Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens"

Transcriptie

1 Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang van ons projct BAVIRO. W zijn r (bijna) klaar voor! W bginnn mt t mldn dat d bouw van d installati BAVIRO voorspodig vrloopt. D wrkzaamhdn liggn zlfs its voor op ht schma! Ht hoogspanningsgdlt is ghl klaar n ook d buitnzijd van ht gbouw hft zijn dfinitiv vorm gkrgn. Binnn wordn op dit momnt all ondrdln van d installati uitgbrid gtst tijdns d zognaamd 'koud start'. Hirbij wordt gkkn of alls volgns ontwrp is gbouwd n aangslotn. Op d bouw van ht wgbruggbouw n ht laatst dl van d asopslag na, is d ruwbouw grd. Binnn n buitn wordt nog hard gwrkt aan d afwrking van d gbouwn. Bgin dcmbr is mt bhulp van tijdlijk vrwarming d vuurvast bmtsling van d ovns uitghard. Hirbij is ook voor ht rst nig stoom gproducrd. D stoom was nodig om ovrvrhitting van d wandn, di bstaan uit staln buizn, t voorkomn. Na ht uithardn zijn d bid boilrs 'uitgkookt' om vrontrinigingn zoals vt t vrwijdrn. Stoomblazn Bgin januari 2011 zulln d ovns op bdrijfsdruk n tmpratuur gbracht gaan wordn m.b.v. d rgulir opstartbrandrs. Hirna zal r gstart wordn mt ht uitblazn van d ktls. Dit is noodzaklijk om d kwalitit van d stoom op ord t brngn, zodat dz latr gn schad zal vroorzakn aan d ovrig installationdrdln, zoals rglklppn n d schopn van d turbin. Tijdns dit blazn zal n grot stoompluim zichtbaar zijn in d omgving. Hlaas producrt ht uitblazn nogal wat lawaai, ondanks dat r n gluiddmpr is gïnstallrd. Om d ovrlast naar d omwonndn zovl moglijk t bprkn zal r maximaal 2x pr dag gdurnd 15 minutn stoom afgblazn wordn n ook alln op maandag t/m zatrdag tussn uur n uur. Ht stoomblazn zal gaan bginnn op wonsdag 5 januari n zal tot ind fbruari 2011 durn. Dirct omwonndn zulln w via mail op d hoogt houdn van d voortgang. Voorbld van stoomblazn op d installati in Parijs Aanvor van afval n grondstoffn. Op 10 januari zal ht rst afval voor BAVIRO wordn aangvord. Dit gaat mt containrvrachtwagns di n zo groot moglijk volum afval mnmn. D rijrout di wij onz lvrancirs oplggn loopt via afrit 20 Borchwrf, via d Wstlijk Havndijk naar d Potndrf. Ht is nit d bdoling dat d rout via d Noordstraat of ovr d Jan Vrmrlaan gaat. SITA REnrgy wijst haar transporturs daarop. Mocht u chtr toch afvaltransport bstmd voor SITA tgnkomn op d voor dit transport vrbodn stukkn van dz wgn, informrt u ons dan. Wij zulln dan mt d transportur contact opnmn om hrhaling t voorkomn. Er wordt bgonnn mt n aanvor van 300 ton afval pr dag door ongvr 12 tot 14 vrachtwagns. Uitindlijk zal dit groin naar 1200 ton pr dag mt 50 tot 60 vrachtwagns. D wgbruggn op onz locati zijn in princip tussn 07:00 n 17:00 opngstld. Bhalv d circa 6 vrachtwagns pr uur di afval komn brngn, komn r nog 2 á 3 vrachtwagns pr dag om hulpstoffn t brngn n rstproductn af t vorn. En n andr is ovrnkomstig d vrwachtingn n d brkningn di w dstijds gmaakt hbbn. Erst vuur Op wonsdag 19 januari is ht rst vuur op afval in lijn 1 gpland. Vanaf dat momnt zal lijn 1 in zijn ghl, dat btknt zowl ovn als rookgasriniging, in bdrijf zijn. Zodra dz lijn stabil draait zal ook d 2 lijn wordn

2 Nummr 7 Pagina 2 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal opgstart n mt afval wordn gvod. Naar vrwachting is dat 1 à 2 wkn na d start van d 1 lijn. D turbin voor d opwkking van lktricitit zal latr in bdrijf wordn gnomn. Naar vrwachting zal dat in d twd hlft van fbruari zijn. Vanaf dat momnt zal BAVIRO dan ook cht lktricitit aan ht nt gaan lvrn. Hiwrk n bouwktn In d 1 n 2 wk van januari zal r nog wat hiwrk n dat is dan tvns ht laatst hiwrk, motn wordn vrricht. Ht btrft hir ht makn van d fundati voor d niuw wgbruggn. Dz wgbruggn wordn gplaatst tussn d tw gron bouwktn di nu nog op ht trrin staan. Ht hiwrk bstaat uit ht slaan van 30 paln n zal ovrdag wordn uitgvord. D aanvang van dz wrkzaamhdn is gpland vanaf wonsdag 5 januari n ht hin zal plaatsvindn op 7 n 10 januari. D bstaand bouwktn zulln ovrigns bgin fbruari wordn afgbrokn om ruimt t makn voor d niuw vrachtwagn-ingang. Omdat r tijdns d opstartfas n d aansluitnd priod toch nog prsonl van d aannmrs aanwzig zal zijn, is bslotn om aan d ovrkant, waar nu n parkrplaats is, n niuw, tijdlijk huisvsting voor d aannmrs t makn. Vrgunningszakn Zoals bknd, hft SITA n rvisivrgunningsaanvraag gdaan mt ht vrzok ht afval dat nu nog in d oud ovns wordt vrwrkt, ook t gaan vrbrandn in d niuw installati. Dit om vrvolgns d oud installati t kunnn sluitn n afbrkn. D vrgunning is door d Provinci vrlnd op 24 sptmbr Op 30 juni 2011 zal ht laatst afval in d oud installati wordn vrwrkt. Vrdr zijn n Watrwtvrgunning, nodig voor ht lozn van schoon rgnwatr op opprvlaktwatr n n Natuurbschrmingswtvrgunning vrlnd. SITA REnrgy hft ook n vrgunning ontvangn van d Ndrlands Emissiautoritit inzak d uitstoot van NOx (stikstofoxidn). Blangrijk is ook om m t dln dat d niuw BAVIRO installati is aangwzn als n zognomd R1-installati. En Enrgi uit Afvalcntral zoals BAVIRO, krijgt dz classificati als r naar d laatst stand van d tchnik voldond nrgtisch rndmnt wordt bhaald bij ht vrbrandn van afvalstoffn. D isn di hiraan in Ndrland wordn gstld zijn rg hoog in vrglijking mt d rst van Europa. BAVIRO is samn mt nog n paar andr Enrgi uit Afvalcntrals in Ndrland door d ovrhid aangwzn als R1-installati. En R1 classificati btknt dat BAVIRO dus n maximal inspanning lvrt om zovl moglijk nrgi uit afval nuttig to topassn. Naast ht lvrn van lktricitit aan ht nt n warmt aan ht nabijglgn kassncomplx van Damsigt, is SITA ook actif btrokkn bij d warmtlvring aan d wijk Stadsovrs in Roosndaal. Via ht zoghtn Smart Climat Grid zal BAVIRO dan ook warmt, afkomstig uit afval, aan woningn, instllingn n bdrijvn gaan lvrn. Niuwjaarswns Prsonl, bouwtam n managmnttam van SITA REnrgy maakt graag van d glgnhid gbruik om idrn n god, voorspodig n vooral gzond 2011 to t wnsn. Mt vrindlijk grot, Jan van dr Mr Dirctur SITA REnrgy Roosndaal B.V. Projct dirctur BAVIRO Uitgbrid informati vindt u Contactggvns Voor vragn opmrkingn n andr informati kunt u contact opnmn mt SITA REnrgy. Pr mail via of pr tlfoon via Voor acut klachtn is dit nummr dag n nacht brikbaar. Luchtfoto dcmbr (gnomn tijdns rst opwarming lijn 2)

3 Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang van ons projct BAVIRO. W zijn r (bijna) klaar voor! W bginnn mt t mldn dat d bouw van d installati BAVIRO voorspodig vrloopt. D wrkzaamhdn liggn zlfs its voor op ht schma! Ht hoogspanningsgdlt is ghl klaar n ook d buitnzijd van ht gbouw hft zijn dfinitiv vorm gkrgn. Binnn wordn op dit momnt all ondrdln van d installati uitgbrid gtst tijdns d zognaamd 'koud start'. Hirbij wordt gkkn of alls volgns ontwrp is gbouwd n aangslotn. Op d bouw van ht wgbruggbouw n ht laatst dl van d asopslag na, is d ruwbouw grd. Binnn n buitn wordt nog hard gwrkt aan d afwrking van d gbouwn. Bgin dcmbr is mt bhulp van tijdlijk vrwarming d vuurvast bmtsling van d ovns uitghard. Hirbij is ook voor ht rst nig stoom gproducrd. D stoom was nodig om ovrvrhitting van d wandn, di bstaan uit staln buizn, t voorkomn. Na ht uithardn zijn d bid boilrs 'uitgkookt' om vrontrinigingn zoals vt t vrwijdrn. Stoomblazn Bgin januari 2011 zulln d ovns op bdrijfsdruk n tmpratuur gbracht gaan wordn m.b.v. d rgulir opstartbrandrs. Hirna zal r gstart wordn mt ht uitblazn van d ktls. Dit is noodzaklijk om d kwalitit van d stoom op ord t brngn, zodat dz latr gn schad zal vroorzakn aan d ovrig installationdrdln, zoals rglklppn n d schopn van d turbin. Tijdns dit blazn zal n grot stoompluim zichtbaar zijn in d omgving. Hlaas producrt ht uitblazn nogal wat lawaai, ondanks dat r n gluiddmpr is gïnstallrd. Om d ovrlast naar d omwonndn zovl moglijk t bprkn zal r maximaal 2x pr dag gdurnd 15 minutn stoom afgblazn wordn n ook alln op maandag t/m zatrdag tussn uur n uur. Ht stoomblazn zal gaan bginnn op wonsdag 5 januari n zal tot ind fbruari 2011 durn. Dirct omwonndn zulln w via mail op d hoogt houdn van d voortgang. Voorbld van stoomblazn op d installati in Parijs Aanvor van afval n grondstoffn. Op 10 januari zal ht rst afval voor BAVIRO wordn aangvord. Dit gaat mt containrvrachtwagns di n zo groot moglijk volum afval mnmn. D rijrout di wij onz lvrancirs oplggn loopt via afrit 20 Borchwrf, via d Wstlijk Havndijk naar d Potndrf. Ht is nit d bdoling dat d rout via d Noordstraat of ovr d Jan Vrmrlaan gaat. SITA REnrgy wijst haar transporturs daarop. Mocht u chtr toch afvaltransport bstmd voor SITA tgnkomn op d voor dit transport vrbodn stukkn van dz wgn, informrt u ons dan. Wij zulln dan mt d transportur contact opnmn om hrhaling t voorkomn. Er wordt bgonnn mt n aanvor van 300 ton afval pr dag door ongvr 12 tot 14 vrachtwagns. Uitindlijk zal dit groin naar 1200 ton pr dag mt 50 tot 60 vrachtwagns. D wgbruggn op onz locati zijn in princip tussn 07:00 n 17:00 opngstld. Bhalv d circa 6 vrachtwagns pr uur di afval komn brngn, komn r nog 2 á 3 vrachtwagns pr dag om hulpstoffn t brngn n rstproductn af t vorn. En n andr is ovrnkomstig d vrwachtingn n d brkningn di w dstijds gmaakt hbbn. Erst vuur Op wonsdag 19 januari is ht rst vuur op afval in lijn 1 gpland. Vanaf dat momnt zal lijn 1 in zijn ghl, dat btknt zowl ovn als rookgasriniging, in bdrijf zijn. Zodra dz lijn stabil draait zal ook d 2 lijn wordn

4 Nummr 7 Pagina 2 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal opgstart n mt afval wordn gvod. Naar vrwachting is dat 1 à 2 wkn na d start van d 1 lijn. D turbin voor d opwkking van lktricitit zal latr in bdrijf wordn gnomn. Naar vrwachting zal dat in d twd hlft van fbruari zijn. Vanaf dat momnt zal BAVIRO dan ook cht lktricitit aan ht nt gaan lvrn. Hiwrk n bouwktn In d 1 n 2 wk van januari zal r nog wat hiwrk n dat is dan tvns ht laatst hiwrk, motn wordn vrricht. Ht btrft hir ht makn van d fundati voor d niuw wgbruggn. Dz wgbruggn wordn gplaatst tussn d tw gron bouwktn di nu nog op ht trrin staan. Ht hiwrk bstaat uit ht slaan van 30 paln n zal ovrdag wordn uitgvord. D aanvang van dz wrkzaamhdn is gpland vanaf wonsdag 5 januari n ht hin zal plaatsvindn op 7 n 10 januari. D bstaand bouwktn zulln ovrigns bgin fbruari wordn afgbrokn om ruimt t makn voor d niuw vrachtwagn-ingang. Omdat r tijdns d opstartfas n d aansluitnd priod toch nog prsonl van d aannmrs aanwzig zal zijn, is bslotn om aan d ovrkant, waar nu n parkrplaats is, n niuw, tijdlijk huisvsting voor d aannmrs t makn. Vrgunningszakn Zoals bknd, hft SITA n rvisivrgunningsaanvraag gdaan mt ht vrzok ht afval dat nu nog in d oud ovns wordt vrwrkt, ook t gaan vrbrandn in d niuw installati. Dit om vrvolgns d oud installati t kunnn sluitn n afbrkn. D vrgunning is door d Provinci vrlnd op 24 sptmbr Op 30 juni 2011 zal ht laatst afval in d oud installati wordn vrwrkt. Vrdr zijn n Watrwtvrgunning, nodig voor ht lozn van schoon rgnwatr op opprvlaktwatr n n Natuurbschrmingswtvrgunning vrlnd. SITA REnrgy hft ook n vrgunning ontvangn van d Ndrlands Emissiautoritit inzak d uitstoot van NOx (stikstofoxidn). Blangrijk is ook om m t dln dat d niuw BAVIRO installati is aangwzn als n zognomd R1-installati. En Enrgi uit Afvalcntral zoals BAVIRO, krijgt dz classificati als r naar d laatst stand van d tchnik voldond nrgtisch rndmnt wordt bhaald bij ht vrbrandn van afvalstoffn. D isn di hiraan in Ndrland wordn gstld zijn rg hoog in vrglijking mt d rst van Europa. BAVIRO is samn mt nog n paar andr Enrgi uit Afvalcntrals in Ndrland door d ovrhid aangwzn als R1-installati. En R1 classificati btknt dat BAVIRO dus n maximal inspanning lvrt om zovl moglijk nrgi uit afval nuttig to topassn. Naast ht lvrn van lktricitit aan ht nt n warmt aan ht nabijglgn kassncomplx van Damsigt, is SITA ook actif btrokkn bij d warmtlvring aan d wijk Stadsovrs in Roosndaal. Via ht zoghtn Smart Climat Grid zal BAVIRO dan ook warmt, afkomstig uit afval, aan woningn, instllingn n bdrijvn gaan lvrn. Niuwjaarswns Prsonl, bouwtam n managmnttam van SITA REnrgy maakt graag van d glgnhid gbruik om idrn n god, voorspodig n vooral gzond 2011 to t wnsn. Mt vrindlijk grot, Jan van dr Mr Dirctur SITA REnrgy Roosndaal B.V. Projct dirctur BAVIRO Uitgbrid informati vindt u Contactggvns Voor vragn opmrkingn n andr informati kunt u contact opnmn mt SITA REnrgy. Pr mail via of pr tlfoon via Voor acut klachtn is dit nummr dag n nacht brikbaar. Luchtfoto dcmbr (gnomn tijdns rst opwarming lijn 2)

5 Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang van ons projct BAVIRO. W zijn r (bijna) klaar voor! W bginnn mt t mldn dat d bouw van d installati BAVIRO voorspodig vrloopt. D wrkzaamhdn liggn zlfs its voor op ht schma! Ht hoogspanningsgdlt is ghl klaar n ook d buitnzijd van ht gbouw hft zijn dfinitiv vorm gkrgn. Binnn wordn op dit momnt all ondrdln van d installati uitgbrid gtst tijdns d zognaamd 'koud start'. Hirbij wordt gkkn of alls volgns ontwrp is gbouwd n aangslotn. Op d bouw van ht wgbruggbouw n ht laatst dl van d asopslag na, is d ruwbouw grd. Binnn n buitn wordt nog hard gwrkt aan d afwrking van d gbouwn. Bgin dcmbr is mt bhulp van tijdlijk vrwarming d vuurvast bmtsling van d ovns uitghard. Hirbij is ook voor ht rst nig stoom gproducrd. D stoom was nodig om ovrvrhitting van d wandn, di bstaan uit staln buizn, t voorkomn. Na ht uithardn zijn d bid boilrs 'uitgkookt' om vrontrinigingn zoals vt t vrwijdrn. Stoomblazn Bgin januari 2011 zulln d ovns op bdrijfsdruk n tmpratuur gbracht gaan wordn m.b.v. d rgulir opstartbrandrs. Hirna zal r gstart wordn mt ht uitblazn van d ktls. Dit is noodzaklijk om d kwalitit van d stoom op ord t brngn, zodat dz latr gn schad zal vroorzakn aan d ovrig installationdrdln, zoals rglklppn n d schopn van d turbin. Tijdns dit blazn zal n grot stoompluim zichtbaar zijn in d omgving. Hlaas producrt ht uitblazn nogal wat lawaai, ondanks dat r n gluiddmpr is gïnstallrd. Om d ovrlast naar d omwonndn zovl moglijk t bprkn zal r maximaal 2x pr dag gdurnd 15 minutn stoom afgblazn wordn n ook alln op maandag t/m zatrdag tussn uur n uur. Ht stoomblazn zal gaan bginnn op wonsdag 5 januari n zal tot ind fbruari 2011 durn. Dirct omwonndn zulln w via mail op d hoogt houdn van d voortgang. Voorbld van stoomblazn op d installati in Parijs Aanvor van afval n grondstoffn. Op 10 januari zal ht rst afval voor BAVIRO wordn aangvord. Dit gaat mt containrvrachtwagns di n zo groot moglijk volum afval mnmn. D rijrout di wij onz lvrancirs oplggn loopt via afrit 20 Borchwrf, via d Wstlijk Havndijk naar d Potndrf. Ht is nit d bdoling dat d rout via d Noordstraat of ovr d Jan Vrmrlaan gaat. SITA REnrgy wijst haar transporturs daarop. Mocht u chtr toch afvaltransport bstmd voor SITA tgnkomn op d voor dit transport vrbodn stukkn van dz wgn, informrt u ons dan. Wij zulln dan mt d transportur contact opnmn om hrhaling t voorkomn. Er wordt bgonnn mt n aanvor van 300 ton afval pr dag door ongvr 12 tot 14 vrachtwagns. Uitindlijk zal dit groin naar 1200 ton pr dag mt 50 tot 60 vrachtwagns. D wgbruggn op onz locati zijn in princip tussn 07:00 n 17:00 opngstld. Bhalv d circa 6 vrachtwagns pr uur di afval komn brngn, komn r nog 2 á 3 vrachtwagns pr dag om hulpstoffn t brngn n rstproductn af t vorn. En n andr is ovrnkomstig d vrwachtingn n d brkningn di w dstijds gmaakt hbbn. Erst vuur Op wonsdag 19 januari is ht rst vuur op afval in lijn 1 gpland. Vanaf dat momnt zal lijn 1 in zijn ghl, dat btknt zowl ovn als rookgasriniging, in bdrijf zijn. Zodra dz lijn stabil draait zal ook d 2 lijn wordn

6 Nummr 7 Pagina 2 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal opgstart n mt afval wordn gvod. Naar vrwachting is dat 1 à 2 wkn na d start van d 1 lijn. D turbin voor d opwkking van lktricitit zal latr in bdrijf wordn gnomn. Naar vrwachting zal dat in d twd hlft van fbruari zijn. Vanaf dat momnt zal BAVIRO dan ook cht lktricitit aan ht nt gaan lvrn. Hiwrk n bouwktn In d 1 n 2 wk van januari zal r nog wat hiwrk n dat is dan tvns ht laatst hiwrk, motn wordn vrricht. Ht btrft hir ht makn van d fundati voor d niuw wgbruggn. Dz wgbruggn wordn gplaatst tussn d tw gron bouwktn di nu nog op ht trrin staan. Ht hiwrk bstaat uit ht slaan van 30 paln n zal ovrdag wordn uitgvord. D aanvang van dz wrkzaamhdn is gpland vanaf wonsdag 5 januari n ht hin zal plaatsvindn op 7 n 10 januari. D bstaand bouwktn zulln ovrigns bgin fbruari wordn afgbrokn om ruimt t makn voor d niuw vrachtwagn-ingang. Omdat r tijdns d opstartfas n d aansluitnd priod toch nog prsonl van d aannmrs aanwzig zal zijn, is bslotn om aan d ovrkant, waar nu n parkrplaats is, n niuw, tijdlijk huisvsting voor d aannmrs t makn. Vrgunningszakn Zoals bknd, hft SITA n rvisivrgunningsaanvraag gdaan mt ht vrzok ht afval dat nu nog in d oud ovns wordt vrwrkt, ook t gaan vrbrandn in d niuw installati. Dit om vrvolgns d oud installati t kunnn sluitn n afbrkn. D vrgunning is door d Provinci vrlnd op 24 sptmbr Op 30 juni 2011 zal ht laatst afval in d oud installati wordn vrwrkt. Vrdr zijn n Watrwtvrgunning, nodig voor ht lozn van schoon rgnwatr op opprvlaktwatr n n Natuurbschrmingswtvrgunning vrlnd. SITA REnrgy hft ook n vrgunning ontvangn van d Ndrlands Emissiautoritit inzak d uitstoot van NOx (stikstofoxidn). Blangrijk is ook om m t dln dat d niuw BAVIRO installati is aangwzn als n zognomd R1-installati. En Enrgi uit Afvalcntral zoals BAVIRO, krijgt dz classificati als r naar d laatst stand van d tchnik voldond nrgtisch rndmnt wordt bhaald bij ht vrbrandn van afvalstoffn. D isn di hiraan in Ndrland wordn gstld zijn rg hoog in vrglijking mt d rst van Europa. BAVIRO is samn mt nog n paar andr Enrgi uit Afvalcntrals in Ndrland door d ovrhid aangwzn als R1-installati. En R1 classificati btknt dat BAVIRO dus n maximal inspanning lvrt om zovl moglijk nrgi uit afval nuttig to topassn. Naast ht lvrn van lktricitit aan ht nt n warmt aan ht nabijglgn kassncomplx van Damsigt, is SITA ook actif btrokkn bij d warmtlvring aan d wijk Stadsovrs in Roosndaal. Via ht zoghtn Smart Climat Grid zal BAVIRO dan ook warmt, afkomstig uit afval, aan woningn, instllingn n bdrijvn gaan lvrn. Niuwjaarswns Prsonl, bouwtam n managmnttam van SITA REnrgy maakt graag van d glgnhid gbruik om idrn n god, voorspodig n vooral gzond 2011 to t wnsn. Mt vrindlijk grot, Jan van dr Mr Dirctur SITA REnrgy Roosndaal B.V. Projct dirctur BAVIRO Uitgbrid informati vindt u Contactggvns Voor vragn opmrkingn n andr informati kunt u contact opnmn mt SITA REnrgy. Pr mail via of pr tlfoon via Voor acut klachtn is dit nummr dag n nacht brikbaar. Luchtfoto dcmbr (gnomn tijdns rst opwarming lijn 2)

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur

Kalender De Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van week tot week, van uur tot uur Kalndr D Brug Voorbij Van jaar tot jaar, van maand tot maand, van wk tot wk, van uur tot uur 2 0 0 4 31 januari Aanvraag bij d gmnt voor 800m 2 niuwbouw tr vrvanging van d noodbouw D Brug (1) (d blauw

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders

Toebehoren voor bekisting Bekistingsafstandhouders Tobhorn voor bkisting Bkistingsafstandhoudrs Buizn, conisch uitindn & stoppn in PVC Constructi voor ht btonnrn Rond buizn in PVC Ø Afwrking Ruw afwrking RS6602 14 19 Glad RS6406 20 24 Ruw RS6400 22 26

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

e k project opdrachtgever datum schaal onderdeel tekening nr. landgoed stapelen boxtel imvest projectontwikkeling 10 12 2013 nvt integratie stad-land

e k project opdrachtgever datum schaal onderdeel tekening nr. landgoed stapelen boxtel imvest projectontwikkeling 10 12 2013 nvt integratie stad-land stdnbouw landschap @stdnbouwlandschap.nl duit 4 5283 pw boxtl t 0411 624162 f 0411 624506 landgod stapln boxtl imvst projctontwiling 10 12 2013 nvt intgrati stad-land huidig situati aanduiding huidig situati

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2) (hoofdstuk 1 en 2) Verkenning van het onderzoeksgebied (hoofdstuk 3)

Introductie (1) en opzet onderzoek en beoordeling van de informatiebronnen (2) (hoofdstuk 1 en 2) Verkenning van het onderzoeksgebied (hoofdstuk 3) 173 Hoofdstuk 10 Ht ondrzok in prspctif In dit hoofdstuk van ht ondrzok wordt naggaan of d doln van ht ondrzok, zoals gformulrd in 1.4, zijn brikt. Ht uitgvord ondrzok wordt hirbij vrantwoord aan d hand

Nadere informatie

ERRATUM. De juiste titel bij de kaart op pagina 36 is: Bijlage 2: Detailkaarten locaties Waddenzee, Locatie Scheurrak-Omdraai

ERRATUM. De juiste titel bij de kaart op pagina 36 is: Bijlage 2: Detailkaarten locaties Waddenzee, Locatie Scheurrak-Omdraai ERRATUM n d nota Blid Mosslzaadinvanginstallatis (MZ s), priod 2010 t/m 2013 zit n fout in 2 titls van d kaartn uit bijlag 2, op pagina 36 n 38. Dz titls zijn mt lkaar vrwissld. D juist titl bij d kaart

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp ontwerp bestemmingsplan Stadion Oostpoort en MER Stadion Oostpoort

Nota van B&W. Onderwerp ontwerp bestemmingsplan Stadion Oostpoort en MER Stadion Oostpoort Nota van B&W Ondrwrp ontwrp bstmmingsplan Stadion Oostpoort n MER Stadion Oostpoort Portfuill J. Niuwnburg Autur Mr. S.A. Vrswijk - Rooth Tlfoon 5113549 E-mail: s.rooth@haarlm.nl STZ/RP Rg.nr. 28/54835

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie