijfsvortuign Wordn r door d wrknmrs mt privé-auto op jaarbasis mr dan km pr privé-auto grdn N Ja ,- (min. prmi n 350,-) Zo ja, aantal kilomtrs bovn d opgvn Wnst u ht inlooprisico m t vrzkrn N Ja Zo ja, vanaf wlk datum Hft zich vóór d ingangsdatum van dz dkking n omstandighid voorgdaan N Ja op grond waarvan in rdlijkhid kan wordn aangnomn dat dz zal lidn tot n aanspraak Zo ja, graag tolichtn Hbbn zich d afglopn 10 jaar in uw bdrijf bropsziktn of bdrijfsongvalln voorgdaan N Ja Zo ja, graag tolichtn Waar was d aanspraklijkhid d afglopn 10 jaar vrzkrd Maatschappij Polisnummr Vrzkrd bdrag Einddatum

7 Bdrijfsrchtsbijstand Ingangsdatum Inschrijfdatum K.v.K. Dkking * Optimaal Optimaal - Dtailhandl Optimaal - ZZP r * * Compact Compact mt incassorchtsbijstand * = voor sommig bdrijvn is alln n compact dkking moglijk ** = alln moglijk voor bpaald bropn Bstaat r nig andr samnwrking of associati mt andr bdrijvn N Ja Zo ja, wat is d aard daarvan D t vrzkrn bdrijfsmotorrijtuign/wrkmatril Wilt u rchtsbijstand voor bdrijfsmotorrijtuign n/of wrkmatril mvrzkrn N Ja Soort Kntkn Gbruik Vstigingsadrs(sn) n andr onrornd zakn Indin d onrornd zaak in d dkking is bgrpn, btrft dit uitsluitnd ht gdlt dat u voor d uitofning van uw bdrijf of brop in gbruik hft, mits u dit volldig aan ons via dit aanvraagformulir hft opggvn. Indin u woonnhdn n/of bdrijfsruimtn vrhuurt n dit risico wnst m t vrzkrn, vul dan n apart n spciaal hirvoor bstmd aanvraagformulir in n stuur dit m. Hoofdvstiging (alln invulln als bij Catgori Bzit nits vrzkrd wordt) Eigndom Ghuurd Gdltlijk vrhuurd Straat Andr bdrijfsruimtn in ign gbruik Eigndom Ghuurd Gdltlijk vrhuurd Onbbouwd Straat Straat Eigndom Ghuurd Gdltlijk vrhuurd Onbbouwd Glird ondrnmingn Naam bdrijf Eigndom Ghuurd Gdltlijk vrhuurd Onbbouwd Straat Naam bdrijf Straat Eigndom Ghuurd Gdltlijk vrhuurd Onbbouwd 7

8 Opgav tn bhov van d REAAL Vrzkringn rchtsbijstand vrzkring voor particulirn In d vrzkringn voor d dtailhandl is standaard één particulir rchtsbijstandvrzkring opgnomn. U kunt hirondr opgvn tn bhov van wi wij dz kunnn rgistrrn. Daarnaast kunt u hirondr d ggvns vrmldn van d md-ignarn, firmantn, of dircturn, di ook n particulir dkking wnsn. 1 Naam Adrs (privé) Woonplaats Pluspakkt N Ja 2 Naam Adrs (privé) Woonplaats Pluspakkt N Ja Algmn Hft ht bdrijf of één van dgnn voor wi particulir dkking gldt (ook gzinsldn) in d afglopn dri jaar één of mr: Arbidsconflictn ghad N Ja Gschilln ondrvondn mt d ovrhid N Ja Problmn mt lvrancirs ondrvondn waarbij juridisch bijstand nodig was N Ja Problmn ondrvondn mt één van uw afnmrs of opdrachtgvrs, waarbij N Ja juridisch bijstand nodig was Andr gschilln ondrvondn waarbij juridisch bijstand nodig was N Ja Maakt u rglmatig gbruik van d dinstn van n advocaat N Ja Zo ja, voor wlk dinstn schaklt u n advocaat in (graag naam n adrs vrmldn) Vrwacht u d komnd twaalf maandn n afnam van ht prsonlsbstand N Ja Vrwacht u d komnd tw jaar wijzigingn in ht voor uw omgving gldnd N Ja bstmmingsplan Vrwacht u in d komnd twaalf maandn juridisch bijstand nodig t hbbn N Ja Hft n vrzkringsmaatschappij ht bdrijf of n van d particulir mvrzkrdn N Ja d rchtsbijstandvrzkring in d afglopn acht jaar opgzgd, bijzondr voorwaardn gstld of n aanvraag gwigrd Indin één of mr van d voorgaand vragn mt ja bantwoord zijn, dan graag hirondr tolichtn: 8

9 Miliuschadvrzkring Risicoadrs: Bdrijfsadrs Andrs, nl: Straat Jaaromzt (xcl. BTW) 2 Hft u opslag van gvaarlijk stoffn in bovngronds tanks N Ja Zo ja, aantal tanks Gzamnlijk inhoud in m 3 Lvrt u motorbrandstoffn uit d bovngronds tanks af N Ja aan motorvortuign (tankn) Zo ja, hovlhid pr jaar m 3 Slaat u gvaarlijk stoffn op in ondrgronds tanks N Ja Slaat u gvaarlijk stoffn op andrs dan in tanks N Ja Zo ja, hovlhid kg of litr Is r asbsthoudnd dakbdkking n/of wandbplating N Ja op uw risicoadrs Zo ja opprvlakt m 2 Vrhuurt u d vrzkrd locati aan drdn N Ja Zo ja, als Woon-/winkl-/kantoorpand Bdrijfspand Hrbouwwaard van d vrzkrd pandn di u vrhuurt 2 Gwnst vrzkrd bdrag ,- Andrs, namlijk 2 (vlvoud van ,-) 9

10 Catgori 3 Mobilitit Dz vragn bantwoordn als d aanvraag/offrt/wijziging btrkking hft op één van d dkkingn uit d rubrik Mobilitit. Ggvns n gbruik van ht motorrijtuig Mrk Volldig typ-aanduiding Bouwjaar Datum rst tolating Kntkn Mldcod Ldig gwicht Laadvrmogn (voor bstl- n vrachtauto s) Brandstof Bnzin Disl Gas Andrs, namlijk Huidig kilomtrtllrstand Is ht kntkn gstld op naam van vrzkringnmr N Ja Zo n, op wlk naam is ht kntkn gstld Kntknhoudr Naam Adrs (Woon)plaats Wat is d rlati tot d aanvragr Wi is/zijn d rglmatig bstuurdr(s) Bstuurdr 1 Achtrnaam Voorlttr(s) Adrs Woonplaats Gboortdatum Man Vrouw Ndrlands rijbwijs N Ja Sinds Catgori Wat is d rlati tot aanvragr Bstuurdr 2 Achtrnaam Voorlttr(s) Adrs Woonplaats Gboortdatum Man Vrouw Ndrlands rijbwijs N Ja Sinds Catgori Wat is d rlati tot aanvragr 10

11 Bstuurdr 3 Achtrnaam Voorlttr(s) Adrs Woonplaats Gboortdatum Man Vrouw Ndrlands rijbwijs N Ja Sinds Catgori Wat is d rlati tot aanvragr Is ht motorrijtuig gfinancird/glast N Ja Zo ja, graag opgav financirings-/lasmaatschappij Naam Adrs Contractnummr Tlfoonnummr Hovl kilomtrs wordn r jaarlijks mt ht motorrijtuig grdn < > < > 20000, namlijk Wordt ht motorrijtuig mr dan 30 dagn pr jaar in ht buitnland gbruikt N Ja Zo ja, in wlk() land(n) n hovl dagn Dkkingn Aanspraklijkhid Aanspraklijkhid n bprkt casco* Aanspraklijkhid n volldig casco* Ongvalln inzittndn* Vrhaalssrvic autoschad Rchtsbijstand motorrijtuign Schadvrzkring inzittndn Aanhangr * Bantwoord ook d vragn hirna No Claim Garanti (alln prsonn- n bstlauto) Volldig n bprkt casco Kunt u d BTW vrrknn N Ja (Zo ja, dan kunt u bij d volgnd vragn d waard xclusif BTW opgvn) Oorspronklijk catalogusprijs van ht motorrijtuig 2 Dagwaard van ht motorrijtuig 2 Oorspronklijk prijs van aanpassingn/vrandringn, 2 zoals opbouw of tobhorn (graag spcificrn) Aard van d aanpassing

12 Is ht motorrijtuig voorzin van blttring N Ja Zo ja, voor wlk bdrag 2 Is ht motorrijtuig uitgrust mt bijzondr bld- n N Ja gluidsapparatuur (waarondr carkit, navigatisystm) Als u dz apparatuur wilt mvrzkrn, dan graag spcificrn (alln moglijk bij volldig cascodkking) Soort Mrk n typ Aanschafprijs 2 2 Is ht motorrijtuig voorzin van n SCM godgkurd N Ja alarmsystm Zo ja, wlk klass * 5 * altijd in combinati mt klass 1, 2 of 3 (aankruisn) Ongvalln inzittndn Aantal zitplaatsn (inclusif bstuurdrsplaats) Wlk combinati wilt u vrzkrn Ovrlijdn Blijvnd invaliditit , , , , , ,- Aanhangr(s) Wilt u cascoschad aan aanhangr(s) mvrzkrn N Ja Zo ja, graag opgav van Soort Kntkn Mrk Bouwjaar Chassisnummr Niuwwaard 2 Ovrig informati Hbt u, of hft uw bdrijf rdr n N Ja motorrijtuignvrzkring ghad Zo ja, bij wlk vrzkraar(s) n ondr wlk polisnummr Hft d aanvragr/rglmatig bstuurdr of N Ja kntknhoudr in d afglopn vijf jaar schad ghad Zo ja, soort schad, datum n schadbdrag 2 Bschikt u ovr n gldig roymntsvrklaring N Ja, mt schadvrij jarn Zo n, waarom nit Is u of d rglmatig bstuurdr ooit d rijbvogdhid, N Ja al dan nit voorwaardlijk, ontzgd Zo ja, graag tolichtn Is u, uw bdrijf of d rglmatig bstuurdr ooit n N Ja motorrijtuignvrzkring gwigrd, opgzgd of zijn bprknd maatrgln gstld Zo ja, graag tolichtn Vrvor ign godrn 12

13 Dkking Evnmntndkking xcl. difstal Evnmntndkking incl. difstal All risks dkking Omschrijving van d godrn Wlk zakn wordn vrvord (graag zo volldig moglijk) Op wlk wijz zijn zij doorgaans vrpakt Wordn r ook onvrpakt zakn vrvord N Ja Wat is d waard van d vrvord zakn op jaarbasis 2 (vrvord factuuromzt uitgaand vrhoogd mt winst) Wat is ht maximum pr glgnhid 2 Vrvort u rparatigodrn N Ja Zo ja, voor wlk bdrag op jaarbasis 2 Vrvort u twdhandsgodrn N Ja Zo ja, voor wlk bdrag op jaarbasis 2 Wordt r ook vrvor door drdn vrricht N Ja Zo ja, door Opgav vrvormiddln Mrk Kntkn Alarm* (bij aanhangwagns chassisnummr) (tnminst SCM klass 2) 1 N Ja 2 N Ja 3 N Ja 4 N Ja 5 N Ja * Voor difstalgvolig godrn kunnn xtra alarmisn wordn vrist. Dkkingsgbid Ndrland Bnlux Bnlux n Duitsland Bnlux, Duitsland n Frankrijk Andr landn, t wtn: Schadhistori Ho was ht schadvrloop in d afglopn 5 jaar Jaar 2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 2 Erdr vrzkringn Hbt u rdr n transportvrzkring voor vrvor van zakn ghad N Ja Zo ja, bij wlk maatschappij/polisnummr Wrkmatril 13

14 Ggvns objct(n) Objct 1 Soort objct Mrk Chassisnummr Typ Bouwjaar Maximum hfvrmogn ton Cataloguswaard incl. BTW xcl. BTW Dagwaard incl. BTW xcl. BTW Is ht objct bviligd N Ja Zo ja, wlk bviliging Financiring N Ja Zo ja, tn bhov van Zlfrijdnd N Ja Zo ja, maximal snlhid km/uur Objct 2 Soort objct Mrk Chassisnummr Typ Bouwjaar Maximum hfvrmogn ton Cataloguswaard incl. BTW xcl. BTW Dagwaard incl. BTW xcl. BTW Is ht objct bviligd N Ja Zo ja, wlk bviliging Financiring N Ja Zo ja, tn bhov van Zlfrijdnd N Ja Zo ja, maximal snlhid km/uur Gbruik Wlk wrkzaamhdn wordn mt d vrzkrd Eign bdrijf (agrarisch) Loonwrk (agrarisch) Ovrig, namlijk: objctn uitgvord Ladn/lossn Graafwrk/grondvrzt Wordt ht objct vrhuurd aan drdn mt of zondr N Ja prsonl Dkkingsgbid Ndrland Bnlux Andr landn, t wtn: Dkking Aanspraklijkhid (incl. WAM) Objct 1 Objct 2 Schad aan andr zakn Objct 1 Objct 2 Brand/xplosi/zlfontbranding Objct 1 Objct 2 Casco xcl. ign gbrk (standaard) Objct 1 Objct 2 Casco incl. ign gbrk (uitgbrid) Objct 1 Objct 2 Rglmatig bstuurdr Door wi wordt ht objct in d rgl bdind of bstuurd (naam, adrs n gboortdatum) Is d bstuurdr ooit d rijbvogdhid ontzgd N Ja Zo ja, wannr, ho lang n om wlk rdn Eindvragn 14

15 Vrzkringsvrldn (zi ook d tolichting* op d rikwijdt van d mddlingsplicht) Hft n vrzkringsmaatschappij u, of n prsoon wins blang md is gdkt bij ht sluitn van dz vrzkring(n) ooit n vrzkring opgzgd, N Ja gwigrd of tgn bprknd voorwaardn of vrhoogd prmi gaccptrd dan wl voortgzt? Zo ja, dan graag tolichtn. (soort vrzkring, maatschappij, rdn, datum n vntul polisnummr) Schadvrldn (zi ook d tolichting* op d rikwijdt van d mddlingsplicht) Hft u of n van d blanghbbndn in ht afglopn jaar n d vijf voorafgaand jarn schad mt btrkking tot d aangvraagd dkkingn ghad? N Ja Zo ja, dan graag hirondr spcificrn. Soort schad Maatschappij Polisnummr Datum Schadbdrag 1. n 2. n 3. n 4. n Strafrchtlijk vrldn (zi ook d tolichting* op d rikwijdt van d mddlingsplicht) Bnt u of n andr blanghbbnd bij dz vrzkring, in d laatst acht jaar, als vrdacht of tr uitvoring van n opglgd (straf )maatrgl, N Ja in aanraking gwst mt politi of justiti in vrband mt: wdrrchtlijk vrkrgn of t vrkrijgn voordl, zoals difstal, vrduistring, bdrog, oplichting, valshid in gschrift of poging(n) daarto; wdrrchtlijk bnadling van andrn, zoals vrniling of bschadiging, mishandling, afprsing n afdriging of nig misdrijf gricht tgn d prsoonlijk vrijhid of tgn ht lvn of poging(n) daarto; ovrtrding van d Wt wapns n muniti, d Opiumwt of d Wt conomisch dlictn? Zo ja, gf hirondr of bij gbrk aan ruimt in n apart bijlag, dan aan om wlk strafbaar fit ht ging, of ht tot n rchtszaak is gkomn, wat ht rsultaat daarvan was n of vntul (straf )maatrgln al tn uitvor zijn glgd. Indin ht nit tot n rchtszaak is gkomn, gf dan aan of r sprak is gwst van n schikking mt ht Opnbaar Ministri, n zo ja, tgn wlk voorwaardn d schikking totstandkwam. (U kunt dz informati dsgwnst vrtrouwlijk aan d dircti zndn.) Algmn slotvraag Bschikt u of n andr blanghbbnd bij dz vrzkring nog ovr informati di voor d boordling van d vrzkringsaanvraag voor REAAL van blang kan zijn n di nit bij d bantwoording van n van d voorgaand vragn is vrstrkt? N Ja Zo ja, graag hirondr tolichtn of bij gbrk aan ruimt in n apart bijlag. * Tolichting op d rikwijdt van d mddlingsplicht Als aanvragr/kandidaat-vrzkringnmr bnt u vrplicht d gstld vragn in dit aanvraagformulir zo volldig moglijk t bantwoordn. Dit gldt ook voor fitn n omstandighdn di btrkking hbbn op n bij ht sluitn van dz vrzkring bknd drd, wins blangn wordn mvrzkrd. Bij d bantwoording is bovndin nit alln uw ign wtnschap bpalnd, maar ook di van d andr blanghbbndn bij dz vrzkring. Vragn waarvan u ht antwoord al bij REAAL bknd vrondrstlt, mot u toch zo volldig moglijk bantwoordn. Indin u nit (volldig) aan uw mddlingsplicht hft voldaan, kan dit rto lidn dat ht rcht op uitkring wordt bprkt of zlfs vrvalt. Indin u mt opzt tot mislidn van REAAL hft ghandld of zij bij knnis omtrnt d war stand van zakn d vrzkring nimmr zou hbbn gslotn, hft zij tvns ht rcht d vrzkring op t zggn. D aanvragr/kandidaat-vrzkringnmr is rm bknd dat d aangvraagd vrzkring wordt gslotn op basis van algmn voorwaardn. Hij vrklaart dat hij knnis hft gnomn van d algmn voorwaardn n dat hij rm akkoord gaat dat zij ondrdl uitmakn van d vrzkringsovrnkomst. D handtkning aanvragr gldt tvns als machtiging indin r gkozn wordt voor automatisch btaln. Automatisch incasso vindt uitsluitnd plaats door REAAL Vrzkringn indin zij voor d tussnprsoon incassrt. Dit formulir is naar waarhid ingvuld n ondrtknd Datum Handtkning 15

16 Prsoonsggvns Bij d aanvraag of wijziging van n vrzkring/financiël dinst wordn prsoonsggvns gvraagd. Dz wordn door REAAL, rspctivlijk n andr tot SNS REAAL bhornd rchtsprsoon, vrwrkt tn bhov van ht aangaan n uitvorn van ovrnkomstn, voor ht uitvorn van marktingactivititn, tn bhov van ht waarborgn van d vilighid n intgritit van d financiël sctor, voor statistisch analys n om t kunnn voldon aan wttlijk vrplichtingn. Op d vrwrking van prsoonsggvns is d Gdragscod Vrwrking Prsoonsggvns Financiël Instllingn van topassing. D volldig tkst van d Gdragscod is t raadplgn via d wbsit van ht Vrbond van Vrzkraars D Gdragscod kan ook wordn opgvraagd bij ht Vrbond van Vrzkraars (Postbus 93450, 2509 AL Dn Haag, tlfoon ). In vrband mt n vrantwoord accptatiblid kan REAAL d ggvns van d aanvragr/kandidaat-vrzkringnmr raadplgn bij d Stichting CIS t Zist. In dit kadr kunnn dlnmrs van Stichting CIS ook ondrling ggvns uitwissln. Dolstlling hirvan is risico s t bhrsn n fraud tgn t gaan. Ht privacyrglmnt van d Stichting CIS is van topassing. Zi Klachtn n gschilln Klachtn n gschilln di btrkking hbbn op d totstandkoming n uitvoring van dz vrzkring kunnn wordn gricht aan: REAAL Vrzkringn Tr attnti van d afdling Klachtnsrvic Antwoordnummr VB Alkmaar Faxnummr: Klachtn- n gschillnprocdur KiFiD Pas nadat u d intrn klachtnprocdur hbt doorlopn n u zich mt ht standpunt dat is ingnomn door d vrzkraar nit kunt vrnign, kunt u zich - als u n consumnt bnt in d zin van d rglmntn van ht KiFiD - binnn 3 maandn na d datum waarop d vrzkraar dit standpunt hft ingnomn, wndn tot: Klachtninstituut Financiël Dinstvrlning ( KiFiD ) Postbus AG Dn Haag Tlfoonnummr: FKLACHT ( ) Wbsit: Voor mr informati ovr d klachtn- n gschillnprocdur n d daaraan vrbondn kostn wordt vrwzn naar (d wbsit van) ht KiFiD. Bvogd rchtr Als u gn gbruik wilt makn van d intrn klachtnprocdur of uw klacht nit wilt voorlggn aan ht KiFiD of als u zich nit kunt vrnign mt d uitkomst van d klachtnprocdur, kunt u ht gschil inhoudlijk voorlggn aan d bvogd rchtr, tnzij r sprak is gwst van n bindnd advis. Bijzondrhdn - REAAL Schadvrzkringn N.V. kantoorhoudnd t Zotrmr aan d Borhavlaan 3, ingschrvn in ht handlsrgistr van d Kamr van Koophandl ondr dossirnummr n in ht Wfd-rgistr van d AFM ondr vrgunningnummr , is d risicodragr van uw vrzkring. - Op d vrzkring is Ndrlands rcht van ropassing. 16

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Totaalpakket voor Ondernemers

Aanvraagformulier Totaalpakket voor Ondernemers Aanvraagfrmulir Ttaalpakkt vr Ondrnmrs Assurantitussnprsn: Niuw vrzkring Wijziging vrzkring - Plisnummr: 1. Aanvragr Naam n vrlttrs: Gslacht: M V E-mailadrs: Mbil (vrplicht t.b.v. inspcti): KVK Nummr:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL OP KOT! Initiatif van d dinstn uisvsting van asslt, C Luvn-Limburg, ogschool PXL IOD 4 5 10 12 13 14 15 16 18 Wannr ga j op zok? Waar mot j op lttn bij ht hurn van n kot Kwalitits- n vilighidsnormn Plichtn

Nadere informatie

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD

De Ormeling III. Verkoop 4 bouwkavels DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD D Ormling III Vrkoop 4 bouwkavls DE ORMELING III, NEDERHEMERT-NOORD Voorwoord VOORWOORD Mt groot gnogn schrijf ik dit voorwoord in dz brochur. Ht is namlijk voor ht dorp Ndrhmrt n blangrijk momnt dat r

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Vrgodingnovrzicht Bottn, spirn n gwrichtn Gnsmiddln uit d basisvrzkring 9 Bwgzorg 4 Orthopdisch gnskund 4 Ergothrapi 4 Pdicurzorg bij ruma of diabts 4 Votzorg voor vrzkrdn mt diabts 4 Buitnland Bst Doctors

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat ANVR Informati 2007 Alls wat j mot wtn als j op ris gaat ANVR-informati 2007 1 Waarom n ris bokn bij ANVR? Inhoudsopgav Waarom n ris bokn bij ANVR? 3 Stichting Garantifonds Risgldn 12 Stichting Calamititnfonds

Nadere informatie

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, KHLim, Hogeschool PXL

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, KHLim, Hogeschool PXL OP KOT! Initiatif van d dinstn uisvsting van asslt, KLim, ogschool PXL IOD 4 5 10 12 13 14 15 16 18 Wannr ga j op zok? Waar mot j op lttn bij ht hurn van n kot Kwalitits- n vilighidsnormn Plichtn van d

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie