Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering"

Transcriptie

1 Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in. Lt op: Bij dit formulir hoort ook n gzondhidsvrklaring. Vrgt nit om dz m t sturn! Als u gn gzondhidsvrklaring hft, dan kunt u dz opvragn bij uw financil advisur. Invulln van d vragn Ht is rg blangrijk dat u all vragn juist n volldig bantwoordt. Als u voor ht bantwoordn van d vragn mr ruimt nodig hft, dan kunt u n apart bijlag tovogn. Gf wl duidlijk aan op wlk vragn d bijlag van topassing is. In n aantal gvalln kan r om aanvullnd ggvns wordn gvraagd (bijvoorbld financiël ggvns). Wijzigingn Als uw situati vrandrt na ht invulln van dit formulir, maar voordat d vrzkring tot stand komt, dan mot u dz wijzigingn dirct aan ons doorgvn. Dfinitiv accptati blijkt uit n polis of dfinitiv dkkingsbvstiging. Btrft Niuw vrzkring Wijziging bstaand vrzkring Offrtnummr Polisnummr Ggvns financil advisur Naam kantoor Tussnprsoonnummr Contactprsoon Tlfoon Fax 2 Ggvns vrzkringnmr Als vrzkringnmr dzlfd prsoon is als vrzkrd, ga dan dirct door naar vraag 3. Naam bdrijf Straat Huisnummr Postcod Woonplaats Tlfoon zaklijk 3 Ggvns vrzkrd Naam Voorlttr(s) Man Vrouw Gboortdatum Burgrsrvicnummr Nationalitit Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk 4 Gwnst dkking Gwnst ingangsdatum U bnt pas vrzkrd als Raal d accptati schriftlijk hft bvstigd. Vrzkrd dagbdrag Als hulpmiddl kunt u d opgav vrzkrd dagbdrag gbruikn, di als bijlag is togvogd. Minimaal t vrzkrn dagbdrag is 50 pr dag. Voor startnd ondrnmrs n mdisch spcialistn in opliding gldt n minimum van 50 pr dag

2 Product Brops-Polis Eign risicotrmijn maand 3 maandn 6 maandn 2 maandn 24 maandn Eindlftijd 55 jaar 57 jaar 60 jaar 62 jaar 65 jaar 66 jaar 67 jaar Indxati Glijkblijvnd Stijgnd CBS-indx Klimmnd CBS-indx Contractduur Eén jaar 2 Dri jaar (3% korting) Stafflkortingsrgling (alln voor mdisch spcialistn) N Ja, naam ziknhuis 5 Prmibtaling Prmibtaling pr Jaar Halfjaar (3% toslag) Kwartaal (5% toslag) Maand (6% toslag) Prmibtaling via Accptgiro Automatisch incasso (vrplicht bij maandbtaling) 3 Tussnprsoonincasso IBAN (rkningnummr) (Ht opggvn IBAN mot op naam staan van d vrzkringnmr. Raal Schadvrzkringn N.V. is nit aanspraklijk voor vntul nadlig fiscal gvolgn, als dit nit ht gval is) 6 Brop n bdrijf vrzkrd a Wat is uw functi/brop b c Wbsit bdrijf/wrkgvr Waaruit bstaan uw daglijks bropswrkzaamhdn d Wannr bnt u mt uw brop/ign ondrnming gstart Uitofning brop Zlfstandig Combinati loondinst/zlfstandig, namlijk Loondinst % Zlfstandig % f Wlk rchtsvorm hft uw bdrijf Enmanszaak N.V. B.V. Maatschap V.O.F. Andrs, namlijk g Inschrijfnummr Kamr van Koophandl Stuur n kopi van ht inschrijfbwijs m. h Hft u mdwrkrs in dinst Ja, namlijk N i Hovl wkn wrkt u gmiddld pr jaar wkn j Hovl urn wrkt u gmiddld pr wk uur k Op wlk dagn wordt normalitr gwrkt Maandag Dinsdag Wonsdag Dondrdag Vrijdag Zatrdag Zondag l Zijn r pikpriodn in ht wrk Ja N m Hovl kilomtr rist u pr jaar voor uw brop km n Wrkt u bropshalv in ht buitnland Ja N In wlk landn komt u o p Hovl kr pr jaar rist u naar ht buitnland Wat is ht maximum aantal aanngslotn dagn in ht buitnland dagn q Hft u n nvnbrop Ja N Standaard ign risicotrmijn voor wrknmrs. 2 Standaard contractduur voor wrknmrs. 3 Hirvoor ht bijgvogd machtigingsformulir gbruikn.

3 7 Opliding n rvaring vrzkrd Wlk (brops-)oplidingn hft u gnotn Opliding Priod waarin opliding gvolgd Diploma bhaald Ja Ja Ja N N N Wlk andr bropn hft u uitgofnd 8 Inkomn vrzkrd n Bnt u zlfstandig ondrnmr of maat in n maatschap? Vult u hirondr dan ovr d afglopn dri kalndrjarn uw aandl in d winst uit ondrnming in d zin van d Wt inkomnstnblasting xclusif bijzondr batn n lastn in. n Bnt u DGA? Vult u hirondr dan ovr d afglopn dri kalndrjarn d winst van d BV s in d zin van d Wt op d vnnootschapsblasting in, vrmrdrd mt ht bruto jaarinkomn uit arbid in d zin van d Wt inkomstnblasting xclusif bijzondr batn n lastn. n Bnt u in loondinst of mdisch spcialist in opliding? Vult u hirondr dan ovr d afglopn dri kalndrjarn uw bruto jaarinkomn uit arbid in d zin van d Wt inkomstnblasting in. n Bnt u startnd ondrnmr? Als nog gn jaarcijfrs bschikbaar zijn, dan vindt vaststlling van ht inkomn voor d komnd dri jarn plaats op basis van n ondrnmrsplan of n prognos van n accountant of bankinstlling. En startnd ondrnmr is imand di op ht momnt van ht aangaan van d vrzkringsovrnkomst nog gn dri jaar als zlfstandig ondrnmr is ingschrvn in ht handlsrgistr. Jaar Jaar Jaar Vrwacht u komnd dri jaar grot wijzigingn in uw inkomn Ja N 9 Aanvullnd vragn vrzkrd Wlk hobby s hft u Wlk sportn bofnt u Amatur Profssionl Bnt u nu bij n andr maatschappij(n) vrzkrd tgn d gvolgn van arbidsongschikthid Ja N Amatur Amatur Amatur Profssionl Profssionl Profssionl Zo ja, bij wlk maatschappij(n) Wat is d vrvaldatum Wordt d vrzkring daar voortgzt Ja N Wat is ht totaal vrzkrd bdrag Vraagt u nu of op kort trmijn ook rgns andrs n vrzkring tgn d gvolgn van arbidsongschikthid aan Ja N Zo ja, waar Wat is ht totaal vrzkrd bdrag Ontvangt u op dit momnt n uitkring wgns zikt, ongval of arbidsongschikthid Ja N Zo ja, van wlk maatschappij(n) n/of uitkringsinstanti Vanaf wannr ontvangt u dz uitkring Hft u ooit n uitkring ontvangn wgns zikt, ongval of arbidsongschikthid Ja N Zo ja, van wlk maatschappij(n) n/of uitkringsinstanti Ovr wlk priod(s) hft u n uitkring ontvangn

4 Is u wl ns n uitkring wgns zikt, ongval of arbidsongschikthid gwigrd Ja N Zo ja, van wlk maatschappij(n) n/of uitkringsinstanti Hirnaast graag aangvn wannr n d rdn van wigring Wrd aan u ooit n vrzkring van wlk aard dan ook gwigrd of opgzgd of hft u zlf n vrzkring opgzgd na n mddling van d maatschappij dat u nit aan uw mddlingsplicht had voldaan Ja N Zo ja, wat voor soort vrzkring n wat was d rdn Hft u ooit zlf n aanvraag voor n arbidsongschikthidsvrzkring ingtrokkn Ja N Wrd ooit aan u n vrzkring van wlk aard dan ook voorgstld mt bprknd bpalingn of n prmivrhoging Ja N Zo ja, wat voor soort vrzkring n wat was d rdn 0 Ovrbruggingsrgling Ht kan zijn dat u dz arbidsongschikthidsvrzkring vl rdr aanvraagt, dan dat dz vrzkring mot ingaan. Bijvoorbld omdat u nog n andr arbidsongschikthidsvrzkring mot opzggn of pas latr mt uw ign bdrijf start. Voor dz situati hft Raal d ovrbruggingsrgling. En arbidsongschikthidsvrzkring bidt dkking voor arbidsongschikthid di is ontstaan na d ingangsdatum van d vrzkring. Als Raal ruim voor dz ingangsdatum aan u mdlt dat d vrzkring akkoord is, dan bstaat d kans dat u in d priod tussn d datum van ht akkoord van Raal n d ingangsdatum van d vrzkring, arbidsongschikt wordt. Di arbidsongschikthid valt dan nit ondr d dkking van d arbidsongschikthidsvrzkring. Mt d ovrbruggingsrgling kunt u zich ook vrzkrn voor arbidsongschikthid di in dz priod ontstaat. Aan d ovrbruggingsrgling zijn wl spcial voorwaardn vrbondn. Uw financil advisur kan u hirovr mr vrtlln. Daarnaast dint u xtra t btaln voor d ovrbruggingsrgling. Raal vraagt voor d ovrbruggingsrgling n bpaald prcntag van d jaarprmi, afhanklijk van d lngt van d ovrbruggingspriod. Raal boordlt of n ondr wlk voorwaardn u gbruik kunt makn van d ovrbruggingsrgling. Wilt u gbruik makn van d ovrbruggingsrgling Ja N Algmn slotvragn Ondrstaand vragn t bantwoordn door vrzkrd n vrzkringnmr. Vrzkrd Vrzkringnmr Bnt u, of n andr blanghbbnd bij dz vrzkring, in d laatst acht jaar, als vrdacht of tr uitvoring van n opglgd (straf )maatrgl, in aanraking gwst mt politi of justiti in vrband mt: n wdrrchtlijk vrkrgn of t vrkrijgn voordl, zoals difstal, vrduistring, bdrog, oplichting, valshid in gschrift of poging(n) daarto; n wdrrchtlijk bnadling van andrn, zoals vrniling of bschadiging, mishandling, afprsing n afdriging of nig misdrijf gricht tgn d prsoonlijk vrijhid of tgn ht lvn of poging(n) daarto; n ovrtrding van d Wt wapns n muniti, d Opiumwt of d Wt conomisch dlictn Ja N Ja N Zo ja, gf dan hirondr aan om wlk strafbaar fit ht ging, of ht tot n rchtszaak is gkomn, wat ht rsultaat daarvan was n of vntul (straf )maatrgln al tn uitvor zijn glgd. Indin ht nit tot n rchtszaak is gkomn, gf dan aan of r sprak is gwst van n schikking mt ht Opnbaar Ministri, n zo ja, tgn wlk voorwaardn d schikking tot stand kwam. U kunt dz informati dsgwnst vrtrouwlijk aan d dircti zndn. Vrzkrd Vrzkringnmr Zijn r op dit momnt conflictn, gschilln, tuchtrchtlijk of civil gdingn n/of zijn dz op kort trmijn t vrwachtn Ja N Ja N Vrzkrd Vrzkringnmr Hft u in ht kadr van dz aanvraag vrdr nog its t mldn dat voor d accptati van blang kan zijn Ja N Ja N Vrzkrd Vrzkringnmr U sluit uw AOV ovr naar Raal n maakt gbruik van d ovrbruggingsrgling. Stuur dan n kopi van uw laatst vrzkringsovrzicht mt clausuls n clausulbladn van uw huidig maatschappij mt dz aanvraag m.

5 2 Tl-accptati Om ht accptatitrajct snllr n fficiëntr t latn vrlopn hft Raal gkozn voor tl-accptati. Op basis van d antwoordn di u hft ggvn op ht aanvraagformulir n in d gzondhidsvrklaring is ht moglijk dat n mdwrkr van ht tl-tam (mdisch advisur, arbidsdskundig n/of accptant) dz formulirn in n tlfonisch vraaggsprk mt u doornmt. Wannr wilt u ht lifst gbld wordn voor n afspraak Maandagochtnd Maandagmiddag Dinsdagochtnd Wonsdagochtnd Dondrdagochtnd Vrijdagochtnd Dinsdagmiddag Wonsdagmiddag Dondrdagmiddag Vrijdagmiddag Op wlk tlfoonnummr wilt u gbld wordn 3 Communicati In ht vrvolg van ht accptatitrajct zulln wij u één of mrdr krn vrtrouwlijk informati tosturn. Wij vrwachtn van u dan ook wr antwoord trug. Wij gbruikn hirvoor bij voorkur -mail omdat dit voor ons nvoudigr is. Waarschijnlijk gldt dit ook voor u. Onz mailbox is alln toganklijk voor bvogdn di bij uw aanvraag btrokkn zijn. Wij wijzn u r wl op dat onz -mails nit mt ncrypti of op andr wijz bviligd zijn. Wilt u in ht vrvolg van dit accptati trajct via -mail mt ons communicrn Ja N Wat is uw prsoonlijk -mailadrs dat u hirvoor wilt gbruikn Vraag ht uw financil advisur Raal Schadvrzkringn N.V. advisrt u nit bij uw kuz voor n vrzkringsproduct. Voor advis kunt u trcht bij n financil advisur. U blijft zlf vrantwoordlijk voor d door u gmaakt kuz(s). Ht is daarom van blang dat u rglmatig mt uw financil advisur ovrlgt of uw vrzkring nog past bij uw (financiël) situati. Voorlopig dkking Tussn ht momnt van ontvangst van ht aanvraagformulir n ht ingaan van d aangvraagd arbidsongschikthidsvrzkring, is arbidsongschikthid door n ongval voor vrzkrd gdkt, mits hij/zij nit rgns andrs particulir vrzkrd is tgn arbidsongschikthid. Ondr n ongval wordt vrstaan n plotsling van buitn komnd onvrijwillig op ht lichaam van vrzkrd inwrknd gwld, dat rchtstrks n zondr mdwrking van andr oorzakn gnskundig vast t stlln lichamlijk ltsl als gvolg hft. Hirto bhoort vnns vrstikking n vrdrinking. Van d voorlopig dkking zijn uitgslotn all ziktn n nit lichamlijk arbidsongschikthid, n d gvolgn van n chirurgisch ingrijpn dat nit wordt togpast als gvolg van n vrzkrd ongval. D uitkring uit d voorlopig dkking bdraagt maximaal 25 pr dag of, indin lagr, ht bdrag van d bovngnomd vrzkringsaanvraag n krt uit gdurnd d priod van d arbidsongschikthid mt n maximal uitkringsduur van 730 dagn, n n andr ondr aftrk van d gkozn ign risicotrmijn. D voorlopig dkking komt t vrvalln: op ht momnt dat d vrzkringsovrnkomst tot stand is gkomn; 2 maximaal tin dagn na vrznding door Raal van n voorstl tot accptati; 3 op ht momnt dat Raal d bovngnomd vrzkringsaanvraag afwijst of uitstlt. D voorlopig dkking wordt uitsluitnd vrlnd als voldaan is aan ht vrist van onzkrhid als bdold in artikl 7:925 BW, mr spcifik als n voorzovr bij d aanvang van d voorlopig dkking ht risico zich nog nit hft vrwznlijkt, waarbij n wtnschap daaromtrnt bij één dr partijn bij d ovrnkomst buitn bschouwing wordt glatn. D voorlopig dkking wordt vrlnd mt topassing/inachtnming van d algmn voorwaardn di op d aangvraagd vrzkring van topassing zijn. Risicodragr Raal Schadvrzkringn N.V. is d risicodragr van dz vrzkring n statutair gvstigd t Zotrmr aan d Borhaavlaan 3. Raal Schadvrzkringn N.V. is ingschrvn in ht handlsrgistr van d Kamr van Koophandl ondr nummr n in ht rgistr van d AFM ondr vrgunningnummr Topasslijk rcht Op d vrzkring is Ndrlands rcht van topassing. Wat don wij mt uw prsoonlijk ggvns? Als u klant bij ons wordt, rchtstrks of via n advisur, vragn wij om uw prsoonsggvns. Dz ggvns kunnn w gbruikn om: n Ovrnkomstn mt u t sluitn n om di t kunnn uitvorn. n Statistisch ondrzok t don. n T zorgn dat d financiël sctor vilig n intgr blijft. n Fraud t voorkomn n t bstrijdn. n T voldon aan d wt. n D rlati mt u t ondrhoudn n uit t bridn. Raal hoort bij d grop van ondrnmingn van VIVAT Vrzkringn. VIVAT Vrzkringn is binnn dz grop vrantwoordlijk voor d vrwrking van uw prsoonsggvns door haarzlf n haar gropsondrnmingn. Uw schad- n vrzkringsggvns wissln wij uit mt d Stichting Cntraal Informati Systm (CIS). Wilt u mr wtn ovr ho w omgaan mt privacy? Kijk dan op raal.nl voor ons privacy- n cookirglmnt. Vrdr houdn w ons aan d Gdragscod Vrwrking Prsoonsggvns Financiël Instllingn. Dz gdragscod vindt u op vrzkraars.nl. Klachtn n gschilln Intrn klachtnprocdur Klachtn di btrkking hbbn op d totstandkoming n uitvoring van dz vrzkring kunnn wordn gricht aan: n Raal; Tr attnti van d afdling Klachtnsrvic; Antwoordnummr 25; 800 VB Alkmaar; Fax ; Klachtn- n gschillnprocdur KiFiD Wannr na ht doorlopn van d intrn klachtnprocdur ht oordl van d dircti van d vrzkraar voor n blanghbbnd nit bvrdignd is n blanghbbnd n consumnt is in d zin van d rglmntn van ht KiFiD, kan blanghbbnd zich binnn dri maandn na d datum waarop d dircti van d vrzkraar dit standpunt hft ingnomn, wndn tot: n Klachtninstituut Financiël Dinstvrlning ( KiFiD ); n Postbus 93257; n 2509 AG Dn Haag; n Tlfoonnummr: FKLACHT ( ); n Voor mr informati ovr d klachtn- n gschillnprocdur n d daaraan vrbondn kostn wordt vrwzn naar (d wbsit van) ht KiFiD. Bvogd rchtr Als blanghbbnd gn gbruik wil makn van d hirvoor gnomd klachtnbhandlingsmoglijkhdn of wannr d klachtnbhandling of d uitkomst daarvan voor blanghbbnd nit bvrdignd is, kan blanghbbnd ht gschil inhoudlijk voorlggn aan d bvogd rchtr, tnzij r sprak is gwst van n bindnd advis. VIVAT Vrzkringn is n handlsnaam van VIVAT N.V.

6 Vrzkringsvoorwaardn Ondrgtknd(n) vrklaart (vrklarn) rvan op d hoogt t zijn dat op d vrzkring algmn voorwaardn van topassing zijn. Dz liggn tr inzag op ht kantoor van d vrzkraar n wordn op vrzok vóór ht sluitn van d vrzkring togzondn. In lk gval wordn d voorwaardn bij ht afgvn van d polis togzondn. D vrzkring kan door d vrzkringnmr binnn vrtin dagn na ontvangst van d polis schriftlijk wordn opgzgd. Als r al prmi is btaald, dan zulln wij dz aan u trugbtaln. Slotvrklaring D ondrgtkndn vrklarn dat d door of namns hn vrstrkt antwoordn n ggvns bij d aanvraag van dz vrzkring volldig n ovrnkomstig d waarhid zijn. Zij zijn rm bknd dat wannr na ht sluitn van d vrzkring blijkt dat één of mr vragn onjuist of onvolldig zijn bantwoord of dat nit all gvraagd ggvns zijn mgdld, d vrzkraar d gvolgn kan inropn di ht Burgrlijk Wtbok, in ht bijzondr d artikln n van Bok 7 hiraan vrbindt, zoals ht opzggn van d vrzkring, ht wigrn van d uitkring of ht bprkn van d hoogt van d uitkring. ONDERTEKENING Plaats Datum Handtkning vrzkringnmr Plaats Datum Handtkning oudr/voogd als d vrzkringnmr/ vrzkrd mindrjarig is Dit aanvraagformulir kunt u opsturn naar Raal, Postbus 500, 800 AM Alkmaar. Ht indinn van d aanvraag (ingscand) pr -mail vrdint d voorkur. Ht -mailadrs is Faxn is ook moglijk via faxnummr (020) Wat mot u naast dit aanvraagformulir nog mr (digitaal) msturn: n d gzondhidsvrklaring; n uittrksl Kamr van Koophandl (nit van topassing op wrknmrs); n bij startnd ondrnmrs n ondrnmrsplan of n prognos van n accountant of bankinstllingl n sluit u uw huidig arbidsongschikthidsvrzkring ovr naar Raal? Stuur dan bij dz aanvraag n kopi m van uw huidig arbidsongschikthidsvrzkring bij d andr vrzkraar. Dit houdt in: n kopi van ht laatst polisblad (inclusif clausuls n clausulbladn) n d laatst gldnd polisvoorwaardn.

7 Bijlag opgav dagbdrag REAAL UNIM Plus ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Brkning dagbdrag voor zlfstandig ondrnmr of lid van n maatschap Winst uit ondrnming a D gmiddld winst uit ondrnming ovr d afglopn dri jaar conform d aangift IB, xclusif bijzondr batn n lastn. Voor startnd zlfstandig ondrnmrs gldt d bgrot winst uit ondrnming Maximaal t vrzkrn b 80% Maximaal t vrzkrn inkomn c a x b Dagbdrag tussnrsultaat d c / 365 Dagbdrag ldrs vrzkrd n (vraag 4) T vrzkrn dagbdrag UNIM f d - 2 Brkning dagbdrag voor DGA Rsultaat van d BV a Ht gmiddld rsultaat van d BV ovr d afglopn dri jaar conform d jaarrkning van d BV, xclusif bijzondr batn n lastn Jaarsalaris b Ht vast bruto jaarsalaris T vrzkrn inkomn c a + b Maximaal t vrzkrn d 80% Maximaal t vrzkrn inkomn c x d Dagbdrag tussnrsultaat f / 365 Dagbdrag ldrs vrzkrd g n (vraag 4) T vrzkrn dagbdrag UNIM h f - g 3 Brkning dagbdrag bij in loondinst of mdisch spcialist in opliding Bruto jaarsalaris a Ht vast bruto jaarsalaris (inclusif drtind maand n vakantigld) Maximaal t vrzkrn b 80% Lt op! Bij mdisch spcialist in opliding 00% Maximaal t vrzkrn inkomn c a x b Wttlijk minimumloon d Factor 70% Aftrk WIA f d x g c - f Dagbdrag tussnrsultaat h 6 g / 365 Dagbdrag ldrs vrzkrd i n (vraag 4) T vrzkrn dagbdrag UNIM j h - i 4 Dagbdrag ldrs vrzkrd Arbidsongschikthidsvrzkring k 6 Bij jaarrnt / 365 Woonlastn AOV l 6 Bij jaarrnt / 365 Andrs, namlijk m 6 Bij jaarrnt / 365 Rsultaat n 6 k + l + m Minimum vrzkrd dagbdrag is 50. Voor startnd zlfstandig ondrnmr n mdisch spcialistn in opliding gldt n minimum van 50 pr dag.

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Totaalpakket voor Ondernemers

Aanvraagformulier Totaalpakket voor Ondernemers Aanvraagfrmulir Ttaalpakkt vr Ondrnmrs Assurantitussnprsn: Niuw vrzkring Wijziging vrzkring - Plisnummr: 1. Aanvragr Naam n vrlttrs: Gslacht: M V E-mailadrs: Mbil (vrplicht t.b.v. inspcti): KVK Nummr:

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL OP KOT! Initiatif van d dinstn uisvsting van asslt, C Luvn-Limburg, ogschool PXL IOD 4 5 10 12 13 14 15 16 18 Wannr ga j op zok? Waar mot j op lttn bij ht hurn van n kot Kwalitits- n vilighidsnormn Plichtn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Vrgodingnovrzicht Bottn, spirn n gwrichtn Gnsmiddln uit d basisvrzkring 9 Bwgzorg 4 Orthopdisch gnskund 4 Ergothrapi 4 Pdicurzorg bij ruma of diabts 4 Votzorg voor vrzkrdn mt diabts 4 Buitnland Bst Doctors

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat

ANVR Informatie 2007. Alles wat je moet weten als je op reis gaat ANVR Informati 2007 Alls wat j mot wtn als j op ris gaat ANVR-informati 2007 1 Waarom n ris bokn bij ANVR? Inhoudsopgav Waarom n ris bokn bij ANVR? 3 Stichting Garantifonds Risgldn 12 Stichting Calamititnfonds

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, KHLim, Hogeschool PXL

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, KHLim, Hogeschool PXL OP KOT! Initiatif van d dinstn uisvsting van asslt, KLim, ogschool PXL IOD 4 5 10 12 13 14 15 16 18 Wannr ga j op zok? Waar mot j op lttn bij ht hurn van n kot Kwalitits- n vilighidsnormn Plichtn van d

Nadere informatie